Kim jest Jahwe ?

Po przeczytaniu Starego Testamentu przekonałem się, że starotestamentowy bóg Jahwe nie jest owocem fantazji starożytnych Żydów.

01-kjj

Rzeczywiście około trzech tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie pojawił się bardzo niezwykły typ. Przy czym nie był on jednym a z drużyną sobie podobnych, ale będących pod jego komendą. Od razu chcę uprzedzić czytelnika aby nie patrzył na moje badania przez pryzmat religii lub czegoś podobnego. Jestem bezstronny w znaczeniu wiary w Boga. Przeprowadzam suchą analizę tekstu oraz jego psychologicznych elementów. Tak więc po pierwsze – bóg Jahwe i jego drużyna nie są Ziemianami. Oznacza to, że są oni obcymi przybyszami z innego świata. Nie dziwcie się takim wnioskom. Zwróćmy uwagę na sposób odzywania się samego Jahwe jak również członków jego drużyny do ludzi. Używane przez nich wyrażenie „Syn Człowieczy”, w języku psychologów znane jest jako dystansowanie. Ani Jahwe ani żaden z jego towarzyszy, a jest to opisane, nie utożsamia się z ludźmi. Oni sami twierdzą, że nie są synami ludzkimi. Po drugie – nie wydaje się dziwne, że Jahwe w tamtych zamierzchłych czasach posiadał wiedzę i zdolności na poziomie współczesnym. Ten kto jest obeznany z tekstem Starego Testamentu powinien o tym wiedzieć. Jahwe obeznany jest z wirusologią, bakteriologią, medycyną, genetyką. Wie o wpływie pożywienia na organizm człowieka. Mocny jest również w socjologii i wojskowości. Wymaga przestrzegania norm zachowania właściwym współczesnemu społeczeństwu, chociaż z pewnym niuansem – o którym później…

Mało tego, do jego dyspozycji jest całkiem imponujący swoimi rozmiarami obiekt latający i kilka mniejszych. Przy czym nie latał on bynajmniej balonem a dyskopodobnym metalowym obiektem o rozmiarach kina, dodatkowo na pokładzie opisywana jest broń wydzielającą promienie. Urządzenie może latać niezależnie za pomocą strumienia. Przemieszczać się za pomocą czterech nośników zaopatrzonych w wirniki jak w helikopterze, do tego składane. Nośniki mają oparcia jak we współczesnych statkach kosmicznych zaopatrzone są w oryginalne koła. Wyposażane w manipulatory pod wirnikami, które prorok Ezechiel nazwał podobnymi do ludzkich rąk. I niczego sam tu nie wymyśliłem, zresztą nie ja to zauważyłem. Bardzo wielu ludzi już od dawna zajmuje się tym zagadnieniem. Na przykład w połowie ubiegłego wieku. Przy czym na dość wysokim poziomie. Warto przeczytać ze Starego Testamentu księgę proroka Ezechiela, tylko uważnie! Będziemy zaskoczeni treścią. W księdze opisano „chwałę Pana”, która występuje wcześniej w formie pisemnej. Po raz pierwszy w rozdziale Księgi Wyjścia. Jednak tylko po przeczytaniu Ezechiela, można dowiedzieć się, co to jest.

Mało kto wie, że starotestamentową „chwałą Pana” zajmował się wiodący specjalista, inżynier NASA Josef Blumrich. Dość dokładnie oddał on ją na rysunku. Rozwiązał on również zagadkę urządzenia sektorowych kół tej latającej „chwały pana”. Jeszcze do tego opatentował wynalazek. Ten kto widział tą rekonstrukcję od razu zawoła – „o … latający talerz!” Nie trzeba być ekspertem NASA aby zobaczyć w chwale pana dysk z bronią. Wystarczy uważnie przeczytać tekst Biblii i wyobrazić sobie co opisuje prorok. Współczesny czytelnik ma jedną przewagę nad tym z przeszłości – wiedzę i możliwość porównania ze współczesnymi lotniczo-kosmicznymi technologiami. Zrozumiałe jest, że dla starożytnych Żydów takie zjawisko jak statek kosmiczny i ten kto nim kieruje to nic innego jak Bóg, który przyleciał. Niezwykła broń za pomocą której Jahwe zabija dziesiątki tysięcy ludzi w ciągu kilku minut. Z szumem i hukiem przylatuje i odlatuje unosząc przy tym obłok, wypełniony światłem płomieni. Czasami czytając można się zdumieć, że taki opis jest umieszczony w Biblii. Ale temat latających dysków przewija się przez cały Stary Testament. Właśnie z tego powodu Jahwe budzi grozę u wszelkich narodów Bliskiego Wschodu. I dlatego Żydów boją się wszyscy, którzy na nich napadają. On pali ofiary ogniem, który się bierze znikąd. Rozłupuje skałę i rozwiera ziemię. Poraża wrzodami i innymi chorobami, które to nie były nieznane ludziom w tamtym czasie. Oczywiście w ich oczach on jest Bogiem!

https://vk.com/video-30927678_456239018?hash=831a1b16bde8b5f9

Ale co mnie zaskoczyło to ta jego „ziemska natura”. Przy czym charakter ma żałosny! Przy całej swej odmienności od ludzi zachowuje się jak mieszkaniec ziemi, jak człowiek! To jest zagadka. Przybysze mówią w zrozumiałym dla ludzi języku. Wyglądają jak ludzie, co jest doskonale opisane w przymierzu. Jedzą i piją jak ludzie. Noszą ubrania, choć nie takie jak starożytni. Prorok Ezechiel spotkał koło wejścia do hangaru dla dysków męża, który wyglądał jak błyszcząca miedź … Ez gl.40). Trudno wymyślić przyczynę takiej różnicy między pozostałymi ludźmi. Widocznie był to jakiś kombinezon. W rękach miał laskę do pomiarów i sznur. Długo i szczegółowo zapoznaje Ezechiela z urządzeniami w hangarze i całym kompleksem budynków wokół niego. Prorok został zobowiązany do udokumentowania tego w szczegółach i przekazania ludziom. Zwróćcie uwagę – ludziom! Znowu to samo. A oni to kto? Zresztą również członkowie oddziału karnego miasta z niszczycielską bronią w rękach różnią się ubraniem. Zostali wysłani przez Jahwe w celu zabicia mieszkańców Jerozolimy za czczenie innych bogów. Ale tu mamy wyjątek w opisie. Było ich sześciu, ale jeden z nich był w płóciennym ubraniu z przyborami do pisania. Ubranie pozostałych z bronią nie opisano. Ale oczywiście nie byli owinięci w płótno skoro bezdźwięcznie i skutecznie zabili większą część mieszkańców Jerozolimy. O czym poinformował Jahwe po zakończeniu operacji człowiek w płóciennym ubraniu. Kim on był? Broń wyraźnie niewielkich rozmiarów, która może zmieścić się u u każdego w dłoni. Mieszkańcy przecież nie uciekli od hałasu i krzyków. Osobiście w mojej opinii Jahwe to wyższy rangą wojskowy wśród przybyszów, który ukrył się na Ziemi przed potężniejszymi siłami. Może po wojnie bogów, która jest opisany w kronikach i legendach starożytności. Miejsce jest mu dobrze znane. Ludzie na Ziemi też. I najwyraźniej czekali na pomoc od swoich, on ze soją drużyną czekał na okręt, który ich zabierze. I aby nie tracić czasu „oswoił” sobie mały naród dla osobistych korzyści.

Ciekawi fakt prymitywności pewnych żądań Jahwe. Tak na przykład obrzęd składania ofiary jest obowiązkowy dla Żydów. Wysokie technologie i ofiary nie idą w parze ze sobą.Mięso ofiarne Jahwe spala laserem, wywołując strach u ludzi. Ale to zrozumiałe – trzeba zadziwić i zmusić do uwierzenia w siebie wielkiego. Ale dlaczego miałby to robić z takim prymitywami przy jego poziomie? Czy naprawdę potrzeby drużyny i całego kompleksu wymagały udziału całego narodu? Jahwe nader chciwie ograbia Żydów. Prowiant, skóry i tkaniny, olej i metale szlachetne. Co ciekawe ołowiu również potrzebował! Najwidoczniej Jahwe gromadził to wszystko nie dla zysku … Najprawdopodobniej była potrzeba zamieniania złota i srebra na materiały eksploatacyjne do obsługi technicznej całego parku obiektów latających. Ale z kim on się wymieniał? Można założyć, że niezbędna instalacja była w bazie. Wtedy Jahwe kupował u kogoś za złoto i srebro tylko surowce. Na przykład metal. Ale produkcja paliwa, wytop stali i inne wysokie technologii to już całe przedsięwzięcie. I widocznie w bazie to wszystko było. A pracowników trzeba nauczyć i wykarmić. Zapewnić mieszkania. To tłumaczy jego chciwość. Obsługujący bazę personel był bardzo liczny.  Najprawdopodobniej byli to Lewici wyszkoleni przez przybyszów. Podobne szkolenia obserwujemy przy budowie arki przymierza. Jahwe sam mówi do Mojżesza, że włożył mądrość i umiejętności w mistrzów żydowskich. Teren wokół kompleksu obejmował dziesiątki kilometrów kwadratowych. A w święto paschy Żydzi przynosili do bazy pięćdziesiąt tusz byków, nie licząc wiele owiec na rzeź. Wino, chleb itd. Wszystko to jest najlepiej opisany w Księdze Ezechiela. Oto wasza odpowiedź – Jahwe związał się z prymitywnym i w sumie nielicznym narodem wyłącznie ze względów utylitarnych. Oni go zabezpieczali. A ponieważ Żydów było względnie niewielu, a na pustyni nie było gdzie uciec – Jahwe mógł łatwo kontrolować swoich niewolników i karać ich w razie buntu. Co on okresowo robił za pomocą broni na swoim dysku. Piętnaście tysięcy żydów pociął laserem w ciągu kilku minut … Buntowali się i na Mojżesza zaczęli naciskać. Dla tego Jahwe uwolnił naród żydowski z niewoli egipskiej. Oni teraz byli mu dłużni…

Ale skąd się wziął Jahwe razem ze swoją świtą? Kim oni są? Żyją od wieków nie umierają, w każdym razie sam Jahwe. Jego słowa „Składałem przysięgę przodkom twoim – Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi w wierności wam”. A przecież to trzy pokolenia co najmniej. Tak bardzo rozwiniętych cywilizacji na Ziemi w tym okresie nie było. A sądząc z treści starego testamentu, Jahwe już dawno kręcił się w pobliżu Ziemi.  Wyglądali jak ludzie. Jak pogodzić łącząc nowoczesne technologie z czasem dwóch-trzech tysięcy lat wstecz? Pozostaje jedna wersja – przybysze z kosmosu dobrze znali Ziemię i jej mieszkańców. A czy nie są oni podobni do nas, a my do nich! Podobno nie daleko od układu słonecznego istnieje bardziej rozwinięta cywilizacja. Przelot z niej na Ziemię trwa kilkaset lat. Jej przedstawiciele regularnie przylatują do nas i zachowują się jak gospodarze. Najprawdopodobniej są to nasi stwórcy. Zapewne bogowie. Tylko czasem dobrzy i mili, a czasem tacy paranoicy jak Jahwe. A ziemianie potem tysiące lat w religię grają. Dobrze, że teraz można spokojnie się tym zająć.  Nastał czas dla wypowiedzenia się bez Boga. Dojrzeliśmy!

Co jeszcze ciekawego w sensie psychologii Jahwe?

On jest zdolny do przyjaźni, tak-tak, prawdziwej ludzkiej przyjaźni! Z Mojżeszem na przykład. Mojżesz był tak kochany przez Boga, że Jahwe wysłuchiwał jego opinii i często szedł mu na ustępstwa. Za Mojżesza Jahwe zabił piętnaście tysięcy żydów. Znaczy to, że życie Mojżesza dla niego było cenniejsze od narodu żydowskiego. Cały  obóz żydowski widział jak Mojżesz chodził do namiotu, jedyny z całego narodu i tam rozmawiał z Bogiem jak z przyjacielem. Przy tym z nieba spadał słup obłoku. Czasem pisze, że opadała chwała pańska. Chociaż najbliżsi krewni Mojżesza również mieli zaufanie u Jahwe. Brat Aaron, Siostra Maria i ich dzieci. Oznacza to, że przejawiał on czysto ludzkie oznaki zachowania. Nie znoszę gdy z Jahwe wierzący robią jakąś niebiańską chimerę. Nie dostępna dla nikogo abstrakcyjna istota, która kieruje wszystkim na Ziemi i nie można jej dotknąć. Ich motywy są dla mnie jasne. Stary Testament to książka bardzo prawdziwa i niczego podobnego tam nie ma. Jahwe stale komunikuje się z ludźmi. Tylko wyłącznie poprzez pośredników. Widzą go, słyszą i cierpią od niego w przypadku przewinień. I nigdzie w Testamencie nie jest powiedziane, że Jahwe jest gdzieś tam … w obłokach. Tym bardziej jego podwładni z zespołu. Jak to oni na Ziemię zstąpili. I nawet takiego Jahwe nie ukrywają. I oczywiście najbardziej unikatowy kontaktowiec to Mojżesz. Sam Jahwe przed Mojżeszem z bratem Aaronem i siostrą Marią mówi: „jeśli pojawiam się komuś w widzeniu lub we śnie, to jest coś nie tak z niewolnikiem moim Mojżeszem. W księdze w 12 rozdziale widzimy, że spadła z nieba chwała pańska, On jest wierny w całym domu moim. Usta w usta rozmawiam z nim i bezpośrednio, i obraz pana on widzi. I jak wy nie boicie się mówić przeciwko mojemu słudze Mojżeszowi? I poraził Marię trądem jak śniegiem. I odeszła chwała pana od namiotu spotkania – uleciał dyskolot.

02-kjj
Chwalcie Pana za rekonstrukcję Josefa Blumricha

Mojżesz wybłagał u Jahwe, aby uzdrowił jego siostrę. Jahwe uspokoił się i spełnił prośbę Mojżesza. Ale co ma tu do rzeczy niebiańska chimera? Dostaje już alergii na wierzących. Dokładniej na ich archaizm postrzegania tekstu Testamentu. Współcześni dorośli ludzie, a czytają Testament jak trzysta lat temu – dosłownie. A jeżeli już i litery świadczą o latających talerzach – zaczynają traktować to jako herezję i chowają się do butelki. Nie można na samego siebie powiedzieć tępak. Trzeba zachować twarz. Wierzący jak- nijak. A no tyle lat kretynem przeżyć. Trzeba jeszcze do tego to przyznać!

A teraz niuans, o którym mówiłem nieco wcześniej. Zadziwia taki ciekawy fakt – Jahwe zmusza do wykonywania dziesięciu przykazań i wielu innych dobrych zasad, które w sumie nie są najgorsze! Całkiem przyzwoite według ludzkich standardów moralności. Ale jedynie jeśli się to tyczy samych Żydów. Wewnątrz społeczeństwa żydowskiego. Ale w stosunku do innych narodów, które nie należą do niego można robić wszystko. Żydom wolno zabijać, rabować i gwałcić. Mają prawo nienawiści do przedstawicieli ludzkości, którzy nie czczą i jemu nie podlegają. W księdze ps.31 ciekawie opisano stosunek Żydów wobec pokonanych Madianitów. Wszystkich zabili, spalili i złupili miasto. Wzięli do niewoli kobiety i dzieci Madianitów. Ale Mojżesz i Eleazar wyszedł im naprzeciw, krzyknął – zabijcie wszystkie dzieci płci męskiej i kobiety. A wszystkie dzieci płci żeńskiej, które nie poznały jeszcze małżeńskiego łoża, pozostawcie przy życiu dla siebie … a dlaczego? Wtedy to Jahwe nakazał a Mojżesz tylko wykonał. Jakie ma prawo do dzielenia ludzi na Ziemi na swoich i nie swoich? Skąd takie pragnienie do wojny i zabójstw? Dokładnie z wojska to wyniósł. Niezrównoważony charakter, porywczość, mściwość. I to był Bóg, który stworzył wszystko? Taki ubogi i prymitywny. Nakłaniał do spustoszenia na Bliskim Wschodzie, skłócił Arabów z Żydami i nic po sobie godnego nie pozostawił. Porównajmy z piramidami w Egipcie. Porównajmy z Theo Tukanem w Meksyku, z Baalbek w Libanie. Oto gdzie „bogowie” działali! Gdzie są cuda ich technologii. Światowi historycy do tej pory się spierają. Kto to mógł zrobić? Jakimi maszynami i narzędziami cięto skały na części o wadze setek tysięcy ton. Jak cięli – na płasko. W każdym miejscu na ścianie montowali. Na wszystkich kontynentach są ślady. To byli Bogowie! I nie zabijali ludzi dziesiątkami tysięcy. I nie kazali czcić siebie. Uczyli medycyny, uprawy roli. A Jahwe tych innych bogów, nienawidził. Paranoik z kompleksem niższości. Pewnie się ich obawiał, ponieważ nie zniszczył Egiptu. Napaskudził i schował się na pustyni. Cały ten Jahwe to obcy. Gdyby był rzeczywiście wszechmogący, to nie ograniczyłby się do Arabskiej pustyni i Żydów. Na całej Ziemi było już dość rozwiniętych narodów i kultury. Nie ruszył ich nawet palcem! Nie ograniczyłby się do Bliskiego Wschodu. Chociaż chwalił się Mojżeszowi – cała Ziemia jest moja! Lepiej by powiedział, że cała Pustynia Arabska – byłoby uczciwiej.

W moim poprzednim artykule „Niewygodna Prawda Historii” widziałem to inaczej, ale zagłębiając się w tekst Starego Testamentu całkowicie rozczarowałem się jego osobą. Jego dobrą misją na Ziemi. Jego zachowanie oddaje jego niską rangę wśród prawdziwie wszechmocnych bogów. Ale okazawszy się na Ziemi bez konkurencji – odszedł w pełni! Najwyraźniej kosmiczne odległości i relatywistyczne efekty w czasie lotów kosmicznych pozwoliły mu dostać siędo  panteonu wszechmocnych, którzy odwiedzili naszą planetę. Oni polecieli do domu a on wrócił na Ziemię. Być może został „zawrócony”. I na świntuszył. Ostro powiedziane, ale dokładnie. Interesujące są też jego zniknięcia. Gdzie się podziewał razem z drużyną? Pojawia się okresowo. Dość otwarcie pojawił się po zakończeniu budowy domu pańskiego przez króla Salomona. Po okresie rządów Salomona można wyliczyć pojawienie się Jahwe w danym miejscu. „A gdy dokończył Salomon modlitwę, zstąpił ogień z nieba i strawił ofiarę całopalną i inne ofiary. I chwała Pańska napełniła cały dom. A kapłani nie mogli wejść do domu ze względu na fakt, że dom był pełen blasku chwały Pana. I wszyscy synowie Izraela, widząc jak ogień i chwała pańska zstąpiły z nieba na dom – upadli twarzą na ziemię, na pomost, i pokłonili się. A król Salomon złożył ofiarę z dwudziestu dwóch tysięcy wołów i stu dwudziestu tysięcy owiec.” Żydzi ucieszyli się. Zrobili to na chwałę … Interesujące – co wynika z tego wyrażenia w tekście Testamentu? Nie jestem mocny w chronologii, ale widzę oczywisty fakt – w końcu nastaje taki moment w historii Izraela kiedy Jahwe już się nie pojawia. Dlaczego? Mogło istnieć kilka powodów. Mógł wrócić do domu. Przylecieli obcy. Ale o tym Jahwe nikomu z proroków – pośredników nie powiedział. Mógł wreszcie zestarzeć się i umrzeć. Przecież nic nie trwa wiecznie. Mógł zginąć w wypadku dyskolotu – też wersja. Latająca technika czasami również zawodzi… Tak więc pytanie o jego zniknięcie pozostaje nadal otwarte. Jego bazy na górze nie można znaleźć do dziś. Chociaż tak naprawdę nikt jej nie szuka. A przecież nie upłynęło aż tak wiele czasu. A budowla była widoczna. Terropodobna. 250 na 250 metrów. Do tego dość chytrze urządzona. Od południowej strony jakby miejskie budowle (Ezechiel hl. 40). Może odlatując zniszczył wszystko? Zatarł ślady na wszelki wypadek. Wszystko co zostało nam po Jahwe – to Starotestamentowy zapis. Ale pisany on był nie przez samego Jahwe a naocznych świadków tamtych wydarzeń. W związku z tym konieczne jest, aby poważnie filtrować tekst. Robić poprawki na ignorancję Żydów z tamtych czasów. Na ich specyficzny stosunek do tego co się z nimi działo. Na obrazowość opisu. Chociaż są one doskonałe! Ścisłość opisów jest wystarczająca do analizy tekstu. Ach jakbym chciał znaleźć się tam, gdzie do bazy przylatuje chwała pańska i spojrzeć na ten obiekt. Spojrzeć na głowę, która wygląda jak błyszcząca miedź. Zobaczyć odśrodkowe składane wkręty cherubinów i manipulatory. Odkryć tajemnicę twarzy Jahwe. Co jest w nim takiego strasznego, że od spojrzenia na niego człowiek umierał. Czy nie był przypadkiem krokodylem?

W ogóle wiele osób nie zdaje sobie sprawy jakie to bardzo ciekawe rozebrać na części Stary Testament. A Nowy Testament – głupstwo na oleju. Powtarzanie staro-babilońskiego mitu o królu Nimrodzie, królowej Semiramidzie i ich synu Tammusie. Jak również Dionizosie, Bachusie, Mitrze i tak dalej. Ten temat istniał już wiele wieków na Bliskim Wschodzie. Na długo przed chrześcijaństwem. Jedna i ta sama historia opowiedziana jeszcze raz i po nowemu. A nie faktycznie – kultowi słonecznego bóstwa. A przede wszystkim to nie ma nic wspólnego ze Starym Testamentem. Żadnego związku. To są różne historie. Chociaż religia nas „uczy”, że to wszystko to jedno i to samo. Jahwe to Bóg ojciec a Jezus to jego syn. A przecież ludzie w to wierzą nie zadając sobie trudu aby wziąć do ręki Biblię i uważnie przeczytać. Ale motywy wierzących są mi zrozumiałe – już pisałem o tym. Potrzebny jest im Bóg za wszelką cenę! Mają taką formę świadomości. Owcy. Stado potrzebuje pasterza. Owce beczą, a ci krzyczą alleluja i cieszą się przy tym jak dzieci. Być może kiedyś zrozumiem nieco więcej. Chociaż i tak posunąłem się znacznie dalej w odpowiedzi na to pytanie. Wielu mnie nie rozumie i się nie zgadza. Ale w polemice ze mną okazują pełną niewiedzę tekstu, lub ogromne zapatrzenie w boga. Jest im łatwiej żyć – jest na kogo zrzucić swoje błędy i pomyłki. Jest kogo zapytać o to, co skryte, nic nie robić – prosić i wierzyć, że się da… Ale to nie dla mnie. Uklęknął – stał się mniejszy niż człowiek. NIE BYŁO ŻADNEGO BOGA!

W.W. Kozłow

Jahwe hermafrodytą

Dodatkowe materiały:

CD:

źródło

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

***

Reklamy

Komentarzy 90 to “Kim jest Jahwe ?”

 1. qrde blade Says:

  No cóż temat rzeka w którym należy wskazać kilka istotnych zagadnień…
  1. Góra na której ponoć lądował Jahwe, nie jest wcale tą o której specjalnie błędnie wspomina Biblia. Tak jak obecna Jerozolima, to naturalnie zupełnie inne miejsce niż starożytna Jerozolima, duchowa stolica Bizancjum Konstantynopol zwany Isus-tam-był, co w końcu potwierdziło wielu żydowskich archeologów.
  Górą non-stop zasnutą dymem na której więc ponoć lądował Jahwe, to góra Horeb na której do tej pory istnieją starodawne ruiny świątyni poświęconej bogini Hator, wybudowanej tam przez Totmesa II, gdzie Pan góry Jetro, syn TubalKaina wytwarzał dla elit słynną ma-na, tzw. chleb pokładny – pokarm faraonów i hierofantów, pozwalający na stały kontakt z bogiem i duszami zmarłych, a wokół której Mojżesz przebywał ten trudny, blisko 40 letni okres po ucieczce z Egiptu. To dlatego żydzi zabrali ze sobą tyle złota, które przetopili na złotego cielca, a które później zostało starte i spalone w piecach Jetro, których pozostałości są tam do tej pory, aby metodą suchej destylacji zostało przerobione na monoatomowe, wysokospinowe złoto. To prawdopodobnie Jetro syn słynnego wyuczonego przez kosmicznych bogów metalurga nauczył Mojżesza i Arona ekranującej nadprzewodnictwo wysokospinowego pierwiastka obudowy Arki i to on wyjaśnił, kto wyłącznie może się do niej bezkarnie zbliżać.
  2. Miedziany kolor włosów i skóry potwierdza pochodzenie bogów i półbogów ( ziemskich hybryd o krwi RH minus zawierającej dziwacznie OBCO więcej miedzi niż żelaza – patrz zdjęcia z grobowca Gilgamesza), którym naturalnie przekazano obce geny, nowoczesną wiedzę i sukcesywnie zanikającą długowieczność. Według nomen omen starego przysłowia właśnie Ci bogowie pochodzili z Marsa, zaś pewne kobiety z planety jutrzenki – Wenus. Hybrydowe dzieciaki i klony z tych ponoć planetarnych eskapad z rodzimymi tubylcami, zwane półbogami stworzyły do dzisiejszego dnia istniejący chaos na Ziemi i naturalnie niezmienny, kastowy ustrój społeczny.
  3. Bogów tych, co spisał z tysięcy glinianych tabliczek z biblioteki Assurbarnipala Zecharia Sitchin charakteryzował typowy wielu obecnym testosteron, dziwaczna również seksualna pobudliwość i rywalizacja o wpływy i władzę oraz surowe prawo z czym warto się zapoznać czytając: „Zaginiona księga Enki”. Toczyli oni między sobą rodzinne wojny, nie zwracając uwagi na liczbę tubylczych ofiar.
  4. Należy również wziąć pod uwagę, że znana nam ze szkoły wizja wszechświata może być również celowo zmanipulowana i zamiast obecnego kształtu może być formą współistniejących, wzajemnych, zamieszkałych po obu swych stronach sfer w których nasza ziemia jest jedną lub tą jedyną materialną i zewnętrzną, natomiast inne, bliższe centralnej – boskiej zawierają również humanoidalne lecz doskonalsze w swej formie istoty, które z racji technologii mogą odwiedzać te inne sferyczne światy prze otwory na biegunach powstałe naturalnie na skutek powszechnego występującego torusocentrycznego modelu świata.
  5. Może celowo konstruowano zarządzające,odrażające zewnętrznie, biologicznie , humanoidalne hybrydowe awatary, aby na ich widok nie następowała naturalna solidarność między tubylczym plebsem i zarządcami. Zarządcy byli jednak w większości śmiertelnikami, aby była nad nimi jako taka przewaga.
  6. Poza tym dzieciaki tzw. upadłych oraz kainici musieli być uczeni w wielu naukach i wiedzy znanej wyłącznie ich przodkom za co ponoć zesłani zostali do Tartaru – Tartaria na mapach starodawnej Euro-Azji ( wnętrza materialnej, zewnętrznej obustronnie zamieszkałej sfery, gdzie ponoć do tej pory ich zdurniałe w większości potomstwo, toczy między sobą zacięte w swej bezrozumności stałe wojny o złoża, władzę i wpływy nad tubylcami.
  7. Ich skryta. przedstawiona symbolicznie religia śmierci oznacza nie mniej ni więcej świadomość, że to ONI są końcowym ogniwem łańcucha pokarmowego i iluminacja tej wiedzy brutalnie oznacza, że kto wzorem Kronosa spożywa ciało i krew syna człowieczego będzie żył na wieki. Tak więc wszelkie ponoć mity o morderczych upiorach i wilkołakach i ich czerwonych, świecących w ciemności ślepiach, rytualnym kanibaliźmie w zderzeniu z faktami zastraszającej, ginącej bez wieści liczbie dzieciaków na planecie są absolutna prawdą –> https://youtu.be/5oB6inSiqrM
  8. Niestety hybrydy mają tendencje do między innymi androgeniczności i wszelkich związanych z tym faktem na tym łez padole konsekwencji, a ich trudny i pobudliwy charakter zwraca ich zwykle ( co powszechnie widać ) przeciwko tubylcom, którzy są niezmiennie manipulowani, oszukiwani i niewolniczo wykorzystywani wzorem orwellowskiej farmy.

  • Maniek Says:

   Mała poprawka qurde blade,chodzi mi o Kainitów.Biblia z Kaina zrobiła niemalże diabła dlatego,że zabił braciszka.Starożytni Lechici nie zabijali zwierząt na ofiary.Żyli zgodnie z prawem naturalnym czyli wszyscy byli równi sobie czcili przyrodę i wszystko co żyje.Wierny Jahwe Abel jako pierwszy zabijał zwierzęta na ofiarę czyli mamy pierwszego zjeba genetycznego.Kain dał Ablowi w łeb bo brzydził się bezprawiem brata.Na dodatek to Jahwe zmienił prawo naturalne w prawo hierarchi pierworództwa i nakazał jedzenie zwierząt i składanie ofiar.W biblii Jahwe nienawidzi prawa naturalnego i brzydzi się poganami którzy żyli zgodnie z prawami natury czyli prawdziwego Ojca Swórcy.Poganie to dokładnie oznacza wieśniaków czyli rody żyjące w małych skupiskach wiejskich a nie metropoliach miastach jak Babilon.

   • qrde blade Says:

    @Maniek… Kain zabił Abla w szczególny sposób ( ponoć kamieniem ) lecz zadziwiający komentarz stwórcy o krwi brata wołającej dom Niego z ziemi wyjaśnia osobliwe cechy stworzonych na wiadome podobieństwo istot. Domniemanie, że Kain był synem wężowej istoty, która uwiodła Ewę, ( a nie synem Adama ) za co zostali wszyscy troje tak surowo ukarani spowodował powstanie na Ziemi już wtedy przynajmniej dwóch ras wężowej i tubylczej wzajemnie sobie przeciwstawnych, co zawarte jest w słynnej wypowiedzi Boga o przyszłych fatalnych wzajemnych potyczkach potomstwa jego i jej, co bardzo widocznie widać obecnie na planecie.
    Natomiast na miejsce zabitego Abla stwórca osobiście „dał” Ewie kolejnego syna Seta…

    • Maniek Says:

     Witaj qurde blade.
     Dodam jeszcze od siebie jeden arcyważny szczegół.Jest nim żydowski mit stworzenia początku ludzkości od Adama i Ewy.To największy super przekręt.Ludzie istnieli już przed Adamem.
     Choć Wedy są również skarzone ale nie ma tam mowy o jakiejś pierwszej parze ludzi.Ludzie powstali nie od pary tylko całym rojem istot i nie wiadomo od jak dawna.Wynika z tego jakby od zawsze istnieli.
     Adam to pierwsza hybryda na bazie człowieka z upadłymi elohimami.Zabawa w boga elohimów swoimi genami.Robili to także ze zwierzętami.Stąd czyste zwierzęta i nieczyste czyli stworzone przez Ojca Stwórcę naturalne gatunki żywiące się trawą polną oraz dzikie żywiące się mięsem.
     Chyba każdy widział te wydłużone czaszki hybryd.
     Z potopem też jest przekręt.On nigdy nie był na północnych terenach wielkiej słowiańszczyzny.

     • qrde blade Says:

      Potopy jak niewielu zdaje sobie z tego faktu sprawę, niestety pomimo przymierza i zapewnień tzw. boskiej istoty zdarzają się znacznie częściej i wszystko wskazuje na to że blisko 300 lat temu w w XVII wieku taki globalny potop zagroził wielu terenom również na północy Rosji

     • qrde blade Says:

      Stworzenie opisane w Biblii dotyczy wyłącznie hybrydowego gatunku ludzi posiadających krew RH minus. Pomimo humanoidalnego wyglądu i wielu psychiczno-motorycznych różnic oraz wielowiekowego mieszania się z tubylcami ich inność pod wieloma względami jest aż nadto widoczna. To ONI przy pomocy wielu manipulacji, kłamstw i wybiegów rządzą tą planetą wykorzystując tubylczą naiwność i durnotę.

     • gmozabija Says:

      dokladnie masz racje przeciez brali cory czlowiecze za zony, znaczy byly przed nimi skoro brali… a w zasadzie porywali i gwalcili no bo ktora by chciala seks z elohimem-reptoidem czy szarakiem po trzezwemu… , ludzie, czytaj biali przybyli rojami z andromedy 3.5 miliona lat temu na statkach-sferach zeusa, pierwsza para azjatycka adam i ewa zostala zmontowana 6000 lat temu prez szarakow i sie nie rozmnazala to tez klonowali na potege zanim byli w stanie usunac usterke bezplodnosci, dobrze kombinujesz maniek

    • gmozabija Says:

     napisalem ponizej ze yahwe zrobil wezowe plemie azjatow z naszych i swoich genow bardzo nie kompatybilne z nami, wszystkie tzw downy czy tez mongolizm mamy wlasnie po gwaltach mongolow na nas wiec widzimy dlaczego bylo tak wazne zeby sie nie mieszac z genami przybyszow ksiezycowych, ciekawe kto i dlaczego zmienil nazwe z mongolizm na downa ? chyba zeby owieczki nie doszly ze mongolizm jest po mongolach…

     • busia Says:

      co za bzdura ,brak wiedzy naukowej,ani mongolow ani downow nie mamy po zadnych gwaltach.ty sie doucz zanim zaczniesz wypisywac glupoty.

      • gmozabija Says:

       po mongolskich gwaktach jak babka uciekla to masz czyste blond niebieskie geny jak nie to czarne oczy wlosy okulary i setki defektow genetycznych plaskostopie niska kanalizacja skosne oczy zaburzenia blednika problemy z rodzeniem itd itp tego cie na uniwersytecie nie naucza tylko sane pedalsko darwinowskie pierdoly ktora gmatwaja wszystko, kiedys nazywaki rzeczy po imieniu ze np ktos ma mongolizm dzisiaj zmienionona na downa zeby sie ludki nie domyslili skad mamy mongolizm

  • liberalna Pinky Says:

   To wszystko co napisałeś to czysta prawda,dowodów na obecność przed wiekami na ziemi obcej wysoko rozwiniętej cywilizacji jest aż za dość. Wykopaliska,odkrycia archeologiczne,badania labolatoryjne,stare manuskrypty, księgi i zwoje,rzeźby ,malowidła naskalne i przekazy ustne starych plemion co raz to dostarczają nam nowych informacji. Można też dużą wiedzę czerpać od ludzi którzy tym odkryciom poświęcili swoje życie Erich Von Daniken i Zacharia Sitchin to prawdziwi prekursorzy w popularyzacji tej tematyki. Bardzo przekonującą teorię zastosował w swych pracach Sitchin, Studiując życie starożytnej cywilizacji Sumerów doszedł do zaskakujących wniosków i opisał je w swoich pracach. Jego książki Zaginiona księga Enki i Ukryta archeologia sprzedają się w mln. egzemplarzy na całym świecie.Polecam tę pracę ponieważ dla zainteresowanych tematem trudnego charakteru boga Jahwe może stanowić nowe źródło wiedzy. Pozdrawiam Autora tego portalu i wszystkich czytelników o otwartych umysłach.

  • liberalna Pinky Says:

   No ok. odnośnie pkt.7 może masoni i ich wątłe cienie zwane iluminatami żywią się krwią ,praktykując swe zwyrodniałe rytuały jednak umierają, prędzej czy później ale umierają. Co rusz dowiadujemy się o śmierci któregoś z nich. Ostatnio o Dawidzie Rothschild który w wieku 99 lat po wielu przeszczepach organów wyciągnął kopyta. Potworne orgie, satanistyczne i kanibalistyczno-pedofilskie rytuały służą raczej zadośćuczynieniu ich mrocznych obrzędów z wiarą przymierza z ich bogiem o oddania mu czci. Ale nie przedłużają im życia, ba nawet nie chronią od chorób i człowieczych nieszczęść .To system prawno-finasowy połączony z światowym terrorem utrzymuje ich przy władzy, dlatego dzierżąc prawie całe bogactwa świata zniewalają nas przeistoczywszy w swoich niewolników.

 2. Maniek Says:

  Dokładnie tak.Z jedną poprawką.Izraelici nigdy nie byli niewolnikami w Egipcie.Oni Egipt złupili i wyszli z podniesioną ręką.Był to ich pierwszy numer popisowy.

  • Grzesiek Says:

   Dokładnie.
   Przed wyjściem z Egiptu pozyczali od Egipcjan złoto i kosztowności, wiedząc, że uciekają, i że nigdy tego nei oddadzą.
   Dodatkowo żydzi w Egipcie nie byli w niewoli, a byli kastą urzędniczą. Zamożną i dobrze żyjącą.

  • gmozabija Says:

   maniek dokladnie daj mi namiary na siebie widze ze kumasz czacze

  • qrde blade Says:

   Biblijna góra Horeb, zwana w BibliI jako Synaj to obecnie Serabit el-Khadim w południowej części półwyspu Synaj w muhafazie Synaj Południowy w Egipcie, na wschód od Zatoki Sueskiej, około 34 km od miasta Abu Zanima w starożytnym okręgu Mafkat, w protektoriacie Święta Katarzyna.

 3. Grzesiek Says:

  Cała prawda na temat tego stwora, i durnej religii opartej na spisie podbojów i masakr JHWH na ludziach.
  Zrobiono z tej opowieśc świętą księgę którą ” trzeba czytać alegorycznie…” bo jak się czyta dosłowinie to prawda aż bije po oczach. A na to sobie władcy dojący owieczki nei mogą pozwolić.

  Polecam film z wykładem Mauro Biglino, który zawarł w nim całą tę wiedzą, która jest w powyższym artykule.

  • qrde blade Says:

   Doskonała pozycja wyjaśniająca doprawdy wiele manipulacji i mitów dotyczących tłumaczenia Biblii, która wprost daje do zrozumienia, że monoteistycznymi bogami zrobiono hybrydowych synów lub klonów upadłych ELOHIM, którzy sądząc po wielu ich pomnikach i obrazach nie wiedzieć czemu mieli odrażający zewnętrznie wygląd. Co do wspomagania wieku rodu Adama ( w drugiej części ), rzekomo spermą ELOHIM, to była to właśnie substancja zwana łzą oka Horusa, boskim nasieniem, związanym z egipskim rytuałem przejścia, którą to Jeszua należący do sekty nazareńczyków ( eseńczyków ) – białych kapłanów dostąpił po 40 dniowym poście ( 9 dni ścisłego postu i przez resztę przyjmowanie boskiej ma-na ) opisanej jako kuszenie na pustyni, będąca nadprzewodnikiem w temp. pokojowej czyli wysokospinowym złotem.

   • Maniek Says:

    Dokładnie qurde blade,można dodać że mono atomowe złoto służyło do zmartwychwstania hybryd czyli odrodzenia w następym pokoleniu.Hybrydy wcześniej nie mogły się odradzać tak jak ludzie bo nie miały duszy czyli nieśmiertelnego składnika od Ojca Stworzeń.Mono atomowe złoto zostało zastosowane tylko królewskim rodom hybryd.Świetnie opisał te rody Laurens Gardner w książce Potomkowie Dawida i Jezusa.

    • qrde blade Says:

     Nie tylko królewskim, ale i kapłańskim oraz w licznych sekretnych sektach, znamienitych rodach oraz masońskich i iluminowanych organizacjach. Co do tzw. reinkarnacji to mieszając się z tubylcami ich potomkowie dostępowali już tego powiedzmy w trudach i znoju szkolącego duszę zaszczytu. Poza tym obserwując grób Gilgamesza i jego doskonałą zawartość ich materialne ciało prawie w ogóle nie ulegało pośmiertelnym zmianom, tak więc choć to w swej istocie zadziwiające stwierdzenie, całkiem możliwe jest, że po trzęsieniu ziemi otworzyły się groby znamienitych i powstali oni w chwale po czym środkiem miasta pomaszerowali do świątyni…
     he, he

  • Elżunia Says:

   Czy na pewno jest tu zawarta cała prawda o tej księdze? Myślę, że to tylko cześć prawdy. Natomiast jest to księga tak na prawdę tworzenia. To plan jaki się realizuje na ziemi. Jest tu jedna z największych manipulacji jaka została stworzona i ma olbrzymi wpływ na nasze życie. Jest to tzw. Wieża Babel i pomieszanie języków. Dopiero jak rozpoznamy prawdę o tej jednej z największych manipulacji to możemy dokonać zmian i uwolnić się od tego Jahwe. W innym wypadku będziemy przez niego zniewoleni jeszcze bardziej. Czy Jahwe jest podobny do człowieka? Raczej jest odwrotnie. To on nas jak właśnie glinę lepili kształtował na wzór i podobieństwo swoje. Ktoś wypowiedział się na temat w tych komentarzach, ze Dał nam takie wspaniałe przykazania. Te przykazania, które nas zniszczyły. Lepiły przez pokolenia jak z gliny nasze istoty. Zadam tu pytanie: dlaczego te przykazania są w formie zaprzeczenia, jakiego postępowania ma być brak? Dlaczego po prostu jest brak tych przykazań w formie jak mamy postępować? Proste. To jest ta wieża Babel i pomieszanie języków.
   Mianował się Bogiem Izraelitów, który niby wyzwolił ich z niewoli Egiptu. Natomiast Żydzi najpierw byli w pierwszym państwie stworzonym na ziemi a był to Babilon. I tam zastali żydzi skierowani do niewoli. To z Babilonu Rozpoczęli wędrówkę do tej swojej ziemi obiecanej. No cóż taki drobiazg ale nam współczesnym kieruje nasze umysły do Egiptu zamiast do Babilonu i najczęściej brak jest skojarzenia z pierwszym państwem czy wydzielonymi graniczni czyli tak na prawdę pierwszym obozem którego właścicielami byli właśnie członkowie jego świty. To oni wydzielając kawałek naszej planety uznali się za ich właścicieli wraz z dobrodziejstwem inwentarza czyli wszystkim co na niej, pod nią istnieje wraz z ludźmi tam żyjącymi. Zobaczcie jaki dziwny zbieg okoliczności a może specjalnie wybrane miejsce. Babilon powstał na terenie Mezopotamia ukształtowanego w formie półksiężyca księżyca. No i symbolem żydów jest księżyc. Ba Jahwe obiecał im ziemie, że wrócą do ziemi obiecanej ale brak jest w tym określenia konkretnego miejsca. Ziemi obiecanej czyli całej ziemi. Czy tak się dzieje? Chyba tak bo nawet nasz kraj również jest w ich posiadaniu. Obiecał im nagrodę w zamian za usługi jakie jemu służą. To cała ziemia ma być dla nich. Natomiast nam ludziom, którzy i owszem byli na zupełnie innym etapie i dopiero poznawali swoje możliwości co mogą stworzyć tu na ziemi. Natomiast ten okres od Babilonu to jest kolejny okres zniewalania naszych istot. Wcześniej były inne o czym świadczą wykopaliska archeologiczne. Poprzedni etap tego cywilizowania technicznego bez elementów życia zakończył się katastrofą i zatonięciem Atlantydy. Nawiasem sprawa potopu także jest mętna ale to inny temat. Natomiast wracam do tych 10 przykazań i Wieży Babel. Do pomieszania języków. Cała biblia jest już napisana tym pomieszanym językiem. A już na pewno 10 przykazań. Dlaczego te przykazania są w formie zaprzeczenia? No cóż, niewiele wiem o tzw. języku kiejlon ale jest taki język, którym wszyscy we wszechświecie się nim komunikują. Jest nawet książka w której o nim piszą i tylko słyszałam o tym od osoby, która ją czytała. Natomiast jest na ziemi jeszcze jeden tylko naród, który w swoim języku ma brak zaprzeczenia. Jest to język rodowitych Hawajczyków. Bardzo skrzętnie chroniony przez Kohunów Hawajskich. W swoim języku Hawajczycy wszystko mówią w FORMIE TWIERDZĄCE. Zresztą trzymali również w tajemnicy o Wyższym Ja i Niższym Ja. Ta tajemnica została ujawniona przez Amerykanina, który wkradł się w ich względy i ją pozyskał. Niestety została ona rozpowszechniona na ziemi ale z ominięciem podstawowej i ważnej wiedzy jakim jest forma twierdząca ich języka i już przedstawiając ją używane były zaprzeczenia a to zupełnie zmieniło przekazywaną wiedzę. Dlaczego? To teraz to pokażę to na tych 10 przykazaniach. Mianowicie w tym języku kiejlon również brak formy zaprzeczenia. A to oznacza, że wszechświat ma brak odbioru słowa ” NIE „. Wszechświat zawsze odpowiada na formę twierdzącą i to jeszcze dokonaną. Czyli ze to już zaistniało. No to biorę się za te przykazania.
   1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
   BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH PRZEDE MNĄ.
   No cóż, świadczy to o tym, że Jahwe jest fałszywym bogiem a na pewno jeżeli to z pewnością obcym tak jak obcy są ci kosmici w swoich latających metalowych puszkach zwanych statkami kosmicznymi.
   Można ich wręcz uważać za agresorów.
   2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno.
   BĘDZIESZ BRAŁ IMIĘ PANA BOGA SWEGO NA DAREMNO.
   No cóż, ilu ludzi przez pokolenia modli się do Boga i bez skutecznie. Na daremno.
   3. Pamiętaj , abyś dzień świety święcił.
   No cóż, tu tak dziwnie brak zaprzeczenia w tym przykazaniu a jest forma twierdząca.
   No cóż, tu również działa tzw. Wieża Babel. Językiem, którym nam pomieszano nasze rodowe języki jest przede wszystkim łacina, no trochę greki, też tzw. starożytnej cywilizacji.
   Święty OZNACZA ODDZIELONY w j. łacińskim. Trudno teraz to pierwotne znaczenie odnaleźć w słownikach. Jeszcze kilka lat było ale dalej buduje się nam tą Wieżę Babel i już brak jest informacji na ten temat.
   Czyli stworzono takie dni, które oddzielają nas od Źródła i jeszcze mamy je celebrować uroczyści.
   4. Czcij ojca swego i matke swoją.
   Tu również forma twierdząca. Również ma to czczenie matki i ojca swego bardzo duże znaczenie w tej manipulacji nami i tworzenia nas na podobieństwo Jahwe. Z pokolenia na pokolenie zakodowywano nam kolejne „piętro” Wieży Babel czyli mieszano nam języki rodowe i po to jest to przykazanie, żeby przyjmować te wkodowywane nam w podświadomość wzorce postępowania.
   Natomiast NATURALNE PRAWA WSZECHŚWIATA NAZWIJMY JE PRAWAMI BOGA PRAWDZIWEGO OD KTÓREGO ODDZIELIŁ NAS JAHWE ZE SWOJĄ ŚWITĄ.
   Ponieważ te wzorce postępowania doprowadziły z pokolenia na pokolenie wiele matek i ojca do alkoholizmu i również mamy ich czcić. Czy raczej wyzwalać się z tych kodów w naszej podświadomości. To tylko jeden z tysięcy kodów przekazywany z pokolenia na pokolenie.
   Należało by tu znowu temat rozwinąć i nawiązać do tzw. Nowego testamentu ale ograniczę się tylko tu do tej wieży Babel i 10 przykazań.
   5. Nie zabijaj.
   I tu już znowu słowo „NIE” tworzące cuda dla Jahwe i jego świty.
   Brzmi ono tak na prawdę ZABIJAJ i wystarczy tylko zobaczyć, że to się dzieje przez tysiące lat łącznie z tzw. ludobójstwem czyli zbijaniem systematycznym każdego dni i nawet milionów naszych Istot.
   6. Nie cudzołóż.
   No i znowu Jahwe ogłosił czego pragnie.
   CUDZOŁÓŻ.
   7. Nie kradnij.
   I znowu każe nam Jahwe KRAŚĆ.
   Że to się dzieje na ziemi i człowiek okrada człowieka to wszędzie widać i słychać.
   8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliżniemu swemu.
   No i znowu
   MÓW FAŁSZYWE ŚWIADECTWA PRZECIW BLIŹNIEMU SWEMU.
   Myślę, że wszyscy wiedzą, że jest to powszechne w relacjach człowieka z człowiekiem.
   Nawet można sobie kupić za kilka srebrników tzw. świadka. Ba nawet sami dla wybielenia siebie stajemy się fałszywymi świadkami dla samych siebie a przeciwko innym.
   9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
   POŻĄDAJ ŻONĘ BLIŹNIEGO SWEGO. BA JUŻ I MĘŻA TAKŻE w obecnych czasach.
   10. Ani żadnej rzeczy , która jego jest.
   Czyli pożądaj i jego materii.
   O gonitwa o materię obecnie jest nawet po tzw. trupach.
   No i tak nas Jahwe załatwił.
   Natomiast jest tzw. świta i naród wybrany, który doskonale realizuje te przykazania Jahwe.
   Natomiast inni mają brak wtajemniczenia i im się każe postępować zgodnie z TĄ PRAWDĄ JAKĄ POKAZAŁAM, prawdziwym obliczem co nam przykazał Jahwe tymi 10 nakazami.
   A równocześnie nakazuję się bycia dobrym człowiekiem , bycia dobrym dla bliźnich co ma brak możliwości wykonać tak sprzeczne polecenia.
   Byciem dobrym dla bliźnich.
   Jak można być dobrym dla bliźniego kiedy ma się nakaz zbijaj.
   Niestety rzetelni spełniamy chociażby to przykazanie.
   Zabijamy się na wzajem, kawałek po kawałku każdego dnia.
   Zabijamy entuzjazm, radość, ciekawość, erotyzm, bliskość, życzliwość, itd.
   ZABIJAMY NASZE WARTOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ NA CZŁOWIECZEŃSTW.
   ZABIJAMY UCZUCIA ZNAJDUJĄCE SIĘ W NASZYCH SERCACH.
   To tylko „liźnięcie” tematu pod tytułem Wieża Babel.
   Elżunia

   • gmozabija Says:

    re[toid yahwe lata swoja planeta smierci czyli naszym ksiezycem obecnie, yahwe zrobil ze swoich skosnoreptylskich genow i z naszych swoja rase wybrana tj azjatow i tych chce rozprzestrzeniać, zydow i arabow używal i używa jako armie mordujaca białych i czarnych pod chinczykow których chce wsadzać na nasz lad w stanach i Europie, zydzi nie wedrowali z jednego swietego miejsca do drugiego tylko lupili kazde miejsce które napotkali, jak się ludzie na nich poznali to ich gonili i yahwe im pomagal w ucieczce ze skradzionym zlotem rozpychając może czerwone np antygrawitacja ze spodka itd. , atlantyda została zatopiona przez yahwe grawitacyjna bronia ksiezycowa wraz z nami na jej pokładzie oczywiście wcześniej przestrzegl swoich skosnociapatych barbazyncow ze to zrobi, potop spowodowal 13500 lat temu księżyc zblizajac się i cumując do naszej orbity, drugi potop był 9600 lat temu jak zatopil zlamas nam atlantyde, zgadza się wszecgswiat nie rozumie „nie” rozumie w sumie tylko rzeczowniki jak bedziemy sie zakotwiczac na raka czy ze nie chcemy raka to i tak go w końcu sobie zmanifestujemy, yahwe pogonil naszego białego zeusa i caly jego naukowy team tzw greckich bogow wkrótce po zadokowaniu księżyca, drugim bogiem wspolpracujacym z yahwe jest niestety bialy Kronos ojciec zeusa zwany w biblii savaoath, jest tez wymieniony diabel zwany inaczej tez szatan tamil belzeboob jest to brat wspolpracownik yahwe grający zlego policjanta, yahwe gra dobrego, dobry bajer nie jest zly -_- 3cie przykazanie znaczy pamiętaj zebys zabil swoje najmłodsze dziecko w niedziele jako ofiare bo inaczej spale cala wies…z reszta się zgadzam, yahwe okrada ziemie ze srebra i zlota, nawet mowi w biblii ze zloto i srebro należy do pana

 4. egzorcysta Says:

  Heh…dobre dywagacje na ponury wieczór z niskim ciśnieniem. Ciekawą byłaby Wasza dyskusja z demonem, który śmiejąc się Wam w oczy przedstawiłby się jako upadły Kain.Mam nadzieję , że starch by Was nie zablokował :)

  • qrde blade Says:

   Strach jest wynikiem braku wiedzy, ale faktycznie czasem ratuje życie. Dla wszystkich malkontentów przygotowałem współczesne nagranie tzw. opętania, które mam nadzieje nie jest wyreżyserowane. W takich sytuacjach człek durny, obserwujący takie zdarzenie jest kompletnie bezsilny. Strach jednak jest jednym z czynników charakteryzujących ewentualne przyszłe ofiary demona, więc minimalna wiedza jest niezbędna i absolutne pozbycie się strachu –> https://youtu.be/Bsm9qjQnghM

 5. Andrzej Janusz Maraszkiewicz Says:

  Biblia została napisana przez żydów dla żydów jako legenda o narodzie wybranym i wspieranym przez Boga… miała ona za zadanie tak jak trylogia Sienkiewicza dla Polaków nieść pokrzepienie serc w czas niewoli… i nic więcej… sama zaś idea jednego Boga została zapożyczona przez żydów od Egipcjan którzy przez krótki czas wierzyli w jednego Atona … jest teoria że Mojżesz mógł być wpędzonym faraonem Ehnatonem twórcą monoteizmu…

 6. szajse Says:

  Zniszczyłeś mój światopogląd xD

 7. Aro Says:

  Świetnie opisane! Podparte cytatami a zresztą fakty to fakty! Myślę że 70 % chrześcijan na przeczytało starego testamentu a to opis ludzi którzy żyli w tamtych czasach i mieli kontakt z cywilizacją poza ziemską i tyle! Polecam zobaczyć film 4 stopień

  • Roman Says:

   Aro masz całkowitą rację. Bóg Jehowa nie jest Stwórcą. To byli przedstawiciele najwyżej rozwiniętej Cywilizacji z głównej planety dziewiątego układu planet, którzy są najbliżej Stwórcy i opiekują się naszym całym wszechświatem. Oni podawali się za Boga Jehowę w kontaktach z Ziemianami. Z tej planety pochodzi też Chrystus,który zmienił Jezusa. Stary Testament, jak i Nowy są wielokrotnie przekłamane, mam na myśli sprawy bezmyślnie okrutne, oni nie mogli tego zrobić, ich światopogląd, by na to nie pozwolił. No weżmy taki przykład ofiary: zabicie 22 tys wołu i 120 tys. owiec naraz. Jakiś absurd. Oczywiste jest iż, Adam i Ewa są symbolicznie pierwszymi rodzicami ludzkości,ale naprawdę dali na Ziemi początek rasie białej i ściśle mówiąc każdy Białas jest ŻYDEM! Pejsaci dobrze o tym wiedzą, ale uważają się za Kastę z racji zachowania „czystości” ciała, jednak Rozwojem Duchowym nie porażają. Pies jest pogrzebany w Ziemi Obiecanej, którą jest POLSKA a Narodem wybranym Polacy, dlatego chcą Nas pozbawić wszystkiego i zająć Nasze miejsce.
   Wszyscy mieszkańcy Ziemi są Kosmitami. Najpóżniej znależli się tu właśnie Adam i Ewa na skutek awarii ich statku kosmicznego z planety Hebra .Ocalało trzech pasażerów mężczyzna i dwie kobiety i to Oni są naszymi Rodzicami. Rasy Czarna i Żółta już tu były dużo wcześniej ,a reszta to ich krzyżowka. Polecam ściągnąć Misja, wiele się wyjaśni. O samym Stwórcy to Rozmowy z Bogiem trzeba przeczytać. Pozdrawiam.

   • Adrem Says:

    Źle ci wyszło.
    Biała rasa nie jest „stąd”. Przodkowie białej rasy przybyli na Ziemie jakieś 40 tys lat temu.
    To co stworzono w Sumarze ( Enuma elisz i za nią Księga rodzaju) to sztuczne , bezduszne hybrydy.
    Domyśl się, kto to jest i dlaczego tak się zachowuje , jak się zachowuje.
    Dla ułatwienia : Czyńcie sobie Ziemię poddaną. I robią to. Jest im łatwo, bo brak ludzkiej duszy to i brak sumienia.
    Po śmierci nic z nich nie zostaje, chyba że żarli złoto, to się nawet nie rozkładaja. Ale nieśmiertelnej duszy brak.
    Dlatego tak starają się o to swoje „niebo”, bo tam dostaną ( albo i nie ) shem-mam-na, chleb pokładny , czy jak to się tam w starożytności nazywało i nie umra. Tak mają powiedziane.
    A my jestesmy ludzmi i nasza dusza jest nieśmiertelna. Ichnie niebo nam na nic.

   • gmozabija Says:

    pierdoly, nie da sie rozmnozy calej rasy z 2 kobiet i jednego faceta bo byloby kazirodztwo i same defekty genetyczne wczesniej czy pozniej

 8. raelianin Says:

  Polecam zapoznać się z Przesłaniem od przybyszów z kosmosu: http://www.rael.org oraz z książkami, które można pobrać z tej strony.

 9. konanoo Says:

  „A przecież ludzie w to wierzą nie zadając sobie trudu aby wziąć do ręki Biblię i uważnie przeczytać.”

  Co z swiadkami jehowy, ktorzy biblie przeczytali kilka razy cala, pamietaja cytaty, wiedza co gdzie sie znajduje, czyli znaja ja doskonale, a mimo to w nia wierza?

  • Maniek Says:

   Witaj konanoo.
   Ś.J mają zabronione wolne myślenie.Ich Ciało Kierownicze jest od interpretacji biblii.Oni nie studiują samej biblii mają do tego broszurki które są po mistrzowsku przygotowane aby samemu nie myśleć.Tam nie wolno zadawać swoich dociekliwych pytań.Pytania są przygotowane przez ich CK i w ten oto sposób zostali pozbawieni wolnego dociekania prawdy.Istne niewolnictwo duchowe.Zablokowany rozwój duchowy.Takie bezmyślne zaprogramowane roboty.Jak zaczniesz dociekać prawdy to cie naznaczą a potem ogłoszą najgorszym grzesznikiem.Najlepsze jest to że u nich jest to samo co w klerze.Czyli wąskie grono ŚJ czyli kasta zarządzająca oraz zwykli głosiciele którzy statutowo nie są ŚJ a tylko utożsamiani jako ŚJ w dodatku ci drudzy tego nie wiedzą.Kasta ŚJ jest tak samo traktowana przez państwo jak księża czyli mają opłacaną składkę emerytaną i Zus.Istny Babilon.

   • Konanoo Says:

    Musze sie z toba nie zgodzic, mam w rodzinie swiadka jehowy. Studiuja biblie, a te broszurki jak najbardziej tez czytaja, ale to tylko opisy fragmentow biblii, czesto oparte na opiniach i badaniach naukowcow lub jakies zyciowe teksty itp. Biblie czytaja i to bardzo duzo. Pytania nie sa zabronione, wrecz bardzo czesto im sie zadaje ciezkie i niewygodne pytania, na ktore raczej maja sensowne odpowiedzi.

    To co piszesz to zwykla propaganda i przedstawiasz ich jako sekta niemyslacych ludzi. Celowo lub z niewiedzy, nie ma znaczenia.

    To co jest opisane w tym artykule to zwykla manipulacja. Wieksza bajeczka niz mitologie, biblia i wszystko razem wziete. Ludzie czytaja i wszystko lykaja, przyjmuja bezkrytycznie do siebie zludna prawde. Zobacza gdzies, ze to niby z ‚wolnych mediow’ i uwazaja sie za guru innych ludzi, bo oni sie uwolnili od tych bezmozgow ogladajacych tylko tv.

    Niestety, ale w internecie jest jeszcze wieksza manipulacja, bo tutaj kazdy moze powiedziec co chce, poprzec to naglowkiem wolnych mediow i juz ludzie czytaja to jak opetani.

    Ze ktos podaje sie za wolne media to nie znaczy, ze nimi sa albo moga nimi byc, ale wtedy zazwyczaj takie media podaja kazda teorie, ktora jest przeciwko temu co jest znane przez ludzkosc/ przeciwko ‚systemowi’. Niewazne nawet jak ta teoria brzmi, byleby byla chociaz troche wiarygodna.

    Za duzo tego w internecie, odroznic co jest prawda a co nie jest ciezko, wrecz niemozliwe, ale przede wszystkim nie przyjmujcie do siebie bezkrytycznie zadnych prawd.

    Ps. Nie wierze w boga.

    • Janek Says:

     Konanoo,też nie wierzę w Boga tylko wiem,że On Istnieje.A o ŚJ mało wiesz i popychasz bzdury z opowiadań trzeciej ręki.Ja byłem 9lat.Poczytaj sobie Kryzys Sumienia R.Franza tam masz jasno na białym opisaną prawdę przez członka Ciała Kierowniczego.
     Wiara a wiedza to dwa różne pojęcia.To pierwsze jest dla głupców.

 10. Darek Młynek Młynarczyk Says:

  Witam, może Was to zainteresuje bo widzę, że macie wiedzę i potraficie się nią posłużyć – kiedyś pani Zofia Piepiórka odkrywca polskich piramid w Gdańsku, miała przekaz, że w jednej z piramid leży uwięziony Król Jahwe… nagrała o tym audycję, tylko nie wiem która to była, można jej zapytać, może to będzie ważny ślad, bo teren Polski jest jakiś dziwny, co rusz dowiadujemy się kolejnych rewelacji np. że córka Jezusa i Magdaleny, Sarma, przybyła na nasz teren, więc może tego Jahwe też uwięzili tu wcześniej?
  Namiary: https://www.facebook.com/Piramidy-Gdy%C5%84skie-ksi%C4%85%C5%BCka-i-badania-201564896526096/

  • Maniek Says:

   Witaj Darek Młynek,
   Pani Piepiórce coś się pokiełbasiło,chodzi o króla Lachwe.
   Czenelingowcom nie ufam jak wściekłym psom.Niektórzy z nich przyznali się,że to wszystko przekazy od demonów.Całe te astralne podróże to matriks w matriksie.Starożytni Lechici takich czarowników golili na łyso i kopa za mur.

 11. Dorota Sihlberg Says:

  Jak na SF to moze byc. nawet sie nie dziwie, ze latwiej uwierzyc w kosmitow niz w Boga, bo niby dlaczego inne planety mialyby nie byc zamieszkale?

 12. Bleblator Says:

  Świetny Scenariusz na Film S-F. Sprzedaj do hollywood, zarobisz miliony. Sam będę pierwszym w kolejce do kina. Mówię serio.

 13. Piotr S. Says:

  Widać, że autor jest zafascynowany techniką i technologią rodem z filmów sf. Autor szczyci się tym, że przeczytał Biblię wielokrotnie i autorytatywnie twierdzi, że nie ma w niej wzmianki jakoby jego miejscem zamieszkania były obłoki(niebo, niebiosa). No to najwyraźniej przeoczył takie fragmenty: „Ty racz wysłuchać w niebie, w miejscu, gdzie mieszkasz,” 1 Królów 8:30, 39; „Ze swego świętego mieszkania, z niebios, spojrzyj i pobłogosław Izraela,” – V_Mojżeszowa(Powtórzonego Prawa)26:15, takich wzmianek jest więcej. Nie są to fizyczne niebiosa lecz inny wymiar. O swoim Ojcu, Jehowie, Jezus powiedział, że jest Duchem(Jana4:24), czyli niematerialnym bytem duchowym, niepodlegajacym prawom fizycznym, stąd ich zdolność przenikania ścian, pojawiania się i znikania. Mają ciała duchowe tak różne od naszych, że próby opisania ich wyglądu i przez Daniela i Ezechiela czy Jana są próbami opisania czegoś nieziemskiego, czego ludzie nigdy nie widzieli. Nic dziwnego, że opisując przyrównują pewne cechy wyglądu aniołów do wyglądu znanych rzeczy np. do złota z Ufaz czy polerowanej miedzi. Biblia opisuje Jahwe i aniołów jako kosmitów ale nie z kosmosu, który można nocą obserwować przez teleskop tylko jako przybyszów z innego wymiaru. Jest to niewątpliwie cywilizacja pozaziemska, która nie potrzebuje żadnych pojazdów do przemieszczania się ani zawodnego sprzętu technicznego. O tym, że te istoty górują nad nami widać choćby po możliwościach ich wybiórczego podpięcia się do ludzkich mózgów mózgów w celu ukazania jakichś wizji czy przekazania informacji. (Wizje mieli nie tylko słudzy Jehowy tacy jak Jakub, Józef, sługa Elizeusza, Ezechiel, Daniel, apostoł Jan, Piotr ale i pogański faraon z czasów Józefa, współwięźniowie Józefa, babiloński król Nabuchodonozor czy żona Piłata. Nawet do człowieczego mózgu Jezusa w jakiś sposób podłączył się jego dawniej duchowy brat zwany Diabłem Szatanem, który podczas kuszenia pokazał Jezusowi wszystkie królestwa świata w mgnieniu oka-Łukasza 4:5-8). Biblia w zasadzie opisuje Wojny Gwiezdne między prawowitym władcą wszechświata Jehową a jego przeciwnikiem Szatanem, któremu zachciało się zakwestionować prawo Stwórcy do stanowienia prawa i zarządzania swoimi stworzeniami. W Łukasza 4:6 czytamy słowa Diabła, który powiedział do Jezusa:”Dam ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana, i daję ją, komu chcę.” To oznacza, że rządy nad światem sprawuje odrażający, samolubny morderca, który za pomocą kłamstw zdobył władzę nad światem a za jego niepowodzenia w rządzeniu obwinia się Jehowę. A Jehowa dał Szatanowi czas na pokazanie co potrafi. Przypomnę, że nie tylko Jahwe spuszczał z nieba ogień, potrafi to również Szatan ( Księga Hioba pierwsze dwa rozdziały mówią, że za sprawą Diabła nawałnica zawaliła dom dzieci Hioba zabijając je, ogień z nieba spalił trzody Hioba i sługi). Rzadkie pojawianie się Jehowy świadczy o tym, że szanuje naszą wolną wolę a ingeruje tylko w momentach gdy zagrożone jest doprowadzenie Jego planów do pomyślnego finału. Odwieczna walka dobra ze złem (opisana w proroctwie z Rodzaju 3:15 opisuje nienawiść obozu Szatana, który ma swoich aniołów a obozem Jehowy i Jezusa, którzy mają swoich aniołów) musi się kiedyś skończyć, ale nie technicznymi środkami. Co swoją techniką ludzie robią z jedyną planetą jaką dostali do zamieszkania? Rujnują. „Niebo jest niebem Jahwe, natomiast ziemię dał On człowiekowi.”-Psalm 115:16. A więc człowiek nie zbudował domu, w którym mieszka. Co ma zrobić właściciel gdy mu lokatorzy demolują jego własność? Albo się podporządkują regułom ustalonym przez właściciela albo eksmisja! Czy zatem powinno nas dziwić, że Jehowa „zniszczy tych, którzy niszczą ziemię”? Objawienie 11:18. Zbliża się decydująca bitwa między siłami dobra i zła. Armia kosmitów zwanych demonami została uwięziona w okolicach Ziemii i podsuwa ludziom fantastyczne wizje aby odciągnąć od jedynej nadziei na rozwiązanie wszystkich problemów ludzkości – Rządów Jehowy poprzez Jego Królestwo z Jezusem jako miłościwym Królem. Wszystkie te fantastyczne wizje technicznych rozwiązań, czy sprowadzenia ludzi do roli kosmicznych krzyżówek noszą znamiona cech Szatana (nazwanego Bogiem tego świata w 2 Koryntian 4:3,4: „A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, (4) dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.”), mianowicie pychy, zadufania w sobie, poniżania innych. Wizje te nie dają żadnej nadziei na rozwiązanie problemów z chorobami, wojnami, niesprawiedliwością, klęskami żywiołowymi. Autor fascynuje się odkryciami jakichś krzyżówek ludzi z innymi, pozaziemskimi bytami ale bazuje na oszukańczych teoriach naukowców posługujących się fałszywym datowaniem swoich znalezisk. Z Biblijnej chronologii wynika, że człowiek Adam został stworzony jakieś 4 000 p.n.e. Biblia opisuje krzyżowanie się „kosmitów” z ziemskimi kobietami w Rodzaju 6 rozdział, czego owocem byli mocarze, giganci. Biblijny potop można datować na ok 2300 rok p.n.e. Dopiero wtedy Jehowa pozwolił jeść zwierzęta, bo warunki na ziemii się zmieniły i drastycznie spadła długość wieku życia ludzi z 900 do 70-80 lat opisanych w mojżeszowym Psalmie 90:10: „Nasze życie trwa lat siedemdziesiąt lub gdy silni jesteśmy – najwyżej osiemdziesiąt.” Wyjście izraelitów z Egiptu Biblia datuje na ok. 1500 rok p.n.e. Celowo postarza się znaleziska by wmówić ludziom, że coś było przed Adamem. Celowo zmieniona jest chronologia panowania faraonów aby nie było tam miejsca dla żydów. Datowanie wieku dinozaurów w skałach osadowych jest oparte na błędnym założeniu, że poszczególne warstwy czy lamele tworzyły się przez miliony – miliardy lat. Jest mnóstwo błędnych założeń naukowych badań po to by zdyskredytować Biblię. Faktem jest, że w imię religii dopuszcza się do wielu zbrodni. Dopuszczali się zbrodni żydzi, którzy składali na ofiary swoje poczęte z nierządu dzieci, a tego nie było w prawie Mojżeszowym! Jezus też zarzucił faryzeuszom z Iw., że wręcz unieważnili prawo boże przez swoje tradycje, co pokazuje, że żydzi odeszli daleko od pierwotnego prawa. Podobnie jest z innymi wielowiekowymi religiami. Autor przedstawia Jahwe jako prymitywnego, mściwego dowódcę, cóż Szatan też zarzucił Jehowie, że źle rządzi ludźmi. Naśladują go w tym różne wyznania chrześcijańskie sugerując, że Jehowa ma układ z Diabłem, żeby ten męczył na wieki w ogniu piekielnym złych ludzi. Za kilkadziesiąt lat grzesznego życia męczarnie na wieki? Kara niewspółmierna do przewinienia. Poza tym Jan w wizji zobaczył, że ” śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali,”-Objawienie 20:13Biblia Warszawska.A więc ludzie w piekle nie są żywi i wyjdą stamtąd na głos Jezusa. Uff, dużo spraw autor poruszył i nie sposób się do wszystkiego odnieść. Każdy ma wolną wolę i może wierzyć w co chce, także w kosmitów. Ja także swojego czasu wierzyłem w kosmitów i … nadal wierzę ale w tych opisanych w Biblii. Próbowałem przedstawić argumenty na poparcie tego w co wierzę w sposób nie uwłaczający nikomu. Pozdrawiam i życzę poznania prawdy. Dawny miłośnik kosmitów – Piotr S, świadek Jehowy.

  • Janek Says:

   Piotrze S,jako świadek Jehowy nie wolno ci czytać takich odstępczych stron.Chcesz mieć komitet sądowniczy od braciszków i być wyrzuconym z organizacji handlowo-religijnej?
   Wracaj lepiej do swojego niebieskiego cielca jw org.

   • abc Says:

    Do Janek. Pewnie byłeś Ś. J. zacząłeś rozrabiać ( homo… itp.) wyrąbali cię a teraz się odgrywasz. Zastopój i idż odpoczni.

  • gmozabija Says:

   szatan i bog to zly dobry policjant obydwa sa reptoidami, prawdziwe imie szatana to tamil i zarzdza on najazdowym czarnym ksiezycem drugi polichant to yahwe i zarzadza on najazdowym ksiezycem levanem(naszym niby ziemskim) tyle w sprawie, czasami walcza ze soba czasami wspolpracuja tyle w temacie, zrobili azjatow z naszych i swoich genow i to g chca rozprzestrzeniac

 14. zlomiarz Says:

  Panie Piotrze S – ciezko jest sie pozbyc nalecialosci cywilizacyjnych, co odczytuje w pana tekscie, natomiast nie znajduje tego (jedynie w mninimalnej formie) u autora artykulu.
  Argumentum ad rem. Piszesz pan o SF, a sam niezle uprawiasz ten gaunek. Bo to, co Pan opisujesz w pierwszych zdaniach, szczerze, nagroda Nebula blyszczy. Wszystkie Pana konkluzje sa spowodowane wiedza technologiczna/cywilizacyjna (sorry za okreslenia, ale staram sie nie byc, jak ci z biblii) nabyta w procesie edukacji i doswiadczen na otaczajacym Pana swiecie. Co jednak szczegolnie cechowalo ludzi biblijnych epok i regionow? Brak wiedzy otaczajacej rzeczywistosci. Proste Urodzic-przezyc-unrzec w rytm religijnych konikow. Patataj, patataj… Dzisiaj bysmy to nazwali dziecieca tepota lub bardziej cywilizowanie – nieukami, wiesnialami, plebsem. Czy oczkujesz wasc od takich osob opisowo spojnych, skonkretyzowanych wersji wydarzen? Wez Pan, dzisiaj, dwie osoby bedace swiadkami, nie wazne jakiego wypadku i zapytaj: „Co widzieli?”, to kazdy z nich bedzie mial inna wersje, swoja wlasna bajke, mimo ze obaj potrafia slownie okreslic wiekszosc otaczajacych ich rzeczy i zdarzen. Hmmm
  Skad ‚Diabel’ w biblijnym tekscie? To nadinterpretacja. Luis Cipher ;-) (Jutrzenka, Przynoszacy Swiatlosc), szatan (przeciwnik), etc ale to nie gosc z PIEKLA rodem, o ktorym nota bene brak wzmianki. Dlaczego pod uwage bierzesz wacpan jedynie sluszna biblie, a nie dodatkowo, pozostale teksty biblijne; ktore nie weszly do kanonu. Grupa cwaniakow ustalila forme opowiesci, a Pan sie z nia utozsamiasz. Opowiesci, ktorej tekst i forma przez kolejne prze-tlumaczenia zostaly wypaczone. Czy zna pan ta gre ‚Gra slowek… – Sra polglowek’? Sobor – Sabat – Obrady Plenarne etc, Magia musi dzialac… Bog podobno uczynil NAS na podobienstwo swoje. To znaczy, ze on jest bardziej ludzki, czy my bardziej boscy?
  W historiografii potrzeba wiecej zrodel, by moc stwiedzic/wykreowac jakis fakt/teze. Co z biblijnych opwiesci ma potwierdzenie w innych zrodlach? Ich brak przemawia za usunieciem tych zrodel, czy ich nieistnieniem, poza umyslami ludzkich meandr?

 15. bartosiewicz Says:

  CZY TAK CIĘZKO LUDZIOM JEST ZROZUMIEC ŻE KOSMITA JEST , NIE ODKRYTĄ NAM JESZCZE FORMĄ ŻYWEGO ŚWIATŁA, TO TYLKO OBRAZY ZE ŚWIATŁA , przezyłem sierc i śpiączke wiem że sie nie mylę
  przeczytajcie po cos tą strone napisałem pozdrawiam dawid

  http://www.figuraojca.pl

  • an Says:

   To co napisałeś na swojej stronie, bardzo przypomina mi wypowiedź Tadeusza Owsianko w wykladzie o duchowosci. Jak z nim rozmawialam, to też tłumaczył o dobrej sile czystej wody i zlej sile czarnego promieniowania. Gdzie znaleźć tą czystą wodę? W zeolicie Lava Vitae. Wielu ludzi chce osiągnąć duchową doskonałość.

 16. Jacek Says:

  Tego nie można tak analizować. Wszystkie religie Bliskiego Wschodu mają część wspólną. Sam Stary Testament był spisywany minimum 4 razy i te 4 tradycje są widoczne, bo nie przepisywano, tylko dopisywano ale już innym językiem i spisywano 1000 lat. Teraz mamy jeszcze KORAN, który przekazuje te same wydarzenia ale opisy są inne. Arabowie twierdzą że nie chodziło o półwysep Synaj, a o cały Półwysep Arabski i akcja dzieje się od Jemenu do Jerozolimy. W Biblii po niewoli babilońskiej zostało wiele z religii Babilonu. Są już znane przekazy Babilońskie i Perskie, do tego apokryfy, to trzeba analizować jako całość. Komuniści uparli się żeby udowodnić, że Boga nie ma, Gagarin tez meldował „Byłem w kosmosie, Boga niet… ” Ten tekst ma podobny przekaz. Są podobne teksty z przed ~80 lat, stworzone przez Niemców, które miały uzasadniać wymordowanie Żydów, jako ludzi którzy nie uznają prawa innych do życia, a prawo maja przestrzegać tylko względem własnego narodu. Czy to dobra droga ??? Negując istenienie Boga negujemy człowieczeństwo, zrównujemy się ze zwierzętami, które zjadamy, co prowadzi wprost do wojen morderstw i rzezi takich jakie były w czasie drugiej wojny światowej, a wynikały z odrzucenia istnienia Boga.

 17. qrde blade Says:

  Zadziwiające są antropologiczne różnice przedstawionych zdjęć charakteryzujących pewne powszechne hybrydowe cechy wskazujące na towarzyszące im zwykle również odziedziczone cechy mentalne na które zwracają uwagę oświeceni znawcy tematu, a ignoruje je i kompletnie świadomie nie zauważa typowy plebs.
  Natomiast są one podprogowo wykorzystywane w przemyśle filmowym i medialnym ( również propagującym cechy stworzonych sztucznie ludzkich hybryd ). W tym wypadku jednak chodzi o wiele charakterystycznych cech:
  1.Trójkątny kształt twarzy
  2. Pochyłe czoło o jajowatej w górnej części czaszce
  3. Trójkątne (jak u Elfów ) bardzo charakterystycznie odstające uszy ( brak zwisających, nie przyrośniętych płatków )
  4. Charakterystyczne wcięcie w podbródku, mocna szczęka
  5. Skośnie ustawione, szeroko jak do wąskiej twarzy umiejscowione oczy i brwi ( jak u drapieżników )
  6. Wydatne usta
  7. Charakterystyczny duży nos z zadartymi na boki lub do przodu nozdrzami ( jak u drapieżników )
  8. Długa, charakterystyczna, mocna szyja
  9. Opadające ramiona
  10. Charakterystyczne kainowe słabe owłosienie i znikomy zarost
  11. Liczne zrogowacenia i skłonność do tłuszczaków ( świadczące m.in. o mięsnej diecie )
  12. Poroże ( ówcześnie cecha charakteryzująca bogów, półbogów i władców tłumacząca kozie i koźle zapatrzenie satanistów. Ponoć sekciarstwo na planecie tłumaczone jest ludzkim stadem składającym się z tzw. kóz i kozłów, raczej jednak durnych owiec i pobudliwych kozłów ).
  Naturalnie można te charakterystyczne cechy ignorować i wspólnie paść się jak durne owce w stworzonej orwellowskiej fermie satanistycznym Jurrasic Parku powszechnie zarządzanym przez sprytne kozły.

 18. Optho Says:

  Nie żaden Jahwe, bo co do tego imienia to nikt nie ma żadnej pewności. Jego drużyna to nikt inny jak aniołowie, którzy są i obserwują co się dzieje w czasie rzeczywistym tym, który istnieje u nas. Bóg natomiast jest całkowicie poza czasem, a te latające spodki, ufo czy kosmici lub obce starożytne cywilizacje to upadłe anioły pod wodzą króla tego świata Szatana. I nie nawiązuje tu do żadnej religii tylko do prawdy biblijnej.

  • qrdeblade Says:

   Jahwe – przyjrzyj się łaskawie załączonemu prawemu zdjęciu w artykule ( że też to nigdy wcześniej nikomu nie przyszło do głowy. Podobieństwo do Jaka – patrz rogi ). Tak więc Jak – Jagow – Jahow – Jakow – Jahwe, tak jak Byk – Boł – Bujboł – Diaboł ( wszystko naturalnie pisane Cyrylicą ). Jak widać rogi to typowo boski atrybut Bog – Buk – Byk – Tur, a nazewnictwo jest związane z najbliższym ówczesnym skojarzonym podobieństwem i podobnie znana wszystkim pieczęć z tzw. kozłem z Mendes, to ponoć wynik połączenia Sa-ma-el i Lil – ith.

 19. jan Says:

  Mysle ze autor artykuly popelnia wiele bledow natury logicznej w analizie BIbli i ocenie Boga JAHWE [JEHOWA] .Perspektywa postrzegania rzeczywistosci ,slabego czlowieka jest bardzo waska i krutkowzroczna. Mowi JAHWE ,,Drogi moje nie sa waszymi drogami a mysli moje nie sa waszymi myslami,, Przypisuje autor JAHWE kwrozercze instynkty tymczasm JAHWE na kartach calego Starego Testamentu.zada od ludzi wysokiej empati jest to przewodnia mysl u Izajasza Ejzechiela i innych Prorokow kierownych duchem JAHWE. Mowi JAHWE ,Rece wasze sa pelne krwi Obmyjcie sie czysci badzcie .Usuncie zlo uczynkow waszych sprzed moich oczu. Przestancie czynic zlo,zaprawiajcie sie w dobrym Troszczcie sie o sprawiedliwosc,wspomagacie ucisnionego oddajcie slusznosc sierocie w obronie wdowy stawajcie,, Czy tak wypowiada sie okrutny tyran jakim autor widzi JAHWE. czy tylko zawodzi autora rozum wynikajacy z pychy. Pragnieniem JAHWE jest by miejscem szczesliwym byla cala planeta Ziemia a stary testament i historia Zydow jako narodu wybranego to sa etapy tego planu rozciagnietego na tysiaclecia a wiec w perspektywie jakie czowiek nie obejmuje rozumem,wiec wybory jakie dokonuaja sie wludziach sa wyborami serca i one sa kryterium prawdy Nauka Jezusa jako wyslannika JAHWE ktory daje nowy nakaz mlosci jest wlasnie nawyzszym pragnieniem JAHWE Nowe Niebo i Nowa Ziemia oto cel JAHWE ktory na pewno zostanie spelniony..

  • Arya Says:

   Janie, czyżbyś był kolejnym ŚJ? To teraz tak. Wyobraź sobie, że mas 5 dzieci. Czworo z nich robi złe rzeczy a piąte jest dobre. Czy każesz temu co jest dobre zabić pozostałą czwórkę? Czy może sam je zabijesz? A tak właśnie postępował starotestamentowy Jahwe. Sorki, ale miłujący ojciec się tak nie zachowuje.

 20. jan Says:

  Arya – nie jestem Swiadkiem Jehowy w sensie formalnym ,w sensie rzeczywistej postawy nim jestem poniewarz uczczenie imienia JAHWE jest istota Starego i Nowego poslania do ludzkosci w tym sensie moge powiedziec ze Swiadkowie Jehowy glosza prawde,poniewarz odrzucili wszystkie synkretyczne odejscia od pierwowzoru jakim byla nauka pierwszych ucznioow Jezusa KTÓRZY UWIERZYLI ZE JEZUS JEST TYM POSLANYM PRZEZ JAHWE prorokiem -w tym zawiera sie prawdziwa defnicja wiary, WIERZĘ ze Jezus jest tym poslanym przez JAHWE prorokiem ktorego oczekiwali Izraelici[ oni nie oczekiwali przyjsca i ukazania sie samego JAHWE tylko przyobiecanego przez JAHWE proroka – to obala wszelkie falszywe nauki stworzone przez nierozumnych falszywych nauczycieli ktorzy osobe Jezusa zrownuja z osoba JAHWE […ide do Ojca bo Ojciec jest wiekszy odemnie … ]. prawdziwa definicja tego pojecia jaka przewja sie przez caly nowy testament tyczy wlasnie tego by uwierzyli ze Jezus jest poslanym przez JAHWE a nie ze jest JAHWE czy tez jest jego czesc w trujcy itp. [polecam tu haslo biskup ARIUSZ lub ARIANIE POLSCY by zrozumiec ze dogmaty wiekszosci koscolow sa falszywe ] Ten drastyczny przyklad jakim sie poslurzylas nie wynika z kontekstu tego co napisalem, wzielas przyklad ekstremalnie krancowy by stworzyc waskie pole do ustosunkowania sie do problemu,tym samym stworzyc wrazenie ze JAHWE jest tym krwiazerczym tyranem ktory za nic ma zycie ludzi gdy tymczasem jest zupelnie odwrotnie,odbiram to jako prube manipulacji i forme socjitechniki a nie darzenie do prawdy i zrozumienia . We wpisie poslurzylem sie cytatami ktore JAHWE stawiaja Jako Boga preagnacego wszelkiego dobra,takie jest jego pragnienie w stosunku do calej ludzkosci,po to poslal swego proroka Jezusa z Nazaretu by Jezus poprzez swoich uczniów to oredzie przekazal calemu swiatu -.. nowe przykazanie wam daje abyscie sie wzajemnie milowali -to sa slowa JAHWE. Albowiem jak sam Jezus powiedzial mowie i czynie to co slysze od Ojca . W histori Izraela bylo wiele dratycznych obrazow i przejawow surowosci JAHWE to fakt , przykladowo kara na Sodome i Gomore byla sroga poniewarz miala utrwalic zachowania które nie beda destruktywne i zabujcze dla calej spolecznosci w dlugiej przestzeni czasowej zapewniajac im trwanie i stabilnosc spoleczna , jesli rozpatrywac populacje tych miast zkazanych na zniszczenie to mozna smialo powidziec ze kontynuacja sodomi i rozwiezlosci[choroby] i tak dopowadzila by te panstwa miasta do upadku i smierci. a w konsekwencji ruiny i zniszczenia poprzez np niezdolnosc do obrony. Drastyczne nakazy JAHWE jesli chodzi o postepowanie Izraelitow bylo wtamtych czasach reguła i zeby przetrwac w swiecie gdzie wojny byl na porzadku dziennycm Izraelici sila rzeczy pacyfistami byc nie mogli bo byli by wyrznieci przez inne plemiona i narody,tym samym nie spelnili by swego chwilowego poslnnictwa w kwesti uczynienia Ziemi miescem pokoju, radosci i milosci i [czy ty sam w obronie swej rodsziny gdyby zaszla taka koniecznosc dzis nie urzyl bys wszystkch mozliwosci by powstrzymac uzbrojonego bandyte czy to indywidualnego czy tez zorganizowanego. Postawiles czysto teretyczne zalozenie co by bylo gdyby, niewiemy jak beda przebiegac procesy budowania Nowej Ziemi [izajasz 2 rozdzial] Jak JAHWE ten proces przeprowadzi,ale na pewno zgodzisz sie ze wsrod ludzi jest sporo jednostek o ekstremalnie zlej naturze ktorzy np swiadomie wywolua wojny a miliony ofiar sa wkarkulowane w ich proces decyzjny, tacy ludzie jesli sa np u wladzy dobrowolnie tej wladzu nie oddadza ludzia szlachetnym do tego cie nie musze przekonywac, jak nastapi odsuniecie ich od mozliwosci czynienia zla to nie nasz problem gdyz nawet wybraznia nasza nie jest w stanie ogarnac metod i srodkow jakie ma JAHWE by swoj cel zrealizowac , ktory zna na wskros nasze mysli , zamiary. pobudk ,i motywy a jego wyrok bedzie wrokiem sprawiedliwym,i mowie to nawet w odniesieiu do siebie zdajac sie na jego sprawiedliwosc. jesli doczekam tych czasow. Zgodzisz sie na pewo z jednym o ile obserwujesz to co sie dzieje i w jakim idzie kierunku a idzie w kierunku upadku warosci ,,toalitaryzmu,przemocy, zycie bedzie sie stawalo absurdem , czlowiek staje sie numerem bez wartosci ktorym w zalozeniu mona bedzie zrobic co sie chce oni chca decydowac o twoim zyciu i zdrowiu moga cie zabic i wykozystac narzady[robi sie to juz na masowa skale i mysli sie nawet o zjadaniu ludzi[podobno np we francji juz to jest jako taka ekstrawagancja ] oni mysla o depopulacj do poziomu500 milionow[film esoteric aenda] co bedzie dalej skoro zwyrodnialcy sa czesto u wladzy i majac poslusznych zoldakow, i w majestacie prawa chca zbodnie dalej realizowac Na dzis niema zadnych absolutnie zadnych przeslanek by pojawila sie sila ktora by radykalnie czy tez na zasadzie zapoczatkowania procesu moga cos radykanie zmienic -niema takiej nadzieji,niema takich sil ,niema takich zorganizowanch strktur ktore byly by w stanie zapoczatkowac budowanie prawdy i milosci w relacjach miedzyludzkich bo tez wielu ludzi nie jest nawet zdolna do takiej postawy – Wekszosc nie wie juz nawet do jest dobre a co zle ,co to jest prawosc a co to bezprawie. wskaz wec droge skoro uwarzasz ze lepiej od slowa JAHWE rozumiesz rzeczywistosc……… a wyzwaniem czasu jest potrzeba znalezenia rozwiazania bo unicestwimy sie sami.. tymczasem rozwiazania niema. rozwaz to
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..[.Izajasz 60 r. Biblia Tysiaclecia wyd II ]
  1 Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło
  i chwała JAHWE rozbłyska nad tobą.
  2 Bo oto ciemność okrywa ziemię
  i gęsty mrok spowija ludy,
  a ponad tobą jaśnieje JAHWE
  i Jego chwała jawi się nad tobą.
  3 I pójdą narody do twojego światła,
  królowie do blasku twojego wschodu.

 21. gmozabija Says:

  jestes na dobrym tropie dorzuce ci pare cegielek do tej ukladanki, yahwe to chodzacy reptoid, reptoidy lataja ksiezycami – tak tak jak w star wars planeta smierci, to sa piraci kosmiczni zacumowywuja do planet swoj piracki statek ksiezyc i ssa co sie da zolto krysztaly srebro genetyke modyfikuja czy morduja zastane rasy przez dodawanie swoich swinskich hamskich genow do naszych i otrzymuja posluszne im i wygladajace jak oni rasy, w ziemskicm przypadku otrzymali w ten sposob azjatow dlatego azjaci wygladaja jak jaszczurki z tymi tycimi cialkami, oczywiscie jak kazde twory gmo maja swoje genetyczne wady okulary kosci bledniki brak wspolczucia schizofrenie itd lista jest dluga
  yahwe ingerowal kiedys bezposrednio i tak jak mowisz rosiewal swinstwa ze spodkow na niepokornych dzisiaj robi to pokryjomu przez swoich ziemskich przedtawicieli tj zydomongolow z nsa/cia/mossad/chinskiej lozy hong itd
  celem jest wymiana bialych na swoich skosnych i to powoli sie dzieje to zolte rozlewa sie po swiecie jak szambo z szambodolu, afryka jest juz praktycznie zolta o kanadzie i stanach nie wspomne tylko wschodnia europa jeszcze sie przed tym broni w miare chodz juz nam zydy z PO nawpuszczali mongolowatych wietnamcow turkow arabow itd wszystko sluzy bezpowrotnemu niszczeniu naszych bialych slowianskich genow, yahwe probuje zniszczyc wszystkie biale rasy zeusowe w tym nas, ras zeusowych bylo 108 teraz nie wiadomo wszystko wymieszane, nawet biali nosza okulary pamiatka po azjatyckich gwaltach na naszych, niewielu wie ze 80 proc azjatow nosi okulary i te geny nam dali w podarunku po napasciach w 12 czy 13 wieku, yahwe walczy z naszym zeusem obecnie w rejonie jowisza i saturna do nas naleza 4 zewnetrzne planety do yahwe niestety 4 wewnetrzne w tym ziemia, wczesniej czy pozniej sily zeusa wykurza yahwe i swite szarakow ale jest grozba ze wysadzi w powietrze ziemie jak to zrobil juz wczesniej z dwoma planetami phaeton i hepastos obecnie pas gruzu miedzy marsem i jowiszem, wiec sprawa nie jest latwa dla zeusa nie moga tak napasc i nas wyzwolic plus w ksiezycu sa miliony uwiezionych ziemskich dusz ktore przy ataku na ksiezyc bylyby unicestwione przez bron zeusa,tzw zydzi w bibli to jego zdjelane posluszne mu mongoly ktorym kazal zabijac wszystkie inne biale rasy zeusa naokolo, wszystkie piramidy to dziela zeusowych nawet w chinach gdzie je mao hung pong czy cos kazal zakmuflowac ziemia i drzewami, yahwe wypedzil zeusowych w tym here apolla hermesa i wielu innych naukowcow z andromedy pod grozba wysadzenia ziemi, yahwe jest reptoidem dlatego mozna bylo zemdlec widzac chodzaca 2 metrowa gadajaca jaszczurke, mam zdjecie jahwe od samych chinoli jak ktos chce z muzeum ziemi z chicago https://postimg.org/image/vjjia7hmn/
  pozdr

 22. adnaw 62 Says:

  Piszę bo jedna z moich znajomych została powalona …..tymi wieściami .Był kiedyś w Polsce wzięty rodem z wolnomularstwa niejaki antrowis i on głosił podobne rzeczy,nawet się zaznajomiłam ,zostały mi w pamięci 12 prawa uniwersalne rządzące wszechświatem ,budowa człowieka jako istoty ludzkiej i nawet budowa ufo.Prawa; mentalizmu ,odbicia ,wibracji ,nieingerencji,równowagi ,dualizmu ,dwubiegunowości ,tolerancji ,przyczyny -skutku,i …Minęło 20 lat i widzę jak mnożą się różne teorie W tym czasie poznać zdążyłam Biblię ,nie jestem chrześcijanką…ale wierze w Stwórcę-Boga.Napiszę teraz jak wcześniej inni…. jak ja rozumiem Pisma natchnione Duchem Bożym czyli Biblię…dopóki można jeszcze coś o Panu Bogu powiedzieć dobrego ,bo świat ludzki toczy z nim wojnę podjazdową jak widzę. Bóg jest Duchem może przyjmować postać jaką chce i w swoich dziedzinach sobie wiadomych ,bo człowiek tam jak był to albo w swojej wyobraźni albo we śnie a na jawie jak apostoł Paweł ,to z kolei nie chciał powiedzieć ,Henoch coś opowiadał ,ale nie wiadomo ,czy ten kto spisał jego rzekoma wizytę w niebie jednym i drugim, pisał prawdę do końca …. ciała Henocha nie znaleziono ,ponoć nie umarł.W Biblii są opisane dwa akty stwarzania ,wynika z nich ,ze ludzie przed Adamem żyli na ziemi na długo zanim człowieka -Adama Pan Bóg stworzył.Ludzie poza ogrodem Eden , żyli ze zbieractwa , tego co dawał las i łąka,dzikie owoce i nasiona.Adam został stworzony przez elohima a nie jahwe i był człowiekiem który miał uprawiać ziemie i ogród.Kain wziął za żonę kobietę z ludu, który żył na ziemi przed założeniem Edenu.Tak… Pan Bóg eksperymentował ,uczył się powołując do życia różne stworzenia.Adam miał ducha Bożego ,ludzie dziko żyjący nie,mieli bezpośredniego kontaktu z Bogiem.Duch to znaczy rozum ,umysł myśl,czyli Adam ,mówił do Stwórcy swojego w myślach,telepatycznie .Planem Pana Boga było stworzenie człowieka doskonałego w równowadze ciała z doskonałym duchem ludzkim.Ludy prymitywne są do dzisiaj związane z ziemią ,wierzą i robią sobie bogów z tego co wokół widzą przypisują żywiołom boską część ,aniołom ,które tymi żywiołami kierują z woli Stwórcy ,bo aniołowie to słudzy ,duchy służebne mogą przybierać postać.Adam próby nie strzymał bo się mu żona zbuntowała.Upadły anioł cherubina ,jednego z najważniejszych w niebie -szatan miał w tym swój udział…Stwórca w swoich wymiarach czasoprzestrzennych ma wiele mieszkań dla wielu stworzeń,człowiek jest istota wyjątkową stworzoną na obraz i podobieństwo Boga .Ludzie ci ,którzy opuścili ogród Eden mieszali się potem z ludźmi z ludów żyjących na ziemi ,brali sobie za żony albo niewolnice ,każdy kto wyznawał wiarę w boga Abrahama mógł się do żydów przyłączyć.Prawo ,zakon Mojżesz był na czasy ówczesne czymś wyjątkowym ,bo inne królestwa obok postępowały okropnie ,panowało zepsucie moralne ,składano ofiary z ludzi,życie ludzkie nie miało wartości .Żydzi zabijali owszem na wojnach ,wokół panowało prawo zemsty dlatego zbijano tych ,którzy zachowani przy życiu mogli się mścić w przyszłości.Barbarzyństwo pogańskich plemion zaczęło dużo wcześniej przed potopem się gdy na ziemi zaczęli rządzić się nefilimowie-aniołowie zbuntowani ,(którzy bez zgody Stwórcy przybrali postaci ludzkie ,zapragnęli ludzkich kobiet) i ich dzieci olbrzymy,giganci .To za ich udziałem powstały starożytne cywilizacje Sumerów ,Egipcjan i inne .Tak było do czasów potopu..Tetagram jhwh do dzisiaj nie wiadomo jak brzmiał oznacza Ja Jestem twoje zbawienie czyli ja jestem Pan Jezus Chrystus.Bo w Panu Jezusie objawił się Bóg a ziemi w ciele człowieka a imię Jezus oznacza dosłownie zbawienie Prze tetagram Bóg-Duch zapowiadał ,swoje przyjście na ziemię.Zbawienie zaś oznacza wyzwolenie z udręki ciała ,niedoskonałości .Wcześniej posługiwał się aniołami albo ramieniem Pańskim ,czy to był tunel czasoprzestrzenny łączący nasze niebo z innym w sensie wymiaru ?czym była arka ?czy to jakaś niebiańska -kosmiczna radiostacja Pana Boga,promieniująca czymś ,co mogło zabić niewtajemniczonych?Człowiek każdy i zwierzę też jest dusza żyjącą bo dusza to ciało fizyczne ,emocjonalne , uczuciowe i mentalne,które to ciała z chwilą utraty życia -tchnienia Bożego się rozpadają trwa to w czasie tylko.Różnimy się od zwierząt i aniołów tym ,że mamy ducha ,który może być nieśmiertelny wedle uznania Stwórcy.wszystkie religie ,nauki systemowe człowieka maja za zadanie zniewolić umysł człowieka by rozum czyli duch nie triumfował tylko błąkał się jak zagubieni w czasie..Biblia jest za mądrą księgą by sprowadzać ją do narzędzia czystej manipulacji w zamierzeniu Ducha bożego w Niej jest ukryta prawda i nie wszyscy ja chcą i mogą zobaczyć.a z ta krwią ,to już przesada moi drodzy i z Downem ,to przypomina mi i te przekonania ,że takie dzieci rodzą się za kare lub są opętane przez demony…Zdrowy rozsądek się wszystkim kłania .Jest takie skażenie na świecie ,ze każda chorobę ciała ,genetyczną można wytłumaczyć uszkodzeniami genów jak i psychiczną aberacjami czynników takich jak stres ,nadmiar lub niedostatek bodźców..Demony są realną siłą duchową niszczącą, jeżeli dajemy im dostęp do siebie .tylko równowaga uczuć i rozumu -myśli daje nam w miarę prawdziwy ogląd rzeczywistości ,czego każdemu życzę ..Życie to nie jest bajka ani fantastyka ,tylko praca u podstaw.

 23. gmozabija Says:

  elohim to szarak ET(roswell itd) yahwe zarzadza szarakami wiec posrednio yahwe stworzyl „człowieka” a w zasadzie dodal swoje wezowe geny do bialego czlowieka i otrzymal metoda prob i bledow spieprzona wersje czlowieka tj azjate adama i ewe, biblia tyczy sie najazdu szarakow i ich reptylskiego wlatcy much yahwe=allaha=biblijnego z-boga(pedofila w zasadzie) 13500 lat temu, ta cala parada oszustow i kosmicznych zlodzieji lata ksiezycem, nazywaja go levan, dokladnie tak jak nazwa pierwszego kraju ktory tutaj zorganizowali na terenie polwyspu synajskiego, biblijne niebo to ksiezyc jest tylko 400 tys kilometrow wiec nie tak daleko to niebo i wszelkiej masci prorocy byli na partach u yahwe po wskazowki itd, z tym na obraz i podobienstwo boga biblijnego jest tak ze adam i ewa – dwa azjaty nie byly podobne do bialego czlowieka tylko do skosnoreptylskiego yahwe i jego szarakow dlatego jest o tym wzmianka, bog kaze swoim skosom isc i się rozmnazac co jak widać wypelniaja co do joty… yahwe kaze zabijac gojow tj slowian i traktować ich jak gorzej jak zwierzęta, zydzi to skosni wersja 2.0 bardziej podobni do nas żeby mogli nas ponizać okradać i zabijac w bialy dzień na wszystkich stanowiskach rzadowych policji sadach itd
  myslac o bogu slowianie zawsze mysleli o swoim zeusie-perunie ktorego bestialski biblijny reptyl yahwe przepedzil 13500 lat temu pod grozba wysadzenia ziemi, sytuacja wygląda nastepujaco, yahwe okupuje 4 wewnętrzne planety nasz zeus 4 zewnętrzne i wojna „na gorze” caly czas trwa, jak zeus popędzi reptyla to reptyl nas sypie swinstwami ze spodkow „za kare”, skad my to znamy ?… z 2giej wojny swiatowej może ? wiec sytuacja nie jest ciekawa, amerykancy lataja na marsa trójkątami tr3b wspolpracujac z yahwe przygotowywuja tam obrone przed zeusem a co z tego wszystkiego wyniknie nie wiadomo w każdym bądź razie dla yahwe wysadzenie planety dla zatarcia sladow to pestka nawet ze swoimi azydazjatami i arabami na pokładzie, w biblii ciagle o miesie i krwi bo to jest co te skuwysyny księżycowe jedza i to żadna alegoria czy przenosnia, my krowy oni nas, ze stanow znika na mieso i zabawy seksualne rocznie miedzy 500-800 tys ludzi to samo ewropa wiecej tu hellenandchaos blogspot

 24. Doprawdy? Says:

  Cześć treborok. Twoja strona jest fantastyczna, chyba najlepsza z wiedzą „tajemną”, jaką znam. Dzięki Ci człowieku, że dzielisz się swoimi odkryciami. :)

  Proszę uprzejmie o odpowiedź, czy tzw. szatan, czyli demon, któremu pokłony bije „elita” tego świata”, to nie będzie przypadkiem Jahwe? Czy to nie ta postać, z którą artyści podpisują cyrograf, oddając duszę, stając się bożyszczami? Dla kogo był satanistyczny rytuał na otwarcie tunelu w Szwajcarii? Czy Jahwe nie robi ludzi w dudka, będąc „bogiem” i „szatanem” jednocześnie? Czy dobrze dedukuję?

  Pozdrowienia.

  • treborok Says:

   Witaj,
   Jahwe jest jednym z wielu, jest tylko oficerem a nie np. generałem (tam też jest hierarchia). W każdym razie trzymać się jak najdalej kościoła, ponieważ brzydko mi pachną tamtejsze rytuały.

   • Doprawdy? Says:

    Dziękuję za odpowiedź. Tak sobie myślę, że gdyby przeciętnemu X, Y, Z objawić prawdę, to niechybnie umarł by ze strachu i przerażenia w kilka minut. ;)

 25. Gmozabija Says:

  Yahwe to glowny et zarzadzajacy 4 wew planetami w tym ziemia jego statek matka i duma to nasz ksiezyc ale tez ma brata tamil”a tzw szatana i reptylski braciszki czasem graja do jednej bramki czasami przeciwko sobie, tamil lata tzw czarnym ksiezycem nazywanym takze lilith w wojny swiatowe to bylo napuszczanie bialych na bialych przez to ksiezycowa parke wiecej na blogu hellenandchaos

 26. Andrzej Endriu Says:

  http://www.amightywind-proroctwa.com/polishwebsite/polishindex.htm

  wielu z was jest bluźniercami i drwicie sobie z BOGA JAHWEH.
  Ciekawe jak umrzecie co się z wami stanie bo wielu z was nie wie co mówi i nie wie co czyni a jesteście tylko śmiertelnikami.
  zapraszam na stronę wyżej.

 27. pogadaj_ze_mna Says:

  Ooo rety ile skomentowanego. Udziele swoich trzech groszy. Moglo tak byc jak opisal autor. Slowo Jahwe jest przetlumaczone na slowo JESTEM.
  Wogole nie podobne bo slowo Jestem odzwierciedla slowianskiego Boga.
  Jesli dodac mam wam malego dreszczyku to pewnie wielu z was zauwazylo kiedys u siebie jak baki przy uszach sie wywinely. Ja od tamtej pory jestem czujny. Nie bylo to ludzkie. Niestety kosmici mysla ze nas stworzyli ale zeby sie nie okazalo ze potrafimy ich zniszczyc bo okryli by sie wstydem ci co zamarzyli o kolonizacji. Niby dlaczego jest wiele martwych planet ? Co nie bylo na nich zycia ? Sa sily silniejsze niz Jezus i Bóg Jahwe. Boga JESTEM w to nie mieszam bo to Bóg człowieka.

 28. Gmozabija Says:

  Yahwe to pirat kosmiczny latajacy ksiezycem traktuje nas jak my krowy, yahwe 4000 lat temu zrobil azjatow z naszych i swoich jaszczurczych genow nic tu nie ma swietego to po prostu bandyta i pasozyt kosmiczny wiecej na blogu hellenandchaos biala rasa jest z andromedy jestesmy tu juz 3.5 mln lat naszymi liderami byli zeus hera apollo posejdon i inni, murzyni sa tutaj 4 biliony lat, arabow i zydow przywiozl yahwe tez 4000 lat temu, ciekawe czy to ktos zczai tutaj

 29. gmozabija Says:

  no widać ze już za zycia bobgobojny

 30. meiga Says:

  Witam,
  ktoś wie czy można gdzieś kupić Tą książkę Biglino „Biblia jakiej nie znasz”?

  • gmozabija Says:

   tu masz cos lepszego i za darmo poki co hellenandchaos.blogspot pelno rzeczy o reptoidzie yahwe i jego „wyczynach” w archiwach

 31. lelumpolelum Says:

  Czy Waszym zdaniem ta ma-na może mieć coś wspólnego z teraźniejszym ormusem?

  • qrdeblade Says:

   Bez wątpienia ówczesna ma-na, to ponownie odkryty w USA przez Dawida Hudsona patent ORME, ale nie banalnie wytwarzany z soli morza martwego popularny ORMUS…

 32. zukakip Says:

  owe wnioski oparte są tylko o analizę Starego Testamentu, czy o coś więcej?…najpierw datowanie: Mojżesz to wg Exodusu ok.1500/1400p.n.e. (wprost zapisane w niej wyliczenia, oparte dodatkowo o dane archeologiczne dotyczące tzw.archiwum z Tell el Amarna/Achetaton), a wg egiptologów ok.1300/1200p.n.e. (sugerują się pojawiającymi się wzmiankami o Ramzesie, oczywiście identyfikowanymi z Ramzesem II)…Ezechiel to dużo później…Niestety Biblia nie powstała w próżni…najstarsze wzmianki o pierwowzorze Jahwe pochodzą z archiwum z Ugarit/Ras Szamra z okresu 1400/1600-1200p.n.e….już w Biblii są wzmianki, że przypadek Mojżesza to tylko kontynuacja przygód niejakiego Abrahama z Ur… życie Abrahama z Ur odnoszone jest do okresu tuż po upadku III dynastii z Ur, ok.2100/1900p.n.e. (w zależności czy oprze się o daty c14 i „starszą chronologię”, czy obowiązującą ” średnią chronologię”, czy wymysły naukowców typu Rohl i „krótką chronologię” lub pseudokrótką chronologię)…w miastach Bliskiego Wschodu mity o ingerencji bóstw były powszechne, Żydzi z Jerozolimy i Samarii nie byli wyjątkami…niestety przetrwała do dziś w dość czytelnej wersji, tylko Biblia…”badacze” typu Daeniken, wyłapują z tego textu dziwne UFO-idalne wydarzenia: związane głównie z Mojżeszem i Ezechielem….W Egipcie równie nietypowym zjawiskiem była reforma religijna Amenchotepa IV…wprowadził kult Atona, dysku słonecznego…w rejonie Ur i Eridu z okr.wczesnosumeryjskiego pochodzą dziwne mity o Annunaki półrybach…w Indiach w ramach tradycji wczesnodynastycznej tzw.Ariów (najprawdopodobniej przybysze z kultury postandronowskiej na tereny zniszczonych miast kultury Harappa), Mahabharaty opisującej bitwę Kuruszetra między Kurawami i Pandawami, z ok.1400/1300p.n.e. (najprawdopodobniej wg genealogii dynastii księżycowej), pojawiły się wzmianki o nietypowych Wimanach…sam bóg Indra jest b.nietypowym niszczycielem grodów/miast…wg „badaczy” typu Deaniken takie nagromadzenie „ingerencji mitycznych b.zbliżonych do teorii UFO” przypada na okres 1500-1300p.n.e. (Mojżesz, JoZue, Aton Amenemchata IV -wg c14 jego reforma w okresie 1350-1300p.n.e., bitwa Kuruszetra z Mahabharaty), a Palestyna nie ma na takie zjawiska wyłączności…niektóre opisy z tych mitów rzeczywiście są trudne do interpretacji, może był to tylko wynik niezrozumienia zjawisk naturalnych przez współczesnych, a może nie…w tym okresie najprawdopodobniej trzęsienie ziemi zniszczyło pałac chyba w Ugarit, a w dolinie Indusu dalej mogły występować powodzie (prawd.zmiana koryta różnych ramieni tzw.Indusu doprowadziło do katastrofalnych powodzi i upadku miast kultury Harappa)…z ok.1312/1308p.n.e. w dokumentach Hetytów z Hattusas są wzmianki o uderzeniu meteorytu w miasto Apasa/Efez? w zach.Anatolii..

 33. qrde blade Says:

  Co do stosowanego celowo zmanipulowanego nazewnictwa, to –> https://youtu.be/nr51EiQsKbU

 34. InvisibiliaTriangulum Says:
 35. Paula Says:

  Ale bzdury są tu nawypisywane. Tyle ludzi doznało objawień Jezusa Chrystusa, w tym także ja, a wy tu wypisujecie takie głupoty! Radzialbym być ostrożnym w stawianiu poxhopnych wnioskow. Tym bardziej jeżeli sprawa sie ma do Trójcy Przenajświętszej, do Najwyższego Boga i Jego Syna.

  • gmozabija Says:

   jesteśmy pod najazdem ksiezycowych szarakow od 13500 lat, religie to ich narzedzia do ssania energi, tzw objawienia to zwyczajne puszczane hologramy tyle ze w super jakisci 11d a ze lud ciemny nie zna sie na technologi nie wierzy w siebie i musi miec przewodnika to graja sobie z nimi w kulki i jak holograf jezusa powie wpusc araba i murzyna w swoim milosierdziu bo cie nie wpuszcze do raju, wtedy wszyscy mamy przesrane

 36. czyńmymądrzeawygramy Says:

  Gmozabija, dziękuję Ci za super wkład. Poproszę skontaktuj się ze mną, sam zbieram wiedzę w 4 językach od 12 lat bo czuję się tu odpowiedzialny. Mój mail: adalbertwoch@gmail.com
  Kurdeblade i Maniek i pozostali konstruktywni, poproszę Was o kontakt bo ciężko o mądre wypowiedzi. Lub inaczej. Wystarczy tylko powiedzieć Dusze uwięzione w książycu i wiele rozumiem. Tutaj to nie przelewki i podchodzę poważnie do tematu. Wolę słuchać niż się wymądrzać ale gdy zachodzi potrzeba to koryguję. Więc koledzy, kto ma odwagę proszę o kontakt, Pzdr

  • Maniek Says:

   Witaj czyńmymądrzeawygramy.
   Na razie kontaktu do siebie nikmu nie daję.A jak coś chcesz się dowiedzieć to zajrzyj na bloga Moniki
   szukacboga.blogspot.com/
   Jest tam sporo moich komentarzy jak i ciekawych artykułów.
   Można na luzie podyskutować.
   Jeśli mogę coś na początek poradzić to wyłącz na jakiś czas yutuba bo to takie same idiotyzmy jak tv
   a zacznij czytać wiedzę w starych książkach tu link do biblioteki w której za darmo masz wiedzę:

   http://www.ksiegozbiory.cba.pl/ksiegi.html
   http://svasti.org/cd/Izwor/Leledrag.htm

   Dodatkowo poświęć czas na artykuły Wojtka Dydymusa Liga świata.Jak zrozumiesz o czym pisze to daj znać.
   Pozdrawiam

  • Maniek Says:

   Witaj czyńsmymądrze…
   koment mój nie wszedł więc jeszcze raz
   Zajrzyj na blog Moniki szukacboga to pogadamy.Wszędzie wszystko filtrują i kasują jak coś nie jest po ixch myśli.
   Pozdrawiam

 37. Aleksandra Says:

  Dobra droga Pan poszedl, ale nieco zboczyl Pan z kursu. Moze dlatego, ze nie polaczyl Pan w badaniac obu polkul mozgowych. Pojal pan zatem tylko pol prawdy… Leca polkula. A Co z prawa? Tu niezbedny jest czynnik żenski.
  I teraz na marginesie: ksiega Izajasza podaje na chlopski rozum podstawy fizykiem kwantowej. Nadal wsrod wielu naukowcow traktowanej z przymrozeniem oka. A warto polaczyc badania w temacie BOGOWIE – KOSMICI – LUDZIE.
  Od kilku lat takze badam biblie od tej str.
  Ezehiel opisuje,, przyjazn ” Boga Jahve z Mojzeszem. Hm, moje zdanie, to Mojzesz stworzyl tego Boga. Wszak to on napisal,, basnie wschodu ” alias Piecioksiag Mojzeszowy. Zastanawialo mnie zawsze… Dlaczego nikt przed Mojzeszem nie opisywal wydarzen tamtych czasow. Nikt nie napisal nigdy, ani w egipskich ani w hebrajskich czasach NIKT. Nie opisal, nigdy nie spotkal narodu Zydowskiego przed Mojzeszem.
  To ciekawe. jakby ten narod nigdy nie istnial poza Mojzeszem. Choc ukryc sie nie da, ze Mojzesz mial wiedze, nie tylko z dworu faraona3, gdzie byl prawie jak syn wychowywany. Nie da sie ukryc, ze znalezc nie tylko owcxesna nauka, astronomer czy fizyke. Mial wiedze wykraczajaca cale tysiaclecia poza jego czasy. Mial nawet broń laserowa.
  Opis biblijny stworzenia swiata, cala historia od Abrahama az do utworzenia narodu I troche dalej, do podbicia Kaananu… To dzielo Mojzeszem. Nie, nie wymysl… Dzielo. Skad posiadal taka wiedze? Skad mial laser? Kim byl ten z ktorymi/ ktorymi rozmawial przez Telekom??? Narod Zydowski nie byl ax taki maly, biorac pod uwage ogolnie liczbe ludnosci w tym rejonie. Z ziemi Goszen wyszlo ok 15mln ludzi. Blakali sie,, po pustyni ” 40 lat. Rozmnazali sie itpd wiec dumas sumarum moglobyc ich gdy zajmowali Kaanan 2x tyle Co przedtem. 40 lat na pustyni, jedli tylko mieso, manne z nieba i przepiorki… Rolnicy I rzemieslnicy wynedzniali podbili TYCZKAMI I KAMIENIAMI KAANAN????? 😕
  Inna sprawa, gdzie byla ta pustynia? Napewno nie polwysep Synaj…miejsce podobne wielkoscia do Irlandii. Na ogon by sobie nadeptywali chodzic w kolo po własnych odchodach. Pytan, dla myslacych jest niesamowicie wiele.
  Warto jednak biorac pod uwage panskie badania przyjzec sie blizej samemu Mojzeszowi.

 38. Mieczysław Jacek Skiba Says:

  Kim jest Jahwe !?
  Moja interpretacja.
  Czytając Biblię dochodzi się szybo do wniosku, że Jahwe to jakiś psychopatyczny twór. I też tak długo myślałem. A gdy dotarło do mnie, że byłem Mojżeszem i że ten twór nas prowadził załamałem się zupełnie – było to w okresie gdy zniszczono moją aurę ochronną i siły ciemności udowadniały mi, że ta biblijna bajka jest prawdą. Ale prawdą nie jest – zapewniam. Mojżesz żył w XVI wieku przed Chrystusem w okresie gdy panował Amenhotep III, a później Amenhotep IV zwany Echnatonem. Było to w okresie wybuchu wulkanu Santorynu na morzu Egejskim. Więc plagi były efektem wybuchu wulkanu. A Mojżesz uciekł z niewolnikami na pustynię i wojska Echnatona go nie pokonały, pokonało je tsunami, które wchodziły w ląd powodowane wybuchami Santorynu. Opisałem to kiedyś długim tekstem bazując na książce „Dopust Boży” Graham Phillips, tłumaczenie Jan Pyka, wyd. Rebis. Kto więc pomagał Mojżeszowi ? Zmobilizowała go do działania światłość wiekuista – stan Ognia Niebieskiego [płonący i nie spalający się krzew] = stan Ducha Świętego, jest to stan starego nieba. W nowym niebie w Pełni Miłości nie ma już elementu ognia, światłości, energii stwórczej. Te nieba są w nas – bo wszystko jest ich ucieleśnieniem. I to jest właśnie stan JAHWE = Jestem = lub inaczej ‘Jestem który Jestem’. Każdy kto się z nieba inkarnował powinien łatwo ten stan odkryć w sobie. Mojżesz czysta i szlachetna dusza, a raczej duch niebieski Archanioł Michał, inkarnował się w tamtych czasach aby wyzwolić niewolników. Nadmienię, że w naszych czasach inkarnowało się już 200 milionów takich duchów niebieskich, w tym ok. 2 miliony w Polsce. Mojżeszowi pomagała grupa RA – bogów Egiptu, którzy już ewoluowali technologicznie do poziomu takiego, że nie tylko jako dusze ale nawet i technologicznie są w stanie wchodzić w stan starego nieba, w światłość wiekuistą = w ogień niebieski i żyć w tym stanie wiecznie. Pomagali szlachetnie. Nie byli okrutnikami. Mojżesz też szlachetnie działał i szlachetnych ludzi wychował nawet gdy był zmuszony do walki. Po wejściu do Kanaanu nie wycięli tamtych plemion w pień lecz się z nimi zintegrowali. To moja prawda, z serca wypływająca, z moich natchnień wypływająca, i z wiedzy oraz natchnień od RA. Biblię czyli Pięcioksiąg spisano w IX wieku gdy pojawił się język hebrajski. To co przez 7 wieków przekazywano sobie ustnie teraz zostało wykorzystane przez nacjonalistów w perfidny sposób pod natchnieniem faktycznych bogów tej planety, którzy rządzą tu już od 309 tysięcy lat – są to szefowie Gadów czyli Anu i Marduk. Cała planeta została przez nich zmanipulowana tak jak i wiele innych planet. Mamy obecnie 2 zwoje DNA – a kiedyś mieliśmy 12 jak np. głoszą Wingmakers [patrz dr Neruda i wywiady z nim, patrz liczne przekazy z Kosmosu w tym z Kasjopei]. Konstruktorami naszego zniewolenia nie jest więc Jahwe – bo jest to twór wymyślony lecz są nimi Anu i Marduk i ich programy narzucone ludziom. Programy jeszcze dziś bardzo silnie na ludzi oddziaływujące, destrukcyjnie, co widać wszędzie – bo ludzie pod wpływem tych programów walczą ze sobą jak demony. Anu i Marduk dzielą i rządzą tą planetą przy pomocy ok. 4 milionów Gadów i innych ras. Zasada ich działania jest prosta niewolnictwo – ucisk – zagłada czyli generowanie cierpienia. Bo oni żywią się luszem = narkotykiem pochodzącym z naszych cierpień. Zjadają też ludzi. Jedynymi ich przeciwnikami są inkarnacje z nieba oraz dobrzy kosmici np. grupa RA i Federacja Galaktyczna. Obecnie grozi nam 8 samozagłada więc dobrych sił w sferze ziemskiej przybywa. Od dawna wysyłałem wici – i wiem, że grupa RA i Federacja działają. Wierzę, że niedługo zejdą do naszej sfery ziemskiej aby i tu pomóc. Obecny niewolniczy system społeczny trzeba zmienić na sprawiedliwy. Dobrobyt dla wszystkich trzeba wygenerować aby biedy nie było. I trzeba sobie poradzić z całą gamą chorób i zatruciem organizmów i środowiska. Roboty mnóstwo. Przybywajcie !

  • gmozabija Says:

   plonacy krzak to ashrah=ester zona reptyla yahwe do ktorej modlili sie zydzi, yahwe to luskowy zlamas, nasz zeus=perun=swarog z nasza armia obecnie w rejonach saturna juz od lat 90tych szykuje nam odsiecz wiecej na hellenandchaos


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: