Drugie życie

1.PRZESZŁOŚĆ !!!

Zafascynowani , przestraszeni ostatnimi czasy jesteśmy przez złowieszcze i głośne  hasło : „Koniec Świata !…..”
I co ? I nic !

image001image002
Jednak w tym straszeniu jest metoda ,ale i pewna informacja. Informacja o przełomie i „nowym procesie”, który następuje w końcowej fazie starego procesu. Nie jest on „nowy”lecz praktycznie przez niego nie przechodziliśmy.
Końcowy proces nazywany końcem świata ma nie tylko sens ,ale i jest informacją o zupełnie nowych przejawach . Nowe procesy zamykają niejako stare mechanizmy rządzenia ludźmi we Wszechświecie..
To rzeczywiście koniec wszelkich bogów i wszelkiej maści autorytetów. Trudno to zrozumieć , szczególnie dla tych , którzy kojarzą swoje życie jedynie  z intelektem. Zjawiska , które już stają się codzien

nością, tworzą w zakodowanym ciele gwałtowne reakcje i zachowania. Uparcie więc zakodowane formy będą broniły dogmatów ,aż do własnego unicestwienia. Ale to jest jednak indywidualny wybór a nie żadne kary boskie. Kto chce jedynie wierzyć a nie samodzielnie myśleć, wnioskować – takie też będą jego efekty. Czy często zastanawiamy się nad pytaniem :dlaczego tak mało ludzi szuka informacji na temat  : „  co się działo z naszą planetą i na Ziemi , przed tzw. Potopem ?”
Niezbyt zwracaliśmy uwagę na „zaciemnianie” i likwidowanie wszelkich dowodów istnienia ludzkiego na Ziemi przed tym okresem? Na szczęście istnieje jeszcze szereg dowodów (artefaktów) świadczących o dawnej ,bardzo wysokiej cywilizacji na naszej planecie. Nie tylko technicznej, ale i ogromnej wiedzy o człowieku jako Przejawu Całości Istnienia. Na wzór i podobieństwo budowy Człowieka – powstał  również i Wszechświat jako Jeden Wielki Organizm w różnych formach. „Poznaj siebie a poznasz Wszechświat Cały !” Znamy to powiedzenie ale nie bardzo wiedzieliśmy co z tym fantem zrobić. Trudno było kojarzyć np. budowę ciała ludzkiego z budową Wszechświata . Wzór dotyczy budowy wszystkich form na wspólne  podobieństwo przejawów.  To obserwować można w przejawach i  elementach współdziałania  pomiędzy poszczególnymi detalami w całości. Teorie religijne tak namieszały (celowo !) ludziom w głowach,ze oprócz dogmatów niczego więcej nie dopuszcza się  do wiadomości. A wielka szkoda ! Brak tej podstawowej wiedzy i informacji o człowieku jako całości utrudnia nam skojarzenia np. z budową i funkcją  poszczególnych organów w organizmie  dla prawidłowego funkcjonowania całości przejawu. Życia w ogólnym znaczeniu. Życia jako przejawu a nie jak głosi religia – jednorazowego istnienia. Dziwimy się dziś,ze istnieją inne formy i kształty ludzkie, ludzko- podobne . Powoli „oswajamy się” z faktami ,że  istnieją też inne formy inteligentne  o zupełnie odmiennych , niż człowiek kształtach. Te formy, z pozycji nauki i religii  , muszą być dopiero w procesie rozwojowym a dopiero w końcowej fazie mogą uzyskać formę ludzką . Oczywiście według wzoru ustalonego przez nasze „uznane”autorytety. Zatwierdzono więc  wzorzec Istoty Rozumnej. Czy zastanawialiśmy się nad tym, ze fragmenty w budowie całości formy ludzkiej ,np. forma wątroby, forma żołądka , jelit itp. to zaledwie części naszych elementów składowych. Ale nie są nami ! „Bóg jest pod kamieniem, obok kamienia i w kamieniu” ! Ale nie jest kamieniem ! A to wielka różnica. Posiadamy samochód, wchodzimy do niego, jest nam posłuszny , poznajemy jego możliwości , ale przecież nie jesteśmy samochodem ! Czy to  trudne aby  móc „wyciągnąć indywidualny wniosek ?” Elementy budowy przejawu ludzkiego (wg programu zawartego w pojedynczej komórce biologicznej) współpracują ze sobą dla prawidłowego funkcjonowania i dobra całego organizmu. Nie ma w tym wszystkim żadnych cudowności , odrębności i niczego co wyróżniało by jakiś element jako najważniejszy, lepszy, piękniejszy czy oddzielny od całości. Komu więc zależało na podziałach, wyróżnikach itp. ? W różnych artykułach wymieniałem często szereg szczegółów dotyczących budowy człowieka jako całości Swojego przejawu, a nie tylko budowy anatomicznej. Te zagadnienia mamy już mniej więcej opanowane wraz ze zrozumieniem o funkcji poszczególnych organów dla całości  organizmu. Zakończenie starego procesu wiąże się z bardzo odmienną ”filozofią”!.
Określiłem ten moment Filozofią, ponieważ tworzyć się będzie nowa wiedza (określenia i nazwy) na bieżąco , w nowych doświadczeniach.   Powstające nazwy i określenia  będą zmieniały swoje  praktyczne „zastosowanie” w różnych indywidualnych sytuacjach. Czasami będą to gwałtowne  zmiany i muszą wywoływać również  emocje. Jedynie kontrola własnych myśli i reakcji umożliwi dostosowania się (dostrojenia) do nowych okoliczności czy zjawisk. Nowe procesy przypominają powrót do domu po wykonaniu pracy, i czas odpoczynku. Powrót jest czymś zupełnie odmiennym niż to, co do tej pory  służyło  nauce , doświadczeniom  czy  pozyskania własnych wniosków dla swojego (i Całości) rozwoju indywidualnego. Ten dość gwałtowny  zwrot „bogowie” okrzyknęli  końcem świata. I, w pewnym sensie, to jest prawda ! Tylko dla kogo jest ten koniec świata? Dla bogów to rzeczywiście koniec tworzonego, urojonego świata, ale też i koniec wszelkich dogmatów. Dogmaty  powstały po to, aby jako zapory uniemożliwić człowiekowi  poznawanie całości swego istnienia. To nie tylko koniec dogmatów, to początek  „ujrzenia” drugiego Człowieka. Bogowie rozdzielili  ludzi różnymi postaciami świętych, aniołami czy diabłami. Obecnie rozpoczyna się Era , w której pozostaje człowiek dla człowieka i z człowiekiem – jako Wspólnota Przejawu w Całości. Wszelkie podziały zanikają. Przestrzeń, w którą już szybko wkraczamy , ukazuje nam jak powstawały wszelkie przyczyny , kto i w jakim celu je  powoływał. Wnioski nasuwać się będą same : dla doświadczeń i przejawów wszelkich skrajności. Także dla zdobywania wiedzy o skrajnych reakcjach  człowieka jako przejawu Istoty Ludzkiej w rozwoju Indywidualnym. Przeszłość z historii Ziemi przed tzw. Potopem jest zaiste bardzo ciekawa, bowiem zawiera  wiedzę o Całości .. Jest to wiedza o    procesach  nowo  powstającej  planety, jej mieszkańców i programów, jakim  podlegają poszczególne planety, systemy itd. To wszystko było bardzo proste , ale treści zostały zakodowane lub całkowicie usunięte. Obecnie  autorytety przeczą tej prostocie i tworzą własne dogmaty. To są nasi nowi Stwórcy ! Dlatego tworząca się  nowa przestrzeń daje ludziom możliwości poznania  całościowej  wiedzy o sobie i Wszechświecie. Ten „manewr zwrotny” można określić jako powrót  do kolebki ludzkiego początku ,rozwoju i możliwości , poznania i nauki o tym, jak  działają  tzw. przyczyny.  Ta  „Nauka” dla naszych ciał rozpoczyna więc nowy rozdział w Istnieniu Całości. Czy „stare” prawa i zasady nie będą funkcjonowały ? I tak i nie ! Prawa i podziały będą zanikały powoli, ponieważ nasze ciało  ma konstrukcję  „złożoną” .  Dlatego więcej trudu  musimy  pokonać aby osiągnąć poziom rozumienia, gdzie  panuje   jednorodność i jedność bez podziałów. Dziś to bardzo trudny temat, ale spokojnie, bez emocji obserwujmy wszelkiego rodzaju zjawiska. Z czasem, same  wnioski  napłyną jako nowe pojęcia i zrozumienie. Intelekt w początkowej fazie będzie  utrudniał taką transformację, ale z tym możemy sobie poradzić. To część nas samych i tak jak my – też chce dalej żyć i poznawać.

2. TERAŹNIEJSZOŚĆ !!!  II/ 13

I tu się dopiero zaczynają się nam  schody i to dość strome. Kodowano nam wiekami ,że jesteśmy jednorazowym ciałem, a więc staramy się jak najdłużej „żyć” (wspominać) przeszłością i coraz częściej marzymy o innej przyszłości!. Nie  zwracamy uwagi na dziwne „zjawiska” ,które pojawiają  się coraz częściej podczas różnego rodzaju uroczystości , świąt , przywołujących wydarzenia historyczne  lub historie z życia różnych autorytetów? Cieszymy się, bo mamy kilka dni wolnych od pracy. Ale o pracę coraz trudniej. Jak to pogodzić ? Niech każdy sam nad tym poduma ! Nie dziwi fakt, że już wczorajsze przeżycia i doświadczenia są przecież historią ! Czy tym się można nakarmić ?  Ulżyć w cierpieniach choremu? Historią i wspomnieniami nikt nigdy nikogo nie nakarmił. Przypomnę informację : Głód w Somalii zabił ponad ćwierć miliona ludzi Tylko w latach 2010-2012 w Somalii ponad ćwierć miliona ludzi zmarło z głodu, pisze CNN. – Częściowo dlatego, że świat reaguje zbyt wolno – powiedział Philippe Lazzarini, koordynator pomocy humanitarnej ONZ w Somalii.

Ćwierć miliona – to przecież 250 tysięcy istnień ludzkich. I tylko w ciągu dwóch lat ! A my się dalej cieszymy świętami, uroczystościami narodowymi , zabawami. To przecież święte nasze tradycje, jak słyszę często! Zapominamy w gąszczu różnych uroczystości,że nasza zabawa tu i teraz zabiera część energii z ludzi osłabionych biologicznie, z niedożywienia , chorób itd. Ludzkość to przecież jeden wielki organizm. O tym religie nie nadmieniają , a uroczystości  stają się  coraz bardziej „dostojne” i „bogate” w tworzonych emocjach. Każdą uroczystość można porównać do „uwielbiania” fikcji , która zawsze stwarza kłopoty i ból. Można co prawda poświęcić większą uwagę na „delikatne”, i wysmakowane jedzenie w wytwornych restauracjach, ale nadmiar jedzenia daje efekt obżarstwa i gwałtowne reakcje całego organizmu. Na neutralizację ludzkiej głupoty , cały organizm składa się na oddanie części energii na usunięcie szkodliwego obżarstwa.
Cały organizm jest „poruszony” , bo każdy poszczególny organ istnieje jako całość w organizmie! Lekceważenie cierpienia  i głodu innych istot nie zwalnia nas z oddania części naszej energii dla doprowadzenia do równowagi bytowej planety i jej mieszkańców.  O tym dobrze wiedzą nasi „bogowie” i wszelkie uroczystości są powoływane w tym celu.
To podstawa i przyczyna do Zmniejszenia populacji Ziemskiej ! Skutki zaczynają być takie jak w przypadkach usunięcia poszczególnych organów z ciała. Im więcej usuniemy  – tym większe osłabienie  aż w końcu następuje  śmierć ciała.
I oto przecież chodzi. „Bogowie” znają ten prosty mechanizm „Uniwersalnego klucza” i w jaki sposób można uzyskiwać dla siebie , i swoich dogmatów efekty. Śmierci coraz więcej a więc namawia się do rodzenia dzieci , następnych cierpiętników dla chwały naszych bogów. Możemy przecież bez walki i buntu”wyłączyć” się z tego matrixa.
Wspomnienia zostawić historii, przyszłość tworzyć teraz i tu ! Nikt nam przecież nie tworzy przyszłości , tylko my sami w dniu dzisiejszym. Czy to tak trudne ? Widać jednak ,ze jednak trudne. Kody stanowią coraz większe przeszkody i w związku z tym powstają niepotrzebne cierpienia a w końcu i śmierć ciała. Co prawda śmierć nie istnieje , a zjawisko to dotyczy jedynie naszego „ubioru”, formy (ciała) podobnie jak nasz  samochód z którym się często utożsamiamy. W obecnych dość emocjonalnych czasach warto poćwiczyć z Sobą hasło : teraźniejszość ! Tu i teraz rozwiązywać aktualne problemy. Problemy narastają i jak temu podołać ? A czy zmartwienia dają rozwiązania ? Tracimy nie potrzebnie energie biologiczną. W takich momentach stajemy się jak automaty , które się zacięły, zablokowały. Ale nie jesteśmy  mechanicznym automatem. Teraźniejszość jest chyba jednym  z bardzo trudnych zjawisk , które wiążą nasze myśli i zwiększają stale emocje. Emocje osłabiają nasze energie biologiczne , podobnie jak głodujące narody na naszej planecie. Osłabienia są  więc  ogólnie „dostępne” i wszyscy ponoszą ich konsekwencje. Można się jednak oszukiwać, zapewniać sobie sztuczne witaminy , czy spożywać „bydlęcą”krew. Do teraźniejszości każdy niech sam  dopisze swoje doświadczenia i  przeżycia, a w konsekwencji własny wniosek – co zyskałem w ogóle i jaki jest tego efekt ?

3. PRZYSZŁOŚĆ !  III/ 13

Co z przyszłością ? Wystarczy otworzyć internet, a zobaczymy wiele informacji o przyszłości . Nowe nazwy , nowe określenia , ale schematy myślowe – stare. Cokolwiek obecnie stworzymy , zawsze będzie wg starych treści religijnych , czy naukowych. Nie zwracamy uwagi na naszą historię Ziemi , przecież bywała na niej  wysoko rozwinięta nasza cywilizacja, a jednak szybko się rozpadła a ślady po niej skrzętnie się skrywa. Czy tworząc podobne schematy  możemy cokolwiek zmienić  dla Ludzkości, a nie tylko dla wybranych kierowników w nowo- powstających  grupach ?, Nie widać tworzenia Całości a jedynie nowe grupy, koterie , które z założenia  już są podziałami. Wcześniej czy później (raczej wcześniej) podziały doprowadzą do konfliktów i tak uwielbianych przez    bogów walk. I co w tym wszystkim nowego ? Nowa era ? Nowi bogowie? W obecne procesy na Ziemi „wcisnęły” się  i inne byty z Kosmosu, twierdząc, że pomagają  nam w rozwoju i  ustanowią nowe prawa , oczywiście wg ich własnych zamierzeń i celu ! Mało mamy u nas panów i pasterzy ? Darmozjadów ? Zapewne  brakuje nam jeszcze kilku bogów z Kosmosu ? Zapowiada się więc fajna zabawa. Można to porównać do znanej zabawy dzieciaków : w chowanego i zgaduj zgadula ! Cokolwiek weźmiemy na tapetę, wszystko wręcz  cuchnie  dalszymi i coraz boleśniejszymi podziałami  Ludzkości. Dalszymi cierpieniami i chaosem.
Czy tak będzie stale ? Czy może  być inaczej ?

4. ODNOWA  BIOLOGICZNA !  IV / 13

Tworzący się obecnie „Proces odnowy biologicznej”   będzie „wywoływał” wielkie poruszenie i  chaos. Naturalna odnowa zawarta w budowie Klucza będzie wykorzystywana przez pseudo- uzdrowicieli, pomazańców bożych i innych podobnej maści autorytetów ,jako „wyróżnik” w rozwoju duchowym. Powstaje nie tylko chaos w organizmie biologicznym ale również chaos myślowy.  To wzrastające    zjawisko  zaburzy systemy  w procesach  biologicznych. Naturalny „powrót” do pierwotnej budowy ciała ludzkiego (przed potopem)będzie wykorzystywany przez medycynę, uzdrawiaczy ciał i dusz, różne odmiany szkół duchowych. Religie będą odnosiły wielkie sukcesy, bo naturalny proces będzie dowodem łaski boskiej czy różnych świętych. Podobne sukcesy obejmować będą sekty i religie opozycyjne do ustalonych ustawowo. Wszyscy będą się „popisywać” swoimi osiągnięciami. Będzie  to silny magnes , który przyciągnie wielu cierpiących „cieleśnie i umysłowo”. Do końca przemian starego procesu (nazywane końcem świata) takie procedery będą trwały. Brak wiedzy o budowie formy przejawu ludzkiego, będzie wykorzystywany bezlitośnie. Wszyscy mieniący się bogami (religia i pieniądz)będą do końca wabić swoich zwolenników. Wg wiedzy o kluczu, wytwarzanie wszelkich emocji to dla nich biologiczny pokarm. Jak zwierzęta , nawet ranne pragną żyć , tak i w tym przypadku przejawiać się będą jedynie pragnienia życia choćby na kilka chwil. Takie zjawiska Ziemianie obserwowali w latach 80-tych: wtedy następował rozpad wielu cywilizacji i planet. Przyszła więc„kolej” i na nas, Ziemian. Wiedza o Kluczu (jego mechanizmach) daje pełne informacje o wszystkich zjawiskach i wszelkich reakcji człowieka. W procesie końcowym można spokojnie „przyglądać” się zjawiskom i  nie brać w tym bezpośredniego udziału. Ale jak tego dokonać skoro powciskano nam różnego rodzaju dogmaty a one uruchamiają (w naszym ciele) automatyczne  reakcje i zachowania ?
Nie tylko można ale jest to konieczne. Nie musimy za nikogo cierpieć. Bogowie nie zwracają jednak uwagi na to, że ten ich miodowy koniec świata nie może trwać długo. Proces odnowy biologicznej pociąga za sobą i zmianę procesu myślowego. Z teorii różnych wiar ludzkość przechodzi do samodzielnej pracy nad sobą jako części i Całości Przejawu. Zanikają „przypadki”,  pojawiają się wnioski i zgodnie z nimi postępujemy. Takie postępowanie ludzi , religie będą okrzykiwać jako ucieczka od boga, ucieczką owiec ze stada. Już dziś słyszy się rozpaczliwe stękania kapłanów,że w Polsce ludzie uciekają od kościoła. I ich obecnie  główne motto : „Człowiek bez kościoła i boga – to zagłada ludzkości !”
I w tym jest wiele prawdy – zanika stary proces nazywany końcem starego świata. Tego „nowego procesu odnowy” nie da się nawet opóźnić. Wszelkie przeszkody natury teoretycznej zostają neutralizowane od końca roku 2008 ,wraz z zanikiem pola magnetycznego Słońca w naszym Układzie. O tym szerzej w innym artykule. Wszelkie dawne , „stare” sztuczki, które umożliwiały omijanie naturalnych praw – zostały zakończone. Z braku wiedzy nie przypuszczamy nawet, że wszelkie decyzje rządzących i stare prawa ulegają również neutralizacji. Polecałbym wgląd do różnych laboratoriów ,w których tworzy się różnego rodzaju trucizny w celu  zmniejszenia populacji ziemskiej.

Po bardzo krótkim czasie chemiczne „cudeńka” przestają oddziaływać na ludzi. Przypadek ? Stan wibracyjny (częstotliwości komórek ciała) stale się podnosi. Komórki „wpadają” w nerwy, emocje a podświadomość szuka rozwiązań w medycynie , uzdrawiaczach i nawiedzonych. Proponuję przypomnieć sobie cudowne działanie „dawnego leku” – penicylinę czy streptomycynę.  Leki na wszystkie dolegliwości, a i w działaniu bardzo skuteczne . Przez stopniowe podnoszenie częstotliwości komórek ciała , lek przestaje działać. To nie przyczyna „odrzucenia” leku przez organizm , lecz zmiana (obecnie wzrastająca) częstotliwości. Podobne zjawisko obserwujemy dziś ze środkami powszechnego unicestwienia populacji ziemskiej. Proces któremu wszyscy podlegają ,bez względu na to czy „wkład w ciele” jest „oryginalny – pierwotny” (Polaryzacja żeńska i męska),czy z wkładem  boskim , w procesie klonowania – z programatorem (duszą). Obie formy podlegają tym samym procesom. Wyjątek stanowią jednak  formy pierwotne, ponieważ mogą osobiście i indywidualnie (dzięki zdobytej wiedzy) „poprawiać i usuwać” zbędne dla swojego rozwoju kody. Pozostałe formy oczekują na zagospodarowanie przez naszych pierwotnych Istnień, z którymi rozpoczynaliśmy tworzyć Całość. Stale powinniśmy sobie utrwalać Hasło : „Nie jestem ciałem lecz go posiadam”. Nie dziwimy się dziś zjawiskom, w których ludzie „zgłaszają „,ze pochodzą z innych planet. To prawda , ale nie do końca. Ciało ma ziemskie a świadomość siebie z innego rejonu Kosmosu. Czy wszelkie istoty (byty) w ciałach ziemskich przejawiają jedynie same „dobro”?. Ciało ziemskie jest tak skonstruowane, ze może zawierać w sobie i jednych i drugich, uważanych na pozytywne lub negatywne. A czy na Ziemi nie posiadamy obcych bytów w ziemskich garniturach? A bogowie , twórcy religii , czy bogowie od pieniędzy , – to w pełni  Ziemianie? Odpowiedź  jest prosta, jeśli poznało się dawną historię i nauki Słowian. Przed potopem na naszej planecie nie były znane takie zjawiska , jak bogowie , niebo i piekło ,własność prywatna pieniądza czy niewolnictwa. Ale o początkach naszego Ziemskiego Istnienia wiemy niewiele. Zamazywano , likwidowano wszelkie dowody (artefakty)o naszym pierwotnym rozwoju. Nasz Ziemski rozwój i naszego Układu Słonecznego były początkiem rozwoju całego Wszechświata. Z braku wiedzy , kosmici chętnie wciskają nam kity, że to oni są naszymi stwórcami , naszymi nauczycielami a ostatnio już naszymi zbawcami. Szkoda,że ci wszyscy , którzy korzystają z  kontaktów z innymi cywilizacjami – nie pytają wprost : „a kto was stworzył”? Unikają tych odpowiedzi , jak diabeł święconej wody. Ale w końcu muszą się przyznać, że pierwszymi Istotami , którzy pomagali w tworzeniu Całości byli przedstawiciele z poszczególnych planet naszego Układu Słonecznego. Proponuję wyszukać na YU film z treścią zawierającą informację, że bogowie wywodzą się z Ziemi !! A znacie powiedzenie :”strąceni aniołowie ?” W starych księgach jest bardzo dużo  szczegółowych informacji z historii o naszej planecie i naszym Układzie Planet.  A przypomnijmy (z historii Ziemi) sobie jak „bogowie” uczyli indywidualne jednostki ludzkie ponad 400 lat. Wynikało z tego , ze Żywotność ciał ziemskich była długowieczna. Odnowa biologiczna”zmusza” więc do powrotu procesu długowieczności. Po przemianie ciał fizycznych w formę energetyczną – staje się to coraz bardziej realne , o czym marzyła Ludzkość : do życia (Świadomego) Wiecznego. To nie bajki !!! Zdaję sobie sprawę, że to może być odbierane jako bajki ale zapominamy ,ze wierzymy w bajki i one obecnie są podstawą naszego „życia” – nie wiecznego – jednorazowego.

To dopiero są bajki.
Powracamy więc do początków naszego Istnienia ,naszych  przejawów bez autorytetów ,gdzie  człowiek z człowiekiem dzielić się będzie wnioskami, wiedzą o Całości Istnienia , które powstawały zawsze wspólnie w  wyniku indywidualnych doświadczeń, a nie rożnych teorii. Obecny rozpoczęty już okres jest szokiem dla „wytworów” intelektualnych i słusznie religie ostrzegały ,że to koniec Świata. To koniec pewnego (częściowego) procesu w którym ma zaistnieć człowiek (ciało, forma) „ukształtowany” wg ustalonych wspólnie procesów. Przyszedł czas aby zrozumieć, kto tworzył dla naszych form przyczyny i jak korzystać z tych doświadczeń. Powstające obecnie „mętliki”w głowie są tego przejawem.  Intelektualnie szukamy przyczyn ale odzywają się zaraz wszelkie teorie , które wcześniej zostały zakodowane przez naszych bogów. Spostrzegamy „winnych” jako poszczególne osoby , czy grupy ludzi i ich pazerną chęć gromadzenia wszelkich dóbr ,  wiecznych rządów i zgodnym chórem pragniemy ich rozliczać. Zapominamy , kto ustala wszelkie prawa.
Postacie można zmieniać ale nie naruszamy w ten sposób praw czy zasad. Gdzie tu błąd ? Czy tylko intelektualny ? Pozostawiam problem pod indywidualne rozważania. Rozpoczęcie „drugiego życia” jak widać niesie sporo kłopotów,
rozterek, a nawet niebezpieczne emocje. Z tym można sobie poradzić ale brak jest popularnej , powszechnej  wiedzy o procesach dotyczących form ludzkich  a zatem i całości Uniwersum . Do wiedzy więc należy sięgać a nie do „ustalonych” przez autorytety prawd o losach i rozwoju ludzkich świadomości. Indywidualnych zresztą. Kody zapisane w podświadomości nie pozwalają na indywidualną decyzję i podjęcie samodzielnej pracy nad sobą. Choć trudne ,   jednak jest to możliwe. Tylko odwagi aby chcieć poznać siebie w całości. Nie tylko przejawu  jako jednorazowe ciało czy życie.
Nie można podać wiele szczegółów, ponieważ zawsze będą oceniane jako fantazja czy bajka. Przestawienie myślenia wymaga jednak dużego wysiłku i zaangażowania . A kto się dziś pragnie wysilać ? Zgodnie z ustaleniami w grupach pragniemy miłości, przyjemności i chęci długiego życia biologicznego. Nie zauważamy, że wszystko „kręci się” wokół (d…y) ciała i jego przyjemności.  Jako dodatek do  „życia jednorazowego” zaliczamy obecnie  różnego  rodzaju   fikcje w głoszonych teoriach o „rozwoju duchowym”!

5.”PIAST  KOŁO  DZIEJÓW  TOCZY …!!”  V / 13

Kiedy powracamy  do  „źródła” naszego pochodzenia , warto sobie przypomnieć co nieco o naszej historii. Jeszcze dziś posiadamy wiele informacji o rozwoju naszej planety, rozwoju intelektu (wiedzy uniwersalnej) i rodowodu Ludzkości. Sprzed i po powodzi znanej z przekazów historycznych posiadamy wiele faktów i dowodów. Zatrzymajmy się na jednej  z wielu informacji  jaką jest  „legenda” – PIASTA – KOŁODZIEJA !.

image001

Fragmenty  artykułu z roku 1993 zawartego w „Nowym Kosmosie”
nr.2/93 – „Ponad zwykłym Myśleniem”.
„Piast Koło Dziejów Toczy….”
Po najkrwawszym tysiącleciu w dziejach ludzkości na planecie , rozegranym w centrum EURO , wydawało się, ze po pierwotnych Słowianach pozostała jedynie nic nie znacząca legenda : jakiś tam Popiel – zjedzony zresztą przez myszy oraz wzmianka o pięciu  Słowianach z przekroju tysiąclecia poprzedzającego wspólne dzieje europejczyków zachodnich i wschodnich : Piast,Chościszko, Leskop, Siemowit i Ziemomysł – jakoby wyłonili się z prymitywnej puszczy,by dać początek dynastii Piastów i w ten sposób móc dorównać lepiej rozwiniętym narodom zachodnim.

image002

Pierwszy – jeszcze lekceważony przez historię opiekun rodu Polan, to PIAST – KOŁODZIEJ ! Na pewno był kmiecego stanu.

„Przed progiem swej lepianki wiejskiej sprawuje swój trud kołodziejski jakimś kruszwickim czarem owiany”.(Staff-Poezje) Kosmiczna wymowa symbolu Piasta – Kołodzieja jest prosta i jednoznaczna : Piasta – centralna część koła,(porównaj z paletą barw) , oznacza rdzeń tej konstrukcji -a więc wskazuje rolę 3 ZASAD , jaką miały pełnić w stosunku do innych rodów słowiańskich.  Ta trójka to  :Polanie , Czesi i Słowacy. W rejestrze dziejów , tylko w historii Polan ostała się nazwa PIAST, co oznacza, że funkcję rdzenia udało się utrzymać tylko w reprezentacji tego rodu.
PIAST , piastun – to opiekun koła dziejów , które toczą się w czasie i przestrzeni. Poszczególne części tego koła to identyfikacja rodów i udział w tej rzeczy poszczególnych rodów słowiańskich. Wiedza , synteza  tej rzeczy skupiona jest w części centralnej :piaście. Piasta to skupisko energii białej (suma barw) – wiedzy całościowej,  sumy kolorystycznej wszystkich części koła. Wywiedzione na zachód i wschód ,z centrum  EURO ,rody słowiańskie – po krzyżówkach ,zerwały komunikację z rdzeniem ; stworzyły języki komunikacji wewnętrznej. Podzielone konkurencją – stały się sobie obce. By utrzymać pozycję  przewagi konieczne były teorie o wyższości kultur zachodu – co służyło odwróceniu uwagi od zainteresowania autentycznym rodowodem Ziemian. Dlaczego jednak tej „lepszej” Europie na przestrzeni dziejów zawsze zależało na panowaniu nad centralną częścią EUROPY ? Skoro rolniczy ród zajmujący ten obszar nie wadził nikomu – chciał tylko hołubić swój wieśniaczy tryb bycia. Realizatorzy wolnej woli na planecie Ziemia, od zarania dziejów doskonale wiedzieli o konstytucji energetycznej tego obszaru.   Wzbudzenia energetyczne tego miejsca to życiodajne siły napędzające rozwój indywidualny człowieka.

Korzystne jest więc przebywanie na tym obszarze z jednoczesnym utrzymaniem w stanie zależności – żywych nośników tej energii – Polan. Logiczne więc, z punktu widzenia konstruktorów wolnej woli , było wprowadzenie do ostatniej cywilizacji ludzkości na terenie EURO  wojen , podziałów , zamętu filozoficznego , wieloreligijności – bo to uniemożliwiało dotarcie do prawdy o istnieniu człowieka. Spójność , nawet w obrębie jednej religii , jednego systemu filozoficznego , politycznego może zbliżać ludzi do siebie , a więc przypominać wzór pierwszych wspólnot słowiańskich.
Historię Słowian , a szczególnie Polan usiłowano wymazać z ludzkiej pamięci.  Zdeprecjonować ją, gdy wybrzmiała w przełomach dziejowych. Jednak aura wyjątkowości i tak funkcjonuje. Osobliwości tej nie należy upatrywać w przynależności do narodu , a w wielości i różnorodności doświadczeń, doznań będących udziałem  Polan. Mroki pokrywające dzieje środkowej Europy w pierwszym tysiącleciu ostatniej ery, to czasy najkrwawszych zajść ,
najokrutniejszych udręk , zadawanych ciałom  ludzkim. Szczególne tortury były przeznaczone dla Polan. Ród Polan był nieugięty. Posłannictwo piastunów roli pełnili z heroicznym oddaniem. Dręczeni , zdobywali twarde szlify kosmicznej edukacji. Pozostawiony po tysiącleciu zmagań- Popiel – symbol spopielałego, unicestwionego prawa odradza się w symbolice rodu Piastów : Chrześcijaństwo wprawdzie złamało rodową strukturę Piastów – przymuszając ich do bycia dynastią królewską, zgodną z manierą zachodu. Zdołano w końcu Piastom, odpowiedzialnym za koło dziejów toczenie – wtłoczyć koronę na głowę – symbol lepszości – wyznacznik arystokratyzmu.

Udało się zaszczepić ambicje, aspiracje, które znalazły wyraz w przyjęciu godła narodu w postaci orła. Zamysłu praw,mimo wiekowych udręk ,konstruowanych w tym obszarze nie udało się wyeliminować. Obszar środkowej Europy wyposażony jest w siedem naturalnych „zbiorników energetycznych”(określanych jako czakramy – aktualnie zmieniające się w centra mocy) i dokąd te skupiska energetyczne funkcjonują – będzie to rejon wzbudzeń. Bez względu na to czy wiedza o energiach jest respektowana. Najwymowniej zaświadczają o tym dzieje Europy. Funkcja jej jak pieczęć kosmicznego programu wypływa na wierzch co jakiś czas, zaświadczając o wyjątkowości tego miejsca na planecie. Symbol  PIASTA – KOŁODZIEJA powołany do życia kiedyś jako wyznacznik określonej funkcji w dziele kosmicznym , teraz przy rozliczeniu siódmej cywilizacji ziemskiej musi być uświadomiony uczestnikom zdarzeń.
Przez wieki słowo „kołodziej”funkcjonowało jako nazwa rzemiosła – specjalisty wytwarzającego koła do wozów lub całe wozy , jednak zatarcie znaczeniowe wyrazu nie zdołało odebrać temu słowu energetycznej rangi i funkcji.
Koło dziejów toczyło się w różnorodnych skrajnościach , by w finale wrócić do pierwotnego wzorca.
(Porównaj z treściami w nr 1 NK – „Czym jest paleta barw ?, Czym są prawa uniwersalne ?, Jak można ich identyfikacji szukać w Słowianach ?”). Wszechświat  jest całością – spójnym następstwem faktów. Dzisiaj dochodzimy do finału dzieła noszącego miano EURO , rozumianego jako uniwersalizacja ciała ludzkiego i planety.
Toteż o  KOŁODZIEJU w innym znaczeniu przyjdzie nam usłyszeć.  Jesteśmy  mieszanką wszystkiego ze wszystkim – bo człowiek zbliżający się do uniwersalnego bytu musi mieć w sobie ślady wszystkich możliwych ludzkich zachowań i reakcji. Musi zawierać w sobie pewny fundament i odruchową umiejętność bycia w dowolnym zakątku Wszechświata.

Taką bazę może dać  WIEDZA O CAŁOŚCI !
Tę zdobywaliśmy myślą od zawsze , a w fizycznym przejawie, ścieraliśmy nabyte wcześniej cechy właśnie w ostatnich ośmiu miliardach lat. Mówienie więc dziś o Słowianach – wg religii i nauki , jest błędne. Z pozycji uniwersalizującego się człowieka można mówić wyłącznie o zestawach cech, które kojarzą się z jednymi lub drugimi. Przewaga którychś w jednostce ludzkiej sprawia, że mamy więcej zdolności , umiejętności  w posługiwaniu się materią – lub myślą.
A to tylko wskazanie ,że do pełnej  uniwersalizacji trzeba popracować nad  cechą oswojoną w mniejszym stopniu.
KOŁO  DZIEJÓW  zatacza ostatni krąg i jednostki mające wypracowane ślady tej wiedzy w sobie i tak przyciąga do rdzenia EURO.

6. CZĘSTOTLIWOŚĆI  BARW  I  ICH FORMY ENERGETYCZNE !  Paleta barw.  VI / 13

image003

1.    Jasna Zieleń –  (+)15 drg/sek ,okolice pępka, planeta: Petras, prawo –  nie zabijaj !  Forma (fraktal)stożkowa, składa się z 12 cząstek energii nieupostaciowanej. Pojedynczy stożek zbudowany jest w ten sposób, że jego podstawę tworzy 9 cząstek położonych w jednej płaszczyźnie oraz w pobliżu szczytu , 3 pozostałe ułożone są w jednej płaszczyźnie. Formą pracującą jest podwójny stożek (24 cząstki) ; w Materii stożki stykają się podstawami , a w Antymaterii szczytami. W czasie wykonywania pracy stożki wzajemnie się przenikają , powodując zmianę polaryzacji komórki  narządu, w którym działają ; mogą rozbijać lub przesuwać pole elektromagnetyczne ,zamykający dany narząd. Stożki znajdują się w ruchu wirowym (buduje        materie),prawoskrętnym w antymaterii (rozbija materię).
Funkcje tej formy  energetycznej w antymaterii są odwrotne.

2.Kolor Czarny –  (+)1 drg/sek, podstawa kręgosłupa,planeta Merkury, prawo : nieingerencja. Forma : trójkątna , składa się z 3 cząstek energii nieupostaciowanej , zawsze układającej się w kształt trójkąta o różnych kątach. Jest formą przenikającą narządy ciała i wprawiającą je w drgania o częstotliwości właściwej dla danego narządu : rozbija struktury materialne , struktury energetyczne wprawia w drgania. Działa wolno i bardzo silnie. Jest cząstką o dużej mocy działania w materii. Przy odpowiednim stężeniu rozbija każde pole elektromagnetyczne. Jest symetryczna i to powoduje jej ruchliwość – niezbyt szybką ,ale nieuchronną. Cząstka trójkątna może poruszać się we wszystkich kierunkach i wykonywać obrót wokół własnej osi w dowolnym kierunku przestrzeni,rozpoczynając ruch od szczytu „trójkąta”.
W tej samej formie działa po stronie materii i antymaterii ,pełniąc funkcje pobudzające.  W narządach działa wielokrotnością  swej cząstki podstawowej , w komórkach – cząstką pojedynczą , podstawową, w atomach – formą nieupostaciowaną.

3.Kolor Fiolet – (+)18drg/sek, czakram gardłowy,planeta MARS, prawo : opieka.
Kształt , forma – piramidowa. Pełną formę działającą tworzy 12 piramid : 6 wewnętrznych – antymaterialnych zwróconych szczytami do wnętrza, centrum prostopadłościanu równobocznego oraz 6 zewnętrznych materialnych – podstawami ich są kwadraty budujące prostopadłościan. Pojedyncza piramida zbudowana jest z 12 cząstek energii nieupostaciowanej, cała forma – ze 144 cząstek energetycznych. Cząstki energetyczne ułożone są następująco : 4 w okolicy szczytu piramidy , 4 na krawędziach skośnych i 4 w rogach podstawy kwadratu. Cząstka piramidowa jest formą samodzielnej , żywej całości. Współtworzy komórki , narządy ciała.

4.Kolor Zielony – (-)16 drg/sek,czakram: mózg – dotyk ,planeta Wenus , prawo : Odbicia („Nie czyń drugiemu co tobie niemiło”). Kształt – stożkowy , składa się z 12 cząstek energii nieupostaciowanej. Pojedyńczy stożek zbudowany jest w ten sposób, że jego podstawę tworzy 9 cząstek położonych w jednej płaszczyźnie oraz w pobliżu szczytu , 3 pozostałe  ułożone są w jednej płaszczyźnie. Formą pracującą jest podwójny stożek (24 cząstki) ; w materii stożki stykają się podstawami , a w antymaterii szczytami. W czasie wykonywania pracy stożki wzajemnie się przenikają , powodując zmianę polaryzacji komórki , narządu w którym działają ; mogą rozbijać lub przesuwać pole elektromagnetyczne,
zamykając dany narząd. Stożki znajdują się w ruchu wirowym lewoskrętnym w materii (buduje materię) , prawoskrętnym w antymaterii (rozbija materie). Funkcje tej formy energetycznej w antymaterii są odwrotne.

5.Kolor Czerwony – (+)2 drg/sek,czakram okolice Śledziony, planeta ZIEMIA.  Prawo :Przyczyny i skutku. („Co posiejesz to zbierzesz”). Kształt kulisty : składa się z 24 cząstek energii nieupostaciowanej. Stabilny szkielet tej formy tworzy 12 cząstek – 6 budujące otoczkę , 6 budujące centrum cząstki. Pozostałe (12) cząstki energetyczne  są ruchome, pomiędzy cząstkami szkieletowymi. Forma energii kulistej o zagęszczonym centrum , to cząstka działająca w antymaterii , o zagęszczonym obwodzie – w materii. Stabilność tej formy uzyskuje się dopiero po połączeniu dwóch cząstek tej formy energetycznej – forma staje się zagęszczona i cząstki nie przemieszczają się , wykonują jedynie ruch drgający.
Forma kulista działa na poziomie tworzenia się cząstek atomu , atomów, związków chemicznych.

6.Kolor Karmin- (-)3 drg/sek,czakram: mózg – smak,planeta :Wulkan. Prawo : Umiarkowania. Kształt i formy jak w  Czerwieni.

7.Kolor Niebieski , – (+)24 drg/sek, czakram: czołowy – świadomości, planeta Jowisz. Prawo :Pokory wobec wiedzy.

8.Kolor Błękit Paryski – (-) 21 drg/sek , czakram : mózg (węch),planeta Atlanta. Prawo: Hierarchii – „zakres prac i
obowiązków”.
Kształt i forma:
-czworościenna ; składa się z 48 cząstek energii nieupostaciowanej. Najbardziej ruchliwa i przenikliwa forma energetyczna , ze względu na swoją budowę i szybkość. Odwrotnie do energii 1 drg/sek – trójkątnej , przenika materię powodując rozrzedzenie jej struktury lub wprowadza w drgania i rozbija – na zasadzie zmiany wibracji danej tkanki. Rozbija struktury energetyczne na  cząstki składowe. W materii działa bryła tej formy , w antymaterii działa forma szkieletowa, na której opisana jest bryła. Ze względu na swą przenikliwość , „:twardość” , szybkość , może również przenikać przez struktury materii i antymaterii nie powodując zmian w tych strukturach. Jest to uzależnione od stężenia form energetycznych oraz natężenia pola elektromagnetycznego; im większa siła natężenia pola elektromagnetycznego i stężenia  form energetycznych , tym większa siła działania. Zmiany powoduje działanie formy czworościennej w materii ,  przenikanie następuje na skutek działania wewnętrznej formy antymaterii. Układ cząstek energii nieupostaciowanej jest następujący :
–    w centrum 8 cząstek : 4 w przestrzeniach miedzy promieniami , 4 na promieniach ; w szczytach : 1 cząstka centralna , 3 cząstki w przestrzeniach między krawędziami oraz 6 (po 2) na krawędziach. W jednym szczycie 10 cząstek. Sumarycznie : szczyty buduje 40 cząstek , centrum 8 ; razem 48 cząstek.

9.Brąz,(+) 4 drg/sek,czakram : szyszynka, planeta Pluton,
prawo: Konieczność rozwoju.

10.Cytrynowa,(-) 6 drg/sek,czakram : mózg (wzrok),planeta: Uran, prawo : zgodności („Ze sobą i prawami”)
Kształt i forma :
–    buduje ją 48 cząstek energii nieupostaciowanej. Forma wypukła , lewoskrętna , działająca w materii, składa się z trzech poziomów , z których na najniższym , o największej średnicy znajduje się 20 cząstek energii nieupostaciowanej , na środkowym- 16 cząstek oraz na najwyższym – 12 cząstek. Forma wklęsła , prawoskrętna , działająca w antymaterii, stanowi negatyw cząstki wypukłej ; ułożenie cząstek energii nieupostaciowanej na poszczególnych poziomach jest odwrotna : 12 – 16 -20. Forma stabilna składa się z 96 cząstek – po połączeniu dwóch form dyskowatych – materii i antymaterii ; ma na każdym poziomie zrównoważony układ cząstek – po 32 cząstki. Cząstka energii dyskowatej może działać w pięciu postaciach : jako pojedyncze formy materialne i antymaterialne , jako formy podwójne – 2 materialne i 2 antymaterialne oraz jako cząstka stabilna materialna + antymaterialna. Forma materialna + antymaterialna jest formą stabilną , daje ruch pulsacyjny , wibrację tkanek. Spełnia również funkcję stabilizującą konstrukcje anatomiczne – mięśnie , wiązadła. W tkankach podporowych , szkieletowych – wypełnia przestrzenie pomiędzy spiralną formą energii w siatce sferycznej. Forma dyskowata wypukła i wklęsła (materia i antymateria) działa w mięśniach : w mięśniach gładkich – forma materialna , w mięśniach poprzecznie prążkowanych – forma antymaterialna. Ze względu na możliwość pulsacji kształtu i możliwości zmiany objętości , uczestniczy w pracy mięśni – skrócenie i wydłużenie mięśnia. Formy podwójne – 2 cząstki materialne i 2 cząstki antymaterialne – działają po ułożeniu się ku sobie częściami zawierającymi 20 cząstek energetycznych. Ustawienie odwrotne powoduje zablokowanie działania energii , objawiające się martwicą mięśnia , jego skurczem , bólem , drżeniem itp.,wyłączeniem z pracy na skutek zupełnej utraty równowagi działania cząstek. Ułożenie zewnętrzne tak dużej ilości składowych cząstek, pozostających w ruchu obrotowym,powoduje przeniesienie „punktu ciężkości” na zewnątrz i rozpad tej struktury z możliwością uszkodzenia tkanek materii, w których działają. Utworzenie się takich cząstek jest możliwe w przypadku zaburzeń przewodnictwa elektrycznego w nerwach i powstanie czasowe pola elektromagnetycznego, niezgodnego z wzorcem energetycznym , w tkankach w których wystąpi to zaburzenie.

11.Kolor Żółty (Złoty), częstotliwość : (+) 12 drg/sek, czakram :okolice serca, planeta : Saturn, prawo :Tolerancji.

12.Kolor : Pomarańcz, częstotliwość : (-) 8 drg/sek, czakram: mózg (słuch), planeta Neptun, prawo : Odwzorowania („Co na górze to i na dole”). Forma : spiralna ; jest budowana przez 36 cząstek ułożonych po 12 cząstek w jednym skoku spirali. Cała spirala składa się z trzech skoków. Forma cząstki w materii jest lewoskrętna , w antymaterii prawoskrętna. Formę stabilną budują dwie połączone cząstki , tworząc walec (72 cząstki). Wysokość spirali , średnica obwodu – mogą być różne w różnych cząstkach , toteż przy stałej częstotliwości  drgań, siła działania poszczególnych cząstek jest różna.
Cząstka spiralna jest wbudowana w układy :
1) podporowe ciała,sztywne – np. kość , chrząstka , nadaje im     sprężystość,
2)    dynamiczne ,będąca w stałym ruchu – np. mięśnie ; tu tworzy siatkę przestrzenną ruchomą wraz z energią dyskowatą ;
3)    struktury podporowe narządów – np. tkankę łączną stanowiącą zrąb narządu ; w czynnym działaniu pracuje wraz z formą dyskowatą.
Cząstki  budujące tę formę energetyczną mogą przemieszczać się na inne „skoki” spirali, powodując niesymetryczne rozmieszczenie cząstek nieupostaciowanych oraz „spolaryzowanie” cząstki. To powoduje większą ruchliwość i sprężystość tej formy. Forma energetyczna  lewoskrętna nadaje tkankom większą zwartość , forma prawoskrętna – większe rozrzedzenie narządów. Forma stabilna , złożona z 2 cząstek energetycznych – materialnych i antymatrialnych – tworzy się :
1)w tkankach martwych , przed rozłożeniem tkanek a następnie siebie na cząstki podstawowe,
2)przejściowo w momentach relaksacji , odpoczynku.
Ta forma bierze również czynny udział w procesie regeneracji tkanek – buduje strukturę przestrzenną tworząc przewody
energetyczne, ich ściany , na całym obszarze odtwarzającego się narządu. Na tej konstrukcji inne formy energetyczne tworzą część eteryczną a  następnie materialną ciał. Ze smutkiem należy stwierdzić,że temat poruszany w tym artykule jest już prawie historią. Ciekawą zapewne , lecz historią. „Czas”, którego się tak boimy zaczyna nam również „zanikać”.
Procesy w które szybko wchodzimy ,wymagają innej wiedzy w stosunku do nowych zjawisk i naszych reakcji. Stoją przed nami procesy , które sami dla siebie tworzymy. Już nie jako obserwatorzy i wierni swym bogom ,ale twórców jakimi byliśmy wiekami ale o tym zapomnieliśmy. Odtwarzanie wspólnych procesów – to nowe wyzwanie dla wszystkich. Nie dziwmy się , że nasze zakodowane treści będą „walczyły” o swoje dogmaty, ale to jest już bez znaczenia. Nasze wewnętrzne wymogi i procesy to wspólny dorobek Ludzkości i zmienia procesy  i tworzy  nowe  „Życie’”  dla  Istot ludzkich. Nie jest nowym procesem ,ale w gąszczu wielu teorii – zapomnianych  przez ludzkość , jako kolejny rozdział naszych wspólnych procesów. Można sobie pomagać budową Klucza aby „wyczytać – odczytać” następne procesy rozwoju Człowieka jaki Całościowej Istoty na wzór i podobieństwa budowy Wszechświata !

 7. POWROTY  KOSMICZNYCH  RODZIN  DO  RDZENIA !! VII / 13

Zapewne ta część artykułu będzie zaliczana do fantazji. Ale niech tam… Rozpocznę jak zwykle od Budowy Klucza. Od
„niego” wszystko się zaczęło i na nim się zakończy ,to co nazywamy „życiem materialnym lub duchowym”. Budowę Klucza (trzy elementy) nazwano  bogiem – stwórcą. Przypomnę ,ze klucz jest tylko wzorcem naszego przejawu lecz nie nami !

image 0003

Każda forma ( jej wszelkie przejawy istniejące we Wszechświecie), która powstała na „wzór i podobieństwo”, lecz nie
boga;  jest odbiciem – odwzorowaniem  budowy Klucza  Życia. Nic innego powstać nie mogło, ponieważ Klucz zawiera w
sobie wszelkie zasady , prawa , możliwości doświadczeń Istnień Ludzkich jeszcze przed  wejściem w formy  materialne.
W świecie energii tworzenie form energetycznych nie sprawia żadnych problemów. Ale to jedynie formy energetyczne,
które można w każdej chwili zmieniać lub „kasować”. Nie były to więc formy trwałe , samodzielne w rozumieniu
funkcjonowaniu żywych form „przejawionych”. Rozpocznijmy więc od pytania :
„Kto „wchodzi” lub obejmuje formę ludzką przed „urodzeniem” ciała fizycznego ?
W zależności od różnych teorii (religijnych) będziemy sobie tłumaczyć, że to Dusza „wlana” w ciało przez bogów.
Dusza, duch itp. określenia niczego bowiem nie wyjaśniają.
Wiedza o tym procesie jest bowiem „rozlana”, rozłożona w wielu teoriach i dogmatach. Pomocne będą bardzo stare księgi uważane za święte lub tajemne. Aby się w tym gąszczu różnorakich informacji połapać, proponuję zawsze sięgać
do Klucza. Ramiona klucza , to szereg informacji ,np. o Dwoistości wszelakich form – kobieta i mężczyzna , polaryzacji

dodatniej i ujemnej, dobru i złu itd.,itp. Powstało więc określenie Dualizm ,a w nim bóg i szatan. Podział na ciało
(materia) i duszę ! Zapominamy jednak o pierwszych stronach starych Biblii , gdzie bardzo wyraźnie podaje się informację o „stworzeniu”  człowieka ,i jego przejawu materialnego. Przypomnę ,że przejawiona forma ludzka  jest zbudowana na wzór i podobieństwo „boga”, czyli klucza ,a więc przejawiona w trzech osobach (elementach). Razem ! Spójnie !Wg klucza, określenie bóg to jedynie podstawa budowy form wszelakich ! Nie ma znaczenia kształt i miejsce „zamieszkania”. Bóg to nie istota a jedynie forma ,fraktal „uformowany ” zgodnie z budową klucza. Aby zagmatwać indywidualne wnioskowanie ,z kształtu (przejawu) formy powołano  istnienie boskiej fikcji , aby utwierdzić, że to   nasz stwórca. A kto w takim razie stworzył  boga ? Sam z siebie się stworzył? To  już jednak tysiące rozważań czysto intelektualnych , nie mających nic wspólnego z rzeczywistością. Aby jeszcze bardziej pogmatwać indywidualne wnioskowanie wymyślono szereg „tajemniczych” określeń i nazw, które niczego nie wyjaśniają , ale dają poczucie tajemniczości , którą ponoć rozumiemy , i uznajemy jako własną wiedzę, itp. Np.: transcendencja – piękne słowo , ale nic poza tym. Takie słowa tworzy się po to ,aby uruchomić intelekt do różnego rodzaju interpretacji. Ilu ludzi zapytasz , co to słowo oznacza, tyle otrzymasz odpowiedzi , teorii. Podobnie dzieje się przy pytaniu : co ,lub kto to jest bóg ?
Absolut, stwórca, pierwotna siła, i wiele podobnych określeń. A rzeczywistość nie dba o określenia i „sobie” trwa,
dopóki człowiek nie pozna prostych mechanizmów działania  swojego przejawu, celowości swojego bytu w formie , które
różnią się pomiędzy sobą. Kształtem, przejawem , reakcjami… Kluczem i wiedzą o jego podstawowych elementach, wg których powołuje się wszelkie formy do życia (doświadczeń),  jest KTO ? Pytanie nad którym należy się często zastanawiać aż w końcu pojmiemy ,ze nie jesteśmy ciałem (formą), lecz jego właścicielem. Czyli kim ? Ciało przejmujemy jako nowy garnitur do nowej pracy , w nowej przestrzeni lub nowych warunkach energetycznych. To bardzo trudny proces  do zrozumienia i przyjęcia go w „grono” własnych pojęć i teorii. Ale jest to konieczne , bo bez tego będziemy wpadać w różnego rodzaju emocje , konflikty a nawet walki ideologiczne. To też jest potrzebne ! To przecież prosta „neutralizacja” wszelkich  dogmatów , które utrudniają nam rozpoznawanie następnej przestrzeni (procesu) w której już rozpoczynamy nowy proces „życia”. Gwoli ścisłości przypomnę ,że wg Klucza życie form rozpoczynało się podobnie jak rozwój zapłodnionej ludzkiej komórki jajowej. Na „wzór i podobieństwo” powstawały planety, układy , kosmosy itd.
„Poznaj siebie a poznasz Wszechświat !” – nie jest bezzasadnym  filozoficznym określeniem. W budowie klucza mamy więc 3 zasady (razem = 4),które wyłaniają z siebie 12 praw uniwersalnych (razem = 13), kształt piramidy foremnej jako przejaw kształtu poszczególnych praw (częstotliwości). Musiało więc powstać równocześnie : 12 planet podstawowych i wszelkie przejawy zgodnie z programem dla danej planety. Każda planeta równocześnie „powoływała” 12 par Istot Fizycznych, 12 par Istot Antymaterialnych. 12 par materialnych + 12 par antymaterialnych to w sumie 4 Istoty o odmiennych Płciach! 12 planet – to Układ Słoneczny. Każda planeta układu – tworzyła następny Układ Słoneczny itd., itd. Szczegóły budowy Wszechświata w innych artykułach. Budowa Kucza wyklucza więc inne „sposoby”tworzenia Uniwersum. Wszystko okazuje się bardzo proste, zrozumiałe dla zwykłego Kowalskiego ale przeszkadzają nam w tym dogmaty i wszelkiej maści i koloru teorie. Z tymi problemami każdy musi uporać się sam. Żadne indywidualne odkrycia nie mogą być wzorcem dla innych. Wracamy do powołania ciał ludzkich jako  naszego przejawu, nazywane często jako przejaw Mini – Całości , w wydzielonej formie w celu  doświadczeń i nauki  naszych własnych przejawów. Uczyliśmy się podobnie jak małe dzieci : z obserwacji i własnych doświadczeń. Trudne ? Z początku zapewne tak. Powstawały więc różne formy zgodnie z programem danej planety. Planeta jako część elementu, np. całości Układu Słonecznego posiadała inne formy przejawu. Dziś twierdząc , ze np. rasa Gadzia jest prymitywna i szkodliwa to teorie niczym nie poparte  w rzeczywistości. Te teorie są tworzone na bazie lęku i powstają jako negatywne przejawy naszych reakcji. Czy na Ziemi są wszyscy doskonali ? Rozpoczynaliśmy więc swoje doświadczenia w różnych kształtach i formach. Nikt nas nie uczył przez wieki ,że istnieją równolegle z nami inne formy i byty , które równocześnie z nami zaistniały. Dziś te dogmaty już nie robią na nas większego wrażenia , kiedy  ktoś twierdzi, że jest z planety Marsa lub innej? Przecież nie zauważamy, że taki „delikwent” jest „obcym” w ciele ziemskim. Nie nasuwa się czasem pytanie, kto go stworzył ? A inni ludzie , którzy od lat mają kontakty z innymi Istotami i wymieniają  między sobą szereg informacji ? Zastanowić się  jednak trzeba nad procesem,który umożliwia zrozumienie i potrzebę (wg programu)  powrotu wszystkich Istot , do źródła swego pochodzenia. Wzorcem jest  Ziemia i ciała (formy) z planet naszego Pierwszego Układu Słonecznego. Powracać „muszą” ,bo zakończony został proces doświadczeń w materii i antymaterii. Wszelkie doświadczenia , wszelkich Istot z całego
Uniwersum powracają do swego źródła „narodzin” (powstania). Religie uznały ten proces za koniec świata. Dla bogów , to rzeczywiście koniec pasożytniczego życia (świata). Ale to nie nasz ludzki problem. Skupiać powinniśmy się nad tym jak przygotować się do spotkania z naszymi  pierwotnymi „kolegami” w procesie „wejścia” w ziemskie ciała , w ziemskie formy. Pewnie ciśnie się pytanie : a skąd wiemy ,czy  te obce byty nie są złe? A czy u nas na Ziemi wszyscy są dobrzy ?
A kto siedzi w ciałach wielkich bankowców, kapłanów i innych autorytetów ? Słyszę często, że się „nawrócą”, będą sprawiedliwi itp . Bzdury. Wiekami tego nie robili , a dziś  nagle się zmienią ? Jeszcze jedna bajka dla pokornych dzieci.
Zapominamy o prostym mechanizmie , który chroni nas przed tym czego nie rozumiemy , kiedy odczuwamy lęk , niepokój. Wówczas wystarczy (np. spokojnym oddechem lub przywołaniem błękitnej kuli energii) doprowadzić do uspokojenia (wyciszenia) umysłu. Jest to proste ćwiczenie na automatyczne reakcje , które często intelekt uznaje  za  fanaberie. Jest to proste działanie  ale zmusza emocje i umysł do „ciszy”, w której możemy  już  kontrolować własne myśli. Mamy więc kolejny problem z określeniem i zrozumieniem „ciszy”!. Mamy liczne interpretacje ,które  kojarzą ciszę jako element   medytacji, kontemplacji czy modlitwy. Nic błędnego ! Przypomnieć sobie należy kiedy one (medytacje, modlitwy) powstawały i  jakiemu „rozwojowi” człowieka miały służyć ? Dziś stosowanie „starych metod” to dalsze  utrwalanie form energetycznych stosowanych wieki temu dla ludów prymitywnych .  Zapewne to również ciekawy intelektualnie temat, ale nie czas na to. „Cisza”, o której często piszę jest świadomym sterowaniem własnego komputera biologicznego , jakim  jest nasz mózg i nasze reakcje. Bez przerwy działający mechanizm mózgu , to odbierający miliony impulsów energetycznych tak ze świata materii jak i antymaterii. Samoczynnie powstają tzw. myślokształty, a ich reakcje  określamy jako myślenie.  Działanie pracy naszego mózgu uważamy za wyróżnik od świata zwierząt lub innych form i bytów w Kosmosie. To błąd podstawowy w rozumowaniu. Zapominamy,że włączony komputer pobiera energie na swoje „użytkowanie” i działanie ? Dziwimy się zatem,dlaczego nas boli głowa od „myślenia”,ciało słabnie i marnieje biologicznie na „naszych oczach”. Zapewne odezwą się znawcy , eksperci od budowy mózgu, psychiki i inni, którzy mogą zarzucić nas swoją książkową wiedzą. A kto zatwierdza wydawanie książek ? To zapewne już zostało doskonale „rozgryzione” przez wielu ludzi. Temat i problem , który na nas czeka , to świadome przyjęcie naszych współbraci z Kosmosów w ziemskie ciała. Warto wówczas pamiętać  : Mam ciało ,ale nim nie jestem!
W takim rozumieniu szybciej „oswoimy” się z istotami , którzy wspólnie z nami wypełniali programy rozwoju na
poszczególnych planetach i Galaktykach. Zakończony jeden proces zmusza nasze formy do przygotowania się do nowych następnych procesów. To nie żaden koniec świata a jedynie efekty naszych „zbiorów”i osiągnięć z doświadczeń  indywidualnych , które upoważniają  nas do następnych procesów. Rozumiem ,ze jest to trudne do zmiany i przestawienia swoich dogmatów na nowy proces tworzenia i rozpoznawania wszelkich przyczyn.Pomocną w tym wielkim „bałaganie” jest działanie energii, która została  uruchomiona w 2008 r po zdjęciu osłony magnetycznej Słońca.
Osłona magnetyczna chroniła nasz cały układ planet. Chroniła i nasz indywidualny układ magnetyczny ! O tym szerzej w innym artykule. Powracam delikatnie do tego ,co nas nieuchronnie czeka. To bezpośrednie kontakty z innymi formami ludzkimi we Wszechświecie.

„Niestety aniołku – musisz jeszcze nieco poczekać !” Wkodowany lęk przed tym nowym zjawiskiem opóźnia niestety pewne procesy. A każde opóźnienie to zwiększone emocje, chaos intelektualny i cierpienia fizyczne. Z pozoru wydaje się, że Kosmos niezbyt garnie się do kontaktu z nami,  Istotami Ludzkimi na Ziemi. Wszelkie  próby nawiązywania kontaktów rozbijają się o nasze uprzedzenia do „złych istot”, „szatanów” lub „demonów”, za jakich
często uważamy kosmitów. Ta wersja naszych gdybań, jest wynikiem „ciężkiej” pracy szeregu religii w ogólnym pojęciu.
Słyszymy, a nawet widzimy, że nasze władze ziemskie, mimo to, chętnie nawiązały już takie kontakty a w ich wyniku
posiadają dziś technikę tzw. kosmiczną.  Szarych obywateli władze ostrzegają przed inwazjami kosmitów, straszą bezwolnym zabieraniem ludzi na różnego rodzaju badania ciała itp. A nasi wybrańcy tego nie czynią ? O historii ludzkich tragedii na Ziemi szybko zapominamy. A szkoda. Przypominam ponownie,że posiadamy ciało ale nim nie jesteśmy.
Kontrola naszych myśli i reakcji nie dopuszcza do niechcianych kontaktów , tak na ziemi jak i z innymi bytami.
Możemy z tym walczyć , ale co to może nam dać ? Jedynie własną klęskę. Umieraliśmy tysiące lat za naszych przywódców, za wiarę w różnych bogów  ,a dziś dobrowolnie umieramy za demokrację. Co prawda , pełnej demokracji nie ma , ale mamy ciągle marzenia ,że w końcu będzie. Kontakty – są więc „obowiązkowe”, bo są wynikiem procesów i koniecznością indywidualnego przystosowania się do nowych sytuacji.

Nie jest to zbyt trudne, ponieważ  bezpośrednich kontaktów mieliśmy bardzo wiele w latach dziewięćdziesiątych i osiemdziesiątych. Każde spotkanie było obopólnie omawiane a następnie realizowane. Nie spotkaliśmy się ze zjawiskami lękowymi lub chęcią narzucenia swoich teorii. Wymiana dotyczyła przygotowań do późniejszych procesów i wzajemna pomoc zgodnie z posiadanymi możliwościami technicznymi. Obecne kontakty będą wyglądały podobnie, z tym,ze prosić będą nas o pomoc w sytuacjach awaryjnych – ewakuacjach z ich rodowitych planet. I tu zaczyna się poważny problem. Kłania się budowa klucza i zostają uruchomione prawa uniwersalne. Ewakuacje były stosowane w ubiegłych wiekach. Tego wymagała pomoc międzyplanetarna. Obecnie  przy końcowym procesie starego programu  (procesu), taki wariant nie wchodzi już w rachubę. To są konsekwencje postępowania całych cywilizacji kosmicznych. Na bezpośredni ratunek jest już trochę za późno ! Bolesne ale konieczne. Nie jesteśmy ciałem , lecz go posiadamy. Skoro oddaliśmy „władzę” nad naszym ciałem ideom, autorytetom – to do kogo możemy  mieć pretensje? Ale ciałem nie jesteśmy a nasz proces trwa dalej ! Przecież można zmieniać swój garnitur. Przy bezpośrednich kontaktach najtrudniejszym będzie proces asymilacji naszej ziemskiej energii do innych bytów. Ziemska energia jest bardzo wysoką wibracją (częstotliwością) podstawową i wymaga przygotowania naszych  i ich ciał  do neutralizacji tych różnic. Zjawiska i zachowania podobne są do tych jakie mamy dziś w życiu codziennym. Kłopoty z zaufaniem , wiarą, prawdą… Bez neutralizacji , mogą  zachodzić  liczne konflikty, do rękoczynów włącznie ! Takie „kojarzenia” ras kosmicznych bywały często praktykowane na Ziemi ,ale najczęściej ziemska osobowość brała górę i „wycinaliśmy ich w pień !” Warto sobie „pogrzebać” w historii naszej planety. A czy dziś dzieje się inaczej? Mamy przecież relacje naocznych świadków, którzy obserwowali likwidację obcych form, kiedy pozyskano już szereg szczegółowych informacji technicznych. Podaję te przykłady ,ponieważ nie mają   one już miejsca. Nie należy się więc dziwić i takim ziemskim reakcjom. Ale wszystko może „ułożyć” się ze zrozumieniem a nie reakcjami emocjonalnymi. Zawsze w takich „przypadkach” pamiętać należy  o prawach uniwersalnych. Nikt bowiem nie zostanie „naruszony” bez własnej przyczyny a często z własnej głupoty.
Spokój i neutralna obserwacja wskaże nam jak należy postępować. To proces i zjawisko naszych reakcji ale pozostaje większy problem. Co im powiemy o obecnych procesach w Całości Uniwersum ? Kto najpierw  nam tę wiedzę „wyłuszczy ?”. Dziwne zapewne, ale tę wiedzę mamy przecież w sobie . Od wieków ! W spokoju uzyskamy sami od Siebie wszelkie wskazówki i wiedzę. Poznawaliśmy i gromadziliśmy ją wiekami , aby teraz z niej nie skorzystać ? To wszystko jest proste, ale w nawale różnych treści teoretycznych, w początkowej fazie wydaje się nam być fantastyczne i mało realne.
Proponuję spokojne obserwowanie zjawisk i reakcję swojego ciała jak i form  innych. Wszystko zacznie się powoli układać do „kupy”! – Jak mawia znajomy. Kontakty z innymi rasami kosmicznymi ? A po jaką cholerę ? – często słychać takie pytanie. Ludzie straszeni wiekami , a szczególnie ostatnimi laty , są przerażeni na samą myśl o kontaktach. A jeśli
wykorzystają mnie do jakichś eksperymentów, lub zjedzą jako ziemski przysmak na śniadanie ? Pytań jest więc bez liku. I jak tu wytłumaczyć konieczność tego „zjawiska ?” Było do przewidzenia ,że taka czeka nas kolej  ziemskiego losu . Stare , dawne księgi zapowiadały ten zachodzący obecnie proces. Nie unikniemy więc   nowych reakcji czy zjawisk . Przecież wieki które temu sami uzgadnialiśmy te wszystkie procesy pomiędzy sobą. My na Ziemi , inni w różnych formach na obszarze Uniwersum. Powoli ,ale systematycznie będziemy mogli sobie wszystkie te umowy – przypominać. Wchodzimy przecież w przestrzeń w której czytać można wszelkie przyczyny ,  wywołujące takie a nie inne skutki. Symbol : Alfa i Omega – to początek i zakończenie pewnego procesu. Zaczniemy przypominać sobie wiele zjawisk w których uczestniczyliśmy , braliśmy w nich udział świadomie lub nie. Kontakty : liczymy zapewne,że Kosmici udzielą nam porad w dziedzinie techniki , nowych rozwiązań bytowych ?. I tak i nie ! Obecny proces dotyczy wszystkich Istot   Uniwersum.
W miarę zaniku starych praw i zasad, wszelkie techniczne „precjoza”, przestaną funkcjonować. Co nam po pięknych
kształtach pojazdu, kiedy nie potrafi  latać?  Obawiam się ,ze te nasze  wspólne „wymiany” myśli technicznej na niewiele się zdadzą. Pilniejszą sprawą będą stanowiły reakcje i zachowania istot, które wejdą z nami w kontakt bezpośredni.
Już dziś obserwuje się wielkie trudności w kontaktach typu Myśl – myśl. Zauważa się , ze formy innych bytów przy
wymianie myśli zaczynają gwałtownie tracić energie biologiczne. Formy szybko się rozpadają. Aby uzyskać odpowiednią informację z Ziemi , kontakt myślowy innych bytów jest zasilany przez setki a nawet tysiące form z danej planety. Dla nas ziemian takie zjawiska są  szokiem. Zadajemy sobie pytanie : w jakim celu tyle form poświęca się dla uzyskania kontaktu i informacji? Dziwne dla nas ale jedynie w początkowej fazie tych kontaktów. Często na nasze pytanie odpowiadają, ze informacje są nie tylko uzupełnieniem wiedzy o sobie ,ale „gwałtownie” zasilają swój „gatunek” wysokimi energiami z Ziemi. To zasilenie oznacza wzmocnienie i  wzrost świadomości Istot na danej planecie.
Na nasze pytanie o poświęceniu , tłumaczą ,że przecież nie są ciałami a wymiana energii i informacji jest w obecnej
chwili koniecznością. Wymiana energii i wiedzy w obecnej formie – jest powrotem do  naszych  pierwszych kontaktów, które niegdyś były codziennością. Jak widać czeka nas wiele (bardzo wiele) problemów do rozwiązania , nie tylko intelektualnych. Jak przygotować się mentalnie do tych problemów ? Stopniowo ,ale systematycznie będziemy mogli spokojnie rozwiązywać wszelkie problemy , mając na uwadze nasze Ziemskie możliwości i „ukrytą” wiedzę w nas samych.

Informacja zawarta w kręgu zbożowym !

NASTĘPNA

PRZEMYŚLENIA

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: