James Casbolt 3

Rozdział 3

Zaczerpnięty z agenta Buried Alive, The Autobiography of dowódca James Casbolt (2008)

W 1970 roku, ogromna liczba projektów kontroli umysłu w Wielkiej Brytanii i Ameryce była w toku, ponieważ stały się
nieokiełznane i zacząły wpływać na wiele dziedzin życia społecznego. W czasie II wojny światowej hitlerowcy byli
zaangażowani w tworzenie genetycznie ulepszonych żołnierzy i szpiegów z PSIonicznymi i psychicznymi zdolnościami, takimi jak telepatia i telekineza. Byli oni znani jako „Ubermen”, Niemieccy nadludzie. Opierając swojego „nowego nadczłowieka” na rasie wojowników humanoidów Plejadian mając kontakt z Aldebaranem.

Niemieccy naukowcy opracowali technikę w obozach koncentracyjnych znaną jako trauma opartą na kontroli umysłu. Odkryli, że jeśli systematycznie będziemy doprowadzać do traumatycznych przeżyć, szczególnie przed osiągnięciem wieku pięciu lat, to umysł rozbijemy na różne części, które niemieccy lekarze nazywają „zmianą”. Kiedy tortury i terror staje się niedozniesienią, umysłu takiej osoby odłączy się od bólu i wtedy zostanie utworzona wspomniana zmiana. Te zmiany mogą być programowane przez oprawcę do wykonania niemal każdego zadania(polecenia). Z mojego rozeznania wynika, że limit zostanie osiągnięty wtedy, kiedy agent jest gotowy zabić własne dzieci.

Zbadano stare książki okultystyczne takie jak Egipska Księga Umarłych i Necronomicon. Nazistowscy naukowcy odkryli
również, że gdy osoba doznawała szoku i była torturowana, tworzyła niemal nadludzkie zdolności, takie jak ogromna
tolerancja na ból, pamięć fotograficzna i zdolności PSI. Starożytne obrzędy satanistyczne były często stosowane, a w
tych rytuałach zazwyczaj brały udział węże. Z moich własnych doświadczeń i rozmów z innymi ocalałymi, wspólnie przewija się temat raz po raz: ukąszenie przez jadowitego węża w rytuałach przeobraża truciznę i wzmacniają układ odpornościowy (Amerykańscy indianie(szamani) również to praktykowali). Wiele z projektów dotyczyło śmierci, a następnie wskrzeszania. Cathy O Brien w swojej książce „Transformacjia Ameryki”, wymienia niektóre centra programowania CIA „w pobliżu centrów treningowych śmierci”. Wężowe rytuały często kończą się tym, że uczestnik jest „chowany żywcem z uczuciem strachu.” Wiąże się to z wprowadzeniem w trumnę kilku dużych węży a następnie uczestnik zostaje zakopany w ziemi i leży tam godzinami. Kiedy go wykopują, obiekt „wychodzi poza strach”, zgodnie z oczekiwaniem. Nadal staram się ustalić w pracy, czy to prawda, nie boję się rzeczy niebezpiecznych, ale miewam zmasowane ataki paniki z powodu małych nieistotnych błachostek.

Jest to starożytna technika, który była używana w Egipcie i wielu innych miejscach: wybrano dziecko na kandydata do
tajemnej szkoły. Niektóre z tych szkół wykorzystują więcej współczucia jako metod treningowych, ale wszystkie one
zaangażowane są w strach i niebezpieczeństwo na wyższych szczeblach. I zawsze pobierane przez „3 Pokój Atrium” rytuał z Manekin Project. Musiałem nauczyć się, co się faktycznie dzieje się w późniejszych latach poprzez studium nauki Różokrzyżowców. Starożytni i współczesni szamani mają trzy pokoje: W pierwszym pomieszczeniu, były zadawane pytania przez kapitana, takie jak: „Czy chcesz poznać tajemnicę swojego istnienia?” Zainicjować odpowiedzią „tak”, następnie wprowadzają cię do drugiego pokoju. W 2 pokoju pokazywane są magiczne tajemnice starożytnych artefaktów. W trzecim pokoju musisz przejść niebezpieczny test, taki jak walka z innym członkiem szkoły tajemnic lub dzikim zwierzęciem.

Niektórych kulturach, np. Celtów, praktykowane są zjawiska PSI dawnych obrzędów od pokoleń. Nowoczesne osoby i rodziny tych starych rodów są najbardziej odpowiednimi kandydatami na urazy oparte na kontroli umysłu, ponieważ, choć może nie praktykowały umiejętności PSI to one były wciąż w genetycznej pamięci po swoich przodkach. Odkrycie to, w połączeniu z urazem oparte o kontrolę umysłu i najnowsze osiągnięcia w technologii wojskowej, to bardzo mocny przepis na stworzenie Ubermana(nadczłowieka). Konsekwencje tego dla grup, które chcą kontrolować świat są oczywiste.

Heinrich Himmler rozkazał specjalnym jednostkom SS rozpoczęcie nazistowskiego programu badań rodzin w Europie Północnej. Rodziny, które kierowano do tego programu badawczego byli tymi, którzy wykonywali wielopokoleniowe obrządki masońskie, okultyztyczne i satanistyczne. Josef Mengele, niesławny „Anioł Śmierci” z obozu koncentracyjnego w Auswitz, przebywał w instytucie kontroli umysłu Tavistock w Londynie. Wywiad brytyjski przeniósł go tu po II wojnie światowej. Jednym z głównych projektów w Tavistock było znalezienie punktu krytycznego u ludzi. Urazy oparte na kontroli umysłu Mengele, programowane są za pomocą tortur oraz innych metod. Ofiarom umysłu włamywano się do 169 fragmentów lub zmieniano osobowość. Pewne typy siatki elektromagnetycznej zostają włączone w mózgu, co wpływa na fale mózgowe. Z wykorzystaniem implantów czaszki, sztucznego przekazywania fal alfa możemy zachować spokój w przerażających sytuacjach. To umożliwia operatywność i pozostanie całkowicie spokojnym w intensywnych sytuacjach.

Każde alter posiada wspomnienia z konkretnej procedury kontroli umysłu i nie zdaje sobie sprawy z istnienia innych,
ponieważ powoduje ścianą amnezji między nimi. Niektóre choroby objawy tej procedury są znane dziś jako MPD (Wielokrotne Zaburzenia Osobowości) lub DID (Dysocjacyjne Zaburzenie Tożsamości). W przypadku kontroli umysłu, każda zmiana osobowości może być zaprogramowana do konkretnego zadania lub zdolności i zdolna do działania za pomocą hipnotycznego wywołania. Odbywa się to przez obsługę danego projektu kontroli umysłu, włączając tą możliwość w celu wykonania zadania. Te zmieniają się także za pomocą zaprogramowanej sugestii po-hipnotycznej aby zapomnieć później o wykonanym zadaniu. Tylko obsługa projektu kontroli umysłu może wywoływać różne zmiany znając właściwe hipnotyczne kody, wyzwalacze i klucze.

Jeśli ofiara kontroli umysłu jest „śpiąca” (cywil, który żyje w społeczności publicznej), nawet członkowie najbliższej
rodziny mogą nie mieć pojęcia, że są oni pod działaniem DID. W rzadkich przypadkach, osoba odzyskująca swój umysł, który został zmodyfikowany w jednym z ogromnej liczby projektów rządowych, zwrócić się o pomoc w de-programowaniu jest szansa aby mu pomóc. Jest to możliwe dzięki ciężkiej pracy i odpowiedniemu rodzajowi profesjonalnej pomocy.

Prawdziwe pochodzenie urazów opartych na Kontroli Umysłu

Teraz, następnym pytaniem jest, skąd naziści posiadali tą bardzo zaawansowaną technologię? Tutaj wchodzimy w obszar jeszcze bardziej wrażliwy i zagłębiamy się jeszcze bardziej w dół króliczej nory. Z biegiem lat, wiele ofiar projektów kontroli umysłu oraz personelu rządowego byli świadkami różnych typów istot, które można określić tylko jako istoty nie-ludzie spotykane w różnych podziemnych ośrodkach na całym świecie. I na pewno widziałem bardzo dziwne rzeczy, w czasie przebywania w Peasmore i innych podziemnych bazach. Straciłem rachubę w opowieściach od ludzi z wywiadu, którzy pracowali w różnych podziemnych bazach i byli świadkami spotkań z nieludzkimi stworzeniami.

Nasuwa się pytanie, czy te istoty to jakieś dziwne hybrydowe człowieko-zwierzęta lub inne wojskowe kreacje genetyczne, które pochodzą z nazistowskiego programu manipulacji genetycznych? Albo są toe pozaziemskie istoty z innych planet i systemów gwiezdnych? Niema na to prostej odpowiedzi. Moi koledzy i ja byliśmy świadkami i komunikowaliśmy się z tymi istotami z bliska.

Dla lepszego zrozumienia sytuacji z ET na tej planecie, ważnym jest, aby pojąć, że na wysokich szczeblach rządów
nazistowskich Niemiec, USA i Wielkiej Brytytanii nie tylko miano świadomość o ET w czasie II wojny światowej, ale
aktywnie wspópracowano razem z nimi – kontakty pochodziły jeszcze z przed II wojny światowej z 1930 roku. Poniżej
znajduje się krótkie podsumowanie współczesnej historii zaangażowania rządu z istotami pozaziemskimi.

Traktaty Rządowe z Istotami Pozaziemskimi

11 lipca 1934 r. miał miejsce pierwszy traktat między istotami, które stały się znane jako Mali Szarzy (w przybliżeniu
około trzy i pół stopy szare istoty z dużymi oczami z systemu gwiezdnego Orion) a rządem Stanów Zjednoczonych, za
prezydenta Franklina Delano Roosevelta, spotkano się na pokładzie okrętu marynarki wojennej w portowym mieście Balboa wPanamie. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii ludzkości, ponieważ postawiono nas w rolę do, której nie byliśmy przygotowani w zakresie gospodarza przyjmującego złowrogą, pozaziemską rasę.

Chociaż ci Szarzy z „Zeta” są życzliwi to nie mają dobra ludzkości na sercu.

Rząd USA całkowicie pominął swoją konstytucję, zatajając ten fakt Amerykanom. To tutaj powstała umowa po raz pierwszy między Szarymi (którzy rzeczywiście reprezentują rasę gadów, istot z systemu gwiezdnego Draconis) oraz przedstawicielami amerykańskiego wywiadu. Traktat stanowi, że w zamian za zapewnienie od Szarych wysokiej technologii, rząd federalny pozwoli Szarym, na kontynuowanie bez przeszkód uprowadzeń ludzi w celu wykorzystania w ich programie genetycznym. Amerykanie stwierdzili, że zgodzą się na te warunki, jeśli otrzymywać będą listy porwanych ludzi oraz, że uprowadzeni wrócą bez szwanku spowrotem z usuniętymi wspomnieniami. Szarzy w zamian mieli przekazać urządzenia antygrawitacyjne, metale i ich stopy, technologie związane z ochroną środowiska, darmową energię, oraz technologie medyczne.

Szarzy w zasadzie powiedzieli, że zapewniają ten sprzęt w zamian za dopuszczenie infiltracji społeczeństwa ludzkiego na wszystkich poziomach. Tak też zrobili i zaczęli do zastąpowania ważnych światowych przywódców ich klonami mają nad nimi pełną kontrolę.

Siedem lat po tym traktacie, w 1941 roku, Szarzy zbliżyli się do rządu Niemiec i Hitlera. Finałem tego było potpisanie
traktatu z nazistami. Szarzy oferowali kontrolę umysłu oraz inne technologie a w zamian chcieli ludzi do prowadzenia
swoich eksperymentów genetycznych. Informacje, które posiadam mówią, że Hitler się zgodził pod warunkiem, nietykalności narodu Niemiecko-Aryjskiego, za to mogą robić co chcą z ludźmi w obozach koncentracyjnych. W ostatnim stuleciu, Niemcy i Ameryka zostały głównymi obszarami inwazji Szarych i gadów, co widać z dużej ilości brakujących ludzi w Ameryce ostatnio. To dlatego naziści byli tak zaangażowani w technologię klonowania i eksperymentów na bliźniętach (Dr.Josef Mengele, zwany Aniołem Śmierci w Auschwitz, dr.”Green”, dr.”Greenbaum”, architek projektów programowania kontroli umysłu Monarch).

Około dwudziestu osób z USA i Niemiec w tym czasie, brało bezpośredni udział w traktatach Szrzy – Ludzie. Informacje
były ściśle tajne, znane tylko rządom i tajnym służbom. Niewiele się zmieniło w zakresie Szarzy, rząd i kwestii obozów
koncentracyjnych. Mamy teraz na głowie Szarych, gady Draco i sprzedajne rządy Wielkiej Brytanii i Ameryki, które
torturują badanych, jak wspominałem, w podziemnych obozach koncentracyjnych. Wiele osób zaginionych są wykorzystywani do niewolniczej pracy i badań. Istnieje duży podziemny obóz koncentracyjny w Salisbury Plain w Wiltshire. Większość tych złych miejsc oparta jest na świętej ziemi, takiej jak Stonehenge, zakłócających wir centralny. Byłem tam w 2006 r. (zabrano tam samolotem zespół sił specjalnych Delta) i był świadkiem niektórych z tych eksperymentów prawa wojennego.

Jeden z moich byłych kontaktów NSA/DOE został mianowany dziekanem Warwick (który zmarł na scenie w podejrzanych okolicznościach podczas konferencji Międzynarodowej Probe w Blackpool). Dean pracował w Los Alamos i Alamo obiektach na pustyni w Nowym Meksyku. Pracował też w podziemnym ośrodku na Hawajach. Widział Szarych i gady w obiekcie Los Alamos, a także widział badanych ludzi w klatkach. Pracownicy tych placówek przeszli przez proces znany jako „odczulanie” zanim zaczeli pracę na wysokich poziomach zabezpieczeń. Podczas odczulania, pracownikom wstrzykiwane są takie leki jak Skopolamina (przyspiesza lęk), pokazywane jest im nagranie wideo z ET oraz przerażające sceny tortur i śmierci,aby uodpornić ich. Są to głównie mali Szarzy, których pracownicy podziemnych baz mogą napotkać, gady Draco trzymają się z dala od interakcji z ludźmi. Czasami jednak pracownik zabłądzi i zawędruje w dół źle korytarzem wtedy może zobacz gady – stało to się Deanowi Warwickowi, Barry Kingowi i Lincolnowi.

Dean był poleconych przez NSA pod koniec 1980 roku i pracował dla nich do 1992. Był starszym inżynierem elektryczności w  Los Alamos. Powiedział mi , że obecnie jest ponad 4000 podziemnych baz na całym świecie i w wielu z nich są ET mając wysoki poziom bezpieczeństwa na niższych poziomach baz. X5 powiedział również, że pod ziemią obozy koncentracyjne w Ameryce i Wielkiej Brytanii są znane jako obiekty D4 (głęboko pod ziemią w więzieniach wojskowych). Główne bazy na całym świecie są pod kontrolą NSA i klasyfikuje się je jako D1 – Głęboko pod ziemią bazy wojskowe, D2- Głębokie podwodne bazy wojskowe, D3 – Głębokie pod górami bazy wojskowych, i D4 – Głęboko pod ziemią więzienie wojskowe (choć Lincoln informował mnie o tych klasyfikacjach zostały one zmienione).

Szarzy i gady Draco współpracują na górnych poziomach rządowych różnych krajów i są znani przez insiderów inteligencji jako MIEC (Military Industrial Extra-terrestrial Complex(Militarno Przemysłowy Extra-Naziemny Compleks)). Inny kontakt z NSA, X3 , powiedział mi, że globalna masoneria powyżej 33 stopnia kontroluje wyższe poziomy wielu rządów na całym świecie. 33 stopień jest oficjalnie najwyższym stopniem masońskim, ale w rzeczywistości, istnieje wiele stopni powyżej. Ten Masoński stopień jest pierwszym prawdziwym poziomem zaufania, a Wolnimasoni nigdy nie są powyżej dolnego Niebieskiego stopnia. Jesteś albo urodziłeś się w pewnej linii krwi, lub zrobiłeś coś, co cię wyróżnia od zwykłego Joe i jesteś wprowadzony do Elity wewnętrznego kręgu. Na poziomie 33, mason często uzyskuje dostęp do ściśle tajnych obszarów MIEC. Ten stopień Masoński jest znany jako pierwszy poziom „Iluminati”. George’a Busha seniora ocenia się na powyżej  42 stopień i jest głęboko zakorzeniony w MIEC. Znawcy odnoszą się również do MIEC jako ” Octopus”.(Danny Casalaro „samobójstwo’sierpień 1991 r…Ken)

CDN.

POPRZEDNIA   GŁÓWNA   NASTĘPNA (CDN.)

Możliwość komentowania James Casbolt 3 została wyłączona
%d blogerów lubi to: