Zablokowana moc człowieka + Z prochu powstałeś

Ostatnio wiele się mówi i pisze o  mocy człowieka, sile naszej myśli, mocy działania naszego serca. Co zatem stanowi przeszkodę, aby te moce wykorzystać?  Po prostu  brak nam wiedzy o nas samych. Niewiele wiemy o konstrukcji energetycznej człowieka (o kluczu wszystkich żywych form pisałem w poprzednich artykułach), a to jest podstawa. Często  lekceważymy te informacje, bowiem silniejsze są wprowadzone kody religijne  czy naukowe. Co dowodzi, że oddaliśmy nasze myślenie autorytetom  i większość populacji nadal im ufa.

Wiedza o budowie energetycznej człowieka i Wszechświata była dostępna od zawsze na Ziemi. Została jednak  ukryta i jest wykorzystana od tysięcy lat przez grupę cwaniaków dla własnych interesów i  polityki ubezwłasnowolniania człowieka.  Niewielka grupa ludzi dzięki tej wiedzy uzyskała niemal absolutną władzę nad ludzkością nie tylko naszej planety.

Podziwiamy na naszym globie wielkie budowle takie jak  piramidy. Ogromne bloki precyzyjnie ułożone nie są tylko dowodem kunsztu budowlanego starożytnych. Odkryto, że kształty tych monumentów emanują silną energią, są żywą informacją. A nawet posłaniem do nas współczesnych. Zawierają zapisy o energetycznej strukturze Wszechświata. Odkryto także różne formy energetyczne, które są podstawą wszelkiego istnienia, określane często jako święta geometria. Nie rozumiem dlaczego właśnie święta? Może to ukłon w stronę religii? Ale to inny problem. Wiemy więc, że każda forma emanuje swoistą energią, która wprowadza otoczenie w rezonans.

Polecałbym „odkrycia” min. : Dana Wintera, Alexa Colliera, Davida Wilcocka,  Gregga Bradena,Vincentego Bridgesa, Nassima Harameina, Richarda Feymana,  Carla Sagana, Amita Goswami, Roberta Huton Wilsona, Carlesa Gilchrista i wieli, wielu innych. Zapoznanie się z prezentowaną przez nich wiedzą  daje możliwość  uzupełnienia informacji i  zrozumienia  budowy energetycznej człowieka, a zatem i całości. Wiemy także jakie częstotliwości podstawowe utrzymują Wszechświat, a w tym człowieka i wszystkie formy żywe.

Podstawowa forma geometryczna zamykająca całość  Uniwersum jest  sześcianem foremnym. Każdy bok sześcianu stanowi podstawę jednej z  piramid. Każda piramida jest formą skupiającą energię do rozwoju. Tak skupia się wypracowany trud i doświadczenia wszystkich istot np. na planecie, w galaktyce, w kosmosie. Kształt piramidy skupia w sobie  pulę wiedzy i energii, z której mogą korzystać wszyscy. Sześć piramid w sześcianie gromadzi energie w jego centrum. Jest ona przeznaczona na całość rozwoju Wszechświata.  Rozwój według tego mechanizmu przebiegał    spokojnie, do momentu, w którym dopuszczone zostały programy manipulacyjne. Wzorcowy model tzw. naturalnej piramidy ( tej z sześcianu foremnego, gdzie wysokość piramidy  wynosi ½ boku podstawy) został zmodyfikowany przez grupę manipulatorów. Wystarczyło podnieść wysokość piramidy (porównaj piramida w Gizie), by wprowadzić zupełnie inne funkcje bryły.

Wprowadzenie nowego modelu piramidy spowodowało, że energia z procesów, toczących się np. na planecie była przechwytywana przez niewielką grupę istot i wykorzystywana do celów tworzenia własnej wielkości. Tak zakłócono naturalny proces rozwój człowieka. Przyjrzyjmy się piramidom na Ziemi. Nigdzie nie znajdziemy wzorcowej piramidy, która służyłaby wszystkim istotom w równej mierze. Te zmodyfikowane piramidy kumulują energie na szczycie, z przeznaczeniem dla niektórych wybranych. Tak się podkrada innym energię. Ze szczytu można ją skierować w dowolnym kierunku. Podobnie dzieje się w przypadku jednostki. Ten mechanizm doskonale wykorzystują religie. Po to stworzono boga, niebo itp. Cel twórców ten sam. Większość populacji ziemskiej nie zdaje sobie więc sprawy, że oddaje swoją „krew” pasożytom na Ziemi jak i  bogom w kosmosie. Jak wykorzystuje się energie z wyznawców, np w Mekce ?

Proszę  przyjrzeć się ceremoniom, jakie tam się corocznie odbywają i zwrócić uwagę na czarny kamień. Właściwością koloru czarnego jest skupianie wszystkich  barw (częstotliwości).  Wierni obchodzą kamień wielokrotnie  w lewą stronę. Czy to  przypadek?   Ruch wiernych i ich indywidualne energie tworzą „wir”i na fali nośnej kamienia i wywołują  rezonans  z energiami wszystkich wyznawców i wzmocnione  swobodnie płyną do nieba – twórców religii.

W podobny sposób „pobiera” się energie myśli człowieczej poprzez symbole, odpowiednio dobieranych formułach modlitewnych, medytacyjnych itp. One skupiają naszą myśl i energia płynie tam gdzie i o czym myślimy. Dziwimy się, że nic nam nie wychodzi, ciała się starzeją, coraz bardziej słabniemy. Bez energii nic zdziałać nie możemy. Jesteśmy jak samochód bez benzyny . Efekty słabe albo żadne.

Zapominamy również, że pod ogólnym pojęciem „nieba” istnieje równoległy do nas świat antymaterialny  i związane z nami  procesy  rozwojowe, które tam się toczą. Koniec aktualnego etapu musi się zamknąć równowagą pomiędzy materią i antymaterią. Wiedzą o tym również i bogowie, dlatego starają się opóźniać rozwój ludzkości  nie tylko na Ziemi,  zakłócając ich świadomy rozwój.

Doszliśmy jednak do momentu, w którym wszelka manipulacja zostaje blokowana przez uaktywnienie praw uniwersalnych, które nie podlegają nikomu, żadnym bogom, bowiem zostały stworzone  dla rozwoju  ludzkiego przejawu.

Wielu jednak ma jeszcze mnóstwo wątpliwości i szuka tzw. prawdy. A jest to puste słowo, które zostało stworzone, by człowiek wciąż prawdy poszukiwał i miał nadzieję, że ją znajdzie. Wieki mijają a prawda nam stale umyka. Nie widzimy tego co najważniejsze  – siebie i drugiego człowieka. Nadal wielbimy  autorytety i wierzymy, że doprowadzą nas do prawdy, przez siebie zresztą głoszonej. Tak skupia się wypracowany trud i doświadczenia wszystkich Istot.  Dlatego przestańmy szukać, a zwróćmy się do siebie. Zawieramy w sobie odpowiedzi na wszystkie pytania i wiedzę, którą zbieraliśmy wiekami. W niej zawarta jest informacja jak sobie pomagać w tych ostatnich dniach starego procesu. Innej metody nie poznałem, a to co poznałem i sprawdziłem na sobie – z tym się dzielę. Muszę równocześnie podziękować setkom ludzi, badaczom, krnąbrnym i nie posłusznym religiom w docieraniu do poznania rzeczywistości nas otaczającej. Składam głęboki ukłon tym wszystkim ludziom za ich poświęcenie i trud.

Edward

————————————————

Z prochu powstałeś

….”INFORMACJA  DLA  CIAŁA  ZAWSZE  PRZYCHODZI  Z WYPRZEDZENIEM, BO  MYŚL  CZŁOWIECZA  WSZYSTKO  TWORZY  I  ZAWSZE GO  UPRZEDZA! „

Gdy rozpatrujemy dziś wszystkie informacje dotyczące budowy człowieka- jego istoty, to mamy bardzo trudny „orzech” do zgryzienia. Bo  wg tzw. Świętych Ksiąg – człowiek zbudowany jest na wzór i podobieństwo Boga. Ten Stworzyciel zbudowany jest z trzech elementów i przejawiony jako suma- czyli czwórnia w Jedni. Poza tym wiedząc, że Człowiek  został zbudowany podobnie, to oznacza, że składa się również z czterech elementów.

Od wieków jednak wpaja się ludziom informacje, że jesteśmy jednorazowym ciałem. Koduje się, że z prochu powstałeś i w proch się zamienisz. Utrwalaczem tego pojęcia .jest posypywanie głów popiołem. Kto zatem robi ludziom „wodę z mózgu”?- czyniąc rozróżnienie w budowie boga i człowieka.

Powstaje również i inne pytanie: kto upoważnił przedstawicieli kościoła do zmiany boskich słów? Przecież nie wolno zmieniać boskiego przesłania  Ale jeśli księgi wymyślał człowiek;  to może je sobie dowolnie modyfikować. Myślącemu nasuwa się więc prosty wniosek: boskie słowa to słowa ludzi tworzących taką, a nie inną religię i święte księgi. Czytelnikom tych ksiąg zabroniono jednak rozważać prawdy w nich zawarte. Gdy to czynisz,  masz ciężki grzech. Komentować słowa ksiąg mogą tylko teolodzy. Stworzono więc Dogmat.

Wg słów boskich: mamy wolną wolę. To jakim prawem powołano do „życia” dogmaty?

No cóż, ziemscy posłańcy boga są ważniejsi od stwórcy. Zdaje się to potwierdzać teza, że  wszystko , co objawi  papież jest nieomylne i ma wartość boskiego słowa. Stąd płynie prosty wniosek :Papież jest bogiem na Ziemi. A to jest wyrazem dążenia do sprawowania władzy absolutnej nad ziemskim człowiekiem. Co z tego wynika?  Nie trzeba być szczególnie bacznym obserwatorem, by stwierdzić, że ludzkość na Ziemi od wieków umęczona jest religijnymi wojnami . Udręka  religijna stała się podstawą bytu wiernych wszystkich wyznań.

Z całkowitą uległością ludzie szli do komór gazowych, czy aktualnie poświęcają życie wysadzając się w powietrze, bo opierają się na słowach swoich kapłanów : że czyny ich są wynikiem woli boskiej . A z nią się godzić trzeba. Zaś na nagrodę  można liczyć w niebie. No cóż po śmierci, gdy jest już za późno na zmianę decyzji,  można się przekonać, że obietnice – to były tylko piękne słowa  niezgodne z rzeczywistością, którą  po śmierci człowiek rozpoznaje. Ważne, by tę wiedzę wykorzystał w kolejnym życiu i zgodnie z własnymi wnioskami postępował.

Skoro Bóg może wszystko, to i człowiek  na podobieństwo z nim – może również .Tyle że człowiek przez wieki manipulowania nim zapomniał o swojej sile i możliwości przejawu. Jak możemy to czynić skoro nasze myśli zostały uwięzione w dogmatach religijnych? Straszy się nas potępieniem wiecznym, choć nikt nie wyjaśnia na czym to polega. Nauczono nas lękowych reakcji, zmuszono wyobraźnię do tworzenia okrutnych obrazów, tortur po śmierci. W ten sposób staliśmy się własnymi katami.  I sami pilnujemy, by pułap strachu w nas nie malał .

Ciągłe skupianie się na lęku sprawia, że cała nasza SIŁA  rozpada się. W przerażeniu nie myślimy, jak prosto rozwiązać swój problem- tylko oddajemy się w ręce boga, A za tym hasłem kryje się człowiek, twórca, lub twórcy jakiejś idei, którzy ze skupiania się na nich grup wyznawców czerpią siłę i inne wymierne profity. Po czym demonstrują ludziom ukradzioną moc, jako  własne cuda.

Kapłani od zarania dziejów posiadali wiedzę o budowie człowieka  i tożsamej z nim budowie Wszechświata. „Poznaj siebie a poznasz Wszechświat” –  to znane twierdzenie – lecz go lekceważymy. Przewaga kodowanych wiekami dogmatów jest silniejsza od wielu przedwiecznych przekazów, zachowanych w mądrościach zwykłych ludzi. Nie da się ukryć, że współczesnym jest brak podstawowej wiedzy o sobie. Nie wiemy czym jest   Istota Ludzka. Jak jest zbudowany człowiek ( nie chodzi o  anatomię), I jaką spełnia rolę na określonej planecie. Manipulacje przywódców różnych religii i idei doprowadziły do utraty ludzkiego jestestwa – szukamy rozpaczliwie namiastki wiedzy w teoriach religijnych. Choć  ta nie znajduje potwierdzenia w rzeczywistości. Skuty strachem  wyznawca dowolnej religii bez trudu przyjmuje FIKCJE za fakt. Zakodowanemu już dziś człowiekowi dowodów na wiarę nie trzeba. Lęk przed karą boską jestwystarczającym zabezpieczeniem trwałości wyznania.

„TAM , GDZIE  ZACZYNA  SIĘ  STRACH  – KOŃCZY  SIĘ  NASZA  SIŁA !

Aby „wydobyć z siebie moc” trzeba  rozpoznać swoją konstrukcję, czyli należy rozpocząć od budowy człowieka, i poznania  możliwości swojego przejawu. Przy czym należy pamiętać,że  intelekt kształtowany przez wieki  różnymi ideami będzie podpowiadał treściami zawartymi w podświadomości. tzn pojawiać się będą podpowiedzi teorii religijnych, naukowych, by zakłócić obiektywność spojrzenia . Jak zawsze  w takich sytuacjach wybór zależy od  człowieka i jego decyzji. Dziś w dobie finału Starego procesu, bardziej powinniśmy się skupić na  występujących zjawiskach i rozpatrywać je wg. klucza czyli budowy człowieka. Zjawiska stają się wówczas czytelne i nagle staje się oczywiste, że możemy przewidzieć i przygotować się do następnych zdarzeń. Zapominamy,że Myśl Ludzka tworzy wszystkie zjawiska a świadomość zewnętrzna /osobowość/ otrzymuje wiadomość o tym z wyprzedzeniem !

Informacje otrzymujemy różnymi kanałami:w snach, relaksacji ( obecnie najczęściej), w codziennych informacjach – w gazetach, radiu i telewizji. Czy z tego korzystamy? To pytanie powinien sobie każdy człowiek zadać sam. I jeśli chce świadomie sobą sterować, należy bacznie słuchać siebie i innych komunikatów z zewnątrz, by wyciągać samodzielne wnioski i wyzbywać się lęku. Spokój, opanowanie reakcji okażą się niezwykle cenne, gdy nasilą się zjawiska rozpadu starego świata na planecie. Automatycznie uruchomią się zapisy z podświadomości i zareagujemy tak jak tam jest zapisane. Mamy „świeży” przykład trzęsienia Ziemi w Indonezji. W scenach tragedii należy zaobserwować reakcje poszkodowanych. Można stwierdzić, że są często bardzo typowe. Bezgraniczna rozpacz ,psychiczny ból, łzy… część ludzi klęczy, wznosi ręce ku niebu,w błagalnych gestach  proszą niebiosa o ratunek dla swoich bliskich, zasypanych  gruzami. To „typowe” reakcje zakodowanych ciał. Zamiast przyłączyć do innych, którzy spokojnie wydobywają ze zgliszcz  rannych. Opanowani lękiem, powaleni nieszczęściem nie myślimy i nie działamy racjonalnie. Myślimy tylko dlaczego nas to nie spotkało. Typowe reakcje – zakodowanego wcześniej umysłu. A przecież mogliśmy odebrać informacje uprzedzającą wydarzenie i spokojnie oddalić się z miejsca wydarzenia w bezpieczne miejsce Służą temu spotkania ze sobą, W dzisiejszej rzeczywistości to konieczność, jeśli chcemy zachować siebie w całości i przetrwać ewentualne kataklizmy, czy nieszczęśliwe przypadki.

Spotkanie ze sobą to m. in relaksacja, ale także neutralna obserwacja  własnych reakcji  idąca w kierunku  opanowania i kontroli wszelkich wzburzeń. A wszystko po to, by trwać w ciszy , która umożliwia usłyszenie najważniejszej informacji dla naszego przetrwania.

Artykuł własny

Edward

PRZEMYŚLENIA

Reklamy
Możliwość komentowania Zablokowana moc człowieka + Z prochu powstałeś została wyłączona
%d blogerów lubi to: