Słowiańscy wynalazcy i ich dzieła

Szanować tych,

którzy godni szacunku
*   *   *
mądrość ludowa

CYWILIZACJA RUSÓW (SŁOWIAN)

Cywilizacja Rusów (Słowian) PL HD (youtube)

Wielcy rosyjscy wynalazcy i ich wynalazki

Przez tysiące lat na ogromnych przestrzeniach Eurazji tworzył swoją unikalną cywilizację wielki Ruski naród. Przodkowie Rusów i braterskich narodów to wspólnota białych ludzi, która w różnych czasach miała rozliczne nazwy, i która stała się źródłem niepowtarzalnej kultury i nosicielem wielu kolejnych rewolucji dla całej ludzkości. Główną cechą kultury Rusów była wszędzie twórcza budowa wynalazków. 300 lat temu pamięć o starożytnym Słowiano-Aryjskim imperium Rusów została całkowicie wymazana z oficjalnych źródeł. Zamiast prawdy spreparowano oszustwo, w którym Słowiańskie narody opisywano jako dzikusów odbierając im wszystkie kulturalne i technologiczne osiągnięcia u innych. To jest oszustwo wpajane przez wrogów mających złe zamiary. Dzisiaj ma ono status ogólnie uznanej wersji historii i powielane jest przez oficjalne środki masowego przekazu. Prawda nie zależnie od tego przedostaje się na zewnątrz. W szczególności, sądząc z osiągnięć naukowych narodu Rosyjskiego z ostatnich 300 lat to suwerennie można powiedzieć, że 80 procent z wynalazków zmieniających świat stworzyli Słowianie – Rusy.

01crPierwowzór pierwszego samochodu został stworzony przez chłopa z Niżno Nowogrodzkiej guberni Leonta Szamszurenkowa i zademonstrowany w Petersburgu pierwszego listopada 1752 roku. To była czterokołowa samo poruszająca się kolaska, która rozwijała prędkość do 15km/h. Był w niej także wiorsto-mierz – licznik pojazdu, który mierzył przebytą drogę.

02cr

03crPierwsze na świecie udokumentowane praktyczne opracowanie aparatu latającego cięższego od powietrza zostało wykonane przez Rosyjskiego uczonego Michaiła Wasiljewicza Łomonosowa. W 1754 roku zbudował model działający na zasadzie helikoptera z obrotowymi śmigłami. On również po raz pierwszy w świecie sformułowała prawo zachowania materii zgodnie, z którym świat składa się z atomów. Opracował koło setki różnych fizycznych i meteorologicznych przyrządów w szczególności lepkościomierz do mierzenia gęstości, reflektometr do określenia współczynnika załamania światła, przyrząd do pomiaru twardości próbek, pirometr, anemometr, gazowy barometr, lunetę nocną, stał się prekursorem noktowizorów.

Andriej Konstantinowicz Nartow sojusznik Łomonosowa w walce przeciwko obcej dominacji w rosyjskiej nauce wynalazł teleskop i pierwszy w świecie wynalazł maszynę tokarską ze zmechanizowanym suportem.

Pierwszą w Rosji 2-cylindrową maszynę parową zaprojektował mechanik Iwan Iwanowicz Połzunow w 1763 roku a zbudował ją w 1764 roku w Barnauł. James Watt, który był członkiem komisji przyjęcia wstępnego wynalazku Połzunowa w kwietniu 1784 roku w Londynie otrzymał patent na maszynę parową i znalazł się wśród jej wynalazców.

Następnej próby stworzenia samobieżnego pojazdu dokonał Rosyjski konstruktor i pomysłodawca inżynier Ivan Kulibin, którym jeździł po ulicach Petersburga w 1791 roku. Jego trójkołowy pojazd rozwijał szybkość do 16,2 kilometra na godzinę i zawierał prawie wszystkie główne składniki przyszłego samochodu wprowadzone przez niego jako pierwsze czyli: skrzynia biegów, hamulec, koło zamachowe (zębatki), toczone łożyska.

04cr

W 1801 roku chłop pańszczyźniany (kowal), wynalazca mieszkający na Uralu Jefim Artamonow w fabryce znajdującej się w Niżnym Tagile zbudował pierwszy dwukołowy całkowicie metalowy pojazd pedałowy (rower), który potem nazwał „białym sibiedem(?)”.

Historia żarówki zaczęła się w 1802 roku w Sankt Petersburgu. Właśnie wtedy profesor fizyki Wasilij Iwanowicz Pietrow przepuścił prąd elektryczny przez dwa pręty z węgla drzewnego. Pomiędzy nimi przemieścił się płomień odkrywając nieznane wcześniej właściwości energii elektrycznej dając ludziom możliwość otrzymania jaskrawego światła i ciepła.

Główny wkład w stworzenie żarówki elektrycznej wnieśli rosyjscy inżynierowie Paweł Jabłoczkow i Aleksandr Łodygin.

Michał Doliwo-Dobrowolski (z polsko-rosyjskiej rodziny) wynalazł system trójfazowego prądu i w 1888 roku zbudował pierwszy trójfazowy generatorprądu zmiennego z wirującym polem magnetycznym.

05crPierwszy napęd gąsienicowy zaproponował w 1837 roku sztabs-kapitan Dymitr Andrejewicz Zagriażski a w 1879 roku rosyjski wynalazca Fiodor Abramowicz Blinow otrzymał patent na stworzony przez niego napęd gąsienicowy dla traktora. Nazwał go parowozem gruntowych dróg.

06crNikołaj Iwanowicz Pirogow w 1853 roku pierwszy na świecie opracował atlas topograficzny anatomii nie mając analogów, wynalazł również narkozę, gips i wiele innych rzeczy bez, których nie można myśleć o dzisiejszej medycynie.

Iwan Fiodorowicz Aleksandrowski w 1854 roku jako pierwszy na świecie wynalazł stereoskopowy aparat fotograficzny.

07crWiaczesław Srezniewski w 1875-1887 roku stworzył pierwszy aerofoto aparat i wodoszczelną kamerę do  zdjęć podwodnych.

Wielki matematyk Pafnucy Czebyszew w 1860 roku opracował konstrukcję prostoliniowego wyjścia przemieszczających się mechanizmów bez kołowych par na zasadzie ruchu. Nazwał to urządzenie stopo-chodzącą maszyną.

08crZa jednego z twórców fotografii kolorowej uważa się Siergieja Prokudin-Gorskiego. W 1905 roku otrzymał patent na aparat fotograficzny do kolorowej kinematografii.

Aleksander Michajłowicz Butlerow pierwszy sformułował teorię struktury związków organicznych (1861 rok).

Iwan Michajłowicz Sieczenow twórca ewolucyjnej oraz innych szkół fizjologii w 1863 roku opublikował swoją fenomenalną pracę „Odruchy mózgu”.

Andrej Własenko w 1868 roku wynalazł pierwszą w świecie maszynę do zbioru zboża typu kombajn nazwaną przez niego „żniwiarka zboża na pniu”.

09cr

Dmitrij Iwanowicz Mendelejew odkrył prawo okresowości pierwiastków chemicznych i w 1869 roku utworzył o tej samej nazwie tabelę.

Władimir Grigoriewicz Szuchow stał się wynalazcą pierwszych w świecie hiperboloidalnych konstrukcji i metalowych siatkowych konstrukcji i łukowych pokryć stropowych. Jest autorem projektów oraz konstrukcji technicznych, szefem budowy pierwszych rosyjskich instalacji ropociągowych i rafinerii naftowej z pierwszymi rosyjskimi urządzeniami do przetwórstwa ropy naftowej. Wniósł wybitny wkład w technologię przemysłu naftowego i transportu rurociągowego.

Kapitan Rosyjskiej floty Serb Ogniesław Kostowicz (Stepanowicz)  stworzył w 1879 roku pierwszy w świecie silnik benzynowy (nie tylko).

Polsko-Rosyjski inżynier Stefan Drzewiecki w 1880 roku skonstruował pierwszą na świecie łódź podwodną z silnikiem elektrycznym.

10crPierwszy w świecie tramwaj elektryczny wynalazek inżynier artylerii Fiodor Pirotski rozpoczął swoją pracę w Petersburgu w 1880 roku.

Nikołaj Iwanowicz Kibalczicz pierwszy na świecie opracował schemat rakietowego obiektu latającego.

11crDokumenty historyczne niezaprzeczalnie dowodzą, że pierwszy w świecie samolot został stworzony w Rosji przez Aleksandra Fiodorowicza Możajskiego. 3 listopad 1881 roku otrzymał pierwszy w świecie patent na samolot zbudowany we wrześniu 1876 roku 20 lat przed braćmi Wright,(niesprawiedliwość) którym całkowicie niezasłużenie przypisuje się ten wynalazek.

12crA w 1912 roku Dmitrij Pawłowicz Grigorowicz skonstruował jako pierwszy na świecie hydrosamolot.

Pierwszy ojczysty samochód z silnikiem spalinowym o mocy dwóch koni mechanicznych zbudowano w Sankt Petersburgu w maju 1896 roku przez Ewgenija Aleksandrowicza Jakowlewa.

Spawarka elektryczna – do elektrycznego spawania metali wymyślił i po raz pierwszy zastosował w 1882 roku Ruski wynalazca Nikołaj N. Benardos (Stanisława Olszewski, współwynalazca). Jest właścicielem ponad 200 wynalazków, w tym metalowych bron, szybkowaru, maszyny do młócenia, kotła parowego i pneumatycznego urządzenia do podlewania, kotła parowego z wirującymi łopatkami, łodzie połowowe, krany do turbin dla elektrowni wodnych, dziesiątki modyfikacji zamków (kłódek), podnośników, naboi, pocisków z przesuniętym centrum, pralka automatyczna.

Pierwsza giętka błona fotograficzna a także krótkoogniskowy obiektyw z natychmiastową fotomigawką zostały wynalezione 1883 roku przez Rosyjskiego fotografa Iwana Bołdyrewa.

Michaił Filipowicz Freudenberg opracował w 1893 roku pierwszą w świecie automatyczną centralę telefoniczną.

Josif A. Timczenko w 1893 roku opracował jako pierwszy w świecie projektor filmowy.

Jednymi z pierwszych wynalazców transmisji radiowej byli wielki Serbski naukowiec Nikola Tesla a w Rosji w 1895 roku fizyk i elektotechnik profesor Aleksandr Stiepanowicz Popow. Ich wynalazek były następnie skopiowany przez Włocha Guglielmo Marconiego bez podania źródeł.

Konstantin Edwardowicz Ciołkowski (polskiego pochodzenia) stworzył teorię budowy rakiet i bronił idei różnych form życia we wszechświecie. Był pierwszym teoretykiem i propagatorem eksploracji kosmosu przez ludzi.

Nikołaj Pilczikow (Ukraina) w 1898 roku jako pierwszy na świecie stworzył i z powodzeniem zademonstrował system sterowania bezprzewodowego, odkrył również zjawisko elektronicznej fotografii i sformułował jej zasady. Przeprowadził fundamentalne badania nad jonizacją atmosfery i polaryzacją światła. Stworzył mnóstwo zadziwiających, oryginalnych przyrządów i urządzeń z których wiele nosi jego imię w tym m.in. pierwowzór współczesnego skafandra.

13crBadacz Władimir Iwanowicz Wiernadski stworzył nauki biogeochemii, radiogeologii i wiele innych szkół naukowych.

Iwan Pietrowicz Pawłow wyznawca Sieczenowa stworzył naukę o wyższych czynnościach nerwowych i zrozumieniu procesów regulacji trawienia.

Gleb E. Kotielnikow wynalazł w 1911 roku pierwszy plecakowy spadochron.

14crW 1912 roku Władimir Grigoriewicz Fiodorow skonstruował pierwszą w świecie automatyczną gwintówkę a następnie w 1916 roku karabin automatyczny.

15crProfesor Nikołaj Zielinski opracował pierwszą węglową maskę przeciwgazową posiadającą zdolność pochłaniania szerokiej gamy substancji trujących.

W latach dwudziestych XX wieku ponad 200-stu naukowców, pisarzy, filozofów zostało wydalonych z Rosji. I kto teraz przypomni sobie, że na przykład twórcą amerykańskiego lotnictwa był rosjanin Igor Sikorski (polskiego pochodzenia).

Pierwsze telewizory pojawiły się dzięki dzięki Borisowi Rozing i Władimirowi Zworikinowi.

Pierwsze magnetofony, wideomagnetofony (magnetowidy) wcielił w życie Ruski emigrant Aleksandr Poniatow.

16cr

Ci ludzie tworzyli intelektualną potęgę całego państwa i nie dziwi fakt, że otrząśnięcie się z takiego szoku zajęło potem kilka dziesięcioleci. Stopniowo wszystko wróciło do normy a nauka rosyjska znów wyszła na pierwsze miejsce pod względem ilości wynalazków na głowę mieszkańca.

Walentin P. Wołogdin w 1919 roku stworzył pierwszy w świecie wysokonapięciowe rtęciowy prostownik z płynną katodą, opracował również piec indukcyjny wykorzystujący prąd o wysokiej częstotliwości w przemyśle.

Oleg Władimirowicz Łosiew stworzył w 1929 roku pierwszy w świecie półprzewodnikowy przyrząd do wzmacniania i generowania fal elektromagnetycznych a do tego w 1923 roku wykonał diodę świecącą wyprzedzając o 50 lat analogiczne amerykańskie opracowanie.

Siergiej Wasiljewicz Lebiediew jako pierwszy w świecie w 1927 roku otrzymał kauczuk syntetyczny.

Walentin Pietrowicz Głuszko w 1929-1933 roku skonstruował pierwszy w świecie elektrotechniczny silnik rakietowy.

17crWładimir Pietrowicz Demichow twórca transplantologii pierwszy na świecie w 1947-1954 roku zrealizował przeszczep płuc, pomostowanie tętnic wieńcowych, wymyślił i pierwszy stworzył model sztucznego serca.

Aleksandr Winogradow w 1950 roku stworzył nowy kierunek w nauce geochemię izotopów.

Aleksiej Iwanowicz Morozow jeden z twórców nowoczesnej dynamiki plazmy staje się autorem całego szeregu plazmo-dynamicznych systemów takich jak stacjonarne silniki plazmowe i akcelerator plazmowy, wielkiej mocy stacjonarny kwazi-akcelerator plazmy, systemy optyczne obiektywu i wiele innych.

Pod kierunkiem Andrieja Tupolewa zaprojektowano ponad 100 typów samolotów, z których 70 zbudowano seriami. Na jego samolotach ustanowiono 78 rekordów światowych.

Igor Wasiljewicz Kurczatow zainicjował pierwszą na świecie elektrownię atomową uruchomioną w 1954 roku, pierwszą na świecie łódź podwodną o napędzie atomowym i pierwszą na świecie bombę wodorową.

Opracowania Nikołaja Basowa i Aleksandra Prochorowa w dziedzinie elektroniki kwantowej odegrały kluczową rolę w poznaniu działania lasera. W 1955 roku rozwinęli różne typy laserów włączając w to wieloimpulsowe i wielokanałowe. Basow zajmował się nie tylko fundamentalnymi badaniami w dziedzinie generatorów i wzmacniaczy ale również teoretycznie uzasadniał wykorzystanie technologii laserowej w syntezie termojądrowej.

18crPod kierunkiem Siergieja Korolowa (Koralewa) stworzono w 1933 roku balistyczne i geofizyczne rakiety. W 1957 roku wysłano pierwszego sztucznego satelitę (sputnika) Ziemi a następnie sputniki o różnych zastosowaniach Elektron, Błyskawica 1, Kosmos, sondy i inne. Statki kosmiczne Wostok, Woschod, na których po raz pierwszy w historii dokonano kosmicznego lotu człowieka w 1961 roku i wyjścia człowieka w kosmos w 1965 roku.

W 1957 roku Leonid Iwanowicz Kuprijanowicz opracował pierwszy w świecie wzór telefonu komórkowego LK-1 o wadze 3kg. W późniejszych wzorach z 1958 roku jego wagę zmniejszono do 0,5 kg.

19crPierwszy na świecie komputer osobisty został wynaleziony nie przez amerykańską firmę Apple Computers i nie w 1975 roku a w ZSRR w 1968 roku przez radzieckiego konstruktora z Omska Arsenija Anatolowicza Gorochowa. Autorskie świadectwo o numerze 383005.

20crChirurg Światosław Fiodorow w 1973 roku jako pierwszy w świecie dokonał operacji leczenia jaskry.

Władimir Mstislawowicz Pentkowski projektant radzieckich superkomputerów Elbrus i wysokiego poziomu języka programowania EL 76 od 1995 roku jest głównym architektem procesorów pentium i projektantem kolejnych pokoleń procesorów intel. Nie jest tajemnicą, że słynna Dolina Krzemowa w USA w znacznym stopniu zawdzięcza swoją sławę ruskim programistom.

Nikołaj Lewaszow sformułował w 1994 roku teorię niejednorodność przestrzeni objaśniając całą żywą i martwą przyrodę.

Wiele innych odkryć i osiągnięć ruskich wynalazców i uczonych są przemilczane i pomniejszane w nauce, na przykład odkrycia w zakresie wolnej energii i antygrawitacji. Bardzo często stoją za tym siły przeciwstawiające się społecznemu postępowi w celu utrzymania swojej władzy. Są to socjalne pasożyty. Najczęściej ich kapitały nagromadzone nieuczciwą drogą i prosta ignorancja nie pozwalają im zrozumieć pożytku a nawet możliwości licznych wygód z najnowszych wynalazków.

21crTe siły podobnie jak szalejący nowotwór osłabiają naszą cywilizację starając się ją zniszczyć nie zdają sobie sprawy, że zginą wraz z nią. Wkład Rosjan (Słowian) w rozwój światowej technosfery i kultury jest ogromny. Dlaczego więc oficjalne media nie mówią o tym i zamiast tego serwują judo-historyczne pomyje o wielkiej przeszłości a znaczy to, że i prawdziwych ruskich ludziach (Słowianach). Spojrzyjmy czego nie osiągnięto przez to. Wiele tysiącleci Rusowie powstrzymywali ataki na swoje państwo póki nie zapomnieli o swoich korzeniach. Dzieki temu stanęli na progu katastrofy, w której mogą zniknąć jako naród. Jak to zatrzymać? Zacząć od początku i przypomnieć sobie kim jesteśmy, aby przeżyć.

Polscy Wynalazcy
Jan Szczepanik (1872 – 1926)

Ignacy Łukasiewicz

CDN.

Komentarze 2 to “Słowiańscy wynalazcy i ich dzieła”

  1. Harawit Says:

    a gdzie ciag dalszy polskich?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: