Jasna cholera! — powiedziałem do siebie!

Dzisiaj mało kto rozumie, sam dopiero „otwieram oczy” na TO, ponieważ przedtem nawet przez myśl mi nie przeszło. To była tajemnica, zasłona której nikt ludziom nie otwierał, a domyślenie się osobiście jakoś mi ostatnio nie wychodziło!

01-jcp

O czym to chciałem?

Nie będę za bardzo męczył czytelnika ale parę naprowadzających pytań jednak zadam, żeby uruchomić w was proces myślenia.

Oto pierwsze pytanie: dlaczego Rosja po zniszczeniu ZSRR w 1991 roku wróciła do herbu imperium rosyjskiego — dwugłowego orła?

Wszyscy tak bardzo stęsknili się za caratem? Może to byli nie wszyscy, a tylko niektórzy?

02-jcp

Oto drugie pytanie sugestywne: dlaczego po upadku imperium Rosyjskiego w 1917 roku sędziowie ubierali się głównie w cywilne ubrania, a po rozpadzie ZSRR w 1991 roku począwszy od 1992 zaczęli nosić specjalne płaszcze sędziowskie, tak jak to było przed rewolucją w 1917 roku?

03-jcp
tak było

Tak się stało:
04-jcp
Tłumaczenie: „Postanowienie. Prezydium Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej. O opisie togi sędziów Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej. Prezydium Rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej postanawia: Zgodnie z art 87 Ustawy RFSRRO Trybunale konstytucyjnym RFSRRdaje się do zatwierdzenia rady Najwyższej Federacji Rosyjskiej przedstawiony przez Trybunał konstytucyjny Federacji Rosyjskiej opis i wzór togi sędziowskiej Trybunału Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej….”

05-jcp

Następnie wszyscy pozostali sędziowie w Federacji Rosyjskiej (nie tylko sędziowie Ttrybunału Konstytucyjnego) przyodziali się w płaszcze sędziowskie, po angielsku „judicial robes”.

A co sobą reprezentuje odzież dzisiejszego rosyjskiego sędziego? I dlaczego ona taka jest? — zadam trzecie sugestywne pytanie.

Informacja z Wikipedii: „Płaszcz sędziowski jest jednym z symboli władzy państwowej, który powinien przypominać sędziom, uczestnikom procesu sądowego i wszystkim pozostałym o specjalnym statusie sędziego. Płaszcz sędziego ukrywa wszystko co ludzkie, a tym samym oznacza to, że sędzia nie powinien być narażony na swoje ludzkie namiętności i emocje, osobisty stosunek do uczestników procesu. Kolor czarny płaszcz wybrano nieprzypadkowo: to właśnie ten kolor oznacza bezstronność, podkreśla status i autorytet władzy sądowniczej”.

To inne źródło: „Nie wiadomo, w którym z krajów Europy Zachodniej pierwsi sędziowie założyli płaszcze ale w dokumentach jako pierwsza tradycja ta została ustalona w Anglii (Judges’ Rules) w 1635 roku”.

Angielski przekład słowa „sądowy (sudejski)” mnie nieco zdezorientował.

Sędziowski — znaczy judejski???

Otwieram  google-tłumacza i translatuję z angielskiego na rosyjski:

Judical (sędziowski), Judge (oceniać), Judicature (sądownictwo), Judaic (judej).

Jasna cholera! — powiedziałem do siebie!

O czym mówi forma judicial robes?

01-jcp

Forma ubioru sędziów (sędziowski płaszcz) może nam powiedzieć tylko o tym, że początkowo sędzia i duchowny-żyd — byli jednym!

Teraz staje się zrozumiałe dlaczego cała nasza Judikatura — to głównie żydowskie włości?! Oni, żydzi, są tam królami i bogami! A my, Rosjanie, — frajerami! O tym osobiście przekonałem się już nie jeden raz na swojej skórze…

Idźmy dalej.

Dlaczego ubieranie rosyjskich sędziów w  żydowskie szaty (judicial robes) okazało się powiązane z powrotem Rosji do herbu imperium rosyjskiego — dwugłowego orła?!

To bardzo dobre pytanie! Na tyle dobre, że dalej można już opowiedzieć tyle porażających świadomość laika informacji, że wystarczy na całą książkę-bestseller!

Zadam ci czytelniku kolejne pytanie, ale zacznij myśleć, myśleć!

Od kiedy dwugłowy orzeł z rozpostartymi skrzydłami stał się symbolem imperialnej władz rosyjskich? A co najważniejsze, skąd pochodzi?

Oto kolaż, który zrobiłem kiedyś do artykułu „Kto zbudował miasto nad Newą, obecnie zwane Sankt-Petersburgiem?”.

Jest on  odpowiedzią na dwa ostatnie pytania. Z Piotrem Pierwszym (1672-1725) herbem tym podzielił się władca Świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego Leopold I (1640-1705).

06-jcp

Na kolażu: Leopold I i Piotr I (w młodości obaj wyglądali jak rodzeni bracia). W centrum herb Świętego Imperium Rzymskiego, który stał się później również herbem Imperium Rosyjskiego.

Koronację Piotra I (z założeniem na głowę korony cesarza) z jednoczesnym ogłoszeniem Rosji imperium (!) opisał naoczny świadek tych wydarzeń, nadworny malarz Teodor Zubow. Wyszła wspaniała grawiura!

07-jcp

Kim był „ojciec chrzestny” Piotra I nietrudno się domyślić patrząc na tę grawiurę gdzie rzymski wódz zakłada na głowę Piotra I koronę cesarską.

Tym „ojcem chrzestnym” mógł być tylko cesarz Świętego Imperium Rzymskiego Leopold I (1640—1705), z którym Piotr I miał wcześniej porozumienie, i którego herb skopiował dla Rosji zmieniając na obrazie herbu niektóre atrybuty władzy.

07-jcp

Cesarz Świętego Imperium Rzymskiego Leopold I.

Tylko pogratulować, z tytułem cesarskim Piotra I był już syn Leopolda I — Karol VI.

No i co, dalej będziemy owijać, towarzysze?

No to jedziemy!

Wiecie jak w języku angielskim pisze się słowo Rzymski?

Roman!

A jaka dynastia carów sprawowała rządy nad Rosją od 1613 roku? Pamiętacie?

Romanowowie!!!

Oznacza to, że oni nie są Romanowymi, jak ktoś myśli w swej naiwności, a oni są Rzymscy!

08-jcp

Piotr I, jego żona i córki. Oto oni, Judaic, z dużej litery!

Jeszcze jeden historyczny niuans. Zaczerpnąłem go z wiki:

„W 1762 roku, w związku ze śmiercią ostatniej córki Piotra I — cesarzowej Elżbiety, bezpośrednia linia dziedziczenia z linii Romanow została przerwana (męska przerwała się jeszcze wcześniej, w 1730, kiedy to umarł Piotr II). Od 1762 roku Imperium Rosyjskim zaczęli rządzić Holstein-Gottorp-Romanow (Romanow-Holstein-Gottorp.) — rodu Oldenburg (znanego z XI wieku), gałąź oddzielonego od Holstein-Gottorp. Dzięki odziedziczeniu po kądzieli przyjęła imię Romanow i w 1762 roku w imieniu cara Piotra III stanął na czele imperium rosyjskiego. (W związku z tym, cieszące się wielkim autorytetem źródła związane europejskimi genealogiami nazywają dynastię ruskich władców poczynając od Piotra III nie „Romanowymi” a „Holstein-Gottorp-Romanov”).

Ponownie wróćmy do słów Judical (sędziowski), Judge (oceniać), Judicature (sądownictwo), Judaic (żyd). I do formy, judicial robes (płaszcza sędziowskiego), który noszą wszyscy rosyjscy sędziowie zajmujący się dziś bez przerwy, „Prawem rzymskim”.

Słyszeliście o Inkwizycji i potwornych egzekucjach różnych „heretyków”, „kołdunów”, „wiedźm” i nawet uczonych? Słyszeliście o paleniu ich żywcem po decyzji tych judów, ubranych w judejskie szaty robocze?!

Na terenie Świętego Cesarstwa Rzymskiego, większość spalono żywcem, oczywiście kobiet. Dokładnie takich samych kobiet, z darem od Boga, jak u tych zwyciężczyń „Bitwy ekstrasensów”.

09-jcp

Według brytyjskiej encyklopedii „World Book” w ciągu 4 wieków sędziów (judge) w osobach katolickich duchownych spalono żywcem ponad 300 tysięcy kobiet. Żywych!

10-jcp

Masowe egzekucje ludności cywilnej w „oświeconej Europie”. Grawiury tego czasu! Rysunki zostały wykonane dosłownie na gorąco.

11-jcp

Pamiętacie słowa z Wikipedii: „Płaszcz sędziowski skrywa wszystko co ludzkie, tym samym symbolizuje to, że sędzia nie powinien być narażony na ludzkie uczucia i emocje, w stosunku do uczestników procesu… „.

A przecież ci Judaic-Judge z dużej litery, ubrani czasem w białe, czasem w czarne płaszcze sędziowskie (judicial robes), bezczelnie nazywali siebie chrześcijanami!!! Przecież robią to do tej pory, zmieniając tym samym wiarę ludzi w Chrystusa i Boga w płytki spektakl!

12-jcp
Głowa kościoła Rzymskokatolickiego Franciszek I.

Jeżeli to — Judei z dużej litery, to kim są żydzi, których również nazywają po prostu judei? I których wspomina się w literaturze z małej litery?!

Kto to tacy ci żydzi, osobiście domyśliłem się tego ponad rok temu, i opowiedziałem o tym w artykule „Najstraszniejsza broń Świętego Cesarstwa Rzymskiego”.

Jeżeli jesteście ciekawi to kliknijcie na link „Puszka Pandory” i przeczytajcie sobie.

No a teraz jeszcze coś ciekawego i będę kończył. Już nie mam sił na pisanie, całą noc nie spałem.

Pamiętacie popularne wyrażenie „Moskwa – Trzeci Rzym”? („Moscow, the Third Rome”).

A wyrażenie „Trzecia Rzesza”?

Wiąże się to bezpośrednio z nazwą Adolfa Hitlera, głównego nazistowskiego przestępcy, który rozpętał 1 września 1939 roku II Wojnę Światową. A 22 czerwca 1941 roku, podporządkowując sobie do tego czasu cały przemysł wojenny i potencjał Europy zdradziecko napadł na Związek Radziecki.

Jaką miał nazwę plan Hitlera błyskawicznego podbicia i zniszczenia ZSRR, pamiętacie?

Nazywał się „Plan Barbarossa”.

Operacja Barbarossa (niem. Unternehmen Barbarossa) – agresja III Rzeszy na ZSRR w trakcie II wojny światowej. Pierwotny plan przewidywał atak 15 maja 1941, ale z powodu obalenia proniemieckiego rządu księcia Pawła, Hitler musiał interweniować na Bałkanach, w Jugosławii, a także w Grecji. Przełożono więc atak na 22 czerwca 1941 roku. Plan ataku był przygotowany i podpisany przez Adolfa Hitlera już 18 grudnia 1940 (dyrektywa nr 21). Była to największa i najważniejsza operacja niemiecka w czasie wojny, której klęska zdecydowała ostatecznie o niemieckiej przegranej w całej wojnie. Walki na froncie wschodnim, gdzie realizowano operację „Barbarossa”, okazały się być jednymi z najbrutalniejszych i najbardziej wyniszczających bitew II wojny światowej. Nazwa planu „Barbarossa” wywodzi się od przydomku cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka I Barbarossy.

A kim był ten Barbarossa, że tłumaczy się go jako rudobrody?

To był ten rudy Judej (Judaic — po angielsku), Frederick z imienia, który był cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego od 18 czerwca 1155 roku do 10 czerwca 1190.

13-jcp
Ta informacja pochodzi z Wikipedii.

Zwróćcie uwagę na imię matki Barbarossa — Judit Bawarska (Judith of Bavaria).

To na cześć tego „j(dż)udaja”, który zginął spadając z konia do rzeki w 1190 roku w czasie wyprawy wojennej do Palestyny, tak Adolf Hitler nazywał swój plan zniszczenia ZSRR latem 1941 roku.

No a ja skończę dziś swoją opowieść myślą, która jeszcze po południu odwiedziła moją głowę:

„Historia jest unikalna, ale można ją zawsze przewinąć z powrotem jak taśmę filmową, można prześledzić wszystkie związki przyczynowe pomiędzy wydarzeniami historycznymi i zrozumieć dzięki temu, kto z kim walczy dzisiaj… „

Na tej niezbyt wesołej nucie pozwólcie, że zakończę swój trud.

Pokoju na ziemi jeszcze długo nie zobaczymy. Niestety! Kręgiem wszystko powiązane jest z judejami!

16 listopada 2016 r. Murmańsk. Anton Blagin

Post scriptum

Zmuszony jestem do uzupełnienia, bo dyskutanci próbują coś udowodnić…

Ponoć u cara Iwana-IV (Groźnego) jeszcze przed Piotrem I był herb dwugłowego orła…

Był! Ale całkowicie inny!

Z lewej strony — pieczęć Iwana Groźnego, na prawo — herb rządu Tymczasowego w Rosji w 1917 roku. Są jednakowe! Herb — emblemat Banku Rosji. Dalej — obecny herb Federacji Rosyjskiej i znajdujący się na brzegu prawej strony herb Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Są również takie same.

14-jcp

Czy potrzebne jeszcze jakieś komentarze?! Spojrzyjcie na skrzydła tych orłów!

Komentarze:

Mylnikovdm: Doskonały materiał! Dziękuję! Zabieram do siebie…

Co się tyczy herbów. Kiedy orzeł ma skrzydła do góry, oznacza to najwyższy poziom w hierarchii. Nad właścicielem takiego herbu nie ma wyżej już nikogo. Jeżeli skrzydła orła opadają końcami w dół, oznacza to przedostatni poziom hierarchii. Nad właścicielem takiego herbu jest jeszcze jeden wyższy poziom hierarchii. Prócz tego, w dwóch ostatnich herbach w szponach są symbole planetarnej władzy — berło i jabłko.

W herbie Iwana Groźnego końce skrzydeł opadają na dół, oznacza to, że nad nim jest jeszcze jeden poziom hierarchii. Jeżeli popatrzymy na stare mapy, to wynika z nich, że Moskiewska Tartaria jest częścią ogólnego systemu, w który wchodzą także Syberyjska Tartaria i jeszcze cały szereg innych Tartarii.

Końce skrzydeł na herbie Banku Rosji mówią o tym, że nad nim jest jeszcze jeden poziom hierarchii — System Rezerwy Federalnej. A przy okazji ciekawy fakt, w 2016 roku na nowych monetach nie ma już herbu Banku Rosji ze skrzydłami na dół, a herb FR jest ze skrzydłami do góry.

Vlad gyx: Materiał bomba — dla umiejących dodać 2+2 otwiera się poważny obraz. Niedawno wpadła mi w oczy informacja potwierdzająca twoje słowa, ale z innej, niespodziewanej strony.

Chodzi o to, że „elity” żyją według innych praw. Nie to, że oni nie podporządkowują się „naszym” prawom a chodzi o to, że żyją według innych praw! Oto materiał: http://chediz.livejournal.com/157423.html

No i ostatnia rzecz, o czym ja Anton Blagin, dowiedziałem się ze światowych mediów. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał odmowę bycia uczestnikiem Międzynarodowego Trybunału Karnego, podpisanego i przyjętego w Rzymie 17 lipca 1998 roku i ratyfikowanego przez FR 13 września 2000 roku.

15-jcp

Odnośnik: https://www.novayagazeta.ru/articles/2016/11/16/70557-pochemu-rossiya-otkazalas-ratifitsirovat-rimskiy-statut-mezhdunarodnogo-ugolovnogo-suda

Gintar: Dobrze zauważyłeś Anton: Judical (sędziowski), Judge (oceniać), Judicature (sądownictwo), Judaic (judej-żyd). A zauważyłeź, że Jewerly — to kosztowności (biżuteria), a Jew — żydzi?!

źródło

źródło2

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

***

Komentarze 23 to “Jasna cholera! — powiedziałem do siebie!”

 1. Ktoś Says:

  Czarne szaty naj naj historycznej pochodzą od Boga Prawa
  jego zwano u Słowian Swaróg, Swarożyc czy Weles

  innymi jego nazwami jest Feniks = Fen (pan) X co dało w przyszłości

  i lucyfera (od SZCZĘŚCIA – czytaj NIEDOŚWIADCZANEGO TROSKAMI)
  i Xięcia ciemności (ale także arch Michała po kato liftingu)

  od Xięcia czarne szaty przejął kler…. a ponieważ dawniej kapłani tego boga byli
  tez sędziami – chociażby umarłych….. obecnie

  uzurpatorzy kochają nosić czarne szaty by być jak ów BÓG.
  ZUPEŁNIE NIELEGALNIE bo sukcesja wygasła wraz z ich mordem
  na Wandzie, ostatniej PRAWOWITEJ do namaszczania czegokolwiek.

  a zwłaszcza kacyków zwanych królami, cesarzami etc…

 2. Ktoś Says:

  Taki na przykład Salomon wcale nie był żydem a Bogiem JAKI ICH BEZ MAŁA WYMAZAŁ….

  Sal-o-mon to TYTUŁ Swarożyca, Marduka czy arch Michała

  oznaczający SŁOŃCE Z KSIĘŻYCA (SŁOŃCE NA KSIĘŻYCU)
  pojęcie stricte buddyjskie zresztą….

  Ale ponieważ żydzi UKRADLI jego jako swojego ziomala,
  UKRADLI Palestynę Filistyńczykom jako iSSrael
  to UKRADLI TEŻ czarne szaty by się WYWYŻSZAĆ spośród tych
  jakich nienawidzą za bycie chrześcijanami.,….

  a potem je SPLUGAWILI zgodnie ze swoją umysłową mentalnością.

 3. Wojwit Says:

  Znakomite spostrzeżenia…

 4. nana Says:

  Treborok, nie musisz cholerować, bo przecież już rozumiesz.
  Miałam już u Ciebie nic nie pisać, bo przepuszczasz niehigieniczne komentarze (sam kał – usiłujący się do mnie przykleić) ale dusza mi mówi, że szukasz a szukający Prawdy powinni się wspierać.
  Według mnie jesteś na dobrej drodze, ale to są – że tak powiem: piegi, nic nie znaczące drobiazgi.

  Dlaczego tak myślę? A no dlatego, że świat stworzył Bóg Wszechmogący i te wszystkie plugawe elementy są jedynie odpryskami energii, jaką generują ludzie sami i dobrowolnie, gdy odstępują od Praw Boskich i folgują prawom szatańskim. Te drugie wobec Tych pierwszych są jak ciapki na lustrze łazienkowym, spowodowane niekontrolowanym myciem zębów. Jednym pociągnięciem szmatki można je zetrzeć. Naprawdę.

  To, co ci owi robią to jest dla nich samych ważne, bo bez tego to oni by nie istnieli. Natomiast ludzie, świadomi ludzie, mogą bez trudu podjąć decyzję, że będą postępować zgodnie z Prawami Boskimi i tamto zdechnie samoczynnie z braku zasilenia.

  A więc wystarczy praktykować i to dokładnie Dekalog i większość problemów zniknie.

  Ludzie są bezsilni tylko dlatego, ponieważ mają wgrany algorytm bezsilności. To jest drobiazg. Wystarczy postępować etycznie i moralnie, czyli zgodnie z sumieniem. Każdy człowiek je ma. A ci, co go nie mają nie mają też znaczenia w Grze Kosmicznej.

  Wszystkie media pokazują plugastwo po to, żeby ludziom weszło to w świadomość i niektórzy co słabsi będą temu plugastwu folgować. Ale to nic. Zawsze można zwrócić się ku Dobru, ku Prawdzie. Jest to kwestia ułamka sekundy i nie wymaga wysiłku. To jest tak, jakby człowiek zrzucił jakiś sztuczny garb i się wyprostował. Albo strząsnął z nóg pęta i zaczął iść swobodnie.

  Po co oni ludzi zastraszają? po to, żeby ludzie generowali energię strachu, którą ci owi się żywią.
  Po co oni rozpowszechniają plugastwo? po to, żeby ludzie zanieczyścili sobie uwagę i potem przez to są słabsi. A są słabsi, ponieważ oglądają rzeczy, jakich oglądać nie powinni i to mówi im ich głos wewnętrzny, czy też sumienie.

  Wyobraź sobie, że ktoś mówi do kogoś: ale ty jesteś świntuch, bo oglądałeś piękne i kolorowe kwiatki na łące. Jakie jest uczucie z tego wynikające? Najwyżej wzruszenie ramion.

  A teraz wyobraź sobie, że ktoś mówi do kogoś: jesteś świntuch, bo podglądałeś dziewczyny przy myciu. I jakie masz teraz uczucie? Inne, prawda. Sumienie to reguluje.

  A więc oni zarzucają nas plugastwami, byśmy mieli niską samoocenę – ta robi się samorzutnie w sytuacji uczestniczenia w niemoralnych czynnościach czynnie czy biernie.
  I jaki jest człowiek z niską samooceną? Taki człowiek jest słaby, chce on ukryć niejednokrotnie swoją „słabość” i tym samym idzie na kompromisy powodujące jego zejście na dno.

  Bóg zna każdego z nas. Osobiście. My możemy także i tylko osobiście poznać Boga. Każdy po swojemu, bo inaczej się nie da.

  Złe uczynki, jakich dokonaliśmy nieświadomie albo z „konieczności” jaka by ona nie była, są nieważne. Człowieka obciąża tylko to, co robi źle i robi to świadomie, z własnego wyboru. Wówczas nie ma odwrotu i jest rachunek do płacenia, choć z prolongatą.

  Ci owi robią tak, że ludzie wciąż się nimi, tymi owymi, zajmują.
  Ale każdy z nas ma tylko 24h na dobę i ani sekundy więcej. Zajmując się tymi owym zaniedbujemy własną świadomość, zaniedbujemy własny wzrost duchowy i na introspekcję brak nam czasu. To jest siła tych owych. Nie dajmy się na to łapać. Wiedzieć o nich o tych owych, jest dobrze. Ale nie poświęcać im ani kwanta uwagi więcej niż jest to konieczne. I kierować własną uwagę na własną osobę kontrolując własne uczynki i starając się rozumieć, dlaczego myślimy jak myślimy i dlaczego robimy to, co robimy.

  Potrzebne jest to po to, żeby świadomie decydować o własnym życiu. A tymi owymi Bóg zajmie się osobiście i bezwzględnie. My nie musimy tego robić, bo to za duży dla nas numer. Natomiast własny rozwój osobniczy jest dla nas w sam raz, na naszą miarę, na miarę naszych możliwości fizycznych i psychicznych, i najważniejszy.

  Ci owi są silni naszą słabością. Pamiętajmy o tym i zajmujmy się własnym rozwojem a nie tym, co ci owi robią, czy czego nie robią.

  Jeszcze napiszę dwa słowa o Bogu.
  Otóż, Bóg jest energią, której cząstka jest umieszczona w sercu człowieka. I to jest odbicie Boga Wszechmogącego w człowieku.

  Natomiast mózg ma służyć wyłącznie do analiz dotyczących materii.

  Dlatego nie ma sensu określać Boga słowami ani tym bardziej Go analizować, bo to nie ten wymiar.

  Boga można poznać kierując własną uwagę na własne serce i poprzez to rozumieć intuicyjnie Energię Uniwersalną, czyli Boga. Interferencja, czyli nałożenie się w jakiś sposób tych częstotliwości da człowiekowi poczuje jedności z Bogiem. Mózg nie ma tu nic do roboty, bo to jest poza jego możliwościami.

  Częstotliwość serca jest taka, jaką ma Matka Ziemia i nie jest to przypadkiem. Ciekawe, że zegar skonstruowano na bazie 12 godzin, tyle też płatków ma czakra serca, Anahat. I ona kręci się „zgodnie z kierunkiem ruchu zegara”, choć naturalnie tak nie jest, bo to zegar chodzi tak, jak czakra serca.

  Szukajmy ukrytego piękna i nie babrajmy się w plugastwie.

  Dobro, piękno i miłość są nie do pokonania, bo to są Atrybuty Boga. One były od zawsze i choć są nieco zanieczyszczone, to jednak są i wystarczy się nimi serdecznie zaopiekować, by na nowo zalśniły właściwym sobie blaskiem.

  PS
  Już kiedyś pisałeś o Łżepiotrze, to powyżej to kontynuacja Twoich przemyśleń, bardzo logiczna. I to jest rola mózgu: dostać zadanie i tworzyć samodzielnie algorytmy takie, by tworzyły logiczną spójność.

  https://treborok.wordpress.com/widoczne-i-ukryte-ludobojstwo-lewaszow/
  A teraz, dalej … Po powrocie z Wielkiego Poselstwa w Moskwie, w czasie którego prawdziwego Piotra I zastąpiono niezbyt udanym sobowtórem, zaczynają się jego aktywne działania wybitnie nie w interesie narodu rosyjskiego. Łżepiotr wprowadził na ziemiach Moskiewskiej Tartarii kalendarz juliański, w rezultacie czego 7208 roku przeobraził się w 1700. Od 1700 roku do 1725 ludność Moskiewskiej Tartarii zmniejszyła się do niecałych 20 milionów! Kraj bardzo zubożał i stracił 20 mln. ludzi! Nie za bardzo przypomina to rozkwit nar…

 5. nana Says:

  Do poważnego wzięcia pod osobistą uwagę:

 6. Ktoś Says:

  Inna „cholera” jest tu w tym wywiadzie z YT…..
  „Miles Johnston w rozmowie z Danutą Anną Sharma”

  Jak z dobrego króla zrobić filosemickie MONSTRUM GNĘBIĄCE LUD DZIESIĘCINAMI?

  WYSTARCZY GO ZAINFEKOWAĆ Black Goo (tzw energią maryjną) w czasie Koronacji…..
  bo pierwotnie owym Black Goo jest krzyżmo w niej używane…. tym „3 okiem” łączącym „namaszczonego” z demonami jakie od tego momentu kierowały już jego życiem….

  i biznes w wyzysk się kręci ponad gojów głowami.

  • Jaga Says:

   A to jest bardzo ciekawe. Do rzeczy. Ostatnio ogladalam serial o krolowej elzbiecie – zostala bardzo szybko krolowa bo jej ojciec umarl na chorobe pluc – rak. W trakcie ogladania serialu wydawala sie wspolczujaca osoba, dziewczyna i kobieta nie zepsuta przez rodzine krolewska. W momencie koronacji zostala namaszczona – ( jej wojek, powiedzial tak: ubrac zwykla dziewczyne w szaty dac temu odpowiednia otoczke a lud to kupi) i tu nasuwa mi sie powyzszy komentarz – ze w momencie koronacji – cis sue dzieje – bo krolowa zmienila sie.

 7. kalina Says:

  Ostatnie 3 videa to chyba sedno sprawy Ale pojac ta cala historie to wyrzeczenie osobistego czasu . :)
  Jeszcze ksiazki i informacje od Billy Cooper i juz mozemy powiedziec , ze wiele wiemy + cryptoteriestal i homocapensis informacje i cale informacje o nich ze swiata na ten temat . Mc Tonnies – zabity Billy Cooper zabity i ten co krytykuje Szwjacarow Dr historii Sean Horros z RPA caly czas nenkany w Szwjacarii z rodzina i jego dziecko ma problemy w szkole i go zamkneli tez do wiezienia na jakis czas niewiadomo za co Musieli wyposcic bo byla presja z zewnatrz i nie mieli dowodow
  Mozna jeszcze dodac wiki leaks Assange informacje do tej smietanki poznania prawdy Reszte to mozna cedzic przez palce . Nie radze to robic z Billy Cooperem . Billy Cooper niezwykle madry i czuciowy czlowiek . Najwieksza strata dla ludzkosci . Jeszcze Lloyd Pye Ksiazka po polsku ” najbardziej zagadkowa czaszka ”
  I jeszcze jedna informacja powinna byc przez ludzi przeanalizowana https://www.youtube.com/watch?v=iOfTyc6qb4A
  Sorry nie znam wiarygodnych informacji po polsku . Moze sa jakis napewno po Polsku i po Rosyjsku ale ich nie znam . Poza tym jezeli po rosyjsku to by bylo trzeba czytac w jezyku rodzinnym Tak samo z innych miejsc na ziemi tez powinno sie czytac w jezykach rodzimych .

 8. qrde blade Says:

  Pamiętacie słowa Jezusa wypowiedziane do Saduceuszy i Faryzeuszy: Waszym ojcem jest szatan… Popularny szatan to nikt inny jak Set – An ( Set z wielkiego rodu Annu – Annunakich ), egipski bóg ciemności, prawowita ludzka hybryda „dana” przez stwórcę hybryd Ewie za zabitego przez Kaina Abla. Wielu wierzących głęboko zastanawia się naiwnie dlaczego dobry bóg pozwolił rządzić naszym światem szatanowi – no właśnie dlatego. Otóż jak wiemy język hebrajski pozbawiony jest samogłosek, które na przestrzeni wieków dowolnie przekręcano więc imię Set przekręcono na Sat, aby nie wymawiać na daremnie słowa boga, który sam dla jude używał zwrotu JHWH – dla was jestem, który jestem. Rzecz w tym, że hybrydowy potomek kosmicznych bogów nie specjalnie identyfikował się z ludzkim stadem stworzonym przecież do pracy, brzydził się ich zachowania, postępków i marności tych ludi. Używał ich bezpardonowo i bezceremonialnie dla zdobycia pełnej władzy. Pragnął boskiej wielkości i jak wiemy walczył o pełną hegemonie nad planetą z innymi upadłymi i ich potomstwem używając do tego celu narodu specjalnie do tego celu ( jak opisuje to Biblia ) surowo wytresowanego. Znaczył ich jak swe stado obrzezując już maleńkie dzieciaki, której to czynności towarzyszyła trauma wykorzystywana do podporządkowania woli zwierzchniej religijnej władzy. To również na część tego samego boga ciemności wszystkie działające w jego imieniu hybrydy przywdziewają czarne stroje: Żydzi – Jude, sędziowie, adwokaci, rabini, popi, księża, jezuici, ect. Nawet adresowane przez wierzący plebs modlitwy adresowane są wyłącznie do niego, co jasno pokazane jest w symbolice chrześcijańskiego i prawosławnego żegnania się –>
  1. https://youtu.be/MDf_ZwRPMJg
  2. https://youtu.be/u72Fk0f3M_c
  Piramidalne struktury władzy, religie, elity w nich inwigilowane i jak małe dzieci bezwiednie prowadzone za rączkę, to wszystko są inteligentne, socjologiczne techniki sprawowania władzy i okupacji planety. Hybrydy RH minus o tym doskonale wiedzą, gdyż poza wieloma charakterystycznymi różniącymi ich od tubylców szczegółami, mają osobne pole morficzne gromadzące ich inteligentną energię wspólnej świadomości, myśli, przeczuć i mało tego nie kryją się z tą wiedzą, natomiast durny plebs jest od zawsze wzajemnie okłamywany, manipulowany, rozgrywany, wykorzystywany, zwalczany i depopulowany, co jak jasno widać zupełnie nie uczy ludzi rozumu. Tubylcy, to jest realnie goje zwykle z krwią RH plus są zwykle albo religijnie, albo finansowo zakręceni i skorumpowani, więc nijak nie mogą wykorzystać swojej liczebne i fizycznej przewagi, więc ze swoistym, niezmiennie durnym upodobaniem całują h’An-ka w –> https://youtu.be/yEl6I1-0ikI
  wężykiem, wężykiem

 9. Maniek Says:

  Dobrze opisane szczegóły.Dawno miałem to tak samo ułożone.
  A Treborok mi to potwierdził.
  Czyli bractwo sumeryjskie plus banici(nieżądnica)wypędzeni z Lechii zbratali się a teraz trwa walka o przywództwo nad Lechią.
  Dlatego Lechici kładli duży nacisk aby nie mieszać się z hybrydami.
  LeszkoIII wziął za żonę siostrę Juliusza Cezara Julię i miał z nią syna Pompiliusza.Od tego pomieszania nastał rozpad Lechii.Reszta naszych władzców to już hybrydy.Nie mogli nas siłą pokonać to się wżenili a potem zatruli rody słowiańskie pustynną religią demona Jahwe.Nastał koniec wolnych Słowian.Wprowadzono system władzy,poddaństwo,podatki i banki.Pieniądz stał się ważniejszy od słowa.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: