Perspektywy Ziemskiej Cywilizacji – Siergiej Sall PL

Perspektywy Ziemskiej Cywilizacji – Siergiej Sall PL (youtube)

Forma tekstowa filmowego wykładu:

Perspektywy Ziemskiej Cywilizacji
Wykład nazywa się „Perspektywy Ziemskiej Cywilizacji” i wydaje się logicznym kontynuacja jednego z poprzednich wykładów o tej tematyce zamieszonych w internecie. Tak więc jeżeli będzie coś niezrozumiałego wynikającego z poprzednich spotkań to zwracajcie się i zadawajcie pytania po dzisiejszym wykładzie. Na początek krótkie podsumowanie z wiosny 2012 roku, które jest niewesołe. Ludzkość przeżywa kryzys we wszystkich dziedzinach życia staczając się w ekologiczną katastrofę. Pogłębia się niszczenie natury samego człowieka. Unicestwia się nie tylko fizycznie ale moralnie i intelektualnie. Postęp technologiczny jest wielką iluzją. Weźmy premiera, on często jeździ starą wołgą wyprodukowaną w 1958 roku. Dlaczego? Aby pokazać osiągnięcia Związku Radzieckiego. A innym pokazać, że ten samochód wykonany w przeszłości będzie tworzył współczesność. Możliwościami przewyższał wiele dżipów do tego o wiele bardziej ekonomiczny. Obecnie utracono wiele ważnych technologii, które jeszcze 30-40 lat temu z powodzeniem stosowano. A co teraz jest rozwijane? Aktywnie rozwija się technologie informacyjne, wszelakiego typu gadżety, notebooki, telefonia komórkowa itd. W praktyce, jest to prawdziwe elektromagnetyczne ludobójstwo dorastającego pokolenia. Internet dawno już przeobraził się w instrument zepsucia i kontroli. A przewidywane wdrożenie uniwersalnej karty elektronicznej i administracji to instrumenty do przyszłego elektronicznego faszyzmu. Co planuje „elita światowa”? Tak nazywa się „Komitet 300”. Ci ludzie nie mają wspólnych genetycznych korzeni różniąc się od całej ludzkości. Nie ma sensu ich dzielić na Aszkenazyjczyków i Sefardyjczyków. Będę opierał się na Houstońskim projekcie, dyrektywie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, wypowiedziach Brzezińskiego, Kissingera, przedstawicieli rodziny królewskiej. Do zamachu 9/11 w Camp David spotkała się światowa elita gdzie po ustaleniach podjęto decyzję o wprowadzeniu programu NWO. W tym czasie podjęto decyzję dotyczącą wojen w Afganistanie, Iraku, Libii, Syrii, Iranie – właśnie w takiej kolejności. To wszystko powinno według ich planów wywołać globalną wojnę cywilizacji muzułmańskiej i europejskiej. Wywołać światowy chaos po to aby ludzie zwrócili się do światowego rządu z prośbą ustanowienie NWO. Potwierdza się, że w 2013 roku książę William powinien pojawić się w ONZ z pokojowymi inicjatywami. W 2015 roku powinien zostać w wieku 33 lat antychrystem. Korona zostanie mu wręczona w Jerozolimie, następnie za tym pójdzie czipowanie populacji, totalne ludobójstwo i zniszczenie klasy średniej.Ludzie będą podzieleni na panów i niewolników. Ogólną liczbę ludzi przewiduje się na 500 milionów a w przyszłości ma następować proces ograniczania przemocy. Co się tyczy Rosji to w tym planie całkowicie nie ma jej na mapie. Naród Rosyjski ma ulec totalnemu unicestwieniu. Przy okazji, razem z zagładą Żydów. Instytut Żydowski będzie nie potrzebny, Rosja rozdzielona na strefy wpływów: Niemcy, USA, Anglię, Turcję a wschodnią część dostanie Japonia i Chiny. W tym zniszczeniu Rosji nasze dzieci powinny posłużyć za mięso armatnie w ustanowieniu NWO. W tym celu zakupiono desantowe okręty mistral, obecnie nasz desant (żołnierze) przechodzą szkolenie w USA. Teraz jeśli chodzi o wszystkich sefardyjskich syjonistów, ich plan praktycznie zgadza się z planami illuminatów, jedyną różnicą jest to, że oni chcą poszerzyć Izrael od Nilu do Eufratu to jest wzmocnić rolę Izraela podczas gdy komitet trzystu nie przewiduje zwiększenia roli Izraela. Teraz o drugim planie, który jest dziełem chazarskich syjonistów tzw. Rothschild-syjonistów, tzn. syjonistów nie podporządkowanych komitetowi 300. Ten plan różni się znacznie od planu Komitetu 300, przewiduje on wzmocnienie Izraela a Ukraina, południe i środek Rosji powinny przeobrazić się w nową Chazarię. Rosjanie podlegają radykalnemu zmniejszeniu z wyparciem na północ i późniejszym unicestwieniem. Plan ten zgodny jest z planem Trockiego, który w 1918 roku wystąpił z wezwaniem zmniejszenia liczby ludności Rosji o 90 %. Plan nierealny bo sprzeczny z założeniami komitetu 300. Wspomnę, że Trocki został wysłany przez „Komitet 300” z bojownikami z Ameryki. Do Rosji on przyniósł symbol sierpa i młota stylizowany na literę „Szyn” w geometrii to symbol „Komitetu 300”. Nie dano mu realizowania tego planu, ponieważ illuminaci nie byli zainteresowani budowaniem silnej Chazarii. Otrzymał śmiertelny cios czekanem w Meksyku, z polecenia szwajcarskiego biura zabójstw illuminatów. Zobaczcie sobie książkę Colemana (John) gdzie omówiono wspomniane „biuro zabójstw”, które zajmowało się w czasie wojny w szczególności zamachem na de Gaullea, bezskutecznie. Który z tych dwóch planów jest lepszy? Dla Rosjan oba nie są dobre – jak mawiał Stalin. Który plan jest lepszy dla Chazarów? Oba są złe, ponieważ te dwa plany zakładają unicestwienie ludzkości. Oba plany są uosobieniem tajemnic bezprawia przedstawionych w torze, talmudzie, kabale, w księgach proroków, apokalipsie, w planach Bawarskich illuminatów, nowym testamencie szatana oraz innych dokumentach. W Apokalipsie antychryst powinien sprawować rządy trzy i pół roku, potem powinien nastąpić koniec świata. Komitet 300 chce jakoś ominąć ten plan. Wszystkie te plany podyktowały kabalistom demony. Są to plany nie Boga a lucyfera i jego sług. W Rosji od 20 lat prowadzi się politykę lawirowania pomiędzy tymi dwoma siłami i planami, czyli Rosja znajduje się teraz miedzy młotem i kowadłem. Jeśli się nie wydostanie z obszaru pomiędzy nimi to będzie zniszczona wspólnie z całą ludzkością. Trzeba tu wspomnieć o przeszłości ze 100 lat wstecz, gdyż wszystko znowu się powtarza i działają tu te same siły. 100 lat temu illuminaci wymyślili plan zagarnięcia FED w USA, rozpoczęcia I wojny światowej i rewolucji w Rosji. W ogóle ten plan powstał półtora wieku temu i został przyjęty przez wyższą radę masońską. Uważa się że ten plan został podyktowany Pikeowi – czarnemu ojcowi masonerii przez samego lucyfera. Rewolucja lutowa urzeczywistniła własną masonerię głównie żydowską z Kiereńskim na czele. Październikowym przewrotem kierowali amerykańscy i szwajcarscy masoni wyłącznie żydowskiego pochodzenia. Trocki, Zinowjew i Radek byli członkami loży B’nai-B’rith. Dostarczają im ogromnych środków finansowych Schiffowie i Warburgowie. Schiffowie i Warburgowie razem z Rothschildami to praktycznie jedna wspólna rodzina. Najważniejszy z Rothschildów Edmund w tym czasie znajdował się w Londynie, innymi słowy centrum przygotowań obu rewolucji znajdowało się w Londynie, w których aktywnie uczestniczył angielski wywiad. Główne zadania, które postawiono przed Trockim i jego kampanią było zniszczenie prawosławia, Rosyjskiego państwa i narodu rosyjskiego. Zadanie by wypełniono gdyby nie Stalin. Nie chcę tu wybielać Stalina, nie warto robić z niego „ikony”. Ma na rękach wiele krwi, natomiast trzeba rozwiewać mity by więcej nie fałszowano historii. Najpierw za Chruszczowa, który miał liczne zdobycze jeszcze za Stalina a następnie za Gorbaczowa i Jelcyna gdzie dokonywano masowego podrabiania archiwalnych dokumentów. I problem oczywiście nie jest w Stalinie a w tym co nam się narzuca uszczuplając historię abyśmy nie mogli zorientować się w tym co teraz dzieje się w Rosji. Oto niektóre z tych mitów. Mit o zniszczeniu przez Stalina kozactwa. W rzeczywistości na zniszczenie kozaków nalegał Trocki i na tym tle między Stalinem i Trockim zaistniał konflikt. Stalin kategorycznie sprzeciwiał się likwidacji kozactwa. Mit o gułagach, jakoby Stalin budował gułagi. W rzeczywistości lagry to był pomysł Trockistów. Kolejny mit, że Stalin okrutnymi metodami przeprowadzał kolektywizację. Faktycznie w jakimś stopniu jest to usprawiedliwione ale trzeba dostrzec całokształt, gdzie często występował przeciwko nadmiernej kolektywizacji. Trockiści podporządkowali się Stalinowi z przymusu doprowadzając wszystkie wskazówki Stalina do absurdu, co czyniono. Następny mit, że Stalin był antysemitą. W rzeczywistości Stalin był synem dworskiej praczki i osetyjskiego żyda. Żadnych oznak antysemityzmu nikt u niego nigdy nie zauważył. Był otoczony żydami, dawał im wszelkie nagrody i żadnych prześladowań Żydów ze strony Stalina nie było. Mit o represjach 1937 roku. W praktyce represje 1937 roku przyniosły wojnę pomiędzy nowymi Stalinowskimi kadrami i Trockistami. Wojnę rozpętali sami Trockiści, oni domagali się krwi. Mit o tym, że Stalin poprzez czystki w armii, kierownictwie partii ponosił klęski w pierwszych dniach wojny, w rzeczywistości czystki dotknęły około 10% kadry dowódczej. I zgodnie z opinią Hitlera dzięki tym czystkom Stalin nie przegrał wojny – dla tego, że między Trockistami a Gebelsem i Hitlerem było już porozumienie o kapitulacji Rosji. Mit o tym, że Stalin po wojnie zabił wielu Żydów. To były niczym nie uzasadnione plotki nie wskazujące na chęć Stalina zajmowania się takimi sprawami. W rzeczywistości swoimi działaniami Stalin uratował Rosję i dzięki temu uratował żydów zatrzymując apokalipsę co najmniej na pół wieku. Został zabity przez Trockistów. Tu trzeba prześledzić równolegle rewolucje z lat 1991 i 93 roku. Rewolucja z 1991 roku dokonała nasza własna masoneria rękami Gorbaczowa, Jakowlewa, Jelcyna… itd. A tą z 1993 roku siły zewnętrzne. Przeprowadzona przez Chabad i naszych oligarchów. I Rosja dostała się pod kontrolę zewnętrzną. Co to za kontrola zewnętrzna? Można je określić jako Londyńskie politbiuro, Waszyngtońskie KC (Komitet Centralny) i Nowojorski Ideologiczny Oddział Chabadu i B’nai-B’rith. I jeszcze nieduży oddział KC w Izraelu. Przed Putinem stoi zadanie nie mniej trudne niż przed Stalinem w 1939 roku. Ochronić Rosję i cywilizację, zapobiec globalnej katastrofie i odwrócić bieg historii. Dlatego trzeba oprzeć się na słowiańskości narodu rosyjskiego i wyjść z tego obszaru pomiędzy młotem i kowadłem. Dziesięć lat temu opublikowano dzieło „Hierarchowie kościoła prawosławnego o masonerii”. Tam występuje tak zwana tajemnica nieprawości (Misterium nieprawości?). Przyczynę tajemnicy nieprawości nazwano tam „Genetyczną i ideologiczną dywersję ludzkości” Jeśli chodzi o ideologiczną dywersję to wszystko jasne, to jest Tora, Talmud, Kabała i inne źródła. Aby zrozumieć genetyczną musimy zwrócić się do starożytnych źródeł wedyjskich oraz nowych informacji archeologicznych. Człowiek z Cro-Magnon, homo sapiens – sapiens, biały człowiek pojawił się na ziemi setki tysięcy lat temu. Według źródeł Wedyjskich przyleciał z z gwiazdozbioru Plejad i przez wiele dziesiątków tysięcy lat jego głównymi wrogami byli tzw. Priszelcy(cudzoziemcy, obcy) z Gmachu Smoka. Te niefizyczne istoty zdolne są przybierać cielesną powłokę, przenikać umysł człowieka a nawet angażować się w relacje seksualne z ludźmi i zwierzętami. I to jest zadziwiające – „Wiatr eteru” z M.Millera oraz inni badacze dowiedli ich pochodzenia z gwiazdozbioru Smoka. Przylatuje tu wiele twarów (demonicznych istot) opisanych głownie w Indyjskim eposie a także w legendach Grecji, Rzymu, Skandynawii, Rosyjskich bajkach itd. Atlantyda również uległa dywersji ze strony tych twarów. Potop przyniósł „cios” ludzkości i twarom. Kto to są Anunnaki? To odmiana (rodzaj) tych istot, najwyraźniej są to hybrydy ludzi. Według wojskowych źródeł utworzyli oni bazę na planecie Nibiru, która ma eliptyczną orbitę wokół słońca. Istnieje także teoria pola ziemi, która przedstawiana jest przez masonów. Według niej kolonie Anunnaki żyją we wnętrzu ziemi. Co mogę o tej teorii powiedzieć? Dla bezcielesnych twarów ziemia a także Słońce oraz inne gwiazdy i planety są puste. Reptoidzi Anunnaki okazują się hermafrodytami co nie jest rzadkie wśród reptylian. Po potopie dokonano nowej dywersji na Bliski Wschód, stworzono Chaldejskich kapłanów. Razem z Gigsami – bo to byli Słowianie odstępcy (od wiary) – przeniknęli do Egiptu, do władz i instytucji egipskich kapłanów i uworzyli swoją „trzodę” issymitów(?) przyszłych Żydów. Cechy charakterystyczne ich to obsesja do rytuałów, ofiary z ludzi i dziecięcej krwi oraz zboczenia płciowe. Ta zaraza zaczęła rozprzestrzeniać się po Egipcie w rezultacie czego Egipcjanie dokonali powstania i Giksowie zostali wygnani a Chaldejscy kapłani odeszli do Teb gdzie stali się kapłanami świątyni Amona. Dla ratowania Egiptu Mojżesz wyprowadził tych kapłanów satanistów wraz z „trzodą” na pustynię na wychowanie. Najwyraźniej został zabity a władza nad żydami przeszła na kapłanów i ich potomków, którzy byli żydowską elitą Lewitami. Lewici są nosicielami genu cohena przenoszonego po linii męskiej i genetycznej. Radykalnie różnią się od zwykłych Żydów i ludzi. Ich potomkowie stworzyli w europie tzw.”czarną arystokrację”. Słowa Chrystusa „ojcem waszym jest diabeł” adresowane są do faryzeuszy i trzeba rozumieć je dosłownie. I cała dziecięca krew, zboczenia płciowe, składanie ofiar jest nieodłączną częścią ich życia do tej pory. Wielu historyków do tej pory nie może pojąć dlaczego w Rzymie za czasów Kaliguli i jemu podobnych zboczeńców i sadystów odbywały się orgie. Po prostu „czarna arystokracja” w tych czasach przeniknęła do rzymskich elit a Rzym został zaludniony degeneratami. „Czarna arystokracja” nie utożsamia siebie z homo sapins a głównym ich celem obecnie jest unicestwienie białej rasy. Dla utrzymania swojej władzy cyklicznie urządzają żydowskie ofiary Holokaustu, takie ofiary składano w Rzymie, w Grecji, Hiszpanii i w Anglii. Ostatni duży Holocaust spowodował Hitler, przedstawiciel głównych rodzin illuminackich. Centrum władzy od dawna znajduje się w Londynie. Rodzina królewska, potomkowie Włada Tepesza (Palownik) w literaturze zwanego też Drakulą „czarny arystokrata”. Księżna Diana przypadkowy człowiek wpada w sidła „czarnych arystokratów” w swoich wywiadach słusznie wypowiadała się o aferach księcia Karola tzn. mowa jest o piciu ludzkiej krwi. Istnieją historyczne świadectwa o tym, że królowie angielscy w wielu pokoleniach pili ludzką krew i jedli ludzkie ciało. Wedłuch Sitchina planeta Nibiru posiada okres obiegu wokół Słońca 3600 lat. Niektórzy twierdzą, że o planecie Nibiru pisał tylko Sitchin i to są jego fantazje w rzeczywistości informacje o planecie Nibiru można znaleźć w wielu źródłach. Jeżeli spojrzymy na szwajcarskie banknot 10 frankowy to na jednej ze stron widać portret Leonharda Eulera a na drugiej planety systemu słonecznego z orbitą Nibiru. Szwajcaria – łatwo zrozumieć jest centrum bankierskim „Komitetu 300”. Nasuwa się pytanie, kiedy następnym razem przyleci planeta Nibiru? Poprzedni przylot zazwyczaj wiąże się z przejściem i Egiptem, erupcją wulkanu Santorini i odpłynięciem wód z morza Czerwonego tzn. pod wpływem przejścia masywnego obiektu. Jeżeli przyjąć, że miało to miejsce około 1500 lat pne. to nowy przelot Nibiru jest bliski. Wydaje się więc, że Nibiru niebawem powinna przylecieć ale to jest pytanie o chronologię. Stworzenie współczesnej Scaligerowskiej chronologii było na zamówienie Watykanu. Jej celem było zniszczenie wszelkich świadectw dotyczących Chrystusa. Obecnie można z ufnością powiedzieć, że ukrzyżowanie Chrystusa miało miejsce w Bosforze w 1086 roku na górze Juszy lub górze Jezusa. Jezus był ruskim Wołchwem. Dowody na to są więcej niż wystarczające. Zaćmienie i trzęsienie ziemi miało miejsce właśnie w 1086 roku na Bosforze. W Jerozolimie takiego zaćmienia i trzęsienia ziemi według obliczeń w ogóle nie było. Geograficzne dane. W Nowym Testamencie Golgota to góra ale Jerozolimie w ogóle takiej góry nie ma. W Nowym Testamencie Jordan jest szeroką rzeką, w rzeczywistości Jordan jest bardzo wąska mała rzeczką. Na rozmaitych obrazach na brzegu tej rzeki widać ziemię w kwiatach. Tak również jest na europejskiej części Bosforu – kwiecista ziemia na Tureckiej części półpustyni (strzałka pokazuje zatokę). Obrazy i witraże spotykane w średniowiecznych europejskich kościołach przedstawiają na obrazach z ukrzyżowanym Chrystusem Bosfor takim jaki jest obecnie. Całun Turyński według radio-węglowej analizy ma nie więcej niż tysiąc lat. Widzimy na nim wyobrażenie Ruskiego boga Roda a całe płótno pokryte jest Ruską runicą. Rzecz w tym, że w ciągu kilku tysiącleci Mała
Azja i Bliski Wschód nazywały się Jarową Rusią. Istniało kilka, nie Jerozolim a Ja-rusa-lim. Jedna z nich Car-Grad to Ce-Jar-Grad czyli Miasto Jara. Palestyna to Palony-stan, Jerycho – Jarycho, Gomora – Głód i Mor, Samaria to nasza Samara itd. Sama nazwa Izrael składa się z trzech słów, trzech Bogów, 2 z nich są egipskimi Izyda i Ra a El pochodzi z Bliskiego Wschodu. Izyda i Ra mają Ruskie pochodzenie a El lub Bael identyfikowane jest z Baalem lub Ruskim Welesem. Starożytną Jerozolimę z fortyfikowanymi ścianami i zespołem świątynnym Salomona wykonali pelazgowie, ruscy budowniczy. To ogromny zespół (kompleks) o czym mówiłem tu trzy lata temu na wykładzie „Tajna wiedza i nauka”.
Zbudowana w miejscu świętej góry, starożytnej megalitycznej słowiańskiej świątyni. W podstawie leżą granitowe bloki liczone w setkach i tysiącach ton jak w Baalbek. Jest to świątynia Welesa lub Waala lub podstawy wielkich piramid. Budowle te dotyczą 8-9 tysiąclecia pne. Tysiące ton nie było granicą dla starożytnych budowniczych, nigdzie współcześnie nie widziałem granitowych bloków podnoszonych na tak duże wysokości i o masie dziesiątek tysięcy ton – ale to temat na oddzielną rozmowę. Tak więc Watykan przejmując wydarzenia w Bosforze kilka stuleci temu zamienił Jezusa na Judeę. Masoneria wysokiego stopnia biorą za Jezusa Cezariona syna Cezara i Kleopatry przedstawicieli „czarnej arystokracji”. We współczesnej Ewangelii pojawili się (czarna arystokracja) w 16 wieku. W tym samym czasie „premierę” ma Apokalipsa objawienia Jana Bogasłowa. Jest to kompilacja na podstawie ksiąg proroka Daniela i Ezechiela i innych. Innymi słowy Apokalipsa jest planem Lucyfera przejęcia i zagłady świata. Z tego wynikło zamieszanie, rzymski kalendarz był cykliczny a Scaliger zmienił go na ciągły. I nastąpiło nawarstwienie wydarzeń, które odzwierciedlono w pracach Fomienki i Nosowskiego gdzie wywołały one sporo zamieszania. W jednych obszarach Europy nastąpiło przesunięcie o 600, w innych na 800, jeszcze innych na tysiące lat i więcej. Wiedzę o illuminatach, komitecie 300 o Chrystusie doskonale znamy. Każdego roku zbierają się w Kaliforni nad rzeczką Ruska spuszczają tam kukłę z wizerunkiem Chrystusa podpalając ją i krzyczą „spalić Ukrzyżowanego”. Właśnie dlatego oni nienawidzą Rosjan i całego słowiaństwa. Watykan doskonale o tym wie. Obecny papież Joseph Ratzinger 20 lat temu posiadał 33 stopień masoński, jest illuminatem. Warto poczytać o nim w księgach komitetu 300, dwadzieścia lat wstecz. Kardynałowie również są masonami stąd ich pedofilia. Ofiary dziecięcej pedofilii, picie krwi jest integralną częścią życia illuminatów i wyższej masonierii. Warto poczytać o tym w książkach Davida Ickea.  Illuminaci mają słabą wiedzę o przesunięciu kalendarza, ponieważ powstało zamieszanie z kalendarzem greckim. Dlatego oni w 2011 roku znając proroctwa indyjskich chłopów, wzięli całkowicie nieszkodliwą kometę Elenin za zwiastun planety Nibiru i udali się we wrześniu 2011 roku do podziemnego bunkra na lotnisku w Denver. To samo działo się w innych krajach, nasza Duma (ros. parlament) z tego powodu przedłużyła swoje wakacje na cały wrzesień. Państwo specjalnie zarządziło na wypadek przybycia tej komety szkolenia na południowym Uralu blisko góry Jaman-Tau gdzie znajdują się nasze największe podziemne schrony. Jeśli chodzi o organy państwa, gubernatorów to nie pracowali w Moskwie i Sankt Petersburgu. A kto we wrześniu uciekł z tych dwóch miast? „5 kolumna”, tzn. ludzie pracujący w organizacjach pozarządowych i słuchający rozkazów z zachodu. Zademonstrowali oni swoje drugie oblicze. Tak było i wcześniej, nasza „5 kolumna” bliska Kijowskiej nomenklatury uciekła jeszcze przed wybuchem elektrowni jądrowej w Czarnobylu. W lipcu 2010 roku rozmawiałem z moskwiczanami, byli zdumieni, że bogaci ludzie wywozili z Moskwy chorych i sparaliżowanych rodziców, których wcześniej nigdy nie ruszali. Z Moskwy w tym czasie wyjechali pracownicy wszystkich ambasad, tzn., że o zaplanowanym przez zagraniczne służby specjalne akcie terrorystycznym w Moskwie w sierpniu wiedziało wielu. Przy okazji wszystkie pozarządowe organizacje wejdą w program Rady Bezpieczeństwa Narodowego po zniszczeniu narodowych państw. Weźmy na przykład organizację pozarządową, która nadzoruje medycynę, zamiast bani (łaźni), która przynosi nam korzyści w rzeczywistości oni propagują szczepienia i luźny seks. Oświatowe organizacje pozarządowe propagują nieletnim juwelnalna justycja (prawa dziecka m.in. w kontekście odbierania dzieci rodzicom) fałszując podręczniki. Kulturalne organizacje pozarządowe w rzeczywistości niszczą kulturę narodową i narzucają tak zwane ogólnoświatowe wartości kulturowe itd. I oto we wrześniu tego roku odbyło się istotne „uzdrowienie” w naszej telewizji. Z telewizji prawie zniknęły osobowości, których w narodzie popularnie nazywają „liberastami”. I teraz pytanie, kiedy wreszcie przyleci Nibiru? Zgodnie z aktualnymi danymi uznaje się, że przelot miał miejsce około 1300 roku pne. Spójrzmy kiedy odbyło się podobne wspaniałe wydarzenie do tego przejścia. Takim czasem rzeczywistym jest przykładowo 6000 lat wstecz. Kiedy przyszły na ziemię gigantyczne kataklizmy to w Dardaneli od potopu w kilka miesięcy poziom morza Czarnego podniósł się do 140 metrów jednocześnie wystąpiło obniżenie Morza Martwego na około 400 metrów. Jednocześnie utworzyło się jezioro Ładoga w Zatoce Fińskiej i utworzyła się rzeka Newa. Właśnie w tym czasie nastąpiła zmiana w prądzie Golfsztrom, przyszło ochłodzenie półwyspu Kolskiego w rezultacie, którego Hyperborejczycy odeszli na Juk(?) i jak wiemy dotarli do Egiptu. Jeszcze wcześniejsze przejście także związane było z kataklizmami na ziemi, gdzie ukształtował się Gibraltar około 9 do 10 tysięcy lat temu. I jeśli porównamy te fakty okaże się, że przejścia Nibiru można spodziewać nie wcześniej niż za 400 lat. Tak więc żadna groźba ze strony kosmosu ludzkości nie grozi. Mówiłem o tym 3 lata temu na wykładzie „Ukryta wiedza i nauka”. Zmiana biegunów i zwiększenie częstotliwości szumana. Mit – częstotliwości szumana jest stabilna. Można to sprawdzić w Tomskiej stacji, gdzie się obserwuje te częstotliwości. Wszystkie groźby dla ludzkości w rzeczywistości są sztucznego pochodzenia. Zwiększenie ilości trzęsień ziemi i wybuchy wulkanów związane są z działaniem HAARP i innych geofizycznych broni. Obecnie komitet 300 przeprowadza próbę tak zwanego projektu „Blue Beam” (Niebieski Promień). I już latem 2011 roku z różnych regionów ziemi zaczęły przychodzić wieści o tym, że ludzie słyszą z nieba głosy. Były to głosy w różnych językach wieszczące koniec świata. Wszystko to jest zrobione za pomocą wibracji akustycznych wywoływanych działaniami HAARP. Również w ubiegłym roku przeprowadzano rozmaite symulacje stosując urządzenia laserowe, na niebie pojawiały się komety i planety typu Nibiru. Wszystko to były sztucznie wywołane iluzje optyczne. Całkiem możliwe, że prowokacja nastąpi jeśli nie w tym roku to w następny. Ogień jest teraz w rękach ukraińskich oligarchów. W grudniu przygotowywane jest świetliste przedstawienie o inwazji obcych. Ale głównym zagrożeniem jest jednak rozwiązanie problemu wojny z Iranem. Wojna została nakreślona już na Purim (święto żydowskie) ale nie doszła do skutku na stanowczy sprzeciw generalicji z Pentagonu. Obama był skłonny rozpocząć razem z Izraelem wojnę jądrową przeciwko Iranowi. Całkiem niedawno świat był na krawędzi zagłady. Światowe media o konflikcie Obamy z generalicją prawie niczego nie powiedziały. Nawiasem mówiąc starcie z generalicją Pentagonu to duży problem dla Iluminatów. Bynajmniej nie cały Pentagon słucha szefostwa „rządu cieni” USA na czele z Kissingerem dlatego w ostatnich latach buduje się prywatne siły zbrojne. Nie tak dawno wyjaśniło się, że 11 września 2001 roku w Pentagon trafiła rakieta z ładunkiem jądrowym, który z jakiegoś powodu nie zadziałał. Wyjaśniło się jeszcze więcej przerażających szczegółów aktu 9/11. Do wyburzenia wieżowców zastosowano nie tylko zwykłe materiały wybuchowe, mieszanki termiczne do oderwania salowych belek ale i taktyczne bomby jądrowe założone pod fundamentami budynków. Podczas wybuchu fala uderzeniowa kieruje się ku górze przekształcając beton w proszek co miało miejsce 11 września. Taka technologia burzenia wieżowców została opracowana przez Amerykanów jeszcze w latach 70-tych. Nasz specjalista wojskowy Chalizow przedstawił przekonującą informację o tym, że taka technologia zastosowano przy dywersji na elektrownię w Czarnobylu. Wybuch o potwornej sile wystąpił przy zimnym reaktorze. Tak nazywają się eksperymentalne reaktory wprowadzone na zlecenie Kijowa i było to w sumie przykrywką dla tej operacji. Illuminaci dawno już zaplanowali na 2012 rok wojnę jądrową. I wybudowano w tym celu mnóstwo ukrytych miast. Są informacje, że część takich miast w 2011 roku była zniszczona przez patriotycznie nastawione siły wojskowe USA. Tym samym amerykańscy patrioci zmniejszyli prawdopodobieństwo rozpętania na szeroką skalę wojny jądrowej. Z tej okazji należy powiedzieć kilka słów do naszych elit inwestujących miliardy dolarów na podziemne schrony. Wielkiej skali jądrowa katastrofa w warunkach istnienia tysiąca innych reaktorów i otwartych składowisk odpadów radioaktywnych doprowadzi do takiego skażeniu ziemi, że żadne schrony ich nie uratują. Ponadto przebywanie w schronach w warunkach trzęsień ziemi jest nie mniej niebezpiecznie niż na powierzchnie ziemi. 13 i pół tysięcy lat temu część ziemskiej cywilizacji uratowała się w górskich jaskiniach przed potopem i późniejszym ochłodzeniem. Ale wtedy na ziemi nie było elektrowni atomowych i nie było przechowywanych odpadów. Netanjahu i Obama są jedynie marionetkami Londynu a ich zadaniem jest rozpętanie wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie z zastosowaniem taktycznej broni jądrowej. Najpierw muszą oni wprowadzić do władz w nieposłusznej Syrii i Iranie swoich ludzi a następnie po uderzeniu błądzących pocisków na świątynną górę i po zniszczeniu meczetu Al-Aksa i Omara zacząć budować trzecią świątynię. W 2015 roku w trzeciej świątyni powinien zamieszkać antychryst, czyli 33 letni książę William i stać się władcą świata. A następnie totalne ludobójstwo i budowa elektronicznego faszyzmu. Przedwczoraj premier minister Cameron wysłał Izraelowi odmowę ataku na Iran. To zły znak dlatego, że kiedy Anglia wzywa do pokoju zazwyczaj przynosi to wojnę. Co może zrobić w tej sytuacji Rosja pilnie dla świata? Aktywizować działania w celu odwrócenia agresji na Syrię i Iran. Obawiam się, że może dojść do zdrady Syrii i Iranu tak jak to miało miejsce wcześniej z Jugosławią, Irakiem i Libią. Głowa naszego instytutu Bliskiego Wschodu Satanowski wzywa do zbombardowania Iranu i cofnięcie do epoki kamienia łupanego. Nawet polityczne jastrzębie Izraela nie dopuszczają takich słów. A tymczasem Rosja bierze udział w sankcjach przeciw Iranowi i przekazuje Izraelowi tajne wojskowe informacje. Realnie Iran nigdy nie zagrażał Izraelowi a Ahmadineżad nigdy nie mówił o odwecie na Izrael, to są kłamstwa mediów. Żydowska diaspora rozkwita w Iranie. Iran podpisał porozumienie o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Dopuścił kontrolę inspektorów swoich instalacji. Żadnych dowodów prac nad bronią jądrową w Iranie nie znaleziono jak również w przypadku Iraku. W tym samym czasie, Izrael nie podpisał żadnego porozumienia o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i nie dopuścił inspektorów. Posiada on około trzystu głowic jądrowych. Zagraża Iranowi a nawet Europie. W rzeczywistości Satanovski działa przeciwko Izraelczykom, którego jedna czwarta to nasz naród – tak walczą o świat nasi uczeni. Uczestnicy Pogorskiego(?) ruchu powtarzają mity o irackich zbrojeniach nuklearnych. Przypomnijmy sobie twórców Pogorskiego(?) Komitetu Rasy Einstein również byli za nierozprzestrzenianiem broni jądrowej a w rzeczywistości przygotowywali ustalenie nowego porządku światowego z pomocą jądrowych uderzeń USA i Anglii na resztę świata. Nasi naukowcy jak i wspomniany komitet również pracują dla NWO. Jeżeli jednak rozpocznie się na wielką skalę wojna to Rosja w żadnym wypadku nie może się w nią mieszać ponieważ zadaniem USA jest skłócić Rosję z Chinami w tej wojnie. Następnie nie dopuścić do prywatyzacji strategicznych obiektów w Rosji. Istnieją doniesienia, że prywatyzuje się spółkę Zjednoczonego Towarzystwa Zbożowego i sprzedaje ją się znanej grupie Goldman Sachs należącej do Rothschildów. Co to oznacza? Oznacza, że nasze bezpieczeństwo będzie w rękach Komitetu 300 i mogą w każdej chwili spowodować nam głód. A w tej dziedzinie są wielkimi „specjalistami” – na przestrzeni całej historii. Obecnie illuminaci przekazują swoim bankowym strukturom bilion niczym nie zabezpieczonych pieniędzy i dokonują masowych zakupów złota, nieruchomości i najbardziej dochodowych firm. W takich warunkach wyprzedaż mienia Rosji jest jej likwidacją. Następnie oczyścić rząd ze zdrajców, agentów angielskich i przedstawicieli oligarchii, których dzieci i są tarczą zachodu. Lyndon LaRouche w odpowiednim czasie przedstawił dowody o związku członków naszego rządu z angielskim wywiadem. Ci ludzie do tej pory zajmują kluczowe stanowiska w naszym rządzie i ekonomii. Następnie ukrócić budowę elektronicznego faszyzmu. W 1997 roku liczba bestii z wizerunkiem bafometa pojawiła się na naszym paszporcie, możecie to szczegółowo zobaczyć na prawosławnych witrynach. 666 będzie obecne na uniwersalnej karcie elektronicznej. Zaplanowano czipowanie wymuszone dekretem Ministerstwa Energetyki 311. Wszystko to droga do piekła. Szczytem cynizmu satanistów w naszym kierownictwie jest pięcioramienna gwiazda na paradzie 9 maja 2010 roku i cyfra 55 stylizowana na trzy szóstki. Modernizację Rosji jak rozumiem, to stworzenie e-administracji i zniesienie wielu instytucji państwowych jest tą drogą. Dalej, rozpocząć rzeczywistą modernizację na bazie nowych technologii głównie energetyki opartej na zimnej fuzji tzw. skrętnych (torsyjne pola) technologii. Rosyjska Akademia Nauk prawie zniszczyła te prace. Była zbrodnią nie mniej ciężką niż zdrada Andropowa i Gorbaczowa. To jest zbrodnia przeciw ludzkości. Przyczynę zdrady ujawnił Coleman (John) w swojej sławnej książce, proszę przeczytać – tam jest wszystko wyjaśnione. Obecnie wdraża się programy Brosnana i Skolkowa, które wielokrotnie przewyższają koszty wykorzystywane na wszystkie Rosyjskie Akademie Nauk. W rzeczywistości to korupcyjne programy. Myślę, że nawet dobrze, że te programy okazały się korupcyjne dlatego, że w sieci programy te zbudowane są na konstrukcji elektronicznego faszyzmu. A co może być lepszego, jak u nas taka korupcja w tym przypadku. Następne – przerwać politykę ludobójstwa własnego narodu za pomocą sztucznie wywołanej biedy. Alkohole, piwa, narkotyki, tytoń, dodatki spożywcze (konserwanty), GMO, szczepionki, leczenie nieistniejącej infekcji wirusem HIV, program planowania rodziny, wymiar sprawiedliwości, propaganda perwersji seksualnych, niewolnictwo seksualne, aborcja itd. wszystko to jest zbrodnią przeciwko ludzkości. W ciągu ostatnich 20 lat Rosja straciła z uwzględnieniem nienarodzonych dzieci według danych naukowca Bundarowa ponad 34 mln. ludzi. To jest więcej niż straty w II wojnie światowej, przy czym w tych obliczeniach uznaje się tylko dane naszych agencji statystycznych. W rzeczywistości istnieją informacje, że te dane mocno naciągnięto. Następne – powstrzymać niszczenie armii i potępić zdradziecką umowę senatu o możliwościach wodnych i intensyfikacji(?) terytorium Rosji. Odmówić wyprowadzenia wojsk amerykańskich z Afganistanu przez terytorium Rosji co przewiduje się obecnie. Następnie porzucić katastrofalne reformy edukacji i wprowadzić państwową kontrolę treści podręczników i powinno się szkolić metodologii nauki a nie dawać ustalonych kalejdoskopowych i często fałszywych poglądów. Następne – ukrócić dywersję międzynarodowej masonerii w RPC (ROC ang. Rate of change). Masoneria planuje sobór i unię z Watykanem. Wszystko to w ramach program budowy jednolitego kościoła antychrysta, nad tym programem sprawują opiekę głowy komitetu 300 Evelyn de Rothschild i książę Filip mąż królowej (Elżbiety II). Jeśli pójdziecie na swoją ulubioną ławkę kościelną to odnajdziecie tam mnóstwo wariantów na krucyfiksach piramidy masońskiej z okiem reptoida, których nigdy wcześniejsze nie było. Zamiast prawosławia do szkół przenosi się świecka etyka i to też jest masońska robota. Dalej – skonsolidowanie społeczeństwa poprzez media publiczne, niezbędne jest dopuszczenie do mediów patriotów i narodowo myślących ludzi. Obecnie media publiczne zajmują się opracowaniami ukierunkowanymi na wprowadzanie podziałów w społeczeństwie a premier zajmuje się dyskusjami u Kurginiana reprezentującego drugie skrzydło piątej kolumny. Na Rosji i jej prezydencie Putinie leży kolosalna odpowiedzialność za ochronę Rosji i ocalenie całej cywilizacji. Łagodzić następstwa szykującej się katastrofy, nie można dalej ustępować zachodowi inaczej zginiemy. Niezbędne jest zrozumienie, że wszystkie kryzysy wywoływane są polityką illuminatów, „czarnej arystokracji”, którzy nie są przedstawicielami rodu homo sapiens.
Oni gardzą ludźmi a szczególnie rasą białą, piją krew dzieci i składają masowe ofiary z ludzi i są odpowiedzialni za wojny, akty terrorystyczne, choroby itd. są im niezbędne. Część krwi tych ofiar spada w piekielny świat i jakby anihiluje, to jest fakt, który wielokrotnie nadmieniają pisma. Krew spada tym samym do kosmicznych pasożytów. Odwrotny proces to wydzielanie mirro przez ikony, z ikon wydziela się olej a także krew. Przy okazji badania krwi, która płynie z ikon okazało się, że to krew dziecka pierwszej i drugiej grupy. To krew zabitych przez satanistów dzieci. Wyjaśnieniem podobnego efektu zajmował się swego czasu Acjukowski w monografiach o eterodynamice. O tym mówię jako fizyk, to jest rzeczywistość. Oczywiście rozumiem, że mówię rzeczy straszne, w które wielu nie chce uwierzyć. Spójrz na ogromną liczbę materiału zebranego w przez Davida Ickea a znikną wątpliwości. Mówię o tych strasznych rzeczach dlatego, ponieważ bez ich zrozumienia ludzkość jest skazana. Jeżeli nie rozumiesz, kto jest twoim wrogiem to nie wygrasz. Główny wrogiem ludzkości jest szatan ukrywający się pod mnóstwem imion: Lucyfer, Hamh(?), Bestia, Jahwe, Igłowe(?), Szatan, Amon, Set itd.

SCHEMAT MASOŃSKIEJ PIRAMIDY
—————————
LUCYFER,
ROTHSCHILDOWIE
RADA 13
RADA 33
KLUB 500
B’NAI-B’RITH
WIELKI WSCHÓD
KOMUNIZM
SZKOCKI RYT
YORK RYT
KLUB ROTARY, LION itd.
BŁĘKITNE LOŻE
WOLNOMULARSTWO
HUMANIZM (wszystkie społeczne możliwości)

To są realne piekielne twary (istoty), kosmiczne bezcielesne pasożyty, które starają się przejąć ziemię przez wprowadzenie w umysły ludzi różnych kultów i destrukcyjnych dla człowieka idei. Świat z, którego przybyły te twary w Ruskim Wedyzmie nazywany był piekielnym. Marksizm, freudism, syjonizm, trockizm, faszyzm, hitleryzm, relatywizm, militaryzm i inne izmy to wytwory satanizmu. Dowody, proszę – Marks i Engels byli członkami tajnego homoseksualnego stowarzyszenia pod nazwą „Kościół Szatana”. Przy okazji na fundamencie organizacji o takiej nazwie działa ruch Greenpeace. Jego głównym celem nie jest ochrona przyrody a de-industrializacja krajów poprzez zniszczenie ich gospodarek. Następne – Freud i Trocki byli członkami B’nai-B’rith, ogarnięci obsesją kabały. Syjonizm i włoski faszyzm stworzyli illuminaci. Hitler genetyczny satanista zawarł z Lucyferem rytualne w 1933 roku 13 letnie porozumienie. Einstein B’nai-B’rith-towiec i członek zakonu Syjonu wraz z illuminatem B.Russelem stworzyli plan radykalnego zmniejszenia populacji na ziemi. Monetaryzm to wytwór bankierskich illuminatów itd. Współczesne kulty religijne są zniekształcone przez wrogów ludzkości i Wedyjskich nauk. Mojżesz, Budda, Mahomet, Chrystus propagowali wiedzę i mądrości Wedyjskie. Jednak nauki Mojżesza zostały wypaczone nie do poznania. Jeśli przeczytamy Biblie schodząc do liczb to można przekonać się, że wszyscy jesteśmy całkowicie różnymi ludźmi. Znaczy to, że Tora była wielokrotnie przepisywana została zniekształcona. Luter mówił, że jeśli Mojżesz by wiedział w co przeobrazi się w judaizm to zniszczyłby wszystkie synagogi. W islamie także dokonano dywersji i jest podzielony. Dywersji dokonano również w rosyjskim prawosławiu teraz to jest mieszanina greckiej wiary i skażonych nauk Chrystusa z elementami Wedyjskiej starowiary a także oddział wspólnoty przymierza będący w ruskiej cerkwi od 19 wieku. Problem jest w tym, że trzeba coś zrobić z religiami w miarę sensownie. Nie można dopuścić do budowy zjednoczonego kościoła antychrysta a powrócić do początków nauk chrześcijańskich, Mojżesza, Buddy, Mahometa, Chrystusa itd. Nie ma między nimi fundamentalnych sprzeczności ponieważ mają jednolite Wedyjskie źródło. Opiekunami Wedyjskiej wiedzy i tradycji jest cerkiew starowierców. Niemniej jednak ziemia Ruska trzyma się w modlitwach naszych babuszek (starowinek) i starców.
Przede wszystkim niewidzialna wojna prowadzona jest ze sługami antychrysta i odbywa się na poziomie duchowym. W RPC (Ros.Cerk.Prawosławna) niemało sprawiedliwych i śmiałych ludzi prowadzi bezwzględną walkę z przedstawicielami królestwa antychrysta. Problemem ich jest to, że wierzą w nadejście królestwa antychrysta i koniec świata jako nieuniknione. Tak jak napisane jest w Piśmie tak i oni będą to odczytywać. Napisane to jest w rodzaju Apokalipsy i stworzone pod dyktando demonów sług Lucyfera. Jeszcze raz – Apokalipsa to nie jest „program” Boga a Lucyfera tzn. najeźdźców ziemi, GADZICH PIEKIELNYCH TWARÓW. Niepowodzenie tego programu jest gwarantowana jeśli nawet mały ułamek aktywnej części społeczeństwa będzie informowana o jego pochodzeniu. Tymczasem ludzkość budzi się. Zgodnie z Wedyjskim przedstawieniem systemu Słonecznego wychodzimy ze stanu Nocy Swaroga. Fizycznie jest to związane ze stopniową zmianą kierunku eterycznego (eteru) wiatru. Podmuchy na ziemię wyjaśniono obrotem systemu Słonecznego po okręgu spiralnie wokół Plejad co 26 tysięcy lat i jest to związane z precesją osi Ziemi. Spójrzcie na publiczność, którą gromadzi David Icke. Szczególnie ważne, aby obudzić przynajmniej niewielką część międzynarodowego żydostwa i masonerii, którzy obiecywali służyć absolutnie zbrodniczemu systemowi podległemu illuminatom. Jak powiedziałem NWO jako systemu elektronicznego faszyzmu, żydostwa i masonerii jest nie potrzebny. Nowy Porządek Świata to system do „oczyszczenia” ziemi z ludzkości dla piekielnych twarów. Niestety mało kto to rozumie. Nasi liberałowie neotrockiści nie zdają sobie sprawy, że NWO oznacza unicestwienie liberalizmu. Koncepcja bezpieczeństwa publicznego prawidłowo rozpatruje trockizm jako zjawisko psychiczne. Trockizm to nie tylko obsesja, leczenie umysłu na podstawie syjonizmu jest schizofrenią. Wspomnę, że trockiści mieli nadzieję z pomocą Hitlera na przejęcie władzy w Związku Radzieckim. Putin niestety otoczony jest neo-trockistami, opierać się na nich nie można, to śmiertelnie niebezpieczne. Niemniej jednak mam nadzieję na zdrowy rozsądek małej części mniej socjalno-aktywnej części społeczeństwa. Jeżeli ludzie obudzą się i wstaną z kolan to frontem otworzy się możliwość nadejścia złotego wieku.
Wyjaśniłem to na przykładzie technologii „bezpaliwowych” i zimnej fuzji, których zabroniły elity. W naszym kraju rozwój praktycznie zniszczono przez Akademię Nauk i komisję do walki z pseudonauką, którą przejęli ludzie pochodzenia trockistowskiego. Wiecie co często mówią nasi akademiccy uczeni – nie można ruszać Einsteina. Dlatego dowolne opracowania przeciwne teorii Einsteina ogłoszono już zbadanymi i to jest nasz domorosły trockizm, syjonizm
w rezultacie, którego kraj i cała cywilizacja stacza się w przepaść. Pytam, czy znajdzie się w RAN choć jeden naukowiec fizyki, który zdecyduje się powiedzieć prawdę o teorii względności? Po drugie prawo termodynamiki, zimna fuzja, wolna energia, geofizyczna broń, którą stosują przeciwko naszemu krajowi i innych ważniejszych pytań, od których zależy przetrwanie ludzkości. Czy znajdzie się chociaż jeden naukowiec, który powie o kontrolowanej syntezie Tafiora(?). Przypomnę, że jeszcze nikt nie zarejestrował takich eksperymentów. Znaczy to, że w reakcja syntezy jądrowej Goryacheva w ogóle nie wyjdzie. I nie może dlatego, że sama idea syntezy jądrowej Goryacheva oparta jest na fałszywym przekonaniu podstaw elektrodynamiki Maxwella i Hadysida(?) jeśli wierzyć w postulatom teorii względności.
Obawiam się, że jesteśmy na progu globalnej katastrofy jakiej jeszcze nie było. RAN będzie nadal prowadzić Rosję a wraz z nią całą cywilizację ku zagładzie. Niemniej jednak obecnie mamy technologie tworzenia prostych i nie wymagających paliwa silników magnetyczny, które można instalować w samochodach, pojazdach, okrętach, samolotach, indywidualnie w domach, w firmie lub w szklarni. Wtedy nie potrzeba będzie ogromnej ilości ropy naftowej i paliw kopalnych. Możliwości takiego samochodu będą o wiele większe, jeżeli magnesy stracą siłę to można je na nowo namagnesować.
Produkty rolne można będzie uprawiać gdziekolwiek, nawet na pustyni i na dalekiej północy. Woda może być pobierana bezpośrednio z powietrza za pomocą specjalnej chłodnicy. Przepuszczono wodę przez warstwę piasku wapiennego i otrzymano wodę nadającą się do picia. Nawozy azotowe można produkować także z powietrza – byłaby energia. Metale szlachetne i rzadkie, tanie surowce można uzyskać metodą jądrową poprzez zimną fuzję jądrową. Znaczy to, że odpada potrzeba przetwarzania ogromnej ilości różnego rodzaju skał, minerałów. Elektrownie Atomowe należy w ogóle zamknąć i przetworzyć miliony ton odpadów radioaktywnych za pomocą technologii zmniejszania czasu ich rozpadu, które już istnieją. Z pomocą taniej energii można wykorzystywać wody do masowej produkcji ryb. Nie będzie trzeba wykorzystywać mnóstwa środków do komunikacji w domu i firmie. Mając takie technologie problemy ekologiczne całkowicie znikną. Ziemia może wykarmić setki miliardów ludzi. Inną sprawą jest, że wraz ze wzrostem cywilizacji trzeciego świata w sposób naturalny spadnie współczynnik urodzeń tak, że populacja ustabilizuje się na poziomie powiedzmy 10-15 miliardów. Nowoczesna technokratyczna cywilizacja skazana jest od razu na rezygnację z nadmiernej konsumpcji i nadmiernego zanieczyszczenia, którego elity nie mogą obejść. Wprowadzenie technologii wolnej energii, zimnej fuzji to droga stopniowego odejścia zachodu od konsumpcji. Powrót przyrody to życie w autonomicznych populacjach lub życie we wspólnotach a nie w wielkich miastach. Wraz z pojawieniem się takich technologii system władzy illuminatów upadnie. Zniknie rozwarstwienie społeczne, ludzkość przejdzie na naturalny system samorządzenia. Z rozwojem nowych technologii stanie się możliwa eksploracja księżyca, marsa i innych planet. Wdrażać takie technologie trzeba już dzisiaj bo jutro będzie za późno. Ale niestety to tylko marzenia, wrogowie ludzkości są zbyt silni, elita głupia i zniszczona a społeczność naukowa przekupiona i dezinformowana. Dlatego przed nami stoi okrutne pytanie. Czy ludzkość jest w stanie poradzić sobie z nimi? Pokaże to najbliższa przyszłość.
Dziękuję za uwagę.

W miarę czasu postaram się przetłumaczyć kilka materiałów na, których w swoim wykładzie opierał się Sall (będą poniżej).

przypisy:

Gdzie ukrzyżowano Chrystusa i kiedy żył apostoł Paweł

Władimir Akimowicz Acjukowskij – Hipotezy Eterodynamiczne

***

Siergiej Albertowicz Sall

Komentarze 4 to “Perspektywy Ziemskiej Cywilizacji – Siergiej Sall PL”

  1. rick Says:

    Best!

  2. Ktoś Says:

    Kiedy on ten wykład wygłosił po raz pierwszy? Jest jakaś chocby szacunkowa data?


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: