Przyszłość jużsię rozpoczęła!

Przypominam film tłumaczony przeze mnie z 2013 roku, który nic nie stracił ze swojej aktualności. Mam nadzieję, że nie jest on proroczy.

Człowiek nie może przedstawić tego, czym nie może być. Jesteśmy świadkami i uczestnikami nie tylko nowej epoki historycznej, ale również nowego etapu ewolucji człowieka. W rozumnym cywilizacyjnym stanie nigdy to nam się jeszcze nie zdarzyło. Wszystko, co wydawało się nam fantastyczne jutro, na naszych oczach robi się niewiarygodne dziś. Przyszłość już się rozpoczęła! O tym, jaka ona będzie, jest ten film! Na wyciągnięcie ręki!

FORMA TEKSTOWA

——————–