Sposoby ochrony przed promieniowaniem komórkowym

Ten artykuł jest kompilacją sposobów ochrony przed szkodliwym działaniem telefonów komórkowych pochodzących z różnych źródeł. Oczywiście nie musimy się do nich stosować. Wszystko zależy od stopnia naszego pragnienia zapewnienia sobie ochrony.

01-so

Jeżeli spróbujecie skorzystać chociażby z kilku porad tego artykułu, to już pomożecie sobie.

Dobrowolne narażenie mózgu na mikrofale z telefonu komórkowego – jest największym eksperymentem biologicznym na człowieku.
Profesor Leyf Salford.

Obecnie praktycznie cała społeczność naukowców, lekarzy, fizyków jest bardzo zaniepokojona problemem oddziaływania telefonu komórkowego na organizm człowieka. Wynika to z faktu, że po pierwsze, ilość użytkowników komórkowych codziennie, co godzinę w geometrycznym postępie rośnie, po drugie zwiększa się liczba stacji bazowych, które również stają się bezpośrednim źródłem promieniowania. Wreszcie, bliskość telefonu od głowy powoduje zwiększenie przypadków guzów mózgu co również jest zastawiające i zmusza do powiązania telefonu z pogorszeniem stanu zdrowia ludzi.

O wpływie telefonów komórkowych PL (dailymotion) (poprawiony)

O wpływie telefonów komórkowych PL (anyfiles) (poprawiony)

Niektórzy mogą stwierdzić: „życie w ogóle jest szkodliwie, czego by nie brać od tego się umiera – wszystko w naszym życiu działa zgubnie (bardziej lub mniej)!” Być może, ale jak to mówią, przezorny zawsze ubezpieczony. Lepiej jest wiedzieć, co i do czego coś prowadzi i jakie wynikają z tego konsekwencje w przyszłości. A dalej to już sprawa osobista każdego z nas – słuchać rad lub zostawić wszystko tak jak jest, tym bardziej, że człowiek nie od razu staje się dorosły i mądry, zazwyczaj jest to poprzedzone etapem dzieciństwa, a dziecko nie tylko można ale też trzeba zabezpieczać przed wszelkimi oddziaływaniami, chociażby ze względu na jego szczęśliwą przyszłości.

Techniki, w kolejności usuwania szkodliwego efektu:

1). Dzwonić na ulicy (dworze).

Kiedy pogoda pozwala, lepiej wyjść i przespacerować się w czasie rozmowy – telefon jest mobilny. Ściany pomieszczenia znacznie zatrzymują fale radiowe w paśmie 1,2 GHz, obniżając moc sygnału do 10-20 dB, czyli 10-100 razy. Ze względu na charakter standardów komunikacyjnych nie cała dodatkowa moc może być dostępna przy wyniesieniu telefonu na zewnątrz, jednak zaleta jest oczywista. Jeżeli nie można wyjść na zewnątrz, to przynajmniej warto obrócić się tak, aby głowa nie blokowała widoku na telefon przez okno na ulicę – to powinno dać dodatkowych 5 dB.

2). Trzymajcie słuchawkę w pewnej odległości od ucha.

Tłumienie fal radiowych jest proporcjonalne do kwadratu przebytej odległości. Załóżmy, że odległość od anteny w szczelnie przyciśniętej do ucha słuchawce, od kory mózgowej wynosi około 1 cm. Następnie, odsuwając słuchawkę od ucha na 1 cm, zwiększając odległość do mózgu na 2 cm siła promieniowania na mózg maleje 4 razy!

3). Trzymać komórkę za dolną jej część.

W górnej części aparatu znajduje się antena, która przy osłonięciu ręką traci swoją skuteczność do 5-10 dB, dzięki czemu nadajnik telefonu zwiększa moc minimum 3 razy. Jest to szczególnie ważne dla telefonów z anteną wewnętrzną (ludzie mówią „nie ma anteny”). Antena wewnętrzna – to ta sama antena zewnętrzna, opuszczona na parę centymetrów w głąb korpusu. Pozostawia mniej miejsca na uchwyt.

4). Trzymać słuchawkę pionowo.

Fale radiowe, nawet takie krótkie, jak 1800 MHz (długość półfali 8 cm) są spolaryzowane, dlatego pożądane jest aby anteny nadawcze i odbiorcze były zorientowane tak samo (tradycyjnie w pionie). Doświadczenie pokazuje, że przy prostej zmianie orientacji słuchawki GSM z pionowej na poziomą, poziom odbieranego sygnału spada średnio do 5 dB (do 3 razy).

5). Przestawić telefon na zakres 1800 MHz.

Standard GSM przewiduje różne poziomy maksymalnej mocy dla ręcznej instalacji: 1 dla 1800 i 1900, 2 dla 900 i 850. Zakres wyboru jest zazwyczaj automatyczny i i przejrzysty dla użytkownika. Blokowanie dolnego zakresu 900 MHz dwukrotnie zmniejsza narażenie na szkodliwe promieniowanie. Nie należy zapomnieć tylko włączać dwuzakresowy automat przy wyjeździe za miasto, w przeciwnym razie można łatwo pozostać bez zasięgu.

6). Podnieć słuchawkę do ucha gdy się odpowiada na drugim końcu.

Po co słuchać długich sygnałów? Co więcej, na początku swojego połączenia telefon komórkowy działa na maksimum swojej mocy bez względu na jakość zasięgu w danym miejscu. 20 sekund po naciśnięciu przycisku „zadzwoń” – akurat na początku rozmowy – siła promieniowania spada do minimum. Należy również pamiętać, że pierwszy długi sygnał pojawia się tylko około 10 sekundy, tak więc słuchanie tego po wybieraniu numeru i przykładanie telefonu do ucha jest bez sensu.

Pomimo to, nie miejcie złudzeń – w dużych miastach z gęstą siecią komórkową, często następują przekierowania pomiędzy stacjami bazowymi podczas rozmowy (czasem 10 razy na minutę!). Przy każdej takiej operacji moc skacze do maksimum a następnie powoli spada.

7). Wybierać telefon z niższym SAR (Specific Absorption Rate).

SAR może różnić się 2-3 razy dla różnych modeli telefonów (z reguły od 0,3 do 0,9 mW/kg) – odpowiednio proporcjonalnie i wpływa na organizm użytkownika.

Projekt treści z oficjalnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia Federacji Rosyjskiej dla ludności wykorzystujących telefony komórkowe i podmiotów działających w dziedzinie telefonii komórkowej.

1. Nie powinny używać telefonów komórkowych dzieci i młodzież do 16 lat.

2. Nie powinny używać telefonów komórkowych kobiety w ciąży, począwszy od ustalenia tego faktu i podczas całego jej okresu.

3. Nie powinny używać telefonu komórkowego osoby cierpiące z powodu chorób neurologicznych, w tym neurastenii, psychopatii, nerwic, specyfika których charakteryzuje się astenicznymi, natrętnymi zaburzeniami histerycznymi, a także obniżeniem umysłowej i fizycznej zdolności do pracy, utratą pamięci, zaburzeniami snu, padaczką, i zespołem wrażliwości napadów padaczkowych.

4. W przypadku korzystania z telefonu komórkowego powinno się podjąć środki w celu ograniczenia wpływu pola elektromagnetycznego, mianowicie ograniczyć długość rozmów (czas trwania pojedynczej rozmowy – do 3 minut), zmaksymalizować okres między połączeniami (zalecane minimum – 15 min), przede wszystkim używać telefonów komórkowych ze słuchawkami i systemami „wolne ręce” („hands free”).

Niestety, w ostatnie latach wraz ze wzrostem terroryzmu wobec dzieci, środki komunikacji komórkowej rodziców z dziećmi stały się konieczne, a często niezbędne. Niespodziewanie jednak komórki zaczęły zastępować dzieciom zabawki. Zarówno dzieci, jak i młodzież konsekwentnie na urodziny, nowy rok, 1 września, zakończenie roku szkolnego zakończonego dobrymi wynikami proszą о prezent w postaci telefonu komórkowego. Co do ograniczenia posługiwania się telefonem komórkowym przez dzieci, niektórzy operatorzy oferują usługi, które umożliwiają ograniczanie połączeń oraz ilość abonentów. Oprócz tego, specjalnie dla dzieci w sprzedaży istnieją telefony, z których nie można dzwonić do nikogo, oprócz rodziców.

Co proponuje współczesny przemysł do ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem telefonów komórkowych?

Ochrona organizmu człowieka przed szkodliwym oddziaływaniem EMF w oparciu o opracowane urządzenia, które zmieniają słaby zewnętrzny elektromagnetyczny sygnał w formę wektora, skierowanego naprzeciw szkodliwemu sygnałowi, dlatego ten sygnał szybko zanika. Dzięki wprowadzeniu w pobliże żywego organizmu silnego tłumienia w postaci urządzenia ochronnego, reagującego na pewne częstotliwości sygnału zewnętrznego (w tym celu wykorzystywane są elektroprzewodzące aplikatory ściśle określonych rozmiarów), znacznie spada składowa sygnału elektromagnetycznego, i tym samym dzielą się na nowo ekwipotencjalne pola i poziom ich wpływa na organizm.

Na tym opiera się stworzenie aplikacyjnych urządzeń ochronnych. Obecnie producenci oferują różne rodzaje takich urządzeń:
1. Materiały pochłaniające (syntetyczne folie, wosk, filc, papier itp.);
2. Materiały odbijające (folie metalowe na podłożu izolacyjnym z materiałów syntetycznych);
3. Ubranie ochronne (tkaniny zawierające w nich metalowe nici);
4. Przewodniki różnych form z właściwościami anten (bransolety, paski, naszyjniki, breloczki itd.);
5. Dyfrakcyjne kraty różnych typów;
6. Zagięte urządzenia (metalowe wyroby bez pokryć i w izolatorach);
7. Różne rezonatory (spirale, stożki, piramidy);
8. Generatory impulsów elektromagnetycznych.

Wśród urządzeń ochronnych obecnie są oferowane:

1. Wave Guard – urządzenie zaprojektowane w celu zastąpienia negatywnego promieniowania elektromagnetycznego i ochrony przed nim. Wykonany z absorbującej ceramiki Wave Guard i wysoko przewodzących materiałów, przetwarzanych w wysokiej temperaturze. Produkt ten został przetestowany w Instytucie Technicznym i jest certyfikowany przez Ministerstwo Nauki i Technologii w Japonii. Wave Guard stosowany jest w antenach i pozwala chronić użytkowników telefonów komórkowych od bezpośredniego promieniowania elektromagnetycznego.

2. Opracowane bioenergourządzenie – energokarta, całkowicie neutralizującej szkodliwe oddziaływanie fal elektromagnetycznych i konwertuje je w pozytywną dla organizmu energię. Według producenta, energokarta nie tylko chroni przed szkodliwym promieniowaniem elektromagnetycznym podczas korzystania z telefonu komórkowego, ale jednocześnie zasila mózg i organizm jako całość w bioenergię: przywraca jasność umysłu, zatrzymuje bóle głowy, normalizuje ciśnienie wewnątrz-czaszkowe – fale nadsubtelnych pól energokarty całkowicie przywracają biosystem człowieka. Energokartę wkłada się pod baterię zasilającą telefonu komórkowego zewnętrzną stroną do klawiatury. Działanie urządzenia rozpoczyna się w momencie podniesienia telefonu do ucha.

3. Korzystanie z konwencjonalnych filtrów ochronnych (dają pozytywny efekt).

4. Ponieważ podczas pracy urządzenie elektromagnetyczne tworzy wokół siebie bardzo skomplikowane pole, to do ochrony przed tym polem niezbędne jest odpowiednie urządzenie obejmujące. Może to być osiągnięte przez zamocowanie na obudowie źródła kilku lokalnych urządzeń. Kiedy te urządzenia są umieszczone w pobliżu siebie w określonej kolejności, mogą zacząć oddziaływać na siebie tworząc rodzaj spiralnej sieci, która nie pozwala na przejście negatywnego promieniowania. Takie negatywne promieniowanie dostając się do takiej sieć zamienia swoją orientację, podporządkowując się określonym prawom fizyki. Wspólne promieniowanie przybiera formę kuli, która w końcowej fazie powoduje zmianę orientacji wspólnej formy promieniowania pochodzącej z określonego źródła (radiotelefonu). Dla niektórych parametrów ta sieć może zmienić ustawienia ochronne, co w tym przypadku może okazać się pozytywne dla organizmu człowieka dając harmonizujący efekt.

W ten sposób, przechodzi lokalizacja i neutralizacja negatywnego promieniowania. Zgodnie z tą zasadą promieniowanie subtelnych fizycznych pól działa ochronnie dla komputerów (Super Armor). Zakres ochrony składa się z dziewięciu urządzeń-neutralizatorów. Każde z nich stanowi wielopoziomową subtelną matrycę, stającą się całością tych pól. Urządzenia  są rozmieszczone według specjalnego schematu. Schemat dobrany jest eksperymentalnie i zapewnia maksymalną lokalizację negatywnego oddziaływania komputerów i ochronę użytkowników. Inną zaletą tego systemu jest to, że mogą być rozmieszczone na ekranie monitora z przekątną dowolnej wielkości bez względu na geometryczne rozmiary. Obecnie opracowuje się podobne ochronne urządzenia również dla telefonów komórkowych. Urządzenia do neutralizacji wielopoziomowej, czyli oprócz neutralizacji negatywnych elektromagnetycznych pól mogą również znacznie osłabiać działanie PSI.

Praktyczne wykorzystanie tych środków ochrony, jak twierdzą ich twórcy, pozwala tworzyć komfortowe, bezpieczne i harmonijne środowisko pracy. Wskazane środki („Rosyjska tarcza”) prowadzą do obniżenia poziomu promieniowania ultrafioletowego do 100%; pola elektromagnetycznego – do 99,4% i elektrostatycznego – na 99,1%. Obliczenia pochłoniętej energii pola elektromagnetycznego w mózgu człowieka pokazują, że przy zastosowaniu radiotelefonu o mocy 0,6 W z roboczą częstotliwością 900 MHz gęstość energii pola w mózgu może wynosić od 120 do 230 mW / cm 2 (normą w Rosji dla użytkowników telefonów komórkowych jest – 100 mW / cm 2). Poprawa urządzeń radiotelefonicznych jak również zapewnienie użytkownikom jasnej, konstruktywnej informacji na temat najlepszego wykorzystania głosowego urządzenia wyraźnie obniża szkodliwe oddziaływanie EMF na organizm użytkownika telefonu komórkowego.

5. Korzystanie z zestawów „Mini Hands Free” (repromieniująca antena) zmniejsza napromieniowanie głowy i rozprowadza je na całe ciało.

6. Urządzenia z serii „Aster” („supertabletki”).

7. Urządzenie zabezpieczające od pola elektromagnetycznego „Forpost- 1”. Według twórców, działanie urządzenia opiera się na prawach oddziaływania pól skrętnych (torsyjnych). Przy czym wspomniane urządzenie zawiera generator statycznych pól skrętnych i biopolimer. Ochronne działanie urządzenia opiera się na odchylenia o 180 ° w lewo pola skrętnego, które generuje komórka lub monitor komputera, i współdziała z prawym polem torsyjnym tylnej ścianki monitora lub telefonu komórkowego, co prowadzi do kompensacji danych pól. W strefie oddechu operatora zachowują się negatywne aaerojony, które znikają w ciągu 1,5 godziny, jeżeli monitor lub telefon komórkowy działają bez tego urządzenia ochronnego. Korzystanie z urządzenia ochronnego, według producenta, zapewnia medyczno-biologiczną ochronę człowieka i zapobiega negatywnemu wpływowi wspomnianych wyżej pól torsyjnych na odpornościowy, endokrynologiczny, reprodukcyjny i genetyczny system zaburzeń układu nerwowego i układu krążenia, zaburzenia mózgu, patologia analizatora wzrokowego, górne drogi oddechowe, zapobiega zmęczeniu podczas pracy na komputerze i podczas długotrwałego korzystania z telefonu komórkowego.

Tak więc, przytoczymy kilka praktycznych porad jak uniknąć negatywnego wpływu telefonów komórkowych.

Po pierwsze, w celu uniknięcia stałego wpływu pola elektromagnetycznego telefonu komórkowego, które ma negatywny wpływ na wasz organizm, należy albo usunąć całkiem albo zmniejszyć ilość rozmów. Nawet jeżeli 1 minuta waszej rozmowy wyniesie 1 grosz, myślcie jak można skrócić rozmowę. Za wszelkiego rodzaju badania medyczne trzeba będzie zapłacić dużo więcej. Okres między rozmowami powinien wynosić nie mniej niż 15 minut a sam czas trwania rozmowy nie więcej niż 2-3 min. Myślę, że w tym czasie całkowicie można przekazać potrzebną informację. Niektórzy operatorzy komórkowi dali specjalną usługę ograniczającą rozmowę. Jeżeli trwa ponad pół godziny połączenie zostaje automatycznie przerywane. Operatorzy komórkowi wprowadzając ten ogranicznik, kierowali się czysto marketingowymi chwytami, ale pomimo to i tak pomaga to zachować zdrowie u ludzi.

Po drugie jak już wyjaśniliśmy, w samochodzie promieniowanie elektromagnetyczne zdolne jest do odbijania się od metalowej obudowy i działa kilka razy silniej, ponieważ gromadzi się wewnątrz. Dlatego nie warto prowadzić intensywnych negocjacji prowadząc samochód. Tym bardziej, że narażamy na niebezpieczeństwo innych ludzi.

Po trzecie, skoro znajdujemy się w strefie niestabilnego zasięgu, to nie starajmy się dzwonić co chwilę. Poczekajmy na stabilne połączenie. Kiedy telefon „nie łowi”, jego moc wzrasta do maksymalnej wielkości, a że to niebezpieczne, dowiedzieliśmy się wcześniej. Dodatkowo, zakłócenia komunikacyjne oraz wszelkiego rodzaju trzaski zamiast normalnej rozmowy nie dają przyjemność tobie lub waszemu rozmówcy.

Po czwarte, jeśli znajdziecie się w daczy lub w wiejskim domu, to najlepszym wyjściem będzie wykorzystanie stacjonarnej zewnętrznej kolistej (na przykład, samochodowej) lub anteny kierunkowej. Za miastem jest gorsze połączenie, dlatego telefon komórkowy pracuje na pełnej mocy, starając się nawiązać łączność ze stacją bazową.

Jeszcze kilka rad.

Jeśli mieszkamy blisko stacji bazowej lub na górnym piętrze obok rozmieszczonych anten to lepiej przenieść się albo na partery, albo jak najdalej od strefy stacji bazowej. Przy czym lepiej jest mieszkać w bloku wielkopłytowym, ponieważ płyty z metalową konstrukcją nośną zdolne są w jakimś stopniu blokować i ekranować mieszkanie. Antena emituje tak potężny sygnał ze wszystkich stron, że jego promieniowania wystarczy dla wszystkich.

źródło

————

P.S.

Metalowy przedmiot w formie pierścienia (najlepiej z miedzi) wkładamy na głowę co powoduje znaczne osłabienie oddziaływania pola elektromagnetycznego na mózg a to znaczy, że powinno pomagać w zapobieganiu nie tylko migren ale również napadów epileptycznych. W listach, które otrzymuję, ludzie cierpiący na epilepsję dzielą się ze mną swoim doświadczeniem w wykorzystywaniu podobnych obręczy. Poniżej opiszę jedną z nich.

Należy wziąć kawałek drutu miedzianego o długości 1 metra i średnicy 1-2 mm. Drut można uzyskać ze zwykłego przewodu elektrycznego poprzez usunięcie izolacji. Następnie z drutu robi się pierścień rozmiaru odpowiedniego do średnicy głowy. Żeby pierścień się nie rozchodził, jego końce należy złączyć plastrem opatrunkowym lub taśmą izolacyjną. Powstałą obręcz można nosić stale lub wkładać w momencie poprzedzającym atak. Taką obręcz można zamaskować wszywając ją w podkładkę nakrycia głowy lub po wewnętrznej stronie szalika. Osobiście noszę go w czapce. Mogę zaświadczyć: obręcz pomaga w bólach głowy, w czasie burz magnetycznych, ale również kiedy jesteśmy zmęczeni.

A oto inny sposób, jak wzmocnić działanie obręczy. Trzeba zrobić trzy miedziane pierścienie o różnych średnicach. Dodatkowo do pierwszego opisanego powyżej, trzeba dorobić drugi pierścień o średnicy dwa razy mniejszej od pierwszego. Trzecie pierścień powinien mieć średnicę dwa razy mniejszą od drugiego. Wszystkie trzy pierścienie radzę naszyć koncentrycznie na czapkę, najlepiej od strony podkładki. Taki układ trzech pierścieni jest o wiele bardziej skuteczny niż jednego.

Dla www.BlackPantera.ru: Jewgienij Rodimin

źródło

 

Komentarzy 14 to “Sposoby ochrony przed promieniowaniem komórkowym”

 1. Jakub Berlin Says:

  Lepsza obręcz z miedzi niż ze srebra? Dlaczego, skoro na filmie mowa jest o srebrze?
  Proszę o odpowiedz

 2. Jakub Berlin Says:

  Dziękuję.
  Planuje sobie zrobić coś takiego, albo kupić. Z kupnem to nie wiem jak to jest do końca, słyszałem, że przesyłki z Rosji czasami nie dochodzą do Polski.

 3. Gosia Says:

  Witam, czy ta obręcz na głowie musi być całkiem okrągła, czy można zrobić np opaskę na głowę? kupiłam miedziane, posrebrzane druty i będę kombinować

  • treborok Says:

   Najlepsze i najbardziej skuteczne bedzie moim zdaniem, 3 obręcze o różnych rozmiarach pod czapką. Na lato może to być czapka z daszkiem lub kapelusz.

   • Gosia Says:

    dzięki za odpowiedź, a inne kształty mają też jakieś działanie? oprócz obręczy pod czapką myślałam o jakieś biżuterii, czy to własnie opaska, bransoletka, cokolwiek, co mogłabym mieć przy sobie, gdy nie mam czapki na głowie, dla dzieci np breloczki

 4. Gosia Says:

  a mogą to być inne kształty? nie zawsze można nosić czapkę, np u mnie w pracy, myślałam o jakiejś biżuterii jak właśnie opaska na głowę, bransoletka, naszyjnik, dla dzieci pomyślałam o breloczku, a o czapce swoją drogą, ciekawi mnie czy takie rozwiązania też coś dadzą, np bransoletka w kształcie spirali

 5. Luk8t Says:

  Dzień dobry:). Dziękuje za artykuł. Ciekawy pomysł z tym drutem miedzianym:). Zdjąłem osłonkę z kabla i zrobilem sobie taki prosty pierścień. Wykonałem też taką prowizoryczna opaskę z gazety. Opaska ma około 10-12 cm szerokości. Papier składa sie z okolo 3 warstw. W srodek, miedzy ścianki gazet włożyłem folię aluminową szerokości okolo 8 cm. Pokleiłem gazetę taśmą klejącą. Całość zrobiona jest w taki sposób że folia alu nie ma bezpośrednio kontaktu ze skórą glowy. Co Pan o tym myśli? Czy to również będzie chronić tkanki przed promienikwaniem?

 6. piotr Says:

  Osobiście nie polecałbym taśmy aluminiowej, ale to tylko takie moje osobiste odczucia i doświadczenie.

 7. Warzecha Says:

  ..a czy te obręcze nie powinny być odprowadzone drutem do np kaloryfera tj. czy lepiej odprowadzać z nich ładunek czy nie odprowadzac ? (cewka, kondensator)

 8. jony5 Says:

  UMTS (3g) ma ponad 10 krotnie mniejsze promieniowanie od 2G jak wynika z poniższych filmów:


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: