Ingliizm

Ingliizm – jak i każdy starożytny system przekazu wiedzy budowany jest na stopniowym wznoszeniu się (rozwoju)
człowieka po stopniach rozwoju duchowego i świecie Jawi zwanymi stopniami wiary. Na samym początku swojego
rozwoju człowiek w zasadzie słucha tylko siebie. Pobłaża swoim pragnieniom i pożądaniom. Ale im wyżej wspina się po stopniach duchowego rozwoju, tym uważniej zaczyna przysłuchiwać się otaczającemu światu.

STOPIEŃ PIERWSZY
Lekcja pierwsza:
Usłysz ciszę. Otwórz swój słuch i wzrok
na otaczający cię świat i rozważ wszystkie
różnorodności kolorów i dźwięków.
*
Lekcja druga:
Usłysz ciszę. Otwórz oczy wokół
różnorodnych kolorów i dźwięków
wewnątrz siebie.
*
Lekcja trzeci:
Porównaj różnorodność, istniejącą
na zewnątrz i istniejącą wewnątrz ciebie.
*
STOPIEŃ DRUGI
Lekcja czwarta:
*
Usłysz ciszę. Skup uwagę na
zewnętrznym obrazie swojego ciała.
Stopniowo oddalając się od ciała, przenieś
uwagę na miasto, następnie na kraj,
na planetę, na system słoneczny.
Kontynuuj oddalanie się, obejmij
wzrokiem galaktykę i tak dalej.

STOPIEŃ DRUGI
Lekcja piąta:
*
Usłysz ciszę. Skup uwagę na
wewnętrznym obrazie swojego ciała.
Przenikając do wewnątrz wypatrz dowolny organ.
Następnie skup wzrok na jego komórce,
następnie jądrze, molekule i tak dalej.

*
Te dwie lekcje powtarzamy na przemian aż
do osiągnięcia biegłości ich wykonania.

STOPIEŃ DRUGI
Lekcja szósta:

Usłysz ciszę. Stwórz obraz mikroświata
i skup go na dłoni lewej ręki.
Stwórz obraz makro-świata i
skup go na dłoni prawej ręki.
Połącz razem z dłońmi obrazy stworzonych
światów w jednolity obraz.
*
Rób tak, dopóki nie nauczysz się tworzenia
jednolitego stałego obrazu (z łatwością).

Kolejne 3 lekcje należy wykonywać pod okiem mentora (opiekuna) na lekcji 7 człowiek uczy się odbierać obrazy starożytnych run i ożywiać te obrazy dzięki Żywemu Słowu, ponieważ obrazów run nie czyta się a uświadamia. Po to aby udało się powyższe, konieczne jest przyjęcie tego co nakreślono w Santiach i Haratach z czystą świadomością. Santie i Haratie zostały tak skonstruowane, że obraz szłoki przekazywany jest w odpowiedniej kolejności starożytnych run. Oddzielnie wzięty wers lub kilka run szłoki nie mogą przekazać pełnego obrazu całej szłoki. Podobnie jak z jednej części ludzkiego ciała nie da się odrysować całego konturu człowieka. Na 8 lekcji człowiek osiąga ukrytą w Wedach starożytną mądrość.

Duszę ma i kamień i drzewo. To pozwala mu przyswoić sobie opisany w Santjach i Haratjach starożytny obraz żywej
budowy Wszechświata. Lekcja 9 daje adeptowi możliwość uświadomienia sobie poprzednich 8 lekcji i uświadomić je sobie poprzez jeden obraz. Ten kto uświadomi sobie jedyny obraz otworzy w sobie duchowe oko poznania, które pomoże mu stać się wielością (osobowością) gdyż jedynie osobowość jest świadomym twórcą nowych Wszechświatów i wszech-dziedziczności. Nasi Bogowie – jako ojcowie nasi a my ich dzieci. Gdy człowiek obrazowo przedstawia sobie jakieś wydarzenie to tym samym stwarza w świecie Nawi nowy obraz, który będzie istniał wiecznie w jawnym świecie (Jawi) następuje materializacja wszystkich idei i marzeń danego człowieka. Im bardziej harmonijna będzie nowa stworzona rzeczywistość i czym bardziej wypełnia się miłością, tym w bardziej harmonijny wyższy świat trafiasz po życiowym przeobrażeniu, które zwiemy śmiercią.

SŁOWIAŃSZCZYZNA

Możliwość komentowania Ingliizm została wyłączona
%d blogerów lubi to: