Aktywiści mogą zahamować konflikt w Syrii

12. 09. 2018. W ostatnich dniach doszło do zaostrzenia konfliktu militarnego w Syrii. Syryjska armia i koalicja państw uprzemysłowionych Eurazji stojących za nią są gotowe do zniszczenia pozostałości islamskiej armii. Z drugiej strony, międzynarodowe ugrupowanie klanów bankierów, zlokalizowane głównie w USA odpowiedzialne za podżeganie do masowej islamskiej wojny terrorystycznej w Eurazji, próbuje ocalić resztki armii terrorystycznego kalifatu. I dlatego gotowe jest wciągnąć Stany Zjednoczone w wojnę z Rosją.

Sytuacja wokół syryjskiego zaostrzenia jest niepewna, poziom legitymizacji ataku na Syrię nie jest wysoki i nie ma obiektywnych argumentów przemawiających na jego korzyść. Atak na armię syryjską może spowodować zachwianie równowagi sił.

Finansowa oligarchia choć silna to wciąż musi liczyć się z opinią społeczeństwa. W przeciwnym razie, po co tak wiele prób z oskarżenia Baszara Assada o wszystkie śmiertelne grzechy?

Aktywiści poprzez protesty mogą zmienić atak informacyjny przeciw legitymizacji ataku na armię syryjską. Po zniszczeniu armii dżihadu oligarchia finansowa straci jeden z głównych atutów w Eurazji i w grze o dominację nad światem.

Aktywiści gotowi są walczyć o interesy światowego społeczeństwa obywatelskiego przeciwko międzynarodowym finansistom. To dobry czas aby dołączyć do gry. Teraz mała akcja demonstracyjna może przesunąć równowagę sił między dwiema grupami światowymi, finansową i przemysłową, aby powstrzymać ewentualną wojnę i wpłynąć na losy świata.

Około dwóch tygodni trwa już kolejne zaostrzenie konfliktu w Syrii, w którym armia syryjska przygotowuje się do dobicia pozostałości ISIS w prowincji Idlib. W tym samym czasie, Amerykanie, grożą bombardowaniami i atakami rakietowymi pod pretekstem fałszywego ataku chemicznego. Próbują uratować swoich podopiecznych islamistów przed całkowitym rozgromieniem.

FED i brytyjska arystokracja chcą utrzymać wojujące ugrupowanie na Bliskim Wschodzie, w które zainwestowało dużo pieniędzy i energii. Pomimo, że nie osiągnęło ono swoich celów i znajduje się obecnie w bardzo osłabionym stanie, nadal pozwala na utrzymanie lokalnego źródła niestabilności i wpływa na sytuację na arabskim Wschodzie i w Eurazji.

Przyczyny tworzenia grup bandyckich na skalę ogólnokrajową, takich jak ISIS, czy nazistowski reżim bandery na Ukrainie, są próbami anglosaskiej grupy spekulantów finansowych osłabienia Eurazji. Na nie pozwolenie państwom Eurazji na zjednoczenie w jednym bloku politycznym i gospodarczym zdolnym do konkurowania z międzynarodowymi instytucjami finansowymi i Stanami Zjednoczonymi.

Historycznie Brytyjczycy zawsze starali się osłabić kontynentalne kraje Eurazji prowokując wojny na kontynencie aby ocalić swoje kolonialne imperium. Brytyjczycy byli jednymi z pierwszych, którzy nauczyli się pływać po oceanach i rabować na całym świecie. Militarnie Anglia była słabym krajem. Kraje kontynentalnej Eurazji w procesie ekspansji w przestrzeń światową prędzej czy później wyprą z kolonii Anglików. Co się ostatecznie wydarzyło, ale Anglicy zachowali tyle ile mogli. Anglo-saksońska międzynarodowa firma finansowa wzięła czynny udział w rozpętaniu wszystkich wielkich wojen w Eurazji, w tym pierwszej i drugiej światowej.

Stany Zjednoczone w dużej mierze skorzystały z dwóch wojen światowych. Pierwsza Wojna Światowa osłabiła Imperium Brytyjskie i kontynentalną Eurazję, umożliwiając USA przejęcie kontroli nad światowymi rynkami. Została światową potęgą. Druga wojna światowa uderzyła w najpotężniejsze kraje przemysłowe Eurazji, ZSRR i Niemcy, i osłabiła brytyjskie imperium. W rezultacie USA wyszły na pozycję światowego hegemona. Amerykańska część finansjery międzynarodowej w ciągu 50 lat, zdobyła dominującą pozycję w światowej grze ekonomicznej i politycznej.

Międzynarodowe organizacje finansowe umacniając swoje pozycje w Anglii i Stanach Zjednoczonych, były w stanie przejąć kontrolę nie tylko nad rynkami zewnętrznymi ale również nad państwami i społeczeństwami obywatelskimi. Państwa znajdowały się pod rządami klastrów największych banków i korporacji. Społeczeństwo obywatelskie zostało częściowo podporządkowane poprzez zależność finansową, od pożyczek. Częściowo również stłumione z powodu korupcji, kryminalizacji, subkultur i masowej konsumpcji.

Zdobywając kontrolę nad światową grą, międzynarodowa firma finansowa nie stworzyła światowego imperium oraz scentralizowanej i dobrze uregulowanej globalnej struktury organizacyjnej, co powinno się stać zgodnie z logiką rozwoju historycznego. Osłabiło to państwa i instytucje publiczne, a jednocześnie same one wpadły w degradację i rozpad wewnętrzny.

Międzynarodowe organizacje finansowe okazały się dość przebiegłe, aby zostać mistrzami światowej gry na pewnym historycznym etapie. Ale nie były wystarczająco zorganizowane i odpowiedzialne, aby stworzyć dobrze prosperujące społeczeństwo pod jego kontrolą.

Międzynarodowa finansjera na pewnym etapie rzeczywiście przyczyniła się do rozwoju międzynarodowego handlu i globalnej integracji. Rozwinęła instytucje demokratyczne. Zrobiono to nie ze względu na dobro publiczne, ale po prostu ze względu na pieniądze i władzę. Globalizacja gospodarki była potrzebna 150-50 lat temu, aby odejść od światowego handlu państwowego, przejąć bezpośrednią kontrolę nad rynkami. System liberalny był potrzebny po prostu po by na zbyt wiele nie pozwalać, rozwiązywano nim ręce. Walka o demokratyczne prawa i wolność obywateli, była potrzebna do stłumienia władzy państwowej i przejęcia kontroli nad społeczeństwem w swoje ręce.

Kapitał finansowy i służące temu struktury, pozycjonowały siebie jako siły flagowe prowadzące walkę o prawa człowieka, wartości ogólnoludzkie, postęp i rozkwit. Co jest bujdą. Elity finansowe po prostu próbują dołączyć do globalnego trendu rozwoju cywilizacji. Rzeczywiste środowisko nosicieli ogólnocywilizacyjnych wartości, to światowa elita intelektualna i światowe społeczeństwo obywatelskie. Nie mają oni swoich scentralizowanych organizacji i są równomiernie rozmieszczeni w społeczeństwie. Obecnie ma miejsce proces połączenia, zintegrowania, światowej elity intelektualnej i najaktywniejszych uczestników społeczeństwa obywatelskiego w planetarną zdecentralizowaną strukturę, kierowaną nie przez administrację ale logikę. Zdecentralizowana światowa elita reprezentuje globalną społeczność zorganizowaną na zasadzie sieciowego samorządu, „Światowej Netokracji”.

Wewnątrz międzynarodowych struktur finansowych nie ma intelektualnej elity, jest ona niedostępna dla społeczeństwa wiedzy, jak to często się mówi w różnych teoriach spiskowych. Promuje ona tę samą międzynarodówkę finansową, w celu podniesienia swojego rankingu. Po prostu dmuchają pył w oczy społeczeństwu. Według struktury organizacji, międzynarodowe organizacje finansowe są pozostałością feudalnej europejskiej arystokracji i najbardziej wpływowych klanów kupieckich. Wewnątrz tej struktury nie ma intelektu, ani demokracji. Jest to dość archaiczne i zastygłe środowisko, podobne do klanów feudalnych książąt w krajach arabskich lub archaicznych republikach bananowych. Elita finansowa wyłoniła się ze średniowiecza, wywodzi się ze świata średniowiecza. Wydaje się, że nie została do tej pory zdemokratyzowana, ponieważ pozostawała poza procesami globalnego rozwoju społecznego. Wewnątrz niej panuje tradycjonalizm, twarda hierarchia, skłonność do autokratyzmu i totalitaryzmu.

I choć międzynarodowi finansiści kreują się na obrońców publicznych demokratycznych wartości i liberalizmu, w rzeczywistości jest to zbiorowisko feudalnych reakcjonistów. Jeśli zdobędą pełną kontrolę nad społeczeństwem, to z przyjemnością wrócą do modelu totalitarnego. Taki, który funkcjonuje w republikach bananowych. Na górze będzie mała grupa bardzo bogatych „Seniorów”. Reszta społeczeństwa zostanie zmieniona w żebraków pozbawionych praw gopników, żyjących w kryminalnych fawelach.

Procesy niszczenia ekonomii produkcyjnej, tłumienie klasy średniej, zubożenie, kryminalizacja i ogłupianie mas, zaczęły się w Stanach Zjednoczonych po gwałtownym wzroście międzynarodowej wymiany finansowej, jaka nastąpiła po rozpadzie ZSRR. Jest to oczywiste. Władza finansistów nie prowadzi do rozkwitu.

Działając jak szajka spekulantów międzynarodowe klany finansowe przejęły kontrolę nad światowymi rynkami i największymi krajami, w wyniku tego rozgrabili wszystko co mogli. Zahamowali postęp w krajach rozwijających się, przekształcili gospodarki swoich krajów w bańki finansowe, zamienili elity w glamournych imprezowiczów, społeczeństwo w obsługujący plankton i kryminalną gopotę. Po czym sami zostali osłabieni, z powodu wewnętrznej degradacji i bałaganu, i zaczęli tracić kontrolę nad swoimi pozycjami. Państwa i społeczeństwo obywatelskie powoli, ale metodycznie odzyskują stracone pozycje.

Teraz sytuacja na świecie jest podobna do początku XX wieku, kiedy imperium brytyjskie zaczęło się rozkładać od wewnątrz, a wzrost krajów uprzemysłowionych w Eurazji zaczął napierać na nią z zewnątrz. Wtedy Wielka Brytania rozwiązała swoje problemy prowokując I Wojnę Światową.

Teraz na miejscu globalnego imperium finansowego znalazły się Stany Zjednoczone. Nie w USA, ale w amerykańskiej części międzynarodowej finansjery zwanej „Walstreet” lub „FRS”. Amerykański finansowy oligarchat, od wewnątrz napiera na nich zwolennik władzy Tramp i stojąca za nim grupa przemysłowa. Na zewnątrz rośnie siła krajów uprzemysłowionych Eurazji oraz tamtejsze procesy integracyjne. W rezultacie największe gospodarki przemysłowe takie jak Chiny, Rosja, Indie, Iran i być może Niemcy, mogą zjednoczyć się w jedną społeczność polityczną i gospodarczą – w „Eurazjatycki blok”. Posiadając sumarycznie wojenną i ekonomiczną potęgę, przewyższają USA.

Jeśli integracja w Eurazji doprowadzi do powstania Unii Eurazjatyckiej. Nastąpi parytet siły między Eurazją a Stanami Zjednoczonymi. Pojawi się stabilny system dwóch bloków. Międzynarodowa finansjera nie będzie już w stanie pompować pieniędzy z republik bananowych i zwiększać baniek finansowych. Straci pozycję gospodarza światowej gry. W USA dojdą do władzy zwolennicy władzy państwowej, którzy zaczną umacniać narodowy przemysł i gospodarkę produkcyjną. Zaczną prowadzić sensowną politykę z Eurazją, opartą na umowach i wspólnych zasadach.

Utworzenie Unii Eurazjatyckiej oznacza dla Walstreet utratę kontroli nad gospodarką USA. Klany finansistów opierają się temu, jak tylko mogą.

Próby popchnięcia uprzemysłowionych państw Eurazji do wojny okazały się bezużyteczne. W Niemczech, Rosji i Chinach nie ma głupców gotowych zmienić swoje kraje w ruinę, w imię szczęścia międzynarodowych spekulantów.

Międzynarodowa finansjera rozpoczęła podsycanie lokalnych wojen, finansując nierozwinięte, archaiczne wspólnoty gotowe dokonywać masowych rzezi. Tacy jak radykalni islamiści w krajach arabskich, Albańczycy w Kosowie czy bandyci na Ukrainie. Zorganizowanie i sfinansowanie przez stado „dwunogich szakali”, masowych rzezi jest dość łatwe i stosunkowo tanie. Armie radykałów, zwykle lokalne, nie są w stanie wyrządzić poważnych szkód w krajach uprzemysłowionych. Z powodzeniem natomiast wykorzystuje się ich w polityce separacji.

Była już próba rozpętania terrorystycznej wojny na dużą skalę w całej Eurazji przez międzynarodową finansjerę. Jest to tak zwana „firma dżihadystyczna”. Była to próba obalenia państw na arabskim wschodzie (arabska wiosna), aby przywrócić je do stanu „średniowiecznego kalifatu”, pod rządami radykalnych islamistów. Po tym, rozpocząć masowe przeniesienie islamistów do krajów Eurazji pod przykrywką uchodźców lub nielegalnych pracowników, imigrantów, przez kanały etnicznych grup przestępczych. Następnie islamiści mieli rozpętać wojnę z terroryzmem na wielką skalę w Europie i Rosji. Osłabiając gospodarkę tych krajów, wywołać panikę i ucieczkę kapitału. Dałoby to możliwość ustanowienia nad gospodarką Eurazji kontroli, wypompowania pieniędzy i zasobów, tak jak w republikach bananowych. Pozbycia się zewnętrznych konkurentów w światowej grze. Ustaliłoby to nowy okres w ich globalnej dominacji.

Na „firmę dżihadystyczną” wydano w sumie, około 6 bilionów dolarów. To są pieniądze amerykańskich podatników, które można byłoby wydać na pełny rozwój USA i stworzenie kolonii na Księżycu i Marsie. Zostały one zmarnowane na wyhodowanie wielkiej sfory szakali w Eurazji.

Teraz armia kalifatu została prawie całkowicie pokonana wspólnym wysiłkiem Syrii, Iranu, Rosji i Chin. Pozostało względnie silne ugrupowanie radykałów w prowincji Idlib. Po tym jak zostaną pokonani, pozostaną tylko bandy w górach, takie jak np. Alkaida. Nie będą one już w stanie zagrozić integracji euroazjatyckiej.

Międzynarodowa oligarchia finansowa nie zrezygnuje z prób ocalenia swoich podopiecznych przed ostatecznym rozgromieniem. Podczas wojny kilkakrotnie próbowano uderzyć w armię syryjską. Pod pretekstem użycia broni chemicznej przez Assada. Ale wszystkie zawiodły. Teraz przygotowywana jest ostatnia próba. Ponad dwa tygodnie rosyjski wywiad ostrzega światową społeczność przed przygotowywaniem kolejnego fałszywego, chemicznego ataku przez białe hełmy.

Dla międzynarodowej finansjery tym razem stawka jest duża. Jak skończy się ostatnia próba ratowania islamistów, pozostaje pod wielkim znakiem zapytania? Nie można wykluczyć, że zostaną podjęte uderzenia na rosyjskich doradców lub amerykańskie wojsko w Idlib. Następnie Rosja i Stany Zjednoczone przejdą do stanu wojennego. Wojna na pełną skalę między Rosją a USA na pewno się nie rozpocznie. Jednak zaostrzenie militarne może napsuć krwi zarówno Rosjanom, jak i Amerykanom oraz globalnej społeczności obywatelskiej. Takie pogorszenie będzie mile widziane tylko na Wall Street i w Pentagonie.

Obywatele Stanów Zjednoczonych i Europy, w mniejszym stopniu Rosja i Chiny, mogą wpływać na sytuację polityczną poprzez publiczne protesty.

W warunkach otwartej przestrzeni informacyjnej, w rękach społeczeństwa obywatelskiego panuje kontrola nad jednym z głównych zasobów, trendami informacyjnymi.

Nawet niewielki publiczny protest, taki jak pojedynczy pikietujący w USA przeciwko wojnie w Syrii, może spowolnić zadanie tego ciosu. Stany Zjednoczone są głównym agresorem przeciwko państwu syryjskiemu. Protesty ze strony amerykańskiego społeczeństwa przeciwko rozpętaniu wojny w Syrii, mogą pozbawić legitymizacji tej agresji. Nawet jeśli protesty nie powstrzymają ciosu, będą wielką kością w gardle międzynarodowego rynku finansowego.

Myśl o tym, że protesty przeciwko uderzeniom w Eurazji, mogą być przeciwko narodowym i ekonomicznym interesom USA nie mają podstaw. Międzynarodowe organizacje finansowe nie mają nic wspólnego z narodem amerykańskim. Dla nich Stany Zjednoczone są po prostu miejscem, w którym można nadmuchać bańkę finansową i przejąć władzę nad miejscową populacją. Jeśli spekulanci finansowi zdołają uzyskać pełną kontrolę nad Stanami Zjednoczonymi, przekształcą społeczeństwo obywatelskie w meksykańską favelę. Gdzie tu są interesy narodowe?

Jeśli ustanowimy parytet siły między USA i Eurazją, rząd będzie musiał pójść na ustępstwa wobec społeczeństwa, rozwinąć przemysł i gospodarkę oraz wzmocnić narodowy dobrobyt. Aby uzyskać wewnętrzne poparcie.

Kiedy społeczeństwo amerykańskie osiągnęło swój największy dobrobyt? Podczas zimnej wojny. Ponieważ parytet z ZSRR zmusił rząd do gry zgodnie z zasadami oraz polityką zagraniczną i krajową. Czy po upadku Związku Radzieckiego społeczeństwo amerykańskie osiągnęło dobrobyt i stabilizację? Nic podobnego, zasady zaczęły zamieniać się w farsę i fałszerstwa, zaczęło się zubożenie i bałagan.
Jeżeli międzynarodowa finansjera może stłumić i ograbić Eurazję, chętnie stłumi państwo amerykańskie i ograbi jego społeczeństwo. Ograbi cały świat.

Amerykanie protestując w USA przeciwko presji na Eurazję, walczą o interesy amerykańskiego państwa i narodu. Dążą do osobistego dobrobytu i dobrobytu społeczności światowej.

Protesty przeciwko uderzeniu w Syrii i w innych częściach świata nie są tak skuteczne jak w Stanach Zjednoczonych, ale także mogą wnieść swój wkład w ogólny głos światowego społeczeństwa obywatelskiego przeciwko międzynarodowym organizacjom finansowym.

Atak na Syrię może rozpocząć się w najbliższych dniach. Białe hełmy już przygotowały swoje fałszywe chemiczne ataki służące do legitymizacji swoich uderzeń. Aktywiści społeczeństwa obywatelskiego mogą zaprotestować przeciwko legitymizacji ciosu w Syrię. Wypowiedzieć swoje słowa przeciw międzynarodowej finansjerze.

Tacy ludzie powinni wziąć na siebie rolę bojowników o interesy światowego społeczeństwa obywatelskiego, nie stać z boku światowych procesów, to dobry czas aby włączać się do gry! Wspierać swój pokój, stabilność i dobrobyt. Rozpowszechniać informacje na temat oligarchii finansowej.

Jeśli bankowcy podporządkowali sobie największe media nie oznacza to, że kontrolują przestrzeń informacyjną, umysły i serca ludzi. Skonsolidowane społeczeństwo obywatelskie to siła zdolna dyktować swoje warunki każdemu rządowi, a nawet oligarchii finansowej.

Wyjdźmy na ulice, rozpowszechniajmy manifesty w sieciach społecznościowych, pokażmy im kim jesteśmy, pokażmy, że jesteśmy gotowi walczyć o swoją przyszłość, pokażmy im swoją siłę!

źródło

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

***

Komentarze 2 to “Aktywiści mogą zahamować konflikt w Syrii”

 1. Berdyszak Says:

  ///Na „firmę dżihadystyczną” wydano w sumie, około 6 bilionów dolarów. To są pieniądze amerykańskich podatników, które można byłoby wydać na pełny rozwój USA i stworzenie kolonii na Księżycu i Marsie. Zostały one zmarnowane na wyhodowanie wielkiej sfory szakali w Eurazji.///

  Nie kwestionuję kwoty, ale wyjaśnienie źródła pochodzenia tych pieniędzy to merytoryczny błąd. Te pieniądze w olbrzymiej większości pochodzą z deficytu budżetowego amerykańskiego rządu federalnego. Jak porówna się dane to okaże się że ichni deficyt budżetowy równy jest budżetowi na „obronę”.

  Te pieniądze, powierzmy 6 bilionów, zostały stworzone z powietrza przez magów z Wall Street.

 2. han solo Says:

  pierwszy raz trafilem na ta strone,poniewaz nie jestem szczegolnie biegly w surfowaniu po necie.prosze sie nie sugerowac moim mailem,nie jestem fanem gwiezdnych wojen i zadnych innych wojen,nie jestem tez fanem usa i izraela ani politykie podleglych im pieskow lanuchowych.mimo to wykazuje spore zainteresowanie sytuacja na swiecie,poniewaz dotyczy ona nas wszystkich.jestem co prawda w wieku srednim tzn lekko po 40,ale czuje sie rzesko o tyle o ile moge,spojrzenie mysle posiadam odpowiednie,i klapki z oczu spadly mi dawno.w czasach prl mieszkalem w jednostce wojskowej okolo 15 lat,widzialem sporo w stosunku do moich rowiesnikow ktorym sie nadal cos wydaje.mialem okazje posluchac ludzi,ktorych z przyjemnoscia wspominam,posiadam tez inna wiedze na tematy historyczne od powszechnie ksztaltowanej.unikam wynajdowania problematycznych zwiazkow z naszym wschodnim sasiadem,i z wiekiem w stosunku do posiadanej wiedzy i doswiadczenia uwazam ze zwiazkow zgubnych dla polski nie bylo.uwazam tez ze co smutnego i nieodpowiedniego do polski przyszlo,przyszlo z zachodu,a raekcja czy to carskiej rosjii,czy bolszewickiej,czy sovieckiej czy federacyjnej jest odpowiednia do sytuacjii.prosze mnie nie zrozumiec zle.zapoznalem zie tylko z tym tekstem,i uwazam go za poprawny pod kazdym wzgledem.na wielu stronach znalazlem wiele zgodnych informacjii z posiadana przeze mnie wiedza,np na temat,zydowstwa,oligarchow amerykanskich,bankiserow,syjonizmu,imperializmu…itp ,jednak z przykroscia zauwazam,ze wiele stron internetowych z prawdziwymi wg mnie informacjami miesza falszywe zwiazane z rosja.kiedy wniknalem glebiej w badane tematy zwiazane z tym o czym w mojej opinii wiem wiecej niz przecietny czlowiek,spostrzeglem ze w kazdym poruszanym ttemacie na stronach zdecydowanie antyrosyjskich,poruszane tematy dotykaja problemu jedynie powierzchownie,np nie ujawniaja pelnej dostepnej wiedzy na tematy niewygodne dla usa i zydostwa.nabralem wiec pewnosci ze srony te sluza bardziej subtelnemu ale wciaz zaciemnianiu obrazu przeszlosci a co za tym idzie terazniejszosci.nie mozna bowiem wyrobic sobie poprawnej opinii na tematy ktore sa wielce prawdopodobne ze zaistnieja w niedalekiej przyszlosci a takze w tej dalszej,jezeli nie bedziemy rozumieli kompletnie na czym stoimy.juz jako nastolatek zrozumialem dwie rzaczy.zadnej ze stron,nie zalezy na zbytnim wywewnetrznianiu sie,a obie stosuja odmienne srodki i metody.usa dla powiela wiele rozwiazan ktore sprawdzily sie gdzie indziej,a rosja na to w pewnym sensie pozwala,bo wie ze nie ma to szans powodzenia.rosja wie takze,ze proby zmiany na przedbiegach nie wplyna pozytywnie na nikogo,nic nie mozna przyspieszyc.z zydowstwem jest troche inaczej niz moze sie to wydawac komus z zewnatrz.zydowstwo syjonistyczne,bo je mam na mysli nie wzielo sie znikad.nie wymyslilo niczego,poniewaz zydzi nie sa wynalazcami,bardzo dobrze miarkuja ale niczego nie wymyslaja,wprowadzaja inne warianty gdzie ludzie i narody nieprzygotowane gubia sie.czasami wobec niesprzyjajacych warunkow gubia sie takze ci ktorzy sa przygotowani i zaznajomieni z problemem zydowskim,ale nie sa gotowi na podjecie odpowiednich srodkow.i to jest przykre.jezeli ktos powie,ze sa takze dobrzy zydzi,nie rozumie problemu zydowstwa.oczywiscie ze co tam komu jakis zydek,ktory chcac niechcac wpasowal sie w rodzine,stracil cos na malym bedac niewiele wiekszym,i rosnie sobie teraz podporzadkowany zydowskim prawom.zydzi tworza wspolnote,gdzie wszystko jest tak jak ma byc,jesli komus sie nie podoba,traci rodzine i co ma,i moze zaczynac zycie od nowa.wspolnota zydowska jest bardzo zwarta i wymagajaca.europejski czlowiek ze swoim libertyzmem demokracja musi przegrac.nie dlatego ze ma do czynienia z narodem wybranym przez boga,ale dlatego ze zydowski wspolny okrzyk,pragnienia i cele bardziej slychac niz kotlujacej sie cizby ludzkiej innych nacjii.to jest zydowska sila,ale tez jej slabosc.niejednokrotnie zydowskie elity poswiecaly swoich lub mniej swoich dla wyzszych celow.z takich konfliktow wewnetrznych wychodzili zawsze silniejsi.jest to polaczenie kolektywu tworzonego przez zydowstwo tysiac lat.jesli komus sie wydaje ze wiecej to mu sie tylko tak wydaje.faryzeusze w judei,nie byli palestynczykami tylko pochodzili z wielu upadlych wczesniej narodow ,glownie z asyrii,persjii i babilonu i egiptu.zydzi nigdy nie byli w zadnej niewoli.bardzo dlugi okres czasu polnocna afryka byla zdominowana przez ludy polnocne,rasy bialej oraz mieszanej bialej i zoltej.krolestwa upadaly,wznosily sie ,znowu upadaly.pomijam ekspansje ludow rdzennie afrykanskich bo to jest teraz nie wazne.ludy afrykanskie tworzyly z azjatyckimi kultury indii i babilonu.assyria upadla pod naporem wlasnie afrykanow,tak jak upadl egipt.egipt zostal odzyskany przez ludy kaukazkie i balkanskie,a pozniej greckie,ktore wszystkie wykazuja wielopoziomowa kolegacje z ludami irackim oraz pozniejszymi slowianami.zydzi w swoich ksiegach posiadaja bardzo wazne informacje na ten emat,nie chca sie z tym jednak dzielic i glosza cos kompletnie innego.wywodza filistynow od grekow a tych od slowian z dzisiejszej rosjii.tak jak wywodzili plemiona greckie zasiedlajace balkany i anatolie oraz persje.swieta wojna zydowstwa to wlasnie rasa biala oraz kultura slowianska.po upadku asyrii powstalo wiele rozgalezien bylego imperium,kurdowie,syryjczycy a takze iranczycy stanowia jego byla czesc.sumerowie jako pierwsza znana cywilizacja bliskowschodnia pojawili sie na bliskim wschodzie przechodzac kaukaz z tterenow euro-azjii.egipcjanie,przywedrowali z dalekiego wschodu wykazujac zwiazki z pradawna kultura zamieszkujaca polnocna i centralna rosje.ekspansja cywilizacyjna dokonywala sie ze wschodu na zachod z polnocy na poludnie.z czasem ludzie jak to ludzie zaczeli wedrowac w obu kierunkach i na przestrzeni tysiecy lat taka wedrowka odbywala sie wielkimi falami,ktore byly spowodowane kataklizmami lub warunkami pogodowymi.(lub tym i tym).wiekszosc antycznych cywilizacjii znanych obecnie wzielo swoj poczatek od ludow ktore zeszly z gor.gory nie byly w tamtych czasach najbardziej przyjaznym miejscem na ziemi.ale na pewno najbardziej bezpiecznym oraz byly mozna powiedziec ostatnim przyczolkiem w chwili kiedy linie brzegowe morz i oceanow dopiero konczyly sie ksztaltowac.po co o tym pisze?wywodzenie zydow od jednego przodka jest idiotyzmem.rzymianie to w rzeczywistosci slowianie zachodni i grecy oraz zturczeni iranczycy.utworzyli panstwo w italii.po podboju afryki zrobili to co robia do dzis,uzyli mniejszosci bardziej zdeterminowanej kierujacej sie mniejszymi walorami moralnymi przeciwko osiadlym plemionom,a ze nie mogli tego ciagnac w nieskonczonosc wykombinowali podboj religijny zwiazany z ekonomicznym.wykorzystywali do tego armie istniejacych juz krajow zupelnie jak obecnie.nie dziwi nikogo ze watykan nie posiadajac armii jest w stanie wywolywac miedzynarodowe konflikty i bezposrednio na nie wplywac.pieniadze i wladza przemawiaja do wszystkich istot na nizszym poziomie ewolucyjnym jak ryba do kota,albo kosc do psa.rzym wygladal inaczej niz chce tego dzisiejsza propaganda,i dalej mu bylo do doskonalosci niz barbarzyncom ktorych zwalczal.w rzeczywistosci czerpal cala kulture od nich.wszystko zagrabil nic nie wymyslil nowego.taki wiec byl ten rzym.kazda grupa spoleczna miala swoich bozkow i worzyla odrebne sekty.mieszczanie swoje,zolnierze swoje,kaplani swoje,cesarze ze swoim otoczeniem swoje.zolnierze pochodzac z podbitych ludow,lecz w rzeczywistosci z ludow ktore sprzymierzaly sie z rzymem przeciwko blizszym lub dalszym sasiadom w pewnym momencie przejeli wladze cesarska.znamienna rzecza jest to ze kupcy pochodzacy takze z podbitych ziem tworzyli kaste wewnatrz kast.to nie arabowie podrozowali gdzies po nieznanych rejonach laczac handlowo wschod z zachodem,takze nie klechowie ktorzy mogli trafic na ofiare co mniej znanych bogow albo na kotlety gdzies w azjii.w czasach marka antoniusza,wojsko posiadalo juz decydujacy glos.nie pamietam po ktorym cesarzu zostal wprowadzony przywilej ,ze tylko legionista moze zostac cesarzem.bywali cesarzami wszyscy,nawet ludzie wywodzacy sie z prostego ludu ktorym rzymianie z dziada pradziada gardzili.mowi sie o wojnach zydowsko rzymskich.podobno juzef flawiusz ocalal jako ostatni z buntownikow z pogromu urzadzonego przez rzymian.zrodla zydowskie takze nie lubia sie tym dzielic z nikim,ale podawaly jasno,ze flawiusz nie nalezal do ich zwiazku.ani zrodla egipskie,ani perskie ani greckie ktore byly zlokalizowane dookola greckiej wtedy palestyny i syrii nie odnotowaly obecnosci zydow.nigdzie nie zostal odnotowany jezyk hebrajski.jesli zydzi europejscy posiadaja gen bliskowschodni posiadaja go w tej mierze co reszta europejczykow,jednak bedzie on mimo zroznicowania genetycznego podany w inny sposob niz przecietnego europejczyka,poniewaz zydzi mnozyli sie w zamknietych spolecznosciach mimo najbardziej zroznicowanych genow ze wszystkich narodow,sami nie bedac narodem.jak do tego doszlo?z czasem pnaujacy ex zolnierze wzbogacili pierwone wierzenia wyzszych sfer w rytualy spotkane na podbitych ziemiach.tak pojawiac sie zaczely wsrod obrzadkow typowo greckich przemianowanych na rzymskie misteria egipskie z ktorych grecy czerpali ze wzajemnoscia.grecy wspoltworzyli kulture egiptu nie tylko z niej czerpiac,nie byli mlodszym dzieckiem cywilizacjii egipskiej jak chce nauka zachodnich kregow w tym zydowskich.zydzi uwazaja grekow za barbarzyncow a w najlepszym przypadku za mlodzikow w stosunku do egipcjan i zydow,co jest bujda okropna.plemiona pochodzace z balkanow zasiedlaly caly bliski wschod jeszcze w czasach kiedy nie bylo cywilizacjii w afryce.filistyni,czyli ludy morza byly to ludy ktore przez balkany i grecje,kaukaz i polnocne indie zaludnialy afryke polnocna zanim na tych terenach powstaly znane cywilizacje.wtedy,kiedy juz istnialy grecy doskonale wspolpracowali z egiptem i operowali na calym basenie morza srodziemnego tworzac liczne kolonie.operowali znacznie dalej,ale to inna historia.pra grecy czyli praslowianie wprowadzili najstarsze znane pismo,mianowicie fenickie.ksiegi sekciarzy zydowskich twierdza ze goliat filistynczyk byl poteznego wzrostu mieszkancem dzisiejszej rosjii.dawid nie mogl go pokonac,ale to zbyt rozlegla opowiesc zeby ja tutaj poruszac.judejczycy sanowili bowiem bande obdartusow i niedobitkow z pokonanych armii i rozbitych panstw.mimo ze probujac ugrysc izraelitow czyli palestynczykow wraz z najezdzcami zewnetrznymi nigdy nie tworzyli zwarej i znaczacej spolecznosci.wyslugiwali sie nimi egipcjanie i persowie.ale nie w taki sposob jak tego chca zydzi.judejczycy zdradzali bowiem kazdego,nie byli bowiem wogole niewoleni,to zodstalo dorobione na uzyek zydowskiej propagandy.kiedy rzymianie zawojowali afryke starly sie wschod z zachodem w legionach rzymskich ,ale na pewno nie stalo sie to o kobiete.tak samo jak grecy nie zburzyli nigdy troi walczac o kobiete.troja upadla pod wplywem trzesienia ziemi,a ludy ne dokonaly ekspansjii w karpay a pozniej w alpy i pireneje,tworzac zaczatek kultury celtyckiej.technologie tworzenia zelaza,wzieli natomiast od ludow kaukazkich zamieszkujacych wtedy po ekspansjii z kaukazu obecna austrie i czechy.ludy dokonujace ekspansjii z kaukazu tworzyly zwarte grupy asymilujace sie jednoczesnie z ludami osiadlymi w centralnej i poludniowej europie.kaukaz nie byl indoeuropejski w tamtym czasie,ale rdzennie europejski.to byly zamkniete spolecznosci.jedynie kaukaz poludniowy zasymilowal sie z ludami bliskowschodnimi ktore po wymieszaniu sie rasy bialej i czarno-zoltej wytworzyly etnos zwany idoeuropejskim.ich spadkobiercami sa ludy zachodniej europy ktore emigrowaly po upadku pierwszych cywilizacjii do europy zachodniej przez polwysep iberyjski i balkany,czesc z nich udala sie w siedziby swoich poprzednikow w dalekiej azjii.tak powstala pola genetyczna r1b,pochodzaca od swojego poprzednika r1a.r1 byl to najrpawdopodobniej czlowiek denisanski.czlowiek kromagnonski ewoluowal prwadopodobnie z czlowieka denisanskiego skrzyzowanego z neandertalczykiem,australopitek z czlowiekiem denisowianskim wytworzyl typ znany jako homo sapiens,kiedy w europie napotkal neandertalczyka zmieszal sie z nim.w pewnych zakatkach swiata zyja ludzie pochodzacy komplenie z odmiennych gatunkow ewoluujacych niezaleznie od siebie.nauka wyodrebnila okolo 30 gatunkow rozniacych sie nawet budowa wewnetrzna.czlowiek mongoidalny nie jest spokrewniony z negroidalnym czy kaukazoidalnym tak jak chce tego oficjalna nauka.choc wiekszosc ludzi tworzy mieszanke kilku gatunkow i 3 podstawowych ras nie jestesmy jako gatunek jednoscia.genetyka oraz inne dziedziny nauki nie sa szczere w zwiaku z tym,i wiecej ukrywaja niz mowia.nie ma konfliku pomiedzy out of africa albo out of asia,poniewz te poglady sie nie wykluczaja wzajemnie.genetycznie to czlowiek po odjeciu 5 genow moglby byc muszka owocowka,ale daleko mu do tego,prawda?gdzies znajdowane byly elementy ukladanki lecz pomija sie ta wiedze mowiac ze taki a taki wyginal,co mija sie z prawda,i nie chodzi o neandertala bo ten z pewnoscia nie wyginal,sam znam kilku.nie dziwi nikogo wspolczynnik ludzi cierpiacych na gigantyzm w rosjii?na przesrzeni 200 lat ten wspolczynnik jest wyzszy niz na calym swieci,a srednia wysokosc tych ludzi to 3.5-4 metrow.nie mozna znalesc danych na ten temat w internecie zbyt latwo,tak jak nic o chinskim murze,chinskich piramidach i o innych budowlach ktorych dzisiaj nie potrafilibysmy wzniesc rozlokowanych na calym swiecie.to ze judaizm nie jestniczym szczegolnym nie trzeba nikogo przekonywac.wszystko zagrabili i przemienili na swoja modle.bylo takie przyslowie,daj zydowi….a zrobi z tego….wersje roznia sie wzgledem do rejonizacjii.popatrzmy na teren dzialalnosci rzymu.czy zna ktos obecnie kraj lub panstwo gdzie czynnikami zewnetrznymi znajac odpowiednie prawidla majac ku temu srodki moznaby zastapic legalna wladze inna nowa,zwlaszcza majac odpowiednie zbrojne ramie i wykorzystujac do tego celu czesc ludnosci nie akceptujacej tej wladzy,ktora chcielibysmy tej wladzy pozbawic?rzym upadl pod naporem ludow eurozjii by juz wiecej sie w formie zbrojnej nie odrodzic.ale zanim to sie stalo,wytorzyla sie w cesarstwie rzymskim kasta skladajaca sie ze zdrajcow w dzisiejszym tego slowa znaczeniu oraz ludzi zainteresowanych zmiana tych rzadow w swoich krajach szczegolnie.rzym latwo wszedl w skore bylych podbojow greckich zwlaszcza ze duza czesc rzymian pochodzila z grecjii,ci konwerowali sie pozniej na katolicyzm dla utrzymania wladzy nad podbitym prostym ludem.samo chrzescijanstwo jest starsze niz rzym,i mialo inna forme niz obecnie.tak jak mitologia rzymu znaczyla dla zaineresowanych co innego niz dla nas.misteria egipskie sa w scislym polaczeniu z kultura azjii dalszej,ale to teraz nie istotne.istotne jest to,ze zydzi tworzac swoja sekte musieli oprzec sie na czyms co uniemozliwi im zdrade.byly to ofiary z dzieci z podbitych narodow.podobnie dzisiaj zapewnia sie lojalnosc w strukturach mafijnych ,w ten sposob ze przymusza sie kogos najpierw do mordestwa.nie moze aki czlowiek podjac wspolpracyz organami prawa ani w inny sposob zdradzic partnerow.w krajach gdzie takie cos moze bywa ze sprawiedliwoscia roznie.roznie w roznych krajach.w polsce byl przypadek np gangu kanttorowcow gdzie morderca dostal mniejszy wyrok niz organiztor nie bioracy czynnego udzialu w zabijaniu.moim zdaniem nie jest to dobre prawo kiedy takie cos umozliwia.apropos prawa rzymskiego bylbym sklonny podjac dyskusje o jego uczciwosci.a to prawo ktore dzisiaj zydzi wprowadzaja w polsce ma dwa aspekty,spiewal o tym kiedys kazik staszewski,zayd zreszta tez,ktore prawo dla nas,ktore prawo dla nich.w prl jednak prawo bylo dla wszystkich,jezeli reka potrafila siegnac winnego.nikt nie mogl mordowac bezkarnie,okradac panstwa czy zwyklego robotnika,nie bylo wbrew pozorom latwo wsadzic czlowieka do wiezienia jak dzis.kiedys potrzebabylo zeby zamknac czlowieka na 25 lat dwoch dowodow i jednej poszlaki,dzis wystarczy pomowienie ktore jest poszlaka.na podstawie pomowienia brunon kwiecien zostal skazany na kare 13 lat za usilowanie proby zamachu na sejm.taki artykul zastosowano ,dajac jednoczesnie wieksze mozliwosci do inwigilacjii spoleczenstwa,gdzie nawet prl sluzby nie mialy takich praw.jednoczesnie brunon kwiecien zlozyl zawiadomienie do prokuratury ze zostal do tego namawiany sam nie planujac podobnego dzialania.za prl prowokacja nie byla legalnym srodkiem,a w wyniku jej oskarzony nie mogl zostac skazany.abw namowila /probowala namowic brunona do wysadzenia sejmu,pozniej do skonstruowania bomby,co dla chemika pasjonujacego sie materialami wybuchowymi mogacego sobie podetonowac bylo nie lada gratka.poza tym namawiano go do wysadzenia pomnika martyrologii zydowskiej,o czym brunon powiadomil po aresztowaniu srodowiska zydowskie w tym ambasade,i co?i nic.widocznie matolki przed 30stka z abw czuly sie na tyle silnie zeby bez zgody przelozonego dokonac tego typu prowokacjii.zaden czlowiek chcacy popracowac dluzej tego by nie uczynil.zaden przelozony w zadnych sluzbach nie dalby takiego pozwolenia gsyby nie mogl.gdzies watek sie urywa.w prawie rzymskim ,jest napisane ze chciec to za malo,trzeba probowac czegos dokonac wtedy jest proba.ja moge chciec kogos zabic i mam do tego prawo,ale jesli nie podejmuje do tego dzialan odpowiednich nie moge byc postawiony przed sadem za probe zrobienia czegokolwiek.to przwo rzymskie ktore pochodzi stricte z prawa starozynych grekow.prawo zydowskie mowi zas ze za sama chcec zabicia,mozna kogos zabic.czyli zaprzeczenie prawa rzymskiego.w ciagu 30 lat swietnie skonstruowane prawo zostalo przez zydowskie elity zmienione na szkode polakow.zydzi sa kasta wyzsza i wobec nich sa stosowane inne prawa.nie wierzycie?hahaha..bo nie szukacie,zreszta bardzo ciezko w zydowskiej prasie znalesc tego dowody.lecz dlatego ze czegos nie ma wprasie nie znaczy to ze nie istnieje.odbieglem od tematu glownego zeby wykazac tok rozumowania ktoredy podazaja polskie sluzby i tworzacy prawa cywilne i karne ich pelnomocnicy rodem z usa.po upadku rzymu czesc legionistow walczacych z persami bedaca perskiego pochodzenia skupila wokol siebie grupy grekow ktorzy do persjii miloscia nie palali.trzeba cos wyjasnic.grecy i persowie to bardzo spowinowacone narody,bratnie,wielokrotnie persowie wspierali grekow a grecy perow w wojnach wewnetrznych co doprowadzilo do wojen perskich.podboje aleksandra i jego ojca(serba) byly w celu przywrocenia grekom czesci ziem z ich dawnego krolestwa,wlasnie,czyjego?przywrocenie panstwa ariow obejmujacego polnocne indie,bliski wschod egipu,i ziem zamieszkanych przez etnos aryjski.niestety,aleksandrowi sie ta sztuka nie udala,bo po pierwsze byl marnym dowodca przekonanym o swojej wyzszosci,co moze przynosilo niekiedy jakies pozytywy,niestety bylo wiecej negatywow.aleksander zbudowal imperium,a raczej dostal je w spadku.matka aleksandra byla prostytutka w sekcie z ktorej wylonilo sie pozniej zydowstwo.prostytutka poswiecona kaplanom,i jak kazda prostytutka miala w sobie duzo niedobrego.jak powiedzial filozog,mozna wyciagnac babe z burdelu,ale nie burdel z baby.pracowala w rzeczywistosci dla tych sekciarzy caly czas i miala za zadanie uniemozliwic filipowi podboju bliskiego wshodu,czego jej maminsynus i pedalek nie dokonal bo bardzo mamusie kochal.to co mowi wikipedia to wierutna bzdura,istnieje bowiem wersja ze sam aleksnder kiedy dorosl nie mogl matce wybaczyc jej knowan przeciwko filipowi i sam ja zabil.poza tym musial miec jej szczerze dosyc.podobno byla wariaka,to nie jest dziwne z uwagi na najstarsza profesje swiata.ale do rzeczy.macedonczycy nalezeli do starej dynastii serbow poludniowych,starszych niz serbowie niemieccy ktorz pochodza od nich,ci za w czystej linni pochodza od narodow zamieszkujacych kaukaz tysiace lat wstecz przed opisywanymi tu wydarzeniami.stronnictwo greckie walczylo z naporem z polnocy oraz przeciwko persom,a sami grecy byli tak podzieleni poniewaz uznali ze demokracja to najlepszy z systemow.
  inicjatywa anty grecka i antyslowianska wyksztalcila sie w dwoch miejscach w italii pod rzadem najbardziej wrogiego slowianom cesarza oktawiana i w persjii wrogiemu grekom dariusza.oktawian zreszta nie mogac zaszkodzic slowianskim ludom zbyt mocno zdecydowal sie na inwazje na balkany.jego poprzednicy w czasach wczesniejszych doprowadzili do wojen punickich z potomkami grekow zwanych filistynami,ktorych dziedzicami sa palestynczycy.historia zapamietala ich jako kartaginczykow,udali sie oni pozniej do hiszpanii i do irlandii oraz szkocjii.spodniczki czyli kilty to nie naturalny stroj w rejonie szkocjii i walii.tak jak tartan nie jest wynalazkiem celtow mimo ze to oni roszcza sobie do niego prawa.takze zelazo i jego obrobka to nie wynalazek celtycki.w rzeczywistosci i zelazo i tartan istnialy na dlugo zanim ktos uslyszal o celtach/keltach/kieltach.wojny grekow z rzymem nie skonczyly sie tak szybko jak chce tego judeokatolicka propaganda.podzial tzw imperium romanum nie byl podzailem wewnatrz cesarstwa tylko walka miedzy grekami a rzymianami.wandalowie wraz z ludami morza poludniowego tworzyli na dlugo przed rzymem federacje kupiecka i bankowa,lecz z zalozeniem ze ani goci,ani wandalowie,ani prusowie itp. nie byli germanami jak chca niemcy.takze frankowie nie byli zadnymi germanami,a najdalej do nich maja aglowie i sasi czyli wspolczesni bryci.zachodnia europa poodcinala korzenie od ich przodkow tak,ze dzisiaj malo kory z mieszkancow europy zachodniej zdaje sobie sprawe ze pochodzi ze wschodu,gdyz z tego kierunku odbywala sie glowna migracja w czasie ustepowania lodowca.ludnosc zwana indoeuropejska przybyla do europy najpozniej.w trakcie podboju rzymskiego w afryce sekciarze w cesarstwie byli juz wyksztalceni nie posiadajac szczegolnie jakis specjalnych rytualow,jesli nie liczyc orgii,morderstw i tortur urzadzanych prawdziwym chrzescijanom.joszua pochodzil z terenow dzisiejszej armenii ktora sama w sobie wraz ze sturczonymi azerami tworzyla lud semicki,lecz nie w znaczeniu dzisiejszych semitow.widac po dzisiejszych ormianach cechy ludow indoeuropejskich,im dalej w kaukaz i europe tych cech mniej.do ludow pochodzenia kaukazkiego nalezeli takze nie tylko ludy dzisiejszego iranu czyli persowie,ale heyyci ktorzy obalili negroidalne dynastie ktore podbily egipt.jezyk hetycki zyje do dzis wlasnie na kaukazie.w malym rejonie polnocnego kaukazu przetrwalo ponad sto antycznych jezykow,co jest efektem potopu kory mial miejsce ponad 10000 lat temu.schronily sie w gorach rozne ludy tworzace odmienne cywilizacje.w gorach zagros pozniejsi persowie,w karpatach ludy slowianske,na balkanach gdzie byly warunki najdogodniejsze ludy pra slowianskie,greckie i dzisiaj tworzace etnos turecki,czyli iranczycy/ariowie z domieszka turecka.w alpach i pirenejach schronily sie ludy slowian ktorzy zamieszkiwali tamta czesc europy.wielka brytanie i skandynawie zaludnily w pierwszej kolejnosci ludy slowianskie wlasnie.anglicy chca swoja przeszlosc wymazac co im sie poniekad udaje.wypracowali sobie nowy ryt swiadczacy o cywilizacjii celtyckiej jako najwazniejszej w europie,co dla powaznego historyka anglosaskiego musi byc smieszne w pozniejszym etapie kariery.na wyspach brytyjskich zachowalo sie mnostwo artefaktow wywodzacych sie od slowian.anglosaska nauka jednak nie laczy faktow zostawiajac swoim politykierom otwarte drzwi przeciwko narodom slowianskim,gdzie narody te udowodnily w swojej przeszlosci,a przynajmniej ich rzady,ze sa zapieklymi wrogami slowianszczyzny i wszystkiego co z nia zwiazane.pierwsi rzymianie czyli zalozyciele kultury lacinskiej jesli mozna mowic o kulturze byli podobno wygnancami z plemion rusinow.do ktorych polacy tez sie zaliczali.gdzie rzym przegral mieczem,tam wwygral podstepem i zlotem oraz zdrada ktora niodlacznie towarzyszy kulturze lacinnikow i temu co z nia zwiazane.konstantyn wielki ktory uczynil katolicyzm religia panstwowa rzymu wiedzial co robi .matka konstantyna nalezala do sekty zydowskiej ktora dzisiaj juz bysmy tak nazwali.rzymianie pokonujac grekow w afryce nigdy nie zdobyli afryki na dluzej.judea pod rzymskim protektoriatem rzadzona byla przez niedobitkow z innych terenow ulokowanych tam przez rzym.nigdy judea to nie byl izrael.izraelczycy to palestynczycy czyli filistyni,potomkowie grekow/slowian,plemion polnocnych.tak samo historia grekow podaje jasno ze ludy tworzace etnos grecki przywedrowaly 3 falami z terenow dzisiejszej rosjii.tte fale nie zatrzymywaly sie na grecjii ani anatolii lecz slabnac zabieraly ze soba czasciowo miejscowa ludnosc a docieraly do persjii i egiptu.misteria greckie powstaly z egipskich,lecz te ze slowianskich,wszystkie na raz przenikaly sie wzajemnie przez tysiace lat.grecy nie wytworzyli swojej kultury na kamieniu ani od ludow afrykanskich,ktore dysponowaly calkowicie innego rodzaju srodkami.faryzusze powstali w judei jeszcze w czasach rzymu nie byli zydami,ani nie wyznawali judaizmu.talmud jaki zostal utworzony 500 lat po chrystusie rzekomo w babilonie o skradzina wiedza odpowiednio zaprawiona na potrzeby zydowskie.gdyby chrystus byl czarny czy pociagnalby wtedy za soba masy bialych ludzi.sam chrystus byl podobno praktykantem wiedzy egipskiej i nalezal do greckiego bractwa zawizanego w egipcie tysiac lat przed swoim narodzeniem.do bractwa tego naleza podobno zwoje qumran.byli to ludzie kierujacy sie wyrzeczeniem i specjalnym rygorem.na tamten czas trzeba przyzna c ze kultura awestyjaka i powiazana z nia wedyska miala wspolne korzenie wlasnie na polnocy,skad wiedze przyniasly na poludnie ludy praslowianskie.czy kogos nie zdziwil fak ze nagle chrzescijanstwo rozprzestrzenilo sie tak szybko.prawda jest aka zo ono juz tam bylo.w innej formie ale bylo.sekciarze ktorzy dazyli do utrzymania wladzy wiedzac za militarnie zbliza sie koniec dla rzymu,wprowadzili wiec katolicyzm jako polityczne narzedzie dla prostego ludu.prawoslawie istnialo o wiele wczesniej i na wiekszym obszarze.w chwili kiedy uleglo wewnetrznym intrygom sprzymierzonych z rzymem chazarow uleglo rzymowi by pozniej wpasc w rece turkow.tak turcy zdominowali poludniowa europe wykorzystujac wojny ludow europy zachodniej i wschodniej.ci ktorzy dotarli do europy zachodniej po tym,jak zostali rozbici przez plemiona ruskie,wytworzyli specjalne przywileje dla talmudu i wyplywajacego z niego judaizmu.judaizm ma sprawiac wrazenie jednosci z chrzescijanami poprzez stary testament ktory nie nalezy do zydow.odpowiednio zmodyfikowane ksiegi nowego testamentu napisanego w jezyku greckim,tak jak stary testament napisany w starszej odmianie greki przetlumaczone na lacine a pozniej na nowo uttworzony hebrajski,ktorego powiazanie z jezykami europejskimi wyplywa z polnocy na poludnie nie odwrotnie.mniejsza z tym.wspolczesny hebrajski to jezyk calkowicie nowoczesny.starszym jest yjidisz liczacy kilkaset lat i stanowi polaczenie jezykow europejskich.stary zyd potrafil mowic yjidisz w ten sposob,ze jezli sluchal go czech nie uzywal slow mogacych dac obraz rozmowy,jesli sluchal zas niemiec sytuacja sie powtarzala.jezyk esperanto zostal wymyslony przez zyda na tej samej zasadzie tylko dzialajacej w sposob nie zmienny.zydzi sefardyjscy pochodzili z rozbitych wojsk rzymskich ktore przetrwaly na polwyspie iberyjskim ciezkie czasy,tam utworzyly sie zakony oraz zaczely wojny z plemionami greckimi i slowianskimi,tam zaczely powstawac rodziny krolewskie ktore zdominowaly pozniej europe.generalnie hiszpanie posiadaja najwiecej genow afrykanskich ze wszystkich ludow europy oprocz cyganow.ekspansja tzw r1b czyli genu afrykanskiego w europie dokonala sie z hiszpanii na wyspy brytyjskie oraz do francjii.ludy baskow i polnocnych iberow sa spokrewnione z ludami poludniowego kaukazu,skad ludy te przywedrowaly.w czasie wojen rzymskich czesc z nich schronila sie na wyspach brytyjskich i tam wqalczyla z rzymem.przyjecie chrzescijanstwa przez irlandczykow mialo inny wydzwiek niz dzisiaj sadzimy.zauwazmy czy to katolicka,czy pozniej protestancka past rzymska anglosaska i celtycka horda nie zawojowala irlandii a szkocje dopiero pokonaly glod i kryzysy.zreszta glod to powszecna bron.niemcy wywolujac glod na ukrainie wiedzieli co robia.rosja nie pozwolila ukrainy oderwac wiec propaganda oskarzyla ja o smierc 10 milionow ukraincow.rosja stala przed wyborem,10 milionow ukraincow teraz,lub 10 milionow ukraincow pozniej wraz z 10 milionami lub wiecej rosjan.niemcy stali zas przed dylematem,albo bedziemy bogaci,albo bedziemy jeszcze bogatsi,albo bedzie ukraina nasza albo niczyja.wybrali smierc dla ukraincow,za co te glupole dzisiaj jak wczesniej nadstawiaja dupe jeszcze lepiej.wszedzie zostal zaszczepiony naturalny odruch czlowieka w strone nakazana z gory,w przypadku ukrainy,mialo to miejsce w czasie kiedy chazarowie rzadzacy plemionami tureckimi przyjeli judaizm,a przyjeli go w jednym celu,by handlowac z rzymem niewolnikami i zlotem,oraz uprawiac lichwe.w chrzescijanstwie prwoslawnym zwanym slowianskim lub ortodoksyjnym bylo to niedopuszczalne i karalne.z chrzescijan ktorzy byli podlegli w afryce prawoslawiu,po utracie konstantynopola i po najazdach zachodnich europejczykow na bliski wschod wytworzyl sie wrogi katolicyzmowi islam.islam z chrzescijanstwem ortodoksyjnym swietnie wspolgral,obydwie zas mialy wspolnego wroga.katolicyzm w europie prowadzil wojny i ekspansje na wschod,a dokonalo sie to przez opanowanie francjii przez zakony przybyle z hiszpanii.nastepnie zniewolono panstewka niemieckie i polaczono w cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego.panowie,nie bylo nigdy narodu niemieckiego,tak jak nie bylo narodu zydowskiego,nie ma tez narodu amerykanskiego cokolwiek ktos moze sobie na ten temat pomyslec.trzeba by zaakceptowac narod unijnoeuropejski,to brzmi tragicznie.narod stany zjednoczone europy.albo na przyklad panstwo malopolska,na wzor izraela.tych absurdow przecietna twarz spoleczna nie dostrzega.jako ze sekta zydowska w zachodniej europie rozsprzegla macki,bylo coraz wiecej konertytow na judaizm ,zwlaszcza wsrod zachlannych klas wyzszych lub tych z aspiracjami na klasy wyzsze.natomiast dawni sekciarze ddokonywali kowersjii na katolicyzm,co mialo im umozliwic zakamuflowanie sie w narodach praktykujacych podobna religie,w ten sposob zaczely powstawac rozne sekty nie wiele sie rozniace,wiele z nich bylo tworzone przez katolickich dywersantow by zdominowac opornych silowo,byl o zaczatek wojen religijnych w europie.jednoczesnie stronnictwa handlowe i wojskowe z upadlego rzymu dazyly do odbicia bliskiego wschodu,uparzyly sobie palesyne z kilku powodow,w stosunku do judei mogli wysuwac prawa pod dorobiona historie pseudonarodu ktory mial zamieszkiwac judee i przylegle okolice,w ten sposob podszyli sie pod jej rdzennych mieszkancow.dorobiona propaganda zydowska o abrahamie i zydach,jest bajka na kolach,poniewaz jest ruchoma.i chrzescijanie i muzulmanie nauki starotestamentowe traktuja powaznie,ale katolicy uczynili z niego swoja wlasnosc robiac ze swoich starszych braci prawoslawnych heretykow.to katolicyzm jest odstepstwem od prawoslawia nie na odwrot.a z muzulmanow robi sie zboczencow,fanatykow i terroryatow i rzekomych kopistow z najstarszej monoteistycznej religii jaka ma byc oczywiscie tylko wedlug zydow,judaizm.w rzeczy samej judaizm jest namlodsza z monoteistycznych religii,w dodatku nie wnoszaca nic nowego ,oprocz praw talmudystycznych kttore sa antyludzkie i anty spoleczne i sluzyc maja tylko ludziom opisujacych siebie jako zydow.nacjonalizm zydowski zwany sionizmem powstal nie od nacjonalizmow europejskicj,tylko odwrotnie,nacjonalizmy swiatowe powstaly jako odpowiedz na syjonizm.idea syjonizmu narodzila sie wraz z krucjatami do jerozolimy,i pchnela skatolicyzowana ludnosc europy zachodniej do wojny religijnej.przejecie zakonu templariuszy i zakazanie ich dzialalnosci mialo wyzsze cele niz tylko ograbienie ich z lupow.schronili sie w kraju gdzie francuskie rece nie siegaly.jednoczesnie hiszpania ultra katolicka wprowadzala inkwizycje,konkwiste oraz wyrzucala ludnosc muzulmanska i heretycka wedlug nich z europy,po prawdzie wyrzucali ich takze z doczesnych powlok,bo inkwizycja miala na sumieniu dziesiatki milionown ludzi spalonych,torurowanych i zabijanych na setki sposobow.dotarla naawet do polski i czech.oczywiscie wszedzie powodujac opory.zamieszanie bylo czyms bardzo istotnym dla uksztaltowanej kliki zlodzijskorozbojniczej.faktem jes,ze wiekszosc zakonow jak i pochodzace od nich ugrupowania prowadzily dzialalnosc szpiegowska,wywrotowa i terrorysyczna.w pozniejszych czasach rewolucyjna.nie jest dzisiaj tajemnica ze rezerwy watykanskie oraz banki szwajcarskie sa produktami zakonow ktore grabily sredniowieczna europe i grabia obecna do dzis.zdumiewa dzialalnosc faszystowskich niemiec przy wspolpracy z watykanem oraz bankami szwajcarskimi ktore amerykanie i zachodni alianci uznali za nietykalne.atak na szwajcarie rowna sie atakowi na jakikolwiek kraj chroniony przez reszte.jest to ewenement.no ale nie do konca,niemcy grabili ale ich ograbily usa,by stopniowo zwrocic im tyle zeby zbudowac amerykanski przyczolek w europie.przed pierwsza wojna usa bylo u europejskich krajow zadluzone,po pierwszej wojnie stanelo na remisie,po drugiej usa strzelilo w gore,bo to ono grabilo europe a nikt nie grabil stanow zjednoczonych ameryki.nikt nie ograbil wielkiej brytanii,nikt nie ograbil francjii,nikt nie ograbil hiszpanii.hiszpanie ograbili sie sami za pomoca rezimu generala franko ktory z klerem mocno wspolpracowal gnebiac niedozywiona ludnosc.300 rodzin hiszpanii bylo posiadaczami ziemskimi,i to ich intersow bronil franko,przeciesz mniejszosc nie wiem jak bogata nie utrzyma kleru,to musi robic mniejszosc wystarczajaco biedna i glupia by sie nie zorientowac w temacie.dzisiaj dzieki zamachom dokonanym przy wspoludziale izraelskich sluzb ludzie w hiszpanii gupieja na nowo obarczajac wina komunistwo i gloryfikujac swoich oprawcow w postaci kleru i faszystow.dobre no nie?bedzie lepiej.kilkaset lat okupacjii katolicyzmu polski oraz wyzysku chlopa panszczyznianego spowodowal ze polska stala sie strzepem panstw plemiennych sprzed katolicyzmu.wszystkie pochody psow wojny na wscho konczyly sie klapa/kiedy bratni narod rosyjski bral kler i niemcow,francuzow,anglikow a pozniej amerykanow,przepojeni patrityzmem polacy gryzli reke ktora ocinala im lancuch od zydomasonskiej budy,do ktorj ja przygwozdzono.chorwatow przechrzczono tysiac lat pozniej niz grekow i serbow na katolicyzm,i dzisiaj chorwaci uwazaja serbow za heretykow a siebie za odmienny narod.co jest kpina z umyslu.czechow skatolicyzowano pierwszych,dlaczego?rzym mimo ze upadly dysponowal zlotem i najemnikami,nawet dzisiaj ludzi nie stac zeby bronic prawdy,a narody sa zbyt glupie zeby decydowac o sobie same.chazarzy obchodza swoj pakt z rzymem dokadnie splatajacy sie z podbiciem czech.czesi upadli militarni pod plemionami turkow i sturczonych ludow kaukazkich ktor dokonaly ekspansjii na zachod.dokonali jej jednak wra z plemionami slowianskimi.wielkie ksiestwo morawskie jak i slowianscy austriacy sanowili ciezka bariere do przejscia.zromanizowano walachow i wcielono do armii rzymskiej tworzac na balkanach przyczulek rzymski.wegrzy wraz z plemionami slowianskimi tworzyli jednosc na dlugo przed zaistnieniem rzymu.wspolnie tez ten rzym zdobywali.kiedy hiszpanie zawojowali z rekawa rzymskiego szwabie zalozyli swoja katolicka kolonie wlasnie w austrii,a pozniej tworzac panstwo austrowegir gdzie wegrzy byli tlem dla panujacego rodu habsburgow i kilku rodzin pruskich.zniemczono czechow narzucajac im katolicyzm,przez co czesi wzniecali parokrotnie bunty nawet katolikow przeganiajac.poska kilkakrotnie zachowala sie zdradziecko w stosunku do czechowkatolicyzm zas zostal narzucony przez niemcow ze strony czeskiej poniewaz z rak niemieckich dlugoby sie nie utrzymal.polacy byli wpierw w obrzadku chrzescijanskim slowianskim,ale coz,elity z nadania rzymu zadecydowaly o katolicyzmie przeciw ktoremu trwaly dlugotrwale boje.pomorze i prusy wschodnie butowaly sie najdluzej.jagiello przebiegly litwin wolal poswiecac polakow niz litwinow,rzucil na pozarcie papiezowi czechow i nie wyrzucil z polskie teutonow germanskich ktorzy wnosili podstawy pod dzialalnosc antyslowianska zakladajac kolonie na liwie i ukrainie.polska pozbawiala sie dlugi czas jednosci ze slowianami poludniowymi i wschodnimi.chazarzy ktorzy ze wschodu rozprzestrznili sie po europie czuli sie swietnie pod kuratela watykanu.dzieki chazarstwu byl mozliwy handel zachodu m.in. z turkami osmanskimi,na czym bogacono sie podwojnie.osmancy niczego nie produkowali stanowili tylko sile militarna,ktorej ludy afryki polnocnej nie uznawaly mimo laczej ich religii.zupelnie jak w chrzescijanstwie.podzialy jakie nastapily miedzy kociolem wscodnim i zachodnim byly szuczne,poniewa katolicyzm do chrzescijanstwa zaliczac sie nie moze,moze jedynie stanowic jego namiasteke lub znieksztalcona kopie.ordy po upadku i rozbiciu ich przez plemiona ruskie zostaly na stale spacyfikowane,a te ktore podbily anatolie i azerberdzan sanowily nikly procen podbiej ludnosci,z nich wyksztalcili sie pozniejsi zydzi.zydzi jako zydzi nigdy kaukazu nie zamieszkiwali stadnie,byly o raczej sporadyczne przypadki i dotyczyly osadnikow z bylego kaganatu chazarskiego.w imperium tureckim sstanowili oni pomos miedzy sultanem a brytyjczykami ktorzy chcieli uzywac turkow przeciwko moskwie i austrowegrom oraz slowianom poludniowym.jakiekolwiek ruchy malych narodow nazywanych przez anglikow karzelkami byly skazane na niepowodzenie.sytuacja polski byla tragiczna z paru wzgledow,byla miedzy dwoma silami w europie po jednej stronie prusy po drugiej rosja.na tle hisorycznym ataki ze skandynawii wliczaja sie w element historii polski gdzie byla pokazana jej slabosc.wygnanie szwedow z polski dokonalo sie przez wojny jakie zaczela toczyc z nimi rosja.z poludnia odwieczny problem dotyczyl turkow ktorych aspiracje polski nie siegaly,lecz polska znowu jak to polska dzieki uczciwym kronikarzom jak dziennikarzom obecnie posiada wersje historii alternatywnej.ukraina i jej sicz to w rzeczywistosci kresy wschodnie polski i zachodni rusi.ukrainy nie powinno byc,a poprzez falszywa historie pisana przez zydo-germanow a dzisiaj zydo-amerykanow ukraina dorobila sie tego czego nigdy nie miala ,odrebnej tozsamosci od polakow,serbow i rosjan.wplywy serbski byly bowiem na ukrainie zawsze trzecie w kolejnosci.tatarzy krymscy jako agresorzy z rozbitej wielkiej ordy powinni miec takie prawa do krymu jak hitler do krakowa albo warszawy.wspolczesnego rytu na ktorym zydowstwo wyroslo z krzywdy jej tubylczych mieszkancow nie trzeba wyjasniac.powinno sie jednak uwiarygodnic pewne fakty.nik dzis nie ma watpliwosci ze w rewolucje francuska byly zamieszane elity zydowskie.bledem jest jedynie pojmowanie ich jako jednolitej grupy,semickiej w dodatku,religijnej ,oraz jasno widocznej i rozpoznawalnej dzieki cechom szczegolnym widocznym i niewidocznym.dam przyklad pierwszy.slugusy katolickiej wladzy ktore od poczatku istnienia dazyly do rozbicia wspolnoty slowian,pozbawienia krola realnej wladzy wprowadzajac sztuczne prawa oraz przywileje dla okreslonych grup.nikt nie ma watpliwosci chyba ze zydzi w polsce gdy istniala silna wladza koscielna stanowili sile,gdy wladza koscielna slabla zydzi slabli rowniez.czy jest to ciezkie do zaobserwowania dla ludzi posiadajacych okreslona wiedze?nie powinno byc.w czasach kiedy niemcy chcieli decydowac za pomoca ksiezy o polityce polski dla niekorych pionierow tej trudnej sztuki akrobacje konczyly sie zle,jak na przykladzie szpiega niemieckiego stanislawa,ktorego pocwiartowano na skalce na salvatorze.wiecej szczescia mial olechowski ktorego jagiello tolerowal nie przez starcza niewydolnosc,ale w ten sopsob wprowadzal kosciol do poskiej polityki.skonczylo sie jak zwukle,agresja na wschod a pozniej rozbiorami.zawsze kiedy zachod chce na wschod dla polakow konczy sie to zle,mnozyc przyklady?sobieski pociagnal na poludnie ale nie bronic bratnich serbow tylko przyszlych okupantow austriakow i to z odwiecznym wrogiem ,prusakami.batory tak jak sobieski byl wegrem,a malo ko wie ,ze pierwszy kaganat w europie chazarski powstal wlasnie na wegrzech.wegry byly i mam nadzieje zaprzyjaznionym narodem polakow,ale krolowie rzadko kiedy tacy bywali.chzarzy zdominowali madziarow i hunow,dlatego sprytnie pogodzono na wegrzech wschod z zachodem,co przyczynilo sie do pozniejszej katastrofy.znalem kiedys takiego,ktory mowil ze pokorne ciele,dwie krowy ssie.jemu to akurat na dobre nie wyszlo,a czlowiek to nie ciele,przynajmniej nie kazdy.malo kto wie ze slowo husarz ktore w polskim oznaczalo ciezkozbrojnego kawalerzyste przywedrowalo do polski z serbii,gdzie byla kiedys najciezsza jazda w europie,2 tysiace srbow ciezkiej jazdy wspomagalo polakow pod grunwaldem,i byla o wieksza pomoc niz kilka tysiecy ciurow lub lekiej jazdy tatarskiej i mongolskiej,choc ich pomoc byla nieoceniona.slowo chusarz do serbskiego trafilo z wegierskiego,a po wegiersku znaczylo (chuzar/chazar )jezdzca bardzo bieglego w poslugiwanie sie sztuka wojenna z siodla.byli to jeszcze chzarzy nie zajmujacy sie judaistycvznymi praktykami.legenda glosi ze zostali wygnani nie przez rosjan tylko przez wspolplemiencow.ile w tym prawdy?pewnie troche zawsze.wegry mimo wojen z osmanem potrafili sie z turkami dogadywac.luksemburczyk nigdy przyjacielem polskiego krola nie byl,ale znajac prawde o polskich krolach ciezko mu sie dziwic.szlachta wegierska tak jak chazrskie elity nalezala do smoczego bractwa,ktore z racjii chzarstwa stanowilo w pierwszej kolejnosci partera dla papieza.polscy krolikowie dlugo dobijali sie dow watykanskich wrot,i zawsze wychodzili na tym zle,mniej wiecej sytuacja sie powtarza,albo tusk puka do niemcow i znajduje wsparcie przeciwko polsce,albo laczynski puka do amerykanow i zydow z przewaga na tych drugich,albo duda puka do zydow i amrykanow tez z przewaga na tych drugich.pukalo przed nimi juz wielu,poniatowski do masonerii angielskiej,pisudski do londynskiego zydowstwa,przed nim pukano do francuzow kilkakrotne,do niemcow jeszcze wiecej razy,do czechow,do wazow szwedzkich,do krolow dunskich,do kniaziow litewskich,do chanow mongolskich,do sultanow tez nie pomne ile razy,i zawsze pukano tam gdzie pukano przeciwko rosjii.ci ktorzy zapikali do rosjan zostali okrzyknieci zdrajcami po wsze czasy,mimo ze ratowali wtedy ojczyzne i miliony istnien.swiadomosc ta funkcjonuje ,i im glupszy polak tym bardziej wierzy lub chce wierzyc ze za jego zyciowymi kleskami stoja ruscy albo ruskie trole.szkoda tylko ze jest na odwrot.wiedza i madrosc nie ida w parze z polakiem spogladajacym z nadzieja na zachod.o iluminatach,masonach,bildenbergach i reszcie dzisiejszych organizacjii wiedza wszyscy,slynne piszczele z czaszka sa masonskim przedsionkiem dla mlodych adeptow wyzszych szkol.zli rosjanie jeszcze w czasach caratu zdelegalizowali masonstwo,zdelegalizowali zlodziejstwo zydow i kopneli ich w kaczy kuper,pozbawiajac zbednego balastu w podrozy do ziemi obiecanej.polacy poszli po rozum do glowy i zrobili to samo.tylko ludzie z wysokich kregow wladzy zdawali sobie sprawe ze polacy z kazdym dziesiecioleciem zostawiali polakom wiecej wladzy.w latach 60/70 pomagal wywiad rosyjski w urzymywaniu stabilnosci mimo sancjii nakladanych przez usa i europe zachodnia czego efektem byl stan wojenny.mialoa podrozec kielbasa 300 procent,bo przez blokade/sankcje usa mielismy za duzo towarow jednej kategorii a za malo innej.efektem bylo,ze wkurzone robotnicze klasy wyszly na ulice na demolke.w latach poprzedzajacych stan wojenny,amerykanie przeznaczali miliardy dolarow na pomoc dla polski,jak ta pomoc wygladala wiedza tylko oni.no i kosciol.kler otrzymywal paczki z zywnoscia,odzieza,ze wszystkim o czym przecietny jan kowalski marzyl.byly nawet konserwy z szynka,i owoce z dalekich krajow.wszystko to trafialo na czarny rynek i zasilalo kase kleru.za co kler dla sluzb wywiadowczych prl byl najlepszym tajnym wsplpracownikiem.najwieksza ilosc konfidentow oraz bolkow rektutowala sie z kleru.tego kosciol dzisiaj nie powie.druga grupa zawodowa rekrutowana na konfidentow byli lekarze,sedziowie,prokuraorzy,pielegniarki,nauczyciele,gornicy,taksowkarze,hutnicy,mechanicy,i cala reszta.nienawisc do partyjnych wynikala z tego ze partyjni nie musieli donosic bo niby komumieliby donosic,to im donoszono.dzisiaj najwiecej pluja jadem na komune i socjalizm ci ktorzy w pierwszej kolejnosci wyszli na tym najlepiej,ci co cierpieli,to byl margines spoleczny czyli zwykla patologia.cierpieli bo po przymusowej pracy w zk,musieli isc do pracy i do hotelu robotniczego jak nie mieli domu.nacierpieli sie przez to za reszte swiata.w dalszej kolejnosci cierpieli ci ktorym dzieci nie chcialy pomagac i uciekaly do akademikow i na darmowe studia.widzial to kto,zamiast do gospodarki dzieci lapaly sie za ksiazki i to za darmo.panstwo odciagalo od obowiazkow jaka s nauka.w nastepnej kolejnosci cierpieli sasiedzi ktorzy dostali darmowe mieszkania ale jednak mniejsze niz inni sasiedzi.ci to sie nacierpieli,zwlaszcza ze komuna oddawala kilkset tysiecy darmowych mieszkan rocznie.co rusz to nowsze.nastepnie nacierpieli sie gornicy bo musieli isc na emerytury z odprawami kiedy kopalnie staly sie nirentowne,tzn zachod przykazal nie smrodzic koksem ani weglem wiecej.kupowano tez wegiel na lewych fakturach ze braklo na wyplaty.wtedy cierpieli bo od razu kazdy pomyslal ze siedzi taki len jak drugi jaruzelski gdzies za biurkiem i przelicza kapuse pod stolem,a on robotnik musi zaiwaniac w pocie i brudzie.o jak sie nacierpieli kiedy sie okazaloze tyran i despota ktory rzadzil poldka dlugie lata dorobil sie willi w warszawie,ale nie samochodu,samochodem wozono go sluzbowym,jaka strata benzyny i czasu kierowcy,ale bolalo.jeszcze bardziej ucierpial umeczony narod polski kiedy nie mozna bylo tych generalow skazac,poumierali sobie w domach,a powinni zgnic w lochach jak rezta zniewolonego narodu.caryca katarzyna chojnie obdarowala krola stasia dowodztwem naczelnym wojsk polskich i rosyjskich.ten jednak wolal francuskie zloto,no i wojny napoleonskie zebraly swoje zniwo.kiedy niepodlegly i zyjacy w komfortowych warunkach jak w kapitalistyczno-feudalnym kraju przystalo lud francuski zdecydowal podziekowac sferom wyzszym i zakonczyc istnienie monarchii,ktora sama w sobie nie byla gorsza od republiki ktora nastala po niej,kiedy lud potanowil spozywac owoce swojej pracy,pojawili sie znikad,a dokladnie z niemiec zydzi aszkenazyjscy i pokierowalin rewolucja tak,ze elity innych krajow musialy stlumic pragnienia klas robotniczych francuskich.na czele zdeterminowanych klas pracujacych francuskich,ktory pod pozorem walki z feudalnym wyzyskiem i klasa panujaca wywolal wojne z rosja.kto zna losy polakow w slynnych legionach francuskich ten zazdroscil im nie bedzie.krazylo wedy przyslowie,o wielkim ksiestwoie warszawskim,ktore uzyskalo niepodleglosc od rosjan.ci zas stwierdzili ze zgadzaja sie zeby polska byla niepodlegla ale ma byc niepodlegla bez wojsk pruskich i ausriackich,na co przyjaciele zza odry i znad dunaju nie wyrazlili zgody.–Franciszek Ksawery Dmochowski o Księstwie Warszawskim powiedzial tak Cóż to za kraj? Księstwo Warszawskie.– Któż tu panuje? Król saski.– Jakież tu wojsko? Polskie.– Jakież prawa? Francuskie.– A jakież pieniądze? Pruskie.chcialoby sie dodac,a kler jaki?wloski,a religia jaka?zydowska.i bylby komplet.batory rowniez wojowal,jak niemcy wymowili mu wiernosc w gdansku,a rosjanie zglosili pretensje o inflanty co bylo nieuknione oczywiscie na wojne z rosja gdansk kiese otworzyl.chodzila legenda ze gdansk zalozyli dunscy niewolnicy sprowadzeni przez wojow chrobrego.osobiscie bardzo w to watpie.tak jakwatpie ze wnuczka mieszka1 kora zasiadla na dunskim tronie zasiadla tam z wlasnej woli,nota bene pierwsza udokumentowana krolowa anglii byla bodajze wnuczka mieszkowej wnuczki,cos w tym stylu.po tym sie nia stala,jak dunczycy najechali anglie.gdyby polacy najechali tak anglie 1000 lat pozniej,bylby jakis powod do dumy.niestety,polscy generalowie 70 lat temu ,po 2 wojnie robili prace ktorych co lepszy anglik nie chcial sie podjac. a ci co zdradzili nie tylko polakow uciekajac i wydajac niemcom na sracenie miliony ludzi ,ale takze rosjan otwierajac droge niemieckim dywizjom na wscho nie wyszli na tym dobrze.w ciezkich czasach dla rosyjskiego narodu,podczas drugiej wojny i walk na froncie wschodnim brytyjczycy wybrali 100 tysiecy polakow zeby bron boze nie walczyli po sovieckiej stronie,jednego z nich nawet katapultowali przez zamkniety dach nad gibraltarem.i potraktowano reszte tak jak na to zaslugiwali,niektorzy swiadomie niektorzy nie.sprzymierzanie sie z bogatszymi na bratnie narody jest ak wlasnie odbierane.mason a do tego marny dziennikarzyna r.sikorski wychowanej londynskiej finansjery na pacholka potrafil blysnac intelektem przy wodzie,ale i tak do konca ujadal jak dziki pies.bohater kosciuszko,zlansowany na masona identycznie jak pulaski,gdyby nie antyrosyjska postawa nawet by nie blysneli.pulaski jak twierdza co niektore klasy wyzsze dostal od amerykanow chicago na wlasnosc z wdziecznosci za jego udzial w wojnie ekonomicznej o niepodleglosc.pierwszej z szeregu takich.kosciuszko byl fortyfikatorem a nie zolnierzem.byl za bardzo chrowity zeby sprawdzic sie w boju,ale amerykanie wiedzieli co robia.nasz kochany bohater mason wolnomularz kosciuszko wzbil sie na piedestal projektujac jakas redute,nie wazne,zostal twarza krakusow walczacych z sovieckim,pfhu…z carskim okupantem polski,i jako sojusznik usa powinien sie znalesc rownie wysoko,jak podpulkownik rysiek kuklinski,ktoremu dano do lapy przestarzale dane o romieszczeniu glowic atomowych.kuklinskiemu zrobiono profil psychologiczny ktory zgadzal sie polskim charakterem narodowym,czyli z motyka na slonce.wyslano do wietnamu,no bo gdzie indziej mogl spotkac tajnych pracownikow cia i pozwolono sie z nimi lepiej zapozanc,rysiek skorzystal,amerykanie wyslali zaproszenie,rysiek skorzystal drugi raz,przysnilo mu sie jak byl mlody ze zostanie bohaterem jakiego polska nie widziala,ba nie widzial caly swiat.pojawila sie okazja.pal licho przysiege wojskowa,kolegow przelozonych,pal licho partnerow z innych krajow trzymajacych atomowego potwora na dystans,pal licho japoncow i to co z nimi zrobiono,nalezalo sie ,pal licho koreanczykow,wietnamczykow,kambodze,cale indochiny,kraje poludniowej ameryki same sa sobie winne,dlaczego nie chca oddawac owocow za darmo?rysiu dla dane amerykanom,a ci az podskoczyli,malo glowa w suficie dziuty nie zrobili.cos poszlo nie tak,rosjanie powiedzieli ze wycofuja sie powoli do siebie,i tam juz zadnych baz nie ma.wszyscy zaprzyjaznieni z moskwa wybuchneli gromkim smiechem,amerykanie zachowali pokerowa twarz.nie przyznali sie do bletki,wywindowali kuklinskiego do roli mega gwizdy swiatowego formatu,nakrecilidziesiatki filmow i programow,zmarnowali tony papieru,oczywiscie z kieszeni polskiego podatnika,przy okazjii ukatrupili jego i jego dwoch synow.mogli zaczac podejrzewac ze kuklinski jednak zdrajca nie byl,tylko zrobil ich w bambuko.moze i nawet zdrajca okazal sie dobrym,tylko wiedzial za malo,no skoro zostal na zdrajce wytypowany to nie mogl wiedziec za duzo.w porzadnych sluzbach jest regula ze zdrajcom nie ufa sie nigdy.a zwlaszcza zdrajcom niepotrzebnymzdrajca z ktorego nie mapozytku to ciezki dylemat,zawsze moze zdradzic w druga strone.to ze kuklinski za spartaczona robote nie dostal gazy arnolda albo sylwestra o niczym nie swiadczy.maluchem na zakupy na pewno nie jezdzil,w kopalni tez nie musial borowac.
  zaloze sie ze w kiblonurka tez sie nie bawil.po co takiemu pieniadze jak nie moze ich normalnie wydac.taki masa sokolowski pierwszy konfident i parowa drugiej rzeczyposoplitej,mimo swojej szerokiej dupy,zmiescil sie w drzwiach zarezerwowanych dla nierobow i celebrytow.pisze ksiazki,nagrywa wywiady,prowadzie jakas dzialalnosc,choc watpie czy to co mowi nie jest w strukturze podobne do tych baz co niby rysiek wiedzial gdzie sa.sokolowski pierdzieli co mu cbs pod nos podsunie,a motloch sie cieszy,czytajac o polskiej mafii i ukladach ukladzikach.o wiekich pieniadzach ,seksownych kobieach i groznych faceach,co to dla niego milion dolarow.10 lat wczesniejn kradl kosmetyki na zchodzie,a dzisiaj szef mafii.ba,z wiedza operacyjna apropos sluzb tajnych.podejrzewam ze nie jeden sredni stopniem nie ma takiej wiedzy jak super mega masa sokolowski.co jednak trzeba przyznac polskim sluzbom,ukrucily na polecenie usa i izraela legalny handel z rosja.skoro uczciwy rosjanin lub polak chcacy robic interesy za obopulna zgoda,z sa traktowani gorzej niz gangsterzy to w jakim kraju zyjemy,wolnym,niepodleglym i demokratycznym?w pierwszej wojnie swiatowej 2 miliony polakow walczylo w niemieckiej armii zasilajac takze austriackie szeregi.na rosjanach wykrwawiali sie najpierw inni slowianie.katarzyna2 dokonujac rozbioru polski powiedziala jasno,nie dam wam 2 milionow rekrutow przeciwko rosjii.rozbila chanat krymski i sicz zaporowska.tatarzy w czasie kiedy zaczeli zagrazac polsce byli poczatkowo przez turkow zganieni.jak zwykle polityczne uklady przeciw moskwie w ktore polska byla zamieszana dzieki metodom krajow zachodnich uczynily z turcjii parasol ochronny oraz pchnely ttatarow przeciwko polsce.kiedy zaczely sie wojny turecko rosyjskie nikt nie mial oporow by polska sprzymierzala sie z sultanem na rosje.w kazdym konflikcie slowianskie narody byly popychane roznymi metodami przeciwko rosjii.napuszczano juz na rosjan kazdy mozliwy sasiedni kraj,niewiele to dalo.amerykanie chca usilnie zbadac ten fenomen by uzyskac podobne srodki co rosja,na szczescie sa niepojetnymi uczniami,a rosja nie jest chetna do zwierzen.musze konczyc bo za bardzo sie rozpisalem.moze uda mi sie tu kiedys wrocic by dokonczyc.apeluje o jedno,nie dajcie sie polacy i inni zydowskiej propagandzie zebyscie nie musieli ginac jak ostatni idioci.smierc do kazdego przyjdzie sama.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s