Lodowa Mumia Otzi i tajemnice buddyjskich mnichów

W tradycyjnym znaczeniu mumia jest martwym ciałem, które uchroniono przed rozkładem przez balsamowanie.

CAŁOŚĆ

————-

Pole protonowe – natura grawitacji

Prawo grawitacji Isaaka Newtona nie tłumaczy natury siły przyciągania ale ustanawia wzorce ilościowe. Niezależnie czym by niebyła grawitacji, należy uznać, że oficjalna nauka jest całkowicie niezdolna do jasnego wyjaśnienia natury tego zjawiska.

CAŁOŚĆ

————-

Formuła życia: czy pycha uniemożliwia wzrost duchowy?

Człowiek, pragnący zgromadzić energię życiową, która z kolei potrzebna jest do pokonywania przeszkód życiowych, realizacji swoich potrzeb i pracy nad sobą, powinien pozbyć się pychy.

CAŁOŚĆ

———–