Masoneria w ZSRR

Radziecki reżim totalitarny sprzeciwiał się religii i różnym naukom okultystycznym. Można przypuszczać, że dla masonerii w Rosji Radzieckiej po prostu nie było miejsca. Długi czas, przez pierwsze 10-15 lat kształtowania się nowego reżimu studia nad masonerią w ZSRR były białą plamą. Loże były zakazane i rzekomo w ogóle nie istniały.

CAŁOŚĆ

———-

Reklamy