Żydowska mafia – mechanizmy i cele

Wszystkie inne mafie póki co stawiają sobie jedynie lokalne cele: przejęcie kontroli nad jakimś regionem lub miastem z jego zasobami. I karmienie się nimi. To jeszcze w zasadzie nie mafie. Jest to jedynie przestępczość zorganizowana. Celem niektórych najbardziej wyrafinowanych grup przestępczych jest przejęcie kontroli nad państwowymi instytucjami, a czasem samym państwem.

01-zmmic

A to już jest mafia. Mafia z definicji tym różni się od zorganizowanej przestępczości, że łączy się z niektórymi systemami administracji publicznej. Są to na przykład – yakuza w Japonii, częściowo włoska mafia i chińskie triady.

Ale oprócz mafii żydowskiej nikt nie ma na celu globalnej kontroli nad procesami światowymi. I nie będzie miał. Miejsce jest już zarezerwowane. Nie zostanie wypuszczony.

Wiecie kiedy w USA i we Włoszech za pomocą państwa zaczęto skutecznie zwalczać włoską mafię? Kiedy mafiozi zorientowali się, że jeden finansista może nakraść więcej niż tysiące gangsterów, tak więc spróbowali konkurencji ze strukturami żydowskimi, które kontrolują 85% finansów i 75% obszaru mediów, nie licząc takich drobiazgów jak widoczna obecność w prawodawstwie, medycynie i szeregu innych dziedzinach. Właśnie te sieciowe żydowskie struktury nie palą się do zacieśnienia więzów z jakimiś dzikusami.

W innych krajach mafie mają ideologiczne uzasadnienie swojego działania usprawiedliwiając swoje istnienie jednocząc adeptów. Na przykład mafia charakteryzuje siebie jako ludzi honoru, broniących naród przed samowolą obcego państwa. Ma nawet swoje prawa (w Rosji określają się pojęciami), które przekazują ustnie z pokolenia na pokolenie jak w czasach niepiśmiennych.

Ale żadna mafia nie została podniesiona do rangi religii i żadna z nich nie ma pisanego wielotomowego Talmudu – w rzeczywistości w znacznej swojej części jest to regulamin sieciowych mafijnych organizacji do zdobycia i utrzymania kontroli nad swoim karmiącym terytorium, które poszerzane jest do skali planetarnej, regulując każdy szczegół zachowania swoich zwolenników. I jeśli ta sama włoska mafia nazywa się tylko ludźmi honoru, to żydowska – patrz powyżej – wybrańcami boga. I jeżeli yakuza i mafiozi po prostu gardzą ludźmi pozbawionymi honoru, czym się karmią, to mafia żydowska ogólnie uważa swoją bazę paszy za bydło, które nie powinno być traktowane z punktu widzenia humanitaryzmu, a zwyczajnie powinno podlegać prawom hodowli. I jeśli yakuza i mafiozi z szacunku dla samego siebie czasem pomagają baranom ze swojego stada rozwiązywać ich problemy, to ci wcześniej wspomniani nie przejmuj się takimi drobiazgami. Oni chcą uszczęśliwić od razu całą ludzkość przez dostosowanie do posłuszeństwa jedynego prawdziwego boga. Co zdarzyć się może nie wcześniej niż mafia żydowska przejmie pełną władzę nad ludzkością. Dla dobra tej ludzkości, oczywiście. A potem przyjdzie król żydowski – Mashiach (Mesjasz) i wszystkim będzie dobrze.

Fragment wykładu w Petersburgu w chorałowej synagodze:

W żydowskiej mafii starannie opracowano procedury objęcia kontroli nad wszelkimi instytucjami przez przenikanie w jej struktury i przez ustanowienie osobistej kontroli nad szefami tych struktur.

Infiltracja zaczyna się wraz z pojawieniem w instytucji utalentowanego, sumiennego, i wzruszająco uroczego indywiduum. Na przykład naukowca, który dzięki swoim osobistym i zawodowym cechom zostaje w firmie lub instytucji znaczącą postacią, bez której nie można się obejść (nie zawsze to wychodzi, oczywiście). Na tym etapie indywiduum nie afiszuje się ze swoim żydostwem, nie zdradza swojej roli, jeśli to możliwe ukrywa ją.

Jest tylko jeden mały niedostatek: wszędzie ciągnie swoich krewnych i znajomych różnego stopnia pracowitości i talentu protegując ich. I wszyscy oni są żydami o różnym stopniu wyrazistości. Wszyscy ludzie mają skłonność do protekcjonizmu. Potem jego protegowani ciągną swoich krewnych i znajomych. Mijają lata. Instytucja wypełnia się żydami. Wśród nich powstają organizacje nieformalne, zamknięte dla obcych, w miarę wzrostu coraz bardziej stają się równoległe do władz w instytucji. Jest to władza, która zmierza do rozszerzenia swoich wpływów poprzez przechwytywanie zasobów administracyjnych i przepływów finansowych.

Na tym etapie uczonego i pracoholika zsuwa się w jakiś dalszy kąt, gdzie nadal zmaga się ze swoją nauką nie przeszkadzając innym w łupieniu i poszerzaniu zasobów administracyjnych. (Przykłady z współczesności sami znajdziecie). Zazwyczaj nie jest ruszany, ba nawet usilnie go promują w celu dalszego wykorzystania jako przykrywki: typu, mamy nie tylko biurokratów i kombinatorów. No i jeszcze geniusz-laureat – dźwignia postępu. Tu przypadkowo znalazł się taki, możecie zobaczyć i porozmawiać. Dlatego go rozwijają.

Na tym etapie zaczynają aktywnie protestować wszyscy pozostali nie żydzi, sprzeciwiając się temu dokąd zmierza instytucja. Po prostu wszyscy nie żydzi (tak, na wszelki wypadek). Kończy się to zazwyczaj, jeśli nic nie przeszkodzi, pełnym przejęciem kontroli nad instytucją.

Jak tylko nad instytucją zostaje ustanowiona żydowska kontrola, natychmiast osadza się ją w globalnej sieci żydowskiej struktury i podporządkowuje jej. Jeżeli instytucja jest ważna dla tych struktur, to robi się ją aktywniejszą, jeżeli mniej, to maleje jej aktywność. Ale i tak będzie, na wszelki wypadek.

Przy czym na wszystkich powyższych etapach jeśli jakiś żyd nie będzie chciał się włączyć do systemu i pracować dla interesu tego systemu, to albo zostanie do tego zmuszony albo będzie usunięty. Żydowskie struktury słyną z umiejętności osiągania swoich celów nie przebierając w środkach. Indywiduum chociażby był żydem lub gojem, nie jest w stanie się im oprzeć.

02-zmmic
Ben Shalom Bernanke – były szef Rezerwy Federalnej USA

Ideologia nie ma tu znaczenia. Żydzi zawsze stoją po obu stronach barykady. I wszędzie zajmują się tym samym – ustanawiają kontrolę. W przypadku zwycięstwa każdej ze stron, „przegrani” żydzi płynnie przenikają do zwycięzców wzmacniając ich.

Ustanawianie kontroli nad nieżydowskimi strukturami poprzez przejęcie kontroli nad kierownictwem tych struktur stosowane jest powszechnie. Ale tylko jako cel pośredni. Gdyż wszystko, co jest związane z osobowością jest nie stabilne. Człowiek jest śmiertelny. Przy czym czasem umiera nagle i trzeba się spieszyć z jego wykorzystaniem. Przez takiego kierownika wypełnia się instytucję swoimi ludźmi a dalej według wcześniej przedstawionej metody.

Obecnie kontrola żydowskich struktur nad światowymi procesami jest ogromna, ale nie absolutna. Dalszemu wzmocnieniu kontroli przeszkadzają duże państwa, które jako jedyne mogą oprzeć się tym strukturom, jak również sama mentalność ludności.

Ideolodzy i organizatorzy tych struktur od dawna to rozumieją. I dlatego podejmują działania o różnym stopniu wykonalności.

Po pierwsze, podejmują wysiłki zmierzające do podziału dużych państw na dziesiątki i setki małych i bezsilnych quazi-państw, których rola realnie sprowadza się do lokalnego samorządu. Nad nimi powinny stać potężne sieciowe struktury, pod kontrolą których mają być (i są) finanse, media oraz światowe struktury siłowe (na razie tego nie ma). Właśnie tym można wyjaśnić wszechobecną walkę z państwami, która ma miejsce pod pozorem walki z terroryzmem, obrony społeczeństwa obywatelskiego, walki z biurokracją i korupcją. Do tej walki wykorzystuje się inne państwa (tymczasowo zadeklarowane jako dobre, na okres walki ze złymi. Potem przyjdzie kolej na nie, najpierw jako dobre z czasem staną się złe).

Druga linia frontu struktur sieciowych o dominację nad światem idzie na linii modyfikacji zachowań ludzi przez zmianę ich mentalności. Z pomocą totalnej presji medialnej, wychowania w szkołach, przymusu finansowego i zastraszania państwa (krótko mówiąc, perswazji i przymusu) lub zamiany na inną ludność, z już zmienioną lub z pewnym prawdopodobieństwem podatniejszą na zmianę mentalności.

Przykłady opisałem w artykułach:
Kiedy bolszewicy śpiewali “My urodzeni, żeby bajkę można zrobić było”, czy rozumieli pod nazwą bajka Talmud?
Niektóre analogie między ideologiczną atmosferą we współczesnej Europie w aspekcie historycznym.

Cel tych przedsięwzięć to oderwanie gojów od ich tradycji i tradycyjnego wychowania (jak się okazało – nie jest to łatwy cel!). To w czasach bolszewików było hasło „wychowanie nowego człowieka”. W rzeczywistości sprowadzało to się do atomizacja społeczeństwa. Żeby jego zachowanie nie kształtowało się z tradycjami, religią tradycyjną i tym co określili w takim człowieku rodzice a robiła to nadrzędna organizacja. U bolszewików – państwo.

Aby społeczeństwo zamieniło się w stado, składające się z indywiduów typu krowy, świnie lub owce, które można strzyc, czasowo dać im obrosnąć, które można zostawić na tucz, można wybrać sztuczne karmienie lub oddać innym maciorom. A można w ogóle puścić całe stado pod nóż, jeżeli dalsze jego treści nie są racjonalne ekonomicznie.

Wyszło na razie tak sobie.

Ale od czego jest cierpliwość i trochę wysiłku. Z miłujących wolność i nie poddających się oswajaniu górskich baranów też przez tysiące lat wyszły udomowione owce. Przede wszystkim ten kierunek działania dobrze wypełnia Talmud i religia – judaizm. Robi się według niej szablon dla gojów.

„Urodziliśmy się aby z bajki zrobić dzień powszedni” – śpiewali bolszewicy. Ta bajka to Talmud.

Teraz spójrzmy na to, co działo się w skali historycznej.

W historycznej skali ma miejsce proces walki o stworzenie jednolitego światowego państwa z odmienną koncepcją istnienia ludzkości – o charakterze państw narodowych i imperiów. W takiej formie ludzkość istnieje od tysięcy lat.

Marzy mi się jednolite światowe państwo, bardziej postępowe przy poprawnym jego urządzeniu. Przynajmniej będzie to ogromna oszczędność na wyścigu zbrojeń. Były już na świecie próby organizowania takiego światowego państwa. Najjaśniejsza z prób to rewolucja 1917 roku w Rosji. Stawką wtedy było stworzenie super-imperium na bazie ZSRR, które potem chciano rozszerzyć na rewolucję światową (po prostu za pomocą wywrotowych działań piątej kolumny w innych krajach) za pomocą Trzeciej Międzynarodówki, a następnie pomagać ludziom niosąc “internacjonalną pomoc”. (A prościej, wtargnięcie wojsk ZSRR z późniejszym włączaniem pokonanego i oczyszczonego kraju do swojego imperium, które powinno zakończyć się aneksją całego świata). Czy to nie przypomina czasów współczesnych?

Modyfikacja zachowania ludności tworzona była według metody tworzenia “czystej kartki papieru” z narodu. Poprzez fizyczne zniszczenia nosicieli poprzedniej kultury, nauki humanistycznej i religii.

Wtedy nie wyszło.

Teraz demiurgowie zmienili taktykę: zamiast jednego stanowczego uderzenia stosują stopniowe wyciskanie. Stawką jest stopniowa transformacja społeczeństwa od wewnątrz.

Żydowskie struktury sieciowe są jednym z podstawowych pasów napędowych tej taktyki.

Może to się nawet udać (w końcu się uda – taka jest logika rozwoju cywilizacji) stworzyć jednolite państwo na planecie Ziemia. W tym przypadku możliwe, że zarządzanie tym krajem w dużej mierze będzie opierało się na żydowskim fundamencie. Ale w skali historycznej, okres ten będzie krótkotrwały.

Wszystko komplikuje urządzanie ludzkiego społeczeństwa przez ograniczenie ludzkiego mózgu co jest sprzeczne z genetycznymi instynktami u człowieka. Człowiek po prostu nie poradzi sobie z rządzeniem. I tę funkcję nieuchronnie weźmie na siebie samodzielna, samo rozwijająca sztuczna inteligencja. A wszystkich ludzkich administratorów zepchnie do ogólnej masy ludzkości i zostaną oni poddani ze wszystkimi stopniowej modyfikacji genetycznej wraz z innymi metodami w celu dostosowania człowieka do warunków istnienia w składzie noosfery i w interesie całej noosfery ogólnie.

Ludzka cywilizacja ewoluuje w stadium noosfery (nie według Wiernadskiego) – jednego rozumnego ponadorganizmu wielkości planety. Coś w rodzaju termitiery z cybernetycznymi i biologicznymi istotami z bardzo ograniczoną indywidualnością.

Boris Bułecznikow

Filmy na temat mafii żydowskiej z Davidem Dukem:źródło

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

***

Reklamy

Komentarzy 8 to “Żydowska mafia – mechanizmy i cele”

 1. maniek Says:

  Tylko w Europie i Rosji żydzi byli wypędzani 47 razy w ciągu ostatniego tysiąclecia: – dlaczego??!

  Mainz, 1012
  Francja, 1182
  Górna Bawaria, 1276
  Anglia, 1290
  Francja, 1306
  Francja, 1322
  Saksonia, 1349
  Węgry, 1360
  Belgia, 1370
  Słowacja, 1380
  Francja, 1394
  Austria, 1420
  Lyon, 1420
  Kolonia, 1424
  Mainz, 1438
  Augsburg, 1438
  Górna Bawaria, 1442
  Niderlandy, 1444
  Brandenburgia, 1446
  Mainz, 1462
  Litwa, 1495
  Portugalia, 1496
  Neapol, 1496
  Nawarra, 1498
  Norymberga, 1498
  Brandenburgia, 1510
  Prusy, 1510
  Genua, 1515
  Neapol, 1533
  Włochy, 1540
  Neapol, 1541
  Praga, 1541
  Genua, 1550
  Bawaria, 1551
  Praga, 1557
  Państwo Papieskie, 1569
  Węgry, 1582
  Hamburg, 1649
  Wiedeń, 1669
  Słowacja, 1744
  Mainz, 1483
  Warszawa, 1483
  Hiszpania, 1492
  Włochy, 1492
  Morawy, 1744
  Czechy, 1744
  Moskwa, 1891

  Powyższe zaczerpnięto z „Synagogi Szatana” Andrew Carrington Hitchcocka.

  https://ussus.wordpress.com/2013/04/06/zydzi-wypedzani-47-razy-w-ciagu-1000-lat-dlaczego/

  cyt…
  Oto tresc straszliwego dokumentu sprzysiezenia z którego wnioskowac można, że od wieków istniala i istnieje wsród żydów tajna organizacja, oparta na trzech czynnikach moralnych, a mianowicie:
  1-ym – na tragicznej nienawiśći do chrzescijaństwa;
  2-gim- na bezmiernej zadzy i ambicji zapanowania nad światem
  3-cim – na szalenczej, oblakanej wierze w bezwzględna wyzszosc żydostwa ponad wszystkimi innymi rasami i narodami

  Protokoly obrad
  „mędrców” Syjonu
  https://www.radioislam.org/protocols/index-polish.htm

  1. CHRZEŚCIJANOM NIE WOLNO POWIEDZIEĆ ŻE ZBYT DUŻO PŁACĄ ŻYDOWI
  2. NIE WOLNO ZWRACAĆ CHRZEŚCIJANOM RZECZY PRZEZ NICH ZAGUBIONYCH
  3. CHRZEŚCIJAN MOŻNA OSZUKIWAĆ
  4. ŻEBY OSZUKAĆ CHRZEŚCIJAN ŻYD MOŻE UDAWAĆ ŻE JEST CHRZEŚCIJANINEM
  5. ŻYD MOŻE PRAKTYKOWAĆ LICHWĘ NA CHRZEŚCIJANACH

  …“Nawet najlepszych z Gojów powinno się zabić”….

  https://piotrbein.wordpress.com/2012/07/30/talmud-zdemaskowany-tajne-rabiniczne-nauki-o-chrzescijanach/

  Według praw Talmudu i prawa Noahidzkiego Polacy w Polsce mają status prawny OBCY REZYDUJĄCY CUDZOZIEMIEC czyli nie są obywatelami …dotyczy to WSZYSTKICH państw narodowych!

  https://prawda2.info/viewtopic.php?t=15294

  czy wiecie co to jest – okno Owertona?…
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/okno-overtona-2015-03

  PEDOFILIA

  …i dlaczego rózne – blogi – lokalne stacje tivi – NA CAŁYM ŚWIECIE – zaczeły – NARAZ – trąbić o tej „przypadłosci” muslimsko – judaistycznej – bondziornokrześcijanskiej/Franek – na przywitanie „kadencji” rzekł – bondziorno!/ albo odwrotnie…

  https://www.google.co.uk/search?q=child+porn&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=xQgOV6mTEIG2UO2jvogM

  … child porn – to prawie 50% porno w internecie!!…i włażąc tam – po krótkim czasie – SYSTEM – przekierowywuje Cie – na te strony….oczywiscie strony są „blokowane” – przez providera i…FUNDACJE Obserwacji Internetu…:))

  …policja „łapie” – „pedofilów” – u których „odkryła” na dyskach kompów – jakies filmy albo zdjęcia…wow!!!…a czemu policja – nie nakryje …SERWERÓW – na których są te „materiały”???
  …CIEKAWOSTKA…

  …I JESZCZE JEDNA…
  http://ligaswiata.blogspot.co.uk/2016/02/pedofile-jej-krolewskiej-mosci.html
  …TAK ZACZYNA SIE DZIAĆ – NA CAŁYM ŚWIECIE!!
  ..temat – GRUBY – jak holokau$$$$$$t i capi jak z – szamba elyt!…

  …i tysiace z tym tematem związanych FAKTÓW…..

  ..moja Babcia mawiała – CAŁA OHYDA BIERZE SIE OD ŻYDA….

  • Piotr Says:

   Zauważ, że to nie żydzi zaczęli, ale miejscowi. To miejscowi chcąc zachować przywileje siłą rzeczy trochę mniej pracowali, co po dłuższym czasie kończyło się tak jak musiało się skończyć, czyli ci co byli bardziej pracowici czy zaradni bili na głowę tych co nie chcieli się rozwijać. Znajdź sobie informację jak wygląda dzieciństwo żydowskich dzieci a jak tych, co zamiast pracować beztrosko kultywują tradycję, których źródło tkwi w mrokach dziejów. Skoro na naszych oczach powstają różnego rodzaju święta i kalendarze świeckie, to można się domyślić, że te stare powstały tak samo. Często przytaczane fragmenty z Talmudu o gojach nie są spiskiem tylko lustrem w którym ci mogliby się przejrzeć, żeby zobaczyć jak naprawdę wyglądają. I zamiast tłuc lustro prześladując żydów wykorzystać je do refleksji nad samymi sobą.

   • maniek Says:

    …o jakim przedziale czasu mówisz?…stary testament?…zbiór bredni z których śmieją sie sami rabini!…biblia?…jedna wielka księga zbrodni – narodu wy*ranego … https://opolczykpl.wordpress.com/biblia-ksiega-zbrodni/
    …cyt
    7 1 Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie.__________________________ 2 Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je____ wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości.____ 3 Nie będziesz z nimi zawierał małżeństw: ich synowi nie oddasz za małżonkę swojej córki ani nie weźmiesz od nich córki dla swojego syna, 4 gdyż odwiodłaby twojego syna ode Mnie, by służył bogom obcym. Wówczas rozpaliłby się gniew Pana na was, i prędko by was zniszczył. 5 Ale tak im macie uczynić: ołtarze ich zburzycie, ich stele połamiecie, aszery wytniecie, a posągi spalicie ogniem. 6 Ty bowiem jesteś narodem poświęconym Panu, Bogu twojemu. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością.

    File:///D:/ks.powt.prawz.7.2/KsięgaPowtórzonegoPrawa(Pwt7).htm

    /musze wprowadzać ręcznie link – komus on przeszkadza – jesli sie nie wyswietla poszukaj w bibli księge powtórzonego prawa 7.2 – cytat j/w

    „drobne” przykłady…

    Holokaust Niemców…
    http://www.whale.to/b/starvation_of_germans.html
    http://www.rheinwiesenlager.de/
    …o Dreznie nie wspomne – ok 600.000 starców – kobiet – dzieci /Hiroszima 200.000/ —ofiara dla tego *uja jahmutam…
    …buduja III sfjontynie/rzeznie salomona – dla tego *uja jahmutam
    http://wolna-polska.pl/wiadomosci/trzecia-swiatynia-kaplani-2013-11
    http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jak-zrobic-holocaust-fb/
    …żydowskie skundlone ścierwa w słuzbie…
    http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/zydowska-policja-w-sluzbie-gestapo/

    Kto gra kartą SYRYJSKĄ? Skąd się biorą uchodźcy? Komu zależy na wojnie?

    …jak wygląda dziecinstwo zydków – pierą im łby i nam od paru tysięcy lat wykorzystujać technologie Atlantydów

    http://ligaswiata.blogspot.co.uk/2016/02/drony-spoza-czasu-i-przestrzeni.html
    …przykład..

    jeszcze na koniec wróce do pedofilii – dzieciaki – klony są hodowane na swiecie na tzw „wyspach”…ŻUŻYWA JE SIE DO ROZMAITYCH CELÓW – głownie to cel OFIARNY!…krew jest bardzo odżywcza – więc słuzy do kąpieli i picia – Gore został „nakryty”na lotnisku z walizką pełną krwi…nie mógł sie z tego wytłumaczyć – sprawe „ukręcono”…w http://detektywprawdy.pl/2014/07/27/w-brazylii-w-san-paulo-postawiono-wielka-swiatynie-salomona/
    …jak myslisz ile było ofiar?…
    W Rosji buduje sie takową – do środka ma wejśc ok 20.000 ludzi…powstają szkoły prostytucji „sakralnej” i ofiarnictwa – w zaleznosci od „zamiłowania” i portfela „parafian”…
    mógłbym to udokumentowac mocnymi poszlakami – ale lubie ten blog i nie chce aby go zamkneli…
    pewne rzeczy są przejaskrawione – ale to są FAKTY!!

    https://ligaswiatowa.wordpress.com/2014/10/10/kanibalizm-to-nie-fikcja/

    …JEST JESZCZE TEMAT VENECJI I SZWAJCARII – W KTÓRYCH JEST ZDEPONOWANE BIBLIJNE ZŁOTO…

    …twierdzisz „miejscowi” zaczeli…. :)))))

   • maniek Says:

    …zapomniałe dodać!
    Są jeszcze jednak i dobrzy AMERYKANIE, na tym ŚWIECIE:

    Teksas Amerykanin walczący po stronie Donbasu, przejął się losem Ani Tuw i Jej rodziny.idzie do szpitala z jedzeniem dla dzieci.
    Ani ukr mordercy zamordowali 11 letnią córeczkę Katię i męża, ona straciła rękę, jest 3 tygodnie po urodzeniu malutkiej córeczki i została sama z 4 letnim synkiem i nią.
    Ania mówi ..fizyczny ból ustąpi, ale co z bólem w moim sercu, moja Katię rozerwało na 2 części.
    Zwraca się do Poroszenki/ biedna kobieta tu żadne apele nie pomogą-dop. mój/Życzę panu długiego życia i żeby pan w tym długim życiu odczuł to co ja!!!Jeśli zostało w panu cokolwiek z człowieczeństwa, proszę niech pan przestanie. Proszę cały świat „zatrzymajcie władze Ukrainy”przestańcie bombardować matki z dziećmi.
    Chłopcy z WSU z Ukrainy , to nie wasza wojna, jak wam oderwie ręce i nogi nikt wam nie pomoże i nie będzie płacił renty i nie powie dziękuję.
    Was wysyłają zabijać kobiety i dzieci, jesteście marionetkami w ich rękach.
    Proszę w imieniu mojej córeczki, która kochała świat, i nikomu nie życzyła źle.
    Mój mąż był wszystkim dla mnie, byliśmy szczęśliwą rodziną, był szczęśliwy jak urodziła się Katia..Życie mi się zawaliło.
    Moja córeczka, mój skarb wszystko miała rozerwane ręce , nogi , uszka. Te dzieci były od Boga.


    …A ZA TYM WSZYSTKIM STOJĄ TE PARSZYWE żydy!!

    …a propo lustra – spójrz sam w nie…miałem kiedyś duzo znajomych żydów kiedy w latach 90-tych wyjezdzali z ZSRR…Ukrainy..mieli podobne zdania!!…od nich tez sie sporo dowiedziałem!

    • Piotr Says:

     Znajdź sobie informację czym to zajmowali się mieszkańcy kanaanu po wyjściu żydów z egiptu i porównaj do aktualnej sytuacji. U tych ludzi nienawiść do żydów ma większy priorytet niż dbałość o własne dzieci. I czy wogóle można mówić o człowieczeństwie osobnika, które wysyła własne dziecko obwieszone ładunkami wybuchowymi na pewną śmierć. Jest chyba jakaś granica po przekroczeniu której ktoś sam de facto zrzeka się tego statusu.
     Jeszcze na początku dwudziestego wieku pojawiły się opracowania o stanie umysłów prawosławnych (Ossendowski, Wojniłowicz, Cat-Mackiewicz). Ludzie wierzący w najidiotyczniejsze zabobony nie potrzebują żadnego podpalacza, bo sami z nieprzymuszonej woli wierzą w cudowne właściwości modlitwy, obrazów.

     • maniek Says:

      Piotrus – nie było zadnego wyjscia z Egiptu!!…to żydowskie KŁAMSTWO!!…jak WSZYSTKIE INNE…
      …zydek pomacha sobie kogutem nad łbem – powie – grzechy paszli w pis-du! – i ma „pszebaczenie’ od swojego…jahmutam..
      a co do „własciwosci” modlitwy – pogadaj z panną Dziwisz!

 2. kamikadze Says:

  W Moskwie na 8 czy 9 oligarchów 7 lub 8 to żydzi


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: