Wyobraźnia ?? !!

  „ WYOBRAŹNIA ?? !!

Do napisanie tego artykułu „zmusiło”  mnie zjawisko coraz częściej pojawiające się na stronach internetowych. Ledwie zdążyłem skopiować film, a po kilku godzinach film został skasowany. Nie przez użytkownika strony ! Komu tak wielce przeszkadzają „pewne” informacje ? Cenzura to ,czy ponownie inkwizycja ?

Obie obecnie chodzą parami – ręka w rękę.

Temat o tzw. wyobraźni ,opisywany w szeregu artykułach był dość rozwiniętym w Polsce w latach 70 – 80.

Z nakazu ludzi wiecznej prawdy, badania i fakty „odkrywane”zostawały usuwane z publicznych publikacji.  Nie istnieją przecież przypadki a więc z jakiegoś powodu

odbywały się te publiczne inkwizycje ?

Ale to już historia i nie ma potrzeby wracać i zasilać myślą (Myśl to Energia tworzenia) minioną   przeszłość. Jak  jednak rozumieć powszechnie używane określenie :

WYOBRAŹNIA ? Proponuję obejrzeć film:

Nazwa zapewne znana  każdemu człowiekowi. Niestety przez wielu ludzi różnie interpretowana. Podpieramy się często autorytetami z „dziedziny” psychiki lub psychologii. Ale i tu wielkie zakłopotanie,  istnieje bowiem wiele wersji czy teorii, które często  przyjmujemy jako właściwe, bo określone zostały przez „uznawane” przez nas autorytety.

Gdzie tkwi błąd, czy pułapka dla naszego zrozumienia, bo skoro widzialny świat jest możliwy do sprecyzowania  a  wynikają  one z naszych obserwacji ,dowodów czy faktów. Wiemy dziś ,że wszystko jest ze sobą ściśle powiązane i od siebie zależne . Wszystko idealnie współgra i brak w nim miejsca na fantazje „umysłowe” czy fikcje w postaci  dogmatów, teorii bez pokrycia z możliwościami poznania rzeczywistości. Fikcje , dogmaty wcześniej czy później ulegają unicestwieniu.

Mamy tak wiele teorii , i co bardziej smutne – jeszcze więcej  DOGMATÓW  (nie wolno ich przecież podważać a jedynie utrwalać jako wiarę prawdziwą) ,  a wprowadzony i zakodowany w człowieku  lęk uniemożliwia „naruszenia” indywidualnego myślenia.

Lęk zmusza nas niejako do „ochrony”  przyjętych prawd ,i w ten sposób zamyka się ludzi (wiernych) w stada,nad którymi zawsze  czuwa pasterz. Czy naprawdę jesteśmy baranami czy owieczkami ? To nadal bardzo trudny „dylemat” dla wielu wiernych.

Musimy podjąć samodzielną decyzję : Myśleć  czy  wierzyć ?

Niby proste , a często słyszę,że wierny też myśli ! Bardzo to pocieszające , ale nie jest prawdziwe. Wierny stale „przetwarza” zakodowane treści ale nie wyciąga z nich wniosków.

Przecież jedno zaprzecza drugiemu.

Do znudzenia namawiam do „cofania” się i zbierania faktów o„początkach” naszego zaistnienia tu i teraz.

Szukajmy odpowiedzi o celowości   naszego „pobytu” w tych a nie innych ciałach , w materii czy w światach  równoległych.

Nie widzę zatem możliwości aby świadomie pomijać nasze  początki  „wejścia” w nasze obecne formy….

„Z prochu powstałeś” ….Znamy to ..znamy…!

Proch , to odrobina materii, (cząstka)  a dzięki możliwości skupiania tych cząsteczek  w coraz większe elementy ,otrzymujemy formy  ,które  modelujemy wg istniejących potrzeb. Ten proces tworzenia formy wyglądają  jak fraktale.

Więcej opisów i detali w procesie  tworzenia można znaleźć w innych artykułach.

    WYOBRAŹNIA !

Jeśli z uwagą przyjrzymy się różnym teoriom na ten temat , dojdziemy do tego samego wniosku co określenia :  bóg , niebo -piekło i tym podobne dyrdymałki.

Powracając do podstawy budowy form , inaczej – to 3 elementy zawarte w czwartym,(forma) – dochodzimy do wniosku, że „wyobraźnia” musi się zawierać w którymś z tych trzech przestrzeni stanowiących Całość.

„Powołane – stworzone” określenia  – powołujemy coś na wzór  uformowanego „myślokształtu”. Trwa to chwilę , po czym tworzymy następne  myślokształty.

Coraz częściej  określamy je  jako  formy geometryczne  – fraktale.

Np. częstotliwość  18 drgań /sek , koloru fioletowego (piramidowa) posiada kształt piramidy o podstawie kwadratowej  gdzie wysokości wynosi ½ podstawy. Tworzą więc formę sześcianu równobocznego z 6 piramidami.

Każda więc myśl posiada niepowtarzalny kształt „geometryczny”.

Proces tworzenia myślokształtów to przecież nasze  popularne określenia : „ Myślenie”.

Czy aby na pewno ?

Co się dalej dzieje z tym przez nas stworzonym myślokształtem ?

Bardzo pomocnym będzie porównanie tej czynności z funkcjonowaniem naszego popularnego dziś komputera. Gdzie umieszczamy  zapisane teksty , czy obrazy ?  Na dysku  zawartym w kompie.

Zauważamy ,że każda myśl w  zdaniu tekstu „składane” są z tzw. piksleli (cząsteczek , „prochu”) , jako najmniejszego elementu tworzącego obraz lub tekst. Po napisaniu tekstu , przenosimy całość  do zachowania na dysku (nasza podświadomość).

Aby uzyskać ponownie tekst, uruchamiamy mechanizm,tzw. Uruchamiamy program (czyli skupienie) , wywołujemy : tytuł , hasło , który wg programu składa owe piksele  w treść zapisanego wcześniej artykułu.

Ten biologiczny mechanizm to inaczej „powrót” nasz do przeszłości !

Znamy to doskonale w obsłudze i działaniu komputera. Rozpoznając  jednak „działanie” naszego komputera uświadamiamy sobie ,że wszystko  funkcjonuje  w nas na „wzór i podobieństwo”.

Czy inaczej czynimy kiedy chcemy sobie przypomnieć np. twarz znanej osoby ?

Czynności do  powołania tekstu czy twarzy jest ten sam co w komputerze.

Czy  ten prosty mechanizm możemy  nazwać wyobraźnią ?

Widzimy ,ze tworzymy i posiadamy możliwość Odtwarzania !

Gdzie tu mechanizm , czynności zwane wyobraźnią ? Coś tu nam nie gra !

Określając pojęcie  wyobraźni , nie opieramy się na żadnych „mechanizmach” a jedynie na licznych teoriach czy tworzonych  fikcjach. Utrwalaczem takich fikcji są Dogmaty !

Powstają więc stale liczne  „pustosłowia”   : nieba czy piekła.

Hasła te powołane zostały celowo ,aby zamknąć ludzkie myślenie w klatkach różnych fikcji.

Im większe fikcje , tym więcej  świętości  i coraz liczniejsze grono świętych.

Inaczej -Boskich posłanników na Ziemi.

Mamy dziś wielu  kosmicznych posłanników  „przebywających” w ciałach Ziemskich a ich  (podobno)celem jest nasze zbawienie lub ratunek przed końcem świata.

Każde nasze „bycie”, ruch, teorie są zawsze możliwe do sprawdzenia, podobnie jak wcześniejszy napisany  artykuł czy  poznana nam osoba.

Pomocnym wielce będzie sobie przypomnienie o „przestrzeniach energetycznych” w których  umieszczone  zostało nasze ciało. Podobnie : 3 sfery zawarte w 4-ym, inaczej formie.

A kto zawiaduje naszym ciałem? A kto używa  naszym elektronicznym komputerem ?

Napotykamy jednak na „kłopoty”  intelektualne.  Jedna część ludzkości  (tzw.wierni) opowiadają się teorią o stworzeniu boskim  sklonowanym  z żebra Adama a ciało wypełnione zostało programatorem zwane  boską duszą !

Inni natomiast , którzy sięgają do bardzo starych przekazów zawartych w różnych księgach , wiedzą,że pierwotni mieszkańcy Ziemi , to „zespół”,wspólnota świadomych istot (Adam I Ewa) , którzy powołali w tym celu dla siebie formy fizyczne do badań , doświadczeń energii  Myśli w  materii i antymaterii , zwane dziś ciałami ,formami ludzkimi.

Warto „podumać” nad tymi dwoma „rodzajami” istnień ludzkich. Naprawdę warto.

Wyobraźnia powoli zaczyna „zanikać” z naszego słownictwa  , bo znając działanie mechanizmów biologicznych dostępnych człowiekowi , służące  jedynie jako instrumenty  do wszelkich badań i doświadczeń.

Wszelkie więc „stworzone” przez na myśli w tej chwili  (tu i teraz) – przechodzą do przestrzeni określanej jako przeszłość. Ta stworzona i „wypełniona” przez nas indywidualna przestrzeń ma możliwość dostrojenia się (rezonans) do innych przestrzeni stworzonych przez inne Istoty. Na Ziemi czy w Kosmosie. To przecież jeden wielki organizm.

Wielce pomocnym będzie „rozgryzanie” znanego powiedzenia : „Poznaj  Siebie  a  poznasz  Wszechświat  Cały !    Biologicznie   – w wielkim skrócie : na szczycie kręgosłupa posiadamy doskonały ale jako ,komputer biologiczny ,(czaszka)  nie do podrobienia  jednak sztucznie. Czaszka połączona jest (opiera się) z kręgosłupem , naszym filarem , rdzeniem energetycznym (transformator wysokiego napięcia).

W budowie kręgosłupa „widzimy” schemat budowy cząsteczki.

To odzwierciedlenie 12 „poziomów” (podstawowych częstotliwości) w materii.

I tak 7 kręgów szyjnych to wszelkie możliwości „działania” w materii.

Dalej : posiadamy 12 kręgów piersiowych ( a więc pełną gamę częstotliwości).

Dolna część kręgosłupa – to 5 kręgów lędźwiowych zespolonych ze sobą.

Dodając wszystko do siebie , stwierdzamy ,że posiadamy 2 x  po 12 kręgów.

Czyżby to jedynie „Ślepy” przypadek ta nasza budowa ? Jak coś takiego mogło powstać z meduzy czy ryby morskiej ?

Więcej szczegółów w innych artykułach z uwzględnieniem poszczególnych częstotliwości,  barw (kolorów) oraz pojedyncze  kształty częstotliwości (formy geometryczne).

Zamieńmy więc „wyobraźnię” na  „archiwum” , gdzie zawarte są wszelkie nasze myśli , doświadczenia i zjawiska  w których czynnie lub nie uczestniliśmy. Itp.

Pierwsza przestrzeń dotyczy naszej formy i zawarte są w niej wszelkie możliwe mechanizmy poznawcze.

Druga przestrzeń to „przechowalnia, archiwum , gdzie utrwalone zostają   wszelkie stworzone (przez wszystkich) myśli , obrazy, zjawiska  oraz obrazy  indywidualne czy zbiorowe.

Trzecia Przestrzeń to „Wspólnota” suma naszych osiągnięć wiekowych.

Istoty o polaryzacji dodatniej i ujemnej , które przez wiele wieków i form kształciła , dopuszczała nas do skrajnych często doświadczeń ,po to aby świadomość ciała wyciągała indywidualne wnioski.

Wnioski  powiększają  naszą  przestrzeń Indywidualną i przestrzeń Wspólnej Świadomości Całości.

Te trzy przestrzenie „zamknięte” pozostają jeszcze w czwartej  formie .

Jeszcze , ponieważ zanikają obecnie „stare mechanizmy” w starym procesie.

Uświadamiamy sobie ,że nie jesteśmy formą lecz również możemy się przejawiać w innej formie, które  wynikają z potrzeby danej chwili.

Czekają więc na nas już nowe formy nowe przejawy. O tym w innych artykułach.

I to by było na tyle , choć „ciśnie się” wiele innych detali ale rozłożyło by się na grube tomy. Dziś  nie lubimy czytać zbyt  „rozwlekłych” treści.

Życzę dużo spokoju wewnętrznego i powrotu do SIEBIE !

Edward

19.XII.212.

P.s. (jeszcze stary rok ale stoimy przed nowymi zjawiskami).

PRZEMYŚLENIA

Reklamy

Jedna odpowiedź to “Wyobraźnia ?? !!”

  1. Artur Says:

    na pewno chodzi o ten filmik ? tam niema nic o wyobraźni


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: