Arkaim – Kolebka Słowiańskiej Aryjskiej Cywilizacji

Wedy i ludzkie DNA, Arkaim – Kolebka Aryjskiej Cywilizacji PL

PLAYLISTA(youtube)

—————————————————-

ARKAIM – Miasto swastyka (miasto MANDALA), Świątynia i Superobserwatorium: starożytna Słowiano-Aryjska horyzontalna świątynia i obserwatorium w pobliżu Magnitogorska (Syberia) Rosja, datowana konwencjonalnymi metodami, na 5000 lat – (w rzeczywistości sprzed „12.000 pne., która była palona i odbudowywana wiele razy podczas różnych etapów w historii Aryjskiej). Najnowsze datowanie wieku artefaktów ARKAIM wskazuje na 3,500-4,000 pne. (miejsce samo w sobie jest znacznie starsze). ARKAIM ma postać dwóch ścian około -170 i 85 metrów średnicy, z 60 domami, 35 między kołem i 25 w kręgu. Budynki są ogromnych rozmiarów i niesamowicie precyzyjne w astronomicznych proporcjach i wielkościach. ARKAIM jest znacznie starszy niż Stonehenge. Szerokość geograficzna ARKAIM jest taka sama jak Stonehenge.

ARKAIM obecnie otoczony jest celowym milczeniem Zachodnich społeczności akademickich – które nie chciałyby przepisywania historii i przyznania, że „ta”, którą znamy dzisiaj jest zbudowana na fikcji. Historia ARKAIM – zapomnianej rasy Aryjskiej: Być może z przed 100.000 lat lub starszej, wielka gwiazda Epoki Lodowcowej patrzyła ludziom mieszkającym w rejonie Arktyki, w tym czasie strefy umiarkowanej a następnie migrujących na południe do Azji Środkowej, uwarunkowanej zmianom klimatu. Tam, na żyznej ziemi-raju  nieznanych mędrców (Aryjczyków) stało się podstawą Uralsko-Ałtajskiej rasy, która ewoluowała przez tysiąclecia wzbogacając zasoby pierwotnej ludności poprzez małżeństwa, rozwój kosmologii i polityczne struktury, jako podwaliny naszej współczesnej cywilizacji, migrując na całej ziemi, następnie znikają pozostawiając nieśmiertelne legendy o sobie.

Brytyjski pisarz John Michell przedstawia masę dowodów na taką cywilizację, którą uważa za magiczną i mimo wszystko zauważalną na ziemi dla tych, którzy zechcą ją dostrzec: Cała powierzchnia ziemi jest naznaczona śladami gigantycznej pracy prehistorycznych inżynierów, pozostałościami po uniwersalnym systemie naturalnej magii, obejmującym wykorzystanie polarnych magnetyzmów wraz z pozytywnymi siłami związanymi z energią słoneczną. Różni ludzie i nadludzkie rasy zamieszkiwały ziemię w przeszłości, istnieją tylko przekazy z najstarszych mitów. Można przypuszczać, że niektóre katastrofy niszczyły systemy, których utrzymanie zależało od kontroli pewnych naturalnych sił na całej ziemi.

Michell jest jednym z wielu uważających, że w archiwach prehistorycznych zapomniane rasy pozostawiły ślady zaawansowanych zasobów wiedzy, zarówno duchowej jak i technicznej, która może być dla nas przewodnikiem jeśli zajdzie taka potrzeba w przyszłości. Pomimo ignorowania przez główny nurt historyków i antropologów, teoria ta jest z coraz większym naciskiem przedstawiana przez wysoko postawionych naukowców. Widać jak bardzo stary jest rodowód naszego gatunku ale pomimo to zauważalny na ziemi. Ci, którzy zechcą to dostrzec mogą znaleźć nie tylko w legendach ras każdej części naszej planety ale także w tysiącach technologicznych anomalii jakie odkryto w mało geologicznych stratyfikacjach starożytnej Grecji. Historycy mają wiele do powiedzenia na ten temat, zwłaszcza w odniesieniu do legend Azji Mniejszej, które opowiadają o naszym pochodzeniu oraz przejściu w głąb lądu podczas Epoki Lodowcowej w Hyperborei, tajemniczej rasy wysoko rozwiniętych istot polarnych regionów, których filarów działania na ziemi należy szukać w zwierciadłach gwiezdnych niebios.

Centralna i Środkowa Azja w kierunku wschodnim, ogromne przestrzenie stepów, gór i pustyń piaszczystych, których mieszkańcy zachowali najważniejsze wspomnienia czasów minionych, kiedy to zaludnione miasta na pustyniach i starożytne rasy stąpały po tej ziemi. Te Uralsko-Ałtajskie regiony są obecnie centrum uwagi poszukiwań korzeni cywilizacji jak również drog do trwałej przyszłości. ARKAIM: Epoka Brązu, miast w Południowym Uralu. W 1987, w centrum rosyjskiego stepu, zespół rosyjskich archeologów odkrył ruiny warownego miasta o nazwie ARKAIM, powodując wielkie emocje w kręgach naukowych. Region był znany z zachowanych zabytków różnych kultur,  każdej epoki i w każdym kierunku kompasu, ale ARKAIM jest pierwszym wyraźnym dowodem starożytnej zaawansowanej kultury kwitnącej na Rosyjskiej ziemi.

Zbudowany na zasadzie kręgu wokół centralnego placu, z około sześćdziesięcioma pół-schronami, domami wybudowanymi w obrębie murów obronnych, Osada położona na południowym Uralu w pobliżu Rosyjskiego miasta Czelabińsk. Było bronione przez dwa koncentryczne mury obronne z gliny i ceglanych bloków na drewnianej ramie, wprowadzone za pomocą czterech misternie skonstruowanych przejść, przez które wrogowie mieli niezwykle utrudniony dostęp. Mieszkańcy i wspólny centralny plac był dobrze chroniony w ARKAIM. Miasto miało położenie w kierunku kilku punktów odniesienia na niebie, zatem uważa się, że było to obserwatorium, twierdza administracyjna oraz centrum religijne.

Nazwana mianem „rosyjskiego Stonehenge”, osada z Epoki Brązu ~ 5.000 – 6.000 lat i była współczesna cywilizacjom Kreteńskiej-Mykeńskiej, Egipskiej Średniego Królestwa, Mezopotamskiej oraz cywilizacji doliny Indusu, jak również starszej o kilka stuleci – legendarnej Troji Homera, której kolisty układ (Arkaim) tak bardzo przypomina. ARKAIM był zamieszkiwany przez 200 lat poczym tajemniczo spalony i opuszczony. Rosyjski zespół  eksploracyjny wykazał, że ARKAIM cieszył się zaawansowaną technologią jak na swoje czasy. Był wyposażony w rynny drenażowe i system przeciwburzowy, realnie był chroniony przed ogniem, drewniane podłogi domów i same domy były nasączone substancją ogniotrwałą – wiele pozostałości tego związku można do tej pory znaleźć w ruinach.

Każdy dom wewnętrz posiadał utwardzone drewniane bloki i w każdym z nich było palenisko, piwnica, piekarnik i dojście do chłodzonego systemu magazynowania żywności. Piec był taki, że było możliwe wytapianie w nim brązu, jak również wypalanie wyrobów garncarskich. Ekscytujące prace wykopaliskowe, odkryły dwadzieścia kolejnych grodzisk i nekropolię w Dolinie ARKAIM, niektóre z nich kamienne, większe i bardziej imponujące niż ARKAIM. ARKAIM mogło być ewentualnie ich stolicą. Kompleks zaczęto nazywać Ziemią Miast odkrywając przed naukowcami wiele tajemnic. Był to pierwszy konkretny dowód na istnienie cywilizacji neolitycznej zagubionej w południowej Rosji, potwierdzające to co od dawna podejrzewano, że południowy Ural i północny Kazachstan, położone na skrzyżowaniu Azji i Europy, były ważnym regionem w tworzeniu złożonych społeczeństw Aryjczyków.

Rzucono po raz pierwszy światło na rozwój, charakter i szeroki wzorzec wczesnej wędrownej kultury indoeuropejskiej stymulując różnego rodzaju teoriami w rosyjskich kręgach o korzeniach Słowiano-Aryjczyków. To jednak był dopiero początek poszukiwań nowej tożsamości w małych, ale wpływowych etnicznych, kulturowych i religijnych mniejszościach rosyjskich od upadku Związku Radzieckiego. Coraz bardziej odrzucana jest Amerykańska i Europejska wizja globalnej hegemonii zakorzeniona w zachodnim chrześcijaństwie, Rosjanie zwracają się w kierunku wschodnim, aby znaleźć połączenie korzeni indoeuropejskich. Wielu, zwłaszcza młodych przejmuje mistykę społeczności zjednoczonej Eurazji cementując więzi duchowe znacznie starsze niż chrześcijaństwo, judaizm i islam.

ARKAIM stara się skupiać na tych ideałach, które symbolizują przyszłość jako podstawę do pokoju na świecie. ARKA oznacza niebo a IM ziemię, mówi Alex Sparkey, rosyjski pisarz, wyjaśniając, że ARKAIM oznacza to miejsce, gdzie Niebo styka się z Ziemią, gdzie materializm i duchowość połączone są nierozłącznym łukiem. Połączony jest tu Wschód i Zachód. Dziś w Rosji istnieje poczucie, że ludzkość stoi przed koniecznością wyboru Jedności. Zachodnia kultura musi wejść w jedność z mądrością Wschodu. Jeśli to się zdarzy harmonia, która kiedyś panowała w Kraju Mieście zostanie przywrócona. W rzeczywistości wątpliwym jest, że pokój i harmonia istniały w okresie ARKAIM, ponieważ okoliczne grodziska były oczywiście przystosowane do wojny lub do ciężkich działań defensywnych w wrogim środowisku.

Warto zauważyć, że kult Tengri, Mongolsko-Tureckiego Niebiańskiego Boga, który odgrywa istotną rolę w religii Centralnej Azji, sprzyja ostrej konkurencji i nacjonalizmowi raczej niż spokojnym stosunkom z sąsiadami. Jednak Sparkey ma rację podkreślając zasadę harmonijnej zgody ukrytej w ideologii ARKAIM, wskazując jak ma to się do rozrachunku dziedzictwa Starej kultury bardziej pokojowej. Szef zespołu archeologicznego zauważył: lot nad ARKAIM na pokładzie helikoptera daje niesamowite wrażenie. W dolinie są wyraźnie widoczne wielkie koncentryczne kręgi. Miasto i jego obrzeża są zamknięte w kręgach. Wciąż nie wiemy, co oznaczają gigantyczne kręgi, czy zostały wykonane do obrony, nauki, edukacji lub do celów rytualnych.

Naukowcy twierdzą, że kręgi były faktycznie używane jako pas startowy w starożytnym porcie kosmicznym. Prawda jest jednak taka, że ARKAIM było tzw. Troją, miasta w Azji Mniejszej, gdzie grecki król Agammenon zniszczył je podczas Wojen Trojańskich. Zbudowana na tej samej zasadzie kręgu jak Troja opisana w Iliadzie Homera, ale co najmniej sześćset lat starszy ARKAIM znajduje swój prototyp w Atlantydzie Platona z jego trzema koncentrycznymi kręgami kanałów; w legendarnym Electris hyperboreańskim mieście gdzie mówiło się, że zostało zbudowane pod Gwiazdą Polarną przez boga mórz Posejdona; a w Asgardzie, święte miasto Norse poświęcone bogowi Odynowi, który jest opisany w Islandzkiej sadze, Edda.

Wszystkie te legendarne miasta Trojańskie mają ten sam okrągły rzut. Przeszły do historii jako neolityczne Ośrodki Mądrości i siedziby starożytnych bogów-królów, a to niewątpliwie rzuca światło na kultowe funkcje ARKAIM w czasach jego świetności jak się przekonamy. W Rosji istnieje duże zainteresowanie starożytnym miastem, widząc w nim świątynię zbudowaną przez legendarnego króla Yama władcę Aryjczyków w Złotym Wieku, które znowu będzie centrum świata. Jednak odkrycie osady otworzyło historyczną wartość zasłony na znacznie więcej niż bitwy i podboje agresywnych ludów Indoeuropejskich prowadzone z Eurazji i na południowych ziemiach Morza Śródziemnego, gdzie ich rydwany wojenne rozbiły spokój Starej Europy.

Państwo Miasto ujawnia swoją strukturą i Historią przede wszystkim jeszcze wcześniejszą przeszłość Uralsko-Ałtajskich narodów – przedstawia tak ogromną starożytne czasy, że pojawia się więcej tajemnic niż ich rozwiązań. Zbudowane w unikalnej architektonicznej Nordyckiej formie Asgard, najświętszy przybytek Asów, których Proza Edda opowiada, że „ludzie nazywają ją Troją,” ARKAIM był świątynią poświęconą Aryjskiej religii Słońca, ale korzenie jej pochodzą z o wiele starszego kultu Gwiazdy Polarnej. Esencjalnie jest to religia szamanów, czarodziejów, magów oraz innych zatrudnionych do pracy w kontaktach z duchami natury.

Tak więc Swastyka, uważana za wyłącznie Aryjski symbol kultu słońca przywłaszczona do celów okultystycznych przez Hitlerowców, przedstawiana na wielu glinianych naczyniach odkrytych w ARKAIM, jest starszym religijnym i metafizycznym symbolem niż dołączony do Słowiano-Aryjskiego Boga Słońca, jego korzenie leżą w totemicznym szamanizmie. Rene Guenon, wybitny francuski ezoteryk wskazuje, że swastyka symbolizuje wieczny ruch wokół nieruchomego centrum, jest polarnym a nie słonecznym symbolem, i jako taki był symbolem kultu centralnej Gwiazdy Polarnej, pierwotnie poświęcony planetarnemu bóstwu połączonemu z Ursa Major, Wielką Niedźwiedzicą. To centrum, Guenon – podkreśla, stanowi stały punkt znany symbolicznie wszystkim tradycjom jako „pole” lub oś wokół, której obraca się świat”

Swastyka jest zatem znana na całym świecie jako „znak słupa”. Krótko mówiąc, byłoby błędem skupiać się na Aryjskim ARKAIM jako tle, miasto było dziedzicem wielkiej silnej cywilizacyji, która istniała w korytarzu Eurazji długo zanim przybyli tu Indo-Europejczycy. Jedenej uniwersalnej cechy w miastach podobnych do Troi brakuje właśnie w ARKAIM – prawdopodobnie dlatego, że przez wieki uległo zniszczeniu – jest to filar ołtarza na głównym placu miasta. Niewątpliwie w ARKAIM widzimy późną ekspresję megalitycznego Filaru religii, która kiedyś panowała powszechnie w każdym zakątku świata, wśród niemal wszystkich narodów, niezależnie od ich etnicznego typu, który wiązał się z miastami Troi.

Jest to najstarsza nam znana religia i cofa się ona do najbardziej odległej przeszłości, kiedy to ludzie widzieli niebiosa jako obracającą się wokół osi Gwiazdę Polarną. Dopiero później Słońce jako centrum obracającego się systemu gwiezdnego, zastąpiło Gwiazdę Polarną będącą najwyższym bóstwem kultu Pillar i doprowadzona do wywyższenia Boga Słońca przez ludy Indoeuropejskie. Doprowadziło to do większego rozwoju intelektualnego, złożonych cywilizacji, zaawansowanej sztuki  i nauki oraz pojmowania transcendentalnej natury. Miasta Troje jak Electris – i ARKAIM – zostały zbudowane jako gwiezdne obserwatoria. Ich funkcją było zjednoczenie Ziemi z kosmosem zgodnie z zasadą „jak na górze, tak na dole” za pomocą centralnej osi symbolizowanej przez kamienną kolumnę.

Tak Diodorus Siculus w pierwszym wieku przed naszą erą, cytując historyka Hecataeusa opisał sanktuarium Electris jako miasto Troi na wzór sfer zwanych swastyką lub MANDALĄ, przez co rozumiał astronomiczny projekt podobny do ARKAIM, Stonehenge i inne strarożytne świątynie poświęcone słońcu, w których schemat sfer niebieskich lub astralnej powłoki wokół Ziemi był reprezentowany schematycznie przez serię koncentrycznych okręgów oznaczonych ścianami, rowami i fosami wokół głównego filaru kamiennego …Słowiańsko Aryjska „ARKA” oznacza łuk (gwiaździsty) Nieba (Zauważ, że ARKAIM i ARKTIC mają ten sam rdzeń „Ark”) „IM” oznacza Ziemię Całe słowo ARKAIM oznacza „W miejscu, gdzie Niebo-niebiosa styka się z ciałem Ziemi.

… przykład Słowiano-Aryjskich neuro-językowych korzeni imienia Hinduskiego Boga w Sanskrycie … Rudra (sanskryt) jest Wedyjskim Bogiem burz. Sanskrytowa nazwa Rudra pochodzi z korzeni rud- czyli płakać, wyć. Słowo Rud jest tłumaczone na Słowiano-Aryjskiego słowa ruv, które oznacza, wyć (jak niedźwiedź), Słowiano-Aryjska  litera V zmieniła fo z Sanskryckiej litery D. Do 40% słów w sanskryckim Słowiano-Aryjskim neuro-języku , poza faktem, że Rig Veda i Mahabharata zawierają wiele tekstów żywych opisów migracji (Exodusu) Słowiano-Aryjczyków z Da’ria i Thule (Hyperborea), gdzie na środku wspomnianych kiedyś istniała Święta Góra Meru. Dlaczego święta? Ponieważ Aryjczycy zbudowali ogromną świątynię MANDALA na tej górze. A symbolem na samym szczycie świątyni kiedyś, była nasza Droga Mleczna – Swastyka (SWARA-Swarga) …

… dlaczego był tak wielki nacisk na Słowiańskie Aryjskie szyfrowanie-pisma, run i alfabetu?
… po prostu dlatego, że głębia i siła rasy czy narodu jest pokazana w języku … różnorodność języka pokazuje głębię myśli … a głębia myśli pokazuje głębie wiedzy o swoim pochodzeniu, swojej przeszłość i swojej przyszłości …
Słowiano-Aryjczycy nazywają tą wiedzę Wedami. Istnieje łącznie 118 alfabetów – runów, cyphers i języków, które pochodzą z JEDNEGO (Aryjskiego) języka ludzkości, który został „tajemniczo” zniszczony przez najazd w „Noc Swaroga” tysiące lat temu … i po zniszczeniu tego pierwszego języka powstały alfabety i inne opracowania …
„Chodź. Zejdźmy więc i pomieszajmy tam ich język, aby jeden nie rozumiał drugiego!”
Genesis 11:1-17

Słowiańska Aryjska „biała” mumia znaleziona w Chinach. Osoba mumifikowana, którą tu widzimy jest rasą D’Aryan lub H’arjan – To zależy od kolor oczu  … Jest faktem historycznym, że pierwsi Chińscy cesarze byli białymi Aryjczykami, którzy przynieśli pismo do Chin … Później chińscy cesarze dokonali 3 kompletnych zmian Chińskiego alfabetu – w celu wyeliminowania i ukrycia wszystkich śladów Słowiano-Aryjskich Swasti-runicznych skryptów. Połowa terytorium obecnych Chin kiedyś słowiano-Aryjskich prowincji – terytoriów i chiński Wielki Mur został zbudowany w celu ochrony swojego terytorium – jeśli przestudiujemy budowę Wielkiego Muru – znajdziemy strzelnice zbudowane w ścianie po stronie Chin, a nie odwrotnie – ze strony „wroga” który kiedyś istniał.

Biały Aryjczyk (Tocharian) mumia znaleziona w Chinach, w skrzyni, na której widać swastykę (Aryjski Symbol Galaktyki Drogi Mlecznej) (poniżej wyjaśnienia ze Słowiano-Aryjskich Wed) Widoczna część naszej galaktyki to średnica tarczy 30 kiloparsek, zawierająca około 200 miliardów gwiazd, które są zgrupowane w cztery zakrzywione ramiona. W letni wieczór można zobaczyć bok galaktyki w postaci Drogi Mlecznej. Dlatego nasze obserwacje (nawet za pomocą teleskopów), galaktycznych ramion praktycznie jest niemożliwe. Współczesna nauka uznaje, że istnieją tylko dwie odnogi praktycznie niedostępne, w rzeczywistości istnieją cztery a nasi przodkowie z całą pewnością wiedzieli o tym. Szeroko stosowany symbol swastyki (do którego odwoływali się naziści) – wyznacza (pokazuje) naszą galaktykę! Jest o tym w Runach w starożytnym liście H’Aryan wskazującym Drogę Mleczną jako obiekt (część) wszechświata. Nasza Galaktyka nie istnieje od zawsze i nie będzie istnieć wiecznie. Galaktyki we wszechświecie rodzą się z pierwotnej materii (eteru) i przechodzą cykle rozwoju, a potem umierają – następnie rodzą się nowe galaktyki …

Mumia z Taklamakan (mumia Tocharska)
Jedna z najbardziej znanych mumii Tocharskich to tak zwana „Piękność z Loulan”, na prawo jej twarz zrekonstruowana przez artystę. „Piękność z Loulan” – Najstarsza mumia znaleziona w Tarim Basin pochodząca z Loulan, która znajduje się na wschodnim końcu pustyni  Taklamakan, jest w kształcie jaja (owalu). Ubrana tylko w odcienie brązu, żyła 2000 pne. i zmarła w wieku 40 lat. Obok jej głowy znajduje się koszyk, który zawierał ziarna pszenicy. Była to Słowiano-Aryjska kobieta.

… Pochodzenie swastyki ze Słowiańsko Aryjskich Wed:
Starożytna Słowiano-Aryjska nazwa naszej Ziemi to Ziemia Midgard, która krąży wokół Słońca Jaryło. Słońce Jaryło jest w strukturze Systemu Gwiezdnego o nazwie Swati, zwanej również jako Ścieżka Peruna lub Niebieski Iriy (Niebiański lryj). Swati przedstawiona jako swastyka lewoskrętna. W dolnej części jednego z ramion Swastyki jest Słońce Jaryło. To się nazywa Trisvetlum (Trójświatło, ponieważ oświetla trzy światy (i wymiary)):. Yav, Nav ‚i Prav (Jawie, Nawie i Prawie). Słońce Jaryło należy do gwiazdozbioru Zimun (Niebiańska Krowa lub Ursa Minor), i jest ósmą gwiazdą …

… NA DŁUGO PRZED ARKAIM …
ZŁOTE CZASY LUDZKOŚCI… CZASY BOGÓW ARYJSKICH …
LATA 109.000 P.N.E.
Aryjczycy rozpoczęli exodus z Da’Aria, Thule ze świętą górą Meru w środku Asgardu. W Słowiano-Aryjskich Wedach, ten exodus nadal nazywa się PASKA lub PASHET. Exodus kontynuowano w 15 etapach do obecnego rosyjskiego płaskowyżu na Uralu do roku 109,703 p.n.e … Należy pamiętać, że nazwa Ur-Al była znana na długo przed słowem (sumeryjski) Al (bóstwo El) i pojawiło się na sumeryjskich tablicach glinianych z tak zwaną „pierwszą” sumeryjską cywilizacją ludzką … czas Wyjścia nazywany jest również „Wielkim Ochłodzeniem”, ponieważ rozpoczęła się Epoka Lodowcowa …Poniżej znajduje się krótka linijka opowieści o Słowiano-Aryjskiej migracji z zatopionego Asgardu w Da’Aria i Thule, po dyspersji w dolinie Indusu (Saraswati), do terytoriów obecnej Europy i Kaukazu – Etiopii, Sumeru i El-Gipto (Egiptu) …

Aryjska migracja z Da’Aria i Thule (Hyperborea), która zakończyła się w 109,703 pne. na terenie dzisiejszej Rosji i w konsekwencji późniejszą dyspersję do doliny Indusu (Saraswati), Europy i Kaukazu w tym Sumeru, Egiptu i Etiopii z utworzeniem wszystkich wymienionych cywilizacji

… Poniższy wykres przedstawia oś czasu rasowego mieszania się Słowiano-Aryjczyków (rasa) i rasy Negro, – czarnych ludzi, którzy w tym procesie migrowali do obszarów Afryki Północnej – Etiopii, Górnego Egiptu i doliny Indusu. Proces rozpoczął się ok. -53.000 – 55.000 lat temu z tworzeniem się różnych typów lub ras i mnóstwem znanych haplogrup DNA aż do ~ 3000 lat pne … Proszę pamiętać, że Słowiano-Aryjskie Wedy, Mahabharata, Rig Veda mówią, że obie rasy – Biała i Czarna pojawiły się na tej planecie po jakimś czasie od siebie … biała rasa nie wywodzi się z czarnej i czarna rasa nie „wyewoluowała” od Afrykańskiej małpy … jak twierdząi nowoczesna państwowa ideologia. Czarna rasa nie wyewoluowała z małpy (i pierwszej Ewy), ale pojawiła się na tej planecie jakiś czas później po Da’Aryjczykach i Ha’Aryjczykach, Rassens i Slavens z innego miejsca we wszechświecie. Nie było człowieka „wyewoluowanego” od małpy, jak nie było stworzonego człowieka przez Jehowę (Jehovah((Yaldabaos)) w Edenie, ponadto – teoria interwencjonizmu – ludzkiego genomu/DNA zmieniona przez Anunnaki z Cro-Magnon (obraźliwa nazwa dla człowieka) jest kolejnym wielkim ideologicznym żartem …

… następny mapa pokazuje daty licznych stanowisk archeologicznych z dokładnym proporcjonalnym rozmieszczeniem czasowym w Rosji, w tym i ostatnie archeologiczne znalezisko – ARKAIM w 1987 roku przez rosyjskiego archeologa. Wiele miejsc ma do 50,000 lat, tam gdzie odkryto artefakty i rekonstruowane czaszki wykazały, że -55.000 lat p.n.e. rasa ludzka istniała z dokładnym wyglądem współczesnych dzisiejszych ludzi … Mieli wzniosłe nazwy jak dzieci zapomnianych Bogów-Aryjskich, a nie jak jedno z obraźliwych – darwinowskie Cro-Magnon …

…Oto porównawcze światopoglądowe (drzewo): Słowiano-Aryjski GENOTEIZM (późniejszy Hinduski Vedantyzm, Sivaism-Shivaism) i Afro-Semicki Kreacjonizm z monoteizmem, jako okultystycznej podstawy świeckiej (dwubiegunowej) IDEOLOGII –  Ewolucjonizmu i (nowy na scenie) interwencjonizmu… Słowiano-Aryjczycy posiadali światopogląd, który powstał w oparciu o wiedzę Aryjskich Wed, które mówią, że urodzili się (nie stworzono ich) z bogów przybyłych na tą planetę z Plejad, Wielkiej Niedźwiedzicy i Małej Niedźwiedzicy(Ursa Major i Ursa Minor). Taki światopogląd można w skrócie nazwać GENOTEIZMEM, gdzie dziedziczna genealogia ludzkiego DNA linii rodowych kontynuacji pochodzi z odległych gwiazd które żywo opisano we wszystkich Wedach … (człowiek liczy 1.500.000.000(miliarda) lat). Afro-Semicki światopogląd składa się z ideologicznych wierzeń (nie jest to trudne do udowodnienia), kreacjonizmu (Tora, Biblia, Koran) i świeckich ideologii jak Ewolucja (Darwinizm) i interwencjonizm (Homo sapiens zmiana DNA/klonowanie przez linię rodową Saurian (Jaszczury)). Czerwona dolna linia trzech semickich ideologii jest następująca – rości pretensje do wyłącznej własności człowieka, oprócz prób wpajania obniżonej ludzkiej inteligencji na poziomie afrykańskiego zwierzęcia, dokonywanej przez „boską” linię krwi Saurian … na następnym slajdzie – po prawej jest drzewo z nazwami Słowiano-Aryjskich Ancestralnych (przodków) bogów a po prawej Afro-semickie drzewo połączone z wymyśloną ideologią – Monoteizm i Kreacjonizm w połączeniu z ideologią świecką – ewolucjonizm i interwencjonizm … (semickie religijne i świeckie ideologie mają jeden korzeń i są bipolarne (dwubiegunowe), podzielone na „dobre” i „złe” religie – dla nie przeoczenia …)

SŁOWIANO-ARYJSKIE CZASY W ZAPISACH
…Słowiańsko Aryjski Kalendarz jest najstarszym kalendarzem odpowiadającym wydarzeniom odnotowanym w historii ludzkości … kalendarze późniejsze były w infuzji do kalendarza Hindusko-Wedyjskiego, –  kiedy Słowianie przynieśli Aryjskie Wedy i ich system kalendarzowy do doliny Indusu (Saraswati) …
… w Słowiano-Aryjskim Kalendarzu dzisiaj (2012) to rok 7520
Z tego samego kalendarza dziś mamy rok …
7520 – od zbudowania (zawarcia) pokoju w Gwiezdnej Świątyni
13017 – od Wielkie Ochłodzenie (po 3 „Wojnie Bogów „i w konsekwencji katakliźmie)
44553 – od utworzenie Wielkiej Sar z Rassenii
100787 – od założenia Irly Asgardu (na obecnym terytorium Rosji)
111815 – od Wielkieg wyjścia z Da’Aria
1142990 – okres Trzech Księżyców (gdy Ziemia miała 3 księżyce)
142999 – od Asa Dei (Główna „Wielka Wojna Bogów”)
185775 – czasy Thule
604383 – czasy Trzech Słońc

… ostatnie uwagi, może pozwolą nieco bliżej zrozumieć, kim są potomkowie Ariów(Aryjczyków). Hyperborejczycy, Da’Arjanie i Atlanci z materiału w tej prezentacji słowo „Słowiański” zostało tutaj użyte w stosunku do osób pochodzących z Rasy, ponieważ cała biała rasa wywodzi się od Ariów (Aryjczyków), którzy byli Da’Arjanami …
Nie ma czasu i miejsca, aby zaprezentować tu całą szczegółową historię ludzkości, ale warto zapamiętać, że wojna która rozpoczęła się od Da’Arjan i Atlantów nie skończyła się jeszcze – są zwycięzcy i są przegrani, a całym tym tzw. nowoczesnym społeczeństwem rządzą dziś okultystyczni kapłani cienia (za kulisami), z przeszłości. Słowiano-Aryjskie Wedy twierdzą, że były wyniszczające wojny między Da’Arjanami (Aryjczycy Hyperboreańczycy) i Anlanci (Ants, Antlants, Atlantis). Obie strony wiedziały jaką dewastację to przyniesie … Mahabharata i Rig Veda opisuje jaki rodzaj broni był użyty przez obie strony …

… kto idzie z niewiedzą przeszłość, drzwi ma zamknięte do przyszłość …

koniec

SŁOWIAŃSZCZYZNA

Możliwość komentowania Arkaim – Kolebka Słowiańskiej Aryjskiej Cywilizacji została wyłączona
%d blogerów lubi to: