Profesor o konflikcie Rosji z Zachodem – ciąg dalszy bitwy cywilizacji Ariów i Erbinów

Odkrycia doktora nauk chemicznych, profesora uniwersytetu na Harvardzie Anatolija Klosowa nadal niepokoją przedstawicieli świata naukowego i zwykłych ludzi.

Przełamanie stereotypów, przeciwstawienie się argumentami „klanowi rusofobów” usadowionych w RAN nie jest sprawą prostą.

Tym nie mniej dziesięć tysięcy wyników analiz DNA Rosjan i przedstawicieli innych narodów przemawia na korzyść Anatolija Aleksejewicza o starożytnym pochodzeniu Ruskiego narodu.

W zeszłym roku w Moskwie rozpoczęło pracę Laboratorium DNA-genealogii – jako miły bonus do już działającej Akademii. Ci, którzy są zainteresowani swoim pochodzeniem mogą przyjść i zrobić test genetyczny ze szczegółową interpretacją, poznać swoje korzenie.

Obecnie jej założyciel przechodzi do opcji głębszej analizy rodowodów, również stale publikuje materiały w sieci. Korespondentowi „Dzwony Rosji” udało się porozmawiać z Anatolijem Klosowem podczas prezentacji jego nowej książki – „Historia Ariów i Erbinów. Europejski Zachód przeciwko Europejskiemu Wschodowi”. Od niej zaczęła się nasza rozmowa.

– „Dzwon Rosji”: Anatoliju Aleksejewiczu, kim są Ariowie i erbini, i jak to się ma do współczesnego świata?

– AK: Ariowie to nosiciele genetycznej haplogrupy R1a, Erbini – grupy R1b, ale to było ważne za czasów starożytnych. Teraz nikt nie powie, że żyje w Rusi Kijowskiej. Nikt nie powie, że książę Włodzimierz był radziecki … Czasy „czystych” Ariów i Erbinów to przeszłość.

Epoka Ariów to okres od 6000 lat do pierwszego tysiąclecia n.e. Dlatego mówienie, że współcześni Słowianie to stuprocentowi potomkowie Ariów, to to samo co Ruś Kijowską porównać do współczesności. Ale jeżeli spojrzymy na granice współczesnych państw zobaczymy, że linia od Adriatyku do Bałtyku, dzieląca Wschód i Zachód Europy, była swego rodzaju cywilizacyjnym podziałem narodów. Z naszej strony notujemy średnio 50% R1a i 5% R1b, a z przeciwnej – 60% R1b i 5% R1a. Takie przypadkowe zbiegi okoliczności nie występują. Mówi nam to o tym, że w zamierzchłych czasach „siła napotkała siłę” i żadna strona nie mogła przejść dalej na kontynencie. I ten stan rzeczy utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

– KR: Czy to znaczy, że Ariowie nigdzie nie poszli i nie zniknęli?

A.K.: Oczywiście. Ich dziedzictwo żyje we współczesnych ludziach. Oprócz Słowian, do ich potomków odnosi się mnóstwo narodów: Pasztuni, Tadżykowie, Kirgizi, potomkowie Scytów itd. Jedyna różnica jest w starożytnych wspólnych przodkach. Dla Ruskich to starożytni Ariowie żyjący około 4500 lat pne., dla potomków plemion scytyjskich – 1500 lat pne. To samo w ogólnych zarysach odnosi się do erbinów. Przy czym po dojściu do Pirenejów ich kultura pucharów początku kolonizacji Europy zapisała się największym ludobójstwem miejscowej ludności.

KR: Wychodzi na to, że nieprzypadkowo wielu ludzi w Rosji interesuje wedyjska kultura. Jest to bardzo modny trend, jak to się mówi…

AK:. Oczywiście, chociaż czasami dochodzi do absurdów. U takich działaczy występuje własna chronologia, wymyślają jakichś „Słowiono-Ariów”. Chociaż wiadomo z naukowego punktu widzenia, że nie mogło być żadnych Słowiano-Ariów – lub Słowian albo Ariów – przecież to różne epoki. Kiedy spokojny Mikołaj Lewaszow opowiadał o tym, że Słowiano-Ariowie byli w kosmosie 800 tys. lat temu – to już było nie do przyjęcia.

KR: Nie mogę nie zapytać, skąd się wzięli współcześni Rosjanie?

A.K.: To bardzo proste. Etniczni Rosjanie to rodzina, połączenie rodów o różnej historii, różnych drogach migracji, które spotkały się na jednym terytorium i zaczęły regulować wzajemne stosunki około 4300-3500 lat temu i robili to w ciągu całego okresu kultury Fatjanowskiej. Na dzień dzisiejszy granice między rodami zostały zatarte. Typowy Rosjanin z punktu widzenia genealogii DNA – to 50% R1a, 15-17 % E2a i 14% N1s1.

Ostatnią haplogrupę błędnie nazywa się ugrofińską, chociaż to określenie odnosi się do grupy języków.

Jest w Pietrozawodsku i Karelii niewielka ilość przedstawicieli tej grupy, mówiących po ugrofińsku. W kwestionariuszach często piszą o sobie jako Karel. U współczesnych Rosjan w rodach praktycznie nie ma ani Finów, ani Ugrów. Dla Rosjanina ważne jest samemu nazywać siebie takim, że Rosyjski traktowany jest jako swój język ojczysty. Tak, że Finowie i Karelczycy automatycznie wypadają z tego wyboru.

Dlatego podkreślam: Rosjanin stanowi stop różnych rodów ale mongolskich tam nie ma, tatarskie są ale w minimalnym stopniu. Ani jeden prawdziwy Tatar nie powie, że jego językiem rodzinnym jest Rosyjski. Szanuje i ceni swój język, swoje pochodzenie – i słusznie.

KR: W swoich pracach pisze pan o rusofobii i sądząc po tym głęboko badał to zjawisko. Podzieli się pan swoimi wnioskami – skąd biorą się obecni rusofobi, co nimi kieruje?

AK:. Rusofobia to światopogląd, na który nakładają się określone czynniki. Bywa też, że nie ma specjalnie przyczyn. Na przykład wielu zachowuje się jak antysemici, dokonuje odpowiednich oświadczeń, choć osobiście Żydzi im nie zrobili nic złego. A dlaczego komuś nie podobają się czarnoskórzy? Albo Kirgizi z Kazachami? Z takich animozji powstaje specjalny światopogląd, który trudno racjonalnie wytłumaczyć. Teraz spróbujmy dać jasną definicję rusofobii. Przede wszystkim można ją wyrazić w wyrządzaniu ustalonej szkody (werbalnej, empirycznej, politycznej). Powiedzmy, że są ludzie, którzy chcą odzyskać Krym z powrotem do Ukrainy. Oni przynoszą realne szkody starając się zrealizować taki plan. Taki stosunek do terytorialnej całości Rosji, według mnie, w sposób oczywisty sprzyja rusofobii.

Jeszcze więcej: mówią, że niby jesteśmy przeciwko obecnej władzy, ale kochamy Rosję. Praktyka pokazuje, że to uczucie nieprzyjemności później przerzuca się na cały Ruski świat. Weźmy takiego Nawalnego. Kiedy wyprowadza dzieci na manifestacje to robi to nie dlatego, że nie kocha rządu albo prezydenta – to jest jawna prowokacja, podłość w stosunku do tych młodych, uczniów. I wtedy nowe pokolenie wychowuje się w rusofobii …

Gdy go pytają: „W czym wyraża się jego patriotyzm?” – pada odpowiedź: „Chcę aby w Rosji było lepiej”. Jest to absolutne fałszywe podejście. Tacy ludzie mówią jeszcze: „Ach, trzeba było przegrać (Wielką Wojnę Ojczyźnianą) pilibyśmy teraz bawarskie piwo”. Tak myślał również Własow: „Musimy obalić reżim, zabić miliony ludzi, ale potem w Rosji wszystko będzie wspaniałe” …

Podobnie w nauce – ogromna liczba ludzi dowodzi, że Normanowie (Skandynawowie) położyli podwaliny pod Ruś, utworzyli państwowość, wprowadzili wojskowość, dyplomację, rzemiosło itd. A Słowianie byli głupkami, nic nie umieli – to rusofobia w czystej postaci. Dla mnie to jak papierek lakmusowy. Przecież wszystkie dowody dotyczące teorii Normandzkiej są pośrednie. Gdzie, i w którym mieście Rusów znaleziono skandynawską broń, gdzie jeszcze coś innego … oto i mamy wszystkie dowody.

Co napędza rusofobów?

Jak już powiedziałem wcześniej, napędza ich światopogląd. W ich głowach narysowano określony obraz, do którego dopasowano rzeczywistość.

KR: Nie wydaje się panu, że rusofobia obecnie przybiera charakter konfliktu cywilizacyjnego? W szczególności są ludzie, którzy posiadają tradycyjne wartości i mają oni swoich żarliwych przeciwników …

AK:. Oczywiście. Rusofobi często mówią: „Chcemy być z Zachodem, wtedy w Rosji będzie lepiej”. Osobiście zapewniam wszystkich, że od tego w Rosji nie będzie lepiej. Przecież oni tego nigdy nie powiedzą, że „sojusz” z Zachodem zostanie zawarty tylko na ich warunkach – na inne tam po prostu się nie zgodzą. Jestem absolutnie przekonany, przeżyłem prawie 30 lat na Zachodzie, że żadne ich warunki nie pomogą – to będzie rozpatrywane bardziej jako przejaw słabości. Na przykład jeśli zwrócimy Krym, to od tego USA i Europa nie pokocha Rosji braterską miłością. Znajdą coś trzeciego, czwartego … i tak bez końca.

Właściwie mówię o tym w swojej najnowszej książce „Historia Ariów i Erbinów”. Wiele tysięcy lat narody haplogrup R1a i R1b migrowali po planecie, prawie bez przeszkadzania sobie. Wytworzyły się u nich różne systemy wartości, różne przyzwyczajenia, różna kultura, stosunek do otoczenia, starych ludzi itd. Kiedy wreszcie się rozdzielili R1a (potomkowie Ariów) mocno zakorzenili się we Wschodniej, a R1b (potomkowie erbinów) – w Zachodniej Europie, wydawać by się mogło, że nastąpiła roszada i ich wartości, że zostały skonsolidowane, ale w głębi pozostały różne.

– Obecni potomkowie erbinów różnią się bardziej racjonalnym myśleniem, prymatem prawoznawstwa. Oni lubią wymyślać różne prawa i starają się ich twardo trzymać, później dążą poprzez ich wprowadzenie do sformatowania całego świata pod siebie.

– Dla potomków Ariów charakterystyczną cechą jest głębokie duchowe poszukiwania, mniejsza potrzeba komfortu, dóbr materialnych. Mają jeszcze zwiększone poczucie sprawiedliwości. Jak widać, końca walki tych systemów wartości nie widać.

KR: To znaczy, że ta cywilizacyjna konfrontacja trwa do dziś? I czy nie przesadzę jeśli powiem, że Zachód całe wieki stara się zniszczyć Rosję?

AK.: Kiedy oglądam polityczne rosyjskie talk show, ich uczestnicy stale zadają pytanie: „Dlaczego Ameryka ciśnie Rosję, otacza ją wokół bazami NATO?” Podstawowa odpowiedź jest mi dobrze znana. Oczywiście jest to konfrontacja dwóch różnych cywilizacji, walka racjonalistycznego i idealistycznego podejścia. A przy okazji, genealogiczni krewni z Indii są bardzo podobni do nas. U jogów, buddystów, braminów rozwija się kontemplacyjne, duchowe myślenie, dużo medytują …

– Na Zachodzie joga od dawna przeobraziła się w zwyczajną gimnastykę. Istnieje pragnienie aby poznać harmonię świata, aby wejść w harmonię z samym sobą – na Zachodzie tego praktycznie nie ma i być nie może. Tam w pierwszej kolejności jest „wyścig szczurów” – wyścig dla własnego dobrego samopoczucia, pomyślności. Ludzie tam żyją lepiej w kategoriach ekonomicznych, ale to się dzieje kosztem utraty strony duchowej. Potem już postrzegane to jest, że tak należy – ludzie pracują nie szczędząc sił aby mieć swój dom, każde ich dziecko dostaje oddzielne lokum i samochód, żeby w życiu panował komfort. Oni od dziecka przygotowują się do „wyścigu szczurów” – takie mają wartości.

– Ruscy oczywiście, również stopniowo przejmują tę koncepcję, pragną analogicznie podobnych dóbr materialnych, ale stałe biczowanie się, udział w wyścigu dla pieniędzy jest bardzo męczące, psuje nerwy i może łatwo złamać życie.

KR: I nie można osiągnąć kompromisu z Zachodem?

AK: Jak powiedziałem powyżej, Zachód – to inna cywilizacja. Wielu historyków nie widzi lub nie myśli o różnych haplogrupach i ich początkach. Wolą opowiadać, że córki Ruskich kniazi często wydawano za mąż za zachodnich królewiczów. Tak, to miało miejsce, ale jedno drugiego nie wyklucza.

Jest mnóstwo historycznych badań udowadniających, że brytyjskie służby specjalne całe wieki próbowały zniszczyć Rosję, wciągnąć ją w związane z wydatkami niebezpieczne wojenne awantury, nie dać rozszerzyć swoich wpływów w Persji, na Bałkanach …

Silna i wpływowa Rosja zagraża samemu istnieniu cywilizacji zachodniej, dlatego starają się ją zneutralizować.

KR: Okazuje się, że konfrontacja ideologiczna zależy od genetyki?

AK:. Raczej odwrotnie. Genetyka nie decyduje a towarzyszy tym procesom. Kiedy ścieżki migracji od tysięcy lat były niezależne od siebie, to wyrobiły się różne systemy wartości, różne kultury. R1a i R1b w tym przypadku nie są praprzyczyną a markerami konfrontacji. Również z językami – grupa języków indoeuropejskich jest związany z R1a ponieważ przedstawiciele właśnie tej haplogrupy zaludniały ziemie, gdzie następowało rozszerzenie.

KR: A co by pan powiedział ukrobanderowcom i innym obrońcom „czystości słowiańskiej krwi”, którzy szczerze uważają Rosjan „za hordę mongoloidalną”, nazywając nas mordwojami lub pochleszczami?

AK:. To wszystko bzdury. Ukraińcy i Ruscy są genetycznie niemal identyczni. To wszystko jeden naród, podzielony granicami politycznymi. Ale historia oczywiście mówi, że miejsce zamieszkania wywiera wpływ na człowieka. W swojej pracy o „dzieciach bojarów” pisałem czym było starcie pomiędzy „podłymi Czerkasami” (w memoriałach wojewodowie tak nazywali Kozaków) i mieszkańcami centralnej Rusi. Pierwsi często zajmowali się samowolnymi najazdami na sąsiednie ziemie, chodzili z wojskiem obozami bez bezpośredniego zwierzchnictwa nad nimi – za co bywali karani. W epoce Piotra I hetmani stale manewrowali między Rosjanami a Turkami, biegali z pokłonami do tureckich chanów i Lachów.

– Tak że historia była nieprosta, ale genealogia DNA wyraźnie pokazuje, że pochodzenie i Rosjan, i u Ukraińców, i Białorusinów, i Polaków jest praktycznie jedno i to samo.

Głównym markerem dla wszystkich jest haplogrupa R1a (koło 50%). Mają oni różne dawki od innych narodów, ale o wiele poważniejszy jest tu podział religijny: Rosjanie – prawosławni, a Polacy – katolicy. To była przyczyną wielowiekowych wojen między Rusią a Rzecz Pospolitą.

Przypomnijmy sobie wojnę domową w Rosji w latach 1918-1923. Obie strony doskonale rozumiały, że w zasadzie i tu, i tu to Rosjanie, że to jeden naród, ale zabijali siebie wzajemnie, przy czym bestialsko, nie przeszkadzało im to.

Można przypomnieć sobie również wojenną konfrontację przemysłowej Północy z rolniczym Południem w USA.

 

Jak widzimy, oświadczenia nacjonalistów-rusofobów nie mają niczego wspólnego z rzeczywistością. Jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze jeden aspekt – braki między rodami – to u Rosjan i Ukraińców wszystko jest przeplecione tak, że rozplątanie byłoby bardzo ciężkie. Dla porównania – między Arabami a Żydami żenią się jednostki, tak że ich rodzinne związki prześledzić można na poziomie błędu statystycznego.

KR: Czy jest to dla pana zgodne z wersją rosyjskiej historiografii, że Ukraińcy uformowali się jako etnos i sami zaczęli się tak nazywać nie wcześniej jak w 19 wieku?

AK. Pod wieloma względami tak. Jeśli wziąć koniec 17 wieku, epokę pochodów azowskich, zobaczymy, że ta grupa w większości kojarzyła siebie z Polakami, nie nazywali wtedy siebie Ukraińcami. Mało tego, mam kopię dowodu osobistego pradziada wydaną w 1913 roku. Tam nie ma ani jednego słowa o jego „ukrainizmie” chociaż pradziad były Kozakiem. Jeżeli w dokumentach nie było takiej kategorii, to o czym my mówimy? Ukraina w istocie pojawiła się w chwili kiedy zwycięscy bolszewicy zaczęli rozczłonkowywać terytorium Rosji na republiki. Dosłownie przeciągali palec po mapie w gabinetach – i dzielili.

A wcześniej Katarzyna II nazywała ten obszar Noworosją – przecież tam żyło bardzo wielu Rosjan. Myślę, że echem wojen religijnych w przeszłości, w których brali udział przodkowie obecnych Ukraińców była wojna „o niepodległość Ukrainy”, skąd wyszli banderowcy. Dlaczego wielu Ukraińców uważa banderowców za patriotów? Oni solidaryzują się z nimi pragnąć życia niezależnego od Rosji, która w ich opinii zawsze bardzo temu przeszkadzała. Teraz będzie niezmiernie trudno znów się z nimi zaprzyjaźnić, być jedną rodziną z Rosjanami.

KR: Ale przecież cała „niepodległość” Ukraińców w rzeczywistości sprowadza się do wyboru zachodniej, do cywilizacyjnej drogi erbinów …

AK:. Powiedziałbym, do nierosyjskiego wyboru. Wcześniej można było mówić o jakiejś suwerenności oddzielnego małego narodu, ale teraz rzeczywiście wybór jest prosty – albo idziesz na prawo, albo na lewo. Niedawno znajomy mi opowiadał, że oligarchonie – nie rezydenci, skupują setki tysięcy hektarów czarnoziemu na Ukrainie – teraz jest to norma.

KR: Czy to prawda, że RAN nie jest entuzjastyczny do genealogii DNA i z jakiego powodu?

AK:. Nie, nie można tak powiedzieć. W rzeczywistości RAN niewiele wie na ten temat, i żadnej nawet jedynej opinii na ten temat nie wypowiedział. Ale jest tam takie laboratorium w jednym instytucie, które w ciągu ostatnich dziesięcioleci zajmuje się genetyką populacyjną. I kiedy pojawiła się genealogia DNA z o wiele bardziej precyzyjniejszą bazą naukowo-obliczeniową okazało się, że przez wszystkie te lata prowadzili oni błędne obliczenia i podawali szalone datowania (błędy na trzy rzędy wielkości i więcej). U pop genetyków był prosty wybór: uznać, że wcześniej nałamali drewna lub zacząć obrzucać błotem, czyli napadać i dyskredytować genealogię DNA.

Zdecydowali pójść prostszą drugą drogą.

Z naukowego punktu widzenia nie mają mi nic do przedstawienia, więc atak jest całkowicie ideologiczny. Tak więc, na konferencji szef Laboratorium Instytutu Genetyki Ogólnej Balanowski oświadczył, że moja książka o pochodzeniu Słowian wyszła w wydawnictwie publikującym dzienniki Hitlera i Mussoliniego. Doskonała naukowa argumentacja! Czyli studiowanie historii Słowian – to już faszyzm.

Dlatego określona grupa ludzi po prostu zaczęła zwierać swój klan wewnątrz RAN, spakowała drużynę 23 naukowców, „ganiąc” moją działalność jako pseudonaukową. Przy tym ich krytyka jest całkowicie szalona: na przykład twierdzą, że jeden etnos u mnie jakoby równa się jednej haplogrupie. Ale tak po prostu być nie może! Dodatkowo oświadczyli wprost, że nie rozumieją moich metod pracy. Żeby rozumieć i dyskutować na jednym poziomie trzeba się uczyć!

KR: Osobiste pytanie ale ciekawe w kontekście pana patriotycznych poglądów. Dlaczego wyjechał pan z ZSRR na Zachód?

AK: Po tym jak rok przepracowałem w USA, zaczęto mnie wypychać z nauki radzieckiej uznając „za niepewnego”, nawet jako antysowietczyka – chociaż ja nigdy takim nie byłem. Przez dziewięć lat zamknięto mi możliwość wyjazdu za granicę. Wiele opowiadałem o życiu w USA, po czym mnie ochrzcili „piątą kolumną”. Myślę, że w Ameryce wokół mnie kręcili się agenci służb specjalnych, ale to samo było z naukowcami, przyjeżdżającymi do ZSRR – przecież była „zimna wojna”.

Nawet mój przełożony na Harvardzie powiedział: „Interesują się tobą … ” oprócz tego, stale utrzymywałem stosunki z emigrantami, z potomkami, którzy opuścili Rosję po rewolucji, a to w tych latach było zabronione. Po zniesieniu zakazu wyjazdu napisałem oświadczenie na temat chęci podjęcia pracy w USA na okres dwóch lat. Zanim skończyłem tam pracę Związek Radziecki przestał istnieć …

KR: Rozumiem, że właśnie w naukowej części czegoś panu nie wystarczało? Jak się teraz panu żyje w USA?

AK:. Byłem laureatem państwowej nagrody, laureatem nagrody Leninowskiego komsomołu, otrzymałem złoty medal za wkład w naukę i technikę. Regularnie publikowane są moje książki, artykuły – nie mogę narzekać. Ale rzecz w tym, że jako szef laboratorium nie mogłem wyjechać w delegację, brać udziału na międzynarodowych konferencjach. Stale czułem ten sufit. A w końcu lat 80 naród poszedł z nauki w biznes, zaczął się odpływ specjalistów z kraju …

Zaproponowano mi tymczasową pracę w USA, potem rozwinęła się bardzo dobrze działalność naukowa i postanowiłem zostać. Nigdy nie byłem emigrantem – nie oddałem dowodu osobistego Wydziałowi Wiz i Meldunków Okręgowego Urzędu Spraw Wewnętrznych, nie pozbawiono mnie obywatelstwa. Teraz mam podwójne obywatelstwo – Rosji i USA. Żyje się dobrze w Ameryce tym, którzy dużo pracują i posiadają wziętą specjalność, oczywiście komfortowo – co byłoby grzechem ukrywać. Teraz mogę pracować co sił na pieniądze, finansować właśnie tą działalność, która mnie interesuje. Jestem całkowicie niezależny, jeżdżę po świecie gdzie chcę i swobodnie wyrażam swój punkt widzenia na wszelkie tematy.

KR: Jest Pan prezesem Akademii i Laboratorium genealogii DNA, mającą swoją siedzibę w Moskwie. Jak ocenia Pan perspektywy swojej dyscypliny i jak przedstawia się jego autorytet naukowy w tej chwili?

AK.: Perspektywy można określić rozmaicie. Dla jednych perspektywy to to kiedy wchodzisz w programy, które popiera RAN. Na razie tego nie widać. Ale jest i czysto naukowy aspekt: przeprowadzamy testy na masową skalę ludności, w przyszłości planujemy stworzenie haplotypów kopalnych. Niedawno po raz pierwszy w świecie porwaliśmy się na haplotypy Chazarów i dowiedzieliśmy się, że w swojej większości należą oni do gałęzi R1a.

To nie przypadek, w grobach Chazarów archeolodzy nie znaleźli żadnych symboli żydowskich. „Kagan” – to naczelnik, stąd również księcia kijowskiego w kronikach nazywano kaganem. Istnieje wersja, że na czele Chazarskiego kaganatu stali żydzi, ale nie jest to udowodnione w praktyce.

W rzeczywistości, jest to stepowiec z czysto „scytyjską” haplogrupą. To ciekawe odkrycie. Nie mamy możliwości rozwoju, na razie mamy mało sił, dosłownie mało ludzkich rąk. Cieszy, że pojawiają się młodzi aktywni dzieci-entuzjaści, którzy chętnie wstępują do naszej Akademii. Mam nadzieję, że dorasta u nas godna zmiana.

źródło

żródło2

Cywilizowani Europejczycy zjedli więcej ludzi niż dzikusy-ludożercy. Średniowiecze. Średniowieczna Europa

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

***

 

Komentarzy 16 to “Profesor o konflikcie Rosji z Zachodem – ciąg dalszy bitwy cywilizacji Ariów i Erbinów”

 1. Ktoś Says:

  KŁAMSTWEM ZAŁOŻYCIELSKIM całej genetyki jest to iż WYWODZI ONA WSZELKIE GENOMY od jednego ŹRÓDŁA mimo iż same mity mówią iż takich ŹRÓDEŁ BYŁO CO NAJMNIEJ DWA….

  WEDYJCZYCY dla białych i
  ASURZY dla czarnych, czerwonych i żółtych ras ( ich wzajemnych mieszańców w tym też z białą)

  Sama ta wiedza powinna skutkować PRZYNAJMNIEJ DWOMA drzewkami mutacji genetycznych….. ale TO BY OBALIŁO filohitlerowską narrację probiblijną iż WSZELKIE PLEMIONA WYWODZĄ SIĘ OD ŻYDA…… co PRAWDĄ NIE JEST.

  Tak więc różnego rodzaju usłużni klakierzy na usługach hitlerwealthowych reżimów GŁOSZĄ za judaszowe szekle KŁAMSTWA i BREDNIE byle tylko nie powiedzieć ludziom prawdy iż ta PLANETA ZOSTAŁA NAJECHANA przez kosmicznych PRZYBŁĘDÓW identyfikowanych dzisiaj z żydostwem (judaizmem (i jego bożkami)… co ZAPOCZĄTKOWAŁO NIEUSTAJĄCE WOJNY na niej…. wojny KOLONIZACYJNE znane też jako CZYNIENIE JEJ SOBIE PODDANĄ….

  i całą wojna jakiej obecnie trwa kolejna odsłona MA ZA CEL… WYMORDOWANIU WSZELKICH LUDÓW jacy mieszkali na niej PRZEZ ŻYDOWSKĄ/ HITLEROWSKĄ INWAZJĄ NA NIĄ…. czy uczynieniu z nich NIEWOLNIKÓW NA ZAWSZE…. bo mało kto wie iż hitlerpape abel ŚLUBOWAŁ WYMORDOWANIE WSZELKICH DEWÓW i WSZELKIE LUDY Z NIMI SKOLIGACONE czego obecnie… czyli WYMORDOWANIA BIAŁEJ RASY… domagają się tzw „postępowe” środowiska czyli ŻYDOSTWO… już OTWARCIE SZCZUJĄCE i nawołujące do OTWARTEGO MASOWEGO LUDOBÓJSTWA znienawidzonej przez nich białej rasy… czyli ODWIECZNYCH OPONENTÓW i WROGÓW w tej w/w inwazji.

  PS.
  abel w swoich kolejnych pojawieniach się na planecie (bo to jest personalizacja NOLa) jest tzw CZARNYM SŁOŃCEM jakiego emblemat w postaci SS nosiły wojska żyda hitlera w czasie OCZYSZCZANIA kolejnych terenów życiowych z podludzi. Czyli wszelkie okropieństwa 2 wojny światowej były dokonywane pod DUCHOWYM PRZEWODNICTWEM ŻYDOWSKIEGO BOŻKA….. patronującego hitlerowcom w ich podbojach…… jakie niemcy i inne narody z nimi współpracujące w ramach WAFFEN SS jak (np) ukraińcy łotysze, litwini, rosjanie….. i dla KRZEWIENIA JEGO PANOWANIA nad narodami kultury postwedyjskiej.

  Dziś kult Czarnego Słońca został (dla niepoznaki) zastąpiony nachalnym krzewieniem Kultu Maryjnego…. czyli kultem mame abla znanej w mitologiach jako HEL….. TEFNUT, KYBELE, NIERZĄDNICA PIJANA KRWIĄ ŚWIĘTYCH itd…. ale nadal jest to krzewienie ASURÓW jako bogów planety przez zaprzedanych im w sodomie i gomorze kapłanów tzw wiar biblijnych czyli wywodzących się od torah/ talmudu.

  • kurwa lol Says:

   Twoje tezy można łatwo udowodnić albo obalić. Myślę, że to nie jest jakiś konkretny naród, a jest to jedynie szkodliwy ”żydowski” stan umysłu ( jest tak nazwany chyba jedynie dla kamuflażu ) – opiera się na dziedziczeniu po kądzieli czyli aby wejść w pełni w ”ich” stan umysłowy musisz mieć właściwą mamcię. Dlatego: Wystarczy dokładnie zbadać ”ich” DNA i sprawdzić czy nie ma jakiejś kardynalnej różnicy pomiędzy gatunkiem ludzkim, a ”ich” gatunkiem ewidentnie szkodliwym dla istnienia tego świata. Podstawy do przeprowadzenia takich badań są oczywiste. Sama chorobliwa wręcz mania czystości rasowej jaka jest przez nich uprawiana od ponad 2 tysięcy lat daje powód do przeprowadzenia takich badań.

   • Ktoś Says:

    Można ale NIKT SIĘ TEGO NIE PODEJMIE, NAWET W OBLICZU DOWODÓW.. NAMACALNYCH czy archeologicznych czy genetycznych o mitologii czyli sfabularyzowanym i podkoloryzowanym opisie dziejów nie wspominając… bo to TEMAT TABU. Każdy naukowiec jaki OŚMIELI SIĘ PODWAŻAĆ wypociny właściwych rodowodowo pedofilii z oxfordu, tych tzw „kamieni milowych nauki” popełnia od razu ŚMIERĆ NAUKOWĄ a czasem także i fizyczną….

    Zobacz ile jest WRZASKU od „lepiej widzących” jak genetycy OŚMIELILI SIĘ PODWAŻYĆ DOGMAT o pochodzeniu ludzi od żyda z Afryki… jak udowodni iż W Europie CZŁOWIEK BYŁ WCZEŚNIEJ od „biblijnego żyda”. Jak to jest ukrywane przed szeroką publiką przez ZAKAZ PUBLIKOWANIA informacji o tym.

    Ziemia jest pod okupacją istot dla jakich BIAŁA (chrześcijańska) RASA TO.. (wstawić dowolne przekleństwa) .. ale ta kosmiczna hołota NIE CHCE DOPUŚCIĆ by się ludzie ZWIEDZILI iż NIE MA ŻADNYCH BOGÓW a są tylko INNE WYŻEJ ZAAWANSOWANE TECHNICZNIE ISTOTY jakie sobie tu urządziły FARMĘ (patrz Wojna Światów) gdzie pod pozorem „religii objawionych” jako mentalnych okowów trwa WYZYSK dawnych mieszkańców planety. Określenie żyd jako nazwa tej nazistowskiej szarańczy została przypisana jej w XIX wieku ale tu nie chodzi o „nazwy” a NOSICIELSTWO…. czyli to co siedzi w ciele fizycznym na niefizycznych poziomach tak jak w sieciowych RPG bo wszystko się rozbija o to „kto” czy „co” takimi graczami w matrixie zwanym ziemia steruje.

    • czart Says:

     cytat:
     „KŁAMSTWEM ZAŁOŻYCIELSKIM całej genetyki jest to iż WYWODZI ONA WSZELKIE GENOMY od jednego ŹRÓDŁA mimo iż same mity mówią iż takich ŹRÓDEŁ BYŁO CO NAJMNIEJ DWA….”
     No dobrze ,ale napisz jak powstało życie na tej planecie tak do kompletu :) .Siłą przyrody jest jej różnorodność i to jest fakt niewątpliwy dla mnie.
     Tylko możliwie konkretnie ,bez spamu proszę .Obracasz jakąś dozą pojęć ,ale widać masz dość mgliste pojęcie o nich .

    • qrde blade Says:

     …czyli według Ciebie jak rozumiem, OBCA temu miejscu energia, tworząca osobliwe, OBCE morficzne pole tej energii, materializuje się, imploduje ( reinkarnuje ) w materialne ciała ( awatary ) zgodnie z fraktalną zgodnością DNA ich krwi ( prawdopodobnie RH minus ), tworząc na tej planecie ( w tym miejscu ) samoodnawialną armie biorobotów, biologicznych replikatorów, nadając, kształtując podprogowo treść ich życia w podboju i eliminacji tubylców replikujących na podobnych zasadach jednak przekonanych o własnych prawach do tego miejsca. Obie nazwijmy to nacje różnią się wieloma różnicami wynikającymi z odmiennych kształtowanych na przestrzeni dziejów zdobytych doświadczeń reinkarnacyjnych zebranych w odmiennych polach morficznych, zbiorach inteligentnej energii. Nalezy zatem zadać sobie pytanie czy aby na pewno obie energie pochodza z zupełnie innych miejsc, a nie są czasem związane z prawdopodobnym kształtem tego miejsca mającego kształt energetycznego torusa, gdzie jedni pochodzą i czczą czarne słońce czyli czarną dziurę, a drudzy są po jej drugiej energetycznej i faktycznej stronie czcząc świecącą gwiazdę. Jedni są niewolnikami materii, którą to przyciąga i wchłania tzw. czarne słońce, a po jego drugiej stronie uformowany jest promiennik w formie świecącej gwiazdy, pozwalającej dzięki swej życiodajnej energii na bardziej uduchowione moralnie życie. Jedna z nich dawała kiedyś niebieskawe, życiodajne światło i miała być według znawców tematu bóstwem zwanym Saturnem, druga zaś pokonała ją i zapłonęła jaskrawym światłem przynoszącym życie i śmierć zarazem…

     • czart Says:

      Chłopie pisz za siebie i nie piardol mi tu .Jak zadaję konkretne pytania to brak konkretnej odpowiedzi ,woda w usta lub produkcja spamu ,czyli żonglowanie pojęciami metafizycznymi od „mosków einsteinów” i tym podobnych. Lepiej jest skupić sie na fizyce,analizie i logicznym kojarzeniu faktów niż na pisaniu dyrdymałów.

      „czarne dziury” nie istnieją -jest to wymysł czysto matematyczny nie mający potwiedzenia w fizyce .

      Czerń jest symbolem żałoby od dawna ,zatem czym było te czarne słońce ? Słońcem .które wygasło i odeszło na peryferia obecnego układu słonecznego .
      wklejałem tu odpowiednie materiały ,ale jak widać trolle nie mają na nie czasu ,a inni też .

     • Marcinsativa Says:

      O tej walce dwoch slonc pisal wlasnie dydymus piszac ze wszystkie religie i kulty sa zakamuflowanymi kultami saturna jako pierwszego slonca ziemi

 2. czart Says:

  A co to jest czarne słonce lub czym było ?

  • Ktoś Says:

   Czarne Słońce to pojęcie…..

   aby je zrozumieć trzeba wiedzieć czym jest Słońce z mitów… które to pojęcie nie odnosi się do gwiazdy choć w pewien sposób z nią jest powiązane ale do OSOBY o specyficznej pozycji. Chrześcijaństwo wiąże ją z osobą Chrystusa (nie mylić z koźlomordym synem maryji jezusem znanym też jako jozue)…. ale chrześcijaństwo jako pojęcie jest WTÓRNE do BUDDYZMU MAHAJANY skąd się pojęcie „SŁOŃCA” wywodzi i w którym to odnosi się ono do BUDDÓW.

   Ponieważ „chrześcijańskie” słońce to BUDDA to CZARNE Słońce będzie reprezentowało mu wrogie siły….. którymi na przestrzeni wieków są tzw Asurzy wraz ze stworzoną przez nich ludobójcza ideologią znaną jako judaizm….

   Technicznie ujmując pojęcie Czarne Słońce odnosi się do NOLA – KSIĘŻYCA jakimi hitlerowcy znani współcześnie jako upadli, zydzi etc PRZYBYWALI NA ZIEMIĘ by dokonywać na niej mordów chrześcijan…. czyli buddystów mahajany (bo sam buddyzm też się splugawił poprzez wieki).

   Ponieważ zaś w mitach istnieje tendencja to PERSONALIZACJI przedmiotów zwłaszcza takich „magicznych” Czarnym Słońcem SSmanów jest abraHAM znany też jako HAM ojciec HAMITÓW do jakiego symbolu się odwołuje i symbol SS i symbol sowy czczony w Bohemian Grove, i żuki z rytuału otwarcia tunelu Gotarda…… i skrót IHS (imiona owych 3 żuków) i 3 osy (pszczoły) Merowingów, 3 lilie etc…..

   i jeżeli pada jakieś pojęcie dotyczące „WYPATRYWANIA ZNAKU NA NIEBIE” to mowa jest nie o ZNAKU PRZYJŚCIA CHRYSTUSA jak naiwnie ludzie myślą a znaku POWROTU NAZISTOWSKICH BOŻKÓW….. kolejnych abraHAMÓW, kolejnym Asurów, kolejnych UPADŁYCH ANIOŁÓW… bo to ich wypatrują i religijne i polityczne elity na całym świecie….. wpierając równocześnie jeleniom iż wypatrują STRONY IM PRZECIWSTAWNEJ (czyli Chrystusowej).

   PS.
   W zeszłym roku pojawił się filmik pokazujący latający nad Morzem Północnym KAWAŁ SKAŁY w kształcie maczugi….. To coś można traktować (zastępczo) jako Czarne Słońce…. jako FRAGMENT JEGO SIŁ…. ZIEMSKĄ PROJEKCJĘ jego sił….. Jako latający STATEK MATKĘ (lotniskowiec)…. ale generalnie wypatrywany jest KSIĘŻYC – BAZA takich „maczug”….. z naczelnym wodzem asurzej (demoniej ) inwazji na tę planetę.

 3. qrde blade Says:

  Czy planeta najechana? – trudno doprawdy powiedzieć. Można jedynie domniemywać, że coś jest na rzeczy, ale znając jej kształt można z pewnością stwierdzić, że KTOŚ tworzył (i NADAL tworzy) na niej całe fermy rozlicznych biorobotów od wczesnych gigantów opartych na krzemie do obecnych hybryd opartych na miedzi i tubylców na żelazie tworzonych do pracy i innych obowiązków oprogramowując ich niewolniczo-religijnymi programami zniewolenia. Oto najlepszy przykład wzięty wprost z NT tłumaczący funkcjonujące mechanizmy zniewolenia ludzkich stad i czynienia im z życia jesieni średniowiecza.
  Pewien zaprogramowany w wierze katolicki brat pozwolił mi to WRESZCIE zrozumieć, dając ODPOWIEDź NA STALE ZADAWANE PRZEZ WIELU Z NAS ZASADNICZE PYTANIE:
  Czemu wokół nas ludzie, jest niezmiennie tyle chaosu, spisków, zła, trucizn, chorób, bólu i śmierci?
  Kto to WSZYSTKO nam robi i w jakim celu ?
  Odpowiedź na to pytanie dosłownie powaliła mnie tzw. OCZYWISTĄ oczywistością, która też działa według tego algorytmu ,wyjaśniając jednocześnie is-toryczną daleką determinacje wszystkich tych zawartych przeciw nam spisków, wojen, masowych mordów, depopulacji, ect.
  To jest głęboka sentencja i przekaz również dla samego tematu zasadniczy…
  Odpowiedzią jest cytat z Nowego Testamentu:
  Jana 12:23-26
  „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy.
  Amen, amen, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity?!
  Ten, kto kocha swoje życie, straci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne!
  A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój łaskawy sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec”.
  Tylko ten kto straci zdrowie i życie, może liczyć (przez ból naprawiając swoją duszę) na przyszłe życie wieczne. Tylko Ci w przedstawionym zamyśle, którzy cierpieć będą, będą również szukać pomocy i iść za swymi pasterzami, którzy nie poprzestaną na skrytych dotychczasowych działaniach, ale poprzez swoją piramidalną władzę, liczne organizacje, stowarzyszenia, partie i media zadadzą nam jeszcze więcej trucizn, bólu, gdyż w ten sposób kolejny raz szykują nam cykliczne od wieków czynione na tym łez padole żniwa …
  Mateusza 13:30
  „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: ‘Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”.
  Żniwa to starannie zaplanowane cykliczne epidemie, katastrofy, wojny, OBOZY i bezlitośnie wykonywane podczas nich KOLEJNE holokausty.
  Wszystko to wokół wiadomego hegemona się kręci, z nim zawierano pierwsze umowy, to on ratował i dawał zbrodniarzom nowe życie…
  Mateusza 13:39-43
  „Nieprzyjacielem, który posiał CHWAST, jest diabeł; żniwem jest koniec świata – KOLEJNA WOJNA, a żeńcami są aniołowie – POTOMKOWIE HYBRYD. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy KOLEJNYM końcu świata. Syn Człowieczy – pośle aniołów swoich: ci zbiorą z Jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy ci sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego.
  Kto ma uszy, niechaj słucha!” – gdyż to jest pełna odpowiedź na zadawane przez Was, dotąd bez żadnej odpowiedzi pytanie !
  – ich ojcem jest diabeł –
  Tylko obłąkane, religijnie zaprogramowani ekstremiści, mający OD DAWIEN DAWNA wszystkie nitki w ręku, wielowiekowe bogactwa, wpływy, służby, środki, rządy dusz, mogą się pokusić o tak staranny i rozległy spisek i cyklicznie stale powtarzane masowo czynione przestępstwo.
  To dlatego za PRZYMUSOWYMI SZCZEPIENIAMI i innymi kontrowersyjnymi ustawkami WSPÓLNIE rączka w rączkę głosowały w SeJmie prawie wszystkie partie WISZĄCE u BRZUCHA wiadomego PANA.
  Układanka do reszty poskładana MOCIUM PANIE, rzecz w tym, że systemowe oprogramowanie nie pozwala się owcom ocknąć…

  • qrde blade Says:

   i dalej…
   Tak więc PRZEDSTAWIONY wg. Jana 12:23-26 tekst jest jak SWOISTY MANIFEST dla zdrowych na umyśle inaczej, zagubionych szaleńców, wszelkich terrorystów i SKRYTYCH psychopatów, którzy np. szczepiąc i skrycie trując stado, powszechnie odbierając dzieciom i dorosłym zdrowie i szczęście, przybliżają ich do wyimaginowanego boga, aby ziarno obumarło jak sugeruje tekst. Bo choroby, ból i cierpienia, faktycznie uszlachetniają, czyniąc skrycie realizowane zamiary pokornych sług nie tyle w ich zamyśle PRZESTĘPCZYMI, a w chorym mniemaniu dalekowzrocznymi. To jest moi mili prawdziwy przełom ku zrozumieniu, kto jest prawdziwym, skrytym powodem całego, wielowiekowego, otaczającego nas chaosu, bólu i cierpienia stale zadawanego wokół w celu zapewnienia owcom życia wiecznego. Dalej nie musimy już szukać, ustalać, precyzować, upewniać się, gdyż stado zatruwa garstka iluminowanych, przedstawionym rozwiązaniem, religijnie obłąkanych pasterzy zaprogramowanych na uszlachetnianie ludzkich dusz przez ból i cierpienie.
   W takiej oto argumentacji holokaust zadawany dalej Żydom, Polakom i innym narodom jest jedynie łaskawie wyrażoną obawą i pielęgnacją ich dusz, aby zapewnić im życie wieczne…
   wężykiem, wężykiem

 4. czart Says:

  Idiotyczne jak zwykle ,ale co tam papier wszystko przyjmie.Internet też.O czym tu dyskutować ?Ludobójstwo jest tym czym jest ,Cierpienie uszlachetnia??hahhahha
  Zatem zamiast manifestować lub wbijac idiotom do głowy takie brednie to powinni sami siebie wbijać na pal i przypiekać żywym ogniem ,aby szybciej osiągnąć tę nirwanę .

 5. Ertywek Says:

  Nie zgadzam się z pewnymi ‚naukowymi’ faktami zawartymi tu. Mimo to ciekawy artykuł.

 6. jol Says:

  „Wschód to, a Zachód to Zachód i nigdy się nie spotkają” R. Kippling „Księga Dżungli”

  my Polacy od Zachodu samą „miłość” i „pomoc” dostawaliśmy, gdyby nie angażowanie „niemieckich” i „amerykańskich” środków finansowych na rewolucję bolszewicką (vide: marki i dolary w teczkach Lenina i Trockiego oraz ich najemnicy) to bolszewicki syjonista nie strzelał by w głowy naszych oficerów, a naród rosyjski ominał by wiele cierpień

  rowy są cięzkie teraz do zakopania, ale zadajmy sobie proste pytanie – kto na tym nawiecej stracil, a kto zyskał…..

 7. huntdar Says:

  RP była ostatnim bastionem słowiańskim działającym na zasadach kultury słowiańskiej wedyjskiej.
  Twary poprzez socjogenetykę budowały sobie hybrydowe nacje pod ich kontrolą i wyznające ich prawa, czyli można rzec tych erubinów. Orężem jakim nas pokonują to inżynieria społeczna. Dopóki R1a Ariowie/Słowianie się nie ogarną w tym temacie i nie pojmą czym jest wojna hybrydowa prowadzona pod inżynierią społeczną, tak twary i erubini będą dominować.
  Inżynieria społeczna ma szeroki zakres. Jednym z jej efeków jest to, że dziś ludzie postrzegają historę i dzieje nie obrazowo w całości, a jakby zamknięci w pudełku z pewnym określonym zakresom, poprzez co nie potrafią łączyć faktów.
  Np. Tzw wojna – polsko rosyjska 1612r.
  A od kiedy to Lahy wcześniej toczyli wojny z Rusami i po co ????
  Należy tu nałożyć okresy co się działo na świecie. Wtedy miała miejsce era kolonizacji państw twarów czyli Anglii, Francji, Niemiec, beneluxu i korony (Skandynawowie). Wtedy też rozpoczęła się era kolonizacji Rusi. Anglikom było potrzebne od północy dojście do Indii tzw ich jedwabny szlak. Iwan Groźny został podmieniony chyba z 6 razy ( walka między stronnictwami kolonialnymi). Gdzie zaczęli się umacniać na północy od St.Peterburga późniejszego.Potrzebne im były tereny północe RP. Stąd agresja na Ks. Litewskie. Jak zobaczycie na skład armii to są tam wosjka niemieckie, francuskie, beneluxu, szwedzkie i ruskie ( ci co uwierzyli, że zachód im da góry złota i władze po kres na Rusi ). Kiedy bojarzy ruscy już nie mogli opanować sytuacji poszli po pomoc, gdzie ? Do Lahów. Do szlachty polskiej. Wojna toczyła się między wojskami Lahów i Rusów przeciw wojskom zachodu. Niestety w wyniku wojny hybrydowej i inżynierii społecznej przegraliśmy bitwę o Ruś wraz z Rusami.
  Do władzy doszło już w Rosji stronnictwo niemiecko żydowskie i zrewanżowano się rozbiorami RP. Dlaczego? Twarom i erubinom strach zajrzał w oczy, a nogi się ugięły na myśl, że RP mogłaby się połączyć z Rusią, czyli zjednoczenie R1a !
  Rusy z resztkami pozostałymi po Tartharii jeszccze walczyli po zdobyciu Moskwy i części terenów Rusi, twary kwestię Rusów postanowili rozwiązać wyprawami napoleońskimi na Moskwę. ( siedziba cara była w st. petersurgu i razem szli na Moskwe).

  Nie wiadomo jaka jest sytuacja na Rosji obecnie. i kto tam rządzi, które stronnictwo kolonialne. U nas po wyborach w 2015 do władzy doszło stronnictwo angielsko – żydowskie, po stronnictwie niemiecko żydowskim.
  Na związek Putina z niemcami można się domyślać o stronnictwie niemiecko żydowskim u władzy. Ale czy na pewno?

  Inżynieria społeczna i wojna hybrydowa to oręż, którym nas pokonują.
  Jaką mamy szansę na powstanie z kolan i jak musimy działać ?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s