Historia jednego kłamstwa

Wspólna sprawa

„Naród, który nie zna swojej przeszłości jest bez przyszłości”
– M.W.Łomonosow

Czy znamy swoją historię? Czy dostrzegamy, kiedy ktoś fałszuje prawdę dla swoich celów? Film ten wyjawi kłamstwa, które niszczyły i nadal niszczą setki tysięcy ludzi w naszym kraju (Rosji). Wyjawimy kłamstwa, które gubią nasz naród. W tym celu cofniemy się trochę w historii.

Historia jednego kłamstwa PL HD (dailymotion)

Historia jednego kłamstwa PL HD (anyfiles)

Historia jednego kłamstwa PL HD (1-2) (youtube)

Historia jednego kłamstwa PL HD (2-2) (youtube)

Do pobrania z chomika

Nasza historia mówi, że pijaństwo nie było cechą narodu rosyjskiego. Tak zwana wódka rosyjska nie jest rosyjskim wynalazkiem. Kiedyś wódką na Rusi nazywano nalewkę z zestawu ziół na wodzie. I właśnie od słowa woda napój nazwano wódką. Nazwę tę przysposobili zagraniczni handlarze dla trunku z winogron.

W wieku XIV kupcy z Genui przywieźli do Rosji spirytus winogronowy. Byli bardzo zdziwieni, że na Rusi nie przyjęto ich napoju do spożycia. Aby móc sprzedać swój produkt w obcym kraju podstępnie nazwali go leczniczą nalewką. W tamtym czasie w Rosji, inaczej niż w Europie, nie używano trunków alkoholowych; ludność żyła w całkowitej trzeźwości. Rzadko używano jedynie trunków 2-3% robionych z miodu oraz kwas (chlebowy). Aż do XVII wieku ludności na wsiach i miastach alkohol  sprzedawano wyłącznie w karczmach. A w każdym mieście była tylko jedna. Pijaństwo ludzie uważali za hańbę. Stopniowo, z początkiem XVIII wieku liczba przybytków z alkoholem zwiększa się. Już w połowie XIX wieku ilość wypijanego alkoholu przez 1 człowieka w ciągu roku wzrosła do 4 litrów. Oblicza się to w następujący sposób. Z całego wyprodukowanego i spożytego alkoholu wydziela się ilość zawartego w nim spirytusu i dzieli się przez ilość mieszkańców.

Alkohol staje się zagrożeniem dla całego kraju. Mnożą się protesty przeciwko rozpijaniu społeczeństwa, które  przeradzają się w bunt. W 1858 r w 32 rosyjskich guberniach odbyły się masowe wystąpienia i bunty, podczas których palono lub burzono przybytki z alkoholem. Mieszkańcy miast masowo domagali się obietnic zakazu sprzedaży alkoholu. Reakcją kupców było obniżanie cen na alkohol. Protesty narastały. Rząd wysłał przeciw protestującym wojsko i policję. Do więzień trafiło około 11 tysięcy chłopów.

Car Aleksander II wydaje zarządzenie o ograniczeniu handlu alkoholem. Rezultat – spożycie alkoholu przez 1 mieszkańca w 1858 r. spadło do 2 litrów w ciągu roku. W końcu XIX wieku uczeni przyjrzeli się 10 największym państwom Europy oraz USA pod względem spożycia alkoholu na jednego mieszkańca w każdym z tych krajów. Rosja zajęła miejsce przedostatnie. W przodzie okazała się Anglia, Francja, Niemcy i USA, następnie inne kraje. W Rosji młodzież do 18 roku życia w 95% nie piła alkoholu; kobiety – w 90%; mężczyźni – w 47%, byli więc całkowitymi abstynentami.

Stopniowo jednak poziom spożycia alkoholu zaczął wzrastać. Już w 1913 r, spożycie alkoholu osiągnęło poziom 5 litrów na człowieka. Budżet w cesarskiej dumie nazywano –„ pijanym”. Władze obwiniano o celowe, zamierzone rozpijanie społeczeństwa. Pijaństwo stało się zagrożeniem dla zdrowia nacji. W tym czasie ponownie ożył ruch przeciwstawiający się rozpijaniu ludzi i ostre żądania ograniczenia handlu alkoholem. W całym kraju powstają towarzystwa trzeźwości. Wstępowali do nich wybitni twórcy i uczeni tamtego okresu: naukowcy Pawłow i Bechtieriew, przedstawiciele naukowej i twórczej inteligencji. Chłopi i robotnicy.

Jednak przeciwko ruchowi antyalkoholowemu wystąpiły ogromne siły. Jeszcze w 1911 r, potężny przedsiębiorca, baron Ginsburg, otwarcie mówił: ze sprzedaży wódki do państwowych ławok (kiosków) z wódką, z przemysłowego gorzelnictwa otrzymuję więcej złota aniżeli ze wszystkich moich złotych transakcji. Dlatego sprzedaż oficjalną za zgodą władz trzeba za wszelką cenę utrzymać i przekonać społeczeństwo o pożytku z takiego handlu. Handlarze, sprzedawcy win próbowali nawet wciągnąć do swoich interesów środowisko naukowe. Chodziło o to, żeby przekonać ludność o tym, że niewielka ilość alkoholu wypita dziennie, to jest 250 g (pól szklanki) jest absolutnie nieszkodliwa dla zdrowia człowieka. Jednak to się nie udało. Kiedy Pawłow otrzymał taką propozycję, odpowiedział listem otwartym.
„Instytut naukowy, który chciałby przekonywać do nieszkodliwości alkoholu, nie miałby prawa do nazywania siebie naukowym. Każdy, komu nie jest obojętna sprawa zdrowia społeczeństwa – narodu, dobro państwa i dobre imię nauki, miałby obowiązek zabrać głos w sprawie pozbawienia naukowej nazwy takiego instytutu”.

W efekcie w 1914 roku, kiedy Aleksander II wydał dekret o zakazie produkcji i sprzedaży wyrobów alkoholowych, władze lokalne dostały prawo wprowadzania go w życie.

„ Zakazuję na zawsze produkcji i sprzedaży wódki w Rosji”
– imperator Mikołaj II

Poziom spożycia alkoholu prawie natychmiast zmalał do zera, tj. do 0,2 litra. Dla kraju był to oszałamiający rezultat. Tak pisano o zmianach jakie zaszły w rosyjskim społeczeństwie po zarządzeniu cara: w Piotrogrodzie przestępczość zmalała o 20%; w Moskwie o 47 %; w Tule o 75%; w Kostromie nawet o 95%. Przestępstwa takie jak zabójstwa, gwałty, rozboje, okaleczenia zmalały o 60 %. Natomiast we wszystkich rodzajach produkcji przemysłowej, zarówno drobnej wytwórczości jak i wielkiego przemysłu, odnotowuje się wzrost wydajności pracy od 30 do 60%.

Po rewolucji 1917 roku prohibicja została utrzymana. Jednak rewolucjonista Trocki zdawał sobie sprawę z tego, że trzeźwy żołnierz nie pójdzie robić rewolucji, tylko zajmie się swoją rodziną i domem. Dlatego 5 października 1925 roku Rykow wydał zarządzenie o wznowieniu produkcji monopolowej. Dlatego do samej wojny wódka nazywała się „rykowka”.

Dlaczego pijącym i pijanym człowiekiem łatwiej manipulować? Chodzi o to, że alkohol dostając się do krwi niszczy sferę erytrocytów, osłonkę czerwonych ciałek krwi. Wówczas one krążą w naczyniach krwionośnych nie pojedynczo lecz zbite w grudki. Najbardziej delikatne naczynia, najwęższe kapilary odżywiają komórki mózgu, neurony. Zbite grudki nie mogą dopłynąć do mózgu bo zapychają wąskie naczynia. Krew nie może dotrzeć do mózgu. Jego komórki głodujące z powodu niedostatku tlenu umierają. Stan upojenia alkoholowego u człowieka świadczy o wymieraniu czerwonych komórek krwi w mózgu. Zniszczenie komórek mózgu następuje nawet przy niewielkim wypiciu alkoholu. Dla przykładu po wypiciu 2 butelek piwa w mózgu umiera ponad 6,5 tysiąca neuronów. Dlatego alkohol jest najsilniejszą bronią w pozbawianiu człowieka rozumu, możliwości myślenia.

„Dowiedziono, że nawet najmniejsze dawki alkoholu pozbawiają człowieka zdolności myślenia (rozumowania).”
– W.M.Bechtieriew, psycholog, lekarz, założyciel Neuropsychologicznego Instytutu w Sankt-Petersburgu.

Zużycie alkoholu w 1925 r. zmalało do 2 litrów a w czasie II wojny światowej utrzymało się na poziomie 1 litra na głowę. Dziesięcioletni okres bez pijanego społeczeństwa był bardzo pożyteczny, zrobił wiele dobrego dla następnych pokoleń. W czasie wielkiej wojny rosyjscy żołnierze byli w stanie znosić ogromny trud wojenny i wszelkie niedostatki. Okazali się bardziej wytrzymali i zdrowsi od swoich przeciwników. Mit o pijanych atakach i męstwie wzmacnianym przydziałowymi 100 gramami wódki naszych, rosyjskich, żołnierzy powstał za granicą. W ten sposób umniejszano czyny i heroizm rosyjskiej armii i narodu. Wojnę wygrało zdrowe pokolenie, urodzone w trzeźwej Rosji. Tak pisał na ten temat generał armii N.Leszenko:
”Poeci w swoim uniesieniu nazwali te zdradzieckie 100 gramów „bojowymi”. Jest to wielkie oszczerstwo. Przecież wódka  zaniżałaby waleczność i bojowość Armii Czerwonej.”

Rosja jak dawniej, była jednym z najbardziej trzeźwych krajów Europy. Spożycie spirytusu w przeliczeniu na jednego mieszkańca, Rosjanin spożywał trzykrotnie mniej niż Anglik, 7-krotnie mniej od Amerykanina i 10 razy mniej aniżeli Francuz. Skąd się więc wzięło współczesne pijaństwo? W 1964r. generalnym sekretarzem partii zostaje L. Breżniew. Budżet państwowy jest ubogi. Breżniew sięga po, wypróbowany jeszcze w Kazachstanie, sposób na poprawę budżetu przez zwiększenie produkcji i sprzedaży alkoholu. Manewr ten nazywano „pijanymi pieniędzmi”. Szybko więc rosła produkcja alkoholu, budowano nowe zakłady produkujące wino i wódkę. Produkcja alkoholu w Rosji wzrosła o 700 %. Tylko przez ostanie dziesięciolecie podwoiliśmy potencjał ekonomiczny. Propaguje się szeroko w kraju sposób umiarkowanego picia alkoholu, nazywanego „kulturalnym”. Trzeba było zmusić społeczeństwo do picia alkoholu. Jak? Przekonując, że jest to całkowicie normalne i pozytywne. Telewizja szeroko wpaja w społeczność wypitki, przedstawiając nowe wzory zachowań. Jednym z nich jest stymulacja do odwagi i heroizmu. W całym kraju specjalnie przygotowani lektorzy prowadzą szkolenia na temat prawidłowego picia alkoholu. W ten sposób wpajają kłamliwy lub zwyczajnie, pseudowybór. Pseudowybór jest doskonale znany w psychologii manipulacji. Np. chcemy aby dziecko pomogło w sprzątaniu mieszkania. Nie dajemy dziecku wyboru zrobi lub nie. Jest narzucony pseudowybór, to znaczy: dajemy mu do wytarcia kurz z mebli lub odkurzenie odkurzaczem lub wyniesienie śmieci. Pseudowybór: nie ma możliwości wyboru – tak lub nie. Decyzja została podjęta za nas. To samo z alkoholem. System jest taki: od dziecka wpajają, że alkohol mogą pić tylko dorośli. Dziecko koduje sobie, że picie alkoholu jest przywilejem dorosłych. Kiedy staje się dorosłym – chętnie korzysta z tego przywileju. Ale wtedy ma tylko wybór pomiędzy zostania pijakiem albo umiarkowanie , „kulturalnie”, pijącym człowiekiem. Wyboru dokonano za nas: każdy chce być kulturalnym, umiarkowanie pijącym. Choć w rzeczywistości istnieje trzeci wariant: prawdziwa, naturalna trzeźwość!

Rezultatem polityki rozpijania, w 1980 roku poziom spożycia czystego spirytusu przez jednego człowieka osiągnął 11 litrów na rok. Oznacza to, że każdy obywatel Rosji, włącznie z niemowlętami, wypija rocznie 55 butelek alkoholu. Dochód do budżetu państwowego był ogromny. Koszt produkcji 1 butelki wódki wynosił 15-20 kopiejek. Sprzedawano tę samą butelkę za cenę… 3 ruble, 62 kopiejki. Budżet rocznie był zasilany sumą 56 miliardów rubli. Nie chciano dostrzec drugiej strony sprawy. Wzrost przestępczości, śmiertelności, zachorowań, większa liczba dzieci odebranych alkoholikom, ogromny spadek wydajności pracy – to skutki uratowanego budżetu. Według badaczy suma złych skutków alkoholizmu przewyższała dochody 3-krotnie. Do budżetu wpływał 1 rubel, koszty wynikłe z pijaństwa pochłaniały 3 ruble.

W latach 80-tych co piąty obywatel Rosji staje się notorycznym pijakiem lub „kulturalnym” alkoholikiem.
Tragiczne tego rezultaty statystyka przedstawia następująco : około 65% morderstw popełniono w stanie nietrzeźwym; około75 % rabunków i rozbojów – popełniono w stanie nietrzeźwym; około 40% wypadków drogowych spowodowali pijani kierowcy. Około 3,5 % dzieci było opóźnionych w rozwoju zarówno fizycznie jak i umysłowo. 13% dzieci ma niedorozwój umysłowy. W rezultacie co 6 dziecko rodziło się nienormalne. Dokładne dane stanowią tajemnicę państwową. Popatrzmy, ile szkół dla dzieci niedorozwiniętych było w różnych regionach ZSRR, w okresie od 1960 do 1980 r. Rejon Omski: w 1960 r były 2 takie szkoły (3litry spirytusu na człowieka);
w 1980r powstało już 19 szkół (11 litrów na osobę) dla dzieci z niedorozwojem umysłowym.
Rejon Doniecki: w 1960r – 4 szkoły (3 litry na osobę);
w 1980 – 38 szkół dla dzieci opóźnionych w rozwoju (11 litrów wódki na głowę).
Łotwa: w 1960 r – 12 szkół (3 litry na osobę). W 1980r – 56 szkół (11 litrów spirytusu na człowieka).
W republice Chakasja 1960r – 1 szkoła (3litry/osoba), w 1980 – 9 szkół (11 litr/osoba).
Co by nie powiedzieć, zaczęliśmy stawać się narodem umysłowo niedorozwiniętym.

Jak wpływa alkohol na zdrowie przyszłych dzieci? Alkohol, podobnie jak wszystkie kancerogenne substancje wywołuje mutacje. Przede wszystkim działa na dzielące się komórki. U mężczyzn najbardziej aktywne w dzieleniu się są komórki tworzące spermę. Alkohol degraduje ich genom. Nowe komórki powstają drogą podziału już istniejących. Z upływem czasu ilość spermatoidów z uszkodzonym DNA rośnie. Mnożą się chore komórki. U kobiet ilość komórek jajowych jest ograniczona. Formują się one w pierwszych trzech latach życia dziewczynki. Błonka zewnętrzna chroni jajeczka przed wszelkimi szkodliwymi wpływami z zewnątrz. Alkohol uszkadza błonkę ochronną, przedostaje się do wewnątrz i uszkadza część komórek jajowych, które

kiedyś mogłyby być zapłodnione. Z każdym wypitym kieliszkiem alkoholu, procent takich uszkodzonych jajeczek rośnie. Może się tak zdarzyć w przyszłości, że zostanie zapłodniona ta komórka, którą uszkodził wypity kielich szampana w sylwestra. Ten kieliszek może być zaczątkiem u przyszłego dziecka umysłowego lub fizycznego niedorozwoju. Według statystyk medycznych, każdego roku rodzi się około 100 tysięcy dzieci z anomaliami w rozwoju. I około co 5 z tych dzieci umiera w pierwszym tygodniu życia.

W dawnej przeszłości wiedziano o tym. Na Rusi, jedyny istniejący wówczas alkohol (kwas, lub nalewki 3%) mogli pić tylko mężczyźni, którzy już spłodzili co najmniej 9 dzieci. Kobiety nie piły w ogóle. W Rzymie, według nakazu Romulusa, zakazane było mężczyznom do 35 roku życia picie wina. Kobiety w żadnym wieku nie mogły pić wina. W starożytnych Indiach kobiety miały kategoryczny zakaz picia alkoholu. Jeśli zdarzyło się wykroczenie, takiej kobiecie wypalano na czole symbol w  kształcie butelki. Była to informacja dla mężczyzn, że ta kobieta nie nadaje się na matkę, bo może rodzić niezdrowe dzieci.

Spójrzmy jak przedstawia się proces szerzenia tzw. kultury picia alkoholu. W skład każdego alkoholu, piwa, wina wódki, koniaku taniego i drogiego wchodzi spirytus etylowy (etanol) – o symbolu chemicznym C2-H5-OH. Tego uczą w szkole. Jednak nie uczą, że alkohol jest narkotyczną śmiertelną trucizną. Ale oficjalny dokument GOST opublikowany jeszcze w 1972 roku, otwarcie podaje: spirytus etylowy jest płynem łatwopalnym, bezbarwnym, o charakterystycznym zapachu i jest narkotykiem o bardzo silnym działaniu, który początkowo pobudza, następnie powoduje paraliż systemu nerwowego.

Wraz z szerzeniem się propagandy spożywania alkoholu GOST wielokrotnie zmieniał charakterystyki tej samej substancji. Oto co napisano w 1982 r.: Spirytus etylowy jest łatwopalną cieczą bezbarwną z charakterystycznym zapachem, zaliczany jest do silnych narkotyków. A w 1993r. podobny dokument zawiera: spirytus etylowy jest cieczą łatwopalną, bezbarwną, z charakterystycznym zapachem.

Przez 20 lat znikły całkowicie słowa: że spirytus etylowy zaliczany jest do silnych narkotyków o działaniu początkowo pobudzającym, następnie wywołującym paraliż systemu nerwowego. 17 maja 1985 r. we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych ogłoszono generalne przedsięwzięcie w celu przerwania pijaństwa i opanowania alkoholizmu. Społeczeństwo nazwało to przedsięwzięcie „suchim zakonom” (sucha ustawa). Po roku, w 1986 r., spożycie alkoholu spadło do 4 litrów na osobę, co natychmiast odzwierciedliły statystyki demograficzne. Pomimo spożywania różnego rodzaju surogatów i produkcji samogonu, śmiertelność w wyniku zatruć alkoholem spadła o 56%. Śmiertelność w nieszczęśliwych wypadkach i w wyniku przemocy spadła o 36%. Ilość samobójstw o 41 %. Alkoholowe przedsięwzięcia uchroniły ponad pół miliona istnień ludzkich przed śmiercią.

W tym czasie bardzo wzrosła liczba urodzeń. W latach 1980-1988 urodziło się o 1,5 miliona dzieci więcej aniżeli w latach poprzednich. To był prawdziwy rekord na przestrzeni 40 lat. Zagraniczni analitycy zainteresowali się nowymi przedsięwzięciami władz rosyjskich. Amerykańscy ekonomiści relacjonują R.Reganowi, że rosyjska gospodarka bardzo się wzmocniła i ukierunkowuje na szybkie zbrojenie. Jednak budżet państwa bazuje bezpośrednio czyli jest zależny od ceny ropy. Wojskowi analitycy relacjonują, że ZSRR utknął w Afganistanie. USA przekonuje Arabię Saudyjską, żeby w zamian za dostawę broni zwiększyła wydobycie ropy i tym samym obniży się  jej cenę na światowym rynku. W ciągu 5 miesięcy, wiosną 1986 r, cena za baryłkę ropy spada z 33 do 12 dolarów. W ZSRR  planowany budżet w oparciu o wysokie ceny ropy nieoczekiwanie zetknął się z poważnym problemem. Kraj odczuwa deficyt towarowy. Ekonomiści raportują, że zapasy złota maleją. Socjolodzy donoszą o rosnącym niezadowoleniu społeczeństwa. Gorbaczow dostaje propozycję, w jaki sposób może zaradzić sytuacji społecznego niezadowolenia i zapełnić puste półki w sklepach, jednocześnie częściowo uzupełnić budżet. W 1988r członkowie rządu zdecydowali ponownie o poprawieniu budżetu kosztem upijania społeczeństwa.

„Odchodzę ze stanowiska prezydenta ZSRR. Decyzję tę podjąłem z przyczyn pryncypialnych ”
– M. Gorbaczow

Zrealizowano obcy plan rozbicia ZSRR (zorganizowany przez zagraniczne służby specjalne) wraz z dojściem do władzy Jelcyna. Pijanemu narodowi, posługując się podstępnymi, prywatyzacyjnymi metodami, sprzątnięto sprzed nosa najważniejsze państwowe aktywa. Alkoholowe przedsiębiorstwa również dostały się w prywatne ręce. Alkohol z nową siłą zalał sklepy, kioski i centralną telewizję. Alkoholowe reklamy, filmy i seriale przesycone scenami picia, zabawą ze spożyciem trunków, emituje się nieprzerwanie. Te wszystkie przekazy wpisywały się do świadomości ludzi jako tradycja narodowa i norma życia. W 1996r. tylko według oficjalnych statystyk, alkohol osiągnął poziom spożycia16 litrów na 1 mieszkańca Rosji. Kraj zaludnił się milionami bezdomnych, dziećmi, które uciekły od rodziców alkoholików, a jeszcze większa liczba dzieci została zwyczajnie ulicznymi przestępcami. Upijający się rodzice nie byli zdolni do wychowywania własnego potomstwa. Średnia długość życia mężczyzn spadła do 57 lat. W 90% przypadków mężczyzna umierał
z powodu nadużycia alkoholu. Zgodnie ze statystyką, w końcu lat 90-tych dla 7 milionów kobiet brakowało mężczyzn. Te kobiety były skazane na samotne życie. Skutkiem tego obniżył się poziom urodzin w Rosji.

Z początkiem lat 90-tych Rosjanie zaczęli wymierać. Śmiertelność przewyższyła poziom narodzin. Już w1992 r. zmarło 300 tysięcy ludzi więcej niż się urodziło. W 1993 r. – aż 700 tysięcy. W latach 1994r -1997 r po 1 milionie w ciągu każdego roku. Trudno znaleźć rodzinę w Rosji, której nie dotknęłaby tragedia alkoholowa.

Oto jeden z listów osobistych – odezwa skierowana do prezydenta Rosji: „W naszym kraju zajmują się wszystkimi problemami poza pijaństwem. Ludzie umierają częściej niż na wojnie, lub zostają inwalidami. Dzieci zostają sierotami. Pozostawili starców i dzieci na łaskę pijanic, więc żyją gorzej aniżeli podczas wojny. Na wsiach, we wszystkich sklepach, kioskach sprzedają wódkę na kredyt. Sprzedawcy tłumaczą się tym, że w przeciwnym razie w ogóle nie mieliby dochodu. Handel trwa nieprzerwanie całą dobę. Umierają po 6 -12 osób po jednej biesiadzie. Sąsiedzi stracili właśnie 2 synów 20-letnich i na starość została im tylko rozpacz. Rodziny wymierają w ciągu miesiąca. Inna rodzina. Kobieta w połogu, za 2 tyg. miała rodzić. Mąż prosi o pieniądze na wypitkę. Żona nie dała. Chciał żonę nastraszyć, wziął strzelbę i nacisnął spust… I wszystko to działo się na oczach 2 letniego synka. Może w miastach sprzedają wódkę tylko za pieniądze i do 20.00 wieczorem. U nas jest inaczej. Ileż zła stało się przez ostatnie 10 lat! Ilu umarło, ilu zostało inwalidami, ile dzieci zostało sierotami. Jestem przekonana, że żadna wojna nie przyniosła zguby takiej liczbie ludzi. Czy to możliwe, że po takim liscie nie zostaną podjęte żadne kroki? To jest prośba dzieci, matek i starców. Aramowa T., wieś Tungur, , Ałtaj.”

W telewizji opowiadają bajki o zagrożeniach typu ptasiej grypy czy innych tym podobnych. Natomiast o realnym zagrożeniu, które od trzech dziesięcioleci zbiera śmiertelne żniwo w tysiącach ludzi – telewizja milczy. Nic nie wspomina się o tym, że w 41 państwach świata istnieje całkowity zakaz picia alkoholu. A w 80 krajach trzeźwość jest normą życia. Na człowieka pijanego patrzą tam jak na nienormalnego. Może nastał czas, aby w Rosji pomyśleć o tym.

Nasz kraj tak wiele zrobił dla rozwoju cywilizacji, dał światu genialnych uczonych, Łomonosowa, Mendelejewa, Ciołkowskiego – ojca kosmonautyki. Możemy być dumni, że mieliśmy największych dowódców takich jak Suworow, Kutuzow, który nie przegrał w życiu ani jednej bitwy. W Rosji żyli i pracowali wybitni lekarze, Pirogow, Pawłow, Ugłow, który przeżył ponad 100 lat. Trafił do księgi Ginessa jako najstarszy na świecie praktykujący chirurg. Płótna naszych wspaniałych, wielkich artystów malarzy, Repina, Ajwazowskiego, Lewitana zachwycają w najlepszych muzeach i galeriach świata. Dzieła największych rosyjskich pisarzy, Turgieniewa, Dostojewskiego, Tołstoja otworzyły im drogę do złotej kolekcji światowej literatury i praktycznie zostały przetłumaczone na prawie wszystkie języki świata. Odkrycia i wynalazki stanowią spuściznę całej ludzkości. I to stanowi naszą prawdziwą historię, nasze prawdziwe tradycje, a nie sztucznie narzucona nam tradycja picia i upijania się, oraz twierdzenie, że w Rosji zawsze pili.

Ważne jest, aby każdy wiedział, że sam może zadać poważny cios narzuconemu systemowi wartości. Dokonując wyboru własnej trzeźwości, przerywamy płynący strumień pieniędzy w ten alkoholowy zbiornik. Przerywamy potok czegoś, co niszczy nasze zdrowie i życie oraz szczęście naszych dzieci. To będzie dobry przykład dla dorastającego pokolenia jak należy żyć, aby cieszyć się prawdziwym i godnym życiem, pełnym ciepłych, serdecznych relacji, troski, przyjaźni i opieki. I doświadczać prawdziwej miłości.

koniec

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: