“Kontakty” – Jak to rozumieć?

“Kontakty” – Jak to rozumieć?

Ostatnio dość często na YU , w internecie pojawiają się informacje o różnego rodzaju kontaktach z istotami z innych niż nasza przestrzeni . Co oznaczają pojęcia,:- kontakt, kontakty? Aby uchwycić sens tego zjawiska, trzeba odwołać się do rzeczywistości, której spostrzeganie zakłóciły nam interpretacje i narzucone dogmaty naukowych ideologii i religii.
Religie dopuszczają jeden typ kontaktu z bogiem – modlitwę ewentualnie kontemplację .Co uważamy za naszą z nim rozmowę , sądząc że nas słucha, ale kiedy udaje się nam usłyszeć głos boga , czy wejść z nim w dialog to już jesteśmy zaliczani do psycholi nawet wśród wierzących. Jeszcze większy problem będzie miał bezwyznaniowiec, bo głos słyszy, ale w boga nie wierzy, kto więc do niego przemawia?
Weźmy inny przykład : kontakt z człowiekiem , który opuścił ciało. Rozmowa z duchem, duszą człowieka fizycznie zmarłego w opinii religii jest kontaktem niedozwolonym., bo jest zaprzeczeniem teorii,że wraz ze śmiercią ciała człowiek przestaje istnieć . A powinno uświadomić to ludziom, że należy szukać samemu odpowiedzi, by dotrzeć do rozwiązania zagadki istnienia .
Badania i praktyki wielu ludzi wskazują, że można się kontaktować z formą energetyczna człowieka po śmierci ciała. Można w ten sposób uzyskać np. informacje,co odczuwa się po wyjściu z ciała, jak wygląda przestrzeń, w której przebywa.. Czy są możliwości kontaktu z innymi istotami, w tamtej przestrzeni. Czy istnieje piekło, niebo,święci itd . Uzyskane informacje zmieniają widzenie , dają wiedzę o innych przestrzeniach naszego bytu , pozwalają zrozumieć, że te światy współistnieją, Jeden bez drugiego istnieć nie może.
Kontakt z przestrzeniami snów.
Ileż to przeróżnych teorii natworzono, by zminimalizować znaczenie informacji przekazywanych nam w snach.
-Np. stale powtarzające się obrazy. Występuje ta sama osoba i prowadzi z nami dyskusje, wyjaśnia pojęcia symboli na Ziemi. Informuje skąd się wzięły itp. Zyskujemy wiedzę, dzięki której zjawiska na Ziemi zaczynają się układać w logiczną całość, ale po obudzeniu szukamy wyjaśnień w teoriach religijnych. Nie wyciągamy prostych wniosków:-że informacje ze snu są dla nas i są dostosowane do naszych możliwości interpretacyjnych. Pojawia się pytanie: Kto nam je przekazuje? Kto tworzy obrazy senne? Żeby to zrozumieć , znowu musimy się odwołać do budowy człowieka.
Ludzkość na Ziemi i istoty na innych planetach funkcjonują jako system radionadajników i odbiorników.. Choć uwarunkowani różnymi teoriami, staramy się izolować, twierdząc, że człowiek to jednorazowy fizyczny byt, odpychamy możliwość myślowych , czy odczuciowych kontaktów z innymi przestrzeniami , to i tak do nich dochodzi. Bo kontakty wyklucza ciało, czy umysł zorientowany na zewnętrzność, ale pozostałe energetyczne części człowieka coraz częściej dochodzą do głosu i Człowiek ten wewnętrzny, połączony z myślą pokazuje samemu sobie , że mieści w środku sporo różnych dyspozycji, które umożliwiają mu kontakt z całym wszechświatem, łącznie z przeszłością i przyszłością Jeśli jesteś ciekawy autentycznie świata, stawiasz pytania- to z pewnością uzyskasz odpowiedź i nieważne , czy z wnętrza od siebie , czy ze świadomości innej
istoty. Faktem jest , że nie na wszystkie pytania dostajesz natychmiastową odpowiedź. Niekiedy musisz dorastać i kilka lat, by zrozumieć posłanie odpowiedzi.
. Wszelkie nasze doświadczenia są inspirowane przez świadomość wewnętrzną z impulsu Myśli. Tej Myśli , która wypełnia wszystko i jest Całością. Toteż w każdej formie jest częścią i wzorcem Całości. Aby lepiej uchwycić powiązania form z wzorcem całości warto zapoznać się z teoriami o fraktalach. Wynika z nich,że nie jesteśmy jednorazowym bytem, a ciało jest moim uczniem ,i dzieckiem. Jesteśmy dla naszego ciała i ojcem i matką, nauczycielem i opiekunem … Opieka nad własnym przejawem trwa do czasu uzyskania przez świadomość zewnętrzna poziomu wiedzy nabytej przez świadomość wewnętrzną, Po uzyskaniu równowagi pomiędzy naszymi elementami przejawu stwierdzamy ,że nie jesteśmy ani ciałem, ani duchem czy duszą. Jesteśmy Całością a forma jest jego przejawem nas ,jako części wiecznego istnienia . Myśl, jest tą częścią nas,która zawiaduje przejawem. Kościół nazwał to bogiem, by podzielić człowieka i utrudnić mu rozumienie rzeczywistości oraz pozbawić go samodzielnego wnioskowania. Kodowanie lęku przed bogiem , czyli samym sobą dopełniło całości. Ale nieprawdą jest, że mimo tych ograniczeń, poznanie samego siebie było niemożliwe. Było utrudnione, ale hartowało, wzmacniało ciało, duszę, kształtowało ducha człowieka. Należało poznawać fakty od różnych stron, zebrać doświadczenia swoje i innych ludzi .
Wracając do kontaktów w snach. Należy sobie uzmysłowić,że jest to jeden ze środków komunikacji, jaką człowiek dysponuje. Dlaczego wybiera się sen do przekazywania informacji? Ponieważ w śnie zawartość w podświadomości jest mniej aktywna. Intelekt jest niemal uśpiony
zatem obrazy , informacje na początku takiej transmisji oglądamy z zaciekawieniem, jako widz, obserwator. Pytania powstają dopiero na jawie i na jawie szukamy odpowiedzi.
Często następny sen jest odpowiedzią na nasze wątpliwości i pytania. Wielu znając ten rodzaj komunikacji, przed snem przygotowuje sobie pytania i problemy do rozwiązania.
To dopiero początek rozpoznania naszych możliwości. W miarę opanowania zapisów w podświadomości, intelekt coraz mniej przeszkadza, nie analizuje, lecz zbiera informacje.
Zaczynamy w trakcie obrazów sennych, zadawać pytania i wchodzić do dyskusji. jak w codziennych przeżyciach Pamiętamy każdy fragment obrazu , temat rozmowy i
możemy opisywać wszystko w najdrobniejszych detalach.
Dochodzimy wreszcie do momentu, że , sceny i relacje w trakcie snu przechodzą na jawę. Możemy więc dalej kontynuować rozmowę, widząc obrazy itp. w pełni świadomi gdzie jesteśmy i co robimy. Możemy w trakcie relaksu, wypoczynku przywoływać osoby i sceny z transmisji sennej i kontynuować kontakt. Dziś wielu ludzi potrafi prowadzić kontynuację rozmowy ze snu w dowolnym czasie i miejscu.
Dla mniej oswojonych z tematem przypominam:
. Jakie sygnały mogą się pojawić przy kontaktach, i czym mogą się objawiać?
-Np–zapachem,
—widzeniem pojawiających się cieni, aż do formy zbliżonej do kształtu ludzkiego,
—odczuciem czyjejś obecności,
– może pojawić się–nagły i nieuzasadniony lęk, mrowienie ciała,
– odczucie chłodu, a nawet podmuchy powietrza,
—powolne materializacje form energetycznych do fizycznego przejawu,
—wyraźne obrazy holograficzne –
—a także inne drobne odczucia, na które ciało już nie reaguje.
Kilkadziesiąt lat wstecz kontakty z kosmitami były powszechnie uważane za wytwór wyobraźni. A opowiadający o nich narażał się na drwiny słuchaczy. Dzisiaj lekceważenie znika, ale pojawia się lęk przed takimi spotkaniami. Jest to odczucie zupełnie nieuzasadnione. Ale żeby nie odczuwać strachu , potrzebna jest choćby podstawowa wiedza o istotach z innych planet .Wszystkie zjawiska na Ziemi i niebie dowodzą , że oto znajdujemy się w czasie jakiegoś przełomu. Coraz więcej zadziwiających zjawisk pojawia się w naszej codzienności. A to dowodzi, że wzrasta częstotliwość energetyczna planety, zmienia się energetyka człowieka. Dla wielu istnień kosmicznych stajemy się niezwykle interesujący, chcieliby do nas dotrzeć ,ale napotykają na barierę energetyczną. Kiedyś to oni nas „straszyli” wielością swoich dyspozycji . .Dzisiaj to my jesteśmy zagadką dla nich.
Jeszcze nie tak dawno kosmici wykorzystywali nasze emocje /lęki/ , bowiem stanowiło to dla nich , tunel,falę nośną . Wykorzystywano naszą niewiedzę o energiach emocji. Dziś, kiedy gwałtownie wzrasta częstotliwość całej naszej formy, ta metoda jest już nieprzydatna. Kosmici gwałtownie tracą energie biologiczne . Jedyny możliwy kontakt z nimi, to właśnie kontakt w śnie. Na taką transmisję nie zużywa się dużej ilości energii. Ale generalnie następuje zjawisko rozpadu różnych form kosmicznych. Przy kontaktach ze słabszych energetycznie obszarów zazwyczaj wybierają jedną istotę do kontaktu z Ziemią, jednocześnie zasila ją swoimi myślami setki a nawet tysiące istnień. Otrzymane informacje z Ziemi docierają równocześnie do tysięcy „odbiorców” , oczekujących na wyjaśnienia o zachodzących zmianach. we Wszechświecie. Nagle odmieniły się role. Teraz to ziemianie są nośnikami informacji, najbardziej zorientowanymi w procesach przemian. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromną wiedzę zdołaliśmy w sobie zmagazynować poprzez wiele wcieleń i doświadczeń ziemskich. Ta wiedza najczęściej ujawnia się właśnie w snach. Kontakt trwa, udzielane są informacje ,jak sobie pomagać, co należy opanować , aby w spokoju zrozumieć celowość i konieczność gwałtownych przemian w całym Uniwersum. Spokój umożliwi im ,jak i nam przygotowanie się do nowych sytuacji, przemian z pełną wiedzą o sobie, historii planet i życiu w przestrzeniach Wszechświata. W trakcie kontaktów, pojawiać się będą inne możliwości i predyspozycje u ludzi. Nie pozostaje nami nic innego , jak zapoznawać się z treściami z kontaktów, a przede wszystkim z pierwszymi reakcjami ludzi na te zjawiska, jak i zachowania przedstawicieli różnych bytów.
Jako kontakty z innymi cywilizacjami możemy potraktować kręgi zbożowe, rysunki na płaskowyżu
Nasca itp.

—-Kontakt z sobą – to chyba jedna z trudniejszych oczywistości do przyjęcia. Każdy intelektualista wzburza się i stwierdza,:-że zawsze jest sobą, a więc i w kontakcie z sobą. To typowe potwierdzenie istnienia kodu o jednorazowym bycie. Utożsamiamy się z ciałem i z tej pozycji wszystko rozpatrujemy. A z pozycji ciała uzyskujemy jedynie wiadomości zewnętrzne, opinie i treści przekazywane nam przez autorytety, tradycje… Jesteśmy wówczas niczym taśma magnetofonowa. Powtarzamy nagrane w nas treści. Odtwarzamy zapisy z naszej biologicznej dyskietki – podświadomości. Zapisy te zmuszają ciało do rekcji . Intelekt pilnuje realizacji. Występując w roli zaufanego nadzorcy.
Nie musimy być jednak niewolnikami naszych zapisów. Istnieje bowiem możliwość zmiany zapisów w podświadomości, także doprowadzenie siebie do pełnej kontroli reakcji(Reakcje są potwierdzeniem zapisów.). Jeśli kiedyś ulegliśmy przymusowi kodowania, zgodziliśmy się na przyjęcie treści , to dziś samodzielnie możemy zmieniać oprogramowanie. Jeszcze szybciej i prościej, bez utrwalaczy wiary. Daje to nam ogromna radość,że możemy świadomie postępować w końcowej fazie starego procesu. Zrozumienie jest nieodzowne i konieczne. Musimy zaufać sobie, nie bać się pomyłek. Z tzw pomyłek szybko wyciągajmy wnioski, by kolejne błędy nie miały do nas dostępu .
Wymogiem czasu przełomu jest- nieustanne trwanie w kontakcie z sobą. Łatwiej nam wówczas przyjdzie wprowadzić nowe treści. Nowe treści to nic innego jak nowe kody – zapisy do podświadomości, a intelekt tego musi pilnować.
Uświadomimy sobie ,że tylko „ DO SIEBIE I TYLKO PRZEZ SIEBIE !!” jesteśmy w stanie wszystko, co pojawia się przed nami , poznać i zrozumieć..
Potrafi tego dokonać każdy, nawet przysłowiowy Kowalski, pod warunkiem, że zechce popracować nad sobą . Nie nad innymi, a nad sobą. Metoda wymaga skupienia na sobie i na tym co wykonuję. Bez żadnej presji. Po prostu neutralna obserwacja swoich czynów. Hamowanie myśli, która wyślizguje się i chce uciec gdzieś hen.. Każde pojawiające się rozdrażnienie spokojnie rozmywamy -tłumacząc umysłowi, że ważna jest tylko ta chwila, w której aktualnie jesteśmy. Nie liczą się żadne wspomnienia, ani projekcje na przyszłość .Wprowadzenie w siebie takiego codziennego spokoju może sprawić cuda. Zapewniam, że to jedyna droga , by usłyszeć głos z własnego wnętrza
pozbyć się lęku i niepewności.
Obecnie możemy powiedzieć,że wszystko jest projekcją umysłu : mojego, twojego, naszego…..Wybierajmy z tego tylko to co na daną chwilę jest nam potrzebne. Nie szukajmy więc autora projektu. Grozi nam „upostaciowanie projekcji.” Automatycznie wchodzimy w analizę, ocenę ,porównania itp.
Rozróżnianie tych dwóch pojęć zanika w czasie „wyrównywania” poziomów świadomości zewnętrznej z wewnętrzną. Pozostaje : JESTEM !
Korzystamy wtedy z pełnej wiedzy i naszego doświadczenia. Określamy to jako wzrost świadomości ludzkiej.
Zrozumienie procesów i siebie samego, kończy stary proces w nas i wokół nas. Zmienia się rzeczywistość , wg wspólnych potrzeb.

Edward

PRZEMYŚLENIA

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: