Kto sprawuje totalną kontrolę nad światowymi finansami?

01-kswnsCzy ten kto sprawuje totalną kontrolę nad światowymi finansami, pozwala lub nie na produkcję broni jądrowej, organizuje i popiera ludobójstwo Rosjan w Donbasie? Jak konkretnie działają mechanizmy kontroli? Spróbujemy to zrozumieć na przykładzie bieżących wydarzeń…

Kilka dni temu okazało się, że pomimo realizacji umów międzynarodowych, Iran będzie miał dostęp tylko do 50 mld. dolarów ze 150 leżących na jego wcześniej zmrożonych rachunkach, i to się dzieje nie pierwszy naraz.

O tym na swojej kolumnie w Sun-Sentinel poinformował w ubiegłym tygodniu pełniący obowiązki zastępcy Szefa Departamentu Skarbu USA do walki z terroryzmem i wywiadem finansowym Adam Szubin (syn rabina G. Szubina, Adam Jacob Szubin, the son of Rabbi Zvi H. Szubin).

„Wbrew twierdzeniom niektórych krytyków (umowy), Iran nie dostanie 150 mld. jako „premię” w ramach tych umów. Nie dostanie nic do czasu kiedy nie wywiąże się ze swoich kluczowych zobowiązań, wtedy znów będzie miał dostęp do swoich własnych 50 mld., znajdujących się teraz na zamrożonych rachunkach poza granicami Iranu”, – napisał w swoim artykule syn rabina.

Przy tym A. Szubin podkreślił, że obecnie republika islamska posiada ogromny dług i boryka się z poważnymi problemami, do rozwiązania których potrzebna jest suma „dosłownie 10 raz większa” od wspomnianej.

Jednocześnie przedstawiciel plemienia lichwiarzy zapewnił, że USA będą nadal sprzeciwiały się „nieustającym bezprawnym działaniom Iranu” a także „agresywnie wykorzystywać sankcje”, w związku z wspieraniem „przez Iran grup terrorystycznych, naruszających prawa człowieka i destabilizujące swą aktywnością region” (pomimo faktu, że Izrael jest globalnym sponsorem terroryzmu, prowadzenia aktów sabotażu, w tym w Iranie).

02-kswns

Tymczasem według mglistych słów wywiadu finansowego USA, restrykcje działają obecnie przeciwko ponad 200 związanych z Iranem firmom.

14 lipca 2015 roku w Wiedniu uzgodniono kompleksowy plan działania w sprawie irańskiego programu nuklearnego. Iran zobowiązał się w ciągu 15 lat nie przekroczyć 300 kg wzbogaconego uranu do 3,67% i objąć obiekty jądrowe pod pełny nadzór międzynarodowy. Jednocześnie embargo na broń nałożone przez Radę Bezpieczeństwa ONZ zostanie zachowane przez 5 lat, zakaz ten będzie dotyczył również dostaw technologii rakietowych do Iranu na okres 8 lat, eksperci MAEA będą monitorować obiekty jądrowe przez ponad 25 lat. W przypadku naruszenia warunków umowy, sankcje mogą być wznowione.

20 lipca ten plan został zatwierdzony przez Radę Bezpieczeństwa ONZ, w żadnym stopniu nie podnosząc kwestii statusu jądrowego „Izraela”.

Ponadto, po raz kolejny zademonstrowano podwójne standardy. Staje się jasne, że Iran nie otrzyma skradzionych miliardów jeszcze przynajmniej przez 15 lat.

03-kswns

DOLARY WATYKANU I PUTINA POD CZAPKĄ GLASERÓW

W tym konkretnym przypadku szefowie wywiadu finansowego Ministerstwa Skarbu USA – Dawid Cohen, Daniel Glaser i wspomniany powyżej Adam Szubin – odpowiadają za zamrożenie międzynarodowych aktyw oraz walkę o dalsze zaostrzenie sankcji przeciwko suwerennemu Iranowi.

Przypomnijmy sobie, że jednostka wywiadu finansowego powstała zaraz po zorganizowanych przez Izrael i rodzimych syjonistów z USA aktach terrorystycznych na WTC 9 września 2001 roku. Podczas wzruszającej transmisji na żywo z krwawego show wyburzenia budynków, D. Glaser ze swoim (już byłym) młodszym szefem małego oddziału Juanem Zarate prawie tego samego wieczoru wymyślił koncepcję „wojny finansowej”.

Obecnie ich departament zatrudnia 730 pracowników.

04-kswns

„Opracowaliśmy broń przyszłości” – wciąż lubi powtarzać z dumą Zarate – nominowany przez papieża Franciszka I na Ministra Finansów Watykanu (bardziej znany jako „Bank Watykański”) obserwującego Instytut Spraw Międzynarodowych.  Tzn. Ministerstwo Skarbu USA wzięło pod kontrolę cały kapitał Watykanu i wspólnie oczyściło szefostwo wywiadu finansowego z ostatniego goja.

W wyniku czego rozpoczęła się wojna Ministerstwa Skarbu USA przeciwko naszemu państwu. Tak więc w październiku 2014 roku Glaser oświadczał, że szczegółowo przemyślał jak będzie stosował „swoją” broń przeciwko Rosji. Niezmierna była wielkoduszność tego finansowego urzędnika – według jego słów, nie chce on zniszczenia gospodarki rosyjskiej a jedynie jej osłabienia.

Miesiąc po tym zablokowano rachunek „żydowskiego” oligarchy A. Rothenberga (blisko W. Putina). W wyniku czego kremlowski reżim nie wymyślił nic lepszego jak przyjęcie ustawy w sprawie odszkodowań dla wszystkich „wywiezionych do prac przymusowych” kosztem budżetu Rosji – w rezultacie zostaliśmy dwukrotnie ograbieni – przez „rosyjskich”, jak również globalnych łotrów i złodziei (zob. K.Miamlin „Dlaczego Glaserowie i „superbroń” jest silniejsza od argumentów Putina”, Instytut Wysokiego Komunitaryzmu, 25.10.1014).

05-kswns

W maju 2014 miała miejsce jeszcze jedna charakterystyczna scena dla Watykanu, postawiony w wasalną zależność od wywiadu finansowego ministra finansów USA: papież Franciszek całował ręce Żydów (obserwował to Henry Kissinger, szef komitetu syjonistycznego, starszy rabini, itd.). Tylko, że z „szacunkiem ofiar Holocaustu” nie miało to nic wspólnego. Całowanie ręki (w odróżnieniu od ukłonu, który może oznaczać po prostu głęboki szacunek) – to uznanie hierarchicznej wyższości: w rękę całowali wasale seniora, całują wierni kapłana, kapłani – biskupów. W rzeczywistości Papież przyznał, że kapłaństwo katolickie znajduje się hierarchicznie niżej od Żydów. Przy tym całkowicie został zdeptany 70 Kanon Apostolski: „Jeśli którykolwiek biskup, prezbiter, diakon lub w ogóle ktokolwiek ze stanu duchownego pości razem z Żydami lub razem z nimi świętuje, lub przyjmuje od nich dary świąteczne, takie jak: mace i temu podobne, niech będzie pozbawiony godności. Jeśli zaś to laik, należy go odłączyć od Komunii Świętej.”

06-kswns

Czy muszę wyjaśniać dlaczego 25 września 2015 słynny amerykański zboczeniec, komediant i reporter kanału informacyjnego „CBS News” Mo Rocca rozpoczął pierwsze czytanie podczas mszy papieża Franciszka, przed 18 tysiącami katolików w nowojorskim kompleksie koncertowym „Madison Square Garden”. Przy tym, sodomita Rocca jest przeciwnikiem nauki rzymsko-katolików o seksualności człowieka i w ogóle nie przejawia skruchy.

Nie wymaga specjalnego wyjaśnienia, dlaczego reżim kremlowskich kompradorów Putina tak łatwo złamał swoje słowo i oszukał Rosjan w Noworosji.

„Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje.”

(Mat.6.21)

07-kswns

GLASER W OBRONIE REŻIMU WALTZMANA I KONTROLI BANKU CENTRALNEGO FR

Nie ma w tym nic nowego. Żeby zbytnio nie wgłębiać się w historię przypomnijmy sobie rok 2000, kiedy to po dokładnym badaniu przyczyn azjatyckiej zapaści finansowej malezyjski premier Mahathir Mohamad publicznie oskarżył „żydowskich” finansowych kombinatorów o planową akcję ograbienia i zniszczenie gospodarek azjatyckich państw. Powtórzył to publicznie w 2003 r. na azjatyckim forum, w którym wzięli udział szefowie wielu krajów, w tym Putin.

Tylko wierny następca Jelcyna, który ma „doświadczenie w pracy w służbach specjalnych” jak lubią podkreślać propagandyści, niczego się nie nauczył lub nie chce się nauczyć. Jak pamiętamy, właśnie finansowy wywiad glaserów zmusił Putina do odmówienia obrony Rosjan w Donbasie, po tym jak wyśledził (i prawdopodobnie zamroził) późniejsze operacje sprzedaży długu USA na 104 mld. dolarów 5-12 marca 2014 roku. Są podstawy przypuszczać, że ta operacja była powiązana z wycofaniem sankcji dla kapitałów „najwyższej elity politycznej” Rosji.

Zresztą, nasuwa się wielkie pytanie, czyja to „elita”. „Jeżeli 500 miliardów rosyjskiej elity jest przechowywana w amerykańskich bankach, to zastanówmy się czyja to jest elita, nasza czy wasza” – celnie stwierdził Zbigniew Brzeziński.

Na podstawie dowodów pośrednich, pod kontrolą globalnej ideologicznej sekty jest Bank Centralny Rosji. Według ustnych źródeł informacji, dzisiaj podczas przyjmowania do pracy kandydaci wyjaśniają, czy mają „żydowskich” przodków.

Dlaczego? Jak powiedzieliśmy wcześniej sayanie – to Żydzi, którzy mogą zwrócić się z prośbą o pomoc do drugiego Żyda. Sayanami mogą być tylko „Żydzi czystej krwi”, zachowujący lojalność do swojego kraju, jednak czujący sympatię do państwa Izrael i z tego uczucia „żydowskiej solidarności” gotowi są pomagać gospodarce i wywiadowi tego państwa. Politolodzy nazywają to „podwójną lojalnością”, natomiast agenci kontrwywiadu nazywają „sayanów” twarzami „o podwójnym dnie” lub o „rozdwojonej liberalności”.

Tak więc, możemy zobaczyć jak struktury sieciowe tej ideologicznej sekty zastępują suwerenne narodowe zarządzanie, odsuwając te narody od dysponowania swoją materialną i intelektualną własnością i swoim losem. Żeby następnie zastąpić same narody.

GLOBALIZACJA JAKO FORMA LUDOBÓJSTWA I OPÓR PRZECIWKO NIEMU

„Jeżeli moi synowie nie zechcą wojen, to ich nie będzie” – chwaliła się w swoim czasie matka pięciu lichwiarzy, którzy utworzyli sieć banków „Kahał Rothschild” w Niemczech, Włoszech, Francji, Austrii i Anglii.

Jednak wojny się nie skończyły, a odwrotnie, nasiliły i nabrały coraz większego rozmachu, przede wszystkim z powodu przesadnych apetytów lichwiarskiej sekty. Przy czym coraz wyraźniej widać, że wojny będą prowadzone do całkowitego zniszczenia ludzi odrzucających lichwiarską ideologię.

08-kswns

„Ludobójstwo – zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i wstrzymanie urodzin w obrębie grupy, przymusowe odbieranie dzieci czy stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie.”

Od 1948 roku ONZ uznała, że przestępstwa międzynarodowe nie podlegają przedawnieniu. Zgodnie z art 375 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej podlega to karze pozbawienia wolności od 12 do 20 lat lub dożywotniego więzienia lub śmierci.

W roku 1920  „duchowy ojciec paneuropejskiego ruchu” Coudenhove-Kalergi tak planował przyszłość dla narodów Europy: „Człowiek przyszłości będzie rasy mieszanej. Dzisiejsze rasy i klasy będą stopniowo znikać ze względu na eliminację przestrzeni, czasu i uprzedzeń. Eurazjatycko-negroidalna rasa przyszłości, podobna z wyglądu do starożytnych Egipcjan, zastąpi różnorodność narodów i różnorodność jednostek. Zamiast niszczyć europejski judaizm, Europa, wbrew jej woli, uszlachetniła i wykształciła tych ludzi, popędzając ich do przyszłego statusu wiodącego narodu poprzez ten sztuczny proces ewolucyjny. Nic dziwnego w tym, że naród który uciekł z getta-więzienia, stał się duchową szlachtą Europy. Tym sposobem litościwa troskliwa Europa stworzyła nową rasę arystokratów. To się wydarzyło, gdy upadła europejska arystokracja feudalna z powodu emancypacji Żydów.”

Procesy te otrzymały dodatkowy impuls na naszych oczach w 1982 roku w czasie zaplanowanych wojen  „Wielkiego Izraela od Nilu do Eufratu” – w Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie – i kierowanego masowego przepływu emigrantów do Europy i Rosji.

09-kswns

O tym w 2011 roku bardzo szczerze w swoich wywiadach opowiedział wpływowy ideolog izraelskiej elity „hipersyjonizmu” rabin Abraham Szmulewicz, który nazwał „arabską wiosnę” błogosławieństwem dla Izraela: „Muzułmański świat pogrąży się w chaosie i to będzie pozytywny rozwój wydarzeń dla Żydów. Chaos to dobry czas aby doprowadzić sytuację pod kontrolą do żydowskiego systemu cywilizacyjnego. Teraz toczy się walka o to, kto będzie przywódcą duchowym ludzkości – Rzym (Zachód) czy Izrael… Musimy przejąć teraz pełną kontrolę w swoje ręce… Po prostu będziemy kupować arabską elitę i sami ją karmić z ręki i wychowywać… Człowiek, który dostaje wolność, w tym samym czasie powinien otrzymać instrukcje jak korzystać z tej wolności. I tę instrukcję dla ludzkości napiszemy my, Żydzi… Rozkwit żydowski przychodzi znowu w ogniu arabskich rewolucji” (zob.O. Czetwierikowa, „”Wielki Izrael” w cieniu amerykańskiej geopolityki”, Instytut Wysokiego Komunitaryzmu, pierwsza publikacja 02.11.2013).

10-kswns

Sami „Żydowscy przywódcy duchowi” w osobie paneuropejskiego lidera judaizmu Barbary Spector jeszcze w 2010 roku wzywali do zniszczenia chrześcijańskiej Europy, otwarcie przyznając, że „Żydzi są motorem tych zmian. Europę przekształcą w multikulturowy reżim, a Żydów będą nienawidzić za ich wiodącą rolę w tym procesie. Ale bez tej roli przewodniej i bez tej transformacji, Europa nie przeżyje”.

Czyli madame Widmo (Spektr) nie przebiera w groźbach.

11-kswns

Nieco później, w 2013 roku, wiceprezes Kongresu Żydowskich Gmin Wyznaniowych i Organizacji Rosji (KEROOR) rabin Zinowij Kogan rzeczywiście wyraził ten sam pogląd „wielokulturowości”, proponując aby dać korzyści imigrantom, którzy przybywają do Rosji z ich rodzinami i stworzyć specjalne tadżyckie, kirgiskie, uzbeckie itp.. szkoły, w zależności od narodowości przyjezdnych, gdzie wykładowcy również powinni być z tych republik.

Nie trudno zgadnąć, jakie konsekwencje będzie to miało dla Rosji.

W rzeczywistości, prowokuje się ludobójstwo jednocześnie kolorowych i białych przez zaplanowane i przeprowadzone „przymusowe przesiedlenia lub inne utworzenie życiowych warunków, obliczonych na fizyczne zniszczenie członków tej grupy”.

Dlatego opór przed „ideologią globalizacji” i jej szerzycielom będzie formą oporu przeciw ludobójstwu ludzkości, w tym Narodu rosyjskiego.

Cyryl Miamlin

źródło

źródło 2

Reklamy

Komentarze 2 to “Kto sprawuje totalną kontrolę nad światowymi finansami?”

  1. Adam Says:

    Właściwie postawione pytanie brzmieć powino;
    Powiedz kto nieprzerwanie zawłaszcza dla siebie prawo niepodzielnych rządów na Naszej Ziemi??? Kto siebie śmie nazywać wybrańcem, pomimo wielokrotnego sprzeniewierzenia mamonie???
    Bóg dał nam Ziemię we władanie, Bóg nam zaufał… Niestety teraz komuś się zdaje, że zacznie dysponować nami…
    … Oto prawdziwe niebezpieczeństwo.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: