Megality w Polsce

(Materiał zaczerpnięty ze strony i za zgodą Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów)

Węsiory

Zapraszamy wszystkich na spotkanie z przygodą w kamiennych kręgach w Węsiorach.
Węsiory leżą w malowniczej wręcz bajkowej Szwajcarii Kaszubskiej, należą do Gminy Sulęczyno w Powiecie Kartuskim.

Postaram się opowiedzieć o tym cudownym miejscu słowem i obrazem.

Kamienne kręgi to bardzo stare budowle megalityczne, popatrzmy na kręgi z satelity, (foto 1 I rząd) ciekawie to wygląda prawda ? Miejsce ciekawe, ale trzeba jakoś do niego trafić, nie będę dołączał mapy, bo każdy kierowca powinien ją mieć ze sobą. Wystarczy do niej zerknąć, zaplanować trasę, a dzisiaj już coraz więcej jest urządzeń GPS z dokładnymi mapami dojazdu, więc żaden kierowca nie powinien mieć kłopotu z dojazdem.

Jadąc z kierunku Bytowa przez Sulęczyno kilkaset metrów przed wsią Węsiory przy drodze  wojewódzkiej 228 napotkamy tablice z informacją, że zbliżamy się do kamiennych kręgów. Przy wjeździe do wsi uważajmy bo na skrzyżowaniu skręcamy w prawo w drogę lokalna w kierunku wsi Niesiołowice, po prawej stronie jest duża zielona tablica informująca nas, że jedziemy właściwie. Jadąc przez wieś po prawej stronie miniemy sklep i kościół, za kościołem skręcamy w prawo zgodnie z kierującą nas tablicą.

Jadąc natomiast z Trójmiasta jedziemy do Żukowa drogą krajową 20, następnie w Żukowie kierujemy się w stronę Kartuz drogą wojewódzką 211, w Kartuzach skręcamy w lewo w kierunku Bytowa w drogę wojewódzką 228. Mijając Szkolę Podstawową w Węsiorach już będziemy widzieć dużą zielona tablicę kierującą nas do kręgów.

Jadąc z Kościerzyny, musimy kierować się w Kościerzynie na Łebę droga wojewódzka 214, dojeżdżamy mijając Stężycę do Klukowej Huty, tam na skrzyżowaniu skręcamy w lewo w drogę wojewódzka 228, a dalej już znaki pokażą, od Klukowej Huty mamy już tylko 3 km do Węsior. Jadąc z  Lęborka, jedziemy cały czas drogą wojewódzką 214 do wsi Klukowa Huta, tam skręcamy w prawo w drogę wojewódzką 228 mijając stację benzynową, po prawej stronie zobaczymy tablicę informująca o kamiennych kręgach (foto 3, I rząd), stąd już mamy tylko 3 km do wsi Węsiory.

Teraz jedziemy już polną drogą, trochę dziurawą, więc uwaga nie jedźcie szybko, ale dostojnie jak przystało na dojazd do miejsca tak uroczego. Zakończeniem tej polnej drogi będzie parking na który wjedziemy, tam z radością powita nas pan Kaziu (foto 11, III rząd) i Gocka Chata, powitają Was tam chlebem swojskim oczywiście, pieczonym w/g starej Węsierskiej receptury (foto 7) i solą, ale już nie Węsierską, tylko zwykłą jodowana. Obejrzyjcie wszystko co Wam oferuje Gocka Chata pod opieką Alicji córki pana Kazika, a koniecznie zakupcie informator naszego Stowarzyszenia Badań Kamiennych Kręgów z okolicznościowym stemplem. W Węsiorach już można skorzystać z noclegu w pensjonacie państwa Kamińskich, tych co prowadza Gocką Chatę.

W Gockiej Chacie będziecie mogli się dobrze pożywić smacznymi potrawami, wypić kawę i herbatę do pysznego domowego ciasta, a także zimne napoje. Potrzebę też będzie można załatwić w kulturalny sposób, jest na parkingu kabina Toy Toy, nie zrażajcie się jest bardzo czysta i zadbana, a więc nie biegajcie po okolicznych krzakach.

Po zapoznaniu się ze wszystkim co jest na parkingu, zakupie informatora Stowarzyszenia w którym macie cały opis jak się zachowywać w kręgach, jak korzystać z uzdrawiającej energii ruszamy w kręgi.
Pamiętajcie że Kamienne Kręgi są zabytkiem muzealnym wielkiej klasy, podlegają ochronie prawnej. Więc trzeba się zapoznać z informacjami, żebyście nie mieli kłopotów, informacje są na tablicach przy parkingu, w folderku Stowarzyszenia, oraz w kręgach w formie  wywieszek na drzewach i na tablicach.

Wywieszki na drzewach są najlepszą i najmniej kosztowną formą informacji turystów, w jakim kręgu są,
jak się zachowywać i co to za szczególne miejsce.

Zapoznaliśmy się już z informacjami zakupiliśmy folder więc udajemy się w kręgi, prowadzi nas droga  z parkingu (foto 15, III rząd), po przejściu około 100 m znajdziemy się na rozdrożu (foto 22, V rząd), tu się droga rozwidla, idąc w lewo przez drewniany mostek ścieżką pnącą się łagodnie pod górę dojdziemy do kręgu 5 zwanym kręgiem spotkań „MEROPE” (foto 26).
Krąg V MEROPE jest charakterystyczny, wyróżniający się trzema stelami, jest logo kręgów kamiennych w Węsiorach. Dlaczego nazwałem go kręgiem spotkań i MEROPE ? otóż bywając w kręgach często, obserwowałem zachowania ludzi tam przebywających, wszyscy chętnie tam przebywali, tam się odbywały rozmowy, panowała magiczna atmosfera. MEROPE dlatego, że zespół kamiennych kręgów w Węsiorach, jak się spojrzy na plan jest odzwierciedleniem galaktyki M45 czyli Plejad lub 7 córek ich imiona to: Elektra, Celaeno, Merope, Alcyone, Maia, Taygeta, Asterope, rodzicami byli Atlas i Pleyone, Pleyone jest gwiazdą zasłonietą.


Więc mamy 9 gwiazd w tej galaktyce, powinno zatem być 9 kręgów, poczytajmy opis jaki znalazłem na tablicy byłego już leśniczego w Sulęczynie:

Nadleśnictwo Lipusz.
Inną atrakcją ukryta w leśnych zakątkach jest zabytek archeologiczny – cmentarzysko kurhanowe i kręgi kamienne w Węsiorach k/ Sulęczyna. Badania przeprowadzone przez archeologów spowodowały odkopanie 19 kurhanów, 9 kręgów kamiennych i 110 pojedynczych grobów Gotów i Gepidów. Oprócz niekwestionowanych walorów turystycznych lipuskie lasy stanowią obfitą bazę dla licznych zbieraczy runa leśnego, ziół, jagód i grzybów, na całym terenie nadleśnictwa zlokalizowane są najbardziej atrakcyjne miejsca.
Nadleśnictwo Lipusz.


Tyle opisu na tablicy, skąd liczba 9 kręgów, z jakiego źródła została zaczerpnięta wiedza o 9 kręgach ?
Powróćmy do kręgów, w dalszej części zajmiemy się legendą i porównaniem planu kamiennych kręgów w Węsiorach i układem gwiazd w M45, a teraz dalej o MEROPE, ma średnicę……. i 17 kamieni.

Żochowo

Z 2 stanowisk megalitycznych znanych tu archeologom udało mi się zidentyfikować tylko jedno – to łatwiejsze. Znajduję się ono tuż przy niebieskim szlaku (Doliny Łupawy), ok. 300 m od miejsca, w którym mija on ruiny d. PGR Huta, w miejscu, gdzie zbliża się do szlaku uprawny las. Tam, dosłownie w narożniku skrzyżowania z polną drogą ku rzece Łupawie, znalazłem 3 głazy różnej wielkości, ułożone prawie idealnie w linii z płn.-zach. na płd.-wsch., w taki sposób, że największy z nich leżał najdalej na płd.-wsch., a najmniejszy – najdalej na płn.-zach. Na wsch. od środkowego i najmniejszego z głazów widoczne było skupisko niewielkich kamieni o ostrych krawędziach, wyglądające jak ślad kamienno-ziemnego nasypu. Najprawdopodobniej był tu zatem trapezowaty grobowiec kujawski jak te w Poganicach, zorientowany czołem ku płd.-wsch. W lesie dalej od szlaku nie brak innych „podejrzanych” kamieni, ale nie układają się one w tak logicznie złożone kształty.


Nie udało mi się niestety zidentyfikować bez wątpliwości drugiego z żochowskich cmentarzysk. Według mapy, powinno się znajdować u płn. krawędzi tego samego lasu (a raczej jego starszej części), gdzieś w okolicy stojącej tam drewnianej wieży. Jednak w lesie od wieży ku Łupawie nie było widać żadnych kamieni, a w tym ku szlakowi – owszem były, ale nie dość byłem przekonany, że nie pochodzą z czyszczenia sąsiedniego pola.

Dojazd – jak do Poganic.
W: J. Wierzbicki, Łupawski mikroregion osadniczy…, 1999, s. 17
opisał Marek Sodolski

Wolin

Kurhany i grodzisko
Wolin, Jomsborg, Wineta: sławne kiedyś imiona grodu potężnego żeglugą, handlem i rozbojem wydźwiękają dziś jako dalekie echa nad tym zakątkiem wyspy. Chodząc po dzisiejszym Wolinie, myślałem sobie, że w dniach swej potęgi musiał on szczególnie kłuć w oczy sąsiednie władztwa: wiarą mieszkańców, którą było dojrzałe pogaństwo (chrześcijanom wolno było tu się osiedlać tylko o ile wyrzekli się publicznej praktyki swojego kultu) i ustrojem politycznym, który był wiecową demokracją wojenną bez udzielnych władców, podobną do tej która zachowała do ostatnich dni u Prusów i Indian. Widocznymi dziś zabytkami z tamtych czasów są kurhany na Wzgórzu Wisielców i resztki grodziska na Srebrnym Wzgórzu.

Kurhany były podobno zróżnicowanej konstrukcji i obrzędów grzebalnych, co opisane jest na tablicy informacyjnej. Do dziś zachowało się ok. 30 kopców ze znacznie większego niegdyś kurhanowiska, rozłożonych na płn.-zach. stoku Wzgórza. Porośnięte są bujną trawą i niezbyt wysokie, a że stykały się krawędziami, zaznaczają się dość łagodnie w terenie. Zaimponowały mi za to znacznymi średnicami, zbliżonymi bardziej do kurhanów gockich z Pomorza Wschodniego niż słowiańskich spod Ślęży.

Z grodziska pozostało jeszcze mniej: zaledwie płn. odcinek wału z fosą. Warto jednak je odnaleźć jako przykładowy fragment systemu grodowego Wolinian – jeden z grodów, które przekazywały do samego Wolina ostrzeżenia o niebezpieczeństwie z przymorskiego Kamienia. (Pozostałe to grodziska w Połchowie, Sibinie, Jarzębowie i Danowicach m)

Oba zabytki leżą przy żółtym szlaku (dobrze widoczne z drogi) i są pięknie zagospodarowane jako rezerwaty archeologiczne. Do kurhanowiska prowadzi ul. Słowiańska, a na Srebrną Górę – Prosta. Dojazd do Wolina koleją i PKS ze Szczecina.

Siemirowice

Kurhany i megalit

W lesie między Siemirowicami i Oskowem rozciąga się wielki zespół kurhanów. Nie wiem czy ktoś je dokładnie zliczył, ale podawana liczba 70 nie wydaje się wcale przesadzona. Kurhany są różnych rozmiarów, budowy i w rozmaitym stanie. Większość ma sporą średnicę i jest dość wysoka, ale są i mniej okazałe, z zupełnymi ruinami włącznie. Prawie wszystkie są uszkodzone – albo przez wybieranie kamieni, albo przez wkopy, które maja tę dobra stronę, że przynajmniej można zajrzeć do wnętrza nasypów.
Niektóre z kurhanów zbudowane są wyłącznie z dużych otoczaków, inne – tylko ze znacznie mniejszych, a jeszcze inne mają nasypy kamienno-ziemne. Sprawia to wrażenie, że kurhanowisko używane było przez długi czas przez ludzi o różnych tradycjach, którzy musieli zamieszkiwać skarpy nad szeroką i żyzną doliną Bukowiny na wiele, wiele wieków zanim stanęły tam betonowe bloki wojskowego osiedla.
Archeolodzy przypisują większość tych kurhanów kulturze „łużyckiej”, ale część cmentarzyska najbliżej Oskowa ma chyba charakter megalityczny: niektóre z kopców, choć mogą być zniszczonymi kurhanami, mogły też być pierwotnie prostokątne lub trapezowate, jak te w Poganicach-Łupawie. W tej części kurhanowiska znajduje się też jego atrakcja specjalna – wspaniały grobowiec megalityczny w formie łódkowatej skrzyni. chmury pędzące po ostrym błękicie nieba, które widziałem leżąc z głowie w „dziobie” megalit, były cudownym błyskiem! Grobowiec był zapewne przykryty nasypem, ale trudno dziś domyślić się jego kształtu. To miejsce musi zrobić wrażenie swoją rozległością, zaskakującą różnorodnością i piękną okolicą, jakby na końcu świata. Pierwszych kilka kurhanów jest na lewo od niebieskiego szlaku (tj. Szlaku Krainy Lasów i Jezior) niedługo po pierwszym rozwidleniu leśnych dróg po drugiej stronie (sztucznego) jeziorka. Potem jest jakby przerwa, a za kilkaset metrów zaczyna się na dobre, po obu stronach szlaku. Jest tam też miejsce (dość szczególne na odpoczynek w kamiennym kręgu … Nomen omen, tutejsze leśnictwo nazywa się Kamieniec, a sąsiednie – Święte. Dojechać można autobusem z Lęborka.
1.maj 99
W: Pomerania Antiqua VII, 264

Wycieczka do Siemirowic

W listopadową sobotę prowadzeni przez Rysia Kapustę i jego syna Michała zwiedziliśmy kurhanowisko w Siemirowicach. Udaliśmy się tam w sile 10 osób, Rysio z Michałem pokazali nam kurhany mniej znane.
Rysio dobrze zna ten rejon, gdyż w przeszłości był mieszkańcem Siemirowic, mieszkał w pobliżu
kurhanów, i widział prace wykopaliskowe prowadzone przez archeologów.

Pytanie: Rysiek jak wyglądał dawniej ten kurhan książęcy przy którym stoimy ?, zanim został rozkopany kurhan był potężnym wzgórzem, nazwany został książęcym ze względu na swoją potężną konstrukcję.
W czasie odsłonięcia tego kurhanu przemieścić trzeba było około 300 ton piachu i kamienia.

W centrum kurhanu była urna otoczona, zabudowana wyprofilowanymi kamieniami w kształcie prostokątów z pokrywą kamienną. Na zewnątrz tego wieńca otaczającego urnę centralną były jeszcze 4 urny, prawdopodobnie były to urny z prochami żon księcia.
Po oczyszczeniu tego kurhanu okazało się że występuje tu potężne promieniowanie jonizujące.

Pytanie: Czy kurhan został rozgrzebany i zniszczony przez archeologów ?
Nie kurhan został doskonale zrekonstruowany, obłożony kamieniami przez archeologów.
Prawdopodobnie okoliczna ludność pozabierała kamienie do budowy domostw, szkoda że tak się stało, zdjęcia które wówczas wykonałem pokazują kurhan doskonale zrekonstruowany i opisany, były tablice informacyjne.

Wielką szkodą jest brak środków finansowych na zabezpieczenie tego typu zabytków liczących kilka tysięcy lat, niszczonych przez ludzi nie zdających sobie sprawy z wagi zabytku.
Przyczyną tego stanu rzeczy zapewne jest brak świadomości i wiedzy na ten temat, sądzę że ten stan ulega powoli zmianie w kierunku poznania wartości historycznej i poprzez wiedzę ochrony tego miejsca.

Promieniowanie pozytywne, wir prawoskretny, kolor radiestezyjny biały ( centrum kurhanu), na obrzeżu jest wir prawoskrętny, pozytywny, kolor radiestezyjny UV.
Idziemy dalej drogą w kierunku północnym około 80 – 100m, z drogi skręcamy w w prawo w las, teren jest płaski, równy, las mieszany sosnowo brzozowy, na pniach drzew porosty wskazujące że znajdujemy się w miejscu szczególnej energii, miejscu mocy. Jest w miarę ciepło jak na listopad około 12-13*C.
Natrafiamy na kolejny kurhan, jest rozkopany, widać 5 dużych kamieni z porostami. Trzeba tu podkreślić, że tego typu porosty rosną na kamieniach tylko w miejscach mocy. Kurhan jest jakieś 15-20 kroków od drogi.

Marcin Klebba


Na ostatnich zajęciach dotyczących pradziejów Pomorza omawiana była grupa kaszubska kultury łużyckiej, która pozostawiła swoje pochówki w Siemirowicach. Znajdują się tam kurhany ziemne i kamienno-ziemne, u których podstawy często znajdują się większe kamienie ułożone jeden obok drugiego w formie kręgu. Co ciekawe, o Siemirowicach opowiadała nam gościnnie przybyła na zajęcia pani Magdalena Tuszyńska – badaczka kultury łużyckiej i pomorskiej datowanych na koniec epoki brązu i początek epoki żelaza. Powiedziała, że na stanowisku w Siemirowicach są kurhany i kręgi kamienne. Później dodała, że archeolodzy nazywają w powyższy sposób ułożone kamienie – kręgami kamiennymi. Natomiast podobne ułożenie kamieni u podstawy kurhanów w Węsiorach jest określane terminem wieńców kamiennych. W każdym razie wytłumaczyła to zagadnienie przy pomocy zdjęć, z których wynikało, że kurhany i owe kręgi kamienne, to w rzeczywistości jedna konstrukcja, czyli na ułożony krąg z położonych jeden obok drugiego kamieni usypany był kopiec ziemny. W związku z tym nie ma tam kręgów występujących niezależnie od kurhanów.

Zdjęcia i opis Marcin Klebba

Rybno

Prusewo

Na zespół kurhanów w Prusewie trafiliśmy zupełnym przypadkiem, poszukiwaliśmy kurhanowiska w Słuchowie z opisu w Gazecie Wyborczej, którego nie znaleźliśmy, natomiast natknęliśmy się na kurhanowisko w Prusewie. Osobiście  nie uznaje dzieła przypadku, wiec zapewne zaprowadziły nas tam duchy opiekuńcze. Jechaliśmy spory kawał drogi leśnym duktem, dobrze utrzymanym poszukując Słuchowskich kurhanów, w pewnym momencie zatrzymałem się instynktownie i  wysiadłem z samochodu. Rozejrzałem się i zauważyłem charakterystyczne wzniesienia i okazało się że trafiłem na 14 kurhanów bardzo pięknie położonych. Jak widać na zdjęciach są porośnięte solidnymi bukami.
To miejsce trzeba ja k najszybciej zabezpieczyć, szczególnie kurhan przy drodze, żeby nie uległ dalszej dewastacji.
W wyprawie udział wzięli: Michaś Sodolski wraz z tatą Markiem, Michał Henig, Janusz Osowski i Eugeniusz Leciej
Zdjęcia i relację przygotował E. L.

Dużo więcej miejsc z megalitami na stronie:

http://www.kamienne.org.pl/

Reklamy

Komentarze 2 to “Megality w Polsce”

  1. marek Says:

    Dzięki za zachętę, z pewnością może być natchnieniem. Zwykle spędzam czas wolny na mazurach, w przyszłym roku zmienię marszrutę! :-)


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: