Rozwiązanie nastąpi szybko, jeszcze za życia Putina…

To zdanie, które nie ma być proroctwem, ale jedynie odzwierciedla moje odczucia, o których opowiedziałem 27 maja tego roku asystentowi prokuratora obwodu murmańskiego, który wręczył mi kolejne (już drugie w miesiącu!) „Postanowienie” w sprawie wszczęcia postępowania o wykroczenie administracyjne za „”Podżeganie…”. Teraz pewnie ktoś już zaciera ręce przewidując, że następnym krokiem rosyjskich organów ścigania będzie pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 282 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Za co?

Okazuje się, za to, że w swoich artykułach i książkach nazywam żydów – żydami i publikuję do tej pory niekwestionowane i niepodważalne fakty dowodzące „negatywnego wpływu judejów na rozwój cywilizacji”, jak powiedzieli mi na ostatnim procesie sądowym ekspert-lingwista i sędzia.

No cóż, wymiar sprawiedliwości Rosji robi to, co do niego należy, a ja robię to, co do mnie… I niech się dzieje, co chce!

Za każdym razem, kiedy znajduję się w Prokuraturze czy w Sądzie zadają mi to samo pytanie: „w jakim celu publikuję swoje materiały?”

Dzisiaj odpowiem na to pytanie z największą uczciwością i bez fałszywej skromności.

Naprawdę staram się przybliżyć jak największej liczbie ludzi fakty negatywnego wpływu żydów na rozwój cywilizacji! (We współczesnej Rosji, niestety, jest to przestępstwo!). Chcę również pokazać na ludzkim przykładzie, za co dokładnie i w jakich okolicznościach biblijni Żydzi szukali śmierci dla Chrystusa Zbawiciela.

Patrzcie, jakie historyczne podobieństwa są pokazane.

Jak napisano w Biblii, cały czas Chrystus leczył chorych żydów z różnych dolegliwości i jednocześnie mówił im, że leczy ich mocą Ducha Świętego, Żydzi szukali okazji, aby go zabić. Co więcej, Żydzi mówili głośno, że nie chcą go zabijać ze względu na nauczanie lub słownictwo, ale wyłącznie dlatego, że pracował w sobotę. A to jest naruszenie ich religijnego Prawa! A za każde naruszenie „Prawa Mojżeszowego” w tym czasie była tylko jedna kara – śmierć! Cytuję Biblię, święte pismo chrześcijan całego świata: „Kto odrzucił prawo Mojżesza z dwoma lub trzema świadkami bez miłosierdzia, jest karany śmiercią” (Hebr. 10:28). Nic dziwnego, że „Potem Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić.” (In. 7: 1).

Żydzi i wtedy, i teraz twierdzą, że dla nich „Pięcioksiąg Mojżeszowy” (Tora) jest zarówno Nauczaniem, jak i danym przez boga Prawem, którego wykonanie uważają za swój święty obowiązek. Chrystus powiedział im, że prorok Mojżesz przyniósł im Prawo, w którym pierwotnie napisano: „Nie zabijaj!”, „Nie cudzołóż”, „Nie kradnij!”, „Nie dawaj fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu!” nie pragnij żony bliźniego swego, i tak dalej, a oni Żydzi, wiedząc to bezczelnie ignorują te przykazania-pouczenia. Oto bezpośrednia mowa Chrystusa: „Czyż Mojżesz nie dał wam Prawa? A przecież nikt z was nie zachowuje Prawa, [bo] czemuż usiłujecie Mnie zabić?„(Jan. 7: 19).

Zamiast tych pełnych dobra przykazań, które Mojżesz przekazał Judejom, w ich pismach zaraz po śmierci proroka pojawiły się takie diametralnie przeciwne pod względem sensu wezwania-wskazówki: „idź i zabij!”, „spal ogniem!”, „zniszcz!”, „ukrzyżuj!” i tak dalej.

Cytuję Biblię, a w niej „Mojżeszowy Pięcioksiąg”: „Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości.” („Księga Powtórzonego Prawa”, 7: 1-2). ” „Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie. Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz…. „(” Księga Powtórzonego Prawa „, 7: 22-24).

Jak widzimy, Judeje byli jeszcze do tego faszystami! Przy czym faszystami w najgorszym znaczeniu tego słowa! W swojej nienawiści do narodów przewyższyli nawet tych niemieckich faszystów! Biblia świadczy, że Żydzi palili nawet żywych ludzi, używając pieców przeznaczonych do wypalania cegieł.

„I zebrał Dawid cały lud i poszedł do Rabby, i walczył przeciwko niej i pobił jo. I wziął Dawid koronę króla ich z głowy jego, – a w nim był złota talent i kamień szlachetny, – i złożył go Dawid na swojej głowie, i ze zdobytego miasta wyniósł bardzo wiele. A naród, który był w nim, wyprowadził i położył pod piły, pod żelazne młocarnie, pod żelazne siekiery, i rzucił ich do pieców. Tak uczynił wszystkim ammonickim miastom. A potem Dawid i cały lud wrócili do Jerozolimy… „(2 Sm. 12: 29-31).

Wydawałoby się, że ta historia miała miejsce w czasach starożytnych na stosunkowo małym skrawku ziemi (na mapie świata jest zaznaczona czerwonym kółkiem), w miejscu, gdzie obecnie istnieją trzy starożytne państwa: Syria, Jordania i Palestyna. Cóż, gdzie dzisiaj są ci opisani w Biblii Żydzi (Judeje)? – Chcę zawołać w związku z tym.


Gdzie dziś ich nie ma, tych biblijnych Judejów?!

Wydaje się, że Rosja jest krajem bardzo odległym od tych starożytnych wydarzeń! Ale nie, teraz dosłownie roi się w niej od Żydów! I od pewnego czasu czują się w Rosji gospodarzami!!!

Dla mnie jest to nie do pomyślenia: we współczesnej Rosji judeje co roku obchodzą swój wojskowy Dzień Zwycięstwa nad Grekami pod murami Kremla Moskiewskiego oraz w Państwowym Pałacu Kremlowskim, których, jak twierdzą, pokonali w II wieku pne. w wojnie religijnej! Jest to pewnego rodzaju surrealistyczne połączenie biblijnej przeszłości z naszą teraźniejszością! Jak mogło do tego dojść, że my, ortodoksyjni Rosjanie, nagle pozwoliliśmy żydom w samym sercu naszej Ojczyzny w Moskwie świętować ich militarne zwycięstwo (!) nad naszymi współwyznawcami ortodoksyjnymi Grekami?!


Coroczne obchody Chanuki – militarne zwycięstwo nad Grekami w Moskwie.

Z całego tego hałaśliwego żydowskiego szabatu wynika jedno: współcześni żydzi absolutnie nie ukrywają się, a ponadto obnoszą się z tym, że są następcami i wyznawcami biblijnych żydowskich morderców, którym Chrystus powiedział: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca… ”(Ew. Jana 8:44).

W związku z tym mam pytanie do czytelników: pamiętacie, jak biblijni Judeje najpierw złapali, a następnie zamordowali Chrystusa?

W Biblii napisano, że „Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności… „(Łk. 22: 52-53).

Jaka ścisła nazwa — „Panowanie Ciemności”!

I oto te właśnie Siły Ciemności, jak je nazwał Chrystus, obecnie zakorzeniły się w Rosji!!! Przy czym zakorzeniły się tak, że nawet pierwsze głowy w naszym państwie zmuszone są liczyć się z nimi i wyginać przed nimi!


Żydzi, Berl Lazar i Aleksander Borod, przedstawiają prezydentowi Rosji Putinowi „Prawo Mojżeszowe” – zwój Tory.

Kolejne pytanie do czytelnika: czy pamiętacie, jak biblijni Żydzi dokonali egzekucji na Chrystusie?

Rzymska władza w opisanym w Biblii okresie wolała nie psuć stosunków z Żydami. (nie zwracajmy uwagi na pełną analogię z współczesną rosyjską władzą?). Dlatego, kiedy Judeje doprowadzili do aresztowania Chrystusa i postawili przed rzymskim prokuratorem Piłatem, bezczelnie zażądali: „ukrzyżować go!”

Dalej ta historia opisana w Biblii jest tak:

„Piłat więc kazał zwołać arcykapłanów, członków Wysokiej Rady oraz lud i rzekł do nich: «Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem Go wobec was i nie znalazłem w Nim żadnej winy w sprawach, o które Go oskarżacie. Ani też Herod – bo odesłał Go do nas; a oto nie popełnił On nic godnego śmierci…” (Ew. Łukasza 23: 13-15).

Zapytał ich po raz trzeci: ‚Cóż On złego uczynił? Nie znalazłem w Nim nic zasługującego na śmierć. Każę Go więc wychłostać i uwolnię”. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby Go ukrzyżowano; i wzmagały się ich krzyki. Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione.” (Ew. Łukasza 23: 22-24).

I oto dzisiaj żydzi z Izraela i Rosji zwracają się do współczesnych „prokuratorów”, pełniących rolę nadzorców w zakresie egzekwowania prawa na terytorium Federacji Rosyjskiej domagając się „ukrzyżowania” mnie, Antona Blagina jako pisarza i jako historyka, za to, że ja również dzisiaj „deprawuję naród” — opowiadam prawdę o judejach, podaję w swoich publikacjach fakty negatywnie oceniające żydów i świadczące o negatywnym wpływie ich na rozwój cywilizacji.

Oznacza to, że we współczesnej Rosji sądownictwo w taki sam sposób, jak w starożytnym Rzymie służy SIŁOM CIEMNOŚCI … A to ma potwierdzić fakt: sędzia Leninowskiego Sądu Rejonowego w Murmańsku napisała:

Jest to cytat z orzeczenia sądu w sprawie nr 5-245 / 19 z 14 maja 2019 r.

Dowiedziałem się więc z własnego doświadczenia, że w rosyjskich mediach nie można opublikować żadnych faktów „negatywnie opisujących żydów”. Zgodnie z rosyjskim prawem jest to przestępstwo (art.282 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej) lub przestępstwo (art. 20.3.1 kodeksu administracyjnego Federacji Rosyjskiej).

A teraz (w czerwcu tego roku) zamierzają mnie ponownie pozwać za napisanie i opublikowanie w Internecie artykułu, w którym nie tylko pokazałem, że Żydzi prowadzą cichą wojnę religijną przeciwko rosyjskiemu światu, ale także udowodniłem i przedstawiłem niepodważalne fakty, że wojna religijna jest prowadzona przez żydów przeciwko Słowianom już wiele stuleci!

Rząd i ci, którzy powinni strzec bezpieczeństwa państwa, jak naiwnie wierzyłem, bez zwłoki zbadać w jak najpoważniejszy sposób te fakty, które opublikowałem i podjąć pilne, natychmiastowe środki w celu ochrony Rosji. Jednak władze w moich regularnych publikacjach widziały tylko jedną rzecz – „oznaki podżegania do wrogości, nienawiści (niezgody) w stosunku do grupy osób wyróżnionych ze względu na narodowość”!

Jednak dla mnie jako rosyjskiego patrioty jest to OCZEKIWANA reakcja SIŁ CIEMNOŚCI na prawdę. Jak pisał brytyjski pisarz i publicysta George Orwell, żyjący w ubiegłym wieku: „W czasach powszechnego kłamstwa mówienie prawdy jest ekstremizmem”. Wiedząc to i rozumiejąc, świadomie wybrałem ścieżkę – aby objawić prawdę ludziom, jak napisał nam Chrystus Zbawiciel, który dobrowolnie umarł dla dobra całej ludzkości. Poinformował swoich uczniów z wyprzedzeniem o tym kroku, używając następujących słów:

„Teraz zaś idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: „Dokąd idziesz?” Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, poślę Go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu – bo nie wierzą we Mnie; o sprawiedliwości zaś – bo idę do Ojca i już Mnie nie ujrzycie; wreszcie o sądzie – bo władca tego świata został osądzony. Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi… ”(Ew. Jana 16: 5-15) .

W tym miejscu biorę dziś słowa Chrystusa Zbawiciela i mówię wam, czytelnicy, jak to faktycznie wszystko było, i jak to jest z Żydami we współczesnej Rosji …

Wszystko się powtarza, jota w jotę!

Wspomniany wcześniej przeze mnie J. Orwell, który zmarł w 1950 r., doskonale rozumiał psychologię ludzi pokornie znoszących opresje: „Masy nigdy nie buntują się same i nigdy nie zbuntują się tylko dlatego, że są uciskane. Mało tego, one nawet nie uświadamiają sobie, że są uciskane, dopóki nie będą mieli możliwości porównania. To znaczy, nie zobaczą prawdy!”

W tym względzie, biorąc pod uwagę fakt, że nasz uciskany lud otrzymuje z oficjalnych mediów tylko specjalnie przygotowane informacje i zasadniczo dezinformację, jak niedawno przyznał German Gref, rosyjski mąż stanu pochodzenia niemieckiego, prezydent i przewodniczący Sbierbanku Rosji, globalista i zwolennik globalizacji w Rosji, uważam za swój obywatelski obowiązek przekazać moim rodakom wyciszoną prawdę, którą udało mi się uzyskać niezależnie w wyniku skrupulatnego badania ogromnej ilości źródeł historycznych.

Wierzę, że ludzie powinni być w stanie porównać biblijną isTORię narzuconą im z naszą obecną rzeczywistością. Mają prawo zobaczyć podobieństwo (powtarzalność) zdarzeń występujących wtedy i teraz. Ale co najważniejsze, ludzie mają prawo zobaczyć przyczynę wszystkich naszych problemów. Moim zdaniem to właśnie te przyczyny powodują, że żydzi, których Chrystus nazwał „wilkami w owczej skórze”, a także „dziećmi diabła”, prowadzili wielowiekową, zmasowaną i okrutną wojnę przeciwko ludzkości jako całości, ale przede wszystkim przeciwko znienawidzonemu przez nich Ruskiemu ( Słowiańskiemu) światu. I nie zamierzają tego powstrzymać, ponieważ zamierzają prowadzić tę nieformalną wojnę religijną do zwycięskiego zakończenia. I mają nadzieję, że w końcu nas pokonają! (czyli zniszczą całkowicie!).

Zatrzymanie tej nieogłoszonej wojny religijnej, nawet na jej ostatnim etapie, jest możliwe tylko wtedy, gdy miliony ludzi na całym świecie zorientują się w czym rzecz. Z mojej strony robię wszystko, co w mojej mocy, aby to osiągnąć!

Zwróć uwagę, czytelniku, na cytat z już znanej Biblii, którą zacytuję poniżej, aby lepiej zrozumieć jej zawartość, wśród 7 najliczniejszych wspomnianych ludów, ma być całkowicie zniszczony (według judaistycznego „Powtórzonego Prawa”), naród Kananejczyków.

Zacytuję teraz jeszcze Biblię, w której, w imię Pana, Boga żydów napisano, że oni, Żydzi, muszą to zrobić:

„Gdy Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść, usunie liczne narody przed tobą: Chetytów, Girgaszytów, Amorytów, Kananejczyków, Peryzzytów, Chiwwitów i Jebusytów: siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie. 2 Pan, Bóg twój, odda je tobie, a ty je wytępisz, obłożysz je klątwą, nie zawrzesz z nimi przymierza i nie okażesz im litości. (Pwt., 7: 1-2) Z wolna i po trosze wypędzi Pan, Bóg twój, te narody sprzed twoich oczu. Nie będziesz mógł ich prędko wytępić, aby dzikie zwierzęta nie rozmnożyły się dokoła ciebie1. Pan, Bóg twój, wyda je tobie, przerazi je ogromnym zamieszaniem, aż wyginą do szczętu. Królów ich wyda w twe ręce, abyś wygubił ich imię spod nieba. Nikt się z nich nie ostoi przed tobą, aż ich wytępisz.” (Pwt., 7: 22-24)

TAK, WSPOMNIANI TU KANANEJCZYCY — TO MY, ROSJANIE! Przecież słowem KANANEJ biblijni Żydzi i obecni w ten sposób nazywają Słowian! Poniżej tego dowiodę! To znaczy, w starożytnej historii opisanej w Biblii, żydzi zabijali naszych przodków!

Sądząc ze świadectw z Biblii, Kananejczycy (to jesteśmy my, Słowianie) zawiniliśmy Żydom tym, że jakiś Pan, którego Żydzi nazywają swoim bogiem, wziął i podarował im, Judejom, całą ziemię, na której wtedy żyli nasi przodkowie.

„Abram przeszedł przez ten kraj aż do pewnej miejscowości koło Sychem, do dębu More. – A w kraju tym mieszkali wówczas Kananejczycy. – Pan, ukazawszy się Abramowi, rzekł: «Twojemu potomstwu oddaję właśnie tę ziemię». Abram zbudował tam ołtarz dla Pana, który mu się ukazał…” (Rdz 12: 6-7).

Pytanie brzmi: co ci wspomniani judeje robią dzisiaj w Rosji ?!

A robią to. Objęli już prawie całą „ziemię Kanaan” (Słowiańską) w swojej rządy. Obecnie 90% całych bogactw Rosji jest własnością żydowskiej „elity”, która stanowi 3% całej ludności Rosji. Tak więc nadal pozostajemy dla nich „dominującym plemieniem”, które muszą eksterminować stopniowo, zgodnie z ich religijnym Prawem!

Oto to świadectwo z Biblii wykazuje jak właśnie uzyskali Judeje „prawo własności” na naszą Kananejską (Słowiańską) ziemię:

„A gdy Abram miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ukazał się Pan Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg Wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały! Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg tak do niego mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie: Staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz imię twoje będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę więc ciebie nad miarę i wywiodę z ciebie narody, i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim i potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przebywasz jako przychodzień, całą ziemię kanaanejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich…” (I Mojżeszowa 17: 1-8).

Dobrym przykładem jak z ziemi Sławiańskiej robi się „ziemię obiecaną” jest dzisiejsza Ukraina, gdzie od wewnątrz władzę zagarnęli żydzi, którzy stopniowo zmniejszają populację Słowiańską.

W centrum „Tora” Benya Kołomojski.

Całkiem niedawno na Ukrainie mieszkało 45 milionów ludzi, większość była Słowianami. Obecnie populacja Ukrainy nie przekracza 30 milionów. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 25 lat ludność Ukrainy zmniejszyła się o 1/3! Łatwo zrozumieć jak to się stało, ponieważ wszystko działo się na naszych oczach. Pamiętaj, czytelniku, kilka przykładów z naszej najnowszej chronologii.

Marsze neonazistowskie na Ukrainie:

Na Ukrainie były także ciasteczka Victorii Nuland, zastępcy sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji.


Victoria Nuland (Kagan) jest żydówka.

Było na Ukrainie palenie żywych ludzi (Holokaust w Odessie w Domu Związków Zawodowych w dniu 2 maja 2014 r.), zainicjowany przez Igora Kołomojskiego, prezydenta Zjednoczonej Wspólnoty Żydowskiej Ukrainy.

Oczywiście teraz, po przedstawieniu tych faktów, wymagane jest ważne wyjaśnienie dotyczące głównego klienta wszystkich tych przestępstw. A klientem, jak mówi Biblia, jest Pan, Bóg wszystkich „potomków Abrahama”, którzy oczekują na „wieczne posiadanie całej ziemi Kanaan” (czyli Słowiańskiej). Oczywiście jest to możliwe dopiero po tym, jak żydzi, przy wsparciu swego Pana (egregora „ciemnych sił”), zniszczą wszystkich Kanaanejczyków (czyli Słowian) z Kanaanu.

W chrześcijaństwie obrządku greckiego, który pierwotnie był w Rosji (zaraz po chrzcie Rusi), istnieje wyraźna idea „Boga Chrystusa”. „Bóg jest duchem: potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».” (Ew. Jana 4:24).

W tych słowach cała prawda o Bogu żywo czyniącym!

Kto wierzy w Boga Chrystusa ten powinien żyć w duchu i prawdzie, czyli postępować zawsze zgodnie z sumieniem i prawdą. Nasze sumienie jest jednym z przejawów Ducha Bożego w człowieku.

Bóg Żydów opisany w „Starym Testamencie” jest „zazdrosny i mściwy” (Na, 1: 2) i miłośnik zapachu spalonego mięsa w ogniu, „To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana.” (Kpł., 1: 9). Przy czym według opisów Judejów, Pan ich zawsze występuje jako „krzewiciel” (opiekun) ich mafii, mający charakter, jak powiedziano powyżej, „„fanatyka i mściciela”. Fakt, że Żydzi są mafią, a nie pokojowym „kręgiem wierzących”, wskazuje ta linijka z Biblii, skierowaną do Żydów: „Kto przekracza Prawo Mojżeszowe, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie [zeznania] dwóch albo trzech świadków.” (Hebr. 10:28).

Aby uspokoić swego złego „krzewiciela” – Pana, Boga Żydów (egregora „ciemnych sił”), specjalnie wyszkoleni żydzi regularnie organizują mu rytuał ofiarny całopalenia. Po grecku ten rytuał nazywa się Holokaustem!

Przy czym, jak napisano w „Torze”, Pan, Bóg Żydów bardziej, kocha zapach spalonego na otwartym ogniu mięsa.

Informacja: „Holocaust (od ang. holocaust, z dr. – grec. ὁλοκαύστος — „całopalenie”)”.

Jak widać, Bóg Chrystus i Bóg Żydów diametralnie się różnią, jak Bóg i diabeł. Tutaj, czytelniku, jest jeszcze jedno wyjaśnienie co Chrystus powiedział bezpośrednio Żydom: „Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca …” (Ew. Jana 8:44).

W związku z tym współcześni żydzi, będący następcami nauk i tradycji biblijnych Żydów, są także wielbicielami diabła. Ich dzieła dowodzą tego w oczywisty sposób!

Teraz, po opanowaniu wszystkich tych faktów, przejdźmy do historii i zobaczmy, jak w niedawnej przeszłości żydzi przeniknęli z Polski do imperium rosyjskiego („ziemi Kanaanu”) i jak próbowali tam spełnić swoje „prawo Mojżeszowe”. Pisałem o tym szczegółowo tu.

Przykazanie dla żyda z „Mojżeszowego Pięcioksięgu”: „Nie będziesz żądał od brata swego odsetek z pieniędzy, z żywności ani odsetek z czegokolwiek, co się pożycza na procent. Od obcego możesz się domagać, ale od brata nie będziesz żądał odsetek, aby ci Pan, Bóg twój, błogosławił we wszystkim, do czego rękę przyłożysz w ziemi, którą idziesz posiąść... (Biblia, Powtórzonego Prawa, 23: 20-21).

Jak widzimy przykazanie dla żydów wskazuje na to, że ich wszystkich interesuje nasza słowiańska (Kanaan) ziemia, przy czym bez rdzennych mieszkańców!

Dzisiejsza Ukraina z jej żydobanderowskimi władzami jest tego dobitnym przykładem!

Teraz chcę zaoferować czytelnikowi serię dobrze znanych faktów historycznych, bardzo ważnych dla zrozumienia naszej rzeczywistości:

W 1712 roku po dekrecie imperatora Piotra I Romanowa zaczęto prace nad słowiańskim przekładem podwójnej Biblii ze „Starym Testamentem” na czele. W 1725 r. prace nad publikacją zostały zawieszone z powodu śmierci Piotra I. Jego następczyni, imperatorowa Katarzyna I, wdowa po Piotrze I, w listopadzie tego samego roku wydał dekret o kontynuacji publikacji Biblii. W 1727 roku, kiedy Katarzyna I zapoznała się z częścią Biblii, która została już przetłumaczona na język słowiański i poznała straszne szczegóły dotyczące żydów, wydała dekret „O wydaleniu żydów z Rosji”.

W tym czasie w Rosji i wielu innych krajach słowiańskich (Kaanan) judejów nazywano żydami.

Po śmierci Katarzyny I na czele prac nad tłumaczeniem bliźniaczej Biblii ze Starym Testamentem stanęła córka Piotra I i Katarzyny I – Elżbieta Pietrowna. Szczegóły tutaj. We wrześniu 1742 roku na Synodzie, wreszcie przedstawiono „na czysto przepisany przekład” Pisma Świętego. Elżbieta Pietrowna zapoznał się z nim, a już w grudniu 1742 roku wydała nowy poszerzony Dekret „o wydaleniu żydów z Rosji”. W tym dekrecie przedstawiła dwie bardzo ważne myśli:

1. „Oni Żydzi będący jeszcze w naszym Imperium, jak i w Małorosji pod różnymi rodzajami, jako to handlami i treścią karczem i szynków zamieszkali przedkładają, od czego nie innego jak płodu, ale jeno, jakoż od takowych imienia Chrystusa Zbawiciela nienawistników, naszych wiernopoddannych należy się spodziewać narażenia na szkody”.

2. „Żydów, kto by i zalety i dostojeństwa był, z ogłoszenia tego naszego Najwyższego dekretu, z całym ich majątkiem natychmiast wysłać za granicę, i w przyszłości pod żadnym pozorem do naszego Imperium nie wpuszczać; jeśli ktoś z nich zechce być w wierze chrześcijańskiej obrządku Greckiego; takowych chrzcząc w naszym Imperium, żyć im pozwolić, jeno na zewnątrz ich z Państwa już nie wypuszczać”.

Po tym Dekrecie imperatorki Jelizawiety Pietrownej w dokumentach imperium rosyjskiego, odpowiednio, w języku potocznym rosyjskim zaczęto jednocześnie wykorzystywać słowa żidzi i jewreje. Żydami nazywano wszystkich judejów-nienawistników Chrystusa Zbawiciela, a jewrejami żydow ochrzczonych, którzy, w myśl Dekretu, dokonali przejścia z judaizmu na chrześcijaństwo obrządku Greckiego.

Jednym z takich żydow (jewrejów) był Abraham Jakowlewicz Garkawi. Urodził się w Nowogrodku guberni Mińskiej w rodzinie rabina Jakowa Garkawi i Dwojry Wejsbrem. Uczył się w szkole rabinicznej i na Wschodnim wydziale Sanktpetersburskiego uniwersytetu (1863). W 1868 roku dostał stopień magistra historii Wschodu za rozprawę „Opowieści muzułmańskich pisarzy o Słowianach i Rosjanach”, w 1872 roku obronił pracę medyczną na temat „O pierwotnym zamieszkaniu semitów, indoeuropejczyków i hamitów”. Pracował w cesarskiej bibliotece publicznej w Sankt Petersburgu (1872 — 1919): kierował oddziałem żydowskich książek, zajmował się rozpatrywaniem i opisem kolekcji Abrahama Firkowicza. Był drukowany w „Sanktpetersburskich wiadomościach”, „Zapiskach Rosyjskiej społeczności archeologicznej”, „Żydowskiej bibliotece”, „Przeglądzie żydowskim”, „Dzienniku Ministerstwa Edukacji Narodowej”, w publikacjach innych i zagranicznych. Autor artykułów w „Encyklopedii żydowskiej” i „Encyklopedycznym słowniku Brockhausa i Efrona”. Nagrodzony w 1901 roku szlacheckim tytułem imperium rosyjskiego. Był członkiem zarządu społeczności żydowskiej w Petersburgu, członkiem komitetu ekonomicznego, gabai Wielkiej Synagogi Chóralnej w Petersburgu. Został pochowany na cmentarzu żydowskim w Petersburgu. Źródło

Otóż to Abraham Jakowlewicz Garkawi w swojej książce „O języku jewrejów, żyjących w czasach starożytnych na Rusi i o słowiańskich słowach spotykanych u żydowskich pisarzy” odkrył społeczeństwu rosyjskiemu tajemnicę biblijnych słów: Kananej, Kananejczycy, ziemia Kanaan, język Kananejski — to są Słowianie, Słowiańska ziemia i język słowiański! Przy czym Słowianie kiedyś żyli w Palestynie! Zapisane jest to na stronie 17. Ściągnąć wskazaną książkę A. J. Garkawi można tu w formacie PDF.


Rok wydania książki 1866.

W związku z tym, po takich faktach historycznych, Biblię i żydowską Torę należy traktować jako książki, w których Żydzi, w imieniu pewnego Pana, otrzymują instrukcje dotyczące podboju Kanaanu – całej ziemi Słowian! Przy czym słowa Kanaan, ziemia Kananejska, Kananejczycy lub Kananeie użyto w Biblii setki razy!

O tym, że nieogłoszona wojna religijna judejów, skierowana jest na zagarnięcie ziem Kananejczyków (Słowian) dotychczas nie została zakończona mówią fakty, z którymi musiałem się zmierzyć i które zacytowałem w moim artykule, za który po raz kolejny próbują zrobić ze mnie ”ekstremistę.”

Teraz zapoznajmy się z tymi faktami!

W 1997 roku, kiedy kończyłem pisanie swojej pierwszej książki „Geometria życia”, nie raz widziałem misjonarzy z judejskiej (pseudochrześcijańskiej) sekty „Świadkowie Jehowy”. (Ich kwatera główna do dziś mieści się w USA, na Brooklynie). Ta zakazana dzisiaj w Rosji sekta w epoce „gorbaczowskiej pierestroiki” liczyła w naszym kraju setki tysięcy swoich adeptów, którzy według wskazówek ze swojego centrum rozpowszechnili po wszystkich rosyjskich miastach, chodzili po domach i mieszkaniach Rosjan i rozszerzali całkowicie bezpłatną negatywnie oddziałującą na psychikę Rosjan propagandową literaturę w stylu pism „Strażnica” i „Obudźcie się!”.

Ci „Świadkowie Jehowi” niejednokrotnie natykali się na mnie, a nawet wielokrotnie dawali mi swoje czasopisma. Jedno z wydań Strażnicy (kwiecień 1997) wywarło na mnie niezatarte wrażenie.

Bezpośrednio z okładki tego numeru magazynu, opublikowanego w ponad 20 milionach egzemplarzy (informacje o wielkości nakładu zostały wskazane w tym samym miejscu w magazynie), pytanie skierowano do mnie i do wszystkich Rosjan: „Czy to prawda, że ​​są to dni ostateczne?”. W tym samym miejscu, na okładce na samym dole, udzielono mi odpowiedzi: „To prawda! Przeżyją tylko ci, którzy bezinteresownie oddadzą się Bogu Jehowie! ”

Takie postawienie pytania i taka odpowiedź na to pytanie, oczywiście, rozgniewały mnie głęboko. Otworzyłem ten magazyn, aby zobaczyć komentarz na temat tego tak szokującego oświadczenia. Chciałem wiedzieć, dlaczego ci ludzie, którzy nie wierzą w żydowskiego Boga Jehowę, powinni zostać wkrótce unicestwieni?

I czytam tam: „Jehowa powiedział Abrahamowi, że jego potomkowie odziedziczą ziemię Kananejską, ale nie wcześniej niż za cztery stulecia, „gdyż miara bezeceństw amorytów do tej pory jeszcze się nie wypełniła”. Tutaj słowo „amorrei” tłumaczy się jako „plemię dominujące”, oznacza lud Kananejczyków jako całość. Jehowa miał więc dać swemu ludowi możliwość podbicia Kanaanu dopiero po czterech wiekach. W tym okresie Jehowa odpuścił, aby Kananejczycy mogli rozwinąć cywilizację. Do czego przybyli Kananejczycy? ”

Wyjaśniam: słowo „Amoryci” oznacza „dominujące plemię”. „Ziemia Kanaan” to „ziemia słowiańska”. Świadkowie Jehowy nazywają Słowian „dominującym plemieniem”, ponieważ Słowianie naprawdę przewyższają plemię żydowskie. Ostatnie pytanie jest bardzo interesujące: „Do czego przybyli Kananejczycy?” Odpowiedź otrzymałem z 1928 r. Osobisty biograf domu bankowego Rothschilda – Mark Eli Ravage:

To więcej niż wyczerpująca odpowiedź na pytanie, po co Kananejczycy dotarli na początek XX wieku!

Teraz wyobraźmy sobie sytuację! W Rosji po latach 90. cała armia sekciarzy, którzy nie wyjaśnili nikomu, kim byli „Kananejczycy”, i nie powiedzieli w jakim języku w „Kanaanie” mówili, ale powiedzieli wszystkim, że żydzi, którzy czczą Jehowę (Jahwe), muszą wkrótce, w niedalekiej przyszłości (!), „podbić Kanaan” i podbić „dominujące plemię”!

Po tym jak przeczytałem książkę A. J. Garkawi „O języku Żydów, żyjących w czasach starożytnych na Rusi i o słowiańskich słowach, spotykanych u żydowskich pisarzy”, wiem, że „dominujące plemię” Kananejczyków — to Słowianie a Kanaan — to wszystkie ziemie Słowian! W związku z tym Świadkowie Jehowy w Rosji byli zwiastunami nowego „Drang nah Osten” w latach 1997-1998!

Minęło trochę czasu, a ja natknąłem się w Internecie na stronie Еврей.com, na zabójczą informację żydów na temat Kanaanu i Kananejczyków. Oto informacje w oryginalnej formie, ponieważ są one prezentowane na stronie Еврей.com:

Odnośnik:
http://www.evrey.com/sitep/askrabbi1/q.php?q=otvet/q4139.htm

Ze swojej strony chciałbym zwrócić uwagę na następujące informacje na temat tej publikacji online: pewien Oleg zwrócił się do rabina z pytaniem: „Mogę jeszcze zrozumieć, że nie można zawierać małżeństw z poganami, mogę nawet zrozumieć, że trzeba ich było wypędzić z terytoriów, zamieszkałych przez żydów, aby nie kusili swoimi kultami. Ale jak wytłumaczyć zabijanie kobiet, dzieci, starców? Jak można to usprawiedliwić? Z tego pytania wynika, że żydzi w głębokiej starożytności stworzyli w ich oczach strasznie negatywną ocenę pogan tylko w tym celu, aby przy zabijaniu Słowian-pogan u żydów nie było najmniejszego cienia litości. Tymczasem Biblia ma najbardziej pozytywną ocenę tak zwanych „pogan”, wskazując, że poganie są normalnymi ludźmi:

‚Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaż Prawa nie mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, że treść Prawa wypisana jest w ich sercach, gdy jednocześnie ich sumienie staje jako świadek, a mianowicie ich myśli na przemian ich oskarżające lub uniewinniające. (list do rzymian 2 14-15)

Połączenie informacji „A”, opublikowanych na stronie internetowej http://www.Ewrey.com z informacją „B” od „Świadków Jehowy” o tym, że Kanaan wkrótce zostanie zniszczony i „zginie całe społeczeństwo ludzi ignorujących Jehowę”, daje mi wszelkie podstawy sadzić, że materiał „A” pod nazwą „jak usprawiedliwić zabijanie Kobiet, Dzieci, Starców przy zdobyciu Kanaanu” dotyczy nie przeszłości Słowian, a przyszłości, i związane jest z planami tajnych i jawnych wrogów rosyjskiego świata, wycelowane w uwolnienie całej słowiańskich ziem od jej słowiańskiej ludności.

Podsumowując:

Przede wszystkim w tym materiale byłem zaszokowany twierdzeniami współczesnego żyda, rabina, który poinformował pewnego Olega, że ​​gdyby działał na polecenie Jehowy, nie pomyliłby się. A jeśli Pan wskazał w Torze, że konieczne jest zniszczenie wszystkich Kananejczyków (Słowian), w tym nawet dzieci, to jest to właściwe!

Czytając te opowiadania Żydów o tym jak zabijali naszych przodków Słowian w przeszłości, i jak chcą świadome zrobić to w przyszłości: „Tylko ci, którzy bezinteresownie poświęcili się Bogu Jehowie, będą żyć!” Zrozumiałem, dlaczego w ostatnich dniach swego życia Chrystus opowiedział swoim uczniom przypowieść-proroctwo „O żniwach”, w której powiedział, że samych Żydów czeka całopalenie, tak przez nich umiłowany rytuał, a wszystkich pozostałych ludzi czeka Wielka Radość!

Oto przypowieść-proroctwo Zbawiciela „o żniwach”:

„On odpowiedział: «Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie Złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł; żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.” (Mateusz 13:37-43)

W tych słowach, jak rozumiem, zaznaczone jest sedno prawdziwej wiary chrześcijańskiej w uroczystościach Bożej sprawiedliwości, o której nie mówią (przemilczają) w dzisiejszych świątyniach „Rosyjskiego kościoła prawosławnego”.

Oto dlaczego przemilczają:

Komentarz do fotografiki:
Towarzysz podróży?
Towarzysz broni?
Mający te same poglądy?
Współczesne oblicze Sił Ciemności?

Za tę świętą prawdę, za przekazanie jej do świadomości milionów ludzi, wierzę, że można cierpieć ze strony Władz Ciemności. Przy tym wierzę, że rozwiązanie nastąpi szybko, jeszcze za życia Putina… A przed tym na pewno wydarzy się Apokalipsa (po grecku „spadek kurtyny”) – usunięcie zasłony z oczu milionów ludzi. I my, Słowianie, przeobrazimy się z „niewolników Bożych” w synów Bożych! Ściśle zgodne z tym przykazaniem Chrystusa Zbawiciela: „Dopóki światłość macie, wierzcie w światłość, abyście byli synami światłości”. (Jan 12:36)

29 maja 2019 r. Murmańsk. Anton Blagin

źródło
źródło2

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

***

Komentarze 23 to “Rozwiązanie nastąpi szybko, jeszcze za życia Putina…”

 1. JordaniXPL JordanAir Says:

  TAKIE JEST SŁOWO.

 2. JanusZ Says:

  Jezus „Chrystus Zbawiciel” powinien był być zabity, Sanhedryn nie miał żadnego innego wyjścia, musiał wydać wyrok śmierci. Wynika to wprost z zasad judejskiej religii.

  Księga powtórzonego prawa 13, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=227.

  2 Jeśli powstanie u ciebie prorok, lub wyjaśniacz snów, i zapowie znak lub cud, 
  3 i spełni się znak albo cud, jak ci zapowiedział, a potem ci powie: «Chodźmy do bogów obcych – których nie znałeś – i służmy im», 
  4 nie usłuchasz słów tego proroka, albo wyjaśniacza snów. Gdyż Pan, Bóg twój, doświadcza cię, chcąc poznać, czy miłujesz Pana, Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy. 
  5 Za Panem, Bogiem swoim, pójdziesz. Jego się będziesz bał, przestrzegając Jego poleceń. Jego głosu będziesz słuchał, Jemu będziesz służył i przylgniesz do Niego. 
  6 Ów zaś prorok lub wyjaśniacz snów musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan, Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, wybawił cię z domu niewoli. W ten sposób usuniesz zło spośród siebie. 
  7 Jeśli cię będzie pobudzał skrycie twój brat, syn twojej matki, twój syn lub córka albo żona, co na łonie twym spoczywa albo przyjaciel tak ci miły, jak ty sam, mówiąc: «Chodźmy, służmy bogom obcym», bogom, których nie znałeś ani ty, ani przodkowie twoi – 
  8 jakiemuś spośród bóstw okolicznych narodów, czy też dalekich od jednego krańca ziemi do drugiego – 
  9 nie usłuchasz go, nie ulegniesz mu, nie spojrzysz na niego z litością, nie będziesz miał miłosierdzia, nie będziesz taił jego przestępstwa. 
  10 Winieneś go zabić, pierwszy podniesiesz rękę, aby go zgładzić, a potem cały lud. 
  11 Ukamienujesz go na śmierć, ponieważ usiłował cię odwieść od Pana, Boga twojego, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. 
  12 Cały Izrael, słysząc to, ulęknie się i przestanie czynić to zło pośród siebie. 

  A co mówił Jezus? Ewangelia Mateusza 5, dwa przykłady:

  21 Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. 
  22 A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: Raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku”, podlega karze piekła ognistego.

  38 Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! 
  39 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 

  Jezus wyraźnie zmieniał prawo, co można przełożyć jako „prowadzenie do bogów obcych”, o czym mowa w Pwt 13:3 powyżej. W ówczesnej sytuacji Sanhedryn nie mógł wydać wyroku śmierci, Rzymianie tego zakazali. Dlatego trzeba było włączyć w sprawę rzymskiego namiestnika Poncjusza Piłata.

  Konieczność wydania wyroku śmierci na Jezusa wynikała jednakże wprost z Pwt 13 (także Pwt 17:1-7). Przypomnijmy że według zabobonu autorem całej Tory, w tym Księgi powtórzonego prawa, ma być Mojżesz. Więc to Mojżesz nakazał zabijać takich zuchów jak Jezus.

  To jest rabiniczna interpretacja całej sytuacji i, moim zdaniem, ma ona głęboki sens. Za to bez sensu jest chrześcijańska interpretacja Biblii.

  Jezus nie był żadnym „synem bożym” ponieważ jedyny bóg nie może mieć syna. W całym prawdziwym „Piśmie świętym” (tzn Starym Testamencie) nie ma mowy o tym że żydowski bóg ma syna. Poza tym bóg nie może zmieniać zasad w trakcie gry. Gdyby w trakcie meczu piłkarskiego po przerwie radykalnie zmieniono zasady gry, to każdy by krzyknął „sędzia kalosz” i się wypiął. Zmiana zasad w trakcie gry radykalnie obniża wiarygodność arbitra. Żydowski bóg tego nie zrobił – tak twierdzą żydzi.
  Jezus był jednym z niezliczonych fałszywych judejskich proroków. Szaweł wylansował go na boga gojów w ramach wojny psychologicznej prowadzonej przez żydów w celu podporządkowania sobie złych i występnych gojów.

  Pan Blagin twierdzi że „że poganie są normalnymi ludźmi”. W świetle „Pisma świętego” to nieprawda. Wynika to wprost z Księgi Ezechiela 34:11 (Biblia Jakuba Wujka bo w Biblii Tysiaclecia to zdanie ma sfałszowany przekład, http://biblia-online.pl/Biblia/JakubaWujka/Ksiega-Ezechiela/34/1).

  11. A wy, trzody moje, trzody pastwiska mego, ludzie jesteście, a ja PAN Bóg wasz, mówi PAN Bóg.

  W Talmudzie to zdanie jest tłumaczone w ten sposób, że w pierwszej części brakuje „tylko”, tzn że „tylko wy jesteście ludźmi”. Goje nie są ludźmi, tego samego zdania był zresztą Jezus, mówiąc Syrofenicjance: „Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest zabrać chleb dzieciom, a rzucić psom”, Mk 7:27 (http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=306).

  • maniek II Says:

   …Januszku…cyt…

   W tym odcinku zajmiemy się dalszą analizą fragmentów Księgi Rodzaju naszego Pisma Bez Wątpliwości Bardzo Świętego. Zobaczymy, jak niesłychanie łatwo dorobić się fortuny jeżeli tylko jesteś bożym ulubieńcem, masz seksowną żonę i zdolności sutenera. O tym wszystkim dowiemy się od patriarchy Abrahama, który prócz tego był pierwszym obrzezańcem i który rozpoczął ten proceder na masową skalę. Poza tym Abraham pokaże nam jak łatwo zostać zbrodniarzem z bożego rozkazu a dokładniej: w wyniku paranoicznych zaburzeń urojeniowych. Poznamy też drugiego bożego faworyta – Lota, bratanka Abrahama, którego postępowanie jest niedoścignionym wzorem moralnym. Poznamy jego cnotliwe córeczki, które nie były takie znowu cnotliwe a w końcu dowiemy się, że gwałt i kazirodztwo nie są takie złe o ile mają bożą akceptacje. Zapraszam. ———- BIBLIA – Święta Księga – słowo boże, uważana za skarbnicę mądrości życiowych, drogowskaz moralny, sakralny przedmiot czczony przez miliony, za którego profanację można być prawomocnym wyrokiem sądu skazanym na wysoką grzywnę a nawet na więzienie. Przyjrzyjmy się bliżej tej starożytnej książce, spróbujmy zgłębić jej „niekwestionowaną mądrość” ale przygotujmy się na to, że lektura tego „bożego dzieła” może nas niejednokrotnie zaszokować, wprawić w osłupienie, niedowierzanie i konsternację. Czego chciałbym dopiąć, to tego, żebyś poznał (czy poznała) treść Księgi będącej podstawą wierzeń, które pociągnęły za sobą milionowe tłumy, wierzeń, za którymi wlecze się złowrogi cień krwawej historii, kościelnego terroru, niesprawiedliwości, okrucieństwa, łez i ludzkiej niedoli….

  • ibrahim ibn jakub Says:

   p.i.e.r.d.o.l.i.s.z……tzn. cytujesz lucyfera

  • gnago Says:

   „Jezus nie był żadnym „synem bożym” ponieważ jedyny bóg nie może mieć syna.”
   W swojej motywowanej szatanem pysze ograniczasz wszechmoc Boga. On Sam może ograniczać się, a ty nie bo zwyczajnie bluźnisz

 3. maniek II Says:

  …u mnie to krotka pilka…

  oraz…

 4. maniek II Says:

  …i jeszcze jedno – chcesz sie uniezaleznic od tych ss-ynow?…to zacznj uzywac glowy – nie tylko do pchania wagonow…

  a to boli!…oj! boli!…aj!…waj!…aj!…waj!…gjewalt!

 5. JanusZ Says:

  @ maniek II

  Jeśli konsekwentnie chcemy pozostać w konwencji demaskacji kołtuństwa i ciemnoty, to warto się wypowiedzieć w sprawie teorii Darwina, ponieważ w pierwszym zapodanym przez Ciebie filmiku narrator dokonuje przeciwstawienia biblijnej mitologii przeciw (rzekomo) naukowej teorii ewolucji Karola Darwina.

  Tymczasem teoria Darwina to takie same kołtuństwo i mitologia jak „Pismo święte”. Teorię ewolucji potwierdza tyle samo dowodów o teorię o reptilianach lansowaną przez Davida Icke. Faktem jest że do promowania teorii ewolucji jest używany język naukowy, ale to jedyny punkt styczności z prawdziwą nauką.

  Mało kto z nas czytał książki Darwina, posłuchajmy przez chwilę osoby, która to zrobiła:

  Gatto zaczyna od Platona a mówi że teoria ewolucji to po prostu rasistowska ideologia hodowli ras ludzkich. Dla Darwina na najniższym poziomie człowieczeństwa znajdowali się Irlandczycy, co nie powinno pochlebiać Słowianom. Gdyby miał ze Słowianami do czynienia, pewnie umieściłby ich w sąsiedztwie Irlandczyków, być może niżej.

  Ten pan z pierwszego filmiku mówi o „Piśmie świętym” ciekawe rzeczy ale przeciwstawianie Biblii (mitologii) teorię Darwina (naukę) – to także strzał kulą w płot. W rzeczywistości teoria Darwina to kołtuńska pseudonauka, ideologia „reptilian” i ten fakt także należałoby zdemaskować.

  Zresztą będąc konsekwentnym, to w ramach kroku przedstawionego na rysunku z napisem „MAKING AMERICA GREAT AGAIN” również Darwina należałoby wykopać, bo cała angielska arystokracja jest „skażona”, ale Ameryka to nie jest mój problem.

  • maniek II Says:

   …Wiesz – wybacz – ale naczytalem sie kiedys – sporo roznych bzdetow – dyskusja – to niekonczacy sie ciag „wywodow” – subiektywnych odczuc i interpretacji z historii – ktora trzebaby napisac na nowo/stawiam beczke dobrego trunku – jak sie tego podejmiesz!…:))/…moglbym wrzucic tutaj z setke linkow powaznych rozpraw – rozmaitych psorow – ale co to da?…bicie piany?… dlatego „dam sobie siana” i skwituje to krotko…

   nie powiedz – ze o tym nie wiesz!

 6. qrde blade Says:

  Istotą zrozumienia wszelkich niejasności jest akt stworzenia humanoidalnych, sino krwistych ( Rhezus minus ) hybryd, które są zwykle bardzo odmienne mentalnie i psychicznie od zwykłych tubylców. Biblia opisuje ich jako źródło grzechu pierworodnego, którego efektem był Kain. Biblia żydowska jednak opisuje, że pierwszą partnerką Adama była Lilith ( oboje stworzeni na wzór aniołów wyższego nieba – strefy modelu babilońskiego bliższej centrum, wewnętrznie zamieszkałej i eksploatowanej planety ). Pierwsze hybrydy nie chciały się rozmnażać, rzekomo kłócąc się między sobą o rangę ważności. Tak więc Stwórca zabrał ze sobą Lilith do nieba, pozostawiając Adamowi stworzoną na podobieństwo anioła niższej sfery ( bliższej wewnętrznej skorupy ziemskiej) Ewę. Ponieważ Kain zabił Abla – syna Adama i Ewy Pan ” dał jej w zamian za zabitego Abla ” syna, któremu dano charakterystyczne imię SET. W ten właśnie sposób powstały dwie hybrydowe linie rodowe. Jakby tego było mało Stwórca znużony typowymi, apodyktycznymi występkami Lilith odprawił ją z powrotem na Ziemię, co zostało odnotowane w Biblii jako strącenie na Ziemię Lucyfery, której Statua na nowo odzyskanej Wolności przedstawia charakterystycznego, niosącego światło androgenicznego babo- chłopa. Mamy więc trzy rodowe linie i niekończący się chaos na ziemi zwany grą o tron. Do tego dochodzi jeszcze bezpośrednie potomstwo upadłych i cała masa problemów genetycznych i wzajemnych serologicznych w zdecydowanej większości o negatywnym podłożu. Celem nadania Żydom prawa było między innymi uniknięcie negatywnych konsekwencji, zabroniona ludziom Wiedza zwana Gnozą i tablice przeznaczenia zgodnie z astralnym zegarem wskazujące bardzo prawdopodobny wynik tego wydobywczego eksperymentu…
  Kainitom rodziły się zwykle dziewczynki. Najwyższy kapłan Madianitów Jetro, syn Tubal Kaina, Pan biblijnej góry Horeb miał ich aż dziewięć. To właśnie niezwykle rzadkie sino- krwiste potomstwo Kaina jest w OKU zainteresowania biblijnego boga i to dlatego rytuał wyłuskiwania tego potomstwa podczas rytuału obrzezania po kolorze i smaku bogatej w miedź hemocyjaniny we krwi. To dlatego opis lubieżności Lotha z córkami, który ujawnia jak ówcześnie radzono sobie z prawem telegoni i reinkarnacji i skąd wziął się powszechny w ówczesnych czasach zwyczaj rytualnego kazirodztwa i związków wsobnych z których rodziły tzw. ZAWSZE DZIEWICE. Generalnie nic, ale to nic nie jest na ludzkiej fermie dziełem przypadku i WSZYSTKO ma swój ukryty przed zrozumieniem przez biorobotycznie wykorzystywanymi klonami cel!

  • maniek II Says:

   qrde blade…
   cyt z wiki…Horeb (hebr. Chorev, חורב) – góra wymieniana w Biblii jako miejsce powołania Mojżesza przez Jahwe, jako wyzwoliciela Izraelitów z niewoli egipskiej – Wj 3,1[1], oraz miejsce, gdzie Bóg Jahwe ukazał się Eliaszowi, który chronił się przed królową Izebel w jaskini – 1Krl 19,8-14[2].

   Dokładna lokalizacja góry nie jest znana. Przyjmuje się, że jest to góra Synaj lub całe pasmo górskie, w którym leży ta góra w południowej części półwyspu Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Egipcie. …

   a co Ty na to…/jak zaczynam szukac „po rusku – od razu mam 404/

   С.Салль. Лекция „сумасшедшего”.

   a moze nie chodzilo o te gore Synaj tylko – Syjon – o czym mowi ten „wariat” powyzej…

   https://treborok.wordpress.com/prawda-o-szwajcarii-syjonizmie-zydach-i-hitlerze/

   kiedys maialem taki przypadek – przyjechalem do fabryki – po cos tam…sekurity podniosl telefon i zameldowal moj przyjazd – w trakcie rozmowy z kims tam wewnatrz – a wlasciwie „sluchania” telefonu zacza zatracac kontury i zmieniac sie – jak skontatowalem pozniej/zatkalo mnie!/ – w duza „jaszczurke”…trwalo to ok minuty – odleglosc – 2 – 2.5 metra – po tym okresie czasu powrocil do „ormalnej”postaci…

   gdzies znalazlem…nie wykluczam fotoszopu!

   …czy naprawde pochodzimy od malpy?…a jesli nawet – to z jakiej planety?…

   Twoje wiadomosci – moze nie w takiej chronologi sa w wielu filmach fabularnych – slowa klucze – gdzie ktos „przemyca” wiele zdarzen – nazw – miejsc i ludzi…taka np jest baza Thule … McMurdo…oraz Treborok!…:))

   • qrde blade Says:

    Nie znajdziesz całej PRAWDY w Wikipedii, która jest celowo przed Tubylcami ukryta. Natomiast już posiadając GNOZĘ bez trudu uzyskasz jej potwierdzenie, gdyż jest ona dostęna dla WSZYSTKICH. Plebejska wersja wiedzy ogónodostęna i wpajana Goim w szkółach jest celowo zmanipulowana i bardzo okrojona. W ten sposób zmanipulowano i zmieniono WSZYSTKIE WAŻNE BIBLIJNE MIEJSCA starego i nowego testamentu. Obecna nazwa biblijnej, stale zasnutej dymami góry Horeb, to Sarabit al-Chadim na której do tej pory stoi pradawna świątynia pośiwięcona bogini Hator, gdzie ze złota kainici wytwarzali egipską ma-na.
    System Wikipedii automatycznie identyfikuje i wzajemnie dzieli popularną WIEDZĘ od zabronionej dla goim GNOZY ot cały od Edenu kontynuowany sekret i w tej kwestii nic się od tamtych czasów nie zmieniło, choć ludzie naiwnie mniemają inaczej….

 7. Baain Says:

  Człowiek nie pochodzi od małpy, został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, co nie spodobało się upadłym, stąd mamy obecny obraz świata, nie jesteśmy żadną „fermą”, po prostu odebrano nam tożsamość i wiedzę (wedy). Chrystus nie przybył dla Żydów, tylko dla zagubionych owiec z domu Izraela, zaginione 10 plemion, co jest trochę zniekształcone w opisach Biblijnych, podobnie jak Księga Rodzaju zawierająca dwa akty stworzenia człowieka, pierwszy to ludzie normalni stworzeni przez Boga Stwórcę, a drugi hybrydy. Temat jest bardzo rozległy i ciężko o prawdę ze względu na wiele zakłamań, ale prawda się obroni i wyzwoli kiedy przyjdzie czas.

  Żydzi nie są biblijnymi Izraelitami i nigdy nie będą, judaizm opiera się na talmudzie, z kolei na jego podstawie sfałszowano wiele w Biblii, talmud wywodzi się z pism masoreckich (rabinicznych) i z tego stworzono tzw. „kodeks leningradzki”, gdzie wymieszano prawdę z kłamstwem i jakieś 95% Biblii które są w domach jest właśnie przetłumaczona z kodeksu leningradzkiego. Obecnie mamy Żydów którzy przypisali sobie pochodzenie od Hiperboryjczyków (prawdziwych Izraelitów, żyjących na północy w raju, ale na wskutek zmian klimatycznych przenieśli się do Europy, gdzie mieszali się z rdzenną ludnością i powoli zatracili swoje pochodzenie poprzez działania hybryd, Hiiperboryjczycy przez zniekształcenie nazwy byli także nazywani Hebrajczykami). Teraz pytanie czemu Słowianie są tak znienawidzeni przez Żydów? Drugie do czyjego potomstwa należą Żydzi?

  • qrde blade Says:

   Żydzi nazywani są kainowym plemieniem, gdyż Mojżesz zawarlł PRZYMIERZE z JETRO, synem słynnego metalurga Tubal Kaina. To on występował jako JHWH – Jestem, który jestem i oddał za żonę Mojżeszowi jedną ze swych dziewięciu córek jako przypieczętowanie zawartego przymierza. Mojżesz bowiem uratował córki Jetro, które wybrały się do źródła po wodę, gdy chronił się na pustyni po zabójstwie egipskiego nadzorcy niewolników. Ich ojciec najwyższy kapłan Madianitów zarządzający świątynią, poświęconą bogini Hator, wytwarzającą ówcześnie dla kapłańskich i iluminowanych elit substancję o cechach nadprzewodnika w temperaturze pokojowej, która pozwalała im między innymi na komunikację z otaczającym nas oceanem istot energetycznych ( duchowych ) . Żydzi więc przez pierwsze 40 lat wyjścia z Egiptu byli tresowani na uprzywilejowanych najemników, wiernie służących interesom kapłanom kainitów i surowo za odstępstwa w tej służbie raz za razem karani. Współczesny świat składa się z mających prawo do poznania GNOZY sino krwistych elit zwanych czarną szlachtą i RH plus tubylców zarządzanych przez oprogramowanych, żydowskich najemników w zdecydowanej większości również posiadających pulę genów naczelnych, wiernie służących swej obcej sino krwistej elicie, która dla przejęcia pełni władzy nad tym miejscem zorganizowała dla nich piramidalną strukturę władzy

   • Baain Says:

    Nie do końca nazwałbym to piramidalną strukturą władzy, ale systemem wyzysku człowieka. Nadal będę się upierał że RH+ nie pochodzi od małpy, zostało to tak specjalnie rozdmuchane żeby ludzie myśleli że pochodzą od małp, białka krwi RH+ posiadają energetyczną osłonę (coś w rodzaju pola siłowego), natomiast RH- tego nie posiada. Krew to nośnik duszy człowieka, stąd RH+ posiada jakby pole ochronne i jest bardziej odporna na wpływy złych mocy, stąd inna mentalność niż u RH-.

    RH+ jest krwią pierwszych ludzi których błędnie nazywasz tubylcami, po stworzeniu człowieka część została w Raju i stworzyła zaawansowaną cywilizacje, natomiast reszta rozproszyła się po świecie i żyła jak obecne plemiona w Afryce, Azji czy Ameryce. Poprzez katastrofę w Układzie Słonecznym, zmianę klimatu i podniesienie wód część która pozostała przy życiu musiała opuścić północ, wkroczyła do Europy i mieszała się z rdzennymi mieszkańcami którzy przeżyli katastrofę, a opuścili północ kilka tysięcy lat wcześniej, niestety tutaj do gry weszły stworzone hybrydy z RH- których celem było przejęcie władzy i zniszczenie tożsamości osłabionej i pozbawionej technologi ludzkości.

    • qrde blade Says:

     –> Baain
     Czynnik, a właściwie skrót RH wzięty jest od nazwy małpki Rhezus. ( + ) oznacza pule genów zgodną z naczelnymi. Natomiast hybrydy Rhezus minus tej wspólnej puli genów nie posiadają. Zamiast niej w ich krwi znajduje się substancja zwana hemocyjaniną o pentagonalnych wiązaniach charakterystyczna dla głowonogów, rzadkich skrzypów wodnych, węży i skarabeuszy…

     • Baain Says:

      Czynnik RH+ u małp (Rhezus) to wynik eksperymentów dawnej cywilizacji bądź zdziczali ludzie po katastrofie w kosmosie która spowodowała zmiany klimatyczne i zatopienie kontynentu na północy (Raju, Atlantydy, itp.), o hybrydach dużo wiesz to nie będę się rozpisywał. Dodam jeszcze że to co opisuje się na wydarzenia sprzed kilku tysięcy lat działo się nie tak dawno temu, po prostu się to ukrywa i zataja wszelkie odkrycia. Zniszczenie poprzedniej cywilizacji nastąpiło nie dawniej jak 500-600 lat, stąd odkrywa się dziwne mapy pokazujące całkiem inną linie brzegową, przed katastrofą panował także całkiem inny klimat i ludzie byli wyżsi.

     • JAN Says:

      Być może był to czas wielkiego ucisku, o którym mowa w biblii? Czas wymazany, ukryty – widmowy?

     • liberalnapinky Says:

      No ale Ci co mają krew RH- z zawartością hemocyjaniny i innych dodatków np. miedzi stad utleniająca się ma zabarwienie niebieskie / błękitna krew/ jednak umierają, ich ciała tak samo się utylizują w ziemi jak nasze. Mogą być padyszachami, królami, cesarzami i innymi monarchami na ziemi. Mogą trzymać całą władzę ziemską w rękach a mimo to umierają. Chociaż żyją dłużej od nas, ale chorują czasem na straszliwe choroby. Tak straszliwe ,że nawet przerywają leczenie /Barbara Bush/ Zostawiają majątki, ziemię, rodzinę i całą zdobytą władzę i wiedzę, wszystko to marność nad marnościami. Pewnie oddali by to wszystko za parę lat życia, ale podlegają takim samym procesom życiowym jak my ponoć rezusy. To jest ta sprawiedliwość i równość. Co się dzieje z ich duszami po śmierci tego nikt nie wie. Ale pewnie będą reinkarnować na powrót aby odkupić swoje zbrodnie na tym ziemskim padole, co jakby było prawdą to nie zazdroszczę. Wolę być rezusem.

     • JAN Says:

      Mam pytanie do liberalnapinky. Pisałaś w Blog w 2017r o chorobach jakich doświadczyłaś po 2 latach mieszkania w Naturze. Czy Już Jesteś całkowicie Zdrowa?(pełnia sił bez żadnych medykamentów). Czy mogłabyś napisać, co to było wtedy?

 8. qrde blade Says:

  –》 Maniek II
  Przykro mi, ale to Siergiej Sall ma w tym przypadku wiele racji, popartych do tego logicznym i spójnym uzasadnieniem . Osłupienie w dzieciństwie trwale, niewolniczo oprogramowanych, wskazuje tylko na żałosny stan świadomości biorobotycznie przez kapłańskie i kainowe elity wykorzystywanej ludzkości…

  • maniek II Says:

   …o tym wlasnie mowilem – wrzucajac tego linka – szkoda ze nie ma polskich napisow!…
   Dzieki Wam – Tobie i Baainowi – za „doszkalanie”…sporo jeszcze przede mna!…:))…

 9. ibrahim ibn jakub Says:

  Jeszua powiedział wątpiącemu:
  „”Ja jestem Prawdą, Drogą i Życiem,
  Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie.”

  A żydzi to plemie satanistyczne wyginie. Nie będzie ich, bo diabeł jest ich bożkiem.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s