Dusza w ciągłym cyklu życia i śmierci

Dusza w ciągłym cyklu życia i śmierci

Dusza w ciągłym cyklu życia i śmierci PL (vimeo)

Siedem form materii

Nasz wszechświat tworzy połączenie z siedmioma formami materii, które różnią się między sobą swoją określoną przyczyną, stopniami i właściwościami. Jest to Boskie stworzenie wszechmocy, w którym nie ma nic nadprzyrodzonego, a liczba siedem nie ma tu znaczenia mistycznego to jest po prostu struktura jakości w naszym wszechświecie. I nie przypadkowo białe załamania światła rozdzielają się na siedem kolorów. Oktawa zawiera siedem nut w rodzinie materialnych ciał człowieka, gęstość ciała, plus 6 materialnych ciał duszy jest realizacją jego Ziemskiego cyklu ewolucji i początkiem kosmicznego cyklu rozwoju.

01-d02-d

Wszystkie planety w naszym wszechświecie i Ziemia, mają strefy więzi miejsc w rezultacie połączenia siedmiu kolejnych form materii. Planeta Ziemia przedstawia sobą 6 materialnych sfer, jedna w drugiej. Te sfery są jednolitym systemem i nie mogą bez siebie istnieć. W związku z tym kiedy rozpatrujemy procesy występujące na poziomie fizycznym należy pamiętać, że jest to tylko widoczny czubek góry lodowej, którym jest planeta. Sześć sfer Ziemi włożonych jedna w drugą jak w matrioszce.

03-d

Wewnętrzna sfera, utworzona siedmioma formami materii jest fizyczną gęstością części planety. Astrofizycy nazywają podobne substancje barionową materią. Ma ona cztery stany skupienia: twardy, płynny, gazowy i plazmowy.

04-d

Następna sfera, utworzona w wyniku połączenia sześciu form materii to sfera eteryczna. Przy połączeniu się pięciu form materii powstaje astralna sfera. Ostatnie cztery formy materii tworzą pierwszą sferę mentalną, przy połączeniu się trzech – druga mentalna sfera, przy połączeniu dwóch form materii – trzecia mentalna sfera. Wszystkie te materialne sfery różnią się od siebie swoim jakościowym i ilościowym składem. Nie widoczne ani dla zwykłego oka, ani nowoczesnych urządzeń formy ziemi tworzą się z niezwykłej dla pozostałych fizycznej gęstej barionowej materii. Składa ona się z tak zwanej ciemnej materii, która stanowi 90 procent materii we wszechświecie. Ciemną materię naszego wszechświata, tworzy
siedem różnych pod względem swoich cech i właściwości pierwotnych materii, które po połączeniu się tworzą dobrze wszystkim znaną i odczuwalną fizycznie gęsta substancję. Wynika z tego, że ciemna materia jest podstawą świadomości i myśli. Właśnie z niej składa się duch, tzn. dusza samego człowieka i istota wszystkiego co żywe.

Dusza (duch, istota, byt, esencja, natura)

Każdy żywy organizm ma ducha. Duch czyli dusza to system ciał potrzebny do działania żywym organizmom w procesie przystosowania do otaczającego środowiska. Dusza człowieka może mieć jedno, 2, 3, 4, dużo więcej ciał, które razem tworzą to co nazywa się duchem człowieka lub jego duszą.

05-d

Póki każdy żywy organizm, fizyczne ciało, duch stanowią jedność i czym bardziej staje się duchowy i moralny człowiek, tym większa liczba utworzonych ciał jego duszy. Minimalna ilość ciał duszy, czyli jedno eteryczne występuje u najprostszych i prymitywnych organizmów. Maksymalna ilość ciał dla naszej planety to sześć. Eteryczne, Astralne, 1, 2, 3 i 4 mentalne. Właśnie ten system ciał nazywamy istotą duszy, który po zakończeniu działania ciała fizycznego opuszcza je. Dusza porzuciwszy ciało fizyczne jest w stanie myśleć, zastanawiać się, czuć i wszystko to odbywa się poza ciałem fizycznym. Może być duszą składającą się z jednego ciała lub nawet stu. Wyjście ducha z fizycznego ciała odbywa się ze
wszystkimi ciałami razem i nigdy się one nie rozdzielają. Fizyczne, eteryczne, astralne i 1 mentalne ciało organizmu tworzą jednolity kompleks, który staje się żywym organizmem, żywą materią, życiem.

06-d

„Eteryczne, astralne, pierwsze mentalne ciało – fundamentem duszy.” Życie kończy się kiedy ten system zostaje zburzony i pojawia kiedy on znika. Specjalne miejsce w tym żywym systemie zajmują komórki nerwowe a ściślej centrum nerwowe – mózg. W wielokomórkowym organizmie dominującą pozycję wyznaczono komórkom nerwowym. Wpływają i kierują one funkcjami wszystkich pozostałych typów komórek. Każdy neuron w szczególności i mózg jako całość dla komórkowego organizmu generuje pola zwane wszechpolami, które kontrolują wszystkie funkcje organizmu.

Śmierć fizyczna

Po śmierci ciała fizycznego najprostsze i proste żywe organizmy, których jest przytłaczająca większość przechodzą na plan eteryczny. Właściwie pozostałe organizmy w zależności od poziomu zróżnicowania rozwoju każdego gatunku przechodzą na różne poziomy planety. Można przedstawić analogie tego zjawiska na podanym przykładzie. Widzimy na nim naszą planetę jako dom, który ma siedem kondygnacji. Na pierwszej kondygnacji żyją ludzie, zwierzęta, rośliny, posiadający ciała fizyczne. Na drugiej kondygnacji tylko ciała eteryczne. Na trzeciej dusze mające eteryczne i astralne ciała. Na czwartej: eteryczne, astralne i pierwsze mentalne. Na piątej: eteryczne, astralne, 1 i 2 ciało mentalne. Na 6-tej: eteryczne, astralne i 3 ciała mentalne. I na 7-mej: eteryczne, astralne i wszystkie 4 pozostałe ciała mentalne. Między tymi aspektami można przesuwać się tylko „windą”.

07-d

W celu podniesienia swoje ciała fizycznego dusza z „windą” przemieszcza się na 2, 3, 4, 5 kondygnację, w zależności od osiągniętego poziomu rozwoju. Dusza człowieka znika w kanale wydobywającym ją w chwili śmierci przechodzi na odpowiedni poziom, który zależy od ewolucyjnego rozwoju duszy. Ale przy tym jeszcze pozostają nici wiążące duszę z martwym ciałem fizycznym. Jedna z tych nici, wiąże mentalne ciała duszy człowieka z jego ciałem fizycznym. Ale w miarę rozkładu tkanek nerwowych organizmu związek ten słabnie. Przez dziewięć dni ciała mentalne uwalniają się od martwego ciała fizycznego. Proces rozkładu organicznego trwa przez 40 dni do chwili przerwania związku między astralnym i martwym ciałem fizycznym. Dopiero rok później, kiedy po rozpadzie ostatnich tkanek kończy się rozkład organicznych
zostaje przerwany więź pomiędzy eterycznym ciałem duszy i pozostałościami martwego ciała fizycznego. W zasadzie dopiero wtedy zostaje ono w pełni uwolnione od martwego ciała fizycznego.

08-d

Liczne starożytne narody i niektóre obecne, palą swoich zmarłych. Zwyczaj ten nie jest przypadkowy i ma głęboki sens. Przy spaleniu, cała organika człowieka nie przez rok a od razu w pełni się oddziela od duszy zmarłego, uwalniając się od martwej powłoki.

09-d

„Nie zanieczyszczajcie i nie trujcie wy ciałem ludzkim Świętej Ziemi Przodków Waszych, grzebiąc swoich bliskich zmarłych w doły ziemne, tak jak to czynią jazyczniki. A otwierajcie dla zmarły bliskich swoich Krody wielkie i Łodzie przestronne, łącząc wszystkich zmarłych swoich z Czystym Świętym Ogniem.”

Słowa Mądrości Wołchwa Wielimudra (Słowiano-Aryjskie Wedy)

O tym, co się dzieje z duszą człowieka i całym żyjącym pięknem doskonale wiedzieli wielce mądrzy Słowiano-Aryjscy przodkowie i do czasów chrześcijańskich na rusi pogrzeby odbywały się zgodnie z Wedyjską tradycją i starożytną wiedzą. Wszystkich zmarłych palono tak aby ich dusza z pomocą specjalnego stosu (Kroda) mogła wznieść się do niebiańskiego świata.

Kroda – wzniesienie do Rodu

Jeśli człowiek umrze gwałtowną śmiercią, jego dusza nie dokonuje cyklu ewolucji w ciele fizycznym. Przy takiej śmierci dusza często idzie do niższego poziomu, niż kiedy to następuje z naturalnych przyczyn. Podczas gwałtownej śmierci amplituda energetycznego przepływu słabnie i kanał staje się mniej stabilny. Jeżeli człowiek kończy życie samobójstwem jego dusza nie może przejść dalej do eterycznego poziomu i bardzo często staje się ona pokarmem dla eterycznych i astralnych zwierząt. Dusze przy samobójstwach wypadają z obiegu reinkarnacji zostając w „zamrożonym” stanie. W szeregu przypadkach takie dusze nadal istnieją obok żywych ludzi. Czasem przejawiają się one w różnych zjawiskach poltergeist, które do tej pory stanowią zagadkę dla współczesnej nauki.

Poczęcie

W każdym żywym organizmie na planecie chwila kiedy komórka jajowa i spermatozoid łączą się wspólnie powstaje przypływ energii, która dociera do innych poziomów planety – eterycznego, astralnego i mentalnych. Czym więcej pozytywnych czynników zbiegło się w czasie poczęcia tym większa amplituda przepływu. W tym czasie, otwiera się odpowiednia ilość jakościowych barier kształtując energetyczny kanał przez, który zostają wciągnięte w duszę eteryczne, astralne i mentalne plany planety. Następuje odwrócenie procesu śmierci i dusza po poczęciu zaczyna tworzyć sobie z rosnącej biomasy nowe siły fizyczne. Jeżeli rodzice w chwili poczęcia przeżywali głębokie i silne uczucia i mają dobrą genetykę, nie używali do tego momentu alkoholu, tytoniu i narkotyków, to wspomniane czynniki składają się na zwiększoną amplitudę przepływu. Natomiast jeżeli poczęcie nastąpiło w konsekwencji rozwiązłego życia seksualnego rodziców to amplituda przepływu będzie niska. Narkotyki, alkohol, nikotyna i inne trucizny obecne w organizmie tworzą potężne negatywne pole, które tłumi przepływ. Jeżeli organizmy rodziców długi czas poddane zostają działaniu tych trucizn to przepływ w chwili poczęcia jest do tego stopnia słaby, że jest w stanie osiągnąć jedynie eteryczny poziom. W takim przypadku przychodzi dusza o niskim poziomie rozwoju i istnieje prawdopodobieństwo, że rodzące się dziecko będzie niepełnowartościowe. Zdrowie dziecka zależy także od pierwszego mężczyzny, z którym była kobieta oraz wszystkich pozostałych do chwili poczęcia. To jest nauka o telegonii mówiąca, że na potomstwo u osoby płci żeńskiej wpływają wszyscy jej poprzedni partnerzy a szczególnie pierwszy.

10-d

To on naruszył skuteczność przyszłego ojca dziecka „paląc” pulę genów potomstwa każdej kobiety. Jeśli kobieta miała stosunki z wieloma mężczyznami a sperma mężczyzny lub ślina jest wystarczająco normalna i poprzez pocałunek dostała się jakąkolwiek drogą do kobiecego organizmu to nastąpiła interakcja męskich i żeńskich DNA i RNA. Doprowadzało to do zmian genetycznych i zafałszowania informacji, zmieniając badane morfologiczne cechy kobiety. Jeżeli kobieta miała związek z genetycznie niezdrowym mężczyzną, narkomanem, alkoholikiem, homoseksualistą lub psychicznie chorym, później przy zapłodnieniu komórki jajowej ze spermatozoidnym biologicznym ojcem następuje budowa zarodka wszystkich partnerów seksualnych, którzy byli z kobietą. W rezultacie czego zarodek pomimo informacji rodzicielskich otrzymuje następstwa wolnej miłości. Widzi objawy i choroby wszystkich mężczyzn. Wtedy u zewnętrznie normalnych i zdrowych rodziców pojawiają się dzieci z dawnym „pozdrowieniem” od takiego nieobecnego znajomego.

Sen

„A co powie najmądrzejszy? (z filmu „Zaczarowana lampa Alladyna”) Naprawdę sen, nie jest – nie snem a nie sen, nie jest – snem. Tak więc, nie o śnie można powiedzieć, że to sen, wszystko jedno, że o śnie można powiedzieć że to nie sen. Mówiąc krótko: dla nie snu – sen lub sen – dla nie snu, i tyle. Dowodzi to, że o śnie można powiedzieć – że to nie sen a sen jest – dla nie snu!”

Jeżeli człowiek czuje się zmęczony oznacza to, że w jego organizmie gromadzi się wiele toksyn i potrzebuje odpoczynku – snu. Dusza wykracza poza granice energetycznej psionicznej obrony organizmu i znajduje się poza swoim ciałem fizycznym, przy tym dusza kosztem potencjału nagromadzonego przy aktywnej pracy ciała fizycznego otwiera większe lub mniejsze ilości jakościowych barier między poziomami planety przedostając się na nie. W zależności od poziomu ewolucyjnego rozwoju i stanu ciała fizycznego ta sama dusza może wychodzić w czasie snu na różne jakościowo plany ziemi: eteryczny, astralny i mentalny. Jeżeli dusza z tej czy innej przyczyny spada na dolny astral lub eter to ona staje
się pokarmem dla astralnych zwierząt zamieszkujących te plany. Dusza dostając się w dolny astral w czasie snu może uratować się tylko tworząc wokół siebie energetyczną ochronę, przez którą nie mogą przedostać się astralne zwierzęta. Jeśli to nie wystarczy powinna szybko wrócić do swojego fizycznego ciała, w którym może mieć ochronę. Kiedy dusza szybko powraca do ciała fizycznego człowiek pamięta to jakby spadał w bezdenną głęboką przepaść i często w takich przypadkach pokrywa się on zimnym potem. Taki gwałtowny powrót duszy do ciała fizycznego jest reakcją ochronną przed osobowościami zwierzęcymi. Jeśli dusza nie może wrócić do ciała, staje się łupem dla astralnych drapieżników. W takim przypadku następuje tzw. śmierć we śnie błędnie uważana za lekką śmierć, często taka sytuacja prowadzi do śmierci duszy.

11-d

Organizm człowieka, jego mózg ma dwa tryby funkcjonowania:
– tryb czuwania przy którym ciało fizyczne, ciała duszy znajdują się w ścisłej współpracy. Przy tym geopotencjale w mózgu zachodzą szybkie reakcje i często jest duża amplituda zmian.
– Tryb snu, przy którym dusza wychodzi poza granice energetycznej ochrony organizmu, przy czym aktywność pracy neuronów gwałtownie spada co prowadzi do spowolnienia zmian biopotencjałów w mózgu.

Zasypiający człowiek nie może natychmiast wyłączyć się jeżeli przechodzi z jednego trybu funkcjonowania w inny i dla przygotowywania duszy do wyjścia siedmiu systemów ciała fizycznego niezbędna jest przerwa, dlatego jeszcze przez pewien czas mózg pracuje w trybie aktywności, który był do momentu snu. Następnie zaczyna się faza tak zwanego szybkiego snu, faza zasypiania. Dalej mózg przebudowuje tryb swojej pracy tak, że dusza zaczyna wychodzić poza granice energetycznej obrony ciała fizycznego. Tempo zmian biopotencjałów mózgu przy tym naturalnie maleje – następuje 2 faza snu. W miarę wychodzenia duszy z ciała procesy zachodzące w neuronach mózgu coraz bardziej spowalniają i to jest trzecia faza snu. Kiedy dusza wychodzi z ciała to cała aktywność pracy neuronów mózgu spada do minimum – to czwarta faza snu. Przed przebudzeniem kiedy dusza zaczyna wracać do swojego ciała mózg gwałtownie aktywizuje się w fazę
budzenia, po czym konsekwentnie przechodzi w stan przed wyjściem duszy tylko, że w odwrotnej kolejności. W tym czasie dusza wraca do swojego ciała i stan człowieka powracają do trybu czuwania.

Nosiciele alfa-genetyki

Niestety ciemne siły, które od dawna przebywają na naszej planecie znalazły wariant blokowania duszy wysokiego poziomu. Pierwsi nosiciele alfa-genetyki lub jak to napisano o takich ludziach w Starym Testamencie „silnych ludzi narodów” nawiązali ideę celibatu i służenie obcemu bogu w jego wojennym zapędach, przy tym większość z nich nie miała swoich dzieci, skazując ich wyższe dusze na ewolucyjną niewolę w rezultacie wiecznego przebywania koło swoich martwych ciał. Zabitych rycerzy chowano w kamiennych grobowcach lub sarkofagach, ciała nie rozkładały się i ich dusze nie mogły się uwolnić od martwego ciała i przejść na położone planetarne poziomy żeby następnie narodzić się ponownie. Stali się oni więźniami tych kamiennych sarkofagów a w rezultacie ogromna liczba dusz wysokiego poziomu rozwoju wypadła ze swojego cyklu i zamiast nich w alfa-genetyce widoczne są dusze na znacznie niższym poziomie rozwoju co doprowadziło do szybkiego powstania alfa-genetyki u wielu narodów i plemion.

12-d

Oprócz tego najwybitniejszym ludziom po śmierci wyjmowano serca oraz inne części i przechowywano je oddzielone od ciała. Dzień pogrzebu Otto von Habsburga, najstarszego syna ostatniego austriackiego cesarza, który zmarł 4 lipca 2011 roku w swoim bawarskim domu w miasteczku Pöcking w Niemczech. Otto Habsburg-Lotaryński był starszy synem ostatniego austiackiego cesarza Karola 1, jednego z  najpotężnej monarszej dynastii europy. Były arcyksiążę korony Habsbursko-Lotaryńskiej znalazł wieczny odpoczynek w rodzinnym grobowcu swoich przodków. Serce Otto von Habsburga będzie pochowane oddzielnie w Węgierskim opactwie Pannonhalma niedaleko miasta Györ. Serce ostatniego spadkobiercy imperium pozostanie na Węgrzech, dzisiaj zostanie ono pochowane w opactwie Pannonhalma. Serce Otto von Habsburga będzie pochowane oddzielnie…..

Oddzielenie u Otto von Habsburga przez rodzinną tradycję serca od ciała jest to brat czarnej magii z pomocą, której wiele pokoleń potomków takich ludzi skazuje się na osłabienie nie tylko ogólnego zdrowia ale również tego konkretnego organu, który przodkowie pochowali. Ale to przedstawia się ludziom jako święty kościelny obrzęd i jako przejaw najwyższego uznania i szacunku za najwyższe osiągnięcia za życia człowieka. W wyniku podobnego obrzędu u wszystkich nosicieli tej genetyki i ich potomków wykazywało słabe serca i zwiększoną aktywność tych organów, które były u dalekich przodków. Poza tym pochówek w grobowcu to jeszcze jedna straszna pułapka, w którą dostała się dusza Habsburga i nie tylko jego. W takich grobowcach ciała bardzo długo nie rozkładają się i dusza człowieka może nie być w stanie wcielić się ponownie. W Peczerskiej ławrze, która znajduje się w Kijowie zachowały się relikwie szczątków mnichów, które później duchowni zaczęli nazywać świętymi, ponieważ do naszych czasów czaszki i kości tych świętych wydzielały ciecz, którą zakonnicy uważają za leczniczą. Skład chemiczny wód gruntowych stworzył warunki dla mumifikacji ciał. Przepływ energii przenikających teren tego kościoła stworzyły warunki przy których komórki tkanki kostnej pozostały żywe i kontynuowały wydzielanie swojej sekrecji (ciecz kostna). W tym przypadku dusza zostaje przywiązana do pozostałości ciała fizycznego i nie może wrócić na 2 poziom planety. Do chwili zachowanie pozostałych tkanek organicznych dusza zostaje przywiązana do martwej fizycznej powłoki. Tylko wtedy kiedy ostatnie organiczne połączenia martwego ciała fizycznego rozpadają się, dusza uwalnia się i jest gotowa do dalszej ewolucji.

13-d

Kosmiczny etap ewolucji

Kiedy eteryczne, astralne i mentalne ciała przestają być zgodne z ciałem fizycznym następuje śmierć. W momencie naturalnej i gwałtownej śmierci każdego żywego organizmu zatrzymuje się ruch substancji w ciele fizycznym. Neurony w mózgu nie otrzymują wystarczającej ilości tlenu i pozostałe substancje zaczynają ulegać zahamowaniu. Aktywność pracy mózgu i biopotencjału zaczynają szybko spadać, wszystkie procesy w organizmie człowieka zatrzymują się i w pierwszych 2 maksimum 3 minutach po śmierci, słabnie i zaczyna się rozkładać ochrona tych psi-pól ciała fizycznego. Przy jego zniszczeniu cały potencjał nagromadzony w organizmie gwałtownie uwalnia się i powstaje energetyczny przepływ, który na pewien czas otwiera bariery pomiędzy poziomami planety sfer materialnych.

14-d

Kształtują się energetyczne kanały, przez które dusza człowieka zaczyna wznosić się nad ponad planetarny poziom, który odpowiada ewolucyjnemu poziomowi złożoności. Wielu ludzi doświadczając śmierci klinicznej widziało świetlisty kanał w których zaczynało się ściąganie, ale z tej lub innej przyczyny oni wracali do życia. W chwili śmierci klinicznej z ciała człowieka zaczyna wychodzić dusza, przy czym istota człowieka nadal widzi, słyszy wszystko co się wokół niej dzieje. Na początku człowiek a dokładniej jego dusza nie rozumie dlaczego jej nie słyszą i nie widzą, a która w tym czasie wszystkich widzi i słyszy. Jeśli lekarzom uda się przywrócić chociażby minimalną aktywność ciała fizycznego, aktywizuje się praca mózgu i powraca energetyczna powłoka organizmu. Dusza zaczyna wchodzić do ciała jak po przebudzeniu ze snu i człowiek wraca do życia.

15-d

Amplituda energetycznego przepływu zależy od poziomu duchowego i moralnego rozwoju, którą osiągnął człowiek w chwili śmierci. Im wyższy poziom człowiek osiągnął za życia, tym na wyższy poziom planety przechodzi po śmierci. A jeśli człowiek rozwinął się tak, że rozwinął eteryczne, astralne, 1,2, 3 i 4 mentalne ciała to wtedy jego dusza może pominąć wszelkie planetarne bariery i wyjść poza granice ziemi a nawet poza systemy słoneczne ale niestety jest to bardzo rzadkie.

16-d

Zakończenie ziemskiego unitarnego cyklu oznacza tylko początek ewolucji w kosmosie. Po nim zaczyna się kosmiczny etap ewolucji człowieka. W filozofii indyjskich jogów istnieje pojęcie ewolucji wyższego wstąpienia, aż do całkowitego osiągnięcia nirwany łączącej ją z absolutem.

17-d

Wtedy jak mówi joga dusza łączy się z kosmosem, Bogiem, absolutem. Kiedy ten stan znika ze stopniującej, jakościowej bariery ziemi nie oznaczają końca ewolucje człowieka a jedynie koniec jego planetarnej cyklu rozwoju i początek cyklu kosmicznego.

koniec

Reklamy

Komentarze 3 to “Dusza w ciągłym cyklu życia i śmierci”

  1. h. Says:

    Gady maja urzadzenia do przechwytywania duszy wlasnie to taki swietlisty przyklad.Wiele jest na ten temat jako i skutecznosci matrixa na ziemi sie ona nie konczy .Matrix kieruje naszymi duszami nawet po smierci .Cala prawda o tzw rozwoju ma calu obezwlanic ludzka dusze .Wiele jest dowodow aby wlasnie unikac owego w szczegulnosci bialego koloru ktory poprostu jest za ta maska postac gada.Jezeli wejdzie tam ktos proponuje spurbowac

  2. Gość Says:

    Badania naukowe, przypisy, skąd te informacje ?

  3. Marian Adonajski Says:

    Co do snu. Autor nie wyjaśnia i nie mówi, dlaczego gdy człowiek budzi się ze snu, nie opowiada o otoczeniu swojego łoża, czy dalszych miejsc w których przebywał?. Przecież był poza ciałem. Podczas śmierci klinicznej człowiek znajduje się poza ciałem, a opowieści o otoczeniu w jakim się ów człowiek znajduje, potwierdzają ten fakt. Pytanie: kto wychodzi poza ciało i kim jest dusza?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: