Słowo „żyd” ma obelżywe znaczenie tylko wtedy gdy tym słowem określi się Rosjanina, a nie żyda!

Jak pokazuje historia, w Rosji pierwotnie istniało słowo żid, pochodne polskiemu słowu żyd, oznaczające ludzi żyjących zgodnie z „Prawem Mojżeszowym”, natomiast nie było słowa jewrej. Dlaczego rosyjski żid wywodzi się od polskiego żyd, a nie od niemieckiego na przykład Jude, nie jest trudne do zrozumienia. Rosja nie graniczyła terytorialnie z Niemcami ale graniczyła z Polską. Zobacz mapę z 1740 roku.

CAŁOŚĆ

—————