W jaki sposób rozszerza się Ziemia – analityczny przegląd

Ogrzewanie wnętrza, źródło pola magnetycznego, powstawanie wody i węglowodorów, energia wulkanów, spadki gruntu, reforma kalendarza i spowolnienie rotacji naszej planety – wszystkie te procesy są ze sobą powiązane i wytłumaczalne z punktu widzenia teorii – „Początku nawodnienia Ziemi”. Chcę zapoznać czytelnika z jeszcze jednym empirycznym dowodem na poprawność tej teorii, co pozwala obliczyć średnią roczną zmianę długości równika.

CAŁOŚĆ

————