Cielesna i duchowa energia człowieka

Dzisiaj coraz częściej mamy do czynienia z kryzysem osobistej energii. Ten kryzys energetyczny objawia się jako chroniczne zmęczenie i zmniejszona wydajność. Niski poziom energii sprawia, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć naszych celów i radzić sobie w trudnych sytuacjach. Brak energii jest poważną barierą dla dobrego samopoczucia.

Każdy z nas od urodzenia ma pewien poziom energii niezbędny do życia. I ta ilość energii jest wystarczająca, aby wieść godne życie. Ale z powodu braku odpowiedniej kultury ludzie tracą to bogactwo.

Sprawdźmy, czy posiadamy siłę? Czy możemy zamieniać świat, a jeżeli tak, to w jaką stronę?

Każdy z nas jest energetycznym człowiekiem. Jedni mogą być słabi i negatywni, inni silni i pozytywni energetycznie. Naukowcy już dawno udowodnili, że wszystko składa się z energii.

Ludzka energia składa się z dwóch rodzajów: fizycznej i duchowej.

Cielesna zależy od środowiska, jego czystości, ludzi, z którymi się komunikujemy. Duchowa, wewnętrzna energia to duchowy świat człowieka, która składa się z jego myśli, doświadczeń i emocji. Czystość myśli i działań daje nam pozytywną mocną energię.

Poniżej przeczytamy wszyscy o energii człowieka.

OZNAKI SILNEJ ENERGII CZŁOWIEKA

Wielu ludzi ma oznaki silnej energii i każdy, kto jest blisko nośnika takiej energii, jest w stanie ją poczuć. Przejawia się to również w cechach charakteru i zachowaniu takich ludzi, charakteryzują się oni charyzmą, zaangażowaniem, samodzielnością, wysoką duchowością i wieloma innymi, co wskazuje na ich wysoki potencjał energetyczny.

Potencjał energetyczny, jaki posiada człowiek, to jego zdolność do generowania własnej energii, gromadzenia i pochłaniania jej z zewnątrz, a także racjonalnego jej wykorzystania. Korzystanie z energii dla dobra ludzi ma podwójny ładunek zwrotny, a zatem gromadzi siły. Wytwarzając negatywne emocje, popełniając negatywne działania, człowiek traci siłę, a zatem i zdrowie.

Dając, czyniąc szczere dobre uczynki, również otrzymujemy. Dostajemy wewnętrznie. Więc nasze zdrowie będzie kompletne, a życie radośniejsze i szczęśliwsze. Harmonijny człowiek jest szczęśliwy i zawsze dobrze jest być obok niego.

Pewna siebie, szczęśliwa osoba promieniuje specjalną silną energią, ładując przestrzeń wokół pozytywem. Silna energia człowieka to akumulator dla ludzi wokół i przestrzeni wokół. Wszystko rozkwita obok człowieka z silną pozytywną energią.

Jeśli ktoś ma silną pozytywną energię, inni ludzie czują się komfortowo obok niego. Tylko dzięki wpływowi biopola osoba taka może pozytywnie wpływać na innych ludzi. Jednocześnie osoba z negatywną energią powoduje stan całkowicie przeciwny. Osoby w jej pobliżu odczuwają dyskomfort, niepokój, depresję, osoby o słabej energii mogą czuć się źle.

Zgodnie z ich potencjałem energetycznym ludzi można podzielić na kilka typów. Typy te różnią się między sobą zdolnością do wytwarzania, gromadzenia i dawania energii, dzielą się na ludzi o złej energii i ludzi mających dobrą energię.

TYPY ENERGII CZŁOWIEKA:

Energetyczne zwierciadła

Zarówno pozytywna, jak i negatywna energia, skierowana na lustrzaną osobę, zawsze powraca do podmiotu, który ją skierował. Oznacza to, że tacy ludzie mają tendencję do odbijania energii. Takie właściwości energii, które są nieodłączne dla niektórych ludzi, mogą być wykorzystywane z wielką skutecznością w celu ochrony przed negatywną energią, w tym przed jej ukierunkowanymi przepływami.

Człowiek-lustro dobrze czuje się wśród innych ludzi, i jeżeli musi odbijać negatywną energię znajdując się obok jego nosiciela, od razu wie kogo ma przed sobą i stara się z takim człowiekiem nie wchodzić w kontakt. Jednak właściciel negatywnej energii, na poziomie podświadomości, stara się unikać takich „luster”, ponieważ jego negatywny ładunek nie wpływa na niego najlepiej, może dochodzić do dolegliwości i różnych chorób.

Dla człowieka, która ma pozytywną energię przeciwnie, komunikacja z osobą lustrzaną jest zawsze przyjemna, ponieważ odbita pozytywna energia wraca do właściciela, napełniając go nowymi pozytywnymi emocjami. Jeśli chodzi o „zwierciadło”, stwierdziwszy, że osoba, która się z nim komunikuje jest nosicielem pozytywnej energii, będzie nadal szczęśliwy, mając kontakt z taką osobą i zawsze będzie utrzymywał z nią dobre relacje.

Pijawki energetyczne.

Jest wielu takich ludzi na całym świecie i prawie każdy z nas musi komunikować się z nimi każdego dnia. Mogą to być dobrzy znajomi, krewni kolegi z pracy. W zasadzie „pijawki energetyczne” są tacy sami jak „wampiry energetyczne”. Oznacza to, że są to ludzie, którzy mają problemy z uzupełnianiem energii, a najłatwiejszym sposobem na wzmocnienie ich energii jest „trzymanie się” innych ludzi, od których po prostu pobierają swoją energię (siły życiowe).

Pijawki energetyczne są agresywne i wytrwałe, promieniują złą energią, ich metoda pompowania energii od potencjalnych ofiar jest prosta – starają się stworzyć sytuację konfliktową, rozpocząć kłótnię lub spór, w niektórych przypadkach nawet upokorzyć człowieka. Po tym ich stan zdrowia drastycznie się poprawia, stają się ożywieni i odczuwają przypływ sił, ponieważ są wystarczająco nakarmione czyjąś energią.

Człowiek (dawca), która była narażony na atak „pijawki energetycznej”, wręcz przeciwnie, czuje się pusty, przygnębiony, w niektórych przypadkach powstają różne dolegliwości. Kluczem do istnienia tego typu ludzi jest stała obecność wokół nich darczyńców, starają się być blisko takich ludzi, trzymając się ich pola energetycznego.

Ściany energetyczne.

Ściana energetyczna to osoba o silnej energii. Inni nazywają takich ludzi „nieprzeniknionymi”. Wszelkie kłopoty odbijają się od nich jak od betonowej ściany. W takiej nieprzenikalności jest negatywna strona, negatywna energia, która odbija się od nich, nie we wszystkich przypadkach powraca do osoby, która ją wysłała, ale do ludzi, którzy w danej chwili są w pobliżu „nieprzeniknionego”.

Energetyczne przylepy.

Tacy ludzie, nawet gdy po raz pierwszy się spotykają, zaczynają wypluwać strumień negatywnej energii, nie czekając nawet na pytanie, przedstawiając wszystkie negatywne rzeczy, które się w nich zgromadziły. Podobnie jak pijawki, nie pobierają energii bezpośrednio. Starają się także przeniknąć do przestrzeni życiowej innych ludzi i pozostać w niej tak długo, jak to możliwe.

Podobnie jak pijawki, przylepy to ludzie o niskiej, złej energii, mają tendencję do narzucania się, nieustannie wykonują połączenia telefoniczne, szukają spotkań i kontaktów, proszą o radę. Jednak później, w razie jakichkolwiek trudności, obwiniają tych, z którymi byli blisko o wszystko co dzieje się w ich życiu. Tak więc, bez prowokowania sytuacji konfliktowych, „energetyczne przylepy” otrzymują energię innej osoby w formie sympatii, jakiejś moralnej pomocy, porady. To znaczy, narzucając się innym ludziom i pośrednio zmuszając ich do nawiązania kontaktu, są zasilani energią tych ludzi, ale ludzie, którzy się z nimi komunikują, nie cierpią aż tak bardzo jakby komunikowali się z wampirami energetycznymi.

Pochłaniacze energetyczne.

W tym charakterze mogą być zarówno akceptanci, jak i darczyńcy. Tacy ludzie są bardzo wrażliwi, mają przyspieszoną wymianę informacji o energii. Uwielbiają wchodzić w czyjeś życie i próbować wpływać na czyjąś energię z wyraźnym pragnieniem pomocy. Takie osoby można podzielić na dwa rodzaje:

Pierwszy typ obejmuje tych, którzy pochłaniają zarówno energię negatywną, jak i pozytywną. Obrażają się bez powodu, ale szybko zapominają o krzywdach.

Ludzie drugiego typu przyjmują dużo negatywnej energii i dają nie mniej pozytywnej. Aktywnie zagłębiają się w problemy ludzi i mają pozytywny wpływ na biopole osób wokół nich, ale ich przyspieszona wymiana negatywnie wpływa na ich samych.

Energetyczne samojady.

Ten typ ludzi wydaje się być skupiony na swoich doświadczeniach. Są zamknięci i celowo nie chcą komunikować się z innymi ludźmi, nie wiedzą, jak dystrybuować energię dla siebie i jednocześnie tworzą ogromne rezerwy energii negatywnej.

Rośliny energetyczne.

Ten typ ludzi ma wrodzoną właściwość dawania energii, to znaczy, w rzeczywistości są dawcami energii. Nadmierna ciekawość jest charakterystyczna dla tego typu ludzi. Cecha ta sprawia im wiele kłopotów, powodując niezadowolenie a nawet gniew wielu ludzi.

Filtry energetyczne.

Filtry energetyczne to ludzie o silnej energii, którzy mogą przepuszczać przez siebie duża ilość zarówno pozytywnej, jak i negatywnej energii. Wszystkie informacje zaabsorbowane przez nich w przetworzonej formie wraca do oryginalnego źródła i niesie już zmieniony ładunek. Cały negatyw pozostaje na filtrze, do którego dodaje się dodatnią energię. Tacy ludzie są często odnoszącymi sukcesy wrodzonymi dyplomatami, psychologami, rozjemcami.

Energetyczni pośrednicy.

Posiadają doskonałą wymianę energii. Dobrze odbierają energię, ale źle wytrzymują negatywne efekty energetyczne. Dla przykładu z takim człowiekiem podzielono się jakąś negatywną informacją przekazawszy mu w ten sposób część negatywnej energii. Nie będąc w stanie poradzić sobie z wynikającą z tego negatywną energią, osoba taka przekazuje informację dalej. To samo dzieje się w przypadku przekazywania pozytywnych informacji. Ten rodzaj „energetycznego pośrednika” jest nieodłączny dla bardzo wielu ludzi.

Rozważając główne rodzaje energii właściwe człowiekowi można zrozumieć, że różni ludzie mają różną bioenergię. Nawet negatywna lub pozytywna energia człowieka z kolei może być podzielona na różne typy. Na tej podstawie możemy powiedzieć, że każdy człowiek, biorąc pod uwagę rodzaj swojej energii, ma swoje specyficzne możliwości, własny potencjał energetyczny i własne specyficzne cechy. Energia determinuje i wpływa na relacje człowieka z innymi ludźmi i otaczającym go światem.

Człowiek, posiadający negatywną, złą energię źle wpływa na wszystko co go otacza, w tym na ludzi znajdujących się wokół niego, od niego zawsze będą przykrości. Nie jest w stanie żyć w harmonii ze światem zewnętrznym, a nawet ze sobą.

Wpływ energii na człowieka w dużej mierze determinuje jego codzienne życie. Jeśli energia jest pozytywna, wówczas życie człowieka przebiega w sposób harmonijny, ma pozytywny wpływ na innych. Od niego nie można oczekiwać podłości, oszustw, sztuczek lub innych negatywnych przejawów. Jest otwarty, wyrozumiały i wzbudza zaufanie u innych.

Wpływ energii na osobę emanującą negatywną energią, przeciwnie, może szkodzić innym. Wszakże negatywna energia jest właściwa fałszywym, zawistnym, nieżyczliwym, agresywnym ludziom, ta negatywność często przejawia się w komunikacji z innymi i nie przynosi im nic dobrego.

Głównymi oznakami ludzi z silną, pozytywną energią jest ich pragnienie życia w harmonii ze światem zewnętrznym i tymi, którzy znajdują się obok nich. Są czystymi, szczerymi ludźmi z silnym trzonem wewnętrznym.

Zachowujemy energię, kiedy jesteśmy absolutnie spokojni i maksymalnie skupieni. Utrzymując stałą świadomość, możemy uzyskać kontrolę nad naszymi reakcjami i nauczyć się jak najbardziej efektywnie wykorzystać energię.

Silna ludzka energia to gwarancja zdrowia i harmonii życia!

źródło
źródło2

DO POBRANIA:

DOCX

PDF

***

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s