Objawienie milicjanta: gdzie znikają ludzie w Rosji?

Jeden z moich przyjaciół pracuje w wydziale śledczym. Jego zadaniem jest znajdywaniu zaginionych bez wieści lub, jak ich nazywa, „zgubionych”.

CAŁOŚĆ

————–

Technologia Phoenix: kontrolowany chaos

Pod każdym możliwym pretekstem rozpoczyna się proces usuwania dzieci od rodziców i przekazywania ich na wychowanie do specjalnych szkół z internatem, gdzie dzieci wychowywane są w atmosferze całkowitego wyrzeczenia się wszystkiego, co osobiste. Może w końcu uda nam się przełamać błędne koło nieszczęsnego Feniksa, który się spala, a potem po odrodzeniu nie pamięta co się z nim stało?

CAŁOŚĆ

————–

Wielka Piramida w Gizie rozprasza energię elektromagnetyczną

Międzynarodowa grupa badawcza zastosowała techniki fizyki teoretycznej do badania reakcji elektromagnetycznej Wielkiej Piramidy na fale radiowe. Naukowcy udowodnili, że w warunkach rezonansu piramida może koncentrować energię elektromagnetyczną w swoich wewnętrznych komorach i pod podstawą.

CAŁOŚĆ

———–

Rozwiązanie nastąpi szybko, jeszcze za życia Putina…

To zdanie, które nie ma być proroctwem, ale jedynie odzwierciedla moje odczucia, o których opowiedziałem 27 maja tego roku asystentowi prokuratora obwodu murmańskiego, który wręczył mi kolejne (już drugie w miesiącu!) „Postanowienie” w sprawie wszczęcia postępowania o wykroczenie administracyjne za „”Podżeganie…”. Teraz pewnie ktoś już zaciera ręce przewidując, że następnym krokiem rosyjskich organów ścigania będzie pociągnięcie mnie do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 282 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

CAŁOŚĆ

—————

Gdzie zanikła zaawansowana kultura i cywilizacja Etrusków?

W kręgach historyków nadal nie ma jednoznacznej opinii o tym, gdzie zniknęła rozwinięta kultura i cywilizacja etruska. Ale historycy zgadzają się co do jednego, że Imperium Rzymskie pojawiło się na jego szczątkach. Wersje w historii i archeologii są standardowe: upadek cywilizacji spowodowany wojnami, podboje przez obcych najeźdźców, którzy zdobyli to terytorium lub epidemie i choroby.

CAŁOŚĆ

———–

Słowo „żyd” ma obelżywe znaczenie tylko wtedy gdy tym słowem określi się Rosjanina, a nie żyda!

Jak pokazuje historia, w Rosji pierwotnie istniało słowo żid, pochodne polskiemu słowu żyd, oznaczające ludzi żyjących zgodnie z „Prawem Mojżeszowym”, natomiast nie było słowa jewrej. Dlaczego rosyjski żid wywodzi się od polskiego żyd, a nie od niemieckiego na przykład Jude, nie jest trudne do zrozumienia. Rosja nie graniczyła terytorialnie z Niemcami ale graniczyła z Polską. Zobacz mapę z 1740 roku.

CAŁOŚĆ

—————

Madonna powiedziała o „przyszłości”

Kiedyś oglądałam duże koncerty w telewizji i nie zauważałam co tak naprawdę niosą ze sobą. Chciałam napisać „tajne znaczenie”, ale zdałam sobie sprawę, że nie ma żadnych tajemnic. Po raz kolejny do ludzkości mówi się otwarcie. Ale niewielu to zauważa.

CAŁOŚĆ

————-