Kim jest Jahwe ?

Po przeczytaniu Starego Testamentu przekonałem się, że starotestamentowy bóg Jahwe nie jest owocem fantazji starożytnych Żydów.

01-kjj

Rzeczywiście około trzech tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie pojawił się bardzo niezwykły typ. Przy czym nie był on jednym a z drużyną sobie podobnych, ale będących pod jego komendą. Od razu chcę uprzedzić czytelnika aby nie patrzył na moje badania przez pryzmat religii lub czegoś podobnego. Jestem bezstronny w znaczeniu wiary w Boga. Przeprowadzam suchą analizę tekstu oraz jego psychologicznych elementów. Tak więc po pierwsze – bóg Jahwe i jego drużyna nie są Ziemianami. Oznacza to, że są oni obcymi przybyszami z innego świata. Nie dziwcie się takim wnioskom. Zwróćmy uwagę na sposób odzywania się samego Jahwe jak również członków jego drużyny do ludzi. Używane przez nich wyrażenie „Syn Człowieczy”, w języku psychologów znane jest jako dystansowanie. Ani Jahwe ani żaden z jego towarzyszy, a jest to opisane, nie utożsamia się z ludźmi. Oni sami twierdzą, że nie są synami ludzkimi. Po drugie – nie wydaje się dziwne, że Jahwe w tamtych zamierzchłych czasach posiadał wiedzę i zdolności na poziomie współczesnym. Ten kto jest obeznany z tekstem Starego Testamentu powinien o tym wiedzieć. Jahwe obeznany jest z wirusologią, bakteriologią, medycyną, genetyką. Wie o wpływie pożywienia na organizm człowieka. Mocny jest również w socjologii i wojskowości. Wymaga przestrzegania norm zachowania właściwym współczesnemu społeczeństwu, chociaż z pewnym niuansem – o którym później…

Mało tego, do jego dyspozycji jest całkiem imponujący swoimi rozmiarami obiekt latający i kilka mniejszych. Przy czym nie latał on bynajmniej balonem a dyskopodobnym metalowym obiektem o rozmiarach kina, dodatkowo na pokładzie opisywana jest broń wydzielającą promienie. Urządzenie może latać niezależnie za pomocą strumienia. Przemieszczać się za pomocą czterech nośników zaopatrzonych w wirniki jak w helikopterze, do tego składane. Nośniki mają oparcia jak we współczesnych statkach kosmicznych zaopatrzone są w oryginalne koła. Wyposażane w manipulatory pod wirnikami, które prorok Ezechiel nazwał podobnymi do ludzkich rąk. I niczego sam tu nie wymyśliłem, zresztą nie ja to zauważyłem. Bardzo wielu ludzi już od dawna zajmuje się tym zagadnieniem. Na przykład w połowie ubiegłego wieku. Przy czym na dość wysokim poziomie. Warto przeczytać ze Starego Testamentu księgę proroka Ezechiela, tylko uważnie! Będziemy zaskoczeni treścią. W księdze opisano „chwałę Pana”, która występuje wcześniej w formie pisemnej. Po raz pierwszy w rozdziale Księgi Wyjścia. Jednak tylko po przeczytaniu Ezechiela, można dowiedzieć się, co to jest.

Mało kto wie, że starotestamentową „chwałą Pana” zajmował się wiodący specjalista, inżynier NASA Josef Blumrich. Dość dokładnie oddał on ją na rysunku. Rozwiązał on również zagadkę urządzenia sektorowych kół tej latającej „chwały pana”. Jeszcze do tego opatentował wynalazek. Ten kto widział tą rekonstrukcję od razu zawoła – „o … latający talerz!” Nie trzeba być ekspertem NASA aby zobaczyć w chwale pana dysk z bronią. Wystarczy uważnie przeczytać tekst Biblii i wyobrazić sobie co opisuje prorok. Współczesny czytelnik ma jedną przewagę nad tym z przeszłości – wiedzę i możliwość porównania ze współczesnymi lotniczo-kosmicznymi technologiami. Zrozumiałe jest, że dla starożytnych Żydów takie zjawisko jak statek kosmiczny i ten kto nim kieruje to nic innego jak Bóg, który przyleciał. Niezwykła broń za pomocą której Jahwe zabija dziesiątki tysięcy ludzi w ciągu kilku minut. Z szumem i hukiem przylatuje i odlatuje unosząc przy tym obłok, wypełniony światłem płomieni. Czasami czytając można się zdumieć, że taki opis jest umieszczony w Biblii. Ale temat latających dysków przewija się przez cały Stary Testament. Właśnie z tego powodu Jahwe budzi grozę u wszelkich narodów Bliskiego Wschodu. I dlatego Żydów boją się wszyscy, którzy na nich napadają. On pali ofiary ogniem, który się bierze znikąd. Rozłupuje skałę i rozwiera ziemię. Poraża wrzodami i innymi chorobami, które to nie były nieznane ludziom w tamtym czasie. Oczywiście w ich oczach on jest Bogiem!

https://vk.com/video-30927678_456239018?hash=831a1b16bde8b5f9

Ale co mnie zaskoczyło to ta jego „ziemska natura”. Przy czym charakter ma żałosny! Przy całej swej odmienności od ludzi zachowuje się jak mieszkaniec ziemi, jak człowiek! To jest zagadka. Przybysze mówią w zrozumiałym dla ludzi języku. Wyglądają jak ludzie, co jest doskonale opisane w przymierzu. Jedzą i piją jak ludzie. Noszą ubrania, choć nie takie jak starożytni. Prorok Ezechiel spotkał koło wejścia do hangaru dla dysków męża, który wyglądał jak błyszcząca miedź … Ez gl.40). Trudno wymyślić przyczynę takiej różnicy między pozostałymi ludźmi. Widocznie był to jakiś kombinezon. W rękach miał laskę do pomiarów i sznur. Długo i szczegółowo zapoznaje Ezechiela z urządzeniami w hangarze i całym kompleksem budynków wokół niego. Prorok został zobowiązany do udokumentowania tego w szczegółach i przekazania ludziom. Zwróćcie uwagę – ludziom! Znowu to samo. A oni to kto? Zresztą również członkowie oddziału karnego miasta z niszczycielską bronią w rękach różnią się ubraniem. Zostali wysłani przez Jahwe w celu zabicia mieszkańców Jerozolimy za czczenie innych bogów. Ale tu mamy wyjątek w opisie. Było ich sześciu, ale jeden z nich był w płóciennym ubraniu z przyborami do pisania. Ubranie pozostałych z bronią nie opisano. Ale oczywiście nie byli owinięci w płótno skoro bezdźwięcznie i skutecznie zabili większą część mieszkańców Jerozolimy. O czym poinformował Jahwe po zakończeniu operacji człowiek w płóciennym ubraniu. Kim on był? Broń wyraźnie niewielkich rozmiarów, która może zmieścić się u u każdego w dłoni. Mieszkańcy przecież nie uciekli od hałasu i krzyków. Osobiście w mojej opinii Jahwe to wyższy rangą wojskowy wśród przybyszów, który ukrył się na Ziemi przed potężniejszymi siłami. Może po wojnie bogów, która jest opisany w kronikach i legendach starożytności. Miejsce jest mu dobrze znane. Ludzie na Ziemi też. I najwyraźniej czekali na pomoc od swoich, on ze soją drużyną czekał na okręt, który ich zabierze. I aby nie tracić czasu „oswoił” sobie mały naród dla osobistych korzyści.

Ciekawi fakt prymitywności pewnych żądań Jahwe. Tak na przykład obrzęd składania ofiary jest obowiązkowy dla Żydów. Wysokie technologie i ofiary nie idą w parze ze sobą.Mięso ofiarne Jahwe spala laserem, wywołując strach u ludzi. Ale to zrozumiałe – trzeba zadziwić i zmusić do uwierzenia w siebie wielkiego. Ale dlaczego miałby to robić z takim prymitywami przy jego poziomie? Czy naprawdę potrzeby drużyny i całego kompleksu wymagały udziału całego narodu? Jahwe nader chciwie ograbia Żydów. Prowiant, skóry i tkaniny, olej i metale szlachetne. Co ciekawe ołowiu również potrzebował! Najwidoczniej Jahwe gromadził to wszystko nie dla zysku … Najprawdopodobniej była potrzeba zamieniania złota i srebra na materiały eksploatacyjne do obsługi technicznej całego parku obiektów latających. Ale z kim on się wymieniał? Można założyć, że niezbędna instalacja była w bazie. Wtedy Jahwe kupował u kogoś za złoto i srebro tylko surowce. Na przykład metal. Ale produkcja paliwa, wytop stali i inne wysokie technologii to już całe przedsięwzięcie. I widocznie w bazie to wszystko było. A pracowników trzeba nauczyć i wykarmić. Zapewnić mieszkania. To tłumaczy jego chciwość. Obsługujący bazę personel był bardzo liczny.  Najprawdopodobniej byli to Lewici wyszkoleni przez przybyszów. Podobne szkolenia obserwujemy przy budowie arki przymierza. Jahwe sam mówi do Mojżesza, że włożył mądrość i umiejętności w mistrzów żydowskich. Teren wokół kompleksu obejmował dziesiątki kilometrów kwadratowych. A w święto paschy Żydzi przynosili do bazy pięćdziesiąt tusz byków, nie licząc wiele owiec na rzeź. Wino, chleb itd. Wszystko to jest najlepiej opisany w Księdze Ezechiela. Oto wasza odpowiedź – Jahwe związał się z prymitywnym i w sumie nielicznym narodem wyłącznie ze względów utylitarnych. Oni go zabezpieczali. A ponieważ Żydów było względnie niewielu, a na pustyni nie było gdzie uciec – Jahwe mógł łatwo kontrolować swoich niewolników i karać ich w razie buntu. Co on okresowo robił za pomocą broni na swoim dysku. Piętnaście tysięcy żydów pociął laserem w ciągu kilku minut … Buntowali się i na Mojżesza zaczęli naciskać. Dla tego Jahwe uwolnił naród żydowski z niewoli egipskiej. Oni teraz byli mu dłużni…

Ale skąd się wziął Jahwe razem ze swoją świtą? Kim oni są? Żyją od wieków nie umierają, w każdym razie sam Jahwe. Jego słowa „Składałem przysięgę przodkom twoim – Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi w wierności wam”. A przecież to trzy pokolenia co najmniej. Tak bardzo rozwiniętych cywilizacji na Ziemi w tym okresie nie było. A sądząc z treści starego testamentu, Jahwe już dawno kręcił się w pobliżu Ziemi.  Wyglądali jak ludzie. Jak pogodzić łącząc nowoczesne technologie z czasem dwóch-trzech tysięcy lat wstecz? Pozostaje jedna wersja – przybysze z kosmosu dobrze znali Ziemię i jej mieszkańców. A czy nie są oni podobni do nas, a my do nich! Podobno nie daleko od układu słonecznego istnieje bardziej rozwinięta cywilizacja. Przelot z niej na Ziemię trwa kilkaset lat. Jej przedstawiciele regularnie przylatują do nas i zachowują się jak gospodarze. Najprawdopodobniej są to nasi stwórcy. Zapewne bogowie. Tylko czasem dobrzy i mili, a czasem tacy paranoicy jak Jahwe. A ziemianie potem tysiące lat w religię grają. Dobrze, że teraz można spokojnie się tym zająć.  Nastał czas dla wypowiedzenia się bez Boga. Dojrzeliśmy!

Co jeszcze ciekawego w sensie psychologii Jahwe?

On jest zdolny do przyjaźni, tak-tak, prawdziwej ludzkiej przyjaźni! Z Mojżeszem na przykład. Mojżesz był tak kochany przez Boga, że Jahwe wysłuchiwał jego opinii i często szedł mu na ustępstwa. Za Mojżesza Jahwe zabił piętnaście tysięcy żydów. Znaczy to, że życie Mojżesza dla niego było cenniejsze od narodu żydowskiego. Cały  obóz żydowski widział jak Mojżesz chodził do namiotu, jedyny z całego narodu i tam rozmawiał z Bogiem jak z przyjacielem. Przy tym z nieba spadał słup obłoku. Czasem pisze, że opadała chwała pańska. Chociaż najbliżsi krewni Mojżesza również mieli zaufanie u Jahwe. Brat Aaron, Siostra Maria i ich dzieci. Oznacza to, że przejawiał on czysto ludzkie oznaki zachowania. Nie znoszę gdy z Jahwe wierzący robią jakąś niebiańską chimerę. Nie dostępna dla nikogo abstrakcyjna istota, która kieruje wszystkim na Ziemi i nie można jej dotknąć. Ich motywy są dla mnie jasne. Stary Testament to książka bardzo prawdziwa i niczego podobnego tam nie ma. Jahwe stale komunikuje się z ludźmi. Tylko wyłącznie poprzez pośredników. Widzą go, słyszą i cierpią od niego w przypadku przewinień. I nigdzie w Testamencie nie jest powiedziane, że Jahwe jest gdzieś tam … w obłokach. Tym bardziej jego podwładni z zespołu. Jak to oni na Ziemię zstąpili. I nawet takiego Jahwe nie ukrywają. I oczywiście najbardziej unikatowy kontaktowiec to Mojżesz. Sam Jahwe przed Mojżeszem z bratem Aaronem i siostrą Marią mówi: „jeśli pojawiam się komuś w widzeniu lub we śnie, to jest coś nie tak z niewolnikiem moim Mojżeszem. W księdze w 12 rozdziale widzimy, że spadła z nieba chwała pańska, On jest wierny w całym domu moim. Usta w usta rozmawiam z nim i bezpośrednio, i obraz pana on widzi. I jak wy nie boicie się mówić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi? I poraził Marię trądem jak śniegiem. I odeszła chwała pana od namiotu spotkania – uleciał dyskolot.

02-kjj
Chwalcie Pana za rekonstrukcję Josefa Blumricha

Mojżesz wybłagał u Jahwe, aby uzdrowił jego siostrę. Jahwe uspokoił się i spełnił prośbę Mojżesza. Ale co ma tu do rzeczy niebiańska chimera? Dostaje już alergii na wierzących. Dokładniej na ich archaizm postrzegania tekstu Testamentu. Współcześni dorośli ludzie, a czytają Testament jak trzysta lat temu – dosłownie. A jeżeli już i litery świadczą o latających talerzach – zaczynają traktować to jako herezję i chowają się do butelki. Nie można na samego siebie powiedzieć tępak. Trzeba zachować twarz. Wierzący jak- nijak. A no tyle lat kretynem przeżyć. Trzeba jeszcze do tego to przyznać!

A teraz niuans, o którym mówiłem nieco wcześniej. Zadziwia taki ciekawy fakt – Jahwe zmusza do wykonywania dziesięciu przykazań i wielu innych dobrych zasad, które w sumie nie są najgorsze! Całkiem przyzwoite według ludzkich standardów moralności. Ale jedynie jeśli się to tyczy samych Żydów. Wewnątrz społeczeństwa żydowskiego. Ale w stosunku do innych narodów, które nie należą do niego można robić wszystko. Żydom wolno zabijać, rabować i gwałcić. Mają prawo nienawiści do przedstawicieli ludzkości, którzy nie czczą i jemu nie podlegają. W księdze ps.31 ciekawie opisano stosunek Żydów wobec pokonanych Madianitów. Wszystkich zabili, spalili i złupili miasto. Wzięli do niewoli kobiety i dzieci Madianitów. Ale Mojżesz i Eleazar wyszedł im naprzeciw, krzyknął – zabijcie wszystkie dzieci płci męskiej i kobiety. A wszystkie dzieci płci żeńskiej, które nie poznały jeszcze małżeńskiego łoża, pozostawcie przy życiu dla siebie … a dlaczego? Wtedy to Jahwe nakazał a Mojżesz tylko wykonał. Jakie ma prawo do dzielenia ludzi na Ziemi na swoich i nie swoich? Skąd takie pragnienie do wojny i zabójstw? Dokładnie z wojska to wyniósł. Niezrównoważony charakter, porywczość, mściwość. I to był Bóg, który stworzył wszystko? Taki ubogi i prymitywny. Nakłaniał do spustoszenia na Bliskim Wschodzie, skłócił Arabów z Żydami i nic po sobie godnego nie pozostawił. Porównajmy z piramidami w Egipcie. Porównajmy z Theo Tukanem w Meksyku, z Baalbek w Libanie. Oto gdzie „bogowie” działali! Gdzie są cuda ich technologii. Światowi historycy do tej pory się spierają. Kto to mógł zrobić? Jakimi maszynami i narzędziami cięto skały na części o wadze setek tysięcy ton. Jak cięli – na płasko. W każdym miejscu na ścianie montowali. Na wszystkich kontynentach są ślady. To byli Bogowie! I nie zabijali ludzi dziesiątkami tysięcy. I nie kazali czcić siebie. Uczyli medycyny, uprawy roli. A Jahwe tych innych bogów, nienawidził. Paranoik z kompleksem niższości. Pewnie się ich obawiał, ponieważ nie zniszczył Egiptu. Napaskudził i schował się na pustyni. Cały ten Jahwe to obcy. Gdyby był rzeczywiście wszechmogący, to nie ograniczyłby się do Arabskiej pustyni i Żydów. Na całej Ziemi było już dość rozwiniętych narodów i kultury. Nie ruszył ich nawet palcem! Nie ograniczyłby się do Bliskiego Wschodu. Chociaż chwalił się Mojżeszowi – cała Ziemia jest moja! Lepiej by powiedział, że cała Pustynia Arabska – byłoby uczciwiej.

W moim poprzednim artykule „Niewygodna Prawda Historii” widziałem to inaczej, ale zagłębiając się w tekst Starego Testamentu całkowicie rozczarowałem się jego osobą. Jego dobrą misją na Ziemi. Jego zachowanie oddaje jego niską rangę wśród prawdziwie wszechmocnych bogów. Ale okazawszy się na Ziemi bez konkurencji – odszedł w pełni! Najwyraźniej kosmiczne odległości i relatywistyczne efekty w czasie lotów kosmicznych pozwoliły mu dostać siędo  panteonu wszechmocnych, którzy odwiedzili naszą planetę. Oni polecieli do domu a on wrócił na Ziemię. Być może został „zawrócony”. I na świntuszył. Ostro powiedziane, ale dokładnie. Interesujące są też jego zniknięcia. Gdzie się podziewał razem z drużyną? Pojawia się okresowo. Dość otwarcie pojawił się po zakończeniu budowy domu pańskiego przez króla Salomona. Po okresie rządów Salomona można wyliczyć pojawienie się Jahwe w danym miejscu. „A gdy dokończył Salomon modlitwę, zstąpił ogień z nieba i strawił ofiarę całopalną i inne ofiary. I chwała Pańska napełniła cały dom. A kapłani nie mogli wejść do domu ze względu na fakt, że dom był pełen blasku chwały Pana. I wszyscy synowie Izraela, widząc jak ogień i chwała pańska zstąpiły z nieba na dom – upadli twarzą na ziemię, na pomost, i pokłonili się. A król Salomon złożył ofiarę z dwudziestu dwóch tysięcy wołów i stu dwudziestu tysięcy owiec.” Żydzi ucieszyli się. Zrobili to na chwałę … Interesujące – co wynika z tego wyrażenia w tekście Testamentu? Nie jestem mocny w chronologii, ale widzę oczywisty fakt – w końcu nastaje taki moment w historii Izraela kiedy Jahwe już się nie pojawia. Dlaczego? Mogło istnieć kilka powodów. Mógł wrócić do domu. Przylecieli obcy. Ale o tym Jahwe nikomu z proroków – pośredników nie powiedział. Mógł wreszcie zestarzeć się i umrzeć. Przecież nic nie trwa wiecznie. Mógł zginąć w wypadku dyskolotu – też wersja. Latająca technika czasami również zawodzi… Tak więc pytanie o jego zniknięcie pozostaje nadal otwarte. Jego bazy na górze nie można znaleźć do dziś. Chociaż tak naprawdę nikt jej nie szuka. A przecież nie upłynęło aż tak wiele czasu. A budowla była widoczna. Terropodobna. 250 na 250 metrów. Do tego dość chytrze urządzona. Od południowej strony jakby miejskie budowle (Ezechiel hl. 40). Może odlatując zniszczył wszystko? Zatarł ślady na wszelki wypadek. Wszystko co zostało nam po Jahwe – to Starotestamentowy zapis. Ale pisany on był nie przez samego Jahwe a naocznych świadków tamtych wydarzeń. W związku z tym konieczne jest, aby poważnie filtrować tekst. Robić poprawki na ignorancję Żydów z tamtych czasów. Na ich specyficzny stosunek do tego co się z nimi działo. Na obrazowość opisu. Chociaż są one doskonałe! Ścisłość opisów jest wystarczająca do analizy tekstu. Ach jakbym chciał znaleźć się tam, gdzie do bazy przylatuje chwała pańska i spojrzeć na ten obiekt. Spojrzeć na głowę, która wygląda jak błyszcząca miedź. Zobaczyć odśrodkowe składane wkręty cherubinów i manipulatory. Odkryć tajemnicę twarzy Jahwe. Co jest w nim takiego strasznego, że od spojrzenia na niego człowiek umierał. Czy nie był przypadkiem krokodylem?

W ogóle wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakie to bardzo ciekawe rozebrać na części Stary Testament. A Nowy Testament – głupstwo na oleju. Powtarzanie staro-babilońskiego mitu o królu Nimrodzie, królowej Semiramidzie i ich synu Tammusie. Jak również Dionizosie, Bachusie, Mitrze i tak dalej. Ten temat istniał już wiele wieków na Bliskim Wschodzie. Na długo przed chrześcijaństwem. Jedna i ta sama historia opowiedziana jeszcze raz i po nowemu. A nie faktycznie – kultowi słonecznego bóstwa. A przede wszystkim to nie ma nic wspólnego ze Starym Testamentem. Żadnego związku. To są różne historie. Chociaż religia nas „uczy”, że to wszystko to jedno i to samo. Jahwe to Bóg ojciec a Jezus to jego syn. A przecież ludzie w to wierzą nie zadając sobie trudu aby wziąć do ręki Biblię i uważnie przeczytać. Ale motywy wierzących są mi zrozumiałe – już pisałem o tym. Potrzebny jest im Bóg za wszelką cenę! Mają taką formę świadomości. Owcy. Stado potrzebuje pasterza. Owce beczą, a ci krzyczą alleluja i cieszą się przy tym jak dzieci. Być może kiedyś zrozumiem nieco więcej. Chociaż i tak posunąłem się znacznie dalej w odpowiedzi na to pytanie. Wielu mnie nie rozumie i się nie zgadza. Ale w polemice ze mną okazują pełną niewiedzę tekstu, lub ogromne zapatrzenie w boga. Jest im łatwiej żyć – jest na kogo zrzucić swoje błędy i pomyłki. Jest kogo zapytać o to, co skryte, nic nie robić – prosić i wierzyć, że się da… Ale to nie dla mnie. Uklęknął – stał się mniejszy niż człowiek. NIE BYŁO ŻADNEGO BOGA!

W.W. Kozłow

Jahwe hermafrodytą

Dodatkowe materiały:

CD:

źródło

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

***

Komentarzy 140 to “Kim jest Jahwe ?”

 1. JanusZ Says:

  Pan, mocarz wojny,
  Jahwe jest imię Jego.

  Wyj 15:3, http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=65

  • gmozabija Says:

   yahwe to jaszczur ksiezycowy mozna powiedziec pirat kosmiczny podplywa swola lodzia tj ksiezycem bojowym do innych lodzi tj innych planet i je rabuje wiecej na sympan u o

  • gmozabija Says:

   mocarz ksiezycowy mordowania i gwalcenia rasy bialej i zastepowania jej zydoarabomongolem wiecej na sympan u o

  • JanusZ Says:

   Sądzę że nie ma czegoś takiego jak „rasa”. Rasa to koncepcja kulturowa.

   Jakoś dotychczas „białej rasie” nie przeszkadzało ludobójstwo Australijczyków, Amerykanów, różnych Murzynów czy innych ludów. Wręcz można powiedzieć że ochoczo uczestniczyli w tym ludobójstwie przyjmując tłumaczenie, że oni wygrywają w Amerykach, w Afryce, w Australii i innych miejscach dlatego że są tacy inteligentni, zdolni i kreatywni.

   Co takiego się wydarzyło że „biała rasa” znalazła się w defensywie? Zabrakło inteligencji, zdolności, kreatywności? A może zmieniła się polityka tych, którzy wynajęli sobie „białą rasę” jako globalnych wykidajłów?

   Wydaje ,mi się że „biała rasa” to po prostu skundlona kultura różnych narodów Zachodniej Europy sklejona judejską podkulturą made by Hollywood. Nie ma się czym zachwycać.

   • gmozabija Says:

    slowianie nie napadali, napadali polmongolskie hybrydy czytaj zydosaksoni

   • JanusZ Says:

    Cieszę się że ustaliliśmy wspólnie, iż „biała rasa” to łobuzy, i niech szczezną za swoje zbrodnie które przez setki lat popełniali wypełniając żydowskie polecenia.

    • gmozabija Says:

     biala rasa pochodzi z andromedy galaktyki bialego czlowieka, domieszki xydoatabomongolskie czynia z niej najezdzcow, czysta rada biala np slowianska nie ma w gemach napadania wiecej na sympan u o

   • Gab Says:

    A słyszał o tym,jak duużo wcześniej mordowano i robiono niewolnikowi ze słowian? Biała rasa jest solą w oku i dla tej poczwary jahwe,jak i dla jego żydowskiego pomiotu….

    • gmozabija Says:

     yahwe to reptyl ksiezycowy ktory okupuje ziemie od 13500 lat nienawidzi pozeusowych bialych ras w tym slowian i je ustawicznie truje czym sie da, nasz zeus idzie nam z odsiecza nie dajmy sie wytruc az do jego przybycia rozsiewanymi i wszczepianymi wirusami chemia czy radiacja blog hellenandchaos

    • gmozabija Says:

     yahwe zwany tez sin/chin zmieszal sie z nami i zrobil Azjatów asinatow achinatow ktorych promuje a nas usmierca pomagaja mu w tym biznesie polmongoly tj zydy ktorych usmierci jak wykonaja zadanie jako polbrudna rase sim, sin czysta skosna wg niego, sim polskosna brudna

 2. Marek Says:

  Dobra analiza popieram

  • gmozabija Says:

   niestety jaszczur yahwe nadal istnieje mieszka w swojej planecie wojennej Levan zwanej dzis naszym ksiezycem, nic na planecie ziemia nie odbywa sie bez jego zgody kanal sympan u o

   • SłowiAnka Says:

    Gmosiu, o ile mnie moje wewnętrzne przeczucie nie myli, to na tym sztucznym satelicie Księżycu Marduka Jahwe już nie ma.
    Zstąpił w ciemne otchłanie, gdzie jest jego miejsce .
    A na Lewanie urzędują już tylko jego poplecznicy na spółkę z ziemskimi sprzedawczykami. Tak ja to czuję.🙃

    • gmozabija Says:

     jak zniknie księżyc reptyle szaraki i ich ziemskie twory tj zydoarabomongoly atakujące nas co kawalek wtedy bedzie over, poki sa plagi poty oni tu mieszaja

     • SlawoMir Says:

      skąd ma zniknąć?

     • gmozabija Says:

      no z naszej orbity, jezeli nasi zeusowi go osacza i pozabijaja jaszczury to bedzie rozbierany partiami tak zeby nie spowodowal katastrofy jakby zaczal sie oddalac w calosci bo wtedy biblijne tsunami i trzesienia i po nas w duzym skrocie

 3. SłowiAnka Says:

  Jak nowy tak i stary testament jest tworem szatańskiej rasy Jahwe czyli dzisiejszych chazarów. Ja nie wierzę żadnym ich pismom, mam swój głęboki intuicyjny odbiór i tego się trzymam. PRAWDA wkrótce wypłynie całkowicie na górę.

  wt., 13.07.2021, 06:38 użytkownik treborok napisał:

  > gówno prada:) commented: „Nie nalezy dosłownie interpretować wizji > ezekiela…. żydzi wiedzą co oznacza i tłumaczyli wiele razy … > poszukajcie…. to jest opis wyobrażenia znaków zodiaku czy coś takiego , > nie pamietam juz … poczytajcie sobie > https://www.starmythworld.com/mathis” >

 4. gmozabija Says:

  ezekiel to demon reptyla ksiezycowego yahwe, gadal wszystko przeciw bialej rasie tj gojom gogom magogom

 5. 40i4wisla Says:

  Jeżeli udało się raz zatrzymać gospodarkę, to dlaczego nie możnaby tego powtarzać znowu i znowu, po raz kolejny, do czasu aż przejmą na własność całe państwa giga światowe korporacje tworząc jeden światowy rząd? (takie proroctwo mamy w ostatniej księdze biblii) Dzięki nie byle jaszczurowi a samemu JHWH Czy wiesz że, na początku plandemi, wojny biologicznej powstrzymano loty samolotów z Wuhan do innych miast Chin? Natomiast loty z Wuhan do innych narodów odbywały się bez przeszkód…

  Wracając do proroctwa, co prawda Biblia nie używa wyrażenia „światowy rząd” czy „światowa waluta” w odniesieniu do czasów ostatecznych. Natomiast dostarcza nam wystarczających dowodów, abyśmy mogli wyciągnąć wniosek, że obie te rzeczy będą istnieć pod rządami Antychrysta w dniach ostatecznych.

  W swojej apokaliptycznej wizji w Ks. Objawienia, apostoł Jan widzi piereszą „bestię”, nazywaną przez wielu Antychrystem, z czym sie nie zgadzam, wychodzącą z morza (tłumów ludzi i narodów). Ta bestia ma siedem głów i dziesięć rogów (Ks. Objawienia 13.1) Po prostu ma swoich uczniów. Bardzo ważną role odegra 12 małp Antychrysta (druga bestia) przez 3,5 roku, kopiując działalność Jezusa, tyle że będzie to zwiedzenie, nieudolne małpowanie. Łącząc tę wizję (otrzymaną od JHWH) z podobną wizją Daniela (Ks. Daniela 7.16-24), możemy dojść do wniosku, że pewnego rodzaju światowy system polityczny zostanie wprowadzony przez którąś bestię, najsilniejszy „róg”, który pokona trzech z dziesięciu królów i zapłaci za to wojną. Związek dziesięciu narodów jest również widoczny w wyobrażeniu posągu Daniela w Ks. Daniela 2.41-42. W tej wizji ostateczny światowy rząd składający się z dziesięciu bytów jest reprezentowany przez dziesięć palców posągu. Kimkolwiek jest tych dziesięciu i jakkolwiek dojdą do władzy, Pismo jasno mówi, że bestia powstanie do potęgi ich władzy i stanie się najwybitniejszym królem spośród nich. W końcu, inni królowie będą posłuszni jego rozkazom. Warto teraz zrobić listę dziesięciu dyktatorów, królów wciąż utrzymujących się u władzy. Państw nieuwzględniających przepisów chroniących prawa człowieka. Moja lista to: – Syria, Tadżykistan, Kazachstan, Zimbabwe, Białoruś, Suazi, Gwinea Równikowa, Korea Północna, Erytrea, Sudan… tam chrześcijanie nie mają prawa bytu na jakimkolwiek stanowisku kierowniczym. Sprawdź współczesną historię tych państw.

  Jan autor ostatniej księgi biblii opisuje władcę tego ogromnego królestwa jako tego, który posiada moc i wielką władzę, nadaną mu przez samego szatana (Ks. Objawienia 13.2). Otrzymuje on uwielbienie od całego świata (13.3-4) i ma władzę nad każdym plemieniem, ludem, językiem i narodem (13.7). Z tego opisu, logiczne jest założenie, że ta osoba jest przywódcą światowego rządu, który jest uznany, rozpoznany jako suweren wobec innych rządów. Do tej pory trudno było sobie wyobrazić, w jaki sposób tak różnorodne rządy, jakie obecnie są u władzy, podporządkowałyby się jednemu władcy. Współczesna broń biologiczna i szczepionki mRNA, których nie da się usunąć z ciała tak jak nabój wystrzelony z pistoletu, wyraźnie przybliża jedną teorię ściśle związaną z ostatnią księgą Biblii. Wszystkie znaki na niebie i ziemi, owoce, dowody, odkrycia naukowe, cenzura tych odkryć, patenty ich chroniące, możliwości medyczne, przeszczepy większości narządów, modyfikacje genetyczne wskazują na antypapieża z Argentyny jako pierwszą bestię. Jednym z logicznych dowodów jest to, że katastrofy i plagi opisane w Ks. Objawienia jako wyroki pieczęci i trąby (rozdziały 6–11) będą tak druzgocące i stworzą tak wielki, globalny kryzys, że ludzie przylgną do każdego, kto obieca ulgę/uwolnienie od cierpień. Widzimy to w trakcie obecnej plandemii i ludzi lgnących do tego co obiecują rządzący, bez względu na ostrzeżenia naukowców . . . za to bardzo popularne jest reklamowanie szczepionek mRNA z komórkami abortowanych, zamordowanych istot przez antypapieża z Argentyny zrównującego np. bałwana budde z Jezusem…

  Gdy zdobędą władzę pierwsza bestia Bergoglio i druga bestia (Antychryst) upewnia mnie w tym proroctwo z rozdziału 17 i wersety 10 i 11 I siedmiu jest królów:
  pięciu upadło,
  jeden istnieje,
  inny jeszcze nie przyszedł,
  a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
  11 A Bestia, która była i nie ma jej,
  i ona jest ósmym,
  a jest spośród siedmiu
  i zdąża na zagładę.

  Gdy porównamy to do państwa Watykan powstałym w 1929 roku, dzięki traktatom laterańskim, oraz weźmiemy pod uwagę królów, papieży obejmujących władzę w tym państwie to zrozumiemy, że szóstym jest Polak papież. Pięciu przed nim upadło, siódmym na krótko panującym jest Niemiec. Natomiast bestia jest ósmym, antypapież z Argentyny. Wspierająca go moc (szatan, smok z Chin, plandemia z Wuchan) będą dążyć do ustanowienia całkowitej kontroli wobec wszystkich ludzi na świecie. Ich ostatecznym celem jest otrzymanie uwielbienia szatana o jakie zabiegał od momentu wyrzucenia go z nieba (Ks. Izajasza 14.12-14). Jednym ze sposobów osiągnięcia tego jest poprzez kontrolowanie handlu i tutaj pojawi się koncepcja światowej waluty (bitcoin lub etherium wpisuje się tu idealnie). Ks. Objawienia 13.16-17 opisuje pewien rodzaj znaku satanistycznego , który będzie potrzebny do kupowania i sprzedawania. Każdy kto odmówi przyjęcia znaku, nie będzie mógł kupować jedzenia, ubrań lub innych potrzebnych rzeczy. Gdy zainteresujesz się technologią 6G szybko dojdziesz do wniosku, to się dzieje tu i teraz, a wprowadzone zostanie w 2030roku, to nie są żadne teorie spiskowe ani bajki wyssane z palca. Bez wątpienia spora część ludzi na świecie przyjmie znak szatana, implant umożliwiający handel tylko po to, aby przeżyć. Werset 16 jasno mówi, że to będzie uniwersalny system w którym każdy, bogaty i biedny, wielki i mały będzie nosił znak na ręce lub czole. Istnieje wiele spekulacji na temat tego, jak dokładnie ten znak zostanie umieszczony, ale dostępne obecnie technologie mogą w łatwy sposób to osiągnąć.
  Przedsmak tej łatwości wprowadzania widzimy w dzisiejszych eksperymentalnych szczepionkach.

  Dla wytrwałych bardziej szczegółowe opisy jezuito-chaldejczyków z których wywodzi się Bergogolio, niszczących niegdyś wiarę naszych przodków w okresie kontreformacji, komuny i w czasach współczesnych poniżej:

 6. jan Says:

  Jahwe Jest Bogiem Prawdy i Miłosci

  Mysle ze autor artykuly popelnia wiele bledow natury logicznej w analizie BIbli i ocenie Boga JAHWE [JEHOWA] .Perspektywa postrzegania rzeczywistosci ,slabego czlowieka jest bardzo waska i krutkowzroczna. Mowi JAHWE ,,Drogi moje nie sa waszymi drogami a mysli moje nie sa waszymi myslami,, Przypisuje autor JAHWE kwrozercze instynkty tymczasm JAHWE na kartach calego Starego Testamentu.zada od ludzi wysokiej empati jest to przewodnia mysl u Izajasza Ejzechiela i innych Prorokow kierownych duchem JAHWE. Mowi JAHWE ,Rece wasze sa pelne krwi Obmyjcie sie czysci badzcie .Usuncie zlo uczynkow waszych sprzed moich oczu. Przestancie czynic zlo,zaprawiajcie sie w dobrym Troszczcie sie o sprawiedliwosc,wspomagacie ucisnionego oddajcie slusznosc sierocie w obronie wdowy stawajcie,, Czy tak wypowiada sie okrutny tyran jakim autor widzi JAHWE. czy tylko zawodzi autora rozum wynikajacy z pychy. Pragnieniem JAHWE jest by miejscem szczesliwym byla cala planeta Ziemia a stary testament i historia Zydow jako narodu wybranego to sa etapy tego planu rozciagnietego na tysiaclecia a wiec w perspektywie jakie czowiek nie obejmuje rozumem,wiec wybory jakie dokonuaja sie wludziach sa wyborami serca i one sa kryterium prawdy Nauka Jezusa jako wyslannika JAHWE ktory daje nowy nakaz mlosci jest wlasnie nawyzszym pragnieniem JAHWE Nowe Niebo i Nowa Ziemia oto cel JAHWE ktory na pewno zostanie spelniony..

  • treborok Says:

   Cóż … zastanawiam się czy Ty i tobie podobni są w stanie otworzyć umysł i duszę aby spojrzeć na temat z innej strony? Jeśli nie jesteście w stanie tego pojąć to, zastanawiam mnie, dlaczego większość ludzi ma też ten problem? Przecież rodzimy się równi a potem z jakichś przyczyn większość zaczyna błądzić i zmusza mniejszość do podporządkowania się tejże większości. Moim zdaniem jest to przyczyna obecnego stanu społeczno moralnego na świecie. Napisałem to w uproszczeniu aby nie zaśmiecać tematu. Kto będzie miał zrozumieć ten zrozumie.
   Pozdrawiam


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: