Religie to nie zbawienie cz.5

Część V

Podaję  dodatkowe źródła podstawowych informacji o Rozwoju Człowieka, jego budowie i celu „wejścia w ciało”.

25. Trójca czyli terner hermetyczny.

 W V Ewangelii Jezus niejednokrotnie cytuje sformułowanie wzięte bezpośrednio ze słynnej „Tablicy Szmaragdowej”, której autorem wg opinii starożytnych – był Hermes Trismegitos. Z tego właśnie źródła pochodzi zdanie, wyjaśniające, że we wszechświecie obowiązuje powszechne Prawo Analogii – „Jak w górze, tak na dole „ ,  w modlitwie „Ojcze Nasz”,powtarzane – „Jak w niebie, tak i na ziemi”.

Tarot, będący kwintesencją systemu filozofii hermetycznej, a także  Kabała, będąca jego odmianą, rozpowszechnianą wśród Hebrajczyków  –  przyjmowały, że cały wszechświat jest spolaryzowany, tj. ubiegunowiony, co stanowiło konsekwencje faktu, iż sam Bóg jako Zasada

Kierownicza – również jest spolaryzowany.

O ile jednak we wszechświecie  przeciwstawne bieguny nie są zrównoważone, to Bóg i Jego polaryzacja znajduje się w stanie doskonałej harmonii i równowagi , a więc oba bieguny są idealne, sobie równe i właśnie dzięki temu istnieje doskonały stan neutralny, tj harmonia i równowaga.

Podstawową  zasadą dla każdego hermetysty – było naśladowanie Boskiego Prawzoru,

tj. dążenie do osiągnięcia harmonii i równowagi , a więc wyeliminowanie ostrych przeciwieństw.

Zasadę tę wyobrażano sobie graficznie w postaci trójkąta równobocznego, zwanego również „trójkątem hermetycznym”.

Trzy wierzchołki tego trójkąta reprezentowały kolejno : biegun dodatni ( + ), biegun ujemny ( – )

oraz stan neutralny, tj. stan harmonii i równowagi.

  Ale już starożytni wiedzieli, iż wszelkie pojęcia, jakie może wytworzyć umysł ludzki, mogą istnieć jedynie w oparciu o zasadę polaryzacji, zwanej także zasadą antynomii.

Tak więc powstała niezliczona ilość „antynomicznych par” ; dobro i zło , piękno i brzydota , góra

i dół , męskość i żeńskość , ojciec i matka itd. itd.

Wielkie religie Wschodu przyjmowały, że Bóg jako  spolaryzowana Zasada Kierownicza może być przedstawiony w postaci Trójcy, stanowiącej jednocześnie doskonałą JEDNOŚĆ, co wyrażano zwrotami „TRÓJCA w JEDNI” lub „JEDNIA w TRÓJNI”.

Ponieważ jednak Jednia za jaką zawsze uważany był Bóg , wykazywała w tym ujęciu trzy oddzielne elementy , względnie aspekty – poczęto nadawać im odrębne nazwy, a mianowicie ;

       

        BIEGUN DODATNI  ( + )  – Ojciec , aktywność, męskość.

        BIEGUN UJEMNY   ( – )   – Matka , pasywność, żeńskość.

        STAN NEUTRALNY ( 0 )   – Syn Boży, Chrystus.

 

O ile  wtajemniczeni i okultyści dobrze wiedzieli, że określenia ojciec, matka i syn – stanowią jedynie definicję umowną, ułatwiającą zrozumienie problemu, o tyle ograniczony umysł większej części ludzkości – wprawdzie przyjął zasadę „Trójcy w Jedni” ale poszczególne  aspekty potraktował jako „osoby”,  i tak stworzono osobowego Boga – na miarę  niedoskonałej wyobraźni i towarzyszącej jej ignorancji.

Na tej podstawie Jezus mając znajomość Pradawnej Wiedzy, mógł konstruować pochodne trójnie , takie np., jakie przedstawił w rozdziale LXVI V Ewangelii , a więc „Bóg jest Mocą , Miłością i Wiedzą”

To troje są Jednią. Bóg jest Prawdą, Dobrem i Pięknem. To troje są Jednią.  / LXVI – 2 /.

I dalej : „Bóg jest Sprawiedliwością, Wiedzą i Czystością. To troje są Jednią” , „Bóg jest Wspaniałością , współczuciem i Świętością i to troje są Jednią” / LXVI – 3 /

Jezus konkluduje też : „I te cztery Trójjedności są znowu Jednością w skrytej Boskości, w Doskonałym, wiekuistym, Jedynym”./ LXVI – 4 /.

Pojęcie przeto „Boga w trzech osobach”   jest czymś absurdalnym, sprzecznym z logiką i zdrowym rozsądkiem. Bóg osobowy to Bóg uczyniony na miarę człowieka  o zawężonej świadomości zewnętrznej   – na obraz i podobieństwo własne.

To żałosne, iż teologowie podchwycili tę właśnie wersję stanowiącą zaprzeczenie nauki Jezusa i całej Pradawnej wiedzy .

 

<< 26. „ELI , ELI LAMA  SABACHTANI „…     

     Ukrzyżowanie, którym w starożytności karano  przestępców – posiada w okultyźmie własne , specyficzne znaczenie . Terminem tym określano jeden ze stopni wtajemniczenia, któremu musiał poddać się adept, jeśli chciał osiągnąć stopień Mistrza.

     Chodziło tu o absolutne opanowanie  podświadomości i zależnych od niej instynktów. Podporządkowanie jej świadomej woli człowieka. Lub inaczej – podświadomość, a więc najniższe

Ja, musiało zostać „ukrzyżowane”,  podporządkowane Średniemu Ja, tj. Duszy, względnie Ego , po czym te dwa zjednoczone już  fragmenty duchowego pionu człowieka mogły całkowicie podporządkować się Najwyższemu Ja , tj. Ojcu.

Procedura ta była określana przez Jezusa jako – „powrót do Ojca”. Co było równoznaczne z likwidacją tzw „umysłu podzielonego” lub „umysłu rozdwojonego.” Jezus pragnąc spełnić dawne proroctwa, a jednocześnie wskazać ludzkości, iż śmierć  nie jest największym wrogiem człowieka, bo może zostać pokonana przez  zmartwychwstanie. Mistrz  z własnej woli zdecydował się na ukrzyżowanie, zamiast symbolicznego aktu, stanowiącego stopień wtajemniczenia.

Jednakże  nonsensem jest przypuszczenie, by ukrzyżowanie stanowiło ofiarę, w celu  odkupienia ludzi… Handlowa mentalność Żydów mogła oczywiście dopuścić taką interpretację. Uznano możliwość „transakcji”pomiędzy ludźmi, a Bogiem, której przedmiotem miał być Jego  pierworodny Syn .

Takie ujęcie sprawy  pochlebiało Żydom, a jednocześnie pozostawało w całkowitej zgodzie z krwawymi ofiarami, tolerowanymi przez Zakon Mojżesza.

Tyle, że prawda jest taka, iż nikt nikogo nie może ani „zbawić” , ani „odkupić cudzych win” . Każdy człowiek rozlicza sam swoje rachunki.  Inni – mogą mu jedynie wskazać drogę, co czynił  Jezus, czyli pomagał jedynie pośrednio. Człowiek musi  świadomą wolą zapracować na swoje „zbawienie”

 

Dla przykładu podałem fragmenty różnych ksiąg, filozofii  w których wymienia  się KLUCZ !

Zainteresowanym budową i znaczeniem Klucza Życia polecam różne materiały dotyczące tego tematu, jak również informacje na temat symboli i ich zmian, przy wprowadzaniu nowych teorii.

Warto też zapoznać się z wiadomościami nt. pochodzenia człowieka, klonowania i krzyżówek różnych bytów z ciałami ziemskimi.

http://www.youtube.com/watch?v=rkIrjLUIvIY

http://www.youtube.com/watch?v=7QigTUikZno&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=2gSMgxAA-Fs&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=I93LNT1-4ws&feature=relmfu

            RELIGIE  –  TO  NIE  ZBAWIENIE , TO  ZAGŁADA  LUDZKOŚCI !!

001

Kończę i wszystkich pozdrawiam.

DO  SPOTKANIA  W  NOWEJ  RZECZYWISTOŚCI !

 Art.napisał EDWARD

styczeń 2013 rok

PRZEMYŚLENIA

Reklamy

Komentarze 4 to “Religie to nie zbawienie cz.5”

 1. DeCoded81 Says:

  Witam chciałbym prosić
  O to zeby wyjaśnić mi
  Pojęcie SPOLARYZOWANY WSZECHŚWIAT
  Dziękuje

  • treborok Says:

   Od autora: należy zacząć od budowy cząsteczki i podstawy wszelkiego pojęcia materii lub wszelkich przejawów. Cząsteczka to przecież budowa magnetyczna wszelkich form. To wzór tzw. wiecznego ruchu. Wystarczy zapoznać sie z budową magnesu i jego przejawy w przyrodzie. Skoro wszystko zbudowane jest na tej samej zasadzie, to i Wszechświat w całości również podzielony jest na te dwie polaryzacje : dodatnia i ujemną. Męska i żeńską itd. Świat materialny (widzialny) i antymaterialny (niewidzialny) ponieważ każda struktura energetyczna jest również o zmiennej polaryzacji , a tym samym i właściwościach i kształtach. Zdolności jasnowidzenia polegają na tym ,ze przejawiamy rozwinięte predyspozycje i możemy równocześnie obserwować świat w którym przebywamy ale widzieć i odczuwać świat równoległy. Światy te nie są od siebie odległe , jak nam twierdzą naukowcy czy religie. Na tej samej zasadzie w różnicy polaryzacji mamy przecież radiostacje czy telewizje. Obok siebie funkcjonuje dwie radiostacje, pracują na różnych częstotliwościach , „wysyłają” informacje czy obrazy na duże odległości równocześnie i nikt nikomu nie zakłóca przekazów. Wystarczy zmienić częstotliwość i mamy inny obszar zjawisk czy informacji. Podobnie i na tej prostej zasadzie funkcjonują żywe radiostacje nazywane planetami , Układami czy Kosmosami. Człowiek jako przejaw Całości również może funkcjonować jako nadajnik i odbiornik , moze uruchomić w sobie wszelkie predyspozycje aby stwierdzić,ze nie jest jednorazowym ciałem czy formą lecz ta formę przejawia. Pozna swój przejaw , pozna funkcje swojego uniwersalnego „instrumentu” pozna więc i całość Organizmu zwane Wszechświatem „Poznaj Siebie a poznasz Wszechświat cały ! – stare dobre powiedzenie ale jak możemy to zrozumieć , kiedy kodowano nam wiekami ,ze jesteśmy jedynie jednorazowym ciałem i podlegamy nie rozwojowi indywidualnemu lecz kaprysom boskim. Wybór należy do każdego z nas i sami za siebie odpowiadamy. Jeśli kodowano nam wiekami jednorazowe ciało, jednorazowe zycie biologiczne, to w jako sposób mogliśmy stwierdzić,ze jest inaczej? Baliśmy sie potępienia popapranców boskich i smażenie w piekle. Strach został zakodowany i stał się na dzień dzisiejszy całkowitym hamulcem w rozwoju człowieka. Ilu światłych ludzi spłonęło na stosach w straszliwych męczarniach , przy śpiewie pięknych modłach ? Czy to poszło na marne ? Nigdy ! Ale to inny temat. Jeśli będziemy uparcie utożsamiali sie jedynie z własną forma , ciałem, to zawsze „dotrą” do nas impulsy , myśli o polaryzacji materialnej (dodatnie) lub duchowej , religijnej (polaryzacje) ujemnej.. Tak długo będziemy bronić zawartych w podświadomości treści , które uznaliśmy za prawdy itp. to tak długo walczymy jako forma zakodowana, jako forma automatyczna w obronie zawartych treści w podświadomości. Łatwo taką formę modyfikować, sterować itd. Nie ma wiec żadnej wolnej woli a tym bardziej prawa Indywidualnego wyboru. Powtarzać sobie a to może nam ułatwić zrozumienie samego siebie , swojego przejawu , kiedy będziemy Sobie powtarzać : MAM CIAŁO ALE NIE JESTEM CIAŁEM !! POZNAJ SIEBIE ,SWOJE CIAŁO A POZNASZ WSZECHŚWIAT CAŁY ! – to nie jest jedynie bajka ! Cóż w wielkim skrócie , to zaledwie sygnał w odpowiedzi na pytanie.
   Pozdrawiam
   E2rd

 2. Andrzej Says:

  Jeszcze raz ja mam cz3 tu jest dokładnie opisane https://www.youtube.com/watch?v=zeRPOTCoe98
  ps. Miłego odsłuchania


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: