Psychotroniczne bronie w ZSRR

Rozwój broni psychotronicznych

Psychotronika – to nauka o mechanizmach informacyjnych związków, regulacji i kontroli psychiki, energii i fizjologii człowieka.

01-pbw

Psychotronika bazuje na twierdzeniu, że podstawy koncepcji, rozwoju i psychofizjologicznego kształtowania organizmu człowieka leżą w informacyjnych procesach – kosmicznych, planetarnych, wszech-organicznych, komórkowych, molekularnych, bioplazmowych, biograwitacyjnych, kwantowych, próżni.

W 1921 roku został utworzony przez Czeka oddział specjalny do zdalnego oddziaływania na obiekty biologiczne. Opracowania tej spec-sekcji zmieniające swoją nazwę od WCZK do FSB, położyły podwaliny pod metody NLPi, technologii psychotropowych i psychotronicznych. Prace te spowodowały poważne zaniepokojenie grupy rosyjskich naukowców: Pawłowa, Wiernadskiego, Czyżewskiego, Każynskiego i dr.kandydat nauk technicznych W.Slepucha potwierdzając, że w początkach rozwoju technik „psi” – poddana wpływom w naszym kraju była córka F. Dzierżyńskiego – Margarita Telce oraz „docent” D. Luni. Podstawowe środki psychotropowe stosowane były na bazie naturalnych i syntetycznych narkotyków. Ale nawet wtedy zauważono, że efekt deformacji psychiki  jest znacznie przyspieszony, jeżeli przedmiot badania znajduje się pod wpływem pola o wysokiej częstotliwości.

Broń psychotroniczna w hitlerowskich Niemczech

02-pbwNajistotniejsze osiągnięcia w dziedzinie technologii psychotronicznych i kierowania człowiekiem osiągnięto w hitlerowskich Niemczech. Jedna z najbardziej niezwykłych oficjalnych organizacji III Rzeszy – Ahnenerbe – powstała w 1933 roku. Na jej czele stanął pułkownik SS Wolfram von Sievers. W skład Ahnenerbe weszło bractwo świetlistej loży, później zwanej Vril. Społeczność ta, opierała się na idei okultystycznej antropologii badając w ramach programu Ahnenerbe możliwość stworzenia nowej rasy „nadludzi” – specjalnej mutacji aryjskiej rasy, wyodrębniając „gigantyczne promieniowania energii”.

Dodatkowo byli oni członkami japońskiego bractwa Zielonego Smoka. W skład Ahnenerbe weszła oparta na ciemnych siłach tybetańska sekta Agarti. W 1926 roku w Berlinie i Monachium istniała nieduża kolonia Hindusów i Tybetańczyków. Później, kiedy pozwoliły już na to środki, naziści zaczęli wysyłać do Tybetu wiele ekspedycji, które następowały po sobie nieprzerwanie prawie do 1943 roku. Bractwo Vril i sekta Agarti utworzyły w ramach Ahnenerbe esesmański Czarny Zakon.

Czołowi decydenci i liderzy tego Zakonu i szefowie Gestapo byli zobowiązani do uczenia się na kursach medytacji, okultyzmu i magii. W styczniu 1939 roku Ahnenerbe razem z 50 instytutami, którymi dysponowała włączono do SS, jednak szefowie Ahnenerbe weszli do osobistego sztabu Himmlera, który uczynił Ahnenerbe oficjalną organizacją, wcielając ją do swojego Czarnego Zakonu. Na badania prowadzone w ramach Ahnenerbe Niemcy łożyli ogromne środki, o wiele większe niż USA na stworzenie pierwszej bomby atomowej.

Specjalnie stworzone grupy wywiadowcze Ahnenerbe zbierały informacje z różnych szkół nauki z całego świata w dziedzinie technologii psychotronicznej i sterowania, kontroli ludźmi, w celu stworzenia całkiem nowego rodzaju broni.

W latach czterdziestych Niemcy były największym światowym centrum naukowym do badań nad możliwościami
psychiki i fizjologii człowieka. W Niemczech znajdował się jedyny na świecie instytut psychologii, i właśnie w Berlinie pracował wielki psychiatra-hipnolog Johannes Schultz – autor nowej europejskiej koncepcji psychicznej samoregulacji, która wchłonęła w siebie wszystko co najlepsze ze Wschodu i świata, i w 1932 roku odkrycie Schulza w końcu doprowadziło do nowego spojrzenia na trening autogenny, skierowany na otwarcie i wykorzystanie rezerw organizmu ludzkiego.

W swój system Schulz włączył odkrycie francuskiego badacza Cue dotyczące niezwykłego działanie wielokrotnie powtarzanych słów; odkrycie amerykańskiego badacza Jacobsona o specyficznych psychofizjologicznych efektach, otrzymywanych za pomocą maksymalnego psycho-mięśniowego relaksu, i głównych osiągnięć Wschodu – indyjskiej, tybetańskiej i chińskiej nauki o niezwykłych fizycznych i psychicznych fenomenach, które można uzyskać przy pomocy specjalnie zmienionych stanów świadomości. Swoje odkrycie J.Schulz nazwał „treningem autogennym” lub „nowym systemem autohipnozy”.

Po wojnie wszystkie tajne badania Niemieckie dostały się w ręce zwycięzców – rakietowe i inżynieryjne badania przypadły USA, a psychofizjologiczne (psychotroniczne) ZSRR.

Psychotroniczne bronie w ZSRR

Wielu rosyjskich naukowców potwierdza badania dotyczące elektromagnetycznych i infrasonicznych ultradźwiękowych nadajników, przeznaczonych do wyrządzania szkód (broń, rażące promieniowanie). W.A.Siedlecki potwierdził, że od 1982 r. w naszym kraju zaczął powstawać system horyzontalnych radiolokacyjnych kompleksów. Okazało się, że należące do tego kompleksu stopniowane anteny potrafią promieniować. Przy tym powstaje jednolite pole psychotroniczne, zdolne wpływać na świadomość człowieka. Takie anteny powstały w Czarnobylu i w Krasnojarsku – 26. Wchodziły one w skład systemu „Kula”. Był on przeznaczony do kierowania rytmem-theta i delta ludzkiego mózgu. W specjalnym rejonie Krasnojarska- 26 prowadzono prace z emiterami, wpływającymi na psychikę i organizm człowieka.

W rozwój psychotroniki zaangażowanych było ponad 20 instytutów. W uchwale Komitetu Rady Najwyższej ZSRR do spraw nauki i technologii główną organizacją w kraju, odpowiedzialną za za rozwój nietradycyjnych dziedzin była zwana międzybranżowym naukowo-technicznym centrum „Went” . W sprawozdaniu „Podstawowe kierunki badań” Centrum mowa jest o zdalnym medyczno-biologicznym i psychofizycznym oddziaływaniu na wojska i ludność emiterami torsyjnymi.

W uchwale Państwowego Komitetu do spraw nauki i technologii Rady Najwyższej ZSRR № 58 od 4 lipca 1991 roku zauważono finansowanie badań spinarnych i leptonowych pól przez wojskowo-przemysłową komisję przy Gabinecie Ministrów ZSRR i MO, MSW i KGB ZSRR. Rekomendowała ona: oferując Państwowej komisji wojskowo-przemysłowej przy Gabinecie Ministrów ZSRR, Ministerstwo Obrony, GKNT ZSRR, Ministerstwo Obrony Narodowej ZSRR przedstawić w Komitecie dane dotyczące zakres i źródła finansowania prac nad „spinarnym”, „leptonowym” polem i sprawami z tym związanymi.

Dyrektor MNTC „Went” doktor fizyczno-matematycznych nauk A.E.Akimow wynalazł spino-torsyjny (skrętny) generator, który emituje lejkowate obrotowe promienie, zdolne „zamykać” przyrządy (w tym systemy samonaprowadzania). Od takiego wpływu nie tylko wyłączają się urządzenia ale też psychika ludzka i cały organizm. A.E. Akimow potwierdził, że do prac eksperymentalnych już wykonano wypuszczenie fabrycznych wzorów generatorów torsyjnych.

W. Szepiłow z centrum moskiewskiego „Eniotechnika” powiedział o obecności w uzbrojeniu bojowych generatorów psychotronicznych, zdolnych precyzyjnie razić funkcje życiowe organizmu człowieka – oddech, serce i układ krążenia, połączenia nerwowe. Według określenia W.Szczepiłowa, generatory psychotroniczne – to techniczne wyspecjalizowane systemy, których istotnym komponentem są pojawiające się źródła zwłaszcza organizowanych niejednolitych pól, generujących słabe procesy falowe, rezonansowe w pracy organizmu człowieka. Operator wysyła wygenerowane pole na dany obiekt i wywołuje u niego pewne zmiany.

Profesor G. Bogdanow stworzył generator do walki z termitami. Emisja z tego urządzenia zabija owady paraliżując ich centra nerwowe. Ale przy zmianie pasma częstotliwości takie samo działanie może wpływać na człowieka.

W firmie obronnej NPO „Wympel” stworzono prototyp miotacza – legendarnej broni z powieści fantastycznych. W niedużym urządzeniu mającym dwie bateryjki cztery i pół wolta, siła rażenia wynosi 200 kW. Produkt z odległości skutecznie razi ludzki materiał.

Grupa naukowców największego obronnego przedsięwzięcia naszego kraju MKB „Elektron” dokonała sensacyjnego odkrycia. W biomedycznym oddziale, kierowanym przez W. Kwartalnowa ujawniono, że w promieniach lasera jest obecne tak zwane psi-kwantowe promieniowanie. Pod jego wpływem w ludzkiej krwi następuje zwyrodnienie erytrocytów. W wyniku tego następuje u człowieka zniszczenie układu odpornościowego. To jest AIDS w nowym opakowaniu. Prace przy stworzeniu broni laserowej rozpoczęto jeszcze za czasów ZSRR. Wyprowadzenie jej w przestrzeń było zaplanowane zgodnie z  programem kosmicznym „Energia-Buran” w 1976 roku.

Doktor technicznych i kandydat biologicznych nauk Walerij Konstantinowicz Kaniuka stanął na czele tajnego kompleksu kosmicznej biofizyki, działającego w ramach jednostki badawczo-rozwojowej „Energia”. Sporządził podręcznik zasad, metod i środków zdalnego bezkontaktowego kierowania zachowaniem obiektów biologicznych. W tym i ludzi, za pomocą środków technicznych – generatorów. Prace kontynuowano po tajnej uchwale CK KPZR i Rady Ministrów ZSRR od 27 stycznia 1986 roku. W.K. Kaniuka powiedział: „Na podstawie opracowań naszego centrum stworzono, co najmniej siedem wojskowych KB. Idee w nich zawarte materializowały się w metal”. Takie prace prowadzono w Kijowie, w fabryce „Arsenał”. Ukraińscy naukowcy W.P. Majboroda i I.I. Tarasiuk studiowali wpływ generatorów torsyjnych na różne obiekty.

W 1973 roku ukończono badania pod kierunkiem akademika W.M. Kandyby w Centralnym laboratorium fabryki „Arsenał” w Kijowie, nad stworzeniem nowego systemu broni – urządzenia „Kandi -7”, który stał się najpotężniejszym emiterem rażącym psychikę i organizm człowieka.

Wykładowca katedry psychologii Nikołajewskiego pedagogicznego instytutu Artur Żaszkow potwierdza istnienie tajnych centrów tworzenia emiterów do wykorzystania jako broń, w Kijowie, Nikołajewie, Charkowie na Ukrainie.

Państwowe naukowo-produkcyjne przedsiębiorstwo „Delta”, którego szefem oddziału jest Boris Tesałowski. Urządzenia ultradźwiękowe „Zasłona” i „Anczar” do płoszenia gryzoni i szkodników. Zasada ich pracy to ultradźwiękowy presja. Innymi słowy, oddziaływanie na psychikę zwierząt akustycznymi dźwiękami o wysokiej częstotliwości. Generator działa poprzez losowe zmiany częstotliwości sygnału. Tak zwana metoda bioszumu. Na gryzonie w każdej sekundzie spada fala nowych częstotliwości, powodując szaloną wściekłość, mroczną apatię, silny ból, niepohamowaną wesołość lub dzikie przerażenie. Przyzwyczajenie się do takiego kalejdoskopu jest niemożliwe. I jeżeli szczur nie może uciec, to wariuje i ginie. Opracowano takie produkty również dla ludzi.

W latach osiemdziesiątych, na Krymie prowadzono prace nad oddziaływaniem promieniowania SWCz (mikrofalowego)  na różne grupy zwierząt i ludzki. Podobne badania do niszczenie Związku przeprowadzali specjaliści z w/cz 10003 w Moskwie. W 1961 roku w Rosji doktor J.W. Czżan prowadził badania w dziedzinie „kontrola pól elektromagnetycznych”, w wyniku czego stworzono eksperymentalne urządzenie BIOSWCz – związek, składające się z nadajnika i odbiornika.

Falowe wibracyjne technologie oddziaływania na człowieka mają priorytetowe znaczenie. Dyrektor Instytutu Maszynoznawstwa Akademii Nauk Federacji Rosyjskiej akademik Konstantyn Wasiljewicz Frołow kieruje projektem wpływu wibracji mechanicznych o różnej częstotliwości na organizm człowieka. Metodę głębokiej zamiany osobowości w zombie stworzył kandydata nauk technicznych Jurij Kriwonogow w 1983 roku.

Dyrektor Instytutu Psychotroniki w Moskwie A. Koczurow w 1993 roku nazwał kilka organizacji, samodzielnie
urzeczywistniających teraz specjalne projekty o rażeniu ludzkiej psychiki i organizmu człowieka środkami technicznymi (nadajnikami). Ta jednostka badawczo-rozwojowa „Fala”, państwowo-spółdzielcze centrum „Lidar”, prowadziły podobne prace w swoich planach oraz słynny ANT. Z wykazu badań prowadzonych w Moskiewskim Instytucie „Psychotroniki”:

8.5 Mentalne modulatory. Pomyślnie przeszły testy laboratoryjne i próby poligonowe, zastosowano w realnych warunkach.
8.10 „Radiogłos” (wewnętrzny głos). Translator myśli i obrazów działań. zastosowany w realnych warunkach.
8.15 Psychotroniczne generatory. Wykorzystywane obecnie w realnych warunkach.
9.6 Informacyjne dublowanie osobowości. Pomyślnie przeszło testy laboratoryjne i próby poligonowe.

Badania w tym zakresie prowadzi się także w Krasnojarsku. Urządzenie „Gradient” z takimi właściwościami opracowuje się w naukowych zamkniętych instytutach w Rostowie nad Donem. Potwierdził to prowadzący konstruktor jednego z „licencjonowanych” instytutów B.Krutikow. Międzynarodowy Instytut praw rezerwy wydajności pracuje również zarządzając programem kierowania ludzkim materiałem za pomocą urządzeń technicznych. Nad stworzeniem psychotronicznej broni pracowali:

– Centrum technologii nietradycyjnych Komitetu Państwowego ZSRR do spraw nauce i techniki (MNTC „WENT”);
– Ministerstwo Obrony ZSRR;
– Minatomenergoprom ZSRR;
– KGB ZSRR;
– GRU ZSRR;

Obecnie tworzone są następujące typy urządzeń promieni psi, imitujące myślowe sugestie:
– Urządzenia laserowe. Twórca – profesor W.M.Iniuszyn;
– impulsowa infradźwiękowa technika. Ministerstwo Obrony ZSRR;
– elektroniczna radio-falowa urządzenia. AN ZSRR;
– mikrofalowe rezonansowe urządzenia. Ministerstwo Zdrowia Ukraińskiej SRR;
– generatory magnetyczne. Zrobione razem z USA;
– ultradźwiękowe generatory-lokalizatory. Zrobione razem z USA;
– generator-UKF. Wykonany w laboratoriach Kijowa, w systemach Minatomenergoproma ZSRR;
– spinarne i torsyjne generatory. Stworzone po programie „MK-ultra” KGB ZSRR;
– Specjalny sprzęt medyczny ze zmodyfikowanymi parametrami. Wykonane w laboratorium 12 OTU numer z KGB;
– Specjalne generatory mikrofalowe.Piąta i szóstego zarządzania KGB ZSRR;
– urządzenie do radiohipnozy. Zarejestrowane 31 stycznia 1974 roku przez Komitet Państwowy ZSRR do spraw wynalazków i odkryć, „Sposoby wywoływania sztucznego snu na odległość za pomocą fal radiowych”. Autorzy I.Z. Kaczalin i inni (AN ZSRR);
– urządzenie „radiosen”. Wykonane w 1972 roku w Ministerstwie Obrony ZSRR, wypróbowane w w/cz 71592 pod Nowosybirskiem.

1987 rok cechował się wykorzystaniem programu opracowań specjalnych emiterów i odpowiednich technologii w gospodarce narodowej i w wojennych systemach zdalnego kierowania człowiekiem. W ostatnim rozdziale mówiło się o stworzeniu „środków zarządzania psychofizycznym stanem człowieka i oddziaływania na mechanizm podejmowania decyzji”. Czas realizacji programu wynosi cztery lata. Te informacje ogłosił doktor nauk technicznych Fariaz Rachimowicz Chancewierow.

W 1988 roku Rostowską uczelnię medyczną razem z firmami „Hipokrates” i „Biotechnik” z powodzeniem ukończyły próby najnowszego psychotronicznego generatora i złożyły prośbę o odkrycie „Zjawiska zmiany przepuszczalności tkanek biologicznych przy jednoczesnym oddziaływaniu magnetycznymi o wysokiej częstotliwości polami magnetycznymi”. Nowa broń „zdolna jest stłumić wolę człowieka i w kodować mu inną.

Rostowskie generatory to najniebezpieczniejsze z wszystkich stworzonych rodzajów psychotronicznych broni a ich stosowanie powinno natychmiast dostać się pod kontrolę państwa. Promieniowanie tych urządzeń zbudowane jest na rezonansowej częstotliwości narządów wewnętrznych człowieka, przy czym wielkość promieniowania jest tak mała, że wielokrotnie niższa od „szumu eteru”, dlatego nikt nie jest w stanie wykryć a jego zastosowanie może doprowadzić do chorób i śmierci całej ludzkość i większości biologicznych obiektów na Ziemi.

Uczeni byli zaszokowani, kiedy generał Kobec ogłosił możliwość zastosowania w wydarzeniach 19-22 sierpnia 1991 roku w Moskwie generatora psychotronicznego. Od 1988 roku zaczęto produkcję generatorów promieniowania spinarnego w Kijowie w Instytucie problemów materiałoznawstwa AN Ukrainy (W.I. Triefiłow, W. Majboroda i inni).

Poważne opracowania rozpoczęto w Kijowskim MNIC „Bogactwa naturalne” (A. Kasjanienko i inni). Już zostały stworzone generatory, kierujące emocjami, napięcia mięśni, reakcjami, stanem systemu nerwowego itd. Prowadzone są prace nad osobnym programem z emiterami w Instytucie wyższych czynności nerwowych i neurofizjologii, Instytut Radioelektroniki AN FR. i inne.

Akademik Igor Wiktorowicz Smirnow dyrektor Instytutu Psychologii RAEN w Moskwie (szef.lab. Psychokorekcji akademii medycznej w Moskwie) od 30-tu lat zajmuje się opracowaniami w dziedzinie znalezienia sposobów oddziaływania na nieświadome sfery ludzkiej psychiki.

Badania w dziedzinie pól mikroleptonowych przeprowadzał Anatolij Ochatrin, kierownik laboratorium mikroleptonowych technologii. Przyznał, że w 1982 roku stworzył generator tworzący w głowie negatywne działanie.

12 lutego 1993 roku na Kremlu były minister bezpieczeństwa W.Barannikow mówił o tym, że można zauważyć „drenaż mózgów” do kryminalnych struktur. Ministerstwo dysponuje informacjami o tym, że w tym środowisku powstało zainteresowanie środkami farmakologicznymi działającym na psychikę, technologii hipnozy i długoterminowego programowania psychiki ludzkiej, do kierowania zachowaniem i stanem człowieka, do wykorzystania w celach przestępczych osób o niezwykłych zdolnościach”.

źródło

Komentarzy 8 to “Psychotroniczne bronie w ZSRR”

 1. konspiracja rf Says:

  A w Polsce zaczęli od Kompleksowego systemu dezintegracji osobowości a było to już dawno ,bardzo dawno temu.Jest art.w internecie właśnie o tym tytule. a obecnie oj …czytajcie KONSPIRACJA RF..

 2. Maria Says:

  Od pewnego czasu pojawiły się u mnie nowe objawy: szum w którym słyszę głos mężczyzny, którego poznałam w fundacji gdzie byliśmy wolontariuszami. Mężczyzna miał tatuaż satanistyczny od dłoni do łokcia z nagą kobietą z głową kozła i wielkim członkiem wchodzącym w jej łono. Z jego zachowania wynikało, że podrywa wiele dziewczyn i kobiet niemal równocześnie, udając wielkie zakochanie. Dałam do zrozumienia, że nic między nami nie będzie. Przez rok czułam się przez niego śledzona, po ok. roku pojawiły się dziwne odczucia: zasypiam nagle, nie zdążam dojść do kanapy, muszę nagle położyć się na podłodze, wybudzam się co kilka godzin, po 3-4 razy w nocy (dawno już nie przespałam pełnych 6 godzin), czuję nagłe jakby parzenia mózgu, części intymnych, ciała ;stymulowanie ruchu mięśni okołołonowych, zapadnie jakby w hipnozę-odrętwienie, poczucie, że ktoś mnie dotyka, wbija coś w moje ciało, blokuje stawy i powoduje ich silny ból, jakby wyciąga mi oko, zatrzymuje pracę serca, łapie za szyję i dusi. Przy tym słyszę głos tego mężczyzny i teksty „Jesteś kurwą „”Jesteś największą kurwą w mieście” „Daj mi swoje łonko” „Dasz każdemu, kto cię ładnie poprosi ” „Pokaż łonko” „Pokaż cycuszki””Będziesz gwiazdą internetu” „Byłabyś gwiazdą burdelu” „Wpuść mnie w nocy do mieszkania”, „Spotkaj się ze mną i moimi kolegami, oni wszyscy już się tobą rozjebują” „Zamorduję cię, jeśli mi nie dasz”. Jestem wierząca katoliczką, która chce swój pierwszy raz przeżyć ze swoim mężem i nie interesują mnie tacy mężczyźni. Byłam u psychiatry, który badał mnie trzy godziny i stwierdził, że ze mną wszystko w porządku, tylko to co mówię wydaje się nieprawdopodobne i może być urojeniem. Skończyłam dwuletnie Podyplomowe Studium Poradnictwa Psychologicznego, odbyłam wymaganą własną psychoterapię u certyfikowanego psychoterapeuty, odbyłam roczny staż w dużej Przychodni Psychoterapeutycznej i nikt nigdy nie zarzucał, że ze mną coś jest nie tak. Przez trzy lata pomagałam umierającej na raka samotnej dziewczynie, z którą nikt nie mógł wytrzymać tyle co ja – bo miała silną depresję. Mam zaufanie do siebie i jedyne co pasuje do tego co się dzieje, to oddziaływanie na mnie psychotroniką. Planuję złożyć Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do Prokuratury i ABW. Proszę o odezwanie się do mnie osób o podobnym doświadczeniu.

  • lin Says:

   koniecznie porozmawiaj z egzorcystą

  • Anka Says:

   Mam podobne dolegliwości mniej więcej od kwietnia tego roku. Czuję identyczne rzeczy na ciele, przede wszystkim ukłucia. Byłam u psychologa, egzorcysty, bioenergoterapeuty i brata kapucyna. Niestety nikt z nich nawet nie dopuszcza do świadomości istnienia programów kontroli umysłów na szeroką skalę. U mnie też zaczęło się od dziwnej znajomości z mężczyzną, który jak się później okazało praktykuje m.in. voodoo. Po 8 miesiącach szukania informacji na ten temat dochodzę do wniosku, że chodzi o wampiryzm energetyczny na każdym poziomie i manipulowanie zasobami ludzkiej świadomości oczywiście. Polecam prace np. Davida Icke .

  • M.Kwaśniewicz Says:

   Dzień dobry,
   padłam ofiarą podobnego przestępstwa jak pani i też wiem kto mi to zrobił, dyrektor mojej byłej szkoły wię bardzo proszę o kontakt ,byłam już na policji ,oczywiście trudno w to wszystko uwierzyc ,ale myślę ,że jak zjednocymy siły ,uda nam sie to udowodnić .Bardzo proszę o kontakt na e-mail 2mena2@gazeta.pl

  • Katarzyna Says:

   U mnie od wielu lat dzieje się coś takiego,co wygląda też na jakieś doświadczenia,czy programowanie.Mam sąsiedztwo które w bardzo regularny sposób poniża mnie,powtarzając ciągle jedne i te same teksty,słowa,zachowując się przy tym jak w amoku czasem,czy psychozie.Zadziwiająca jest. częstotliwość tego powtarzania-trwa to wiele lat i wyraźnie w ostatnim roku przybrało na sile.Trwa to nawet w tej chwili,zaczyna się nieraz o 5 -6 rano,a kończy z chwilą kiedy pójdą spać.Dodam że słowa przez nich powtarzane to same najgorsze.Jestem czasem też terroryzowana psychicznie też i w inny sposób.Trudno mi o tym też publicznie pisać.Jeśli pani chce się skontaktować,proszę napisać.Też jestem pewna że to prześladowanie przy pomocy podobnej technologii

   • qrde blade Says:

    Pobudliwość, terytorialność, niskie emocje to cecha hybryd, których ludzki wygląd potrafi zmylić najlepszego znawcę. Ludzka dualność pozwala w przypadku hybryd na zasiedlanie ich przez byty demoniczne przejmujące nad nimi kontrolę. Ich zadaniem jest obniżenie nastroju, częstotliwości myśli i sprowokowanie podobnego nisko wibracyjnego zachowania u ich ofiary, gdyż obniżenie jej częstotliwości do rezonansu z własną pozwala na czerpanie, karmienie się jej energią życiową. To są tzw. energetyczne wampiry. Ochroną jest tzw. dobro myślenie, równowaga, spokój. Natomiast życzliwy uśmiech, dobry, altruistyczny, kolejny uczynek, to skuteczna broń jaka należy z nimi walczyć, zgodnie z zasadą pokochaj swojego największego wroga, on się tego zwyczajnie nie spodziewa, w końcu odkryje się, stanie się bezbronny i pozwoli przejąć nad sobą całkowitą kontrolę. ( na podobieństwo ) –> http://tajemnice.robertbrzoza.pl/zydzi-chazarscy/zydowski-plan-pozbawienia-gojow-wladzy/


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: